Psací stroj AEG-USG Mignon 2

Featured Image

Muzeum Náchodska spravuje poměrně rozsáhlou kolekci psacích potřeb, psacích strojů a kancelářských pomůcek. V současné době čítá tento fond něco málo přes tři sta inventárních čísel. Fond je svým složením poměrně pestrý. Najdeme v něm více jak padesát těžítek, přes padesát psacích souprav a kalamářů, více jak šedesát per, násadek a jiných psacích potřeb, dále pak nože na obálky, sešívačky a děrovačky, kalkulačky, ale také tři cyklostyly a šedesát tři psacích strojů různých konstrukcí. Ty také tvoří nejhodnotnější část fondu. Větší část z rozsáhlé kolekce pracích strojů –  celkem čtyřicet kusů – získalo muzeum relativně nedávno ze soukromé sbírky paní Slávky Pivrncové. Některé unikáty však muzeum mělo ve svých sbírkách již v minulosti. Najdeme mezi nimi také několik předmětů, které mají vztah k Polici nad Metují.

Například v roce 1996 daroval Městský úřad v Polici nad Metují do sbírek tehdejšího Okresního muzea v Náchodě anglický cyklostylový rotační rozmnožovací stroj Gestetner model 6 z roku 1902. Většinou se však jedná o předměty, které byly do tehdejšího okresního muzea převedeny v roce 1987 z Památníku města Police nad Metují. Celkem to bylo dvanáct předmětů – především násadek, per a těžítek. Nacházel se mezi nimi ale také pozoruhodný psací stroj AEG-USG Mignon.

            Indexový psací stroj AEG-USG Mignon model 2 byl do sbírky polického městského muzea zapsán pod inventárním číslem 495. V poznámce je uvedeno, že se jednalo o majetek Městského národního výboru. Je však otázkou, zda byl stroj kdysi užíván na polické radnici, nebo zda jde o jeden z mnoha předmětů, které byly nashromážděny v 30. letech 20. století během neúspěšných snah o založení muzea (založeno až v roce 1949).

Jedná se o výrobek německé firmy Union Schreibmaschine Gesellschaft Berlin m. b. H.  Psací stroj Mignon model 2 byl vyráběn od roku 1905 do roku 1913. Princip tohoto psacího stroje byl navržen Friedrichem von Hefner-Alteneck. Na místo typových ramen používá stroj indexový válec s písmeny a číslicemi, který byl zaměnitelný. To umožnilo snadno stroj uzpůsobit národním abecedám. Vyměnitelná je také tabulka znaků (ukazovací obrázek) tak, aby odpovídala znakové sadě na indexovém válci. Volba znaku, který se měl vytisknout na papír, probíhala pomocí pohyblivého ukazovátka spojeného mechanickou spojkou s ústrojím, na kterém byl nasazen válec s několika řadami znaků. Pomocí tohoto mechanismu se indexový válec otočil a vertikálně posunul na zvolený znak. K vytisknutí znaku sloužilo tlačítko na okraji stroje. Druhým tlačítkem se zadávala mezera.

Psaní na tomto typu psacího stroje nebylo tak snadné ani rychlé, jako u klasického kladívkového psacího stroje s klávesnicí. V jeho prospěch však hovořila menší váha a rozměry. Proto byly indexové psací stroje produkovány ještě poměrně dlouhou dobu a to obvykle v kufříkových variantách. Jako příklad může posloužit odlehčený indexový psací stroj SCRIPTA 5 z roku 1924, který má Muzeum Náchodska také ve své sbírce.

Mgr. Jan Tůma

Muzeum Náchodska

8 listopadu, 2022

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow