Výpis: Sbírky
Featured Image

Nově zrestaurovaný portrét Waltra z Leslie

Do sbírek našeho muzea byl v roce 1980 zapsán obraz zachycující Waltra z Leslie, který se k nám dostal z bývalého novoměstského muzea (existence muzea v Novém Městě nad Metují byla obnovena až v roce 1995). Stav obrazu byl bohužel …
25 října, 2016
Featured Image

Dýkový palcát ze sbírek náchodského muzea

Ve starých muzejních sbírkách se často skrývají předměty, které teprve čekají na dobu, kdy bude rozpoznána jejich skutečná funkce, popřípadě historická a sběratelská hodnota. Jedním z takových předmětů byla až donedávna také bronzová hlavice dýkového …
25 října, 2016
Featured Image

Dámské brusle pro krasojízdu Jackson-Elit polické firmy EKP

Na přelomu prosince 2014 a ledna 2015 uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve Staré škole v Polici nad Metují výstavu nazvanou Zimní radovánky. Výstava věnovaná zimním sportům, radovánkám a obyčejům se setkala s velkým návštěvnickým zájmem. Jedním …
25 října, 2016
Featured Image

Suvenýr z prusko-rakouské války v roce 1866

Ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě najdeme řadu mnohdy bizarních předmětů, které se vztahují k prusko-rakouské válce z roku 1866. Pokud bychom je chtěli popsat jedním slovem, patrně nejblíže by jejich podstatu vystihovalo označení suvenýry. Prusko-rakouská válka se …
25 října, 2016
Featured Image

Betlém Josefa Vondry z Červeného Kostelce

Regionální muzeum v Náchodě vlastní, především zásluhou někdejšího konzervátora Jiřího Škopa, poměrně rozsáhlou sbírku betlémů. Dnes ji tvoří celkem 2051 inventárních čísel, což představuje více jak 130 kompletních betlémů, nepočítáme-li papírové tisky a pohlednice s touto …
25 října, 2016
Featured Image

Revolverová puška hraběte Šporka

Sbírka zbraní a militárií je významnou součástí sbírkového fondu Regionálního muzea v Náchodě. V současné době ji tvoří 1329 inventárních jednotek. Ačkoliv jsou v ní zastoupeny především zbraně, munice a výstroj dokumentující prusko – rakouskou válku v roce …
25 října, 2016
Featured Image

Antická lampička ze sbírek náchodského muzea

Kuriozitou ve sbírce náchodského muzea jsou antické lampičky, které pochopitelně nemají s regionem Náchodska nic společného. Jedna je z pálené hlíny – terakoty a druhá je bronzová. Obě se dostaly do sbírky díky zájmu zakladatele muzea …
25 října, 2016
Featured Image

Terčovnice od Josefa Svobody z roku 1840

Jedním z předmětů, který prošel péčí naší konzervátorské dílny, je perkusní terčovnice z poloviny 19. století. Právě zásah konzervátorů nám pomohl tuto zajímavou pušku přesněji datovat. Během jejího čištění bylo totiž odkryto vryté vročení – datum …
25 října, 2016
Featured Image

Postila evangelistská, aneb vejkladové na evangelia nedělní a sváteční

Mezi poklady, které se nachází ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě, můžeme zařadit i vzácné tisky, jež ukrývá muzejní knihovna. Přední místo mezi nimi beze sporu zaujímá objemný svazek nesoucí název Postila evangelistská, aneb vejkladové …
25 října, 2016
Featured Image

Nově objevené vyobrazení historika Josefa Myslimíra Ludvíka

V souvislosti s přípravou výstavy Osobnosti Náchoda, která byla veřejnosti zpřístupněna ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě od 16. 9. do 25. 10. 2014, se šťastnou náhodou podařilo objevit dosud neznámé vyobrazení Josefa Myslimíra Ludvíka. Na …
25 října, 2016
Featured Image

Torzo kulovnice Jana Mendela, obránce Prahy v roce 1648

„Není všechno zlato, co se třpytí.“ Většina pracovníků muzeí by jistě mohla toto lidové rčení potvrdit. Mezi muzejními sbírkami se totiž mnohdy nachází řada velmi vzácných artefaktů, které na první pohled sice nebudí žádnou …
25 října, 2016
Featured Image

Korunovační talíř Ferdinanda III.

Mezi předměty sbírky muzea zaujme malý ale velmi zdobný cínový talíř ve středu s vyobrazením korunovaného jezdce a v šesti polích po okraji s vyobrazením dalších jezdů v šesti medailonech oddělenými maskarony. Cínařská značka nás informuje o tom, …
25 října, 2016
Featured Image

Kočárek vyrobený Václavem Pavlisem z Náchoda

Z předmětu, jenž odpočíval několik desetiletí ve sklepě rodinného domu, se díky zásahu konzervátorské dílny, vyklubal krásný výstavní kousek. Dětská hračka věrně kopíruje kočárky, v nichž se děti vozily ke konci 20. let a do poloviny …
25 října, 2016
Featured Image

Mince v lidovém šperkařství 19. století

Součástí náchodských muzejních sbírek jsou také lidové šperky pocházející z 18. a 19. století, jejichž historická hodnota je nezanedbatelná. Poukazují nejen na lidovou tvořivost, postavení dotyčného vlastníka, ale lze z nich rovněž vyčíst hospodářské a politické …
25 října, 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow