Učíme (se) příběhy

Featured Image

Název projektu: Učíme (se) příběhy
Registrační číslo projektu: 0213000198

Popis projektu:

Projekt Učíme (se) příběhy má potenciál být jednou z prvních vlaštovek kreativního vzdělávání v Náchodě a jeho okolí. Uspořádáme sérii dotovaných storytellingových workshopů s experty v této oblasti (Storytelling CZ, Storyhunters, Tomáš Hak, Eva Dittingerová) pro různé skupiny místního publika (se zvláštním focusem na skupiny věnující se formálnímu i neformálnímu vzdělávání). Celý školní rok 2022/2023 bude protkaný setkáváním se (s příběhy) a učením se tradičnímu umění vypravěčství a vyvrcholí v rámci festivalu studentské kreativity Náchodská Prima sezóna.

Storytelling aneb vyprávění příběhů je jedním z nejstarších umění světa. Vyprávěním můžeme kreativně učit i utužovat komunitu. Na projektu Učíme (se) příběhy budou spolupracovat klíčové vzdělávací a kulturní instituce města Náchoda i stakeholdeři zájmových uskupení a komunit.

Cíl projektu:

Projekt je v prostředí Náchoda a přilehlého regionu poměrně inovativní, co se týče tématu kreativního učení (storytellingu), ale časové dotace a spolupráce s klíčovými aktéry působícími v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a kultury. Věříme, že projekt z oblasti kreativního vzdělávání bude mít velký dopad nejen na oblast vzdělávání, ale i na rozvoj občanské společnosti, komunitotvornosti a společenské koheze v našem městě a jeho okolí. Na projektu budou spolupracovat tyto organizace: Město Náchod, Náchodská Prima sezóna, ZUŠ Náchod, Středisko volného času Déčko, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Městská knihovna Náchod, Jiráskovo gymnázium Náchod, Deset deka festival (Festival divadel spjatých se soubory DREJG, DRED A JGN), DREJG (Studentské ochotnické divadlo při gymnáziu s repertoárem experimentální formy dramatu) a další zájmové skupiny.

Zájemci a zájemkyně budou mít možnost se účastnit workshopů zdarma a opakovaně, tím bude podpořena nízkoprahovost projektu a zároveň rozvoj kompetencí jednotlivých účastníků a účastnic (zejména po vícečetné návštěvě ws). Inovativní a sociálně odpovědné je také zapojení několika minoritních skupin do projektu (které však nebudou separované od zástupců majoritní společnosti), čímž bude podpořen mezikulturní dialog, bourání předsudečných stereotypů, podpora dobrých sousedských vztahů a budování přátelství.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude několik desítek proškolených účastníků a účastnic, kteří budou umět využívat prostředky storytellingu ve své pedagogické, ale i občanské praxi.

Výstupy ze všech ws budou zaznamenány a následně sdíleny s účastníky či zájemci z partnerských organizací. Např. předpokládáme, že jeden z workshopů bude věnován i reflexi typicky "náchodských" narativů, jejich revizi či vytváření alternativního narativu (odpovídající naší aktuální společenské situaci), který bychom na Náchodsku v budoucnu chtěli rozvíjet. Nemusí se hned jednat o jeden konkrétní příběh, ale nutné komponenty a detaily, které by v něm neměly chybět. Tyto záznamy se pak díky koordinátorce projektu dostanou ke všem účastníkům a účastnicím a případným zájemcům a zájemkyním z řad partnerských institucí či veřejnosti.

Udržitelnost zajišťuje silná podpora projektu partnerskými institucemi a jejich deklarovaná ochota se do projektu aktivně zapojit. Tyto instituce budou aktivně podporovat své zaměstnance a spolupracovníky v účasti na ws a následné implementaci nabytých zkušeností a vědomostí do jejich každodenní pedagogické, tvůrčí i občanské praxe.

Předpokládaným doprovodným pozitivním jevem projektu bude vytvoření komunity aktivních lidí, které spojuje zájem o téma kreativního vzdělávání a prožitá pozitivní zkušenost. Tito jednotlivci a skupiny budou v budoucnu motivováni vytvářet podhoubí pro další projekty z oblasti kreativního vzdělávání a věnovat se jeho implementaci (nejen) do vzdělávacích procesů na všech úrovních.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

7 prosince, 2022

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow