Krystalka Karla Pellyho z roku 1927

Featured Image

V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shromažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je však především paměťovou institucí, která má zachovávat obraz minulosti, a to i té nedávné. Muzeum Náchodska tak dnes spravuje také rozsáhlou sbírku audiovizuální techniky. Tu dnes tvoří více jak sto dvacet gramofonů, magnetofonů, televizí a rádií.  Polovinu z tohoto počtu tvoří radiopřijímače. Většina z nich pochází ze soukromé kolekce Jaromíra Růžičky z Náchoda, který shromáždil především rádia z 30. a 40. let 20. století. Muzeum však řadu rádií získalo i vlastní akviziční činností, popřípadě ze sbírek muzeí, která byla s náchodským muzeem sloučena. To je i případ jednoho ze tří nejstarších radiopřijímačů, které má Muzeum Náchodska ve svých sbírkách – krystalky z roku 1927.

            Krystalka je primitivní rozhlasový přijímač, který ke své činnosti nepotřebuje napájení. Energie, jež rozkmitává membránu sluchátka, se bere přímo z vysílaného signálu. Za svůj název tento přijímač vděčí hlavní součástce, kterou byl některý z krystalů s usměrňovacími vlastnostmi (nejčastěji galenit). Krystalu se dotýkal hrot z fosforbronzu, wolframu nebo jiného vhodného materiálu, čímž vznikla primitivní hrotová dioda. Hrot byl pohyblivý, aby se na krystalu dalo najít místo s nejlepším příjmem. Hrot se ovládal malou páčkou umístěnou v kulovém kloubu.

            Nesignovaný radiopřijímač z roku 1927 získalo tehdejší Okresní muzeum v Náchodě v roce 1987 ze sbírek Památníku města Police nad Metují. Tam ho v roce 1965 daroval polický šofér a zanícený sběratel historických předmětů Karel Pelly.  Narodil se 12. září 1905 v Polici nad Metují jako syn povozníka Antonína Pellyho a byl pravnukem zakladatele významného polického rodu Pellyů – Franze Belliho. Kromě toho, že byl horlivým členem Vlastivědného kroužku, se Karel Pelly angažoval také politicky a společensky. Byl například členem Revolučního národního výboru v roce 1945, funkcionářem Československé strany socialistické a činovníkem Spolku přátel žehu. Za svou angažovanost obdržel Pamětní medaili vlády ČSR a další ocenění. Poslední nositel jména Pelly v Polici nad Metují zemřel 25. září 1985 ve věku osmdesáti let.

            Dvoudetektorový přístroj v dřevěné skříňce laděný kulovým variometrem nenese žádnou značku výrobce. Pouze na spodní straně je tužkou napsáno 1927 Karel Pelly Police n. Met.  Svým provedením připomíná ve své době populární krystalky R32 vyráběné v Přelouči. Zde je produkovala firma Radiozávody J. V.  Myslík-Hyršovský a spol., která v roce 1925 změnila majitele a přejmenovala se na Rádio Zenit Přelouč. Celkové provedení však naznačuje, že se přinejmenším jedná o přístroj dodatečně upravený, popřípadě – což je pravděpodobnější – o aparát vyrobený podomácku ze zakoupených komponentů. Sestavit si ho mohl sám Karel Pelly, který jej o mnoho let později daroval do muzea v Polici nad Metují. Naznačoval by to ostatně i sám nápis na spodní straně dřevěné skříňky. Evidentně se nejednalo o první radiopřijímač, který si Pelly postavil. Spolu s ním totiž do muzea daroval také primitivní krystalku s válcovou cívkou a běžcem, na níž je tužkou napsáno datum 1926 a jeho jméno.

Mgr. Jan Tůma

Muzeum Náchodska

8 listopadu, 2022

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow