Výběrové řízení na pozici Archeolog / Archeoložka

Featured Image

Muzeum Náchodska vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

Archeolog / Archeoložka

Pracovní náplň:

 • zpracovávání a správa sbírky
  • výkon archeologické památkové péče ve smyslu platné legislativy
  • zpracovávání nálezových zpráv, komunikace s investory
  • prezentace vlastní odborné práce (přednášky, odborná i populárně-naučná publikační činnost)
  • spolupráce na přípravě a realizace výstav

Požadujeme:

 • Vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru archeologie
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Schopnost samostatné i týmové tvůrčí činnosti
 • Spolehlivost, odpovědnost a preciznost
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Uživatelská znalost práce na PC a kancelářských aplikací
 • Dobrá znalost legislativy vztahující se k archeologické činnosti

Výhodou:

 • Praxe v oboru
 • Znalost práce s geodetickou GPS
 • Znalost programu Autocad
 • Znalost práce s GIS
 • Aktivní znalost jednoho světového cizího jazyka
 • Odborná publikační činnost

Nabízíme:

 • Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, + osobní ohodnocení a čtvrtletní prémie
 • Prostor pro seberealizaci a odborný růst
 • Plný pracovní úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito
 • Zázemí stabilní příspěvkové organizace
 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Služební telefon, notebook
 • Pracovní benefity (stravenky, sick days, karta AMG)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno, příjmení, titul,
 • Datum a místo narození
 • Místo trvalého pobytu
 • Telefonický a elektronický kontakt
 • Datum a podpis přihlášky

Součástí přihlášky budou tyto dokumenty:

 • Strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, znalosti a dovednosti
 • Motivační dopis
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřený)
 • Výpis z rejstříku trestů (max. stáří 3 měsíce)
 • Vlastnoručně podepsaný písemný souhlas se zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona 101/2000 sb., a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (tzv.: GDPR) o ochraně osobních údajů

Další informace:

Místo výkonu práce: Náchod

Přihlášku doručte osobně na sekretariát Muzea Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, nebo doporučenou poštou na tutéž adresu v zalepené obálce nadepsané "VŘ ARCHEOLOG - NEOTEVÍRAT!", nebo e-mailem (včetně scanů požadovaných dokumentů) v předmětu označeným "VŘ ARCHEOLOG" na adresu sekretariat@muzeumnachodska.cz (v případě emailového přihlášení přinese uchazeč originály požadovaných dokumentů osobně na případný pohovor. Přihláška zaslaná elektronicky je považována za doručenou až ve chvíli, kdy je uchazeči odeslán email potvrzující přijetí.

Přihlášku doručte nejpozději do 31. 3. 2022 do 14 hodin. Pro více informací kontaktujte Mgr. Jana Košťála (kostal@muzeumnachodska.cz, tel.: 604 134 241).

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení zrušit. 

Zaslané dokumenty se nevrací. Vybraní uchazeči budou pozvání k ústnímu pohovoru.

V Náchodě dne

                                                                     

                                                                       Mgr. Jan Tůma

                                                                       ředitel Muzea Náchodska

1 února, 2022

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow