Výpis: Sbírky
Featured Image

Příruční lucernička „zlodějka“

Příruční lucernička z Police nad Metují, která je umístěná ve sbírkách Muzea Náchodska. Jedná se o předchůdce dnešních kapesních svítilen.
8 dubna, 2024
Featured Image

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka a hotel U Beránka v Náchodě 

Fotografie zachycující vývoj a dějiny Městského divadlo Dr. Josefa Čížka a hotelu U Beránka v Náchodě, které jsou umístěné ve sbírkách muzea.
8 dubna, 2024
Featured Image

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka

Portrét Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královéhradeckého biskupa, ze sbírek Muzea Náchodska je umístěn v polické expozici.
19 února, 2024
Featured Image

Výbava z rodiny Bartoňů

V roce 2023 získalo Muzeum Náchodska dětskou výbavu z rodiny Bartoňů, konkrétně předměty spojené s Barborou, řečenou Dinkou, Bartoňovou.
19 února, 2024
Featured Image

Kaple Zvěstování Panny Marie

Nevysoký plhovský vršek je pro svůj tvar od nepaměti nazýván Hrobek. Když v roce 1680 vypukl v Náchodě mor a byly zakázány pohřební průvody na hřbitov ve Starém Městě, byli mrtví z okolí sváženi …
5 února, 2024
Featured Image

Čestné občanství J. K. Hrašeho

Čestné občanství Jana Karla Hrašeho My, purkmistr rada a obecní zastupitelé města Náchoda známo činíme tímto listem přede všemi, že v plném shromáždění našem ze dne 19. května 1880 slovutný pán, pan Phil. C. Jan …
30 ledna, 2024
Featured Image

Náchodská synagoga

Náchodská židovská obec patřila v minulosti mezi nejstarší židovské komunity v Čechách a největší v Hradeckém kraji.  První zmínka o židovské modlitebně zaznamenaná v městských Náchodských knihách, se datuje k roku 1596. Pravděpodobně šlo o …
4 ledna, 2024
Featured Image

Jiráskova chata

Jiráskova chata představuje jednu z dominant našeho kraje. Tyčí se na dobrošovském kopci v nadmořské výšce 624 m. n. m., a je tak nejvyšším bodem v okolí města Náchoda. V roce 1895 zde vznikla útulna českých turistů, druhá …
2 ledna, 2024
Featured Image

Slunečník kněžny Zaháňské

Část předmětů osobní povahy z vlastnictví kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské můžete najít ve stálé expozici Muzea Náchodska. Jedním z takových předmětů je menší slunečník s pracně vyřezanou kostěnou rukojetí, která je navíc opatřena dvěma klouby. Jeden umožňoval …
24 října, 2023
Featured Image

Chanukový svícen

Ve sbírce Muzea Náchodska lze nalézt několik zajímavých předmětů vztahujících se k dnes již zaniklé náchodské židovské obci. Jedním z nich je i chanukový svícen. Jím bychom chtěli připomenout, že 14. prosince 2022 uplynulo 80 let …
2 srpna, 2023
Featured Image

Cestovní taška kněžny Zaháňské

Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, mezi které patří i její cestovní taška. Tu jsme v roce 2022 nechali zrestaurovat a vy si teď můžete prohlédnout, jak se její …
17 června, 2023
Featured Image

Krystalka Karla Pellyho z roku 1927

V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shromažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je však především paměťovou institucí, která má zachovávat obraz minulosti, a to i té nedávné. Muzeum Náchodska …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Vandrovní knížka Jana Víta ze Zlíčka

Dne 19. 9. 1960 byla z městského archivu v Polici nad Metují převedena do sbírek Památníku města Police nad Metují Vandrovní knížka (Wanderbuch) tkalcovského tovaryše Jana Víta ze Zlíčka. Vandrovní kniha byl dokument, který plnil úlohu …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Psací stroj AEG-USG Mignon 2

Muzeum Náchodska spravuje poměrně rozsáhlou kolekci psacích potřeb, psacích strojů a kancelářských pomůcek. V současné době čítá tento fond něco málo přes tři sta inventárních čísel. Fond je svým složením poměrně pestrý. Najdeme v něm více …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Kontrolní pokladna městského pivovaru v Náchodě

První zmínka o sladovně v Náchodě pochází již z roku 1448, avšak teprve v roce 1872 byl položen základní kámen náchodského pivovaru. Dne 25. ledna 1934 dostalo Městské museum v Náchodě darem od městského pivovaru starou kontrolní pokladnu. …
8 listopadu, 2022
Featured Image

Štolové schwarzwaldské hodiny

V roce 1987 byly do sbírek tehdejšího Okresního muzea v Náchodě předvedeny fondy Památníku města Police nad Metují. Mezi převedenými sbírkovými předměty najdeme také štolové schwarzwaldské štítové hodiny. Švarcvaldky, černolesské hodiny, selské hodiny, německé …
17 února, 2022
Featured Image

Psací stroj MERZ – Universal

          Na začátku tohoto roku Muzeum Náchodska získalo psací stroj značky Merz - Universal. Nový přírůstek byl zařazen do kulturně-historické sbírky, konkrétně do fondu psacích a kancelářských potřeb. V pořadí již čtyřicátý devátý psací stroj …
17 února, 2022
Featured Image

Lihýřové hodiny

Dne 30. prosince 1939 byl do sbírek muzea v Hronově zapsán strojek schwarzwaldských lihýřových bicích hodin, který lze datovat do 1. poloviny 18. století. Celodřevěný strojek s vřetenovým krokem a lihýřem má jicí a bicí …
17 února, 2022
Featured Image

Votivní podmalba na skle

Muzeum v Hronově shromáždilo za dobu své existence řadu pozoruhodných sbírkových předmětů. Najdeme mezi nimi také unikátní votivní obraz s Mariazellskou madonou, vytvořený technikou podmalby na skle. Votivní (záslibné) obrazy představují specifickou kategorii lidových podmaleb. …
17 února, 2022
Featured Image

Dřevěné sáňky z Bělovsi

V depozitáři Muzea Náchodska se nachází i fond věnovaný sportu, v němž lze nalézt nejrůznější sportovní náčiní, mimo jiné také saně a sáňky. Většinou se jedná o saně celodřevěné, někdy opatřené kovovou skluznicí, jindy …
17 února, 2022
Featured Image

Typáře – on-line katalog zdarma

Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – razidlo, díky kterému získává pečeť svou grafickou podobu. Na typáři je zpravidla symbol instituce nebo majitele, …
28 května, 2021
Featured Image

Nově zrestaurovaný portrét Waltra z Leslie

Do sbírek našeho muzea byl v roce 1980 zapsán obraz zachycující Waltra z Leslie, který se k nám dostal z bývalého novoměstského muzea (existence muzea v Novém Městě nad Metují byla obnovena až v roce 1995). Stav obrazu byl bohužel …
25 října, 2016
Featured Image

Dýkový palcát ze sbírek náchodského muzea

Ve starých muzejních sbírkách se často skrývají předměty, které teprve čekají na dobu, kdy bude rozpoznána jejich skutečná funkce, popřípadě historická a sběratelská hodnota. Jedním z takových předmětů byla až donedávna také bronzová hlavice dýkového …
25 října, 2016
Featured Image

Dámské brusle pro krasojízdu Jackson-Elit polické firmy EKP

Na přelomu prosince 2014 a ledna 2015 uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve Staré škole v Polici nad Metují výstavu nazvanou Zimní radovánky. Výstava věnovaná zimním sportům, radovánkám a obyčejům se setkala s velkým návštěvnickým zájmem. Jedním …
25 října, 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow