Výpis: Sbírky
Featured Image

Pekelské údolí

Pekelské údolí je oblíbeným výletním místem. Staly se v něm ale i méně veselé příběhy? Přečtěte si článek Blanky Nešetřilové a zjistěte víc.
15 července, 2024
Featured Image

Barokní stolní hodiny od Johana Lukawetzkého

Barokní stolní hodiny od Johana Lukawetzkého ze sbírek Muzea Náchodska, které byly umístěny ve staré expozici polického kláštera.
3 května, 2024
Featured Image

Stručná historie lázeňství a stáčení minerální vody v Bělovsi

Stručná historie lázní Běloves a stáčení minerální vody. Přečtěte si článek kurátorky Mgr. Blanky Nešetřilové a prohlédněte si fotografie.
24 dubna, 2024
Featured Image

Příruční lucernička „zlodějka“

Příruční lucernička z Police nad Metují, která je umístěná ve sbírkách Muzea Náchodska. Jedná se o předchůdce dnešních kapesních svítilen.
8 dubna, 2024
Featured Image

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka a Hotel U Beránka v Náchodě 

Fotografie zachycující vývoj a dějiny Městského divadlo Dr. Josefa Čížka a hotelu U Beránka v Náchodě, které jsou umístěné ve sbírkách muzea.
8 dubna, 2024
Featured Image

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královéhradeckého biskupa, ze sbírek Muzea Náchodska je umístěn v polické expozici.
19 února, 2024
Featured Image

Výbava z rodiny Bartoňů

V roce 2023 získalo Muzeum Náchodska dětskou výbavu z rodiny Bartoňů, konkrétně předměty spojené s Barborou, řečenou Dinkou, Bartoňovou.
19 února, 2024
Featured Image

Kaple Zvěstování Panny Marie

Nevysoký plhovský vršek je pro svůj tvar od nepaměti nazýván Hrobek. Když v roce 1680 vypukl v Náchodě mor a byly zakázány pohřební průvody na hřbitov ve Starém Městě, byli mrtví z okolí sváženi …
5 února, 2024
Featured Image

Čestné občanství J. K. Hrašeho

Čestné občanství Jana Karla Hrašeho My, purkmistr rada a obecní zastupitelé města Náchoda známo činíme tímto listem přede všemi, že v plném shromáždění našem ze dne 19. května 1880 slovutný pán, pan Phil. C. Jan …
30 ledna, 2024
Featured Image

Náchodská synagoga

Náchodská židovská obec patřila v minulosti mezi nejstarší židovské komunity v Čechách a největší v Hradeckém kraji.  První zmínka o židovské modlitebně zaznamenaná v městských Náchodských knihách, se datuje k roku 1596. Pravděpodobně šlo o …
4 ledna, 2024
Featured Image

Jiráskova chata

Jiráskova chata představuje jednu z dominant našeho kraje. Tyčí se na dobrošovském kopci v nadmořské výšce 624 m. n. m., a je tak nejvyšším bodem v okolí města Náchoda. V roce 1895 zde vznikla útulna českých turistů, druhá …
2 ledna, 2024
Featured Image

Slunečník kněžny Zaháňské

Část předmětů osobní povahy z vlastnictví kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské můžete najít ve stálé expozici Muzea Náchodska. Jedním z takových předmětů je menší slunečník s pracně vyřezanou kostěnou rukojetí, která je navíc opatřena dvěma klouby. Jeden umožňoval …
24 října, 2023
Featured Image

Chanukový svícen

Ve sbírce Muzea Náchodska lze nalézt několik zajímavých předmětů vztahujících se k dnes již zaniklé náchodské židovské obci. Jedním z nich je i chanukový svícen. Jím bychom chtěli připomenout, že 14. prosince 2022 uplynulo 80 let …
2 srpna, 2023
Featured Image

Cestovní taška kněžny Zaháňské

Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, mezi které patří i její cestovní taška. Tu jsme v roce 2022 nechali zrestaurovat a vy si teď můžete prohlédnout, jak se její …
17 června, 2023
Featured Image

Krystalka Karla Pellyho z roku 1927

V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shromažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je však především paměťovou institucí, která má zachovávat obraz minulosti, a to i té nedávné. Muzeum Náchodska …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Vandrovní knížka Jana Víta ze Zlíčka

Dne 19. 9. 1960 byla z městského archivu v Polici nad Metují převedena do sbírek Památníku města Police nad Metují Vandrovní knížka (Wanderbuch) tkalcovského tovaryše Jana Víta ze Zlíčka. Vandrovní kniha byl dokument, který plnil úlohu …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Psací stroj AEG-USG Mignon 2

Muzeum Náchodska spravuje poměrně rozsáhlou kolekci psacích potřeb, psacích strojů a kancelářských pomůcek. V současné době čítá tento fond něco málo přes tři sta inventárních čísel. Fond je svým složením poměrně pestrý. Najdeme v něm více …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Kontrolní pokladna městského pivovaru v Náchodě

První zmínka o sladovně v Náchodě pochází již z roku 1448, avšak teprve v roce 1872 byl položen základní kámen náchodského pivovaru. Dne 25. ledna 1934 dostalo Městské museum v Náchodě darem od městského pivovaru starou kontrolní pokladnu. …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Štolové schwarzwaldské hodiny

V roce 1987 byly do sbírek tehdejšího Okresního muzea v Náchodě předvedeny fondy Památníku města Police nad Metují. Mezi převedenými sbírkovými předměty najdeme také štolové schwarzwaldské štítové hodiny. Švarcvaldky, černolesské hodiny, selské hodiny, německé …
17 února, 2022
Featured Image

Psací stroj MERZ – Universal

          Na začátku tohoto roku Muzeum Náchodska získalo psací stroj značky Merz - Universal. Nový přírůstek byl zařazen do kulturně-historické sbírky, konkrétně do fondu psacích a kancelářských potřeb. V pořadí již čtyřicátý devátý psací stroj …
17 února, 2022
Featured Image

Lihýřové hodiny

Dne 30. prosince 1939 byl do sbírek muzea v Hronově zapsán strojek schwarzwaldských lihýřových bicích hodin, který lze datovat do 1. poloviny 18. století. Celodřevěný strojek s vřetenovým krokem a lihýřem má jicí a bicí …
17 února, 2022
Featured Image

Votivní podmalba na skle

Muzeum v Hronově shromáždilo za dobu své existence řadu pozoruhodných sbírkových předmětů. Najdeme mezi nimi také unikátní votivní obraz s Mariazellskou madonou, vytvořený technikou podmalby na skle. Votivní (záslibné) obrazy představují specifickou kategorii lidových podmaleb. …
17 února, 2022
Featured Image

Dřevěné sáňky z Bělovsi

V depozitáři Muzea Náchodska se nachází i fond věnovaný sportu, v němž lze nalézt nejrůznější sportovní náčiní, mimo jiné také saně a sáňky. Většinou se jedná o saně celodřevěné, někdy opatřené kovovou skluznicí, jindy …
17 února, 2022
Featured Image

Typáře – on-line katalog zdarma

Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – razidlo, díky kterému získává pečeť svou grafickou podobu. Na typáři je zpravidla symbol instituce nebo majitele, …
28 května, 2021

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow