Archeologická památková péče

Muzeum Náchodska je institucí oprávněnou provádět archeologické výzkumy.

objekty_cover_img
Archeologie-e1494346617610
trn-cerny

Archeologický výzkum

Povolení provádět archeologické výzkumy ve smyslu ustanovení § 21 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bylo uděleno Okresnímu (později Regionálnímu) muzeu v Náchodě (dnes Muzeum Náchodska) Ministerstvem kultury ČR dne 13. 12. 1999 (č.j. 12.724/1999).

Dohodu o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR uzavřelo muzeum 8. 8. 2000.

Provádíme především záchranné archeologické výzkumy a dohledy při stavbách rodinných domů, inženýrských sítí (vodovody, kanalizace KNN…) a výzkumy při opravách silnic. Zaměřujeme se na celou oblast okresu Náchod.


trn-cerny

Ceník archeologických prací

Cena záchranného archeologického výzkumu u takovýchto staveb je součtem následujících položek:

Cena za provedenou práci, která zahrnuje vlastní terénní výzkum, základní konzervaci nálezů (tj. jejich umytí a uložení), zpracování terénní dokumentace, jakož i vyhotovení nálezové zprávy, materiálové náklady (obalový materiál atd.), cestovné, ceny služeb (geodetické zaměření, analýzy vzorků, zpracování nálezů atd.) podle aktuálního ceníku.

Fakturace je prováděna po skončení záchranného archeologického výzkumu podle skutečných nákladů.

Rozsáhlejší archeologické výzkumy, např. výzkumy středověkých parcel v historických jádrech měst a obecně výzkumy v historických jádrech měst, v památkových zónách, rezervacích a kulturních památkách, které není MNA schopno samo plně zajistit, budou řešeny formou objednávky u externích specializovaných firem, a to včetně zpracování nálezů.

Cena pak bude kalkulována podle ceny dodavatele arch. výzkumu a vlastních nákladů MNA dle tohoto ceníku.

Terénní práceKč/hod
Archeolog 500
Vedoucí technik370
Dokumentátor330
Terénní pracovník220
Geodetická práce500
Cestovné (km)11
Zpracování dokumentace
Archeolog - zpracování500
Dokumentátor - zpracování330
Evidence památkové péče550
Laboratorní práce
Konzervátor450
Laborant200
Evidence nálezů250
Kreslič nálezů270
Fotograf - grafik270
Odborné posudky
Archeolog - posudek500
Environmentalista500
Evidence památkové péče500
Antropolog - posudek500
Geolog, sedimentolog, geochemik500
Archeozoolog - posudek500
Paleobotanik500
trn-cerny

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu:

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy dle §22, odst.2 zák. č. 20/87Sb., stáhnete na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR (http://www.arup.cas.cz).

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu:
oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

 ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.
Referát archeologické památkové péče
Hana Trnková
Letenská 4
118 01 Praha 1

 Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z

Typ schránky: Právnická osoba

IČ: 67985912

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow