Betlém Josefa Vondry z Červeného Kostelce

Featured Image

Regionální muzeum v Náchodě vlastní, především zásluhou někdejšího konzervátora Jiřího Škopa, poměrně rozsáhlou sbírku betlémů. Dnes ji tvoří celkem 2051 inventárních čísel, což představuje více jak 130 kompletních betlémů, nepočítáme-li papírové tisky a pohlednice s touto tematikou. Většinu betlémů, celkem 110, získalo muzeum v roce 1999 darem od Michala Jozka.

Mezi betlémy, které do muzea daroval pan Jozek, je i velmi nápadný trojdílný statický betlém s králickými figurkami. Zaujme svou poměrně jednoduchou, ale elegantní kompozicí i velmi nápaditou a výborně zpracovanou architekturou. Osazen je kvalitními králickými figurkami o výšce 12 cm, dodatečně doplněnými o jednu nepůvodní, menší od jiného autora. Kompaktní a chytře řešený betlém sestavovaný ze tří modulů byl osvětlován rampou ze žárovek krytých malovanými plechovými stínítky. Betlém, ač muzejní evidence takový údaj neuvádí, nese nezaměnitelné znaky vrcholných prací betlemáře Josefa Vondry z Červeného Kostelce, a proto jej můžeme nade vší pochybnost považovat za jeho dílo.

Josef Vondra se narodil 21. 3. 1909 v Jablonném nad Orlicí a vyučil se holičem. V domovském listu obce Výprachtice je v roce 1917 uveden jako holičský pomocník v Jablonném. Jeho manželka Marie, rozená Kuchařová, dámská kadeřnice, pocházela z Červeného Kostelce, kam se přestěhoval i Vondra. V Červeném Kostelci si zakoupili rohový dům č. p. 206 v dnešní Sokolské ulici, který přestavěli. Zde Josef Vondra pracoval jako holič a při volných chvílích ve vedlejší místnosti vyráběl svoje jedinečné betlémy. Josef Komárek, který se osobností J. Vondry zabýval, vyslovil zajímavou myšlenku, že množství a způsob rozestavění věžiček ve Vondrových betlémech vychází z rozmístění lahviček a nádobek v jeho holičské oficíně. Podzim života prožil Vondra v Domově důchodců v Malé Čermné, kde také 3. 3. 1991 ve svých 82 letech zemřel.

Betlémy Josefa Vondry jsou svým provedením jedinečné. K typickému stylu se jejich autor propracovával postupně. Betlémy ukazují na mimořádnou pečlivost až puntičkářství. Jako šťastné se ukázalo Vondrovo spojení s řezbářem Josefem Schwarzerem starším (29. 3. 1907 – 20. 7. 1985) z Dolní Hedeče, absolventem řezbářské školy, u něhož nakupoval králické figurky. Cesty pro figurky podnikal nejprve s kufrem vlakem, později autem opatřeným na příděl. Obrazové lišty, soustružené součásti věží a sloupů chlévů odebíral od výrobců v nejbližším okolí. Sám vytvářel stavby z kartonu, vyznačující se nesmírnou variabilitou sestav s využitím modulů tak, jak to ostatně ukazuje i náš betlém. Rovněž vyráběl stromy a palmy, které od něj kupovali i ostatní místní výrobci betlémů. Podle vzpomínek A. Zachara je pro svůj betlém kupoval například Antonín Hromádko ze Starého Města nad Metují, který u Vonrdry nakoupil také minarety a zřejmě i některé ze staveb. Tento betlém je dnes rovněž součástí sbírky náchodského muzea.

Díla Josefa Vondry jsou u nás poměrně vzácná a málo známá, neboť většinu z nich dodával do kostelů na východním Slovensku. O to cennější jsou doklady práce tohoto významného regionálního betlemáře, jež se nacházejí ve sbírce náchodského muzea.

 

Jan Tůma

25 října, 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow