Featured Image

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královéhradeckého biskupa, ze sbírek Muzea Náchodska je umístěn v polické expozici.
Featured Image
Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královéhradeckého biskupa, ze sbírek Muzea Náchodska je umístěn v polické expozici.
19. února 2024
Featured Image
V roce 2023 získalo Muzeum Náchodska dětskou výbavu z rodiny Bartoňů, konkrétně předměty spojené s Barborou, řečenou Dinkou, …
19. února 2024
Featured Image
Nevysoký plhovský vršek je pro svůj tvar od nepaměti nazýván Hrobek. Když v roce 1680 vypukl v Náchodě …
5. února 2024
Featured Image
Čestné občanství Jana Karla Hrašeho My, purkmistr rada a obecní zastupitelé města Náchoda známo činíme tímto listem přede …
30. ledna 2024
Featured Image
Náchodská židovská obec patřila v minulosti mezi nejstarší židovské komunity v Čechách a největší v Hradeckém kraji.  První zmínka …
4. ledna 2024
Featured Image
Jiráskova chata představuje jednu z dominant našeho kraje. Tyčí se na dobrošovském kopci v nadmořské výšce 624 m. n. m., …
2. ledna 2024
Featured Image
Část předmětů osobní povahy z vlastnictví kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské můžete najít ve stálé expozici Muzea Náchodska. Jedním z takových …
24. října 2023
Featured Image
Ve sbírce Muzea Náchodska lze nalézt několik zajímavých předmětů vztahujících se k dnes již zaniklé náchodské židovské obci. Jedním …
2. srpna 2023
Featured Image
Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, mezi které patří i její cestovní …
17. června 2023
Featured Image
V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shromažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je …
8. listopadu 2022
Featured Image
Dne 19. 9. 1960 byla z městského archivu v Polici nad Metují převedena do sbírek Památníku města Police nad Metují …
8. listopadu 2022
Featured Image
Muzeum Náchodska spravuje poměrně rozsáhlou kolekci psacích potřeb, psacích strojů a kancelářských pomůcek. V současné době čítá tento fond …
8. listopadu 2022
Featured Image
První zmínka o sladovně v Náchodě pochází již z roku 1448, avšak teprve v roce 1872 byl položen základní kámen náchodského …
8. listopadu 2022
Featured Image
V roce 1987 byly do sbírek tehdejšího Okresního muzea v Náchodě předvedeny fondy Památníku města Police nad Metují. …
17. února 2022
Featured Image
          Na začátku tohoto roku Muzeum Náchodska získalo psací stroj značky Merz - Universal. Nový přírůstek byl zařazen …
17. února 2022
Featured Image
Dne 30. prosince 1939 byl do sbírek muzea v Hronově zapsán strojek schwarzwaldských lihýřových bicích hodin, který lze datovat …
17. února 2022
Featured Image
Muzeum v Hronově shromáždilo za dobu své existence řadu pozoruhodných sbírkových předmětů. Najdeme mezi nimi také unikátní votivní obraz …
17. února 2022
Featured Image
V depozitáři Muzea Náchodska se nachází i fond věnovaný sportu, v němž lze nalézt nejrůznější sportovní náčiní, mimo …
17. února 2022
Featured Image
Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – …
28. května 2021
Featured Image
Do sbírek našeho muzea byl v roce 1980 zapsán obraz zachycující Waltra z Leslie, který se k nám dostal z bývalého novoměstského …
25. října 2016
Featured Image
Ve starých muzejních sbírkách se často skrývají předměty, které teprve čekají na dobu, kdy bude rozpoznána jejich skutečná …
25. října 2016
Featured Image
Na přelomu prosince 2014 a ledna 2015 uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve Staré škole v Polici nad Metují výstavu …
25. října 2016
Featured Image
Ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě najdeme řadu mnohdy bizarních předmětů, které se vztahují k prusko-rakouské válce z roku 1866. Pokud bychom …
25. října 2016
Featured Image
Regionální muzeum v Náchodě vlastní, především zásluhou někdejšího konzervátora Jiřího Škopa, poměrně rozsáhlou sbírku betlémů. Dnes ji tvoří celkem …
25. října 2016
Featured Image
Sbírka zbraní a militárií je významnou součástí sbírkového fondu Regionálního muzea v Náchodě. V současné době ji tvoří 1329 inventárních …
25. října 2016
Featured Image
Kuriozitou ve sbírce náchodského muzea jsou antické lampičky, které pochopitelně nemají s regionem Náchodska nic společného. Jedna je z pálené …
25. října 2016
Featured Image
Jedním z předmětů, který prošel péčí naší konzervátorské dílny, je perkusní terčovnice z poloviny 19. století. Právě zásah konzervátorů nám …
25. října 2016
Featured Image
Mezi poklady, které se nachází ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě, můžeme zařadit i vzácné tisky, jež ukrývá muzejní …
25. října 2016
Featured Image
V souvislosti s přípravou výstavy Osobnosti Náchoda, která byla veřejnosti zpřístupněna ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě od 16. 9. …
25. října 2016
Featured Image
„Není všechno zlato, co se třpytí.“ Většina pracovníků muzeí by jistě mohla toto lidové rčení potvrdit. Mezi muzejními …
25. října 2016
Featured Image
Mezi předměty sbírky muzea zaujme malý ale velmi zdobný cínový talíř ve středu s vyobrazením korunovaného jezdce a v šesti …
25. října 2016
Featured Image
Z předmětu, jenž odpočíval několik desetiletí ve sklepě rodinného domu, se díky zásahu konzervátorské dílny, vyklubal krásný výstavní kousek. …
25. října 2016
Featured Image
Součástí náchodských muzejních sbírek jsou také lidové šperky pocházející z 18. a 19. století, jejichž historická hodnota je nezanedbatelná. …
25. října 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow