Čestné občanství J. K. Hrašeho

Featured Image

Čestné občanství Jana Karla Hrašeho

My, purkmistr rada a obecní zastupitelé města Náchoda známo činíme tímto listem přede všemi, že v plném shromáždění našem ze dne 19. května 1880 slovutný pán, pan Phil. C. Jan Karel Hraše, ředitel měšťanské školy náchodské, a toho času c.k. školní inspektor v Novém Městě, c.k. konzervátor Králo-Hradeckého, Chrudimského a Čáslavského kraje, v uznání vzácných zásluh jeho na poli školském za čestného měšťana města Náchoda jednomyslně zvolen jest. Tomu na svědectví naše vlastnoruční podpisy a přitlačená pečeť. 

Dáno v Náchodě 20. května 1880 
Ant. Rokoš, purkmister

Ve sbírkách náchodského muzea se nachází řada památek, které mají vztah k jeho zakladateli – Janu Karlu Hrašemu. Najdeme mezi nimi také diplom o udělení čestného občanství města Náchoda, z něhož pochází úvodní citát. Nejedná se o jediný sbírkový předmět tohoto druhu. Ve fondu diplomů jsou uloženy dokumenty o udělení čestného občanství Bohuslavic nad Metují, Krčína, či Červeného Kostelce, ale také doklady o členstvích v učitelských jednotách Komenský a Budeč, či osvědčení o přijetí za dopisujícího člena archeologického sboru Musea království českého, přispívajícího člena Společnosti musea království českého a čestného člena spolku Včela čáslavská.

Spisovatel, sběratel pohádek, pedagog, školní inspektor, archeolog, krajský konzervátor, městský archivář, historiograf a zakladatel náchodského muzea nebyl náchodským, ba ani východočeským rodákem.  Jan Karel Hraše se narodil 2. dubna 1840 v jihočeských Ratajích u Bechyně. Po absolvování gymnázia v Písku studoval na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde byl mimo jiné žákem Václava Vladivoje Tomka a Jana Erazima Vocela.  Druhý z nich ho ještě během studií nasměroval na dráhu archeologa, která ho také proslavila. Po ukončení studií získal umístění jako suplent na vyšší reálné škole v Litoměřicích, kde působil v letech 1864–1868. Zde se také oženil.

Česky smýšlejícímu Hrašemu však německé prostředí nevyhovovalo, a tak v roce 1868 přijal místo učitele v českém Náchodě, který se mu na mnoho dalších let stal domovem. Zde se stal později ředitelem měšťanské školy. Tento úřad od roku 1873 vykonával souběžně s funkcí školního inspektora Novoměstského okresu. Když mu přibyl post inspektora trutnovského okresu, opustil své ředitelské místo a v roce 1875 se přestěhoval do Nového Města nad Metují.  S Náchodem však zůstala spojen i během novoměstského pobytu. Mimo jiné podnítil vznik muzea v Náchodě, jehož vznik schválilo Obecní zastupitelstvo města Náchoda dne 18. srpna 1879.

Do Náchoda se Jan Karel Hraše vrátil v roce 1890 jako ředitel chlapecké školy, kteroužto funkci opustil za zdravotních důvodů až v roce 1906. V Náchodě se znovu plně zapojil do života města. V letech 1892–1907 byl členem obecního zastupitelstva. Na výzvu městské rady uspořádal městský archiv.  Začal také pracovat na obsáhlých dějinách Náchoda, které však nedokončil. Z rozsáhlého díla vyšel za jeho života pouze první díl (1895). Druhý díl byl vydán až v roce 1994. Torzo třetího dílu pak vyšlo časopisecky v roce 2007. Všeobecně ctěn a vážen zemřel po delší nemoci dne 6. května 1907 v Náchodě v nevysokém věku 67 let. Byl pohřben na staroměstském hřbitově, kde jeho hrob můžeme dosud nalézt.

Mgr. Jan Tůma

Prohlédněte si další sbírkové předměty!

30 ledna, 2024

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow