Jiráskova chata

Featured Image

Jiráskova chata představuje jednu z dominant našeho kraje. Tyčí se na dobrošovském kopci v nadmořské výšce 624 m. n. m., a je tak nejvyšším bodem v okolí města Náchoda. V roce 1895 zde vznikla útulna českých turistů, druhá stavba tohoto druhu v českých zemích. Pozemek věnovali českým turistům náchodští sokolové, kteří na toto místo známé svou skálou často jezdili a chodili na výlety. 

Malá chata se však vzhledem k počtu návštěvníků ukázala jako nedostačující. Proto požádal náchodský odbor českých turistů architekta Dušana Jurkoviče, aby vypracoval projekt zcela nové turistické útulny s rozhlednou. Zadání se architektovi, známému svou inspirací v lidovém prostředí, a podílejícímu se na renovaci novoměstského zámku či přestavbě starého mlýna Pekelci na turistickou chatu „Bartoňovu útulnu“, podařilo splnit již v roce 1912. Kvůli první světové válce započala stavba až téměř po deseti letech, v roce 1921. Pojmenování získala po slavném rodákovi z nedalého Hronova, jehož text: „Buď požehnána, chato milá, stůj pevně v bouřích všech!“ byl uložen do základů stavby.

Slavnostní otevření turistické chaty, kterého se zúčastnil i tehdejší předseda klubu českých turistů Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, se uskutečnilo na svátek svatého Václava roku 1923. Z původní chaty zůstal stát pouze základ pro rozhlednu, která ční do výšky 25 metrů a je z ní překrásný výhled do širokého okolí. Vzhledem k vysoké návštěvnosti byla k chatě dodatečně přistavěna ještě letní veranda podle návrhu Ing. arch. Adolfa Erbena.

V čase bezprostředně před vypuknutím druhé světové války sloužila Jiráskova chata k ubytování pohraničních jednotek československé armády. Z této doby také pochází jedna z nejslavnějších fotografií, na níž stojí členové 18. hraničářského pluku. Druhou světovou válku přečkala útulna naštěstí bez úhony. 

Poválečné i porevoluční osudy byly spletité, nakonec se však Klubu českých turistů podařilo chatu koupit zpět. V letech 1995–2002 byla při generální opravě celá renovována a modernizována tak, aby vyhověla požadavkům nové doby na ubytování, stravování i pořádání kulturních a společenských akcí. 

Tato kulturní památka oslavila v uplynulém roce 100 let od své výstavby a nadále slouží svému účelu poskytovat útočiště a zázemí návštěvníkům z blízkého okolí i zdaleka. 

Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází několik předmětů, které Jiráskovu chatu zachycují. Jedním z nich je malý obrázek (140 x 140 mm) od Zdeňky Čechové zachycující Jiráskovu chatu v zimním období. Jedná se o olej na lepence. Zajímavostí také je, že obraz se do muzea dostal jako pozůstalost po náchodské rodačce, hudební skladatelce, Slávě Vorlové v polovině 70. let minulého století.

Druhým předmětem je sádrový model Jiráskovy chaty, jenž vznikl v roce 1926. Původní sádrový odlitek byl doupraven řezbou, a nakonec natřen tak, aby jeho povrchová úprava připomínala bronz.

Zmínit musíme i fotografii posádky hraničářského pluku, která dokládá nejen předválečné osudy Jiráskovy chaty, ale také celou tuto pohnutou dobu československých dějin, kdy náchodský úsek hranice padl do rukou třetí říši ne po Mnichovském diktátu, ale až se zřízením protektorátu Čechy a Morava. 

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.

Jiráskova chata a hraničářský pluk, který v ní byl ubytovaný.
Rekonstrukce Jiráskovy chaty.

Prohlédněte si další sbírkové předměty!

2 ledna, 2024

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow