Stanovisko Muzea Náchodska k aktivitám Spolku Pevnosti Dobrošov

Featured Image

Muzeum Náchodska podporuje aktivity kulturní veřejnosti, jíž není lhostejná podoba světa kolem nás. Spolupracujeme s umělci, památkářskými aktivisty, s propagátory historických osobností. Vzniká-li spolek nadšenců se vztahem k dobrošovské pevnosti, považujeme to za příležitost k součinnosti.Těžko ovšem budou dobrým základem takové součinnosti tvrzení, že se pevnost „za posledních pár let stala ruinou“ a„vině náchodského muzea“, provozování objektu jako „dojné krávy“ či útoky na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který si údajně „vymyslel nesmyslnou revitalizaci“ pevnosti, ponechané „na pospas evropským dotacím“. Lze jen těžko uvěřit, že s těmito stanovisky spolek očekává získání pevnosti do pronájmu právě od hradeckého krajského úřadu.

Považujeme za vhodné vyjádřit se k šíření zmíněných tvrzení i dalších polopravd na profilu facebook.com/propevnost a webu propevnost.wz.cz a uvést je na pravou míru. Pevnost Dobrošovbyla dlouhá léta majetkem ministerstva obrany. V roce 2015 ji, jakož i některé další objekty československého pohraničního opevnění, převzal Královéhradecký kraj. Tento kraj je zřizovatelem Muzea Náchodska, které pevnost pouze provozuje. Pevnost Dobrošov je zároveň národní kulturní památkou, což znamená, že veškeré zásahy na ni musejí být konzultovány a schváleny Národním památkovým ústavem.

Ihned po převzetí pevnosti, v roce 2015, schválila Rada Královéhradeckého kraje s vědomím nevyhovujícího stavebně-technického stavu přípravu projektu revitalizace pevnosti. Projekt je strategickým záměrem kraje. Jeho aktuální podoba představuje složitě dojednaný kompromis celé řady subjektů. Pevnostní objekty úzce obklopují pozemky několika soukromých majitelů, musí být brán ohled na hnízdící netopýry, bezpečnost i požadavky investora. Součástí odpovědnosti Muzea Náchodska za objekt je akceptování dojednaného kompromisu s cílem maximálně využít nemalých finančních prostředků, jež se podařilo na rekonstrukci získat.

Není pravdou, že peníze z Dobrošova kryjí náklady ostatních poboček muzea a na pevnost se nevracejí.Z vydělaných peněz se pokrývají provozní náklady pevnosti samotné včetně platu správce, průvodců aběžné údržby, specifickou položkou jsou měsíční odpisy z ceny majetku. Orientační propočty ukazuji vyrovnanou bilanci tržeb a zmíněných nákladů. Na sruby Zelený, Jeřáb, částečně i Můstekjsme dodali nové zábradlí, Jeřáb byl opatřen novou elektroinstalací. Dosavadní správa pevnosti upřednostňovala řešení provozních problémů „na koleně“, komunikace s vedením muzea vázla. Lze předpokládat, že změna na pozici správce pevnosti od 1. března 2019 může být jedním z impulsů k založení spolku i jeho vyostřené argumentaci ve vztahu k muzeu. V takovém případě by však slova o špatné správě pevnosti byla ze strany spolku spíše útokem do vlastních řad.

V současné době čekáme na výsledek posledního výběrového řízenívyhlášené veřejné zakázky na realizaci projektovaných stavebních prací. Firmy mohou podávat nabídky do 18. března 2019. V případě nevybrání dodavatele stavby a nepředání staveniště musí případnému otevření pro návštěvníky přecházet důkladná bezpečnostní revize. Pozornost vyžaduje dožilá elektroinstalace hlavního objektu a kanalizace. Představa, že lze provádět jejich výměnu a zároveň pevnost návštěvnicky provozovat, se bohužel neslučuje s platnými bezpečnostními předpisy.

Pracujeme na tom, aby se pevnost dočkala lepšího zázemí. Vážíme si, že získala řadu příznivců, od nichž vítáme jakékoli konstruktivní připomínky a návrhy.

7 března, 2019

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow