Featured Image

Barokní stolní hodiny od Johana Lukawetzkého

Barokní stolní hodiny od Johana Lukawetzkého ze sbírek Muzea Náchodska, které byly umístěny ve staré expozici polického kláštera.
Featured Image
Barokní stolní hodiny od Johana Lukawetzkého ze sbírek Muzea Náchodska, které byly umístěny ve staré expozici polického kláštera.
3. května 2024
Featured Image
Stručná historie lázní Běloves a stáčení minerální vody. Přečtěte si článek kurátorky Mgr. Blanky Nešetřilové a prohlédněte si …
24. dubna 2024
Featured Image
Příruční lucernička z Police nad Metují, která je umístěná ve sbírkách Muzea Náchodska. Jedná se o předchůdce dnešních …
8. dubna 2024
Featured Image
Fotografie zachycující vývoj a dějiny Městského divadlo Dr. Josefa Čížka a hotelu U Beránka v Náchodě, které jsou …
8. dubna 2024
Featured Image
Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královéhradeckého biskupa, ze sbírek Muzea Náchodska je umístěn v polické expozici.
19. února 2024
Featured Image
V roce 2023 získalo Muzeum Náchodska dětskou výbavu z rodiny Bartoňů, konkrétně předměty spojené s Barborou, řečenou Dinkou, …
19. února 2024
Featured Image
Nevysoký plhovský vršek je pro svůj tvar od nepaměti nazýván Hrobek. Když v roce 1680 vypukl v Náchodě …
5. února 2024
Featured Image
Čestné občanství Jana Karla Hrašeho My, purkmistr rada a obecní zastupitelé města Náchoda známo činíme tímto listem přede …
30. ledna 2024
Featured Image
Náchodská židovská obec patřila v minulosti mezi nejstarší židovské komunity v Čechách a největší v Hradeckém kraji.  První zmínka …
4. ledna 2024
Featured Image
Jiráskova chata představuje jednu z dominant našeho kraje. Tyčí se na dobrošovském kopci v nadmořské výšce 624 m. n. m., …
2. ledna 2024
Featured Image
Část předmětů osobní povahy z vlastnictví kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské můžete najít ve stálé expozici Muzea Náchodska. Jedním z takových …
24. října 2023
Featured Image
Ve sbírce Muzea Náchodska lze nalézt několik zajímavých předmětů vztahujících se k dnes již zaniklé náchodské židovské obci. Jedním …
2. srpna 2023
Featured Image
Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, mezi které patří i její cestovní …
17. června 2023
Featured Image
V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shromažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je …
8. listopadu 2022
Featured Image
Dne 19. 9. 1960 byla z městského archivu v Polici nad Metují převedena do sbírek Památníku města Police nad Metují …
8. listopadu 2022
Featured Image
Muzeum Náchodska spravuje poměrně rozsáhlou kolekci psacích potřeb, psacích strojů a kancelářských pomůcek. V současné době čítá tento fond …
8. listopadu 2022
Featured Image
První zmínka o sladovně v Náchodě pochází již z roku 1448, avšak teprve v roce 1872 byl položen základní kámen náchodského …
8. listopadu 2022
Featured Image
V roce 1987 byly do sbírek tehdejšího Okresního muzea v Náchodě předvedeny fondy Památníku města Police nad Metují. …
17. února 2022
Featured Image
          Na začátku tohoto roku Muzeum Náchodska získalo psací stroj značky Merz - Universal. Nový přírůstek byl zařazen …
17. února 2022
Featured Image
Dne 30. prosince 1939 byl do sbírek muzea v Hronově zapsán strojek schwarzwaldských lihýřových bicích hodin, který lze datovat …
17. února 2022
Featured Image
Muzeum v Hronově shromáždilo za dobu své existence řadu pozoruhodných sbírkových předmětů. Najdeme mezi nimi také unikátní votivní obraz …
17. února 2022
Featured Image
V depozitáři Muzea Náchodska se nachází i fond věnovaný sportu, v němž lze nalézt nejrůznější sportovní náčiní, mimo …
17. února 2022
Featured Image
Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – …
28. května 2021
Featured Image
Do sbírek našeho muzea byl v roce 1980 zapsán obraz zachycující Waltra z Leslie, který se k nám dostal z bývalého novoměstského …
25. října 2016
Featured Image
Ve starých muzejních sbírkách se často skrývají předměty, které teprve čekají na dobu, kdy bude rozpoznána jejich skutečná …
25. října 2016
Featured Image
Na přelomu prosince 2014 a ledna 2015 uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve Staré škole v Polici nad Metují výstavu …
25. října 2016
Featured Image
Ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě najdeme řadu mnohdy bizarních předmětů, které se vztahují k prusko-rakouské válce z roku 1866. Pokud bychom …
25. října 2016
Featured Image
Regionální muzeum v Náchodě vlastní, především zásluhou někdejšího konzervátora Jiřího Škopa, poměrně rozsáhlou sbírku betlémů. Dnes ji tvoří celkem …
25. října 2016
Featured Image
Sbírka zbraní a militárií je významnou součástí sbírkového fondu Regionálního muzea v Náchodě. V současné době ji tvoří 1329 inventárních …
25. října 2016
Featured Image
Kuriozitou ve sbírce náchodského muzea jsou antické lampičky, které pochopitelně nemají s regionem Náchodska nic společného. Jedna je z pálené …
25. října 2016
Featured Image
Jedním z předmětů, který prošel péčí naší konzervátorské dílny, je perkusní terčovnice z poloviny 19. století. Právě zásah konzervátorů nám …
25. října 2016
Featured Image
Mezi poklady, které se nachází ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě, můžeme zařadit i vzácné tisky, jež ukrývá muzejní …
25. října 2016
Featured Image
V souvislosti s přípravou výstavy Osobnosti Náchoda, která byla veřejnosti zpřístupněna ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě od 16. 9. …
25. října 2016
Featured Image
„Není všechno zlato, co se třpytí.“ Většina pracovníků muzeí by jistě mohla toto lidové rčení potvrdit. Mezi muzejními …
25. října 2016
Featured Image
Mezi předměty sbírky muzea zaujme malý ale velmi zdobný cínový talíř ve středu s vyobrazením korunovaného jezdce a v šesti …
25. října 2016
Featured Image
Z předmětu, jenž odpočíval několik desetiletí ve sklepě rodinného domu, se díky zásahu konzervátorské dílny, vyklubal krásný výstavní kousek. …
25. října 2016
Featured Image
Součástí náchodských muzejních sbírek jsou také lidové šperky pocházející z 18. a 19. století, jejichž historická hodnota je nezanedbatelná. …
25. října 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow