Votivní podmalba na skle

Featured Image

Muzeum v Hronově shromáždilo za dobu své existence řadu pozoruhodných sbírkových předmětů. Najdeme mezi nimi také unikátní votivní obraz s Mariazellskou madonou, vytvořený technikou podmalby na skle.

Votivní (záslibné) obrazy představují specifickou kategorii lidových podmaleb. Byly zhotovovány jako projev díků za Boží milost, nadpřirozenou pomoc v existenčním ohrožení, při neštěstí, nehodě či nemoci. Jejich zhotovením a obětováním na poutním místě věřící splnil slib, se kterým se v okamžiku aktuální nouze obrátil o pomoc vzhůru k nebesům.

Plocha votivních obrazů je obvykle rozdělena na dvě části – v dolní bývá vyobrazen votant (prosebník), případně událost, během níž došlo k záslibnému aktu. V horní sféře je znázorněn zázračný poutní výjev, Panna Marie, Ježíš Kristus nebo některý světec. Funkci a účel artefaktu obvykle vyjadřuje formule Ex voto. Doprovodné okolnosti někdy objasňuje delší nápis. V zahraničí (např. v Bavorsku) lze doposud na některých poutních místech mezi kolekcemi votivních darů nalézt i lidové podmalby na skle. V poměrně značném počtu se nalézají také v zahraničních muzejních sbírkách. Na území českých zemí byla od dob josefínských reforem naprostá většina votivních obrazů zničena, a proto se v našich muzeích odhadem dochovalo pouze okolo deseti lidových votivních podmaleb na skle, přičemž každá z nich je unikátem svého druhu.

Hronovská votivní podmalba na skle byla zhotovena patrně v Kladsku v poslední třetině 18. století. Nad postavou votantky klečící v krajině pod Mariazellskou madonou v oblacích nalezneme nápis Ex voto. Při spodním okraji podmalby je pásek s nápisem: O Maria ich danke dir mit Herz u. Mund du hiellfst mir aus dem Bett das ich werd wieder gesund. Do sbírkové evidence byla tato podmalba na skle zapsána již 30. srpna 1900, tedy dlouho před oficiálním založením hronovského muzea. V roce 1989 bylo hronovské muzeum sloučeno s tehdejším Okresním muzeem v Náchodě. Dnes tak můžete tuto podmalbu najít ve sbírce Muzea Náchodska, ve fondu svatých obrazů. Votivní obraz je dnes součástí rozsáhlé kolekce čítající téměř dvě stě devadesát kusů podmaleb na skle.

Mgr. Jan Tůma

17 února, 2022

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow