Tajemství hradu Vlčinec, aneb jak nepsat historii

Featured Image

PŘEDNÁŠKA / BESEDA

Název: Tajemství hradu Vlčinec, aneb jak nepsat historii

Místo konání: přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě

Termín: středa 6. března do 17.00

Vstupné: dobrovolné

***

Všichni ten příběh známe – jak by také ne, když je součástí Jiráskových Starých pověstí českých. Je to příběh popisující mysteriózní zánik hradu Vlčince. Alois Jirásek ho včlenil do pověsti O Žižkovi. Ve Vilímkově vydání pověstí je příběh navíc umocněn sugestivní ilustrací Věnceslava Černého, znázorňující Jana Žižku, jak s husity obléhá přemocný hrad, tyčící se hrdě na rozeklané skále.

Nelze se tedy divit, že hrad Vlčinec dráždil představivost také řady historiků a regionálních badatelů. Přitom ale neexistuje žádný písemný pramen, ve kterém by byl hrad Vlčinec přímo zmíněn – pouze jedna jediná zpráva z roku 1406, která se však vztahovala jen a pouze k hoře pojmenované Vlčinec. To však většině autorů, kteří se hradem zabývali, nezabránilo vyslovit nějakou hypotézu, či přímo neověřenou odměnku o původu hradu. Kolem Vlčince se tak postupně vytvořil celý komplex spekulací a omylů, které neustálým opisováním a opakováním nabývaly zdání historických faktů. Tak se také stalo, že v encyklopedii Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 1989 představil autor hesla o Vlčinci obsáhlé, ale vlastně zcela smyšlené dějiny hradu.

Co však víme o hradu Vlčinci ve skutečnosti? Jaké poznatky přinesla archeologie? Chcete-li se dozvědět více, přijďte ve středu 6. března 2019 na besedu s archeologem a historikem Mgr. Janem Tůmou z Muzea Náchodska. Beseda se uskuteční v přednáškovém sále Muzea Náchodska v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí v Náchodě. Beseda začne v 17.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Pro účastníky bude připraveno i malé občerstvení. Dotazy i vaše názory na tuto problematiku jsou vítány.

Beseda je úvodní akcí nového pravidelného cyklu besed a přednášek, nazvaných Náchodské muzejní sedánky, které se budou konat každou první středu v měsíci. Odborní pracovníci muzea a pozvaní hosté na nich budou postupně přestavovat zajímavá, a někdy možná i trochu kontroverzní témata.

15 února, 2019

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow