Knihovna Muzea Náchodska – fond starší a regionální literatura

Mz název díla autor místo a rok vydání, ostatní poznámky
Mz 1 Zápal lásky boží duší vyvolených aneb modlitby katolické Jindřichův Hradec 1833 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 2 Pět červených korálků Jindřichův Hradec 1858 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 3 Ježíš, naše spasení (modlitební kniha) kněz katolický Praha 1857               náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 4 Pět červených korálků Holásek - Host Hradec Králové 1827      nábož., církev, modlitby
Mz 5 Modlitby před zpovědí ? náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 6 Malé katolické modlitby ranní, večerní, při mši svaté, k zpovědi a k přijímání… Praha 1765                    náboženství katolické, církev, modlitby               ST
Mz 7 Květná kytka z vonného koření, totiž: rozličné svatých a bohu milých lidí vroucné a nábožné modlitby…                  Hradec Králové 1740              náboženství katolické, církev, modlitby                ST
Mz 8 Zahrádka rajská (modlitby) Aruda, Jan Praha 1811 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 9 Vlastenecký slovník historický Malý, Jakub Praha 1879 osobnosti, české dějiny, slovníky
Mz 10 Pobožnost k svatému přijímání, 4. díl ? [19. století] náboženství katolické, církev, modlitby (bez desek)
Mz 11 [modlitby katolické] ? [19. století]  náboženství katolické, církev, modlitby (kniha bez vazby, titulního listu začíná "ho obrazu stvořil")
Mz 12 [modlitby katolické] ? s.l. [pol. 18. st.]           náboženství katolické, církev, modlitby                ST
Mz 13 Pět červených korálů… Několik vroucných modliteb … ? s.l. [19. století] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 14 Horlivé modlitby obzvláštních pobožností k božské prozřetelnosti… ? Litomyšl 1830 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 15 Pane zůstaň s námi neb se připozdívá! Vimberk [před rokem 1889] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 16 Zdrávas Maria, matko Boží Jindřichův Hradec [kolem roku 1850]  náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 17 Růžový věneček uwitý z rozličných pobožností ku poctě nejsvětější a neposkvrněné Panny a matky Boží Marie Praha [kolem roku 1850]  náboženství katolické, církev, modlitby, náboženské písně
Mz 18 Katolické modlitby pro věrné a nábožné křesťany… Kubelka, Tomáš Liltomyšl 1834 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 19 Poklad duše. Modlitební kniha pro katolické křesťany Zimmerman, Josef Praha 1844 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 20 [katolické modlitby] Ó Pane, mocný Bože! ? Praha [kolem roku 1850]  náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 21 Růžové lůžko spasení našeho Šediva, Josef Praha [1862] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 22 Hauberovy modlitby Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1864 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 23 Úplná modlicí kniha pro pravé věřící křesťany Šmitt, Jan Blahověst Jindřichův Hradec, Tábor  [185-] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 24 Maria, máti naše! Modlitební knížka pro katolické žačky Desold, František Jan Nepomuk                  Praha [1862] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 25 Království Boží Němeček, Josef                  Praha 1870 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 26 Kůr angelský ku zwelebení nejsvětější trojice boží Ruffer, Vojtěch           Praha 1854 Praha 1858 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 27 Pět červených korálů, aneb srdečné a lítostné rozjímání pěti ran Krista ukřižovaného… Jindřichův Hradec 1844 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 28 Pobožnost křížové cesty Krbec, Jan Praha 1840 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 29 Písně roční, aneb Kancionálek… ? s.l. [konec 18., poč8tek 19. stolet9)           nábož., církev, modlitby, písně, zpěvník, kancionál               ST
Mz 30 Dziennik, czyli krotkie nabozenost… ? Poczatow 1801 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 31 Zlatý nebe klíč, aneb Nové modlitby k vysvobození duší očistcových dobře pohodlné, ... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Brno 1736 náboženství katolické, církev, modlitby, písně, zpěvník               ST
Mz 32 Zlatý nebe klíč duše křesťanské Boha věrně a dokonale milující, to jest vroucné katolické modlitby... Hradec Králové 1817 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 33 Zlatý nebe klíč duše křesťanské Boha věrně a dokonale milující, to jest vroucné katolické modlitby... Hradec Králové 1821 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 34 Zlatý nebe klíč obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstva Vimberk [po roce 1800] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 35 Malý zlatý nebe klíč, duše křesťanské boha milující, tj.: nábožné modlitby z obzvláštních katolických kněh pro spasení duše vytažené... Martin z Kochem (Cochem, Martin von)                    Pardubice po roce 1791         náboženství katolické, církev, modlitby, písně, zpěvník               ST
Mz 36 Nebe klíč duše křesťanské Boha věrně a dokonale milující. To jest vroucné katolické modlitby, ... Hradec Králové 1841       náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 37 Zlatý nebe klíč, aneb vroucné katolické modlitby, na šestnácte dílů rozvržené Hradec Králové 1831       náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 38 Polowiční nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Jindřichův Hradec 1858 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 39 Polowiční nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Jindřichův Hradec 1835 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 40 Polowiční nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Tábor 1849  náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 41 Polowiční nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Praha 1849  náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 42 Polowiční nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Jindřichův Hradec 1845 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 43 Malý nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Praha 1811 náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 44 Díl první malého zlatého nebeklíče, obsahující každodenní modlitby přes celý den s. l.                     [po roce 18--] náboženství katolické, církev, modlitby
Mz 45 Knihy čtyry zlaté o následování Krista Pána Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis)                    Trnava 1744     náboženství katolické, církev, křesťanská víra, křesťanský život, duchovní život            ST
Mz 46 Malý zlatý nebe klíč, duše křesťanské boha věrně a dokonale milující, to jest: pobožné modlitby křesťanského a katolického náboženství vybrané… Martin z Kochem (Cochem, Martin von)                    Kutná Hora 1775           náboženství katolické, církev, modlitby           ST
Mz 47 Vejkladové svatých ceremonií, řádův, svátkův, památek, obyčejův a nadání v církvi boží spasitedlně zřízených a vykonávaných Selisko, Ferdinad                    Hradec Králové 1774        náboženství katolické, církev, křesťanská víra, křesťanský život, duchovní život   biblické výklady            ST
Mz 48 Vůdce duše do nebeské vlasti čili Poznání srdce člověka, přebývá-li v něm Bůh anebo ďábel v třinácti obrazích smyslně představeno Praha [1865?] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, katolické písně
Mz 49 Dobrota boží, má útěcha a má důvěra. Knížka nábožná pro nábožné křesťany Horský, Karel Litomyšl 1823 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti
Mz 50 Malý zlatý nebe klíč, duše křesťanské boha věrně a dokonale milující, tj.: pobožné modlitby křesťanského a katolického náboženství vybrané… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Kutná Hora 1796             náboženství katolické., církev, modlitby            ST
Mz 51 kniha nábožného charakteru                            Důstojnost lidská (úvod) ? s. l., [185-] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti          chybí titulní list
Mz 52 Zlatá kniha o následování Krista Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis) - Stránský, Antonín Praha 1842 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti
Mz 53 Rozkošné duchovní a velmi nábožné modlitby… Gertruda, Sancta z Helfty Olomouc 1719            náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti            ST
Mz 54 Nevěsta Pána našeho Ježíše Krista. Modlitební kniha pro katolické panny Praha 1858 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti
Mz 55 Žíznivý poutník, aneb celenská cesta ? s. l., s. n. [konec 18. nebo počátek 19. st.]               náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, mariánský kult, celenská cesta      ST
Mz 56 Evangelia a epištoly na neděli a svátky přes celý rok, jakož i pašije Pána Krista dle vypsání čtyr svatých evangelistů… ? Praha, s. n. [konec 18. století] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, epištoly, pašije, biblické výklady      ST
Mz 57 Veliká štěpná zahrada velkým písmem, v níž se nacházejí mocné a nábožné modlitby… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) s.l., s. n. [první polovina 18. století] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti              ST
Mz 58 Cesta křížová, neb Krátká zpráva k velmi užitečnému duchovnímu cvičení Cesta kříže nazvaném… Hradec Králové 1799            náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti,  křížová cesta                     ST
Mz 59 Duchovní jádro, aneb katolické modlitby a písničky z rozličných pobožných knížek sebrané; všem věrným křesťanům k duchovnímu potěšení, k prospěchu a k spasení v nově na světlo vydané Jindřichův Hradec 1826 Jindřichův Hradec 1826 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti
Mz 60 Epištoly a evangelia na neděle a svátky přes celý rok, i umučení Pána našeho Ježíše Krista, dle vypsání čtyr svatých evangelistů Praha 1807 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, epištoly, pašije, biblické výklady
Mz 61 Písně roční, aneb Kancionálek… ? s.l. s. a. [konec 18. století nebo počátek 19. století]           náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, písně, nábožné písně, kancionál, zpěvník               ST
Mz 62 Bůh jest Otec náš. Pobožnost má od Jakuba Branda ; dle pátého německého vydání zčeštil Jan Hýbl Brand, Jakub - Hýbl, Jan Jindřichův Hradec  [1858] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti
Mz 63 Zlatá kniha o následování Krista od Kempenského Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis) Hradec Králové 1828 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, biografie, hagiografie, životy svatých, životopisy svatých
Mz 64 Roráte, neboli radostné zpěvy adventní z času císaře a krále Karla IV. Hradec Králové 1875 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, písně, nábožné písně, kancionál, zpěvník, roráte, adventní písně
Mz 65 Křesťanský hlas s. l., s. a. [2. polovina 18. století]           náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, písně, nábožné písně, kancionál, zpěvník, žalmy           ST
Mz 66 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele, též spojený obsah evangelií Praha 1832 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, epištoly, pašije, biblické výklady
Mz 67 kniha nábožného charakteru (začíná Předmluva k pohlaví ženskému) ? s. l., [1834] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti          chybí titulní list
Mz 68 Postní kázání Habrsfeld, Josef Praha 1803 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, půst, období půstu, kázání, náboženská věrouka, náboženská mravouka
Mz 69 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele Praha 1846 Praha 1846+E68 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, epištoly, pašije, biblické výklady
Mz 70 Knížka lásky k dušičkám v očistci Söfl, Antonín - Dreml, Jan Alois Litomyšl 1852 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, náboženská věrouka, náboženská mravouka, očistec, posmrtný život
Mz 71 Biblické historie, v počtu sto a čtyry ve dvou dílech, po padesáti a dvou ze Starého i Nového zákona vybrané Hybner, Jan Litomyšl 1833 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, učebnice, biblické dějiny, dějepis biblický, biblické výklady, biblické příběhy, bible, Starý zákon, Nový zákon
Mz 72 Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtělenéhoslova našeho spasitele a  vykupitele Ježíše Krista, kteráž v jistých kaplích neb zastaveních se konají, jenž při  zázračném obrazu rodičky Boží ve Vambeřicích, v hrabství Kladském podle svých  vzorů k tomu zřízených se nalézají [Kladsko 1790-1850]              náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice, poutní místa
Mz 73 Kancionál, aneb Citara Nového zákona, pravého Boha, v předrahých Kristové víry tajemstvích a svatých jeho Písněmi celoročními libozpěvně oslavujiej,… S připojením Roráte dle královského rukopisu od roku 1856 a s modlitbami k veřejné i domácí pobožnosti Hradec Králové 1848 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, písně, nábožné písně, kancionál, zpěvník, roráte, adventní písně
Mz 74 Kancionál čili sbírka církevních i domácích, po celý rok naskrz takměř v každé osadě užívaných písní, ... Pohořelý, Josef Praha 1849 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, písně, nábožné písně, kancionál, zpěvník
Mz 75 [Nebeklíč, neb vroucné katolické modlitby... ] [Martin z Kochem (Cochem, Martin von)] s. l., [druhá polovina 18. století] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, modlitby
Mz 76 Bibliotéka životů svatých … na rok 1861. Život blahoslaveného Jana Sarkandra mučedníka Procházka, Matěj Brno 1861 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, biografie, hagiografie, životy svatých, životopisy svatých, Sarkandr Jan
Mz 77 Životy, skutky a utrpení svatých a světic božích. Díl třetí Karlík, Jan Hugon Praha 1850 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, biografie, hagiografie, životy svatých, životopisy svatých
Mz 78 Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první Marchal, Jan (překlad) Praha 1839 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka
Mz 79 Zlatý nebeský klíč neb vroucné katolické modlitby na šestnáct dílů rozvržené,… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) [Jindřichův Hradec] [1775] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, modlitby ST
Mz 80a Čermákova rodina aneb pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby. Ehrenberger, Josef Praha 1867    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky
Mz 80b Čermákova rodina aneb pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby. Ehrenberger, Josef Praha 1867    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z majetku Sidy Volfové
Mz 81 Kukátko čili život v obrazích. Díl první Kosmák, Václav Praha 1876    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z majetku Sidy Volfové
Mz 82 Kukátko čili život v obrazích. Díl čtvrtý Kosmák, Václav Praha 1890    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z majetku Sidy Volfové
Mz 83 Kukátko čili život v obrazích. Díl třetí Kosmák, Václav           Praha 1883 Praha 1883    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z majetku Sidy Volfové
Mz 84 Kukátko čili život v obrazích. Díl druhý Kosmák, Václav Praha 1878    česká literatura, mravouka, výchova, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z majetku Sidy Volfové
Mz 85 Život svatého Františka Borgie Procházka, Jakub           Brno 1860 Brno 1860 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, biografie, hagiografie, životy svatých, životopisy svatých
Mz 86 Jaroměř za války světové Pácalt, Václav - Novák, Václav Jaroměř 1933 první světová válka, dějiny měst, legionáři, legie, Jaroměř
Mz 87 Bible. Kniha Mojžíšova, díl 1 [Praha] [1851] bible, Starý zákon, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život
Mz 88 Oživlá krypta Vojtěch, Paul MUDr. Jaroměř 1924 archeologie, archeologické výzkumy, krypty, kostely
Mz 89 Od nastoupení Badeniova do odstoupení Thunova. Politické dějiny národa českého od roku 1861, díl II. Srb, Adolf Praha 1901  české dějiny, 19. století, 2. polovina 19. století, Badeni, Kazimír, Thun, Franz
Mz 90 Dobrota boží, má útěcha. Kknížka nábožná pro nábožné Křesťany Horský, Karel Litomyšl 1830 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, modlitby
Mz 91 Vysvětlení katolického učení o odpustcích a Modlitby v čas milostivého léta 1847 Hradec Králové [1847] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka
Mz 92 Ovotce z růží nejsvětějšího arci bratrstva svatého růžence blahoslavené panenky a orodovnice hříšníkův Marie Nygryn, Tomáš Praha 1710   náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, náboženská bratrstva             ST
Mz 93 Poklad národu, aneb: prospěšné naučení v pěkných příbězích o mnohých užitečných věcech, tak, aby lid byl rozumnější, lepší, množnější, spokojenější, a k lidskému tovaryšstvu schopnější i prospěšnější Cerrener, Heinrich Gottfried Praha 1796 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka      ST
Mz 94 Epištoly svatého Ignacia arcibiskupa Antiochie, mučedlníka božího, a někdy svatého Jana Evangelisty učedlníka Ignatius Sanctus [Praha]) 1786 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, epištoly          ST
Mz 95 Sprostopochopitedlné důkazy křesťansko katolické samospasitedlné víry  … Pro lid sprostý Brno, konec 18. nebo začátek 19. století               náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, biblické výklady   ST
Mz 96 Jaroměřsko 1926 Lederer, Max Jaroměř 1926, dějiny měst, Jaroměř, hospodářské výstavy, hospodářství, průmysl, kultura, školy, školství, vzdělávání, zemědělství, obyvatelstvo, demografie
Mz 97 Pobožnost každodenní k nejsvětějšímu lidského pokolení vykupiteli … Blois, François Louis de Hradec Králové 1727             náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, modlitby, duchovní život,  biblické výklady                ST
Mz 98 Svatý Pašijový týhoden, aneb pobožná rozjímání... Rulík, Jan Praha 1809 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, modlitby, duchovní život, pašije
Mz 99 Duchovní pohádky s. l. [konec 18. století]        náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, modlitby, duchovní život, biblické výklady, duchovní výklady, náboženská věrouka         ST
Mz 100 Katechismus arcibiskupství pražského, nebo cvičení víry… s. l. [1778]         náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, biblické výklady, duchovní výklady, náboženská věrouka           ST
Mz 101 Kniha bratrská nejsvětějšího těla božího s. l. [1764]         náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, modlitby, duchovní život          ST
Mz 102 Vejkladové svatých ceremonií, řádův, svátkův, památek, obyčejův a nadání v církvi boží spasitedlně zřízených a vykonávaných Selisko, Ferdinad                    Hradec Králové 1774        náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, modlitby, duchovní život, biblické výklady            ST
Mz 103 Dictionarium latino-germanico-bohemicum Vusín, Kašpar Zachariáš Praha 1706                    slovníky, čeština, němčina, latina, jazykové slovníky   ST
Mz 104 Nový klíč k náležitému vyslovení němčiny… Hradec Králové, Praha [1833]       učebnice, němčina, jazykové učebnice
Mz 105 Auszug aus der deutschen Sprachlehre = Výtah německé mluvnice Sýkora, Jan Nepomuk Hradec Králové 1849                      učebnice, gramatika, němčina, mluvnice, gramatické přehledy
Mz 106 Kniha čtení pro žáky českých škol v městech a městečkách císařskokrálovských zemí. Díl druhý Praha 1816 učebnice, čeština, čtení, výuka čtení, školy, školství, vzdělávání
Mz 107 Slabikář pro dědinské školy v císařskokrálovských zemích Praha 1842 učebnice, čeština, čtení, výuka čtení, elementární vzdělávání
Mz 108 Kniha všeobecných zákonů městských pro všecky německé dědičné země mocnářství rakouského. Díl I. Praha 1812 právo, zákony, předpisy, právní normy, města, městské právo, legislativa, jurisdikce
Mz 109 [Domácí kuchařka, aneb, pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a Moravské] Rettigová, Magdalena Dobromila [Hradec Králové 1844]         kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, vaření, pečení
Mz 110 Nejnovější kuchařka pražská, neb Kniha umění v připravování rozličných krmí a pamlsků, jak pro panskou, tak domácí kuchyň, zřízená dle vydání zvláštní kuchařky paní Naydekrový Naydecker, Anna Praha 1816 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, vaření, pečení
Mz 111 Kouzelná flétna. Zpěvohra ve dvou dějstvích. Hudba od Mozarta Chmelenský, Josef Krasoslav Hradec Králové 1825              divadlo, zpěvohry, opery, divadelní hry
Mz 112 Hazdrubal Lvíhlav, anebo krutá bitva u Nového Města. Historicko-romantické vypravování z časů Bedřicha Bojovného, vévody rakouského Kramerius, W. R. Tábor 1844 povídky, historická pojednání, česká literatura
Mz 113 Velmi utěšená historie o krásné Mageloně, dceři krále z Neapolis, a o jednom velmi vydatným rytíři, jménem Petrovi, znamenitého hraběte z Provinci synu Jindřichův Hradec konec 18. nebo poč. 19. st.          knížky lidového čtení, beletrie, kramářský tisk, rytířský román, historické příběhy, dobrodružná próza     ST
Mz 114 [Sebrání básní a zpěvů] (torzo) Puchmajer, Antonín Jaroslav [Praha] [1798] česká literatura, poezie, básně, obrozenecká literatura
Mz 115 Ztracené dítě. Pravdivá událost - Svěcení věže. Ze života vesního učitele - Boháč a chudý Lazar [Procházka, Devítský Josef] Jindřichův Hradec [1858] česká literatura, česká próza, povídky, příběhy
Mz 116 Kratinké povídky o nakládání se zvířaty Doucha, František Praha 1850 česká literatura, česká próza, povídky, příběhy, povídky pro mládež, výchovné povídky
Mz 117 Císař Karel čtvrtý, král český, "otec vlasti". Životopisný nástin v obrazích na upomínku jeho pětistyletého úmrtí dne 29. listopadu 1378 Rattay, Václav Hradec Králové 1878 česká literatura, česká próza, povídky, příběhy, povídky pro mládež, výchovné povídky, biografické příběhy, životopisy osobnosti, Karel IV.
Mz 118 Schritte zur Vollkommenen Liebe Gottes durch die Vereinigung mit Jesus, sowohl bey der h. Messe, als in dr h. Communnion; oder Mess= und Communionbuch für fromme Katholiken Grätz [1850-]  náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, mravouka, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo
Mz 119 Geistliche Lieder und Gebethe, nebst einer Anweisung zum Ministriren. Zum Gebrauche der Schuljugend Praha 1829              náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby, písně, nábožné písně, náboženská věrouka, literatura pro mládež
Mz 120 Bemerkungen über die sonntäglichen Evangelien für Prediger, Katecheten und Lehrer Mutschelle, Sebastian München 1795 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, evangelia, kázání            ST
Mz 121 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger. Dritten Jahrgangs, zweyter Band, 1804 Linz 1804  časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 122 Der Erfreuliche und zur ewigen Seligkeit führende Himmels=Weg für gutgesinnte Christen Litomyšl [mezi lety 1779-1882] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 123 Gebethbuch für denkende  Christen Praha 1802 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 124 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger. Vierzehnten Jahrgangs, zweyter Band, 1823 Linz, Prag 1823         časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 125 Die Lectionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahres mit beygefügter Passions- oder Leidensgeschichte unsers Heilandes nebst einem zusammenhangenden Inhalte der Evangelien Prag 1831 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, epištoly, evangelia, školy, školství, učebnice
Mz 126 Negotiator Evangelicus, das ist evangelischer Kaufmann, handlend mit pur Evangelischer Waar; das ist Sonntägliche Predigen oder vielmehr lehr= und trostreiche Erklärungen Pulfer, Gervasio Augspurk 1763 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, evangelia, kázání          ST
Mz 127 Höchst-notwendige Schutz=Schrifft, des scharff angeklagten, doch aber hanz unschuldig befundenen Lutherthums Maichel, Daniel - Weislinger, Johann Nikolaus Strassburk 1740            náboženství katolické, náboženství evangelické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka,  evangelíci, nekatolíci, protestanté, náboženské polemiky, náboženské obrany        ST
Mz 128 [Gebette] [1727]       náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby       ST             (chybí počáteční stránky)
Mz 129 Strahlen des Friedens. Ein Gebet und Erbauungsbuch für katholische Christen Wien 1843 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 130 [Gebette] [Wien]          [19. století] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby             (chybí počáteční stránky)
Mz 131 Der geheiligte Gottesdienst eines wahren Katholiken [Jindřichův Hradec] [1837] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 132 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger. Siebenten Jahrgangs, zweyter Band, 1822 Linz, Prag 1822         časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 133 Lese= und Gebethbuch für katholische Christinnen Wien                   [po 1850?]  náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 134 Geistlicher Himmelschlüssel für christkatholische Seelen ... Litomyšl 1825 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby
Mz 135 [Biblische Geschichte für die Jugend] ? s. l. [po 1850?] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, učebnice, biblické dějiny, dějepis biblický, biblické výklady, biblické příběhy, bible, Starý zákon, Nový zákon, literatura pro mládež
Mz 136 [Der Unterricht im Christentum…] s. l. [po 1806] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 137 Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung von dem Hofrath von Eckartshausen Eckartshausen, Carl von Praha 1816 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 138 Die heilige Charwoche, oder die Anleitung diese Zeit dem Geiste des Christenthumes gemäß zuzubringen Winkler, Baptist Johan Grätz 1808 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, pašije, pašijový týden
Mz 139 Festgebete der Israeliten. (Židovské sváteční modlitby). Gebete für den Versöhnungstag. Landau, M. I. Vídeň  [1800-1900]               hebrejská kniha, židé, Israelité, židovské náboženství, judaismus, židovské modlitby, židovská liturgie
Mz 140 Kos ješu’ot. Die volständigen Gebete der Israeliten für das ganze Jahr. (Židovské modlitby) Fürstenthal, R. J. Praha 1892             hebrejská kniha, židé, Israelité, židovské náboženství, judaismus, židovské modlitby, židovská liturgie
Mz 141 Das Verborgene Leben mit Christo in Gott. Aus den Christen des gottseligen Joh. Von Bernieres Louvigni Presburk 1842 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně, literatura pro mládež
Mz 142 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger. Siebenten Jahrgangs, erster Band, 1822 Linz, Prag 1822         časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 143 Schiessvorschrift für Gewehr (Karabiner), leichtes Maschinengewehr, Pistole usw. (Střelecké předpisy pro pušky, lehké kulomety pistole atd.) Berlín 1937                střílení, střelba, střelné zbraně, palné zbraně, předpisy ke střelbě, pravidla střelby, pravidla střílení
Mz 144 Katholisches Gebethbuch im geiste der Religion Jesu Ratter, Johan Joseph Praha 1800 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, modlitby, písně, nábožná cvičení
Mz 145 Die Evangelien, Lekzionen und Episteln auf alle Sonn= und Festtage des katholischen Kirchenjahres mit der Leidensgeschichte unsers Heilandes und einem Anhange Vídeň 1866 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, modlitby, nábožné písně, epištoly, evangelia
Mz 146 Gebete der Israeliten (hebrejsky a německy) Vídeň 1881           modlitby, židovské modlitby,  hebrejská kniha, židé, Israelité, židovské náboženství, judaismus, židovské modlitby, židovská liturgie
Mz 147 Lese= und Gebethbuch für das Landvolk Wien               [1800-1900] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka,  modlitby, nábožné písně
Mz 148 Guter Samen auf ein gutes Erdreich. Ein Lehr= und Gebethbuch sammt einem Hausbüchlein für gutgesinnte Christen, besonders fürs liebe Landvolk P. Aegidius, Tais Hildesheim 1804 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka,  modlitby, nábožné písně
Mz 149 Beyträge zur Belehrung und Verendlung der Menschen Wien 1814 Wien, Triest 1814 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, školy, školství, vzdělávání
Mz 150 Himmlisches Jerusalem, welches durch die Würckung des h. Gebetts starck belagert, und durch Macht und Gewahlt desselben glücklich erobert wird: oder vollständiges Gebettbuch Sulzbach 1762 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby, nábožné písně        ST
Mz 151 Biographien Verklärter Freunde Gottes, zur häuslichen Erbauung und auch zum Gebrauch für Prediger und Katecheten Hermann, Michael Kajetan Praha 1808 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, svatí, světci, světice, životopisy svatých
Mz 152 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger. Zwölften Jahrgangs, erster Band, 1823 Linz, Prag 1823         časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 153 Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des heil. Johann v. Nepomuk, Martyrers und böhmischen Landespatrons. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen, besonders für eifrige Verehrer dieses großen Heiligen Neuman, Wenzel Franz Praha 1829 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, modlitby, světci, životopisy svatých, biografie, hagiografie, životy svatých, Jan Nepomucký
Mz 154 Zeit und Ewigkeit. Ein Erbauungsbuch für katholische Christen Terklau, Mathias Wien [mezi 1801 a 1850?] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 155 Erbauliche Erzählungen der vornehmsten Biblischen Geschichten des alten und neuen Testaments. Mit beigefügten Sittenlehren für die Jugend Praha 1796       náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, učebnice, biblické dějiny, dějepis biblický, biblické výklady, biblické příběhy, bible, Starý zákon, Nový zákon        ST
Mz 156 Erklärung der heiligen Schriften des Neuen Testamentes nach den heil. Vätern und andern gelehrten und frommen ältern und neuern Schriftauslegern und katholischen Schriftstellern zum Nutzen und Frommen für Seelsorger, Prediger, Katecheten, Lehrer und für alle Freunde der Schrift-Betrachtung : bearbeitet und mit einem vollständigen Sachregister und einer entsprechenden deutschen Concordanz verbunden. Zehnter Band Maßl, Franz Xaver Regensburg 1845       náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, biblické výklady, bible, Nový zákon, evangelia
Mz 157 Erklärung der heiligen Schriften des Neuen Testamentes nach den heil. Vätern und andern gelehrten und frommen ältern und neuern Schriftauslegern und katholischen Schriftstellern zum Nutzen und Frommen für Seelsorger, Prediger, Katecheten, Lehrer und für alle Freunde der Schrift-Betrachtung : bearbeitet und mit einem vollständigen Sachregister und einer entsprechenden deutschen Concordanz verbunden. Achter Band Maßl, Franz Xaver Straubing, Wien 1843       náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, biblické výklady, bible, Nový zákon, evangelia
Mz 158 Sammlung einiger Predigten. Erster Theil Krammer, Johann Andreas Kopenhagen 1758         náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, kázání VĚNOVÁNO BEDŘICHU ZU SCHAUMBURG-LIPPE          ST
Mz 159 Vollständiges christkatholisches Gebetbuch. Zweiter Band Hauber, Johann Michael München 1826 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 160 Erklärung der heiligen Schriften des Neuen Testamentes nach den heil. Vätern und andern gelehrten und frommen ältern und neuern Schriftauslegern und katholischen Schriftstellern zum Nutzen und Frommen für Seelsorger, Prediger, Katecheten, Lehrer und für alle Freunde der Schrift-Betrachtung : bearbeitet und mit einem vollständigen Sachregister und einer entsprechenden deutschen Concordanz verbunden. Zweiter Band Maßl, Franz Xaver Straubing, Wien 1841       náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, biblické výklady, bible, Nový zákon, evangelia
Mz 161 Gesangbuch für die evangelische Kirche in Wirttemberg Stuttgart 1854 náboženství evangelické, křesťanský život, evangelická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, evangelické modlitby, evangelické nábožné písně, evangelíci, nekatolíci, protestanté
Mz 162 Festpredigten auf sechs Jahre, nebst verschieden andern Reden, gesammlet und vorgetragen von Thomas Weydesser                    Zweiter Theil, zweite Festpredigten Weydesser, Thomas Breslau 1781  náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, kázání         ST
Mz 163 Die Bibel oder heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments Luther, Martin Wien 1880 bible, Starý zákon, Nový zákon náboženství evangelické, křesťanský život, evangelická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, evangelíci, nekatolíci, protestanté, luteráni, církve reformované
Mz 164 Gelobt sei Jesus Christus! Gebet= und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg s. l. 1913 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby, nábožné písně
Mz 165 Perlen und Blüthen aus dem reiche Gottes. Gebetbuch für katholische Christen Colpin, André Prag [mezi 1800 a 1850?] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby, nábožné písně
Mz 166 Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung von dem Hofrath von Eckartshausen Eckartshausen, Carl von Prag [ne po 1866] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 167 Gebet= und Gesangbuch für die katholische Pfarrgemeinde Oberglogau Schall, Leo Oberglobau 1934               náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, modlitby, nábožné písně
Mz 168 Christkatolisches Gebetbuch al Weihegeschenk für die Jugend Seith, Johann [Budweis] 1838 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně, literatura pro mládež
Mz 169 Novější dějepis rakouský. (Od r. 1526 do r. 1860) Tomek, Václav Vladivoj Praha 1887 české dějiny, světové dějiny, dějiny Rakousko, 1526-1860
Mz 170 Die katolische Religionslehre im zusammenhange dargestellt, als eine Fortfestung meines ersten Religionsunterrichtes für Kinder. Erstes Bändchen Giftschütz, Karl Wien, Triest 1818                náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, literatura pro mládež
Mz 171 Des Schweigens und Leidens Lobpreisende Wohlredenheit, das ist: zu Ihren des heiligen Joannis Nepomuceni, bei seiner in der hohen prager Metropolitan Kirche s. Viti begangenen achttägigen Heiligsprechungs Feierung… Praha 1730 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, rozjímání, teologie, Jan Nepomucký, světci, svatí, kázání, oslavná kázání       ST
Mz 172 Lebens-Begrieff dess Heiligen Francisci Xaverii, auss der Gesellschafft Jesu, Grossen Indianer-Apostels, und Wunderthätigen Pest-Patrons Massei, Giuseppe Neys 1714 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo, životopisy svatých, životy svatých, biografie, František Xaverius, svatý František Xaverský, Kladsko              ST
Mz 173 Conciones Rurales, oder gantze doch kurtze Predigen auff alle Sontäg dess Jahrs. Der dritte Theil Neuburger, Christoph Ulrich Saltzburk 1676 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie, kázání     ST
Mz 174 Johann Lockens Anleitung des menschlichen Verstandes zur Erkentniss der Wahrheit nebst desselben Abhandlung von den Wunderwerken Kypke, David George Königsberg 1755             lidské vědění, humanitní vědy, filozofie, filozofická pojednání   ST
Mz 175 Über die Erziehung und Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren. Ein Handbuch für alle Mütter, denen die Gesundheit ihrer Kinder am Herzen liegt [Struve, Christian August] [Hannover] [1803]           výchova, vzdělávání, péče o děti, zdraví dětí, výchovná péče, domácí péče
Mz 176 Der Katholik; eine religiöse Zeitschrift zur Belehrung und Wahrnung. Vier und dreissigster Band, IX. - XII. Heft 1829 Speyer 1829 časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, teologie
Mz 177 Die Land - Baukunst in allen ihren Haupttheilen oder Unterricht in der Materialien = Kunde und Anleitung zur Entwerfung oder Pläne vorzüglicher öffentlicher und Privat = Gebaude dann zur Construction der Bauwerke Voit, ?. Augsburg, Leipzig 1826 stavitelství, stavebnictví, architektura, stavby, vzdělávání, výuka stavitelství
Mz 178 Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien. Dritter Band Mozart, Josef Wien 1860              školy, školství, vzdělávání, základní školy, literární výchova, německá literatura, němčina, čtení, výuka čtení, literární čítanka, učebnice
Mz 179 Unterhaltungen eines Christen mit Gott, besonders in der Charwoche Hermann, Michael Kajetan Prag 1803        náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, pašije, pašijový týden
Mz 180 Magazin für Prediger. Oder Sammlung neu ausgearbeiteter Predigt=Entwürfe über die Sonn= und Festtäglichen Evangelien und Episteln so wie über freie Zeite? auf Casual=Fälle. Zweiter Theil Prag 1788 časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, kázání, teologie, pašije, evangelia       ST
Mz 181 Der neue praktische Baubeamte oder ausführliche und zweckmässige Anleitung jeden Bau sowohl im Grossen als im Kleinen nach bestimmt richtigen Grundsätzen ... zu führen ... : Ein unentbehrliches Handbuch für Bauherrn, Baumeister, Polierer, ... und überhaupt für jeden Künstler, oder Handwerker, der bey einem Bau zu thun hat. Ir Band (Erster Band) Koller, Mathias Fortunat Wien, Triest 1815         stavitelství, stavebnictví, architektura, stavby, vzdělávání, výuka stavitelství
Mz 182 Allgemein fastliche Deutsche Sprachlehre für Mädchen= und Knabenschulen, mit vielen Übungen begleitet, ein Beitrag zur Besörderung einer allgemeinern Sprachfertigkeit Waldeck, Johann Heinrich Münster 1820             školy, školství, vzdělávání, němična, německý jazyk, učebnice němčiny, základní školy, obecné školy, učebnice
Mz 183 Ungarisch-deutsches Militär=Wörterbuch Péterffy, Julius von Pesth 1853           slovníky, odborná terminologie, vojenství, vojenská terminologie, odborné vojenské výrazy, válečnictví, vojenská teorie
Mz 184 Anweisung zur Erlernung der Landwirthschaft durch alle ihre Theile. Für Wirthschafts= Amtsschreiber und mindere Beamten, auch Bürger und Bauern Fuss, Franz Praha 1795  zemědělství, hospodářství, hospodaření, nářadí, zemědělské nářadí, náčiní, lesnictví, lesní hospodářství, příručky        ST
Mz 185 Magazin für Prediger. Oder Sammlung neu ausgearbeiteter Predigt=Entwürfe. Fünfter Theil, welcher Predigten über die Passion enthält Züllichau 1788 časopis, periodikum, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, kázání, teologie, pašije, evangelia       ST
Mz 186 Die landwirthschaftliche Baukunst. Dritter Theil Jöndl, J. P. Prag 1829 stavitelství, stavebnictví, architektura, stavby, zemědělské stavby, venkovské obytné domy
Mz 187 Die landwirthschaftliche Baukunst. Zweiter Theil Jöndl, J. P. Prag 1828 stavitelství, stavebnictví, architektura, stavby, zemědělské stavby, venkovské obytné domy
Mz 188 Die Land - Baukunst in allen ihren Haupttheilen oder Unterricht in der Materialien = Kunde und Anleitung zur Entwerfung oder Pläne vorzüglicher öffentlicher und Privat = Gebaude dann zur Construction der Bauwerke Voit, ?. Augsburg, Leipzig 1828 stavitelství, stavebnictví, architektura, stavby, vzdělávání, výuka stavitelství
Mz 189 Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für Ober= Gymnasien Močník, František Wien 1870                       školy, školství, vzdělávání, střední školy, matematika, aritmetika, algebra, učebnice
Mz 190 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie. I. Theil Wien 1811      právo, soukromé právo, zákony, občanský zákoník, občanské právo, legislativa, jurisdikce
Mz 191 Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das Kaiserthum Österreich sammt allen dasselbe ergänzenden und erläuternden Gesetzen und Verordnungen, und den grundsätzlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichtshofes Wien 1833      právo, soukromé právo, zákony, občanský zákoník, občanské právo, legislativa, jurisdikce
Mz 192 Usong. Eine morgenländische Geschichte, in vier Büchern. Durch den Verfasser des Versuches schweitzerischer Geschichte [Haller, Albrecht von] Bern 1772    světové dějiny, starověk, orient, východní dějiny, orientální dějiny                ST
Mz 193 a Pamětní kniha SČM Kopáček, Jindřich - Just Jiří OV SČM Náchod 1947-1948                  rkps, kronika, mládež, Český svaz mládeže, zájmová činnost, volnočasové aktivity, zájmové spolky, kroniky zájmových spolků
Mz 193 b Pamětní kniha SČM OV ČSM Náchod Vratimov, Dolní Krušec 1952                  rkps, OV SČM Náchod, kronika, mládež, Český svaz mládeže, zájmová činnost, volnočasové aktivity, zájmové spolky, kroniky zájmových spolků
Mz 194 Erläuterungen der theoretischen und praktischen Philosophie nach Herrn Feders Ordnung. Logik Tittel, Gottlob August Frankfurt 1787  filosofie, praktická filozofie, morální filozofie, etika, logika, přirozené právo, mezinárodní právo, filozofické aspekty ST
Mz 195 Das österreichische Tabularrecht Klepsch, Adolf Prag 1862 právní předpisy, zákony, právo, evidence nemovitostí, katastr nemovitostí, pozemkové vlastnictví, pozemky - evidence, pozemkové knihy, Rakousko, české země, 19. století, jurisdikce, legislativa
Mz 196 Handbuch über das Grundbuchswesen nach dem Stande der Gesetze vom 25. Juli 1871, 2. Juni und 10. Juli 1874 Offenhuber, Franz Pottenstein 1875             právní předpisy, zákony, právo, evidence nemovitostí, katastr nemovitostí, pozemkové vlastnictví, pozemky - evidence, pozemkové knihy, Rakousko, české země, 19. století, jurisdikce, legislativa
Mz 197 Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittlern und neuern Zeit für die obern Klassen höherer Lehranstalten Pütz, Wilhelm Coblenz 1849 zeměpis, geografie, dějepis, dějiny, světové dějiny, pravěk, starověk, středověk, novověk, školy, školství, vzdělávání, střední školy, učebnice
Mz 198 Leitfaden für den Unterricht in der Geographie mit besonderer Rücksicht auf das Kaisertum Österreich; für Real-, Handels- und Gewerbeschulen Hauke, Franz Wien 1859                 metodika, příručka  pro vyučování, příručka pro učitele, pedagogika, metodická příručka, zeměpis, fyzický zeměpis, oceánografie, orografie, hydrografie, klimatografie, příroda, politický zeměpis, Rakousko, české země, 19. století, školy, školství, vzdělávání, učebnice
Mz 199 Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen Klun, Vincenc Ferrer Wien 1862                         metodika, příručka  pro vyučování, příručka pro učitele, pedagogika, metodická příručka, zeměpis, fyzický zeměpis, matematická geografie, fyzická geografie, politická geografie, politický zeměpis, Rakousko, české země, evropské státy, 19. století, školy, školství, střední školy, vzdělávání, učebnice
Mz 200 Winter= Unterhaltungsmagazin für die elegante Welt. Ein Toillettengeschenk für Damen. Erster Winter von 1835-1836. Vierter Band Leipzig [1835-1836]               časopis, periodikum, zábavný časopis, časopis pro volný čas, zábavné čtení, volnočasové aktivity
Mz 201 Theorie der Krankheit, oder allgemeine Pathologie Hartmann, Philipp Karl Wien 1823       lékařství, zdraví, zdravotnictví, nemoci, patologie, obecná patologie, dějiny lékařství, klasifikace nemocí, symptomatologie
Mz 202 Po letech v Náchodě. K sjezdu absolventů státní čsl. odb. školy tkalcovské v Náchodě z let 1881-1938 Polák, Alois Náchod 1938          školy, školství, odborné školy střední školy, tkalcovství, textil, textilní průmysl, pamětní publikace, výroční publikace, dobová reklama, inzeráty, inzerce
Mz 203 Leitfaden der Geographie von Europa, für die k. k. Militär-Akademien. I. Abschnitt Wien 1867 učebnice, vojenství, zeměpis, obecný zeměpis, obecná geografie, geografie,
geografie zemědělství, klima, evropské státy, Evropa, školy, školství, vzdělávání, vojenské školy
Mz 204 Die medizienische Praxis, ihre Illusionen und ihr Streben zur Gewitzheit. Gedanken für eine Reform des Gesundheitswesens für Denkende jeden Standes Steudel, Helmuth Stuttgard 1853 lékařství, zdraví, zdravotnictví, nemoci, patologie, obecná patologie, dějiny lékařství, klasifikace nemocí, symptomatologie, úvahy o léčení, léčení - možnosti
Mz 205 Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für den zweiten Jahrgang der kail. kön. Cadeten-Institute Ghilain von Hembyze, Georg Wien 1860     školy, školství, vzdělávání, odborné školy, vojenské školy, vojenství, učebnice, aritmetika, matematika, algebra
Mz 206 Die Grundbuchsordnung nebst allen auf das Grundbuchswesen sich beziehenden Gesetzen und Verordnungen mit Einschluß der Reichs- und Landesgesetze über die innere Einrichtung der Grundbücher sammt Motiven und Entscheidungen des obersten Gerichtshofes Prag 1874 právní předpisy, zákony, zákon o pozemkovém vlastnictví, právo, evidence nemovitostí, katastr nemovitostí, pozemkové vlastnictví, pozemky - evidence, pozemkové knihy, Rakousko, české země, 19. století, jurisdikce, legislativa
Mz 207 Alfred, König der Angelsachsen - Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung - Usong. Eine morgenländische Geschichte, in vier Büchern. Haller, Albrecht von [s. l.] 1792         filosofie, státní zřízení, pojednání,  filozofické úvahy, světové dějiny, starověk, orient, východní dějiny, orientální dějiny, životopisná pojednání, životopisné prózy, biografie, anglosaské dějiny, král Alfred,                  ST
Mz 208 Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht - Die Piccolomini. In fünf Aufzügen Schiller, Friedrich Mannheim 1800        německá literatura, dramata, dramatická tvorba, divadelní hry, divadlo
Mz 209 Zweites Sprach und Lesebuch. Für die katholischen Haupt- und Stadtschulen im Kaiserthume Österreich Wien 1865 němčina, mluvnice, gramatika, čítanka, čtení, školy, školství, vzdělávání, učebnice
Mz 210 Franz Hutchesons der Rechte Doctors und der Weltweisheit Professors zu Glasgow Sittenlehre der Vernunft. Aus dem englischen Übersetzt. Erster Band (Etika rozumu) Hutcheson, Francis Leipzig 1756 filozofie, filozofická pojednání, psychologie, etika ST
Mz 211 Poetische Schriften. Achter Band, Neuenter Band: Das verlohrne Paradies Zachariae, Justus Friedrich Wilhelm Wien 1765   beletrie, Ztracený ráj, lyrické básně, poezie, německá poezie, německá literatura
Mz 212 Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen über Gegenstände des bürgerlichen Lebens für Stadt- und Landschullehrer und Schüller der Haupt- und Normal-Hauptschulen Wien 1827      školství, školy, vzdělávání, učebnice, sloh, písemný projev, slohový výcvik, slohové útvary , stylistika, stylistická cvičení          z Červeného Kostelce?
Mz 213 Instructionen für die Anlegung von Grundbüchern, ertheilt vom k. k. Kriesgerichts-Präsidium in Ungarisch-Hradisch. Die Anlegung eines neuen Grundbuches, in Beispielen dargestellt von Anton Forster Forster, Anton              Wien 1876 Wien 1876 právní předpisy, zákony, zákon o pozemkovém vlastnictví, právo, evidence nemovitostí, katastr nemovitostí, pozemkové vlastnictví, pozemky - evidence, pozemkové knihy, Rakousko, české země, 19. století, jurisdikce, legislativa
Mz 214 Großes Lesebuch für die deutschen Normal- und Hauptschulen in den kaiserl. königl. Staaten. Erster Theil. Religionslehre Wien 182?      školy, školství, učebnice, náboženství katolické, katolická víra, náboženská výchova, křesťanské náboženství, biblické dějiny, katechismus, náboženská  mravouka, náboženská věrouka
Mz 215 Auswahl französischer und deutscher Gespräche, nebst einer Sammlung der unentbehrlichsten Wörter vom Abbé Mozin Mozin, abbé Grätz 1809 francouzština, němčina, lingvistika, jazykověda, srovnávací jazykověda, komparativní lingvistika
Mz 216 Lehrbuch der praktischen Messkunst für die K. K. Neustädter und Artilerie-Akademie Schmarda, Karl Johan Wien 1868 učebnice, školy, školství, vojenské akademie, dělostřelectvo, geodetické vyměřování, geodézie, výpočty při střelbě, balistika, geometrie, geometrická měření, trigonometrie
Mz 217 Cornelia. Taschenbuch für deutschen Frauen auf das Jahr 1858 Darmstadt 1857       literatura, německá literatura, čtení pro ženy, ženské čtení, výchova, vzdělávání, mravoučné povídky
Mz 218 Christoph von Schmieds Ausgewählte Erzählungen für die Jugend Ambros, Josef Wien [mezi 1890-1915] německá literatura, povídky, vyprávění, literatura pro mládež, dětská literatura
Mz 219 Die schönsten und lehrreichsten Märchen und Erzählungen aus Tausend und eine Nacht. Für die Jugend beiderlei Geschlechts Rebau, Heinrich Reutlingen 1843         pohádky, povídky, příběhy pro mládež, literatura pro mládež, dětská literatura
Mz 220 Kinder Bibliothek. Ausgabe der letzten Hand Campe, Joachim Heinrich Wien 1813 pohádky, povídky, příběhy pro mládež, literatura pro mládež, dětská literatura
Mz 221 Bibliothek für die Jugend Heller, S. Wien 1880 pohádky, povídky, příběhy pro mládež, literatura pro mládež, dětská literatura                 Z ŽIDOVSKÉ ŠKOLY V NÁCHODĚ
Mz 222 Die täglichen Loosungen und Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1869 Gnadau 1869  náboženství evangelické, křesťanský život, evangelická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, evangelíci, nekatolíci, protestanté, věrouka, mravouka
Mz 223 Lord Byron's Sämmtliche Werke. Fünfter Band Byron, George Gordon Stuttgard 1845 anglická literatura, romantismus, dramata, divadelní hry
Mz 224 Allgemeine Gerichtsordnung für Böheim, Mähren, Schlesien, Öesterreich ob, und unter Ennss, Steyermarkt, Kärnten Krain, Görz, Gradiska, Triest, und die Vorlanden Wien 1781 soudní předpisy, soudy, právo, trestní právo, právní předpisy, přestupky, tresty, jurisdikce, legislativa    ST
Mz 225 Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Fünfzehntes und sechzehntes Heft Nowotný, Robert Prag 1887        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 226 a Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Siebentes und achtes Heft Nowotný, Robert Prag 1886        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 226 b Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Neuntes und zehntes Heft Nowotný, Robert Prag 1886        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 226 c Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Elftes und zwölftes Heft Nowotný, Robert Prag 1886        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 226 d Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Dreizehntes und vierzehntes Heft Nowotný, Robert Prag 1886        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 227 Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Fünftes und sechstes Heft Nowotný, Robert Prag 1885        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 228 a Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Drittes und viertes Heft Nowotný, Robert Prag 1885        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 228 b Manipulations-Vorschriften für das gesammte Zollwesen und die Cassa- und Verrechnungsgebarung. Zum Gebrauche für die k.k. Zoll- und Finanzorgane zusammengestellt und aus den Erlässen und Verordnungen der obersten Behörden ergänzt und erläutert von Robert Nowotný. Zweites Heft Nowotný, Robert Prag 1885        celní správa, finanční správa, cla, celnictví, celní řízení, předpisy, nařízení, celní politika
Mz 229 Illustrirter Pariser-Führer. Ein vollständiges Gemälde der Seinestadt und ihrer Umgebungen. Mit 160 in den Text gedruckten Abbildungen, … Leipzig 1855 průvodce, cestovní průvodce, průvodce městy, turistický průvodce, plány měst, Paříž
Mz 230 Der launigte Wahrsager. Ein Frag- und       Antwort-, oder Gedankenspiel, als Beitrag zur Erheiterung Praha 1830 společenské hry, zábavné hry, volný čas, volnočasové aktivity, společenská zábava, logické hry
Mz 231 Berehrungen Jesu gehalten im Betsale, des Dessauischen Philanthropins (Uctívání Ježíše) Salzmann, Gotthilf Christian Leipzig 1784 náboženství evangelické, křesťanský život, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka,  evangelíci, nekatolíci, protestanté, filantropismus          ST
Mz 232 Der sinnreiche Junker Don Quijote von la Mancha Cervantes Saavedra, Miguel de Wien 1826 literatura, španělská literatura, romány, dobrodružné romány, rytířské romány, parodie
Mz 233 Am Kamin. Plauderein eines Grossvaters mit seinem Onkel Niedergesätz, Robert Wien 1889 německá próza, německá literatura, povídky, vyprávění, literatura pro mládež              Z ŽIDOVSKÉ ŠKOLY V NÁCHODĚ
Mz 234 Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft nach juristischen und medicinischen Grundsätzen für Geistliche, Rechtsgelehrte und Ärzte. Zweiter Band (Osnova soudní lékařské vědy podle právních a lékařských zásad pro duchovní, právníky a lékaře). Zweiter Band Müller, Johan Walentin Frankfurt am Main 1798   lékařství, soudní lékařství, právo, soudy, trestní právo, právní předpisy, přestupky, zločin, trest , jurisdikce, legislativa            ST
Mz 235 Wegweiser durch die Sehenswürdigkeiten in und um Dessau Rode, August Dessau 1795 průvodce, cestovní průvodce, turistický průvodce, průvodce městy, plány měst, památky, pamětihodnosti, Dessau    ST
Mz 236 Das neue Heilverfahren. Lehrbuch der naturgemässen Heilweise und Gesundheitspflege Bilz, Friedrich Eduard Merane [1888]      učebnice, lékařství, léčitelství, zdraví, léčení, medicína, léčebné návody, domácí lékař, léčitelský slovník   zdravotní péče
Mz 237 Benedictiners zum heiligen Kreuze in Donauwerd, d. z. Professors daselbst Festpredigten, nebst einem Anhang von Zelegenheitsreden. Der sämtlichen Predigten. Fünfter Theil Mayer, Beda (páter) Augsburg 1782  náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, kázání, sváteční kázání, kázání na svátky, náboženská věrouka, náboženská mravouka benediktini          ST
Mz 238 Österreicher Gendarmerie-Almanach für 1860. Siebenter Jahrgang                    Wien 1860 četníci, četnictvo, civilní ozbrojené složky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky
Mz 239 Lehrbuch der Geometrie für Ober-Gymnasien Močník, František Wien 1870             školy, školství, vzdělávání, střední školy, geometrie, matematika, učebnice
Mz 240 Lehrbuch der Experimental=Physik zum gebraude in Gymnasien und Realschulen, so wie zum Selbstunterrichte Kunzek, August Wien 1851        školy, školství, vzdělávání, střední školy, fyzika, učebnice
Mz 241a Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. Achter Band Leipzig 1845 všeobecná encyklopedie, naučný slovník, lexikon
Mz 241b Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. Fünfter Band Leipzig 1845 Leipzig 1844 všeobecná encyklopedie, naučný slovník, lexikon
Mz 242 Universal Geschichte der christlichen Kirche. Lehrbuch für akademische Vorlesungen Alzog, Johann Baptist Mainz 1860 církevní dějiny, dějiny církve, křesťanství, dějiny křesťanství, církev, křesťanský život, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka
Mz 243 Lehrbuch der Handels-Korrespondenz für höhere Handels-Lehranstalten Kleibel, Anton Wien 1905       učebnice, administrativa, obchodní korespondence, obchodní dopisy, psaný projev, hospodářské písemnosti, psaní úředních dopisů
Mz 244 Phraseologisches Lehrbuch der deutschen Handelskorrespondenz für Kaufmänische Lehrantstalten Gabessam, Eustach - Košťál, Franz Prag 1922 učebnice, administrativa, obchodní korespondence, obchodní dopisy, psaný projev, hospodářské písemnosti, psaní úředních dopisů, fráze, frazeologie, slovní obraty
Mz 245 Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten und Völker. In zwei Bänden. Band I. Hart, Julius Neudamm 1896              orient, starověk, středověk, novověk, literatura, divadlo, literární dějiny, dějiny literatury
Mz 246 Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten und Völker. In zwei Bänden. Band II. Hart, Julius Neudamm 1896              orient, starověk, středověk, novověk, literatura, divadlo, literární dějiny, dějiny literatury
Mz 247 Der Oesterreichische Schulbote. Zeitschrift für die Interessen der Volksschule. (Wochenblatt für die vaterländische Volkschule) Kromholz, A. - Becker, M. A. Wien 1853 školství, školy, základní školy, zájmová činnost, časopis, periodikum
Mz 248 Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Achter Band Philadelphia 1841 Hildburg-hausen, Amsterdam, |a New York, Philadelphia 1841        přírodní památky, architektura, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky
Mz 249 Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Sechster Band Hildburg-hausen, Amsterdam, |a New York, Philadelphia 1839        přírodní památky, architektura, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky
Mz 250 Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Erster Band Hildburg-hausen, Amsterdam, |a New York, Philadelphia 1833        přírodní památky, architektura, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky
Mz 251 Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. ??? Band Hildburg-hausen, Amsterdam, |a New York, Philadelphia 1833-1859        přírodní památky, architektura, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky
Mz 252 Meyer’s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. ??? Band Hildburg-hausen, Amsterdam, |a New York, Philadelphia 1833-1859        přírodní památky, architektura, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky
Mz 253 a Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. Dritter Theil Mehler, Johan Praha 1807 dějiny, české dějiny, Habsburkové, 1526-1780, raný novověk, novověk
Mz 253 b Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens. Erster Theil Mehler, Johan Praha 1806 dějiny, české dějiny, Habsburkové, 1526-1780, raný novověk, novověk
Mz 254 Sämmtliche Werke. Virgils Aeneis. Erster Band Blumauer, Alois Königsberg 1827           německá literatura, latinská literatura, Virgilius, poezie, básně
Mz 255 Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 Seume, Johann Gottfried New York 1830 německá literatura, německá próza, povídky, vyprávění, cestopisy, cestopisná vyprávění, zážitky z cest
Mz 256 Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der französischen Sprache. Erster Cursus Ahn, Franz Heinrich Köln 1867          učebnice, školy, školství, vzdělávání, jazyky, francouzština, francouzská mluvnice, francouzská konverzace          z Červeného Kostelce
Mz 257 Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung von dem Hofrath von Eckartshausen Eckartshausen, Carl von Eger, Franzbad 1813 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, modlitby, nábožné písně
Mz 258 Erklärung der Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen katolischen Kirche zum Gebrauche der studierendes Jugend Eger 1842 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, liturgie, náboženské obřady, katolické pobožnosti, školy, školství, vzdělávání, učebnice
Mz 259 [katolické modlitby] s. l., [1846] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, nábožné písně          chybí titulní list
Mz 260 [Nejvyšší a vysoká nařízení] [Hradec Králové] 1835 zákony, předpisy, občansko-právní nařízení, právo, právní předpisy, školy, statistika škol, jurisdikce, legislativa
260 Přítel mládeže, aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních i světských - roč. 12., svazek II., svazek III., svazek IV., 1835 Ziegler, Josef Liboslav (vyd.) Praha 1835      periodikum, časopis, vzdělávání, školství, výchova     PŘÍVAZEK
Mz 261 Zlatý nebe klíč křesŤana katolického obsahujíc pobožné modlitby ranní, večerní, při službách bBožích k zpovědi a přijímání, k Trojice Božské, Pánu Ježíši, k Matce boží a k jiným svatým, též mnohé pro rozdílnost času a okolostojičnosti; pak píseň k nejsvětější oběti, a jiné rozličné písněSwatým Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Litomyšl 1830 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, nábožné písně
Mz 262 [Dobrota boží]. [katolické modlitby] [Hradec Králové] 1830 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, nábožné písně chybí titulní list
Mz 263 Čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství Rakouském Praha 1864 učebnice, čeština, čtení, výuka čtení, školy, školství, vzdělávání, čítanka
Mz 264 Poučení o stavitelství pozemním vůbec a zvláště vzhledem na privátní a obecní stavení ve venkovských městech, městečkách a vesnicích Jöndl, Johann Phillip - Štěpánek, Jan Nepomuk Praha 1840 pozemní stavby, stavitelství, architektura, stavebnictví, občanské stavby
Mz 265 Albacha. Posvátní zvukové. Modlitby a uvažování pro vzdělané paní a panny Frencl, Innocenc Antonín Praha [1852]  náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, nábožné písně velmi zdobné desky, kožená vazba
Mz 266 Epištoly a evangelia na neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho Spasitele, též spojený obsah evangelií Praha 1830 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, epištoly, pašije, biblické výklady
Mz 267 Devět stupňů k spasení, čili, Putování za Pánem Ježíšem do nebe obsahující: Kterak svatí a výteční služebníci Boží putujíce za Kristem po cestě k nebi ... výše vystupovali ... zde křesťan ... rady nalezne; k tomu připojeny jsou Modlitby ranní, večerní, ke mši svaté ... S desíti vyobrazeními a křížovou cestou dle Führich Ruffer, Vojtěch Praha  [1862] náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia, světci, nábožné písně
Mz 268 Oltář, poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecézi Královéhradeckou Hradec Králové 1896 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra, modlitby, církev, křesťanská víra, duchovní život, katolické pobožnosti, evangelia,  nábožné písně
Mz 269 Loterie a pověra, aneb: obrácení se hříšníka k Bohu, sledujícího stopy prozřetedlnosti Jeho. Povídka pro odrostlejší mládež na venku, dle německého volně vzdělaná od Josefa Šrůtka, kněze církevního Šrůtek, Josef Hradec Králové 1847           literatura pro mládež, povídky, mravoučné povídky, výchovné povídky, etika, lidové čtení, výchova, mravouka, vzdělávání            z majetku Sidy Volfové
Mz 270 Odměna mravným a pilným dítkám k vzdělání, prospěchu a vyražení Žitek, Alois Věnceslav Slaný 1825 literatura pro mládež, povídky, mravoučné povídky, výchovné povídky, etika, lidové čtení, výchova, mravouka, vzdělávání
Mz 271 Florianovy novely Florian, Jean-Pierre Claris de Jičín 1829 povídky, mravoučné povídky, výchovné povídky, etika, lidové čtení, výchova, mravouka, vzdělávání, francouzská literatura
Mz 272 Život Petra Voka z Rosenberka Březan, Václav - Mareš, František Praha 1880 Petr Vok z Rožmberka, životopisy, šlechta, šlechtické rody, příslušníci šlechtických rodů, šlechtici
Mz 273 Karel Sladkovský a český radikalism za revoluce a reakce Matoušek, Josef Praha 1929 březnová revoluce, revoluce 1848, revoluční rok 1848, životopisy, osobnosti, biografie, Karel Sladkovský
Mz 274 Život Josefa Jungmanna Zelený, Václav Praha 1874 životopisy, osobnosti, biografie, Josef Jungmann
Mz 275 Zdanění českých měst podle katastrů z r. 1654-1757. Materiály k hospodářským dějinám českých měst v době pobělohorské Novotný, Jaroslav Praha 1929 hospodářské dějiny, města, daně, zdanění, fiskální politika, rozpočtová politika, daňová politika
276 Příspěvky k soupisu archivů velikých statků Krejčík, Adolf Ludvík PhDr. Praha 1929 archivy, archivní dokumenty, archivní prameny, archiválie, velkostatky, Čechy, Morava, Slezsko, Ukrajina, Slovensko
Mz 277 Rukověť pro představené obcí. Sbírka všech k samostatné působnosti obcí se vztahujících zákonů a nařízení, které se zvláštním zřetelem ku království Českému sestavil, prostonárodně vyložil a četnýkmi formuláři opatřil Ant. Wintersperger Wintersperger, Anton Brno 1865 samospráva, obecní samospráva, městská samospráva, místní samospráva, zákony, předpisy, vládní nařízení, právo, městská zastupitelstva, obecní zastupitelstva, veřejná správa, správní orgány, jurisdikce, legislativa
Mz 278 Od kolébky Riegrovy. Almanach ve prospěch zřízení Riegrovy mohyly na Kozákově Praha 1908 čeští spisovatelé, česká literatura, Semily, Kozákov, Podkrkonoší, František Ladislav Rieger, povídky, vzpomínková próza
Mz 279 Dr. Václava Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zvířat, rostlin a nerostů vedle tříd a řádův jejich Staněk, Václav Praha 1854 školy, školství, vzdělávání, učebnice, přírodopis, zoologie, botanika, mineralogie, nerosty
Mz 280 Hasičská zdravověda Hubálek, Josef - Jindra, Jak. Alois - Mayer, Mat. - Seidl, Adolf Leopold Horažďovice 1906         požárníci, hasiči, zdraví, zdravotnictví, lékařství, první pomoc, život zachraňující úkony, záchranáři, záchranářství, předlékařská první pomoc
Mz 281 Anthologie ze staré literatury české. Za čítanku pro vyšší gymnasia Jireček, Josef Praha 1860 učebnice, školy, školství, vzdělávání, střední školy, čítanky, česká literatura, starší česká literatura
Mz 282 Zábavy vědecké. Sto snadných pokusů z fysiky, chemie a prací amatérských Bauše, Bohumil - Savigny, G. B. Praha 1918 fyzika, chemie, pokusy, laboratorní pokusy, učebnice, příručky, populárně naučné publikace
Mz 283 Dodavky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. Díl I., První a druhé oddělení literatury české Hanuš, Ignác Jan Praha 1869 Josef Jungmann, Historie literatury české, česká literatura, dějiny české literatury, dodatky, doplňky, rejstříky
Mz 284 Privilegia měst pražských Čelakovský, Jaromír Praha 1866 samospráva, obecní samospráva, městská samospráva, místní samospráva, zákony, předpisy, vládní nařízení, právo, městská zastupitelstva, obecní zastupitelstva, městské právo, veřejná správa, správní orgány, jurisdikce, legislativa
Mz 285 Slavnostní inaugurace rektora 23. listopadu 1925, studijní rok 1925-26; Zpráva o studijním roce 1924/25 Brno [1926] školy, školství, vysoké školy, Masarykova univerzita v Brně, rektoři, inaugurace, výroční zprávy
Mz 286 Orbis pictus. Svět v obrazích Comenií, Jan Amos (Komenský, Jan Amos) Praha 1845 čeština, němčina, latina, francouzština, pansofické spisy, všeobecné znalosti, všeobecné encyklopedie
Mz 287 Věstník československého zemědělského musea - ročník I., 1928 Kazimour, Josef Praha 1928 zemědělské muzeum, muzea, činnost muzeí, práce v muzeu, zemědělství
288 Jak se volí do obcí v Čechách (mimo Prahu a Liberec) Meissner, Alfréd Praha 1909 volební právo, volební stanovy, volby, volební obvody, obecní volby, předpisy, zákony, výklady zákonů, legislativa, komunální volby
Mz 289 Zpráva o činnosti Státní zemské ústředny pro Království české pro péči o vrátivší se vojíny za rok 1916,                                                    Zpráva o činnosti Státní zemské ústředny pro Království české pro péči o vrátivší se vojíny za rok 1917 Marschner, Robert Praha 1917, 1918                první světová válka, vojsko, vojáci, váleční vysloužilci, péče, sociální péče, váleční invalidé, váleční veteráni, vládní instituce, vládní organizace, ústavní sociální péče, sociální organizace, výroční zprávy, přehledy o činnosti
Mz 290 Stará doba romantického básnictví. Příspěvek k českým studiím o poesii světové Jeřábek, František Věnceslav Praha 1883    středověká poezie, rytířské básnictví, světová poezie
Mz 291 Půl století Národních listů. Almanach 1860-1910 Praha 1910         almanach, výročí, výroční publikace, žurnalistika, povídky, vzpomínky, politika, česko-německé vztahy, mezinárodní politika, mezinárodní vztahy, Národní listy
Mz 292 Cesty po Bulharsku Jireček, Konstantin Praha 1888 cestování, cestopisy, turistické cíle, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, kulturní památky, Bulharsko
Mz 293 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1894, ročník XXIV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1894 periodikum, časopis, kultura, věda, umění, politika, všeobecný rozhled
Mz 294 Kavkaz, jeho přírodní krásy, poměry národohospodářské, národopis a místopis Fait, Emanuel Praha 1894 přírodní poměry, etnografie, obyvatelstvo, vlastivěda, dějiny, kultura, Kavkaz
Mz 295 V tropické Asii. Cesty legionáře po Singapore, Borneu a Ceylonu Boháč, Jaroslav Praha             legie, legionáři, první světová válka, cestování, cestopisy, Singapur, Borneo, Ceylon
Mz 296 Tažení v Haliči a Polsku r. 1914. Vylíčení událostí na ruském válčišti v prvním roce světové války, se zvláštním zřetelem na účast býv. rakousko-uherských vojsk Holý, Kamil Praha 1928      první světová válka, Halič, Polsko, Ukrajina, válečná bojiště, boje první světové války, rakousko-uherská armáda, rakousko-uherská vojska
Mz 297 Výroční zprávy reálky v Jaroměři nad Labem - za školní rok 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1938-39, 1946-47 Jaroměř 1921-1947           školy, školství, vzdělávání, zprávy o činnosti, výroční zprávy, reálka Jaroměř, gymnázium Jaroměř
Mz 298 Z bojů za svobodu. Omladináři v národním odboji a za republiky Veselý, Josef Praha 1923 Rakousko-Uhersko, vznik Československa, Československo, politika, hnutí odporu, pokrokové hnutí, Omladina, pokrokáři, omladináři, odboj, odbojové hnutí, národní odboj
Mz 299 Český národ ve světové válce a vídeňská vláda. Dotaz poslanců Františka Staňka, Dra. Zdeňka Tobolky a soudruhů na Jeho excellenci pana ministerského předsedu v příčině chování se vládních kruhů k českému národu za války Pardubice 1917 Pardubice 1917           první světová válka, politika za světové války, české dějiny, světové dějiny, političtí představitelé, vládní politika, Rakousko-Uhersko, Slované, národnostní problémy, národnostní útlak, národnostní otázka, národní identita
Mz 300 Kurucké války na Slovensku. Náčrt válečných událostí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi koncem XVII. a počátkem XVIII. století Swieteczký, Bedřich kpt. Praha 1928 války, válečné události 17. století, válečné události 18. století, Slovensko, Podkarpatská Rus, kurucké povstání, kurucové, kuruci, Uhry, protihabsburská povstání
Mz 301 Památník českých starostů na Moravě Brno 1909 osobnosti, starostové, Morava, místní samospráva, městská samospráva, komunální politika
Mz 302 Listář královského města Plzně a druhy poddaných osad. Část II. - od r. 1450-1526 Strnad, Josef Plzeň 1905 archivy, archiválie, prameny, historické prameny, listiny, 15. - 16. století, Plzeň, královská města, závěti
Mz 303 Divadlo města Plzně v letech 1902-1927. Jubilejní spisek Kříž, František Plzeň 1927 divadlo, divadelnictví, činoherní herectví, Plzeň, architektura, divadelní budovy, stavby, divadelní stavby
Mz 304 Památník vydaný v roce 1903 k oslavě 40letého jubilea prvního divadelního ochotnického spolku "Pokrok" ve Vídni Jedlička, Václav Praha 1903 divadlo, činoherní herectví, divadelní spolky, amatérské divadlo, amatérské herectví, amatérští herci, ochotnické divadlo, ochotníci, Rakousko
Mz 305 Zprávy památkového sboru hlavního města Prahy. Svazek sedmý Vojtíšek, Vladimír - Guth, Karel - Harlas, F. X. - Hlubinka, R. - Chytil, K. - Politzer, R. - Wirth, Zdeněk - Žižka, R. Praha 1925 architektura, architektonické památky, kulturní památky, stavby, významné stavby, Praha
Mz 306 Nové divadlo královského města Plzně 1899-1902. Na paměť slavnostního otevření dne 27 září 1902 Čiperka, Josef - Balšánek, Antonín - Kasalický, K. Plzeň 1902 divadlo,  Plzeň, architektura, divadelní budovy, stavby, divadelní stavby, Divadlo J. K. Tyla
Mz 307 Listář královského města Plzně a druhy poddaných osad. Část I. - od r. 1300-1450 Strnad, Josef Plzeň 1891 archivy, archiválie, prameny, historické prameny, listiny, 14. - 15. století, Plzeň, královská města, závěti
Mz 308 Zvykosloví Plzeňska a přilehlých oblastí Lábek, Ladislav Plzeň 1930 muzeum Plzeňska, etnografie, etnologie, lidové zvyky, Plzeňsko, okolí plzně, Velikonoce, Vánoce, svatby, divadelní hry
Mz 309 Mikoláš Aleš: Plzeňská sgrafita Eisenreich, František Václav - Svoboda, Emanuel Plzeň 1932 Aleš, Mikoláš, sgrafita, nástěnná malba, malíři, výtvarné umění, nástěnná výzdoba
Mz 310 Vybrané spisy Karla Havlíčka Borovského. Díl prvý, díl druhý, díl třetí. Listy brixenské Tůma, Karel Kuthá Hora [1886]              Karel Havlíček Borovský, publicistika, žurnalistika, fejetony, politika, národnostní problémy, svoboda slova
Mz 311 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl I., 1848-1859 Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1932      politické dějiny, Československo, Rakousko-Uhersko, 1848-1859
Mz 312 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl II., 1860-1879 Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1933      politické dějiny, Československo, Rakousko-Uhersko, 1860-1879
Mz 313 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl III., 1879-1914. Část 1., období Národní (staročeské) strany Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1934      politické dějiny, Československo, Rakousko-Uhersko, 1879-1914
Mz 314 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl III., 1879-1914. Část 2., 1891-1914 Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1936      politické dějiny, Československo, Rakousko-Uhersko, 1879-1914
Mz 315 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl IV., 1914-1918 Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1937      politické dějiny, Československo, Rakousko-Uhersko, 1914-1918
Mz 316 Katalog výstavy na paměť Jana Žižky z Trocnova Novotný, Václav Praha 1924           výstavy, muzea, práce v muzeu, osobnosti, Jan Žižka z Trocnova, výstavní katalogy, katalogy výstav
Mz 317 Sborník Blahoslavův (1523-1923). K čtyřstému výročí jeho narozenin Novotný, Václav - Urbánek, Rudolf Přerov 1923 Jednota bratrská, osobnosti, biskupové, nekatolíci, Jan Blahoslav, Česká gramatika, dílo Jednoty bratrské, jubilejní publikace
Mz 318 Královské město Nymburk v přítomnosti a minulosti. Zvláštní otisk díla Poděbradsko, díl I. Kulhánek, František - Mikolášek, František Nymburk 1911 města, dějiny měst, historie měst, Nymburk
Mz 319 Kniha černá nebo smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630 Pohl, Jan Rokycany 1911 trestní právo, hrdelní tresty, trestní soudnictví, trestné činy, čarodějnické procesy, hrdelní právo, jurisdikce, legislativa
Mz 320 Hranice. Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz spolu s úplným adresářem Bartovský, Vojtěch Hranice 1906 historický místopis, statistika, topografie, adresář, školství, doprava, obyvatelstvo, zdravotnictví, hospodářství
Mz 321 Pelhřimov Polesný, Karel - Wirth, Zdeněk Pelhřimov 1911          města, dějiny měst, historie měst, Pelhřimov
Mz 322 Hradiště hory Tábor jako pevnost v minulosti Thir, Karel Tábor 1895 města, dějiny měst, historie měst, Tábor, třicetiletá válka, vpád Passovských, francouzsko-bavorská válka, pruské války
Mz 323 Dějiny restaurace a dostavby velechrámu sv. Panny Barbory v Kutné Hoře 1884-1905 Vorlíček, Karel Kutná Hora [1906]         chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, architektura, církevní architektura, sakrální architektura, stavby, stavební památky, restaurování stavebních památek, restaurace památek
Mz 324 Litomyšl. Tisíc let života českého města Nejedlý, Zdeněk Litomyšl 1934  města, dějiny měst, historie měst, Litomyšl     z majetku Sidy Volfové, s jejím věnováním
Mz 325 Padesát let samosprávy okresu nechanického 1865-1915 Vančura, Bohumil Nechanice 1915 samospráva, obecní samospráva, městská samospráva, místní samospráva, městská zastupitelstva, obecní zastupitelstva, veřejná správa, správní orgány, okresní úřady
Mz 326 Ochrana památek. Díl I. Hofman, Ješek - Roubal, Jan - Stocký, Albín - Tille, Václav - Wirth, Zdeněk - Žalud, Augustin Praha 1921 památková ochrana, památková péče,  konzervace, restaurování, muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, muzejní sbírky, sbírkové předměty, sběratelství, knihy, staré tisky, knižní sbírky
Mz 327 Buditelia v župe bratislavskej. Jubilejná publikácia župy bratislavskej k 28. októbru 1928 Kühn, Ludvík Bratislava 1928 národní buditelé, Slovensko, slovenské národní obrození, Ľudevít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, osobnosti slovenské kultury
Mz 328 První století města Humpolce 1807-1907. Dějiny Humpolce od povýšení na svobodné město Kobliha, Gustav Humpolec 1907             města, dějiny měst, historie měst, Humpolec
Mz 329 Žižka strateg. Kritické úvahy o jeho taženích Holý, Kamil Praha 1928 E349
Mz 330 Ochrana mládeže. Časopis pro veřejnou i soukromou péči o mládež v Království českém - 1916, ročník VI. Kallab, Jaroslav - Bílý, František - Čáda, František - Kulhavý, František - Tůma, Antonín - Weigner, Leopold Praha 1916 děti, mládež, péče o mládež, sociální péče, časopis, periodikum
Mz 331 Ochrana mládeže. Časopis pro veřejnou i soukromou péči o mládež v Království českém - 1917, ročník VII. Kallab, Jaroslav - Bílý, František - Čáda, František - Kulhavý, František - Tůma, Antonín - Weigner, Leopold Praha 1917 děti, mládež, péče o mládež, sociální péče, časopis, periodikum
Mz 332 Zprávy Musea okresu hlineckého Adámek, Karel Václav Hlinsko 1908 muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, Hlinecko, okres hlinecký, Hlinsko
Mz 333 Vlastivědný sborník východočeský - svazek 1, svazek 2 Adámek, Karel Václav Chrudim 1922 dějiny, české dějiny, dějiny východních Čech, dějinné osobnosti východních Čech, významné osobnosti východních Čech, periodikum, časopis
Mz 334 Česká osvěta. Revue pro lidovou výchovu a lidové vzdělávání - ročník XIII, 1917 Klíma, Jiří V. Praha 1917 vzdělávání, výchova, veřejné vzdělávání, lidové vzdělávání, knihovnictví, veřejné knihovny, časopis, periodikum
Mz 335 Česká osvěta. Revue pro lidovou výchovu a lidové vzdělávání - ročník XIII, 1916 Klíma, Jiří V. Praha 1916 vzdělávání, výchova, veřejné vzdělávání, lidové vzdělávání, knihovnictví, veřejné knihovny, časopis, periodikum
Mz 336 Česká osvěta. Revue pro lidovou výchovu a lidové vzdělávání - ročník XI, 1915 Klíma, Jiří V. Praha 1915 vzdělávání, výchova, veřejné vzdělávání, lidové vzdělávání, knihovnictví, veřejné knihovny, časopis, periodikum
Mz 337 Můj Beroun. Jeho místo v kulturním proudění národa Vladyka, Josef Beroun 1938 města, dějiny měst, historie měst, Beroun, kultura, kulturní život, kultura a společnost
Mz 338 Věstník. Ročenka pro učitelstvo národních škol v diecézi kralohradecké na rok Páně 1867, ročník čtvrtý Marek, Jan Hradec Králové 1867             výchova, vzdělávání, školství, školy, národní školy, základní školy, královéhradecká diecéze
Mz 339 Diesel. Ososobnost, dílo a soud Diesel, Eugen Praha 1942 Rudolf Diesel, osobnosti techniky, osobnosti automobilismu, vynálezci, objevitelé, dieslové motory, naftové motory, automobiloví konstruktéři
Mz 340 Hansa. Die deutsche Hanse Hering, Ernst Praha 1943 obchodní společnosti, hanzy, Německo, námořní obchod, severní Německo, severoněmecká města, baltské přístavy, němečtí obchodníci, hanzovní města, zámořský obchod
Mz 341 Jan Žižka - životopis Tomek, Václav Vladivoj Praha 1879  válečnictví, osobnosti vojenství, vojenská taktika, vojenská strategie, vojenští stratégové, Jan Žižka z Trocnova
Mz 342 Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národův slovanských Čelakovský, František Ladislav Praha 1877 Slované, dějiny Slovanů, slovanské země, dějiny slovanských literatur, slovanská literatura, slovanské národy, slovanská literární kultura, 800 - 1100
Mz 343 Anilin. Román o vítězství chemie Schenzinger, Karl Alois Praha 1943 německá literatura, romány, německé romány, vědecko-fantastické romány, německá próza, chemie, přírodní vědy
Mz 344 Železo hýbe světem Schmahl, Eugen - Finger, Antoš Praha 1943 dějiny, dějiny vědy, historici, historikové, železo, ocel, kovové nástroje, kovové výrobky, výrobky z kovu, Krupp, Alfred, průmysl na zpracování kovů, zbrojní průmysl
Mz 345 Röntgen. Román badatele Neher, Franz Ludwig Praha 1943 radiologie, nukleární lékařství, rentgenové záření, rentgenové paprsky, vynálezci, objevitelé, vědci, osobnosti, Röntgen, Wilhelm Conrad, německá literatura, romány, životopisné romány, německé romány, německá próza
Mz 346 Hotel Chlebovník. Dobrodružství na trati Kapské Město - Káhira Weber, Wolfgang Praha 1943 německá literatura, romány, německé romány, cestopisy, cestopisné romány, cestopisné příběhy, Afrika, Kapské Město, Káhira, dobrodružné romány
Mz 347 Cesta z Království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arabii Harant, Kryštof z Polžic a z Bezdružic Praha 1854 Egypt, Palestina, biblické země, Blízký východ, cestopisy, cestopisná literatura, cestopisná vyprávění, zážitky z cest, raný novověk
Mz 348 Putování po svaté zemi roku 1835. Díl I. Norov, Abraham Praha 1851 Egypt, Palestina, biblické země, Blízký východ, cestopisy, cestopisná literatura, cestopisná vyprávění, zážitky z cest
Mz 349 Soustátí severoamerické a jeho ústava Malý, Jakub Praha 1872 Spojené státy americké, dějiny Spojených států amerických, ústava, ústavnost, ústavní právo, občanská práva, zákony, jurisdikce, legislativa
Mz 350 Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - ročník X., 1902 Šimák, Josef Vítězslav (red.)            . Praha 1902              periodikum, časopis, pravěk, prehistorie, nejstarší dějiny
Mz 351 Život Josefa Jungmanna Zelený, Václav Praha 1873 jazykověda, lingvistika, lingvisté, osobnosti lingvistiky, životopisy, biografie, Josef Jungmann
Mz 352 A Czech Book in all Countries of the World. Vzpomínky z mého života. (Memoirs of My Life) Kaňka-Průhonický, Václav Chicago 1943 novináři, žurnalisté, žurnalistika, vzpomínky, dopisy, děkovné dopisy, osobnosti světové politiky, osobnosti světové kultury
Mz 353 Kalendář Ústřední Matice školské na rok 1885 Beneš-Šumavský, Václav Praha [1884] kalendář, Matice školská, dobová inzerce, povídky, vyprávění
Mz 354 České státní právo Kalousek, Josef Praha 1871 právo, zákony, předpisy, soudnictví, dějiny českého práva, veřejné právo, ústavní právo, správní právo, právní dějiny, jurisdikce, legislativa
Mz 355 Almanach čs. branné moci a četnictva - II. Ročník, 1922 Kalhous, Rudolf -Valenta, F. - Doležal, K. Praha 1922 armáda, vojsko, obrana státu, policie, ozbrojené složky,četníci, četnictvo, civilní ozbrojené složky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky
Mz 356 Československé trestní zákony platné v zemích České a Moravskoslezské Poláček, František -Dušek, Josef - Holubec, Ladislav - Lelek, Lumír - Přichystal, Vojtěch Praha 1947 soudní předpisy, soudy, právo, trestní právo, právní předpisy, přestupky, tresty, trestní zákoník, jurisdikce, legislativa
Mz 357 Trestní zákon ze dne 27. května 1852, číslo 117 ř. z. S dodatky: zákonem o tisku, o robotárnách a polepšovnách, novým zákonem o dobytčích nemocech a moru aj. Lepař, Mojmír Praha 1911          soudní předpisy, soudy, právo, zákony, trestní zákon, trestní zákoník, trestní právo, přestupky, tresty, jurisdikce, legislativa
Mz 358 Zákon o svépomocných spolcích zejména o záložnách, úvěrních, potravních, zásobních, výrobních spolcích, o společenstvech stavebních atd. Šimáček, František Praha 1873 spolky, spolková činnost, právo, zákony, spolkové právo, družstevní právo, jurisdikce, legislativa
Mz 359 Právní svazky učitelstva veřejných škol národních v Království českém. Zákony zemské pro království České s příslušnými nařízeními školských úřadů, s nálezy c. k. říšského soudu, s. k. správního dvoru soudního a c. k. ministerstva kultu a vyučování Šlemr, František Praha 1906 soudní předpisy, soudy, právo, zákony, školský zákon, školní předpisy, jurisdikce, legislativa
Mz 360 Sbírka říšských školních zákonů Král, Josef Praha 1894 soudní předpisy, soudy, právo, zákony, školský zákon, školní předpisy, jurisdikce, legislativa              z majetku učitele Viléma Šafáře
Mz 361 Nový zákon o ubytování vojska ze dne II. června 1879 Fořt, Josef Praha 1879      armáda, vojsko, zákony, právo, předpisy, ubytování vojsk, branná povinnost, obrana státu, ozbrojené složky, jurisdikce, legislativa
Mz 362 Spolupůsobení starosty v záležitostech vojenských Schneider, Jan Rokycany 1903 samospráva, obecní samospráva, místní samospráva, zákony, předpisy, vládní nařízení, právo, veřejná správa, správní orgány, jurisdikce, legislativa, starostové, armáda, vojsko, vojáci
Mz 363 Vzorný starosta obce. Nauka o obecním hospodářství a úřadování. K potřebě každého, kdo o obecní samosprávu se zajímá. Díl I. Schneider, Jan Rokycany 1908 samospráva, obecní samospráva, místní samospráva, starostové, veřejní zastupitelé, hospodaření obcí, rukověť starosty, obecní zastupitelé, správní úředníci
Mz 364 Rukověť vzorce písemností a podání písemních. K potřebě každého občana, zvláště obecních starostů, úředníku a živnostníků Schneider, Jan administrativa, obchodní korespondence, obchodní dopisy, úřední dopisy, úřední korespondencepsaný projev, hospodářské písemnosti, psaní úředních dopisů, návody
Mz 365 Rukověť pro farní installaci, prvotiny a druhotiny kněžské Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1891 inaugurace, katoličtí kněží, katolické kněžstvo, uvedení do úřadu, církev, katolická církev, liturgické obřady
Mz 366 Německo-česká právnická terminologie Praha 1877 právo, právnické termíny, odborné výrazy, odborná terminologie, oborová terminologie, právnické výrazy, slovníky odborných termínů, právnická terminologie
Mz 367 Makbeth Shakespeare, William - Kolár, Josef Jiří Praha 1869 anglická literatura, divadlo, dramata, divadelní hry, tragedie, dramatická tvorba
Mz 368 Konec vše napraví Shakespeare, Wiliam  - Malý, J. Praha 1870 anglická literatura, divadlo, dramata, divadelní hry, tragedie, dramatická tvorba
Mz 369 Král Jindřich VIII. Shakespeare, Wiliam Praha 1870 anglická literatura, divadlo, dramata, divadelní hry, tragedie, dramatická tvorba
Mz 370 Hradecký rukopis Patera, Adolf Praha 1881 starší česká literatura, středověká literatura, středověké rukopisy, česká poezie, 14. století, veršované skladby
Mz 371 I. Hluchoněmý - II. Z dráteníčka lékař - III. Biskupské jubileum papeže Lva XIII. Dědictví maličkých, svazek 37 Košťál, František Jiří - Zeman, Václav - Slabý, Josef - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1893             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 372 I. Osud obecních dětí - II. "Bůh dopouští, ale neopouští" Dědictví maličkých, svazek 33 Dostál, Alois - Skultéty, Karel - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1889             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 373 I. Sirotek z chudoby - II. "Osudy zbloudilého" Dědictví maličkých, svazek 35 Sirůček, Antonín - Zákoucký, Karel - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1891             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 374 Bedřiškov. Příběhy jeho sirotkův. Pokračování povídky "Chudý boháč". Dědictví maličkých, svazek 20 Kopřiva, Petr - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1876             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 375 Vácslav Němčický. Dědictví maličkých, svazek 13 Dragoni Křenovský, Jakub - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1869             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 376 Boží soud. Obraz ze života naší rozhárané doby pro rodiny a odrostlejší mládež sepsal Josef Strasser . Dědictví maličkých, svazek 38 Strasser, Josef - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1894             povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, děti, mládež, literatura pro děti a mládež    z majetku Sidy Volfové
Mz 377 Králova životní stráž. Povídka pro minulý i dospělý věk Pečírka, Josef - Nieritz, Gustav Hradec Králové 1865             německá literatura, německé povídky, povídky, vyprávění, mravoučné povídky, výchovné povídky, mládež, literatura pro mládež, dospělí, literatura pro dospělé
Mz 378 Spisové císaře Karla IV. Život Karla IV. - Řád korunování krále českého a královny - Život sv. Václava - Výklady a naučení duchovní Emler, Josef (ed.) Praha 1878 Karel IV., kníže Václav, panovníci, čeští panovníci, křesťanští světci, latinská středověká literatura, legendy, prameny, autobiografie, vlastní životopisy
Mz 379 Nový obraz zemí českoslovanských, čili Nový pohled na vlast Čechů, Moravanů a Slezanů Řezáč, František Josef - Polehradský, F. Ř. J. Praha 1858 vlastivěda, Čechy, Morava, Slezsko, dějiny českých zemí, historie, podnebí, obyvatelstvo, hospodářství, obchod, literatura pro mládež
Mz 380 Dobrowsky's Glagolitica ueber die glagolitische Literatur: Das Alter der Bukwica, ihr Muster, nach welchem sie gebildet worden: den Ursprung der Römisch-Slawischen Liturgie, die Beschaffenheit der dalmatischen Übersetzung, die man dem Hieronymus zuschrieb u.s.w. Hanka, Václav - Dobrovský, Josef Praha 1832 staroslověnština, hlaholice, hlaholská literatura, bulharská hlaholice, chorvatská hlaholice, hlaholice chorvatské redakce, hlaholice bulharské redakce, slavistika, lingvistika, jazykověda
Mz 381 Buď - anebo! Pohled na českou skutečnost Zlom, Jan Praha 1943 dějiny českých zemí, národnostní otázky, národnostní problémy, národnostní menšiny, Češi a Němci, česko-německé vztahy
Mz 382 Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech. Díl I. Obecné vlastnosti těles, hybo- a tíhozpyt Kodym, Filip Stanislav Praha 1849 fyzika, tělesa, vlastnosti těles, síla, pohyby těles, mechanika, mechanické vlastnosti, gravitační síla, kinetická energie, populárně naučné příručky
Mz 383 Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech. Díl I. Obecné vlastnosti těles, hybo- a tíhozpyt Kodym, Filip Stanislav Praha 1849 fyzika, tělesa, vlastnosti těles, síla, pohyby těles, mechanika, mechanické vlastnosti, gravitační síla, kinetická energie, populárně naučné příručky
Mz 384 Xenofona Cyropaedie Xenofón - z Günterodu, Abraham Praha 1856      učebnice, čítanka, školy, školství, vzdělávání, řecká literatura, řecká próza, Xenofon, řečtí spisovatelé
Mz 385 Přídavky ke Xenofonově Cyropaedii Xenofón - z Günterodu, Abraham Praha 1856      učebnice, čítanka, školy, školství, vzdělávání, řecká literatura, řecká próza, Xenofon, řečtí spisovatelé
Mz 386 M. Daniele Adama z Veleslavína práce původní z Veleslavína, Daniel Adam Praha 1853 česká literatura, čeští spisovatelé, humanistická literatura, knihtiskaři, 16. století, Daniel Adam z Veleslavína
Mz 387 Příhody, jež na cestě do Carohradu a zvláště v zajetí svém z Mitrovic, Václav Vratislav Praha 1855 cestopisy, cestování, cestopisná literatura, cestopisná vyprávění, zážitky z cest, Turecko, Istanbul, Václav Vratislav z Mitrovic
Mz 388 Xenofona Cyropaedie Xenofón - z Günterodu, Abraham Praha 1856      učebnice, čítanka, školy, školství, vzdělávání, řecká literatura, řecká próza, antická literatua, Xenofon, řečtí spisovatelé
Mz 389 Katona mravní naučení Komenského - Isokrata řeč o povinnostech Píseckého - Cicerona o přátelství od Hrubého z Jelení - Cicerona paradoxa od Hrubého z Jelení - Zlomky z evangelia svatého Jana. Staročeská bibliotéka, díl první Praha 1853  řecká literatura, řecká próza, Xenofon, řečtí spisovatelé, antická literatura, bilingvní texty,  Isokrates, Dionysius Cato, Marcus Tulius Ciceron
Mz 390 [M. Daniele Adama z Veleslavína práce původní] z Veleslavína, Daniel Adam [Praha 1853] česká literatura, čeští spisovatelé, humanistická literatura, knihtiskaři, 16. století, Daniel Adam z Veleslavína
Mz 391 Společenský zpěvník český Pichl, Josef Bojislav - Zvonař, Josef Leopold Praha 1863 písně, zpěvy, zpěvník, moravské lidové písně, české lidové písně, umělé písně
Mz 392 Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 [Praha 1895] výstavy, etnografie, národopis, etnografické výstavy, lidové tradice, česká lidová kultura, moravská lidová kultura, obrazové publikace, fotoalbum
Mz 393 Emil Behring - zachránce dětí a vojáků Gerhardt, Oswald Praha 1942 Emil Adolf von Behring, osobnosti lékařství, lékaři, zdraví, zdravotnictví, nemoci, bakteriologie, infekční nemoci, Německo, němečtí lékaři, 19. století
Mz 394 Ilja Jefimovič Repin Fiala, Vladimír Praha 1952 výtvarné umění, malířství, osobnosti malířství, malba, obrazy, ruské malířství, realismus, Ilja Refimovič Repin
Mz 395 [Národopisná výstava v Praze 1895] [Praha 1895] výstavy, etnografie, národopis, etnografické výstavy, lidové tradice, česká lidová kultura, moravská lidová kultura, obrazové publikace, fotoalbum
Mz 396 Sbírka zemských zákonů školských Král, Josef Praha 1894 soudní předpisy, soudy, právo, zákony, školský zákon, školní předpisy, jurisdikce, legislativa              z majetku učitele Viléma Šafáře
Mz 397 Zřízení obecní a řád volení v obcích království Českého, ze dne 16. dubna 1864 Praha 1890 volební právo, volební stanovy, volby, volební obvody, obecní volby, předpisy, zákony, výklady zákonů, legislativa, komunální volby
Mz 398 Stručný dějepis český pro mládež a pěstouny Neumann, Pantaleon Praha 1863     učebnice, dějiny, české dějiny, historie, nejstarší dějiny, populárně-naučné publikace
Mz 399 Mluvnice česká k potřebě vyšších škol národních a vyšších dívčích škol, jakož i k potřebě domácí Beran, Josef Praha 1872 učebnice, školy, školství, vzdělávání, základní školy, čeština, česká gramatika, česká mluvnice
Mz 400 Naučení mladému hospodáři, kterak by netoliko sám sebe, manželku svou i čeládku, i své všecko hospodářství užitečně spravovati a živnost svou vésti: ale také jaký by býti, v moudrosti a jiných ctnostech prospívati a čeho se kdy varovati měl z Budče, Šimon Lomnický - Gabriel, Josef Ambrož Praha 1862 zemědělství, hospodářství, hospodaření, účty, účetnictví, morálka, etika, etická výchova, chování
Mz 401 Děje mocnářství rakouského (edice Malá encyklopedie nauk) Tomek, Václav Vladivoj Praha 1845 české dějiny, světové dějiny, dějiny Rakousko, dějiny Evropy, učebnice, školy, školství, vzdělávání, střední školy
Mz 402 Zpěvy pastýřské Publius Vergilius Maro - Vinařický, Karel Alois             Praha 1828 Praha 1828  antická literatura, latinská poezie, Vergilius, antičtí spisovatelé
Mz 403 Národopisný věstník českoslovanský - 1932-1933, ročník 25-26 Praha 1932-33 časopis, periodikum, etnografie, národopis, lidové zvyky, lidová kultura, folkloristika
Mz 404 Národopisný věstník českoslovanský - 1931, ročník 24 Praha 1931 časopis, periodikum, etnografie, národopis, lidové zvyky, lidová kultura, folkloristika
Mz 405 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1915-1917, ročník XI Emler, Josef (ed.) Praha 1915 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 406 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1914, ročník X Emler, Josef (ed.) Praha 1914 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 407 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1913, ročník IX Emler, Josef (ed.) Praha 1913 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 408 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1912, ročník VIII Emler, Josef (ed.) Praha 1912 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 409 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1911, ročník VII Emler, Josef (ed.) Praha 1911 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 410 Krása našeho domova. Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký - 1910, ročník VI Emler, Josef (ed.) Praha 1910 časopis, periodikum, ochrana přírody, přírodní krásy, přírodní památky, ochrana přírodních památek
Mz 411 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - 1912, ročník VIII Červinka, Inocenc Ladislav Brno, Praha 1912        časopis, periodikum, pravěk, prehistorie, archeologie, pravěké dějiny, archeologické nálezy, pravěké nálezy
Mz 412 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - 1911, ročník VII Červinka, Inocenc Ladislav Brno, Praha 1911        časopis, periodikum, pravěk, prehistorie, archeologie, pravěké dějiny, archeologické nálezy, pravěké nálezy
Mz 413 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - 1910, ročník VI Červinka, Inocenc Ladislav Kojetín na Hané 1910        časopis, periodikum, pravěk, prehistorie, archeologie, pravěké dějiny, archeologické nálezy, pravěké nálezy
Mz 414 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - 1909, ročník V Červinka, Inocenc Ladislav Kojetín na Hané 1909        časopis, periodikum, pravěk, prehistorie, archeologie, pravěké dějiny, archeologické nálezy, pravěké nálezy
Mz 415 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - 1908, ročník IV Červinka, Inocenc Ladislav Kojetín na Hané 1908        časopis, periodikum, pravěk, prehistorie, archeologie, pravěké dějiny, archeologické nálezy, pravěké nálezy
Mz 416 Časopis pro dějiny venkova - 1922, ročník IX Kazimour, Josef (ed.) Praha 1922 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 417 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1924, ročník XI Kazimour, Josef (ed.) Praha 1924 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 418 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1925, ročník XII Kazimour, Josef (ed.) Praha 1925 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 419 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1926, ročník XIII Kazimour, Josef (ed.) Praha 1926 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 420 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1927, ročník XIV Kazimour, Josef (ed.) Praha 1927 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 421 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1928, ročník XV Kazimour, Josef (ed.) Praha 1928 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 422 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1929, ročník XVI Kazimour, Josef (ed.) Praha 1929 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 423 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1930, ročník XVII Kazimour, Josef (ed.) Praha 1930 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 424 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1931, ročník XVIII Kazimour, Josef (ed.) Praha 1931 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 425 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1932, ročník XIX Kazimour, Josef (ed.) Praha 1932 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 426 Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv - 1935, ročník XXII Černý, V. - Prokeš, A. J. (ed.) Praha 1935 časopis, periodikum, každodenní život, venkov, právo, české dějiny, hospodářské dějiny, dějiny venkova, selské vzpoury, hospodaření, hospodářství, zemědělství, zemědělská politika, agrární historiografie
Mz 427 Dějiny někdejšího královského města Klatov. První část I. dílu. (Od dob nejstarších do r. 1620) Vančura, Jindřich Klatovy 1927          města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 428 Dějiny někdejšího královského města Klatov. Druhá část I. dílu, 1. svazek. (Vnitřní život v Klatovech za doby utrakvistické; 1433-1620) Vančura, Jindřich Klatovy 1928          města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 429 Dějiny někdejšího královského města Klatov. Druhá část I. dílu, 2. svazek. (Vnitřní život v Klatovech za doby utrakvistické; 1433-1620) Vančura, Jindřich Klatovy 1928-1929          města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 430 Dějiny někdejšího královského města Klatov. První část II. dílu. (Od roku 1620 do roku 1750) Vančura, Jindřich Klatovy 1930-1932          města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 431 Dějiny někdejšího královského města Klatov. Druhá část II. dílu. (Od roku 1620 do roku 1750) Vančura, Jindřich Klatovy 1930-1932          města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 432 Dějiny města Jindřichova Hradce. Část všeobecná. Dílu I. svazek 1. Od nejstarší doby až do vymření rodu pánů z Hradce Teplý, František Jindřichův Hradec 1927 města, dějiny měst, historie měst, Jindřichův Hradec
Mz 433 Dějiny města Jindřichova Hradce. Díl II. Část kulturní. Teplý, František Jindřichův Hradec 1929 města, dějiny měst, historie měst, Jindřichův Hradec
Mz 434 Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí. Díl I. Doba předhusitská Dobiáš, Josef Pelhřimov 1927                  města, dějiny měst, historie měst, Pelhřimov
Mz 435 Dějiny města Jičína. Díl I. Dílu I. svazek I. Od založení Jičína až do roku 1620 Menčík, Ferdinad Jičín 1902                města, dějiny měst, historie měst, Jičín
Mz 436 Československá muzea k druhé mezinárodní kampani muzeí. Přehled nových expozic, výstav, konferencí a přednáškových cyklů Praha 1968 muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, přehled muzeí, muzeologie
Mz 437 Sborník historických prací prof. Martina Koláře o dějinách Tábora Kolář, Martin (ed.) Tábor 1924                města, dějiny měst, historie měst, Tábor
Mz 438 Dějiny města Přelouče nad Labem Ledr, Josef Přelouč 1926 města, dějiny měst, historie měst, Přelouč nad Labem
Mz 439 Jaroměř za války světové Pácalt, Václav - Novák, Václav Jaroměř 1933 první světová válka, dějiny měst, legionáři, legie, Jaroměř
Mz 440 Z pamětí města Josefova. Od doby praehistorické až do samostatnosti státu československého Šterba, Cyril Josefov 1926 města, dějiny měst, historie měst, Josefov, Ples, Jaroměř
Mz 441 Dějiny města a panství Břeclavě Hosák, Ladislav Břeclav 1926 města, dějiny měst, historie měst, Břeclav
Mz 442 Paměti města Hluboké Mařík, Jarolím (ed.) České Budějovice 1926                 města, dějiny měst, historie měst, Hluboká nad Vltavou
Mz 443 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl prvý, díl druhý, díl třetí Weis, Karel Praha 1929 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 444 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl čtvrtý, díl pátý, díl šestý Weis, Karel Praha 1929 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 445 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl sedmý, díl osmý Weis, Karel Praha 1929 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 446 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl devátý, díl desátý Weis, Karel Praha 1929 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 447 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl jedenáctý a dvanáctý Weis, Karel          Praha 1935 Praha 1935 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 448 Český jih a Šumava v lidové písni. Díl čtrnáctý a patnáctý Weis, Karel Praha 1941 hudba, písně, zpěvníky, lidové písně, Šumava, jižní Čechy, etnografie, lidová kultura, národopis, folklor, folkloristika
Mz 449 Pro novou evropskou rovnováhu. Výbor statí z let 1913-1919 Chopin, Jules (Pichon, Jules Eugene) Praha 1925 české dějiny, světové dějiny, dějiny Evropy, Rakousko-Uhersko, Češi a Němci, Slované, národnostní problémy, národnostní útlak, národnostní otázka, národní identita, úvahy, rozbory
Mz 450 Slovan. Jubilejní sborník ve všech slovanských řečích k tisíciletému výročí sv. Václava Uvarov, S. N. Praha 1929 jubilejní sborníky, Slované, slovanství, slovanská kultura, křesťanští světci, svatý Václav
Mz 451 1880-1930 Padesát let Ústřední matice školské. Pamětní list vydaný na oslavu půlstoleté činnosti Ústřední matice školské v Praze Praha 1931 organizace, instituce, vzdělávací instituce, školy, školství, vzdělávání, Ústřední matice školská, statistika, jubilejní publikace, výroční publikace
Mz 452 Pamätník Župy bratislavskej 1918-1928 Bratislava 1928                          Župa bratislavská, správní členění Československo, samospráva, státní samospráva, správní orgány, župy
Mz 453 Almanach. Výstava soudobé kultury v Brně Brno 1928              průmysl, kultura, výstavy, Brno, průmyslové výstavy, hospodářské výstavy, výtvarné umění, moderní umění, bytová kultura, knižní kultura
Mz 454 Geschichte der Stadt Hohenstadt von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1900 Falz, Leopold Hohenstadt 1920               města, dějiny měst, historie měst, Zábřeh na Moravě, dějiny Zábřehu, Šumpersko
Mz 455 Národní divadlo a jeho budovatelé. Dějiny národního divadla 1. díl Bartoš, Jan Praha 1933 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla, činoherní herectví, divadlo - stavby
Mz 456 Národní divadlo a jeho výtvarníci. Dějiny národního divadla 2. díl Matějček, Antonín Praha 1934 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  divadlo - stavby, výtvarné umění, umělecká výzdoba, malby, kresby, sochy, plastiky, divadelní budovy, divadelní architektura
Mz 457 Opera Národního divadla do roku 1900. Dějiny národního divadla 3. díl Nejedlý, Zdeněk Praha 1935 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  opera, balet, operní zpěv, zpěváci, operní pěvci, tanečníci, tanec, klasický tanec, správa, správní agenda, úředníci
Mz 458 Činohra Národního divadla do roku 1900. Dějiny národního divadla 4. díl Fischer, Otokar Praha 1933 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  činohra, činoherní herectví, herci, divadelní herectví
Mz 459 Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu. Dějiny národního divadla 5. díl Tille, Václav Praha 1935 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  činohra, činoherní herectví, herci, divadelní herectví
Mz 460 Opera Národního divadla od roku 1900 do převratu. Dějiny národního divadla 6. díl Nejedlý, Zdeněk Praha 1936 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  opera, balet, operní zpěv, zpěváci, operní pěvci, tanečníci, tanec, klasický tanec
Mz 461 Národní divadlo a jeho budovatelé. Dějiny národního divadla 1. díl Bartoš, Jan Praha 1933 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla, činoherní herectví, divadlo - stavby
Mz 462 Národní divadlo a jeho výtvarníci. Dějiny národního divadla 2. díl Matějček, Antonín Praha 1934 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  divadlo - stavby, výtvarné umění, umělecká výzdoba, malby, kresby, sochy, plastiky, divadelní budovy, divadelní architektura
Mz 463 Opera Národního divadla do roku 1900. Dějiny národního divadla 3. díl Nejedlý, Zdeněk Praha 1935 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  opera, balet, operní zpěv, zpěváci, operní pěvci, tanečníci, tanec, klasický tanec, správa, správní agenda, úředníci
Mz 464 Činohra Národního divadla do roku 1900. Dějiny národního divadla 4. díl Fischer, Otokar Praha 1933 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  činohra, činoherní herectví, herci, divadelní herectví
Mz 465 Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu. Dějiny národního divadla 5. díl Tille, Václav Praha 1935 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla,  činohra, činoherní herectví, herci, divadelní herectví
Mz 466 Šedesát let československé samosprávy Praha 1925 samospráva, místní správa, veřejná správa, správní úřady, okresy, městská samospráva, správní členění, Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, dobová reklama, inzerce
Mz 467 Jednota československá. Sborník politické, hospodářské a kulturní pospolitosti československé Bánská Bystrica 1934 Češi, Slováci, kultura a společnost, dějiny, hospodářství, sociální poměry, politika, vláda, vlastivěda, Československo
Mz 468 Čechy krásné. Severovýchod Praha 1947 vlastivěda, města, obce, severovýchodní Čechy, dějiny měst, dějiny obcí, dobová reklama, inzerce
Mz 469 Kniha o Místku Linhart, František - Přecechtěl, Antonín - Müller, Josef Příbor 1929 města, dějiny měst, historie měst, Frýdek-Místa, dějiny Frýdku-Místku, Frýdeckomíste-cko
Mz 470 Příručka Československé republiky. Čechy Praha 1937 Československo, turistický ruch, sport, turistika, turistické cíle, kultura, památky, pamětihodnosti, dobová reklama, města, inzerce
Mz 471 Poslední cesta presidenta osvoboditele Prahou. TGM 1850-137 Praha 1938 Tomáš Garrigue Masaryk, prezidenti, osobnosti, osobnosti politiky, fotoalba, fotoalbum, obrázková alba
Mz 472 Das Buch für alle Stuttgart 1898 uloženo nahoře nad Mz2-a
Mz 473 Das Buch für alle Stuttgart 1898 uloženo nahoře nad Mz2-b
Mz 474 The weding at Windsor ? uloženo nahoře nad Mz1
Mz 475 Viribus unitis. Das Buch vom Kaiser Helfert, Alexander  Budapest; Wien; Leipzig: Max Herzig, [1898]           František Josef I., Rakousko, panovnické dvory, panovníci, rakouská císařská rodina, Rakousko-Uhersko  uloženo nahoře nad Mz2-a
Mz 476 Voyage Pittoresque 1782 uloženo nahoře nad Mz2-a
Mz 477 Zlatá bible I. ? uloženo nahoře nad Mz1
Mz 478 Zlatá Bible II., to jest, Písmo svaté, illustrované od nejslavnějších mistrů všech uměleckých dob.  Druhý svazek Drozd, Jan - Borový, Klement - Kyselka, Josef (ed., vyd.) Praha [1891-1894]               bible, Písmo svaté, Starý zákon, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život         uloženo nahoře nad Mz1
Mz 479 Meisterwerke der Kunst Leipzig 1866 uloženo nahoře nad Mz1
Mz 480 Botticelli Wien 1957 uloženo nahoře nad Mz4
Mz 481 Mikoláš Aleš. Jeho život a dílo. II. díl Macek, Antonín Praha [1913-1920]                 výtvarné umění, osobnosti, malíři, ilustrátoři, životopisy, biografie, Mikoláš Aleš
Mz 482 Jan Amos Komenský. Soubor statí o životě a díle učitele národů Klíma, Jiří Václav (ed.) Praha 1947 pedagogové, filozofové, evangeličtí teologové, výchova, vzdělávání, osobnosti pedagogiky, pedagogové, Jan Amos Komenský
Mz 483 Národ v písni Seidel, Jan (ed.) Praha 1940 písně, zpěvníky, moravské lidové písně, české lidové písně, národopis, etnografie, noty, notové zápisy
Mz 484 Dürer und seine Zeit. Mit 350 Bildern und Farbtafeln. Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe Waetzoldt, Wilhelm Wien Wien 1936 Albrecht Dürer, malíři, malířství, grafika, osobnosti malířství, výtvarné umění, Německo, německé výtvarné umění
Mz 485 Krátká kázání na všechny celého roku svátky, z rozličných francouzských kazatelů vytažená a k užitku venkovského lidu zřízená. Díl první Holland, Jan Jiří - Heilman, František Praha 1790 homiletika, kázání, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka           ST
Mz 486 Kázání na všecky neděle celého roku Sychra, Matěj Josef - Kynský, Dominik Brno 1814      homiletika, kázání, náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra,  duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka
Mz 487 Dějepis svaté katolické církve. K poučení a vzdělávání Bílý, Jan dr. Brno 1859 bible, biblické dějiny, Starý zákon, Nový zákon, dějepis biblický, náboženství, katolické biblické výklady, církev, učebnice, vzdělávání, mimoškolní vzdělávání              z Červeného Kostelce
Mz 488 Karolinum, statek národní Praha 1935 Univerzita Karlova, vysoké školy, budovy, stavby, univerzitní budovy, architektura           uloženo nahoře nad Mz3-a
Mz 489 Špalíček národních písní a říkadel Aleš, Mikoláš Praha 1939 písně, lidové písně, říkadla, moravské lidové písně, české lidové písně
Mz 490 Diego Velazquez und sein Jahrhundert. Mit 300 Bildern. Justi, Carl Zürich 1933 Diego Velazquez, malíři, malířství, grafika, osobnosti malířství, výtvarné umění, Španělsko, španělské výtvarné umění
Mz 491 a Tizian. Leben und Werk. Tafelband. 1. svazek Tietze, Hans Wien 1936 Tiziano Vecellio, Tizian, malíři, malířství, grafika, osobnosti malířství, výtvarné umění, Itálie, italské výtvarné umění, renesanční malířství
Mz 491 b Tizian. - Leben und Werk. Textband. 2. svazek Tietze, Hans Wien 1936 Tiziano Vecellio, Tizian, malíři, malířství, grafika, osobnosti malířství, výtvarné umění, Itálie, italské výtvarné umění, renesanční malířství
Mz 492 Deutschland Erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP Bade, Wilfrid - Heinrich Hoffmann München 1933 druhá světová válka, nacismus, fašismus, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, propaganda, NSDAP                  z Červeného Kostelce
Mz 493 Adolf Hitler. Bilder aus dem Leben des Führers Hamburg 1935              druhá světová válka, nacismus, fašismus, Německo, Adolf Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, osobnosti politiky, životopisy, biografie, propaganda                 z Červeného Kostelce
Mz 494 Vom 30. Januar zum 21. März. Die Tage der nationalen Erhebung Czech-Jochberg, Erich Leipzig 1933 nacismus, druhá světová válka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, propaganda
Mz 495 Deutsche Märchen [Berlin 1939] pohádky, povídky, lidová slovesnost, vyprávění
Mz 496 Raubstaat England Lewalter, Ernst - Grosse, Johannes A. Hamburg 1941 dějiny Anglie, propagační publikace, ironie, satira, karikatura, Anglie, Velká Británie, kolonialismus, kolonizace, koloniální války, Německo
Mz 497 Aus Wald und Flur. Tiere unserer Heimat Zukowsky, Ludwig Hamburg 1938 zvířata, zvěř, lesní živočichové, polní živočichové, savci, obojživelníci, zoologie
Mz 498 Reichstagung in Nürnberg 1937. Der Parteitag der Arbeit Maßmann, Kurt - Kerrl, Hans (zprac.) Berlin [1937] nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, říšský sněm, Norimberk , NSDAP, stranické sjezdy, politické strany, 1937
Mz 499 Neue deutsche Baukunst Speer, Albert Prag 1941     architektura, stavby, nacismus, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, druhá světová válka, propaganda, moderní architektura, stavby, nacistické stavby
Mz 500 a Bei uns in Deutschland Heiss, Fridrich Prag 1941     nacismus, fašismus, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, druhá světová válka, propaganda
Mz 500 b Bei uns in Deutschland Heiss, Fridrich Prag 1941     nacismus, fašismus, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, druhá světová válka, propaganda
Mz 501 Mit den Panzern in Ost und West. Erlebnisberichte von Mitkämpfern aus den Feldzügen in Polen und Frankreich 1939/40 Guderian, Heinz Prag 1942     architektura, stavby, nacismus, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, druhá světová válka, Polsko, Francie, armáda, Wehrmacht, válečné operace
Mz 502 Die verlorene Insel. Das Gesicht des heutigen Enngland Prag 1942 Anglie, Velká Británie, dějiny Velké Británie, dějiny 20. století, druhá světová válka, válečné operace, kolonie
Mz 503 Allgemeine deutsche Bibliothek. Des ersten Bandes zweites Stück Nikolai, Fridrich          Berlin 1765 Berlin und Stettin 1765    filozofie, beletrie, filozofická pojednání, filozofické úvahy                   z Červeného Kostelce              ST
Mz 504 Allgemeine deutsche Bibliothek. Des zweiten Bandes erstes Stück Nikolai, Fridrich          Berlin 1766 Berlin und Stettin 1766    filozofie, beletrie, filozofická pojednání, filozofické úvahy                  z Červeného Kostelce              ST
Mz 505 [Die Haus-Köchin, oder eine leichtfassliche und bewährte Anweisung auf eine vortheilhaft- und geschmackhafteste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu kochen, zu backen und einzumachen; Tafeln nach der neuesten Art zu decken; nebst vielen andern nützlichen in der Haushaltung oft unentbehrlichen Sachen] Rettigová, Magdalena Dobromila [Königgrätz 1838]               kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, vaření, pečení                        z Červeného Kostelce
Mz 506 Ilustrierter katholischer Volkskalender für das Jahr 1866. Zur Förderung des katholischen Sinnes Jarisch, Hieronymus Anton Wien [1865]     kalendář, katolická církev, lidové zvyky, povídky, vyprávění, dobová reklama, inzerce                   z Červeného Kostelce
Mz 507 Kriegsalbum. 23. Sonderheft der "Woche". Zweiter Band Scherl, August Berlin [1915]                 první světová válka, válečná bojiště Belgie, válečná bojiště Francie, válečná bojiště Evropa, fotografie, fotografické publikace
Mz 508 Vom Fels zum Meer. Spemann's illustrierte Zeitschrift für das Deutsche Haus. Erster Band, October 1886 bis März 1887 Spemann Stuttgart [1886-1887] časopisy, periodikum, historie, dějiny, literatura, umění, hudba, volnočasové aktivity, mimoškolní vzdělávání, povídky, vyprávění, volný čas, zábava
Mz 509 Vom Fels zum Meer. Spemann's illustrierte Zeitschrift für das Deutsche Haus. Erster Band, October 1885 bis März 1886 Spemann Stuttgart [1885-1886] časopisy, periodikum, historie, dějiny, literatura, umění, hudba, volnočasové aktivity, mimoškolní vzdělávání, povídky, vyprávění, volný čas, zábava
Mz 510 Illustrierte Geschichte des Krieges 1870/71 Sttutgart, Berlin, Leipzig [po 1871]      válka prusko-francouzská, Francie, Německo, Prusko, válečné dějiny, zprávy z bojišť, vojáci, vojevůdci, války, válečné operace
Mz 511 Haus Habsburg Lothringen Wien [1879] monarchie, Rakousko-Uhersko, panovníci, císaři, Habsburkové, rakouská císařská rodina, rod habsbursko-lotrinský
Mz 512 Das neue Testament Luther, Martin Berlin 1899 bible, Nový zákon náboženství evangelické, křesťanský život, evangelická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, evangelíci, nekatolíci, protestanté, luteráni, církve reformované
Mz 513 Der Seekrieg Groos, Otto Prag 1943       první světová válka, druhá světová válka, válka na moři, námořní bitvy, námořní operace
Mz 514 Francisco de Goya: Die Schrecknisse des Krieges. 85 Radierungen wiedergegeben in Originalgrösse Goya y Lucientes, Francisco de, - Buschbek, Ernst H. Wien 1937 Francisco de Goya, malíři, malířství, grafika, lepty, osobnosti malířství, výtvarné umění, Španělsko, španělské výtvarné umění, francouzsko-španělská válka, španělská válka za nezávislost, Hrůzy války
Mz 515 Berühmte Zeitgenossen: Karikaturen von Olaf Gulbransson Gulbransson, Olaf München 1905 osobnosti, karikatury, výtvarné umění, karikaturisté, kresby, satirické kresby, Norsko
Mz 516 Osvobozená země - 1945-1947 Fiala, Karel - Šmíra, Čeněk (red.) Ostrava 1947 Hlučínsko, Ostravsko, poválečná obnova, druhá světová válka, národní výbory, Moravskoslezský zemský národní výbor, hospodářství, zdravotnictví, školství, umění, průmysl, zemská samospráva
Mz 517 Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné Dvořák, František Praha 1938 pravěk, doba železná, pohřby, pohřbívání, knížecí hroby, střední Čechy, archeologie, archeologické nálezy
Mz 518 Moravské Horácko. Svazek 3., Lidové umění a zvykosloví. Sešit 1., Lidové umění výtvarné: kritická studie srovnávací Svoboda, Josef František - Chotek, Karel Praha 1930 lidové umění, Horácko, výtvarné umění, lidové zvyky, sklo, řemesla, vyšívání, hrnčířství, knihařství, sklo, sklářství, perníkáři, sochy, plastiky
Mz 519 První mlejn v Praze. Pověst z věku dvanáctého Klicpera, Václav Kliment Praha 1847          česká literatura, povídky, pověsti, báje, báchorky, lidové čtení, knížky lidového čtení                            z Červeného Kostelce
Mz 520 Sborník k oslavě stoletých narozenin Antonína Dvořáka 1841-1941 Talich, Václav - Racek, Jan - Bachtík, Josef - Rypl, Celestýn - Jansa, V. Praha [1941] hudba, osobnosti hudby, hudební skladatelé, Antonín Dvořák
Mz 521 Спомен година владавине његовог величанства краља Александра I. [Upomínková kniha na 10 let vlády Jeho Veličenstva Alexandra I.] Бартуловић, Нико (red.) Bělehrad 1931 Jugoslávie, vládci, panovníci, králové, Alexandr I., Karadjordjevičové, Karađorđevićové
Mz 522 Unhošťské rody erbovní Kočka, Václav Praha 1948 Unhošť, erby, rodové znaky, heraldika, šlechta, šlechtické rody, nižší šlechta
Mz 523 Památník prázdninových vzdělávacích kursů katolického učitelstva československého Drábek, Jan Olomouc 1932 sborníky, kurzy, vzdělávání, školy, školství, učitelé, vzdělávání učitelů, vzdělávací kurzy, učitelské kurzy
Mz 524 Dům z pohádky. I. Díl Salichová, Helena Ostrava 1945 pohádky, vyprávění, povídky, literatura pro děti a mládež, dětská literatura, výtvarné umění, linority
Mz 525 Kruh přátel Josefa Bartoně-Dobenína k 8. červnu L.P. 1937 Zachoval, František Karel (ed.) Nové Město nad Metují 1937              Josef Bartoň-Dobenín, průmysl, průmyslníci, podnikatelé, textilní průmysl, jubilejní publikace, české dějiny, region, dobové fotografie, Bartoňové z Dobenína
Mz 526 Líbezná země Beran, Sláva - Kratochvíl, Karel Náchod 1946        verše, poezie, básně, česká literatura, epické básně, Mnichov 1938, okupace Československa, druhá světová válka
Mz 527 Lidové umění na Příbramsku Havrlík, Svatopluk Pardubice  [1945] etnografie, lidové umění, řemesla, řezbářství, hračky, Příbramsko, lidová umělecká tvorba, lidová umělecká výroba
Mz 528 Österreich-ungarischen monarchie Wien 1906 monarchie, Rakousko-Uhersko, panovníci, císaři, Habsburkové, rakouská císařská rodina
Mz 529 Moravské Slovensko. Národopis lidu českoslovanského, díl I., svazek I. Húsek, Jan - Klvaňa, Josef - Niederle, Lubor - Slavík, František Augustin Praha 1923 Slovácko, etnografie, lidová kultura, folklor, lidové umění, lidové zvyky, lidové oděvy, lidové stavby, lidová strava, lidová řemesla
Mz 530 Moravské Slovensko. Národopis lidu českoslovanského, díl I., svazek II. Boháč, Antonín - Černík, J. - Folprecht, J. - Húsek, Jan - Klvaňa, Josef - Kretz, Fr. - Niederle, Lubor Praha 1922 Slovácko, etnografie, lidová kultura, folklor, lidové umění, lidové zvyky, lidové oděvy, lidové stavby, lidová strava, lidová řemesla
Mz 531 Módní příloha - bazar Praha 1880, 1881 uloženo nahoře nad Mz3-a
Mz 532 Lidový deník r. IV., 1917 1917             periodikum uloženo nahoře nahoře nad Mz3-a
Mz 533 Beneš-Knüpfer - Jeho 55 obrazů Mádl, Karel          Praha 1910 uloženo nahoře nad Mz3-b
Mz 534 Praha - legiografie Šetelík, Jaroslav       Praha 1932 uloženo nahoře nad Mz3-b
Mz 535 Unsere Heerführer [grafika]: Porträte (200 portrétů) Brüch, Oskar                     (im Felde nach der Natur gezeichnet von Oskar Brüch) Wien: Kriegs-fürsorgeamt, 1915          Rakousko-Uhersko, Iválka, vojenští velitelé  uloženo nahoře nad Mz3-b
Mz 536 Český průmysl textilní Preiss, Jaroslav Praha 1909                průmysl, textil, region, hospodářství, hospděj, Náchodsko        uloženo nahoře nad Mz3-b
Mz 537 Allgemeiner Handatlas Andrees, Richard Leipzig 1887 atlasy, mapy, encyklopedie?   uloženo nahoře  nad Mz3-a
Mz 538 Stará Praha Janza, Vácslav uloženo nahoře nad Mz3-a
Mz 539 Banská Bystrica Bánská Bystrica 1932 uloženo nahoře nad Mz3-a
Mz 540 Malé příčiny. Dvojí povídka Zschokke, Jindřich [Praha 1849]  světová literatura, německá literatura, povídky, vyprávění, německá próza              z Červeného Kostelce
Mz 541 Album reprodukcí zámků a sídel ? uloženo nahoře nad Mz3-b
Mz 542 Österreich- Ungarn in Waffen. Mappe I: In den Karpathen. (Mit fünfzig Bildern und einer Textbeilage) Wien, Budapest 1916 první světová válka, zbraně, vojenství, Karpaty, fotografie, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko          uloženo nahoře nad Mz2-b
Mz 543 Österreich- Ungarn in Waffen. Mappe II: Durch Galizien. (mit fünfzig Bildern und einer Testbeilage) Wien, Budapest 1916 první světová válka, zbraně, Halič, vojenství, fotografie, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko           uloženo nahoře nad Mz2-b
Mz 544 Österreich- Ungarn in Waffen. Mappe III: Serbien. (mit fünfzig Bildern und einer Testbeilage) Wien, Budapest 1916 první světová válka, zbraně, Srbsko, vojenství, fotografie, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko       uloženo nahoře nad Mz2-b
Mz 545 Österreich- Ungarn in Waffen. Mappe IV: Montenegro und Albanien. (mit fünfzig Bildern und einer Testbeilage) Wien, Budapest 1917 první světová válka, zbraně, Montenegro, Albánie,  vojenství, fotografie, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko        uloženo nahoře nad Mz2-b
Mz 546 Handbuch des in österreich geltenden Eherechts. Zweiter Band Dolliner, Thomas Wien, Triest 1818              právo, civilní právo, občanské právo, církevní právo, právo obecně, předpisy, zákony
Mz 547 Der Katholik; eine religiöse Zeitschrift für Belehrung und Warnung - 21. Band, 6. Jahrgang, 1826 Strassburg 1826                 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura, časopis, periodikum
Mz 548 Der Katholik; eine religiöse Zeitschrift für Belehrung und Warnung - 30. Band, 9. Jahrgang, 1826 Speyer 1830                 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura, časopis, periodikum
Mz 549 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 1. Jahrgangs, 2. Band Prag 1802 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 550 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 4. Jahrgangs, 1. Band Linz 1805 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 551 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 12. Jahrgangs, 1. Band Prag 1823 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 552 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 3. Jahrgangs, 1. Band Linz 1804 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 553 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 8. Jahrgangs, 1. Band Prag 1822 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 554 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 12. Jahrgangs, 2. Band Prag 1823 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 555 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 6. Jahrgangs, 1. Band Prag 1822 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 556 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 8. Jahrgangs, 2. Band Prag 1822 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 557 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 13. Jahrgangs, 2. Band Prag 1823 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 558 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 5. Jahrgangs, 2. Band Prag 1821 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 559 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 5. Jahrgangs, 1. Band Prag 1821 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 560 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 11. Jahrgangs, 1. Band Prag 1823 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 561 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 4. Jahrgangs, 3. Band Linz 1805 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 562 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 4. Jahrgangs, 2. Band Linz 1805 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 563 Theologisch-praktische Monatschrift zunächst für Seelsorger - 2. Jahrgangs, 3. Band Linz 1803 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 564 Quartalschrift für katholische Geistliche: als Fortsetzung der theologisch-praktischen Linzer-Monathschrift - 1. Jahrgangs, 1. Band Salzburg 1812 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 565 Quartalschrift für katholische Geistliche: als Fortsetzung der theologisch-praktischen Linzer-Monathschrift - 3. Jahrgangs, 2. Band Salzburg 1814 náboženství katolické, křesťanský život, katolická víra,  církev, křesťanská víra, duchovní život, náboženská věrouka, náboženská mravouka, vzdělávání, výchova, katolická literatura,  praktická teologie, pastorální teologie, křesťanská teologie, pastorační péče, duchovní péče, časopis, periodikum
Mz 566 Gedanken des Ernstes in den Tagen des Leichtsinnes Frint, Jakob Wien, Triest  1817               filozofie, úvahy, filozofická pojednání
Mz 567 Die berühmtesten See- und Land- Reisen, nebst allen interessanten Entdeckungen von Columbus bis auf gegenwärtige Zeit [Nejslavnější objevitelské cesty od Kolumba do nynějších dnů] Wien 1804 zámořské objevy, objevitelské cesty, objevné cesty, cestování, zeměpisné objevy
Mz 568 Schlüssel zu der nach Ollendorff's neuer Methode bearbeiteten französischer Sprachlehre. Die Übersetzung der darin vorkommenden Aufgaben enthaltend und für Lehrer und zum Selbstunterricht eingerichtet Gands, P. Frankfurt am Mein 1865 francouzština, francouzská mluvnice, francouzská gramatika, výuka jazyků, cizí jazyky, učitelé, pedagogové, vzdělávání učitelů, samoukové
Mz 569 Steyerisches Rasplwerk Mautner, Konrad Wien 1910 písně, lidové písně, Štýrsko, dialekt, nářečí, štýrské lidové písně, lidové kroje
Mz 570 [Fotoalbum ruských osobností] [Rusko 19. století]               alba, fotografie, osobnosti, Rusko, ruská aristokracie
Mz 571 Wird man mich fassen? Hiel, Headon Berlin, Wien [před 1930]  anglická literatura, anglická próza, anglické romány
Mz 572 Desky zemské Království českého. Řada I. Kvaterny trhové, svazek 1. Kvatern trhový běžný černý od léta 1541-1542. (Desky zemské větší č. 1) Vavroušková, Alena Praha 1941 desky zemské, dokumenty, archivní dokumenty, majetek, vlastnictví, pozemky, pozemkové vlastnictví, dědické právo, zákony, právní dokumenty, nemovitosti, pozemkové knihy, archivní prameny
Mz 573 Desky zemské Království českého. Řada I. Kvaterny trhové, svazek 2. Kvatern trhový běžný červený od léta 1542-1543. (Desky zemské větší č. 4) Vavroušková, Alena Praha 1935 desky zemské, dokumenty, archivní dokumenty, majetek, vlastnictví, pozemky, pozemkové vlastnictví, dědické právo, zákony, právní dokumenty, nemovitosti, pozemkové knihy, archivní prameny
Mz 574 Desky dvorské Království českého. Díl VIII., Druhá kniha půhonná z let 1407-1530 Fridrich, Gustav Praha 1944 úřední knihy, soudnictví, soudy, nižší šlechta, dokumenty, archivní dokumenty, zákony, právo, právní dokumenty, pohnání před soud, půhony, archivní prameny
Mz 575 Desky dvorské Království českého. Díl VII., První kniha půhonná z let 1383-1407 Fridrich, Gustav Praha 1929 úřední knihy, soudnictví, soudy, nižší šlechta, dokumenty, archivní dokumenty, zákony, právo, právní dokumenty, pohnání před soud, půhony, archivní prameny
Mz 576 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418-1462. Svazek I, 1418-1437 Rynešová, Blažena Praha 1929 šlechtici, šlechta, šlechtické rody, listiny, archivní dokumenty, české dějiny, 15. století, Oldřich II. z Rožmberka, Rožmberkové, rod Rožmberků, archivní prameny
Mz 577 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418-1462. Svazek II, 1438-1444 Rynešová, Blažena Praha 1932 šlechtici, šlechta, šlechtické rody, listiny, archivní dokumenty, české dějiny, 15. století, Oldřich II. z Rožmberka, Rožmberkové, rod Rožmberků, archivní prameny
Mz 578 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418-1462. Svazek III, 1445-1448 Rynešová, Blažena Praha 1937 šlechtici, šlechta, šlechtické rody, listiny, archivní dokumenty, české dějiny, 15. století, Oldřich II. z Rožmberka, Rožmberkové, rod Rožmberků, archivní prameny
Mz 579 Archivum Coronae regni Bohemiae. Tomus I.., Inde ab A. MLXXXVI. usque ad A. MCCCXVI. Fasciculus 1., Inde ab A. MLXXXVI. usque ad A. MCCV Hrubý, Věnceslav Praha 1935  dokumenty, archivní dokumenty, regesta, faksimile, listiny, dokumenty, české dějiny, historie českého státu, archivní prameny
Mz 580 Archivum Coronae regni Bohemiae. Tomus II.., Inde ab a. MCCCXLVI. usque ad a. MCCCLV Hrubý, Věnceslav Praha 1928  dokumenty, archivní dokumenty, regesta, faksimile, listiny, dokumenty, české dějiny, historie českého státu, archivní prameny
Mz 581 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VI, (1355-1363). Fasciculus I Mendl, Bedřich (ed.) Praha 1928  dokumenty, archivní dokumenty, regesta, faksimile, listiny, dokumenty, české dějiny, historie českého státu, archivní prameny
Mz 582 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VI, (1355-1363). Fasciculus II Mendl, Bedřich (ed.) Praha 1929  dokumenty, archivní dokumenty, regesta, faksimile, listiny, dokumenty, české dějiny, historie českého státu, archivní prameny
Mz 583 První hořovická ročenka - 1938 Čepelák, Václav - Habětín, Ferdinand K. - Troup, Miloslav Hořovice 1938 města, dějiny měst, historie měst, Hořovice, každodenní život
Mz 584 Lužice Páta, Josef - Pražák, Albert - Zmeškal, Vladimír Litomyšl 1946 dějiny Lužice, Lužičtí Srbové, Slované, slovanské národy, dolní lužická srbština, slovanské jazyky, etnologie, národnostní menšiny, lužická kultura, slovanská kultura, vlastivěda, Německo
Mz 585 Popis městských archivů v Čechách Volf, Miloslav Praha 1947 E601+E611
Mz 586 Přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy roku 932 ve zprávách legend a pozdější úctě Kremer-Karlštejnský, Vilém Václav Praha 1941 svatý Václav, legendy, středověké legendy, čeští světci, panovníci, starší česká literatura, kult svatých, ostatky svatých, církev, katolická církev, křesťanství
Mz 587 Pražské varhany Němec, Vladimír Praha 1944 hudební nástroje, hudební teorie, varhany, dějiny hudebních nástrojů, vývoj hudebních nástrojů, dějiny hudby, varhanáři, hra na varhany
Mz 588 Chrám znovuzrození. O budovatelích a budově Národního divadla v Praze Žákavec, František Praha 1938 divadlo, Národní divadlo, dějiny Národního divadla, činoherní herectví, divadlo - stavby, divadlo - architektura, česká divadla, výtvarné umění, výtvarní umělci, malíři, sochaři, osobnosti výtvarného umění
Mz 589 Pravěké dějiny Lužice Neustupný, Jiří Praha 1946 pravěk, prehistorie, archeologie, archeologické nálezy, archeologické lokality, doba bronzová, doba železná, středověk, Lužice
Mz 590 Staročeské vojenské řády. Žižka, listy a kronika (Obsahuje: Listy / Jan Žižka -- Vojenský řád / Jan Žižka z Trocnova -- Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi -- Vojenské zřízení / Jan Hájek z Hodětína -- Naučení o šikování jízdních, pěších i vozů / Václav Vlček z Čenova) Hájek - Vlček            Praha 1952 Praha 1952  válečnictví, osobnosti vojenství, vojenská taktika, vojenská strategie, vojenští stratégové, Jan Žižka z Trocnova, Václav Vlček z Čenova, Jan Hájek z Hodětína, husistství
Mz 591 Učebnice pátrací taktiky. Učební pomůcka pro četnictvo Košťák, Rudolf Praha 1938 policie, pátrání, vyšetřování, hledání, učebnice, policejní technika, pátrací technika, školy, vzdělávání, četníci, četnictvo, kriminalistická taktika, policejní pátrání, policejní technika
Mz 592 Život zpívá… Cink, Jindra Český Těšín 1937-38     česká literatura, básně, poezie, česká poezie, eposy, básně epické, epika, Český Těšín, Plzeňsko
Mz 593 Persekuce strany národně-sociální za války Frabša, František Salesius Praha 1921 první světová válka, politika, politické strany, pronásledování, persekuce, Rakousko-Uhersko, rakousko-uherská politika, národní socialisté, Česká strana nárdoně-sociální
Mz 594 Vyvraždění Lidic. (The Murder of Lidice) Millay, Edna Vincent Chicago 1943  druhá světová válka, Lidice, lidická tragédie, popravy, fašismus, nacismus, vyhlazení Lidic, Protektorát Čechy a Morava  dar Václav Kaňka
Mz 595 Vznik a vývoj organisace boje proti tuberkulose v Čechách. Pamětní spis vydaný na počest otevření "Jubilejního sanatoria na oslavu J.V.císaře a krále Františka Josefa I. na Pleši. II. Svazek Dvořák, Jan Praha 1915-1916                lékařství, léčení, léčitelství, nemoci, TBC, tuberkulóza, bakteriální onemocnění, zdravotnické organizace, Nová Ves pod Pleší, léčba bakteriálních onemocnění, infektologie, organizovaná léčba, systémová léčba, spolky, spolkové organizace
Mz 596 Základní problémy rakouské správní reformy Fiedler, Fr. Praha 1916 státní správa, Rakousko, reforma státní správy, národnostní otázka, první světová válka, Rakousko-Uhersko, Češi a Němci, česko-německé vztahy, autonomie, územní správa, veřejná správa, samospráva
Mz 597 O poměrném zastoupení Bobek, Bedřich Mladá Boleslav 1917          volby, volební právo, poměrné zastoupení, princip poměrného zastoupení,   předpisy, zákony, výklady zákonů, legislativa
Mz 598 Za polární kruh. Kus historie československého vojska za hranicemi Babka, Alois Praha 1924  první světová válka, paměti, vzpomínky, legie, legionáři, vojenské jednotky, československé zahraniční vojsko
Mz 599 Náš zápas o III. sbor. Připojeny blahopřejné projevy na adresu pana Dra. Aug. Zátky a českého volebního výboru došlé Vodňanský, František Tábor 1906    politika, volby, komunální politika,volební právo, volební stanovy, volební obvody, obecní volby, předpisy, zákony, výklady zákonů, legislativa, komunální volby
Mz 600 Berezovka. Ze zajateckého tábora do řad legií Najbrt, Václav Praha 1924  první světová válka, paměti, vzpomínky, legie, legionáři, vojenské jednotky, československé zahraniční vojsko
Mz 601 Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Sborník 1916 Jiřina, Václav (red.) Praha 1916    první světová válka, čeští spisovatelé, básně, povídky, česká próza, česká poezie, antologie
Mz 602 Novoměstský listinář. I. část do roku 1635 Svoboda, Josef František - Fiala, Josef Nové Město na Moravě 1937  dějiny měst, české dějiny, Nové Město na Moravě, archivy, městské archivy,  archivní instituce, archivní prameny, přehled pramenů, popis archivních pramenů, dokumenty, archivní dokumenty, listiny, archivní prameny
Mz 603 Přehled činnosti České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v královstí Českém v roce 1915 Praha 1915 vládní instituce, vládní organizace, sociální péče, ústavní sociální péče, péče o děti, péče o mládež, sociální organizace, výroční zprávy, přehledy o činnosti
Mz 604 Vlastivědný sborník východočeský - svazek 4 Adámek, Karel Václav (ed.) Chrudim 1929 dějiny, české dějiny, dějiny východních Čech, dějinné osobnosti východních Čech, významné osobnosti východních Čech, periodikum, časopis
Mz 605 Dějiny někdejšího královského města Klatov. Druhá část II. dílu. 5. sešit. (Od roku 1620 do roku 1750) Vančura, Jindřich Klatovy 1933-1936             města, dějiny měst, historie měst, Klatovy
Mz 606 Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XXII., sešit 2. Statistika veřejně přístupných museí, archivů, přednášek a p., stále zřízených divadel a jevišť za r. 1910, jakož i výstav pořádaných v l. 1905-1910 Praha 1919 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, muzea, archivy, přednášky, divadla, výstavy, kulturní instituce, kulturní akce, přehledy, statistické přehledy, přehledy o činnosti, statistické metody
Mz 607 Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XXV., sešit 2., Statistika osevu a sklizně, jakož i hlavních větví hospodářského průmyslu v Království českém za výrobní období 1915/1916. Část druhá - Hlavní tabulky Praha 1919 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, první světová válka, válečné hospodářství, ovocnářství,   vinařství,   včelařství,   statistické metody,
zemědělství,
sklizeň zemědělských plodin,
zemědělské produkty,   osevní plochy,   chmelařství,   pivovarnictví,   lihovarnictví, přehledy, statistické přehledy, přehledy o činnosti
Mz 608 Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XX., sešit 1., Veřejnoprávní sprostředkování práce a působnost stravoven v království Českém v letech 1908, 1909 a 1910 (s přehledem za léta dřívější). Sestaveno podle materiálu, sebraného král. Českými zemskými inspektoráty stravoven a ústavů pro sprostředkování práce a služby Praha 1911 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, přehledy o činnosti, zprostředkování práce, zprostředkování zaměstnání, stravovací zařízení, veřejné jídelny, veřejné stravování
Mz 609 Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XXVI., sešit 1., Statistika výdělkových a hospodářských družstev (vyjímaje družstva úvěrní) v království Českém podle účetních závěrek z r. 1912 resp. 1913 a stav družstev těch dne 31. prosince 1917 Mildschuh, Vilibald Praha 1918 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, družstevnictví, hospodářská družstva, výnosy, náklady, spolky, svépomocné spolky, zemědělci, živnostníci, dělnická družstva, výrobní družstva
Mz 610 Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XX., sešit 2., Honorování orgánové místní samosprávy v království Českém z konce roku 1908 S dodatky o zřízencích okresních zastupitelstev z r. 1909 a o orgánech zemské samosprávy z l. 1890 a 1911 Auerhan, Jan Praha 1914 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, státní správa, územní správa, místní samospráva, samosprávné úřady, platy, mzdy, výdělky, honoráře
Mz 611 Zprávy statistické kanceláře zemědělské rady pro království České za rok 1895-1896 Praha 1896 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, vinařství,   sadařství,   statistické metody,
zemědělství,
zemědělské produkty, osevní plochy, polní plodiny, ceny plodin, tržní hodnota plodin,   chmelařství,   pivovarnictví,   lihovarnictví
Mz 612 Zprávy výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství v Království českém za rok 1890 Praha 1891 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, polní hospodářství, lesní hospodářství, zemědělské produkty, osevní plochy, polní plodiny, ceny plodin, tržní hodnota plodin,   chmelařství,   pivovarnictví,   lihovarnictví
Mz 613 Statistický přehled o přirážkách k přímým daním, pak příjmů a výnosů obcí a okresů v Království čském v roce 1898 Praha 1898 statistika, statistický úřad, vládní úřady, vládní organizace, statistické metody, statistické přehledy, přímé daně, výnosy obcí, výnosy okresů,
Mz 614 Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského. I. díl, sešit 3 Bílý, František (ed.) Praha 1909  česká literatura, dopisy, korespondence, František Ladislav Čelakovský, čeští spisovatelé, poznámky, osobní zápisky, zápisníky
Mz 615 Kleine gesammelte Schriften des Herrn von Kotzebue, Präsidenten des Gouvernements-Magistratz in der Provinz Ehstland. Vierter Band: Meine Flucht nach Paris im Wintermonat 1790 Kotzebue, August von Leipzig 1791 německá literatura, německá próza, povídky, vyprávění, cestopisy, cestopisná vyprávění, zážitky z cest             ST
Mz 616 Služba státních zástupcův u okresních soudů. Překlad návodu vydaného c.k. ministerstvem práv pro zřízence státního zastupitelství Novotný, František Telč [1902]      právo, soudy, soudnictví, státní zástupci, trestní soudnictví, trestní právo, právní předpisy, tresty, soudní předpisy, přestupky, jurisdikce, legislativa
Mz 617 Výroční zpráva o činnosti Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Království českém Jedličkova ústavu pro zmrzačelé a Školy pro vojíny-invalidy v Praze v letech 1915 a 1916 Praha 1916    první světová válka, váleční invalidé, vojáci, vojsko, handicapovaní, váleční veteráni, váleční vysloužilci, sociální péče,  vládní instituce, vládní organizace, ústavní sociální péče, sociální organizace, Jedličkův ústav, výroční zprávy, přehledy o činnosti
Mz 618 Věstník domoviny zahraničních Čechů a Slováků Praha 1935  Češi, Slováci, zahraničí, emigrace, imigrace, život v emigraci, lázně, lázeňství, lázeňská péče, obuv, výroba obuvi, průmysl
Mz 619 Посђщеніе  его императорского величества Франца Іосифа I. фабрики музыкальныхь инструментовъ фирми В. Ф. Червеный и Сыновья въ г. Горолевы Градцђ (въ г. Кенигрецђ) 9. июня 1880 г. (Jeho císařské a královské apoštolské Veličenství František Josef I. dne 9 června 1880 v kovárně hudebních nástrojů v Hradci Králové) Stefan, Kristian Hradec Králové 1880            panovníci, Rakousko-Uhersko, František Josef I., hudba, hudební nástroje, výroba hudebních nástrojů
Mz 620 Vyhubit! Obraz slovenského utrpení Kálal, Karel (Targo, R.) Telč [1907] národnostní politika, Slovensko, Slováci, Maďaři, slovensko-maďarské vztahy, maďarizace, slovenské dějiny
Mz 621 Logarithmické tabulky pro gymnasia a školy reálné Jelínek, Vavřinec Vídeň [189-]      školy, školství, vzdělávání, střední školy, učebnice, matematika, aritmetika, školství, tabulky, logaritmy, logaritmické tabulky
Mz 622 World's Fair Memorial of the chzechoslovak Group (Czech and Slovaks) international exposition Chicago 1933 (Památník Československého výboru Světové výstavy v Chicagu 1933) Chicago 1933 kultura, výstava, průmysl, světové výstavy, USA, Chicago
Mz 623 Americké verše z doby válečné 1914-1919 Mach, Josef Praha [1924]     první světová válka, poezie, básně, legie, legionáři, česká literatura
Mz 624 Úřední dokumenty o vzniku války proti SSSR Praha 1941   druhá světová válka, archiválie, dokumenty, listiny, prameny, archivní prameny, Sovětský svaz, Rusko, Německo
Mz 625 Zinkova aukce. LXII knižní aukce Sběratelské pozůstalosti z biblioték Fr. A. Borovského, Jiřího Sedmíka a jiných významných knihomilů. 2. část Zink, Karel Praha 1947 aukce, dražby, dražba uměleckých předmětů, sbírkové předměty, literární pozůstalost, Borovský, František Adolf, Sedmík, Jiří
Mz 626 Diář pro úřady samosprávné v zemích Koruny české - roč. XI, 1915 Praha 1915 kalendáře, dáře, samospráva, Iválka
Mz 627 F. W. Putzgerův historický školní atlas k starým, středním a novým dějinám o 35 hlavních a 64 vedlejších mapách pro vyšší a střední školy rakousko-uherské / Podle 19. vyd. Alfreda Baldamusa a Arnošta Schwaba do češtiny přeložil a přepracoval Vavřinec Josef Dušek Putzger, F. W. - Dušek, Vavřinec Josef Vídeň [1915]            učebnice, zeměpis, dějepis, školství
Mz 628 Národní vojsko. První přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL. v Praze I.-II.-V.- až VII. Medek, Rudolf Praha 1924  armáda, vojsko, přednášky
Mz 629 Válečný obilní ústav a zemědělci. Poučení o tom, čeho třeba věděti zemědělcům a zásobovacím živnostem (zvl. mlynářům) o výkupu obilí a zásobování obyvatelstva obilím a mlýnskými výrobky Viškovský, Karel Praha 1915      zemědělství, obilí, válečný obilní ústav, Iválka
Mz 630 Výroční zpráva Českoslovanské jednoty v Praze za rok 1909 Praha 1909      výroční zprávy, ročenky, Českoslovanská jednota
Mz 631 Československý státní archiv zemědělský Krejčík, Adolf Ludvík Praha 1921 zemědělství, zemědělský archiv, zřízení
Mz 632 Obecní zřízení platné pro Čechy, Moravu a Slezsko. S doplňky: Novelou k obecnímu zřízení a I., II., III. finanční novelou; Jazykové právo v samosprávě Kobosil, Rudolf Praha 1932 právo, státní správa
Mz 633 Naše samospráva - roč. 7, 1930 (Základy českého venkovského stavebního řádu; Sociální hygiena v samosprávě; Veřejná péče o děti závislé v rodině a ústavě) Schlée, Fidelis - Urbánek, Otokar - Schwing, K. - Veselý, F. Praha 1930 sociální politika
Mz 634 Orbis, Praha, 1947-8 Eisner, J - Filip, J. Dr.  Praha 1950
Mz 635 odepsáno
Mz 636 Vlastní silou Schalimburg, Paul Bruno                       Praha 1943
Mz 637 Gottlieb Daimler Siebertz, Paul           Praha 1943
Mz 638 Tabulky logaritmické Valouch, Miloslav Praha 1923 učebnice
Mz 639 Batovcův almanach - politický kalendář Praha 1906
Mz 639 a Batovcův almanach - politický kalendář Praha 1906
Mz 640 Kampf um Deutschland. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend Bouhler, Philipp Berlin 1939  nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, mládež
Mz 641 Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Eine historische Darstellung in Tagebuchblättern. (Vom 1. Januar 1932 bis zum 1. Mai 1933) Goebbels, Joseph München 1943 nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, Josepf Hoebbels, propagační publikace, oslavné publikace
Mz 642 Die deutschen Freikorps Ernstberger IIválka, nacismus, vojsko, Německo
Mz 643 Die Wehrmacht. Der Freiheitskampf des großdeutschen Volkes Fischer, Karl Berlin 1940 nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, armáda, vojsko, vojáci, německá armáda
Mz 644 Die Wehrmacht. Der Freiheitskampf des großdeutschen Volkes Fischer, Karl Berlin 1940 nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, armáda, vojsko, vojáci, německá armáda
Mz 645 Prager Jahrbuch 1943 Höller, Franz
Mz 646 Du bist Sofort im Bilde. Lebendig-anschauliches Reichsbürger Handbuch Eichler, Max J. G. Cramer´s Verlag          Erfurt [194-] nacisitická propaganda, IIválka, fašismus
Mz 647 Schiffners neuere Geschichte Kaisers Joseph II.    Praha 1816 císař Josef II.
Mz 648 Auszug aller im Königreiche Roth, Johann         Praha 1817
Mz 649 Erklärung der heiligen Schriften Xaver, Massl Franz    Vídeň 1864
Mz 650 Institutiones Theologiae Geistinger, Josephum Vienae 1819
Mz 651 Benjamin Disraeli Craemer                 Praha 1943
Mz 652 Geschichte der Invasion Druck - Skrejšovský  Praha 1867
Mz 653 Theater von Schiller Tell, Wilhelm             1807
Mz 654 Religionsgeschichte des Bundes Darnaut, Vincenz       Wien und Tierst 1916
Mz 655 Das Gesetzbuch Vídeň 1860 právo, zákony, zákoníky
Mz 656 a Erklärung der Schriften Xaver, Massl Franz Straubing 1841
Mz 656 b Erklärung der Schriften Xaver, Massl Franz Wien 1843
Mz 657 Erklärung der Schriften Xaver, Massl Franz    Wien 1841
Mz 658 Erklärung der Schriften Xaver, Massl Franz Regensburg 1846
Mz 659 Erklärung der Schriften Xaver, Massl Franz Regensburg 1843
Mz 660 Christ-katholisches 2 Straus, Anton         Wien 1825
Mz 661 Christ-katholisches 1 Straus, Anton         Wien 1825
Mz 662 Die Bibel oder die Heilige Schrift Luther, Martin          Göln 1862
Mz 663 Allgemeines Gesetzbuch Wien, Statsdrucker 1853 právo, zákony, zákoníky
Mz 664 Der neue Baubeamte Koller - architekt           Wien, Trieste 1815
Mz 665 Die Bibel oder die Heilige Schrift Reichard, Carl          Günz 1841
Mz 666 Gesetzbuch über Verbrechen Trattner, Thomas von   Wien 1803               trestní zákoník, právo, tresty, soudy
Mz 667 Die Bibel oder die Heilige Schrift Luther, Martin           London 1827
Mz 668 Jesu Christo dem Hirten Hayker, Franz            Gratz 1846
Mz 669 Zákoník zemský 1852 právo, zákony, zákoníky
Mz 670 Zákoník zemský Praha 1852 právo, zákony, zákoníky
Mz 671 Obecný zákoník říšský Wien 1852 právo, zákony, zákoníky
Mz 672 Žalmy a písně duchovní (Githara sanctorum) Praha 1819-1820
Mz 673 Slavisch central - Blätter Praha 1849
Mz 674 Bohemia 1846
Mz 675 Bibliographien Widtmann, Kaspar   Praha 1808
Mz 676 Jirásek Alois Borecký, J.                Praha 1933
Mz 677 Kniha Mojžíšova první Kysek 1851
Mz 678 Handbuch der Mathematik 1814
Mz 679 Vollständiger Auszug Roth, Johann         Praha 1800
Mz 680 Die Greignisse Kopp, Ferdinad        Praha 1848
Mz 681 Die heiligen Schriften Luther, Martin         Leipzig 1819
Mz 682 Schreibkalender kalendář
Mz 683 Elemetar Grammatik franzözischen Sprache Ploetz, Carl Berlin 1876 učebnice
Mz 684 Dissertatio inauguralis Pech, Antonius         Pragae 1899
Mz 685 Kurzgefaste Geschichte Neumann, P.          Prag 1867
Mz 686 Dějepis zjevení božího pro třetí třídu škol reálných Ježek, Jan - Bedroš, Karel Praha asi 1900         učebnice
Mz 687 Krameryusowy cýs. král. noviny 1805                             periodikum
Mz 688 Zřízení obecní a řád obecní Praha 1864
Mz 689 Těsnopis český dle soustavy Gabelsbergerovy Praha 1884    těsnopis, úsporné psaní, učebnice
Mz 690 Všeobecný knihov. zákon
Mz 691 Doplněk ku všeobecnému zákonu Čecetka, V. J.              Praha 1899
Mz 692 Zeměpis pro nižší třídy středních škol Cimrhanzl, Tomáš Praha 1873          učebnice
Mz 693 Mostek Klácel, M. F.                1842
Mz 694 Obecný zákoník obč. císařství Vídeň 1862 občanský zákoník, právo, zákony
Mz 695 Pražský wečerní list Praha 1848
Mz 696 Piae Preces Ad Sanctum Patrem Brunonem Sacri Cartusiensis Ordinis Protoparentem Almum, Poenitentium Patronum, Contemplantium Protectorem Hradec Králové 1730 kartuziánské modlitby                z Červeného Kostelce        ST
Mz 697 Školník - časopis, ročník 2 Šrůtek, Josef Antonín  Hradec Králové 1862
Mz 698 Školník - časopis, ročník 1 Šrůtek, Josef Antonín  Hradec Králové 1861
Mz 699 Z naší minulosti Hraše, Jan Karel         1905
Mz 700 Babiččino vypravování Hraše, Jan Karel     Praha 1893
Mz 701 Sbírka spisů pro mládež Hraše, Jan Karel      Praha 1901
Mz 702 Vodník z Podkrkonoší Hraše, Jan Karel         1897
Mz 703 Zkazky z našich vod, lesův Hraše, Jan Karel       Praha 1896
Mz 704 Ze starých přástev Hraše, Jan Karel        Písek
Mz 705 Naše vzory Hraše, Jan Karel     Praha 1883
Mz 706 Modlitební kniha s kalendářem svátků 1749
Mz 707 Labyrint sláwy … Wocel, Erazim           Praha 1846
Mz 708 Kristofa Haranta z Polžic … Harant Kryštof z Polžic a Bezdružic          Praha 1855
Mz 709 Dom a škola. Vychovatelský časopis pre rodičov a učitelov Ružomberok 1896         periodikum
Mz 710 Česká čítací kniha pro druhou třídu nižšího gymnasia Čelakovský, František Ladislav Praha 1862 učebnice
Mz 711 Antologie z literatury české doby střední. Za čítanku pro vyšší gymnasia Jireček, Josef Praha 1869 učebnice
Mz 712 Obecný zákonník občanský Praha 1874 občanský zákoník, právo, zákony
Mz 713 Dějiny Matice české Tieftrunk, Karel         Praha 1881
Mz 714 Orbis pictus Komenský, Jan Amos Praha 1852
Mz 715 Poloviční nebe klíč Geith, Jan                  Josefov 1847
Mz 716 Atlante scoolastico 1855
Mz 717 Jiráskův kraj. Průvodce po dějištích Mistrových děl na Královéhradecku Michl, Karel - Novák, Václav Hradec Králové 1951              Jirásek, Alois, česká literatura, průvodce po dílech Aloise Jiráska, literární místopis, Královéhradecko, literární průvodce
Mz 718 Poklady národního umění Rouček, Rudolf       Praha 1941
Mz 719 Dačice Křížek, Fr. - Černá, V.  Praha 1943
Mz 720 Kostel sv. Štěpána Plachá-Golerová       Praha 1938
Mz 721 Chrám sv. Barbory Birnbaumová, A. dr. Praha 1942
Mz 722 Středověká Telč Richter, Václav         Praha 1941
Mz 723 Basilika sv. Prokopa Drobná, Zoroslava dr.  Praha 1941
Mz 724 Klášter třeboňský Pešina, Jaroslav dr.  Praha 1942
Mz 725 Zlatokorunský klášter Líbal, Dobroslav dr.  Praha 1941
Mz 726 Město Třešť a památky Richter, Václav         Praha 1943
Mz 727 Nová Paka Matějíček, Antonín    Praha 1945
Mz 728 Chrám sv. jiří Kotíková, Zdeňka   Praha 1942
Mz 729 Římov Šámal, Jindřich        Praha 1942
Mz 730 Horažďovice Birnbaumová, A. dr. Praha 1941
Mz 731 Pražská keramika Patera, Jaroslav dr. - Blažková              Praha 1942
Mz 732 Katedrální chrám sv. mikuláše Denkstein, Vladimír dr.  Praha 1942
Mz 733 Barokní Velehrad Pavelka, Jaroslav, dr.   Praha 1940
Mz 734 Kostel a klášter sv. Jakuba Poche, Emanuel dr.        Praha 1944
Mz 735 Zámek Nelahozeves Vaňková-Frejková dr. Praha 1944
Mz 736 Pecka Kotíková, Zuzana          Praha 1940
Mz 737 Křivoklát Rouček, Rudolf       Praha 1941
Mz 738 Zvíkov Denkstein, Rudolf dr. Praha 1942
Mz 739 Slaný Pavelka, Jaroslav, dr.  Praha 1941
Mz 740 Národní muzeum v Praze Masaryková, A. dr. Praha 1940
Mz 741 Kostel sv. Martina Čapek, Jiří dr.          Praha 1940
Mz 742 Svatá Hora Birnbaumová, A. dr.  Praha 1940
Mz 743 Hostýn Pavelka, Jaroslav, dr.  Praha 1942
Mz 744 Nové Mlýny Masaryková, A. dr. Praha 1941
Mz 745 Sv. Mikuláš pod Vraclaví Čapek, Jiří dr.          Praha 1946
Mz 746 Turnov Kotíková, Zuzana          Praha 1942
Mz 747 Chrám sv. Cyrila a Metoděje Šámal, Jindřich     Praha 1944
Mz 748 Zámek v Jindřichově Hradci Tříska, Karel dr.      Praha 1941
Mz 749 Chrám sv. Mořice Pavelka, Jaroslav, dr.  Praha 1946
Mz 750 Kostel sv. Petra Frejková, Olga dr.    Praha 1940
Mz 751 Bozkov Kubátová, Taťána      Praha 1943
Mz 752 Benediktinský klášter Pokorný, Václav - Drobný dr.                       Praha 1942
Mz 753 Bývalý klášter - Doksy Praha 1944
Mz 754 Románský Velehrad Pavelka, Jaroslav, dr.     Praha 1940
Mz 755 Klášter Hradiště Líbal, Dobroslav dr.  Praha 1944
Mz 756 Sborník sokolský Prágr, A. V.                      1896                      sokol
Mz 757 Nový kapesní slovník Rank?, Josef          Praha 1863
Mz 758 Bekore the Krone Mason, James Artur   Londýn 1901
Mz 759 Od kladského pomezí 1923, 1924, 1925       periodikum
Mz 760 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1954
Mz 761 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1953
Mz 762 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1952
Mz 763 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1951
Mz 764 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1950
Mz 765 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1948-49
Mz 766 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1906
Mz 767 Druhá výroční zpráva - Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1891
Mz 768 Časopis společnosti přátel starožitností? Praha 1955
Mz 769 Český sběratel Praha 1914, 1931
Mz 770 Český sběratel Praha 1932
Mz 771 Sběratel Česká Lípa 1933
Mz 772 Sběratel Česká Lípa 1934
Mz 773 Sběratel - Der Sammler Kunz, František                  Česká Lípa 1935
Mz 774 Sběratel - Der Sammler Kunz, František                  Česká Lípa 1936
Mz 775 Sběratel - Der Sammler Kunz, František        Česká Lípa 1937
Mz 776 Sběratel - Der Sammler Kunz, František        Česká Lípa 1938
Mz 777 Sběratel - Der Sammler Kunz, František         Česká Lípa 1939
Mz 778 Sběratel - Der Sammler Brno 1941
Mz 779 Národní myšlenka Praha 1934
Mz 780 Národní myšlenka Praha 1935
Mz 781 Národní myšlenka Praha 1933
Mz 782 Národní myšlenka Praha 1932
Mz 783 Národní myšlenka Praha 1931
Mz 784 Národní myšlenka - 1930-1931, roč. VIII, č. 1-10 Praha 1930-1931          časopis
Mz 785 Národní myšlenka - 1929-1930, roč. VII, č. 1-10 Praha 1929-1930
Mz 786 Národní myšlenka - 1928-19293 roč. VI, č. 1-10 Praha 1928-1929    časopis
Mz 787 Národní myšlenka Praha 1927
Mz 788 Národní myšlenka Praha 1926
Mz 789 Národní myšlenka Praha 1925
Mz 790 Národní myšlenka Praha 1924
Mz 791 Národní myšlenka Praha 1924
Mz 792 Věstník sokolský 1920                        sokol
Mz 793 Hollar 1951                      periodikum
Mz 794 Hollar 1950             periodikum
Mz 795 Hollar 1948              periodikum
Mz 796 Hollar 1946              periodikum
Mz 797 Hollar 1942             periodikum
Mz 798 Hollar 1941             periodikum
Mz 799 Hollar 1940             periodikum
Mz 800 Hollar 1939             periodikum
Mz 801 Agrární archiv Praha 1915
Mz 802 Národopisný větsník československý Praha 1952
Mz 803 Národopisný větsník československý Praha 1934-1935
Mz 804 a Národopisný větsník československý Praha 1932-1933
Mz 804 b Národopisný větsník československý Praha 1932-1933
Mz 805 Národopisný větsník československý 1945-1946
Mz 806 Čsl. lidová keramika Praha 1929
Mz 807 Nové Čechy Praha 1922        periodikum
Mz 808 Nové Čechy Praha 1924        periodikum
Mz 809 Nové Čechy Praha 1925   periodikum
Mz 810 Nové Čechy Praha 1926      periodikum
Mz 811 Nové Čechy Praha 1927      periodikum
Mz 812 Nové Čechy Praha 1928   periodikum
Mz 813 Nové Čechy Praha 1928-1929  periodikum
Mz 814 Nové Čechy Praha 1930-1931 periodikum
Mz 815 Nové Čechy Praha 1931   periodikum
Mz 816 Nové Čechy Praha 1932   periodikum
Mz 817 Nové Čechy Praha 1933   periodikum
Mz 818 Nové Čechy Praha 1934   periodikum
Mz 819 Nové Čechy Praha 1935   periodikum
Mz 820 Nové Čechy Praha 1919   periodikum
Mz 821 Nové Čechy periodikum
Mz 822 Nové Čechy Praha           periodikum
Mz 823 Nové Čechy Praha             periodikum
Mz 824 Naše doba Praha 1918       periodikum
Mz 825 Naše doba Praha 1917   periodikum
Mz 826 Naše doba Praha 1914   periodikum
Mz 827 Naše doba Praha 1913   periodikum
Mz 828 Naše doba Praha 1918   periodikum
Mz 829 Naše menšiny 1936             periodikum
Mz 830 Naše menšiny 1935             periodikum
Mz 831 Naše menšiny 1934             periodikum
Mz 832 Naše menšiny 1933             periodikum
Mz 833 Naše menšiny 1932             periodikum
Mz 834 Naše menšiny 1931             periodikum
Mz 835 Naše menšiny 1930              periodikum
Mz 836 Naše menšiny - 1929, roč. IX, č. 1-12 1929             periodikum
Mz 837 Naše menšiny - 1928, roč. VIII, č. 1-12 1928? 1936?   periodikum
Mz 838 Naše menšiny - 1926, roč. VI, č. 11; 1927, roč. VII, č. 1-12 1927             periodikum
Mz 839 Pokroková revue listopad 1911 - červen 1912              periodikum
Mz 840 Pokroková revue Praha 1912-1913 periodikum
Mz 841 Pokroková revue Praha 1913-1914 periodikum
Mz 842 Vlastivědný sborník Rychnov nad Kněžnou 1937
Mz 843 Rodokmen 1946-1949
Mz 844 Časopis rodopisné společnosti Praha 1944   periodikum
Mz 845 Časopis rodopisné společnosti Praha 1945, 1946 periodikum
Mz 846 Turistika, horolezectví 1950
Mz 847 Časopis turistů Praha 1914   periodikum
Mz 848 Časopis turistů Praha 1913   periodikum
Mz 849 a Časopis turistů Praha 1913, 1915 periodikum
Mz 849 b Časopis turistů Praha 1913, 1915 periodikum
Mz 850 Časopis pro dějiny venkova Praha 1941   periodikum
Mz 851 Časopis pro dějiny venkova Praha 1939   periodikum
Mz 852 Časopis pro dějiny venkova Praha 1938   periodikum
Mz 853 Časopis pro dějiny venkova Praha 1937   periodikum
Mz 854 Časopis pro dějiny venkova Praha 1936   periodikum
Mz 855 Časopis pro dějiny venkova Praha 1934   periodikum
Mz 856 Časopis pro dějiny venkova Praha 1933   periodikum
Mz 857 Časopis pro dějiny venkova Praha 1923   periodikum
Mz 858 Časopis pro dějiny venkova Praha 1921   periodikum
Mz 859 a Rejstřík Časopisu pro dějiny venkova Praha 1920   periodikum
Mz 859 b Časopis pro dějiny venkova Praha 1914-24 periodikum
Mz 860 Ročenka muzea a archivu 1 Třebíč 1947
Mz 861 Ročenka národ. a prům. Prostějov 1948
Mz 862 Ročenka národopis. Prostějov 1930
Mz 863 Ročenka národopis. Prostějov 1929
Mz 864 Ročenka národopis. Prostějov 1928
Mz 865 Ročenka národopis. Prostějov 1927
Mz 866 Ročenka národopis. Prostějov 1926
Mz 867 Ročenka národ. a prům. Prostějov 1934
Mz 868 Výroční zpráva Masarykova muzea Vojtíšek, V. dr.           1931
Mz 869 Novoměstský listinář Fiala - Svoboda         1939
Mz 870 Naše Valašsko Vsetín 1930
Mz 871 Petice Valachů Vsetín 1931
Mz 872 Výroční zpráva družstva Olomouc 1926
Mz 873 Muzeum Matice opavské Černohorský, Karel   Opava 1927
Mz 874 Slezské národní písně Opava 1930
Mz 875 Památky města Místku Přecechtěl, Antonín MUDr.                     Místek 1934
Mz 876 Biologické zpevňování písků Gottwaldov 1957
Mz 877 50 let okresního muzea … Humpolec 1947
Mz 878 40 let hump. muzea Humpolec 1935
Mz 879 K dějinám kostela v Klokot. Tábor 1937
Mz 880 Jihočeský sborník historický Tábor 1928
Mz 881 Výroční zpráva měst. muzea České Budějovice 1925
Mz 882 Městské muzeum v Benešově Benešov 1933
Mz 883 Sjezd českých archeologů Praha 1898
Mz 884 Kutnohorské příspěvky Kutná Hora 1923
Mz 885 Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1912
Mz 886 K výročí muzejního spolku Kamper, Zdeněk       Mladá Boleslav 1935
Mz 887 Boleslavan (sborník) Mladá Boleslav 1926
Mz 888 Paměti královského horního města Jílového Čihák, Leopold         Jílové 1913
Mz 889 Výroční zpráva měst. muzea České Budějovice 1921
Mz 890 Výroční zpráva měst. muzea České Budějovice 1923
Mz 891 Okresní jednota muzejní Brandýs nad Labem 1926
Mz 892 Časopis muzeál. slov. spol. Turčianký svätý Martin  1930
Mz 893 Časopis muzeál. slov. spol. Turčianký svätý Martin  1932
Mz 894 Sprievodca po výstavke Košice 1926
Mz 895 Viděla som Slovensko Vrábel, Helena              Chicago 1936
Mz 896 Sprievodca sbierkami Praha, Bratislava 1926
Mz 897 Spol. vlastivědného muzea Suchánek, Ludo   Bratislava 1928-29
Mz 898 Sprievodca po Bratislave Zachar?, Ludovít         Bratislava
Mz 899 Výroční zpráva za rok 1935 Bratislava 1936
Mz 900 Sborník muzeal. spol. Turčianský svätý Martin 1929
Mz 901 Sprievodca sbierkami Bratislava 1930
Mz 902 Sprievodca sbierkami Bratislava 1929
Mz 903 Stavebné dějiny Hofman, J. dr.       Bratislava 1929
Mz 904 Sprievodca sbierkami Žebrácký, Gejza        1926
Mz 905 Průvodce sbírkami Užhorod 1936
Mz 906 Pamätnik muzea Trenčín 1937
Mz 907 Slovenská národní knižnica Turčianský svätý Martin 1946
Mz 908 Věstník muzeí a spolků Čáslav 1898
Mz 909 Zpráva muzejního spolku 17 Čáslav 1901
Mz 910 Zpráva muzejního spolku 16 Čáslav 1900
Mz 911 Zpráva muzejního spolku 14 Čáslav 1898
Mz 912 Zpráva muzejního spolku 13 Čáslav 1897
Mz 913 Zpráva muzejního spolku 11 Čáslav 1894
Mz 914 Zpráva muzejního spolku 10 Čáslav 1891
Mz 915 70 let Včely čáslavské Čáslav 1934
Mz 916 Musejní pathologie Jeníček, V. V.         Čáslav 1915
Mz 917 Musejník čáslavský Čáslav 1913
Mz 918 Průvodce městským muzeem Jindřichův Hradec 1937
Mz 919 Obrázky z bývalého Kumžaku Decker, Antonín dr.      Jindřichův Hradec 1912
Mz 920 Ze zákulisí osudů Muk, Jan            Jindřichův Hradec 1946
Mz 921 Archiv městského muzea Decker, Antonín dr.      Jindřichův Hradec 1911
Mz 922 Český čtenář Praha 1912
Mz 923 Slavnostní řeč Tábor 1925
Mz 924 První zpráva českého učení Praha 1911
Mz 925 Z dějin okresu hlineckého Adámek, Karel          Hlinsko 1909
Mz 926 Vlastivědný sborník Chrudim 1938
Mz 927 Adámkův den v Hlinsku Hlinsko 1910
Mz 928 Nejstarší jaroměřská matrika Kuběnka, Jan ml. Jaroměř 1945
Mz 929 Ročenka městského muzea Jaroměř
Mz 930 Ročenka městského muzea Novák, Václav     Jaroměř 1932
Mz 931 Ročenka městského muzea Novák, Václav     Jaroměř 1931
Mz 932 Korespondence J. K. Tyla Pletzer, Karel        České Budějovice 1956
Mz 933 Dvojí zastavení J. K. Tyla Pletzer, Karel        České Budějovice 1956
Mz 934 Krejčí v Praze Wagenknecht, Josef Praha 1932
Mz 935 První ministerstvo zemědělství Černý, V. dr.           Praha 1929
Mz 936 Sborník historického kroužku 1913
Mz 937 Masaryk a Domažlice Prach, Karel        Domažlice 1938
Mz 938 Vina Německa ve válce Ryšavý, Jiří dr.       Praha 1932
Mz 939 Zprávy o činnosti muzea Sušice 1931
Mz 940 3. ročenka 1928 Praha 1927
Mz 941 Mafie Hajšman, Jan            Praha 1924
Mz 942 Rozvědky čes. družiny Číla - generál        Praha 1924  legionáři legionáři, první světová válka
Mz 943 Československá Amerika v revoluci Praha 1924
Mz 944 Čes. dělnictvo v revoluci Šťastný, Ferdinand Praha 1924
Mz 945 Paměti města České Skalice Klos, Jan                    Česká Skalice 1935
Mz 946 Lidové šperky západočeské Štampach dr.           Plzeň
Mz 947 Pečujeme o památky Praha 1941
Mz 948 Průvodce muzeem král. hl. Praha 1909
Mz 949 10 let mezi Čechoslováky Praha 1931
Mz 950 III. sjezd českých měst Klatovy 1909
Mz 951 Technické muzeum
Mz 952 Střed. dokumentů Praha 1925
Mz 953 O našich městech Praha 1934
Mz 954 Lidový kroj v Čechách Tyršová, Renáta       Praha
Mz 955 Tylův herec Praha 1952
Mz 956 Katalog výstavy 1953
Mz 957 Závěť Jiřího Wolkera Prostějov 1952
Mz 958 Ostředek rodiště Svatopluka Čecha Ostředek 1945
Mz 959 Velká Polom Laštůvka, František
Mz 960 Josef Ressel Lipský, E.             Chrudim 1924
Mz 961 Staročeské satiry Praha 1947 Vilikovský, Jan
Mz 962 Hrádek nad Vrchlicí Kutná Hora 1911
Mz 963 Ročenka musejního spolku Německý Brod
Mz 964 Umělecko-průmyslové museum Praha 1931
Mz 965 Průvodce po sbírkách muzea Klatovy 1882-1908
Mz 966 Zprávy městského muzea Praha 1906
Mz 967 Stará Litomyšl Litomyšl 1911
Mz 968 Průvodce městským muzeem Žďárský, Josef         Litomyšl
Mz 969 1. sjezd českých plynáren Praha 1913
Mz 970 Slavnostní sjezd Praha 1915
Mz 971 Mimořádný sjezd čes. okr. Praha 1918
Mz 972 Slavnostní český sjezd Praha 1916
Mz 973 5. sjezd českých měst Mladá Boleslav 1912
Mz 974 Jednatelská zpráva Praha 1933
Mz 975 Jednatelská zpráva Praha 1934
Mz 976 Technické muzeum Praha 1908-1910
Mz 977 Ročenka Masarykovy univerzity Brno 1932
Mz 978 Ročenka Masarykovy univerzity Brno 1932
Mz 979 Ročenka Masarykovy univerzity Brno 1933
Mz 980 Ročenka Masarykovy univerzity Brno 1935
Mz 981 Ročenka Masarykovy univerzity Brno 1936
Mz 982 Rozpravy čsl. akademie Horák, Bohuslav          Praha 1955
Mz 983 Věstník muzea král. Klatov Klatovy 1912
Mz 984 Rozhled (Spolek českých průmyslníků) Praha 1913
Mz 985 Letáček útulny ženské Brno 1912
Mz 986 Pro nové české Slezsko Vochala, Joža        Moravská Ostrava 1945
Mz 987 Památník Javoríčka Košice 1946
Mz 988 Plzeň-Terezín-Flossenbürg Macháček,  Frid. PhDr.  Praha 1946
Mz 989 Sborník archivu Praha 1929
Mz 990 Zvoničky na Moravském Horácku Svoboda, J. F.         Praha 1932
Mz 991 Celo-zem. univerzál. štát Maliarik, Ján          Praha 1925
Mz 992 Obzor prehistorický Praha 1950
Mz 993 Obzor prehistorický Filip                       Praha 1946
Mz 994 Obzor prehistorický Bydžov 1940
Mz 995 Obzor prehistorický Nový Bydžov 1937
Mz 996 Zpráva kuratoria (Uměleckoprůmyslové muzeum) Praha 1932
Mz 997 Zpráva kuratoria (Uměleckoprůmyslové muzeum) Praha 1929
Mz 998 Zpráva kuratoria (Uměleckoprůmyslové muzeum) Praha 1928
Mz 999 Zpráva kuratoria (Uměleckoprůmyslové muzeum)
Mz 1000 Zpráva kuratoria (Uměleckoprůmyslové muzeum) 18 Praha 1911
Mz 1001 Výroční zpráva českého obchodního muzea Praha 1912
Mz 1002 Sprievodca sbierkami Bratislava 1930
Mz 1003 Cesta k blahobytu Olgin, M. J.             Chicago
Mz 1004 Spisy Jana Kollára Praha 1862
Mz 1005 Spisy Jana Kollára Praha 1862
Mz 1006 Průvodce sbírkami Hradec Králové 1946
Mz 1007 Zprávy o činnosti muzea 1901
Mz 1008 Zpráva o činnosti měst. muzea Hradec Králové 1904
Mz 1009 Zpráva o činnosti měst. muzea Hradec Králové 1903?
Mz 1010 Zpráva o činnosti měst. muzea Hradec Králové 1905
Mz 1011 Zpráva o činnosti měst. muzea Domeček, L.         Hradec Králové 1905
Mz 1012 Městské průmyslové muzeum Hradec Králové 1929
Mz 1013 Městské průmyslové muzeum Hradec Králové
Mz 1014 Zpráva o činnosti ústavu Hradec Králové
Mz 1015 Zpráva o činnosti ústavu Hradec Králové
Mz 1016 Výroční zpráva ústavu Hradec Králové
Mz 1017 Špilberk - jeho dějiny Nopp, Leopold        Praha 1925
Mz 1018 Hlas pravdy Čink, Jindra             Mladá Boleslav
Mz 1019 Časopis pokrokového studenta 1912
Mz 1020 Posudek Národní rady Praha 1909
Mz 1021 Nejdůležitější ustanovení 1929
Mz 1022 Karlovy Vary jindy a nyní Sipöcz                  Liberec 1903
Mz 1023 Řím a křesťanství Praha 1898
Mz 1024 Jak se rostliny zasívají? Techiew, Aude dr.      Plzeň
Mz 1025 Vyrovnání s Uherskem Augsperg L. hrabě      Vídeň 1907
Mz 1026 Návraty Nymburk 1945
Mz 1027 Pan president k národu I. Výbor z projevů p. státního presidenta Dr. Emila Háchy s jeho předmluvou Praha? 1931--?         politické projevy, česděj, osobnosti, Hácha, IIválka
Mz 1028 Pan president k národu II. Výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy Praha? 1941?         politické projevy, česděj, osobnosti, Hácha, IIválka
Mz 1029 Takové se duše rodí (projev) Šubrt, František Adolf Dobruška 1937
Mz 1030 Časopis Moravského muzea Krejčí, Karel            1949
Mz 1031 Svaté listí … Frýdl, Antonín         1945
Mz 1032 O robotě na Pardubicku Hyhlík, František ing. Pardubice 1946
Mz 1033 O vlasti, vzniku a rozvoji Veselý, Jindřich PhDr. Rokycany 1912
Mz 1034 Petr Bezruč Praha 1952
Mz 1035 Jindřich (chodský zpěvník) Kdyně 1927
Mz 1036 Kulturní a politické otázky Praha 1947
Mz 1037 Československo na mezinárodní výstavě Brno 1938
Mz 1038 Výroční zprávy Západočeského muzea Plzeň 1908
Mz 1039 Plzeň v 1. pol. 18. století Zeman, Adolf          Plzeň 1946
Mz 1040 Výroční zprávy muzea Plzeň 1927
Mz 1041 Sborník městského historického muzea Plzeň 1926
Mz 1042 Sborník městského historického muzea Plzeň 1909
Mz 1043 Sborník městského historického muzea Plzeň 1911
Mz 1044 Sborník městského historického muzea Plzeň 1914
Mz 1045 Sborník městského historického muzea Plzeň 1918
Mz 1046 Sborník městského historického muzea Plzeň 1920
Mz 1047 Sborník městského historického muzea Plzeň 1932
Mz 1048 Sborník městského historického muzea Plzeň 1923
Mz 1049 Sborník městského historického muzea Plzeň 1923
Mz 1050 Ročenka 17 Plzeň 1935
Mz 1051 Život a móda v Plzni Lábek, Ladislav          Plzeň 1923
Mz 1052 Ročenka národopisného muzea
Mz 1053 Pamětní kniha školy Plzeň 1928
Mz 1054 Poněmečění západních Čech Resl, Josef               Plzeň 1929
Mz 1055 Národopisné muzeum (ročenka) Plzeň 1945
Mz 1056 Bibliografie Plzně Přibylová, Zdeňka
Mz 1057 Vývoj hudebního umění Macháček, Fridolín      Plzeň 1924
Mz 1058 Josef Čejka Máchal, J. prof. dr. Rokycany 1906
Mz 1059 Sborník Hostašův Klatovy 1924
Mz 1060 Průvodce po Klatovech a okolí Klatovy 1903
Mz 1061 Chodsko Domažlice
Mz 1062 O jihlavském hornictví Vohlídal, Antonín        Jihlava 1949
Mz 1063 Městské průmyslové muzeum Hořice 1928
Mz 1064 Zpráva dívčí prům. školy (Podkrkonošská vesna) Rudl, Antonín prof. Hořice 1912
Mz 1065 Brdský kraj Rokycany 1946
Mz 1066 Výstava obrazů Chrudim 1910
Mz 1067 Zpráva kuratoria 31 1925
Mz 1068 Zpráva kuratoria 30 Chrudim 1924
Mz 1069 Zpráva kuratoria 20 Chrudim 1914
Mz 1070 Zpráva kuratoria 17 Chrudim 1911
Mz 1071 Zpráva kuratoria 14 Chrudim 1908
Mz 1072 Zpráva kuratoria 13 Chrudim 1907
Mz 1073 Zpráva kuratoria 12 Chrudim 1905
Mz 1074 Zpráva kuratoria 10 Chrudim 1903
Mz 1075 První zpráva vlastivědného muzea Chrudim 1925
Mz 1076 Upravování řeky Chrudim Hlinsko 1911
Mz 1077 Zrpáva o činnosti prům. muzea Chrudim 1949
Mz 1078 Šestá zpráva muzea Turnov 1907
Mz 1079 Ukázky starého kamnářství Praha 1911
Mz 1080 Zpráva o činnosti prům. muzea
Mz 1081 Průvodce sbírkami Hellich, Jan    Poděbrady 1911
Mz 1082 Věstník Hellichova muzea Poděbrady 1930
Mz 1083 Věstník muzejního spolku Pardubice 1927
Mz 1084 Ročenka muzejního spolku Houbal, Ant. prof.    Jičín 1933
Mz 1085 Výstava kraje novobydžovského Nový Bydžov 1934
Mz 1086 Projev městského zastupitelstva Příbram 1931
Mz 1087 Ročenka městského muzea Sušice 1930
Mz 1088 Ke kolébce Otavy Maloch, F. prof.       Sušice 1934
Mz 1089 Stručné popsání pražského muzea
Mz 1090 a Čsl. letopisy muzejní, ročník 1 Čáslav 1902
Mz 1090 b Čsl. letopisy muzejní, ročník 1 Čáslav 1903
Mz 1090 c Čsl. letopisy muzejní, ročník 2 Čáslav 1904
Mz 1090 d Čsl. letopisy muzejní, ročník 2 Čáslav 1910
Mz 1091 Archiv městského muzea Decker, Antonín dr. Jindřichův Hradec 1908
Mz 1092 Rohanský palác Kubíček, Alois          Praha 1938
Mz 1093 a Umění dneška 1943 Praha 1944
Mz 1093 b Umění dneška 1943 Praha 1944
Mz 1093 c Umění dneška 1943 Praha 1944
Mz 1093 d Umění dneška 1943 Praha 1944
Mz 1094 a Umění dneška 1946 1946
Mz 1094 b Umění dneška 1946 1946
Mz 1094 c Umění dneška 1946 1946
Mz 1095 a Věstník Národního technického muzea (NTM) Praha 1950
Mz 1095 b Věstník Národního technického muzea (NTM) Praha 1950
Mz 1096 A key to Czechoslovakia. The territory of Kladsko (Glatz). A study of a frontier problem in Middle Europe Milíč, Čapek New York City 1946           Kladsko, dějiny Kladska, problémy pohraničí
Mz 1097 Zprávy muzejního spolku Čáslav 1886
Mz 1098 15. výroční zpráva okr. školy Náchod 1935
Mz 1099 Ročenka na rok 1934 Praha
Mz 1100 Národní samospráva (doplněk k obecnímu zřízení)
Mz 1101 Rukověť komun. a pol. otázek Praha 1927
Mz 1102 Nové úkoly v hospodaření obcí Praha 1931
Mz 1103 Samosp. působnost obce Praha 1931
Mz 1104 Stručný nástin dějin Jičín 1895
Mz 1105 DK - Dorost knihtiskařský Hostinné nad Labem
Mz 1106 DK - Dorost knihtiskařský Veleslavín 1935-37?
Mz 1107 Pečírkův národní kalendář 1913
Mz 1108 Pečírkův národní kalendář 1920 Praha
Mz 1109 Pečírkův národní kalendář 1921 Praha
Mz 1110 Pečírkův národní kalendář 1922 Praha
Mz 1111 Pečírkův národní kalendář 1923 Praha
Mz 1112 Pečírkův národní kalendář 1924 Praha
Mz 1113 Pečírkův národní kalendář 1926 Praha
Mz 1114 Pečírkův národní kalendář 1928 Praha
Mz 1115 Pečírkův národní kalendář 1929 Praha
Mz 1116 Vlastivědný sborník Rychnov nad Kněžnou 1938-39
Mz 1117 Pečírkův národní kalendář 1932 Praha
Mz 1118 Pečírkův národní kalendář 1934 Praha
Mz 1119 Pečírkův národní kalendář 1936 Praha
Mz 1120 Pečírkův národní kalendář 1939, 40 Praha
Mz 1121 Pečírkův národní kalendář 1913 Praha
Mz 1122 Čes.-moravský posel Praha 1884
Mz 1123 Kalendář Ústřední matice škol
Mz 1124 Koleda Praha 1895 kalendář
Mz 1125 Kathreinerova sladká káva Praha 1900 kalendář
Mz 1126 Koledníček Praha kalendář
Mz 1127 Práce Olomouc 1901
Mz 1128 Práce - kalendář na rok 1901 Olomouc 1900
Mz 1129 Nový prostonárodní kalendář Praha
Mz 1130 Český dudák Praha 1908
Mz 1131 Kalendář Národních listů Praha 1908
Mz 1132 Kalendář Národní politiky Praha 1909
Mz 1133 Národní kalendář New York, Šumava, Vimperk
Mz 1134 Blaník Praha 1911
Mz 1135 Kalendář Národní politiky Praha 1911
Mz 1136 Mariánský kalendář
Mz 1137 Pravý čes. Všudybyl New York, Praha, Vimperk 1911
Mz 1138 Kalendář Havlíček 1912
Mz 1139 Kalendář českého lidu Palacký                    Praha 1913
Mz 1140 Rodinný kalendář (ročník 1907) 1907
Mz 1141 Kratochvílný povídkář Mladá Boleslav
Mz 1142 Rodinný kalendář (1928) 1928
Mz 1143 Der Spassvogel Innsbruck, Reichel
Mz 1144 Ročenka městského muzea Jaroměř
Mz 1145 Robotnický kalendář Chicago 1939
Mz 1146 Kalendář bez názvu 1902
Mz 1147 Mariánský kalendář New York, Praha, Vimperk
Mz 1148 Velký národní kalendář Praha
Mz 1149 Vlastivědný sborník Rychnov nad Kněžnou 1935
Mz 1150 Na Riegrově stezce 1912
Mz 1151 Kalendář 1912
Mz 1152 Kalendář 1901
Mz 1153 Kalendář 1901
Mz 1154 kalendář Meč Praha 1898
Mz 1155 Kalendář
Mz 1156 Čtení zábavné
Mz 1157 Spisy Jana Kollára Praha 1862
Mz 1158 Dědictví maličkých Světlá, Karolína        Hradec Králové 1866
Mz 1159 Jana Pravoslava Koubka sebrané spisy Praha 1857
Mz 1160 Obraz Slovanstva na rok 1868 - Matice lidu Praha 1868
Mz 1161 Zajetí krále Václava Šubert, František A. Praha 1881
Mz 1162 Přjtel mládeže Praha 1842
Mz 1163 Maria - studnice milosti Malé Svatoňovice
Mz 1164 Umění kořalku bez násilí potlačiti Rack, Jan                 Praha 1847
Mz 1165 Přjtel mládeže Praha 1842
Mz 1166 Pustý zámek Pečírka, Josef           Znojmo 1845
Mz 1167 Pan Vyšinský Pfleger-Moravský, Gustav Praha 1875           česlit, poezie, romány, veršované romány            z Červeného Kostelce
Mz 1168 Libuše - Matice zábavy Herites, František  Praha 1890
Mz 1169 České prostonárodní písně
Mz 1170 Wlastimil Praha 1840
Mz 1171 Přjtel mládeže Praha 1838
Mz 1172 Přjtel mládeže Praha 1838
Mz 1173 Přjtel mládeže Praha 1839
Mz 1174 Přjtel mládeže Praha 1843
Mz 1175 Přjtel mládeže Praha 1833
Mz 1176 Přjtel mládeže Ziegler, Josef           Praha 1824
Mz 1177 Dokonalý křesťan Prostějov 1896 církev
Mz 1178 Život svatých apoštolů: Cyrila a Metoděje Hakl, Bohumil           Hradec Králové 1870 církev
Mz 1179 Život 20 Praha 1946
Mz 1180 Život 19 Praha 1946
Mz 1181 Život 21 Praha 1948
Mz 1182 Volné směry Praha           periodikum
Mz 1183 Hradecký kraj Jaroměř 1914
Mz 1184 Památník 50. výročí Jihlava 1937
Mz 1185 Rodáci a obyvatelé města Polné Rérych, Břetislav     Polná
Mz 1186 Věstník sjezdu 1925
Mz 1187 Technologie Německý Brod
Mz 1188 1808-1918 Závěť Rýgra
Mz 1189 Starosta vyškovský 1946
Mz 1190 a Rukopis královédvorský Praha 1917
Mz 1190 b Rukopis královédvorský Praha 1917
Mz 1191 Vlastenecký příklad
Mz 1192 Pražské motivy Vondrůš, J. C.        Praha 1945
Mz 1193 Příbram, Dobříš Příbram 1930
Mz 1194 Městská spořitelna Pardubice 1933-34
Mz 1195 Trutnovská kulturní kronika Trutnov 1950
Mz 1196 Kladské pomezí Náchod 1932 nebo 1933
Mz 1197 1881-2 - 50 let školy Liberec 1931
Mz 1198 Archeologický a muzejní spolek Hořice 1927
Mz 1199 Ladislav Jan Pospíšil Hradec Králové 1933
Mz 1200 Sjezdový památník Hradec Králové 1930
Mz 1201 Městské muzeum v Sušici (ročenka) Sušice 1932
Mz 1202 Věž děkanského kostela Turek, Kajetán           Sušice 1927
Mz 1203 Ročenka městského muzea Sušice 1932
Mz 1204 Sušicko za okupace Sušice 1947
Mz 1205 Český kadeřník Praha 1938
Mz 1206 Chrudimsko a Nasavrcko Praha 1908
Mz 1207 K stupňům trůnu. Hold české mládeže vznešenému mocnáři císaři Františku Josefovi I. Praha 1915 císař František Josef I., Iválka, oslavné básně
Mz 1208 Kde domov můj? Macháček, Fridolín      Plzeň 1934
Mz 1209 L´art vivant en Thecos. Librarie, Larousse        Paris 1928
Mz 1210 Písničky z Opočenska Jahoda, J. Praha 1914       písně, česděj, bitva na Bílé hoře
Mz 1211 Musejní obzor Praha 1926
Mz 1212 Památky archeologické Praha 1900
Mz 1213 Charakteristické znaky Praha 1949
Mz 1214 Liber consciencie Nový Bydžov 1946
Mz 1215 Několik vzpomínek z hist. závodu 1882-1932 Praha 1932
Mz 1216 Náš kraj 1980           periodikum?
Mz 1217 Slovanská revue periodikum?
Mz 1218 Mitteilungen der K. K. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 1903-1908
Mz 1219 Bericht K. K. Wien, Leipzig 1895
Mz 1220 Die Dessauer chronik Schwalbe, W.         Dessau 1924
Mz 1221 Die Dessauer chronik Heese, Bernhardt   Dessau 1925
Mz 1222 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von      1937 Kladsko
Mz 1223 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von      1936 Kladsko
Mz 1224 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von   1935 Kladsko
Mz 1225 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von    1934 Kladsko
Mz 1226 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von   1933 Kladsko
Mz 1227 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von    1932 Kladsko
Mz 1228 Glatzer Heimatblätter Geleitet? Franz von  1931 Kladsko
Mz 1229 Übersicht der Gebirgsformationen Söhne, Haase         1831
Mz 1230 Hans Konrad Escher Philadelphia 1871
Mz 1231 Seemansliebe (novela - Kürchners Bücherschatz) Lay, Max Berlin, Leipzig konec 19. st. beletrie, červená knihovna, novely
Mz 1232 Anhang zum Steyerischen Rasplwerk Mautner, Konrad Wien 1910 písně, dialekt, Štýrsko, vysvětlivky (Mz 1232)
Mz 1233 Gliederung der Stadtbücher Wenisch, R.             Komotau?? 1931
Mz 1234 Katalog des Gessamten 1842
Mz 1235 Haase'scher Minuzen - kalender Haase, A.                Praha 1885 kalendář
Mz 1236 Kalendář (německy) 1864
Mz 1237 Kurze Webersicht Reliss? Em. Aug.      Praha 1854
Mz 1238 Hebräisches Lehrbuch Feder, Richard dr. Raudnitz an der Elbe 1910       učebnice hebrejštiny, židé
Mz 1239 Das Pessach Fest Praha 1894                  hebrejština, židé, pesach, židovské svátky
Mz 1240 Torgovij dom 25
Mz 1241 Staatliches Archiv wesen Helfert, Freiherr von   Wien 1893
Mz 1242 Feld Wörterbuch Wien 1884
Mz 1243 Pauli Gessinii Praha 1943
Mz 1244 Wanderbuch Praha 1827
Mz 1245 Wyswětlení a přídawek Hradec Králové 1821
Mz 1246 Manifest mladočeský Praha 1890
Mz 1247 Jiskry z výhně pedagogické Vorovka, Karel          Praha 1878
Mz 1248 Pravý základ Praha 1802
Mz 1249 Der Fremdenführer im Schleswig-Holsteinischen Museum vaterländischer Alterthümer zu Kiel Heydelmann, Heinrich 1883
Mz 1250 Jarní slavnost Táborský, František Praha 1938
Mz 1251 C.K. výsadní společnost rakouské státní dráhy. Návod k působení na osobní bezpečnost u dráhy v službě postavených při vykonávání služby Vídeň 1873
Mz 1252 Seznam obrazů Praha 1940
Mz 1253 Druhá početnice pro školy obecné Močník, František - Kraus, K. - Habernal, M. Praha 1908 učebnice
Mz 1254 Zákony a předpisy Popelka, František Ladislav                    Praha 1885 zákony, právo, předpisy
Mz 1255 O národní hrdosti. Přednášky pro lid Krejčí, Dobroslav JUDr. Rychnov nad Kněžnou 1896
Mz 1256 Vlast volá Vídeň 1916
Mz 1257 A vlast volá opět! Vídeň 1916
Mz 1258 Vše za bojující vlast Vídeň 1917
Mz 1259 Seznamy a rejstříky Plzeň
Mz 1260 Zprávy svazu čes. muz. 1940
Mz 1261 Počáteční vyučování názorné pro mládež Wocel, Alois Praha 1850        učebnice, prvouka
Mz 1262 Die Weeltreisen Graz 1893
Mz 1263 Věstník sokolský Praha 1923               sokol
Mz 1264 Věstník sokolský Praha 1925             sokol
Mz 1265 Věstník sokolský Praha 1924             sokol
Mz 1266 a Věstník českého zemského muzea Praha 1942
Mz 1266 b Věstník českého zemského muzea Praha 1929
Mz 1267 Věstník českého zemského muzea Praha 1940, 1941
Mz 1268 Věstník českého zemského muzea Praha 1938, 1939
Mz 1269 Věstník českého zemského muzea Praha 1936, 1937
Mz 1270 Věstník českého zemského muzea Praha 1934, 1935
Mz 1271 Věstník českého zemského muzea Praha 1933
Mz 1272 Věstník českého zemského muzea Praha 1932
Mz 1273 Věstník českého zemského muzea Praha 1931
Mz 1274 Věstník českého zemského muzea Praha 1930
Mz 1275 Průvodce sbírkami Praha 1929
Mz 1276 Věstník technického muzea Praha
Mz 1277 Věstník Národního technického muzea Praha 1949, 1950
Mz 1278 Stenografické zprávy Praha 1874
Mz 1279 Historische memorabilien des In- und Auslandes… Ziegler, Anton Wien 1840
Mz 1280 Album erbů
Mz 1281 převedeno do fondu fotografií
Mz 1282 [Malá štěpná zahrádka] Martin z Kochem (Cochem, Martin von) s. l., s. a.             [2. pol. 18. st.] nábož., církev, modlitby, lidové čtení                            z Červeného Kostelce        ST
Mz 1283 Čs. legie ve Francii 1914-1918 (malířské dokumenty) Památník odboje, Praha [1923]            Iválka, legie, legionáři, výtvarné umění, album, obrázky, obrázkové fotoalbum
Mz 1284 Československé legie v Itálii  1914-1918 (malířské dokumenty) Památník odboje, Praha [1923]            Iválka, legie, legionáři, výtvarné umění, album, obrázky, obrázkové fotoalbum
Mz 1285 Československé legie v Rusku  1914-1918 (malířské dokumenty) Památník odboje, Praha [1923]            Iválka, legie, legionáři, výtvarné umění, album, obrázky, obrázkové fotoalbum
Mz 1286 Nejobšírnější sbírka písní neb kancionálek pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěchu mládeže školní Frencl - Janský Praha 1872         nábož., církev, písně, kancionál          z Červeného Kostelce
Mz 1287 Roráte Hradec Králové 1823
Mz 1288 Die Kaiserstadt Berlin
Mz 1289 La France et ses alliés
Mz 1290 Anleitung zur grichischen Sprache zum Gebrauche der studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Erster Theil (učebnice řečtiny - německá, 1. díl.) Vídeň 1788  školství, učebnice, řečtina       z Červeného Kostelce        ST
Mz 1291 Katholisches Lehr= und Gebethbuch Seibt, Karl Heinrich Augsburg 1825 nábož., církev, modlitby, věrouka, katechismus      z Červeného Kostelce
Mz 1292 Pražský posel Tyl, Josef Kajetán (red.) Praha s.n.                 periodikum, časopis, zábavné čtení, povídky         z Červeného Kostelce
Mz 1293 Pražský posel Tyl, Josef Kajetán (red.) Praha s.n.                 periodikum, časopis, zábavné čtení, povídky         z Červeného Kostelce
Mz 1294 Böhmen und Mähren 1940
Mz 1295 Böhmen und Mähren 1940
Mz 1296 Böhmen und Mähren 1941
Mz 1297 Böhmen und Mähren 1941
Mz 1298 Böhmen und Mähren 1941
Mz 1299 Böhmen und Mähren 1942
Mz 1300 Böhmen und Mähren 1942
Mz 1301 Böhmen und Mähren 1942
Mz 1302 Böhmen und Mähren 1943
Mz 1303 Böhmen und Mähren 1944
Mz 1304 Böhmen und Mähren 1945
Mz 1305 Umění na Slovensku
Mz 1306 Povstání nevolníků Praha 1954
Mz 1307 Prokop Diviš, český vynálezce Černý, Karel             Znojmo 1948
Mz 1308 Kutná Hora Neubert, V. a syn
Mz 1309 Z minulosti Mnichovohradišťska Filip, Jan                    Praha 1932
Mz 1310 Boje venkovského lidu Kočí, Josef           Praha 1953
Mz 1311 Krásy Republiky československé Herain - Harlas - Hlavín Praha 1919-1923 uloženo nahoře nad Mz4
Mz 1312 Osvětová práce Praha 1952
Mz 1313 Osvětová práce 1953, 1954
Mz 1314 Osvětová práce 1951
Mz 1315 Národní listy Praha 1929                 2 ks uloženo nahoře nad Mz4
Mz 1316 a Noviny z I. světové války Praha 1914-1918 Iválka, noviny, periodika
Mz 1316 a Národní politika (15.3.1930,17.3.1939, 28.1.1941) Praha 1930, 1939, 1941               periodikum, Alois Jirásek
Mz 1316 b Noviny z I. a II. světové války: Praha 1914-1918 dohromady 16 obálek
Svobodné Československo
Severovýchodní slovo
V boj za rodinu
Prager Presse - 22.9.1937
Mz 1316 b Rudé právo (19.12.1922, 18.9.1938, 20.9.1938, zač. srpna 1939, zač. prosince 1943, květen, červen, červenec, srpen, září 1945 - neúplné) Praha 1938, 1939, 1943      periodikum
Mz 1316 b Svobodné slovo
Mz 1316 b Večerní svobodné slovo
Mz 1316 b A-Zet
Mz 1316 b Jiráskův kraj
Mz 1316 b příloha Jiráskova kraje Věstník MNV v Náchodě
Mz 1317 Práce
Mz 1318 Národní nowiny Praha 1849
Mz 1319 Slovan
Mz 1320 Noviny lípy slovanské
Mz 1321 Pražský večerní list Praha 1948-1949
Mz 1322 Lípa slovanská 1848
Mz 1323 Informační zprávy minister. 1932
Mz 1324 Kramer. Cýs. Král. Wlas. Nowiny 1817-1818
Mz 1325 Smuteční noviny Masaryk (staré číslo)
Mz 1326 Pán můj a Bůh můj. Křesťanská katolická Modlitební kniha, v níž se nalézají: Modlitby ranní a večerní, při mši svaté, k zpovědi a k svatému přijímání, k nejsvětější Trojici, k Pánu Ježíši, o umučení Páně a k nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše, jakož také… Geith, Jan Jindřichův Hradec 1845        nábož., církev, modlitby                z Červeného Kostelce
Mz 1327 Původní základové umění početnímu, pro pohodlí venkovských učitelů sepsání a 700ty praktickými příklady vysvětlení Bílý, Václav Gotthard Praha 1797 školství, učebnice, počty, matematika, algebra                      z Červeného Kostelce        ST
Mz 1328 Der Zug der Volksdeutschen Praha 1942
Mz 1329 Der Marsch ins Grossdeutsche Reich. "Meilensteine des Dritten Rerichs".  Mit einem Geleitwort des Reichsministers des Auswärtigen von Joachim von Ribbentrop Berndt, Alfred Ingemar München 1939 nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, oslavné publikace, armáda, vojsko, vojáci, německá armáda, Joachim von Ribbentrop
Mz 1330 Der grosse Irrweg der Tschechen Ullrich, Oskar Berlin, Amsterdam, Praha, Wien 1943 nacismus, IIválka, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, Češi, Čechy
Mz 1331 Der Kampf um die sudetendeutsche Autonomie Krebs, Hans Aussig 1933   sudetští Němci, nacismus, propagace nacismu, Německo, Hitler, propagační publikace, nacistická propaganda, Sudety, Iiválka, Češi a Němci
Mz 1332 80. let muzea v Ústí nad Labem Strejček, A.              1952
Mz 1333 Mnichov Praha 1958
Mz 1334 JUDr. Karel Baxa Praha 1937
Mz 1335 70 let primátora hl. města Praha
Mz 1336 Olympia 1936, 1. Band
Mz 1337 Olympia 1936, 2. Band
Mz 1338 Olympia 1932
Mz 1339 Broumov v životě Aloise Jiráska Máslo, Stanislav    Pardubice 1962
Mz 1340 Jiráskův kraj v kronice U nás Náchod 1949                 mapy, turistika
Mz 1341 Nové Město nad Metují Pavel dr.                 Praha 1952
Mz 1342 Meč práva svatý do pěsti Jirásek, Alois
Mz 1343 XI. Jiráskův Hronov Praha 1941
Mz 1344 Život a dílo Aloise Jiráska Frič, Jan dr.           Praha 1921
Mz 1345 Jiráskův Hronov České Budějovice 1951
Mz 1346 Mladá léta Mareš, Jiří                 Praha 1953
Mz 1347 Vojna Tschorn, R.            Praha 1923
Mz 1348 Muzeum Aloise Jiráska Praha 1952
Mz 1349 Almanach k otevření nové budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují. K oslavě trvání 120 let Ochotnického divadla v Polici nad Metují Police nad Metují 1940 divadlo, architektura, stavby
Mz 1349b Almanach k otevření nové budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují. K oslavě trvání 120 let Ochotnického divadla v Polici nad Metují Police nad Metují 1940 divadlo, architektura, stavby
Mz 1350 Národopisné a cestopisné obrazy Němcová, Božena   Praha 1957
Mz 1351 Národopisné a cestopisné obrazy Němcová, Božena   Praha 1951
Mz 1352 Listy 1 Němcová, Božena Praha 1951
Mz 1353 Listy 2 Němcová, Božena Praha 1952
Mz 1354 Broumov, město posvěcené Broumov 1948
Mz 1355 Jahres Bericht 1877 výroční zpráva, ročenka
Mz 1356 Jahres Bericht 1878
Mz 1357 Jahres Bericht 1879
Mz 1358 Jahres Bericht 1886
Mz 1359 Jahres Bericht 1888
Mz 1360 Jahres Bericht 1889
Mz 1361 Jahres Bericht 1890
Mz 1362 Jahres Bericht 1891
Mz 1363 Jahres Bericht 1893
Mz 1364 Jahres Bericht 1895
Mz 1365 Jahres Bericht
Mz 1366 Jahres Bericht 1897
Mz 1367 Státní průmyslová škola - výroční zpráva Hradec Králové 1931
Mz 1368 Jahres Bericht 1906
Mz 1369 Jahres Bericht 1899
Mz 1370 Jahres Bericht 1898
Mz 1371 Jahres Bericht 1900
Mz 1372 Jahres Bericht 1903
Mz 1373 Jahres Bericht 1904
Mz 1374 Jahres Bericht 1907
Mz 1375 Jahres Bericht 1908
Mz 1376 Jahres Bericht 1909
Mz 1377 Jahres Bericht 1910
Mz 1378 Jahres Bericht 1911
Mz 1379 Jahres Bericht 1913
Mz 1380 Jahres Bericht 1914
Mz 1381 Jahres Bericht 1914/15
Mz 1382 Jahres Bericht 1915/16
Mz 1383 Jahres Bericht 1918
Mz 1384 Jahres Bericht 1919
Mz 1385 Jahres Bericht 1922
Mz 1386 Jahres Bericht 1924
Mz 1387 Jahres Bericht 1926/27
Mz 1388 Jahres Bericht 1926/27
Mz 1389 Jahres Bericht 1928
Mz 1390 Jahres Bericht 1929
Mz 1391 Jahres Bericht 1931
Mz 1392 Jahres Bericht 1932
Mz 1393 Jahres Bericht 1935
Mz 1394 Jahres Bericht 1937
Mz 1395 Výroční zpráva obecných škol 1 Hradec Králové 1898
Mz 1396 Výroční zpráva obecných škol 2 Kostelec nad Orlicí 1899
Mz 1397 Výroční zpráva obecných škol 3 Kostelec nad Orlicí 1900
Mz 1398 Výroční zpráva obecných škol 4 Náchod 1901
Mz 1399 Výroční zpráva obecných škol 5 Náchod 1902
Mz 1400 Výroční zpráva obecných škol 6 Náchod 1903
Mz 1401 Výroční zpráva obecných škol 7 Náchod 1904
Mz 1402 Výroční zpráva obecných škol 8 Praha 1905
Mz 1403 Výroční zpráva obecných škol 9 Náchod 1906
Mz 1404 Výroční zpráva obecných škol 10 Náchod 1907
Mz 1405 Výroční zpráva obecných škol 11 Náchod 1900
Mz 1406 Výroční zpráva obecných škol 12 Náchod 1909
Mz 1407 Výroční zpráva obecných škol 13 Náchod 1910
Mz 1408 Výroční zpráva obecných škol 14 Choceň 1911
Mz 1409 Výroční zpráva obecných škol 15 Náchod 1912
Mz 1410 Výroční zpráva obecných škol 16 Nové Město nad Metují 1913
Mz 1411 Výroční zpráva obecných škol 17 Náchod 1914
Mz 1412 Výroční zpráva obecných škol 19 Nové Město nad Metují
Mz 1413 Výroční zpráva obecných škol 20 Náchod
Mz 1414 Výroční zpráva obecných škol 21 Náchod 1918
Mz 1415 Výroční zpráva obecných škol 22 Náchod 1919
Mz 1416 Výroční zpráva obecných škol 23 Náchod 1920
Mz 1417 Výroční zpráva obecných škol 24 Náchod
Mz 1418 Výroční zpráva obecných škol 25 Náchod 1922
Mz 1419 Výroční zpráva obecných škol 27 Náchod 1924
Mz 1420 Výroční zpráva obecných škol 28 Náchod 1925
Mz 1421 Výroční zpráva obecných škol 29 Náchod 1926
Mz 1422 Výroční zpráva obecných škol 30 Náchod 1927
Mz 1423 Výroční zpráva obecných škol 31 Náchod 1928
Mz 1424 Výroční zpráva obecných škol 32 Náchod 1929
Mz 1425 Výroční zpráva obecných škol 33 Náchod 1930
Mz 1426 Výroční zpráva obecných škol 34 Náchod 1931
Mz 1427 Výroční zpráva obecných škol 35 Náchod 1932
Mz 1428 Výroční zpráva obecných škol 36 Náchod 1933
Mz 1429 Výroční zpráva obecných škol 37 Náchod 1934
Mz 1430 Výroční zpráva obecných škol 38 Náchod 1935
Mz 1431 Výroční zpráva obecných škol 39 Náchod 1936
Mz 1432 Výroční zpráva obecných škol 40 Náchod 1937
Mz 1433 Výroční zpráva obecných škol 41 Náchod 1938
Mz 1434 Výroční zpráva obecných škol 42 Náchod 1939
Mz 1435 Výroční zpráva státního reálného gymnázia Náchod 1948
Mz 1436 Výroční zpráva státního reálného gymnázia Náchod 1947
Mz 1437 a Z různých dob I Praha 1899
Mz 1437 b Z různých dob II Praha 1899
Mz 1437 c Z různých dob III Praha 1899
Mz 1438 Orlické hory kol.                           Praha 1962
Mz 1439 Trasový průvodce Praha 1963
Mz 1440 Knížka o babičce Černý, Václav         Praha 1963
Mz 1441 Práce muzea v Hradci Králové
Mz 1442 Tereziánský katastr český - svazek 1, Rustikál (kraje A-CH) Chalupa, Aleš - Lišková, Marie - Nuhlíček, Josef - Rajtoral, František Praha 1964  prameny, hospděj
Mz 1443 Jiřinkové slavnosti Mühlstein, Ludvík         1964
Mz 1444 Jiřinkové slavnosti Mühlstein, Ludvík         1964
Mz 1445 Galerie Hubená, Dagmar      Praha 1964
Mz 1446 Loutkář za mřížemi gestapa. Kus loutkářské historie Tašner, Alois Náchod 1946  IIválka, odboj, vězení, okupace, loutky, řemesla, loutkářství, loutková divadla
Mz 1447 Berní rula 13. Kraj hradecký, II. díl Pešák, Václav Praha 1954 hospděj, daně, berně, obyvatelstvo, katastr nemovitostí
Mz 1448 a F. L. Věk I Jirásek, Alois         Praha 1925
Mz 1448 b F. L. Věk II Jirásek, Alois         Praha 1925
Mz 1448 c F. L. Věk III Jirásek, Alois         Praha 1925
Mz 1448 d F. L. Věk IV Jirásek, Alois         Praha 1925
Mz 1448 e F. L. Věk V Jirásek, Alois         Praha 1925
Mz 1449 František Kysela Epoche - Marešová   Praha 1956
Mz 1450 Glosy ze Strahova Praha 1964
Mz 1451 Kronika zbraslavská Praha 1952
Mz 1452 Božena Němcová v obrazech Praha 1951
Mz 1453 Mezi Labem a Orlicí Dvořák, Stanislav Hradec Králové
Mz 1454 Paměti Jaroměře nad Labem Knapp, Antonín       Jaroměř 1887
Mz 1455 Dějiny města Nejedlý, Zdeněk Litomyšl 1903
Mz 1456 Deník Petra Žateckého Praha 1953
Mz 1457 Wegweiser durch das Schloss Náchod 1935
Mz 1458 Od Brány zemské. Sokol v Náchodě Moc, František (red.) Hradec Králové 1889             sokol, sport, sokolové, dobové reklamy, inzerce, sokol Náchod
Mz 1459 Dějiny dělnického hnutí a KSČ Hradec Králové 1964    bibliografie, KSČ
Mz 1460 Adresář - kalendář politického okresu náchodského na rok 1902 Plodek, Roman Náchod 1901 kalendář, region, dějměst
Mz 1461 Kytice od Metuje Řehák, Stanislav     Praha 1881
Mz 1462 Povídky Řehák, Stanislav        Praha 1880
Mz 1463 Božena Němcová Mourková, J. - Wagner Praha 1964
Mz 1464 Práce Augustina Bartoše Knížek, Antonín učitelé, Červený Kostelec
Mz 1465 Krkonoše a Podkrkonoší - 1, 1963 Havlíčkův Brod 1964              vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
Mz 1466 Almanach padesát let státního reálného gymnasia v Náchodě 1897-1947 Náchod? 1947           školství, gymnázium, školy, střední školy
Mz 1467 Paměti města České Skalice Klos, Jan                    Česká Skalice 1935
Mz 1468 Paměti města České Skalice Klos, Jan                    Česká Skalice 1935
Mz 1469 Paměti města České Skalice Klos, Jan                    Česká Skalice 1935
Mz 1470 Jan Žižka Honl, Ivan dr.         Česká Skalice 1932
Mz 1471 Jan Žižka Honl, Ivan dr.        Praha
Mz 1472 Jan Žižka Honl, Ivan dr.          1932
Mz 1473 Božena Němcová Tilschová, Anna Marie Česká Skalice
Mz 1474 Božena Němcová Tilschová, Anna Marie Česká Skalice
Mz 1475 Božena Němcová Váňa, Miloš            Mladá Boleslav 1950
Mz 1476 Božena Němcová Váňa, Miloš            Mladá Boleslav 1950
Mz 1477 Rozpomínky z mládí Němcová, Božena Praha 1940
Mz 1478 Rozpomínky z mládí Němcová, Božena Praha 1940
Mz 1479 Božena Němcová Záhořová-Němcová, M. Praha
Mz 1480 Božena Němcová Záhořová-Němcová, M. Praha
Mz 1481 Božena Němcová Praha 1940
Mz 1482 Božena Němcová Praha 1940
Mz 1483 Básnický typ B. Němcové Šalda, František Xaver Turnov 1935
Mz 1484 Východočeský kraj v číslech Praha 1964
Mz 1485 Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale der politische Bezirk Nachod Wirth, Zdeněk Praha 1911                        architektura, památky, kostely, pomníky, výtvarné umění, stavby, církevní stavby, Náchodsko
Mz 1485 b Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale der politische Bezirk Nachod Wirth, Zdeněk Praha 1911                        architektura, památky, kostely, pomníky, výtvarné umění, stavby, církevní stavby, Náchodsko
Mz 1486 Acta musei reginae … Hradec Králové 1964
Mz 1487 … Fakta, argumenty Hronov 1966
Mz 1488 Listy z dějin východních Čech Frajdl - Zikmunda Havlíčkův Brod 1965
Mz 1489 Elektrotechnik 1965
Mz 1490 Zpěvy duchovní Hradec Králové
Mz 1491 Setkání s Aloisem Jiráskem Hronov 1955
Mz 1492 Náchodský zámek Martínek, Josef    Náchod 1935
Mz 1493 Kniha o Polici nad Metují Brandejs, Stanislav dr. 1940
Mz 1494 Führer durch Náchod Hraše, Jan Karel
Mz 1494b Průvodce Náchodem Hraše, Jan Karel                                   Náchod s. n.             průvodce, dějměst, Náchod
Mz 1495 Město Náchod, střed Jiráskova kraje Zachoval, František Karel Náchod s. a.      město Náchod, lékaři, služby, doprava, kultura, turistický průvodce, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie
Mz 1496 Wegweiser durch das Schloss Wenzel, Rydlo von Náchod 1935
Mz 1497 Z mých pamětí I, II Jirásek, Alois
Mz 1498 Babiččino údolí Beran - Sláva          Červený Kostelec 1942
Mz 1499 Po stopách reformace
Mz 1500 Státní hrady a zámky Wirth, Zdeněk dr. - Benda                     Praha 1955 uloženo nahoře nad Mz4
Mz 1501 Nové Město nad Metují a jeho kraj Moravec, Jaro
Mz 1502 Památky Čech a Moravy Praha 1942
Mz 1503 Časopis Architekt 1942
Mz 1504 Český betlém Juránek, Jan           Praha 1947
Mz 1505a Náchod, státní zámek, město a okolí ČEDOK Praha 1952       Náchod, zámek, architektura, výtvarné umění
Mz 1505b Město Náchod 1948. Separátní otisk 11.-12. čísla měsíčníku "Město" věnovaného plánování Praha 1948                 geologie, rostliny, botanika, meteorologie, počasí, výstavba, architektura, hydrologie, průmysl
Mz 1505c Architekt SIA. Časopis pro architekturu, pozemní stavby a stavbu měst - 1942, č. 6 Praha 1942                      Náchod, Náchodsko, dějměst, geologie, průmysl, architektura, stavby
Mz 1506 Panorama východočeských kostelů a církevních památek 1940
Mz 1507 Průvodce po bojišti z r. 1866 Náchod 1936 válka 1866, šestašedesátá
Mz 1508 Bathildis Amalgunde Prag 1902     Schaumburkové, Náchod
Mz 1509 Náchodsko (sborník k sedmdesátým narozeninám Cyrila Bartoně-Dobenína) Fryček, Václav (red.) Náchod 1933 Náchod, průmysl, obchod, výtvarné umění, kultura, hudba, školy, dobové fotografie
Mz 1510 Tech. Budov - Program MNV Náchod Náchod 1946
Mz 1511 Krajem A. Jiráska a B. Němcové Hanuš, Josef           1955
Mz 1512 Z dob choceňských hrdelních soudů Nezbeda, Vilém 1965               hrdelní právo, právo, trestní právo
Mz 1513 Turov - Pověsti Jiráskova kraje Hurdálek, Josef Náchod 1935
Mz 1514 Čechy v době prehistorické Praha 1913
Mz 1515 Z pamětí roboty a útlak lidu selského na Opočensku Dvořák, Jan MUDr.   1898
Mz 1516 a Geschichte des Dreissigjährigen Krieges Prag 1882                  třicetiletá válka
Mz 1516 b Geschichte des Dreissigjährigen Krieges Prag 1882                  třicetiletá válka
Mz 1516 c Geschichte des Dreissigjährigen Krieges Prag 1882                  třicetiletá válka
Mz 1517 Geschichte Böhmens seit der Urzeit bis zur Gegenwart Prag 1853
Mz 1518 Průvodce sbírkami městského muzea v Hradci Králové 1946
Mz 1519 Von Dresden bis Münchengrätz Resenberg, Frieder Stuttgart 1903
Mz 1520 U nás v Dobrušce Šubert, František A. Praha
Mz 1521 Chronik der Stadt Lewin Mader, Wilhelm       1903
Mz 1522 Jan Žižka Tomek, Václav Vladivoj Praha 1879
Mz 1523 Ohlas písní samouka V. O. A. Pummra Pummr, A. O. V.      Nové Město nad Metují 1878
Mz 1524 Výroční zprávy státní obdorné školy textilní Dvůr Králové nad Labem
Mz 1525 Výroční zprávy hořických škol Hořice
Mz 1526 Pád rodu Smiřických Svátek, Josef           Praha 1905
Mz 1527 Praktischer Wegweiser für die Einrichtung und Behandlung … Oberholzer, Emil        1912
Mz 1528 Od kladského pomezí XIV Hurdálek, Josef    Náchod 1936-1937
Mz 1529 Od kladského pomezí XV Hurdálek, Josef        Náchod 1937-1938
Mz 1530 Od kladského pomezí XVI Hurdálek, Josef          Náchod 1938-1939
Mz 1531 Album města Náchoda a okolí (červené) Dobeš, Jan                 Nové Město nad Metují
Mz 1532 Revoluční tradice Podorlicka Rychnov nad Kněžnou
Mz 1533 Bulletin záchranného oddělení Praha 1963
Mz 1534 Maternice Praha 1949
Mz 1535 Die Rechtmässigen ehen des hohen Adels des Heil Weyhe-Eimke, A. F. von                          Prag 1895
Mz 1536 Přijďte do Orlických hor Kašpar, Karel       Hradec Králové 1930
Mz 1537 Královéhradecko a Náchodsko Praha 1959
Mz 1538 B. Němcová a V. B. Nebeský Záhoř, Zdeněk          1920
Mz 1539 Pěvkyně HAUF                  Hradec Králové 1858
Mz 1540 Führer durch die adersbacher Felsen Neustadt an der M. Adršpašské skály
Mz 1541 Přiznání faráře červenokosteleckého Kostelecký-Lokvenc, Josef                        Mělník 1940
Mz 1542 Nové Město nad Metují Guth, Karel              Praha 1912
Mz 1543 Pískle Mareš, Jan            Praha 1954
Mz 1544 Já ve tmách světla rozžíhal Krapka-Náchodský, Josef                  Hradec Králové 1959
Mz 1545 Orlické hory Dostál, Jaroslav        Praha 1947
Mz 1546 Lidé stateční a ti druzí Ťopek, František    Havlíčkův Brod 1961
Mz 1547 Husitství na Hradecku Michl, Karel            Hradec Králové 1956
Mz 1548 Aleš a Jirásek Praha 1950
Mz 1549 Památky - historie 43 Praha 1948
Mz 1550 Východní Čechy 1961 Pardubice 1962
Mz 1551 Východní Čechy 1962 Pardubice 1963
Mz 1552 Východní Čechy 1964 Pardubice 1965
Mz 1553 Dějiny Rychnova nad Kněžnou Kouřil - Svoboda  Rychnov nad Kněžnou 1924
Mz 1554 Geschichte des Friedlander Bezirkes Ressel, Anron        1902
Mz 1555 Paměti města a zámku Nového Města nad Metují Klos, Jan               Nové Město nad Metují
Mz 1556 Wegweiser durch das Schloss Nachod Neustadt an der M. 1908 průvodce
Mz 1557 Persekuce českých studentů za okupace Praha 1945
Mz 1558 Ratibořická idyla Pleskač, Karel         Praha 1920
Mz 1559 Božena Němcová Vávra, Vincenc        Praha 1894
Mz 1560 Z doby Boženy Němcové Brno 1941
Mz 1561 Výroční zprávy Obchodní akademie Hořice 1924-1931
Mz 1562 Na starém bělidle Šípek, Karel           Praha 1900
Mz 1563 Božena Němcová Tilschová, Anna Marie Česká Skalice 1948
Mz 1564 Za babičkou Boženy Němcové Michl, Karel            Hradec Králové 1950
Mz 1565 Výbor z korespondence B. Němcové Záhoř, Zdeněk        Praha 1917
Mz 1566 Z dob selských bouří Mikšíček, Josef        Choceň 1939
Mz 1567 Kratochvilná historie měst a míst československých. (Kratochvilná historie měst a míst státu československého s přídavkem Lužicko-srbské a Haličsko-rusínské Sobotka, Primus Praha 1919  města, dějiny měst, historie měst, pověsti
Mz 1568 Národní beseda Řezníček, Václav      Praha 1886
Mz 1569 Ivan Honl Kimla, Rudolf              Praha 1937
Mz 1570 Zásluhy Z. Nejedlého o náš literární dějepis Pražák, Albert
Mz 1571 První kniha léta Páně 1948
Mz 1572 Mlází Buzková, Pavla        Praha 1930
Mz 1573 Korespondence a zápisky B. Němcové Vávra, Vincenc        Praha
Mz 1574 Božena Němcová Lelek, Josef            Praha 1920
Mz 1575 Zebrubný popis rozdělení Království českého 1855
Mz 1576 Abecední rejstříky
Mz 1577 Paměti města Vamberka nad Zdobnicí Praha 1927
Mz 1578 Všestudentský archiv (1849-1953). Inventární seznam Hanzal, Josef Praha 1965 studentské hnutí, studentské spolky, inventář, soupis, seznam
Mz 1579 ČSSR ve starší době kamenné Žebera, Karel          Praha 1958
Mz 1580 100 let české karikatury Hoffmeister, Adolf     Praha 1955
Mz 1581 Jiráskův kraj Praha 1965
Mz 1582 Práce muzea v Hradci Králové Hradec Králové 1965
Mz 1583 Disertace pražské univerzity I Praha 1965
Mz 1584 Disertace pražské univerzity II Praha 1965
Mz 1585 Hus v Kostnici a česká šlechta Novotný, Václav       Praha 1915 Jan Hus
Mz 1586 Rychnovsko a Kostelecko Svoboda, Antonín
Mz 1587 Průvodce po České Skalici a okolí Žďárek, Jaroslav        Nové Město nad Metují 1907
Mz 1588 Okres českoskalický Šrám, Václav            Praha 1882
Mz 1589 František Antonín hrabě Špork Tříska, Karel dr.      Praha 1938
Mz 1590 Pavel Hoňka Hurdálek, Josef       Červený Kostelec 1940
Mz 1591 Léta spásy Řezníček, Václav      Praha
Mz 1592 O socialistickém umění Praha 1903
Mz 1593 Děje Králowství českého Tomek, Václav Vladivoj Praha 1876
Mz 1594 Česká kronika takřečeného Dalimila Praha 1920
Mz 1595 Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský
Mz 1596 Výroční zpráva průmyslové školy v Hradci Králové Hradec Králové 1923-31
Mz 1597 Staré letopisy české Praha 1937
Mz 1598 Vědecké práce čsl. muzea Praha 1966
Mz 1599 Školský řád pro školy prům. a odborné 1941
Mz 1600 Výroční zprávy stř. prům. školy v Pardubicích Pardubice 1932-38
Mz 1601 a Waldštejn 1630-1634 I Pekař, Josef            Praha 1934
Mz 1601 b Waldštejn 1630-1634 II Pekař, Josef            Praha 1934
Mz 1602 Knihovny a knihovnictví 1818-48 Hradec Králové 1966
Mz 1603 Zbraně v prusko-rakouské válce r. 1866 Pardubice 1966
Mz 1604 Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech Bouza, Erik - Frajdl, Jiří (red.) Praha 1965 archiv, prameny, archiválie, Zámrsk, archivní fondy, archivní pomůcky, archivní průvodce
Mz 1605 Listy Orlického muzea Choceň 1966
Mz 1606 Acta musei Reginae hradecensis Hradec Králové 1965
Mz 1607 Fontés musei reginae hradecensis Hradec Králové 1966
Mz 1608/1 Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl I, A-H Profous, Antonín        Praha 1954        onomastika, vlastní jména, toponomastika
Mz 1608/2 Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl II, CH-L Profous, Antonín        Praha 1949        onomastika, vlastní jména, toponomastika
Mz 1608/3 Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl III, M-Ř Profous, Antonín        Praha 1951        onomastika, vlastní jména, toponomastika
Mz 1608/4 Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl IV, S-Ž Profous, Antonín - Svoboda, Jan         Praha 1957        onomastika, vlastní jména, toponomastika
Mz 1608/5 Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl V. Dodatky k dílu Antonína Profouse Svoboda, Jan - Šmilauer, Vladimír        Praha 1960        onomastika, vlastní jména, toponomastika
Mz 1609 Nálezy mincí v oblasti trstenické stezky na Litomyšsku Petrtyl, Josef        Litomyšl 1966
Mz 1610 Za chléb a svobodu Trutnov 1966
Mz 1611 Kanadské epištoly Praha 1895
Mz 1612 Ohlas příprav XIII. sjezdu KSČ ve východočeském tisku Hradec Králové 1966
Mz 1613 Dělnické hnutí v Hradci Králové Hradec Králové 1966
Mz 1614 Broumovsko - přírodní a kulturní památky Praha 1964
Mz 1615 Čechoslav. Všeobecný zábavník [Praha 1830]  časopis, lidové čtení, zábavné čtení, populárně naučné                     z Červeného Kostelce
Mz 1616 2 klíč publikace muzea v Kolíně Kolín
Mz 1617 Česká dvorská kancelář 1523-1749 Praha 1966
Mz 1618 Vědecké práce Čsl. zemědělského muzea Praha 1966
Mz 1619 Kulturní boj o školu Náchod 1908
Mz 1620 Krkonoše a Podkrkonoší - 2, 1966 Hradec Králové 1966              vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
Mz 1621 1938 …. Krkonoše Hradec Králové 1966
Mz 1622 Lidé kolem bavlny Lesák, Vladimír       Hradec Králové 1966
Mz 1623 Krkonoše a Podkrkonoší - 3, 1967 Hradec Králové 1967              vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
Mz 1624 Fontés muzei reginae hradecensis Hradec Králové 1848-1850
Mz 1625 Náchod 1866 - Obrazy z bitvy Ortmann, Vilém            Vrchlabí 1905
Mz 1626 Temno Jirásek, Alois         Praha 1923
Mz 1627/1 U nás. Kniha prvá: Úhor Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1926 romány, česlit
Mz 1627/2 U nás. Kniha druhá: Novina Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1925 romány, česlit
Mz 1627/3 U nás. Kniha třetí: Osetek Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1927 romány, česlit
Mz 1627/4 U nás. Kniha čtvrtá: Zeměžluč Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1927 romány, česlit
Mz 1628 Cantate zur Jebelfeier des fünf und zwanzigsten Wahltages 1869 Rotter, Joh. Nep. Ig.    1869
Mz 1629 Zvláštní otisk z Pekařova sborníku II Novák, Arne
Mz 1630 Vědecké práce (zem. Muzea?) Praha 1967
Mz 1631 Zaniklá tvrz Semonice Huml, Václav       Hradec Králové 1967
Mz 1632 B. Němcová ve filmu a televizi Uhlíř, Jiří              Olomouc 1968
Mz 1633 Úplný adresář hejtmanství náchodského Kudrnáč, Václav     Mladá Boleslav 1907
Mz 1634 Fontes musei reginae hradecensis - válka 1866 Hradec Králové 1968
Mz 1635 Hradec Králové - pevnostní systém 18. století Jaroš, Otakar
Mz 1636 Okresní archivy VČ kraje 1968                          archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
Mz 1637 Národní výbory ve východních Čechách 1918 Frajdlovi Jiří a Míla Hradec Králové 1968
Mz 1638 Práce našich kronikářů Havlíčkův Brod 1973
Mz 1639 Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
Mz 1640 Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
Mz 1641 Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
Mz 1642 Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
Mz 1643 Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
Mz 1644 Knihovny Náchodska za obrození Květenský, Vlastimil Brno 1968        knihovnictví, veřejné knihovny, národní obrození
Mz 1645 Nevolnice Jirásek, Alois       Turnov 1936
Mz 1646 Alois Jirásek
Mz 1647 1918-1938-1948 Hradec Králové 1968
Mz 1648 Orlické hory a Podorlicko Olomouc 1968
Mz 1649 V. V. Tomek 1818-1918 Praha 1918
Mz 1650 Pamětní spis k oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku vojenských vysloužilců v Náchodě (1872-1912) Náchod 1912
Mz 1651 První výroční zpráva Bartoňova sirotčince v Náchodě 1910
Mz 1652 Album města Náchoda a okolí (modré) Dobeš, Jan                 Nové Město nad Metují
Mz 1652b Album města Náchoda a okolí (zelené) Dobeš, Jan                 Nové Město nad Metují, s. n.                                architektura, umělecké památky
Mz 1653 [Duchowní pohádky] s. l., s. a.             [2. pol. 18. st.] nábož., církev, modlitby, biblické výklady
Mz 1654 Obecný kalendář církevní
Mz 1655 Orlické hory a Podorlicko 1969 Rychnov nad Kněžnou 1969
Mz 1656 Kraj mládí Boženy Němcové Náchod 1970
Mz 1657 Kraj mládí Boženy Němcové Náchod 1970
Mz 1658 Kraj mládí Boženy Němcové Náchod 1970
Mz 1659 Kraj mládí Boženy Němcové Náchod 1970
Mz 1660 Kraj mládí Boženy Němcové Náchod 1970
Mz 1661 Neandertálci Augusta, Josef prof. dr. Praha
Mz 1662 Odhodlání a zrada v kladském pomezí Holub, Ota              Náchod
Mz 1663 Odhodlání a zrada v kladském pomezí Holub, Ota              Náchod
Mz 1664 Odhodlání a zrada v kladském pomezí Holub, Ota              Náchod
Mz 1665 Odhodlání a zrada v kladském pomezí Holub, Ota              Náchod
Mz 1666 Odhodlání a zrada v kladském pomezí Holub, Ota              Náchod
Mz 1667 Změny života tkalců na Náchodsku? Šťastná, Jarmila    Praha 1970
Mz 1668 Rodinný život tkalců na Náchodsku?
Mz 1669 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1670 Bibliografie dějin dělnického hnutí na Náchodsku? Náchod 1971
Mz 1671 Tak jsme začínali 2. K 50. výročí založení komunistické strany Československa. Vzpomínky pamětníků na založení a první léta činnosti organizací KSČ na Náchodsku (Tak jsme začínali, sešit 2) Šafář, Oldřich - Kmošťák, Jiří a kol. Náchod 1971 komunistická strana, Náchodsko, založení KSČ, vzpomínky
Mz 1672 Tak jsme začínali 2. K 50. výročí založení komunistické strany Československa. Vzpomínky pamětníků na založení a první léta činnosti organizací KSČ na Náchodsku (Tak jsme začínali, sešit 2) Šafář, Oldřich - Kmošťák, Jiří a kol. Náchod 1971 komunistická strana, Náchodsko, založení KSČ, vzpomínky
Mz 1673 Z bojů dělnické třídy na Novoměstsku Nové  Město nad Metují 1971
Mz 1674 Bibliografie - Alois Jirásek Náchod 1971
Mz 1675 Rozvoj okresu Náchod 1961-1970 Náchod 1971
Mz 1676 Rozvoj okresu Náchod 1961-1970 Náchod 1971
Mz 1677 Prameny k dějinám dělnického hnutí a Komunistické strany Československa v náchodském okrese Bouza, Erik - Štěpánková, Miroslava Náchod 1970?              česděj, region, dělnické hnutí, KSČ
Mz 1678 Bibliografie - Josef Mánes Náchod 1971
Mz 1679 Proletářské srazy v Krkonoších Flégl, Emil            Hradec Králové
Mz 1680 Proletářské srazy v Krkonoších Flégl, Emil            Hradec Králové
Mz 1681 Orlické hory Bouza, Erik           Rychnov nad Kněžnou 1971
Mz 1682 Zámek Náchod Bouza, Erik          Česká Skalice 1972
Mz 1683 Zámek Náchod Bouza, Erik          Česká Skalice 1972
Mz 1684 Zámek Náchod Bouza, Erik              Česká Skalice 1972
Mz 1685 Z historie a bojů FDTJ Hradec Králové 1972
Mz 1686 Dělnický spolek Ruka Jaroměř 1972
Mz 1687 Ohlas VŘSR ve východních Čechách Kršňák, Pavel          Hradec Králové 1972
Mz 1688 Ze šera dávnověku Šimon, J. Ch.
Mz 1689 Nedej zahynouti Kňourek, Václav       Náchod 1945
Mz 1690 a Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení
Mz 1690 b Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení
Mz 1690 c Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení
Mz 1691 Josefov za války 1914 Hofmeister, Antonín Josefov 1930 Iválka, Josefov, dějměst
Mz 1692 Ansichten der Felsenstädte Wekelsdorf und Adersbach. Pohledy na Adršpach (album) Wenzel, Fr.       Broumov
Mz 1693 V. Vávra - životopisec B. Němcové Dorazil, Vlast.
Mz 1694 Odboj broumovských Wintera, Vavřinec     Praha 1904
Mz 1695 Jaroměř Jaroměř 1947
Mz 1696 Babiččino údolí Praha 1906
Mz 1697 Branau und der Krieg Wintera, Laur          1903
Mz 1698 Osvobozené vlasti Pokorný atd.             Náchod 1945
Mz 1699 Průvodce Police nad Metují Police nad Metují
Mz 1700 Police nad Metují (album) Praha 1912
Mz 1701 Červený Kostelec (průvodce) Červený Kostelec 1933
Mz 1702 8. výroční zpráva průmyslové školy 1899-1900 Hradec Králové 1900
Mz 1703 Česká stráž (noviny) Náchod 1932 Náchodsko, periodikum, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie
Mz 1704 Podkrkonošské rozhledy (noviny) Náchod 1929-1933 periodikum, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie
Mz 1705 Náchodské listy (noviny) Zachoval, František Karel (red.)                         Náchod 1920?-1940?             periodikum periodikum, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie          uloženo nahoře nad Mz4
Mz 1706 Stráž pod Zvičinou (noviny) Pardubice 1932 periodikum, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie
Mz 1707 Vlastivědná práce - Orlicko Rychnov nad Kněžnou
Mz 1708 Statistická ročenka okresu Náchod 1972 Náchod 1972
Mz 1709 Znaky a pečeti měst náchodského okresu Bouza, Erik - Vaňková, Věra Česká Skalice 1972          heraldika, znaky, pečeti
Mz 1710 [Semen verbi dei. To jest Semeno slova božího, aneb kázání na svátky přes celý rok...] Kleklar, Jan [Praha 1702]  nábož., církev, moditby, biblické výklady                               ST
Mz 1711 Františka Slavatová Hrudička, Alois           Brno
Mz 1712 Poloviční nebe klíč Jindřichův Hradec 1858
Mz 1713 Rukověť devítidenní Brno 1874
Mz 1714 Devět stupňů k spasení Ruffer, Vojtěch            Praha
Mz 1715 Karlovi Borom. Hanlovi ?
Mz 1716 Řeči, epištoly, evangelia Praha 1870
Mz 1717 Čtyřicet chálo= a slávo= řečí neb z Písma svatého vzáté chvály mariánské, dle učení a smyslů ss. otců vysvětlené a vyložené… - díl první a druhý Fraydt, Leopold - Trutnovský, Jan Adam Praha 1776  nábož., církev, bible, chvalořeči       ST
Mz 1718 Kristův bojovník Praha
Mz 1719 Křesťanská panna Trutnov 1852
Mz 1720 Telům potupiti nedal ?
Mz 1721 Nábožná rozvažování Praha 1899
Mz 1722 Oltář - modlitební kniha 1896
Mz 1723 Sedm pramenů olejem milosti plných jedna studnice vyprejštila ustavičně všem mariánským ctitelům sedmerým rozdílným a radostným potůčkem tekoucích… Hradec Králové 1752       nábož., církev, mariánský kult, rozjímání                ST
Mz 1724 Nákresy pevnostních objektů ?
Mz 1725 a Podzim 1938 v sv. Čechách Metelka, Jaroslav        Hradec Králové 1973
Mz 1725 b Podzim 1938 v sv. Čechách Metelka, Jaroslav        Hradec Králové 1973
Mz 1726 Bratrstvo I Jirásek, Alois          Praha 1929
Mz 1727 Bratrstvo II Jirásek, Alois            Praha 1930
Mz 1728 Bratrstvo III Jirásek, Alois        Praha 1930
Mz 1729 Zprávy MNV v Náchodě Náchod 1973
Mz 1730 Skutečnost 1945-1970 (Náchod) Náchod 1970
Mz 1731 Skutečnost 1945-1970 (Náchod) Náchod 1970
Mz 1732 Generál Karel Klapálek Nové  Město nad Metují 1973
Mz 1733 Akční program ONV Náchod ONV Náchod
Mz 1734 Orlické hory - vlastivědná práce ONV Rychnov nad Kněžnou 1970
Mz 1735 Bojovník za krásu života (Josef Krapka) Prostějov 1959
Mz 1736 Sborník muzejní společnosti v Náchodě (1934) Náchod 1934
Mz 1737 Jaroměř Jaroměř 1947
Mz 1738 15 let LŠU v Náchodě ONV Náchod 1966
Mz 1739 B. Němcová v plastice Česká Skalice 1970
Mz 1740 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1741 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1742 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1743 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1744 Pevnost Dobrošov z roku 1938. Průvodce Kaplan, Václav - Nádeník, Otakar Náchod 1971  IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 1745 Čarodějnické procesy Kočí, Josef               Praha 1973
Mz 1746 Okresní archiv v Náchodě Bouza, Erik              Hradec Králové 1973 archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
Mz 1747 Okresní archiv v Náchodě Bouza, Erik              Hradec Králové 1973 archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
Mz 1748 Pojmenování rostlin Sloboda, Daniel          Praha 1852
Mz 1749 Pravda o matce B. Němcové Irmann, Adolf           Česká Skalice 1973
Mz 1750 Pravda o matce B. Němcové Irmann, Adolf           Česká Skalice 1973
Mz 1751 Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti Brno 1934                 židé, židovké obyvatelstvo, židovské obce, dějiny židů
Mz 1752 Od pomezí českokladského Pleskač, Karel Úpice 1912 beletrie, Kladsko
Mz 1753 Münzsammlung Eliesbach, F.            1800
Mz 1754 Turov - pověsti Jiráskova kraje Hurdálek, Josef        Náchod 1936
Mz 1755 Prádelny a čistírny Náchoda? Tocháček, Václav - Halíř, Zdeněk                   OV SAK Náchod 1974
Mz 1756 Bibliografie Paris, Praha 1973
Mz 1757 Tepna Náchod (propagační příloha 12. čísla Revue Made in 69)
Mz 1758 Bibliografie Praha 1973
Mz 1759 44. Jiráskův Hronov Hronov
Mz 1760 a Rozvoj soc.-ekon. Integrace Gavenda, Zdeněk          České Budějovice 1973
Mz 1760 b Rozvoj soc.-ekon. Integrace Gavenda, Zdeněk          České Budějovice 1973
Mz 1761 Z bojů dělnické třídy Netík, Jiří                Náchod 1971
Mz 1762 B. Němcová v životě i spisech Hanuš, Josef           Praha 1889
Mz 1763 Paměti Jaroměře nad Labem Knapp, Antonín Jaroměř 1887
Mz 1764 Doba 1. Člowěčenstva Tomíček, Jan Stan.  Praha 1846
Mz 1765 Skaláci Jirásek, Alois         Praha 1957
Mz 1766 B. Němcové "Babička" Němcová, Božena     Praha 1919
Mz 1767 Osm století textilní výroby Bouza, Erik             Hradec Králové 1972
Mz 1768 Obřadní síně NV VČ kraje 1973
Mz 1769 Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho - díl 1 Ludvík, Josef Myslimír Hradec Králové 1857
Mz 1770 Výroční zpráva gymnasia v Náchodě. Školní rok 1973-1974 gymnázium Náchod, školy, školství, výroční zprávy
Mz 1771 Slovanstvo za světové války Černý, Adolf                Plzeň 1919
Mz 1772 Čeští jezuité na Rusi Florovský, Antonín Vasiljevič                   1941
Mz 1773 Dějiny řemesel Winter, Zikmund       Praha 1906
Mz 1774 Velká Morava. 1100 let tradice státního a kulturního života Praha 1964             Velká Morava, česděj, Slované, raný středověk
Mz 1775 100 let pivovaru Náchod Hronov
Mz 1776/1 Přehled nejnovějších dějin I, 1917-1929 Hájek, Miloš a kol. Praha 1962 světděj, hospděj, 20. století
Mz 1776/2 Přehled nejnovějších dějin II, 1929-1939 Hájek, Miloš a kol. Praha 1963 světděj, hospděj, 20. století
Mz 1777 Dějiny polského národa Macůrek, Josef          Praha 1948
Mz 1778 Češi, Slováci a Rusko Jirásek, Josef dr.      Praha 1933
Mz 1779 Řemeslnictvo a živnosti Winter, Zikmund       Praha 1909
Mz 1780 a Rubena 1923-1973 Stejskal, Jiří
Mz 1780 b Rubena 1923-1973
Mz 1781 Studie a zprávy
Mz 1782 60 let městského divadla
Mz 1783 a MEZ Náchod
Mz 1783 b MEZ Náchod
Mz 1784 Almanach dokumenty Vavroušek, Václav
Mz 1785 a 100 let pivovaru Náchod
Mz 1785 b 100 let pivovaru Náchod
Mz 1786 PRIM - Nové Město nad Metují
Mz 1787 a 25 let ELTON n.p.
Mz 1787 b 25 let ELTON n.p.
Mz 1788 Inf. List zam. MEZ Náchod Náchod 1972-75
Mz 1789 Gumař (Rubena Náchod) - 1971-79 (35 ks) Náchod 1971-79
Mz 1789 Gumař (Rubena Náchod) - 1980-82 (16 ks) Náchod 1980-82
Mz 1790 Vyprávění z Kladska Jech, Jaromír           Praha 1959
Mz 1791 Na úsvitě nové doby Toužimský, Josef        Praha 1898
Mz 1792 Orlické hory a Podorlicko Rychnov na Kněžnou 1974
Mz 1793 Volební program 1973 OK ONV Náchod 1974
Mz 1794 Metujský zpravodaj
Mz 1795 Zpravodaj z Otovic
Mz 1796 Zprávy ze Suchého Dolu
Mz 1797 Chvalkovické noviny
Mz 1798 Ruozbory OŠÚ Náchod Náchod
Mz 1799 Sčítání lidu 1970 Náchod
Mz 1800 Rozbory ČSÚ 1970-73 Náchod 1974
Mz 1801 Stárkov 1250-1573-1973 Stárkov 1973
Mz 1802 Stárkov 1250-1573-1973 Stárkov 1973
Mz 1803 Rozbory ČSÚ 1974 (2 ks) Náchod 1974
Mz 1804 Petrováček
Mz 1805 Teplické ozvěny
Mz 1806 Zprávy MěstNV v Náchodě
Mz 1807 Tepna - zpravodaj (111 ks) - Náchod Tepna Náchod 1974-1981
Mz 1808 Rozbory JZD v okrese Náchod
Mz 1809 Borováček (zpravodaj)
Mz 1810 U nás (noviny) MNV Dolní Radechová
Mz 1811 Výroba MEZ Náchod
Mz 1812 Hračky kovodružstva Náchod Náchod
Mz 1813 Informace ČSÚ Náchod 1974 Náchod 1974
Mz 1814 a Zprávy MěstNV v Náchodě Náchod
Mz 1814 b Zprávy MěstNV v Náchodě Náchod
Mz 1815 a Úplný domácí lékař. Lékařský rádce zdravých i chorých. Díl I. A - M Hermann, Klencke - Monin, Robert - Sigismond, Jaccoud - Svoboda, J. Praha 1892 lékařství, zdraví, zdravotnictví, léčba, léčení
Mz 1815 b Úplný domácí lékař. Lékařský rádce zdravých i chorých. Díl II. N - Ž Hermann, Klencke - Monin, Robert - Sigismond, Jaccoud - Svoboda, J. Praha 1893 lékařství, zdraví, zdravotnictví, léčba, léčení
Mz 1816 Třebešovické haló, haló Velký Třebešov
Mz 1817 1954-1974 Vzor UDI Náchod Náchod 1974
Mz 1818 30 let teplofikace Náchoda (1942-1972) Náchod 1973
Mz 1819 Jaroměř - zpravodaj (15 ks) Jaroměř 1975, 1980, 1981
Mz 1819 Jaroměř - zpravodaj 1982 (11 ks) Jaroměř 1982
Mz 1820 Machovské okénko 1970 (2 nebo 8? ks) OVĚŘIT Machov 1970-1975
Mz 1820 a Machovské okénko 1976 (10 ks) MNV Machov 1976
Mz 1820 b Machovské okénko 1977 (9 ks) MNV Machov 1977
Mz 1820 c Machovské okénko 1978 (8 ks) MNV Machov 1978
Mz 1820 d Machovské okénko 1979 (5 ks) MNV Machov 1979
Mz 1820 e Machovské okénko 1980 (4 ks) MNV Machov 1980
Mz 1820 f Machovské okénko 1981 (4 ks) MNV Machov 1981
Mz 1820 g Machovské okénko 1982 (4 ks) MNV Machov 1982
Mz 1821 Vízmburk Hejna, Ant. dr.            Trutnov
Mz 1822 Zákoník říšský Vídeň 1850
Mz 1823 Brána Jiráskova kraje. Náchod město textilu a gumových obručí Brno 1947    průmysl, obchod, turistika, průvodce, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie, školy, kultura, hudba, sport, lázně Běloves, uhlí, Červený Kostelec, Náchod
Mz 1824 Pamětní spis k oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku vojenských vysloužilců v Náchodě (1872-1912) Náchod 1912
Mz 1825 Hronov Bartoň, Oldřich          Hronov
Mz 1826a Časopis MNV Březová 1972, 1973, 1974
Mz 1826b Lesní ozvěny Mezilečí
Mz 1827 Statistická informace ČSÚ Náchod (3 ks) ČSÚ Náchod 1974-75
Mz 1828 a Sněžka Náchod 25 let Náchod
Mz 1828 b Sněžka Náchod 20 let Náchod 1970
Mz 1829 Periodika Praha 1969
Mz 1830 VČ kraj v tisku Hradec Králové 1972
Mz 1831 a Rudá armáda přinesla svobodu - Náchodsko 1945-1975 Tocháček, Václav Náchod 1975  IIválka, paměti, vzpomínky,  kroniky, odboj, Náchodsko
Mz 1831 b Rudá armáda přinesla svobodu - Náchodsko 1945-1975 Tocháček, Václav Náchod 1975  IIválka, paměti, vzpomínky,  kroniky, odboj, Náchodsko
Mz 1831 c Rudá armáda přinesla svobodu - Náchodsko 1945-1975 Tocháček, Václav Náchod 1975  IIválka, paměti, vzpomínky,  kroniky, odboj, Náchodsko
Mz 1831 d Rudá armáda přinesla svobodu - Náchodsko 1945-1975 Tocháček, Václav Náchod 1975  IIválka, paměti, vzpomínky,  kroniky, odboj, Náchodsko
Mz 1831 e Rudá armáda přinesla svobodu - Náchodsko 1945-1975 Tocháček, Václav Náchod 1975  IIválka, paměti, vzpomínky,  kroniky, odboj, Náchodsko
Mz 1832 Informace ČSÚ Náchod 1974 Náchod 1975
Mz 1833 Kronika trojánská (faksimile) Praha 1968
Mz 1834 Informace ČSÚ Náchod 1975 Náchod 1975
Mz 1835 Provodov - zpravodaj 1975
Mz 1836 a Budík - informátor 1976 (11 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1976
Mz 1836 b Budík - informátor 1977 (11 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1977
Mz 1836 c Budík - informátor 1978 (11 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1978
Mz 1836 d Budík - informátor 1979 (8 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1979
Mz 1836 e Budík - informátor 1980 (11 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1980
Mz 1836 f Budík - informátor 1982 (11 ks) Nové  Město nad Metují SSM Stavostroj 1982
Mz 1837 Úspěchy budování ve VČ kraji Hradec Králové 1975
Mz 1838 Generálmajor Vasil Kazimirovič Zajončkovský vzpomíná Zajončkovskij, Vasil  1975 IIválka, osvobození
Mz 1839 Generálmajor Vasil Kazimirovič Zajončkovský vzpomíná Zajončkovskij, Vasil  1975 IIválka, osvobození
Mz 1840 Generálmajor Vasil Kazimirovič Zajončkovský vzpomíná Zajončkovskij, Vasil  1975 IIválka, osvobození
Mz 1841 ČSÚ Náchod - 30 let budování ČSSR Náchod 1974
Mz 1842 Svatá rodina - kalendář Dostál, Alois          Vimperk 1912
Mz 1843 Květen 1945 na Českoskalicku Mühlstein, Ludvík       Česká Skalice 1975
Mz 1844 Květen 1945 na Rychnovsku
Mz 1845 20 let gymnázia Broumov Broumov 1965
Mz 1846 1945-1970 škola v Broumově Broumov 1970
Mz 1847 Informace ČSÚ Náchod 1975 Náchod 1975
Mz 1848 Informace ČSÚ Náchod 1975 Náchod 1975
Mz 1849 Náchodsko Mühlstein, Ludvík   Merkur Praha 1975
Mz 1850 Náchodsko Mühlstein, Ludvík  Merkur Praha 1975
Mz 1851 Jiří Škopek - výstavní síň B. N. Česká Skalice 1975
Mz 1852 a Výroční zpráva gymnázia Náchod 1973-4 Náchod 1974
Mz 1852 b Výroční zpráva gymnázia Náchod 1974-5 Náchod 1975
Mz 1853 a Opevnění Orlických hor Hubálek, Josef       Rokytnice v Orlických horách 1974
Mz 1853 b Opevnění Orlických hor Hubálek, Josef       Rokytnice v Orlických horách 1974
Mz 1853 c Opevnění Orlických hor Hubálek, Josef       Rokytnice v Orlických horách 1974
Mz 1853 d Opevnění Orlických hor Hubálek, Josef       Rokytnice v Orlických horách 1974
Mz 1853 e Opevnění Orlických hor Hubálek, Josef       Rokytnice v Orlických horách 1974
Mz 1854 Revoluční místopis Úpice a okolí Metelka, Jaroslav  Úpice 1975
Mz 1855 20 let Detecha Nové Město nad Metují (1954-1974) Nové  Město nad Metují 1974
Mz 1856 Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu náchodském Wirth, Zdeněk - Machát, František                        Praha 1910                   památky, region, stavby, architektura, kostely,  církevní stavby, výtvarné umění, Náchodsko
Mz 1857 Statistické informace Náchod 1975
Mz 1858 Bibliografie k povstání poddaného lidu 1775 Náchod 1975
Mz 1859 Bibl. K. S.K. Neumann Náchod 1975
Mz 1860 Jiráskův Hronov - časopis periodikum           Hronov
Mz 1861 80 let J. Bartoně z Dobenína Jaroměř
Mz 1862 Satistické informace Náchod 1975
Mz 1863 150 let rybářského spolku Náchod Náchod 1975
Mz 1864 80 let šachu v Náchodě Náchod 1974
Mz 1865 a Soc. akademie ČSR-OV Náchod Náchod 1975
Mz 1865 b Vondráček - výstavní síň B. Němcové Mühlstein, Ludvík       Česká Skalice 1975
Mz 1866 A. Jirásek - sborník Hýsek - Mádl          Praha 1921
Mz 1867 Zpravodaj KMVČ - kroniky (2 ks) Hradec Králové 1975
Mz 1868 a Statistické informace Náchod 1975
Mz 1868 b Statistické informace Náchod 1975
Mz 1869 Květen 1945 ve VČ kraji Hradec Králové 1975
Mz 1870 Česká Skalice. Stručné dějiny města Česká Skalice 1975 česděj, dějměst, region
Mz 1871 Stavostroj Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují 1975
Mz 1872 Statistické informace Náchod 1975
Mz 1873 Zpravodaj ONV Náchod Náchod 1975
Mz 1874 Statistické informace Náchod 1975
Mz 1875 Statistické informace Náchod 1975
Mz 1876 Statistické informace Náchod 1975
Mz 1877 Bibl. - Hospodářský rozvoj Náchodska 1945-1974 Vacina, Ladislav Náchod 1975
Mz 1878 Celostátní festival ZUČ Náchod 1975
Mz 1879 a Okresní spartakiáda 1975 Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují
Mz 1879 b Okresní spartakiáda 1975 Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují
Mz 1880 10 let náchodské házené Náchod 1972
Mz 1881 25 let Kovotexu Červený kostelec Červený Kostelec 1975
Mz 1882 Volební program NF okres Náchod 1971-75 Náchod 1971
Mz 1883 Camerata nova 1972 Náchod 1972
Mz 1884 Camerata nova 1971 Náchod 1971
Mz 1885 Politicko-ekonomický rozvoj okresu Náchod 1976 Náchod 1976
Mz 1886 55 let házené Nové Město nad Metují Nové Město na Metují 1975
Mz 1887 Statistické informace Náchod 1976
Mz 1888 Statistické informace Náchod 1976
Mz 1889 60 let Tepny Náchod Náchod
Mz 1890 Vízmburk Hejna, Ant. dr.            Trutnov 1975
Mz 1891 Hronovský zpravodaj Hronov 1976 - 3 ks
Mz 1892 a Krvavý protektor Metelka, Jaroslav       Náchod 1967
Mz 1892 b Krvavý protektor Metelka, Jaroslav   Náchod 1967
Mz 1893 Čtyry doby Němcová, Božena     Praha 1974
Mz 1894 Vývoj okresu Náchod od 14. k 15. sjezdu KSČ Náchod 1976
Mz 1895 a 100 let SPO v Novém Městě nad Metují Nové Město na Metují 1975
Mz 1895 b 100 let SPO v Novém Městě nad Metují Nové Město nad Metují 1975
Mz 1895 c 100 let SPO v Novém Městě nad Metují Nové Město nad Metují 1975
Mz 1896 30 výr. zpráv ze stř. škol v Náchodě Náchod
Mz 1897 Staatschule für Weberei 1880 Broumov 1932-33
Mz 1898 Výroční zpráva školy v Chrudimi Chrudim 1936
Mz 1899 Výroční zpráva textilní školy v Ústí nad orlicí Ústí nad Orlicí 1938
Mz 1900 Výroční zpráva textilní školy ve Dvoře Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem 1938
Mz 1901 Výroční zpráva obchodní školy v Chocni Choceň 1938
Mz 1902 Výroční zpráva textilní školy v Jilemnici Jilemnice 1938
Mz 1903 Výroční zpráva průmyslové školy v Litomyšli Litomyšl 1938
Mz 1904 Výroční zpráva akademie v Hořicích Hořice 1933
Mz 1905 Výroční zpráva ženské školy v Hronově Hronov 1932
Mz 1906 Výroční zpráva šperkařské školy v Turnově Turnov 1938
Mz 1907 Výroční zpráva školy koželužské v Hradci Králové Hradec Králové 1938
Mz 1908 Výroční zpráva Schule in Grulich 1938
Mz 1909 a Hronovský zpravodaj 1975 (11 ks) Hronov 1975
Mz 1909 b Hronovský zpravodaj 1976 (1 ks) Hronov 1976
Mz 1909 c Hronovský zpravodaj 1977 (11 ks) Hronov 1977
Mz 1909 d Hronovský zpravodaj 1978 (11 ks) Hronov 1978
Mz 1909 e Hronovský zpravodaj 1979 (12 ks) Hronov 1979
Mz 1909 f Hronovský zpravodaj 1980 (12 ks) Hronov 1980
Mz 1909 g Hronovský zpravodaj 1981 (12 ks) Hronov 1981
Mz 1909 h Hronovský kulturní kalendář 1982 (12 ks) Hronov 1982
Mz 1910 Znaky a pečetě středočeských měst Přibyl - Liška           Liberec 1975
Mz 1911 Statistické informace ČSÚ Náchod 1976
Mz 1912 U nás ve Hvězdě - zpravodaj (1976-1982) Hvězda
Mz 1913 Výrobní družstva VČ kraje Hradec Králové 1976
Mz 1914 25 let VD invalidů ČSSR
Mz 1915 a Zpravodaj OM Broumov Broumov 1958
Mz 1915 b Zpravodaj OM Broumov Broumov 1959
Mz 1916 Sborník muzejní společnosti v Náchodě Náchod 1934
Mz 1917 Úspěch - magazín zdatnosti Praha 1933
Mz 1918 Skaláci - divadelní sešit Jirásek, Alois         Praha 1951
Mz 1919 Babička Němcová, Božena        Praha 1951
Mz 1920 Skaláci - divadelní sešit Jirásek, Alois           Praha 1947
Mz 1921 Stručná katolická liturgika Špachta, Alois Praha 1890       nábož., církev, věrouka, katechismus, bohosloví              z Červeného Kostelce?
Mz 1922 Postilla Frencl, Antonín          Praha 1857
Mz 1923 Hof- und Staats-Handbuch der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie für 1876 Vídeň 1876
Mz 1924 Hof- und Staats-Handbuch der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie für das Jahr 1903 Vídeň [1902]
Mz 1925 Časopis českého musea Praha 1842
Mz 1926 Stoletý kalendář na způsob Kryštofa z Helviku Strnad, Antonín Praha 1793    astronomie, hvězdářství, kalendář, včelařství         ST           EXPOZICE čp. 18
Mz 1927 Hauberovy modlitby Hradec Králové 1864
Mz 1928 Příčiny úpadku lnářství v říši rakouské Pardubice 1888
Mz 1929 Zlaté zrcadlo aneb kniha o povolání a volení stavu Ludvík, Josef Myslimír Praha 1815
Mz 1930 Handbuch Öst. Kirchenrechts Rechberger, Georg     Linz 1815
Mz 1931 OGN - Ladislav Janouch Náchod 1976
Mz 1932 Dějiny Texlen Trutnov Trutnov 1976
Mz 1933 Meopťáček - zpravodaj Hynčice
Mz 1934 a Žďárky - zpravodaj 1969-70 MNV Žďárky 1969, 70
Mz 1934 b Žďárky - zpravodaj 1976 MNV Žďárky 1976
Mz 1934 c Žďárky - zpravodaj 1977 (11 ks) MNV Žďárky 1977
Mz 1934 d Žďárky - zpravodaj 1978 (10 ks) MNV Žďárky 1978
Mz 1934 e Žďárky - zpravodaj 1979 (6 ks) MNV Žďárky 1979
Mz 1934 f Žďárky - zpravodaj 1980 (10 ks) MNV Žďárky 1980
Mz 1934 g Žďárky - zpravodaj 1981 (7 ks) MNV Žďárky 1981
Mz 1935 25 let učiliště v Jaroměři Jaroměř 1976
Mz 1936 Loutkářská Chrudim Minc, Karel            Hradec Králové 1976
Mz 1937 A. Kašpar B. Němcové Česká Skalice 1976
Mz 1938 Statistické informace Náchod 1976
Mz 1939 Rozvoj životní úrovně okresu Náchod Náchod 1975
Mz 1940 a Návrh volebního programu NF v Náchodě 1976-80 Náchod 1976
Mz 1940 b Návrh volebního programu NF v Náchodě 1976-80 Náchod 1976
Mz 1940 c Návrh volebního programu NF v Náchodě 1976-80 Náchod 1976
Mz 1940 d Návrh volebního programu NF v Náchodě 1976-80 Náchod 1976
Mz 1941 Život Josefa Ryšavého, stavitele - rodáka z Náchoda Ryšavý, Josef         Kojetín
Mz 1942 a 50 let komorní hudby v Náchodě Náchod 1975 hudba, hudební orchestry, komorní hudba, hudební spolky, zájmové spolky, zájmová sdružení
Mz 1942 b 50 let komorní hudby v Náchodě Náchod 1975 hudba, hudební orchestry, komorní hudba, hudební spolky, zájmové spolky, zájmová sdružení
Mz 1942 c 50 let komorní hudby v Náchodě Náchod 1975 hudba, hudební orchestry, komorní hudba, hudební spolky, zájmové spolky, zájmová sdružení
Mz 1943 Náchod - (leporelo, mapa) Šafář, Oldřich - Šafář, Karel                        Náchod 1976               průvodce, mapy, turistika
Mz 1944 45. Jiráskův Hronov Hronov 1976
Mz 1945 a Nové Město nad Metují Juránek, Jan              Praha 1976
Mz 1945 b Nové Město nad Metují Juránek, Jan              Praha 1976
Mz 1946 Brána Jiráskova kraje. Náchod město textilu a gumových obručí Brno 1947    průmysl, obchod, turistika, průvodce, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie, školy, kultura, hudba, sport, lázně Běloves, uhlí, Červený Kostelec, Náchod
Mz 1947 Náchodský okres v tisku 1975 Náchod 1975
Mz 1948 Katalog polská vědecká kniha Bratislava 1976
Mz 1949 Zemské stezky? a brány v Čechách Hraše, Jan Karel
Mz 1949 b Zemské stezky? a brány v Čechách - PŘEŘAZENO NYNÍ RH 12 Hraše, Jan Karel       1885
Mz 1950 Plníme plán Praha 1948
Mz 1951 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1913-14
Mz 1952 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1928-29
Mz 1953 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1935-36
Mz 1954 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1937-38
Mz 1955 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1932-33
Mz 1956 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1929-30
Mz 1957 Zpráva tkalcovské školy Náchod 1930-31
Mz 1958 475 let Nového Města nad Metují Vacina, Ladislav - Bouza, Erik           Náchod 1976
Mz 1959 Statistické informace 1976 Náchod 1976
Mz 1960 Jiráskův Hronov 1945-1975 Hronov 1976
Mz 1961 Krátký životopis sv. Jana Nepomuckého
Mz 1962 Gesang und Gebethbuch 1930
Mz 1963 Die ewigen Wahrheit ?
Mz 1964 Zákon o společenstvech pro pomáhání Praha 1874
Mz 1965 Torzo modlitební knihy ?
Mz 1966 a Zbytky knihy modlitební ?
Mz 1966 b Zbytky knihy modlitební ?
Mz 1966 c Zbytky knihy modlitební ?
Mz 1967 Zbytek písní a modliteb [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/4 Nová píseň, aneb pravdivý příběh, který se stal v pražské zemi v hlavním městě v Berlíně [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/5 [Píseň mládencům a pannám…] [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/ 19 Nábožná píseň k Panně Marii hostenské, všem pod její ochranu se utíkajícím na světlo vydaná [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/ 13 a 44 Píseň nová k Pánu Ježíši [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/ 21 Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježíše [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/  42 Píseň nová k Pánu Ježíši, za obdržení milosti a šťastné hodinky smrti [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1967/  46 Nábožná píseň k Panně Marii [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968 Zbytek písní a modliteb ? [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/1 Nová píseň o bolestné matce Ježíšově [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/3 Pobožná píseň večerní v čas putování na milostné místo Marie Celenské [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/4 Truchlivá píseň o hrozné povodni u města Vídně [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/5 Nábožná píseň k svatému Janu Nepomuckému, patronu všech opuštěných syrotkův a vdov [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/6 Píseň kratochvilná o sedlském posvícení [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1968/7 Chvalozpěv k Panně Marii, všem mariánským ctitelům obětovaná [konec 18. nebo zač. 19. st.]      kramářské písně, lidové čtení      ST
Mz 1969 Písně roční aneb Kancionálek [konec 18. nebo zač. 19. st.]        zpěvník, kancionál, církev, nábož.  ST
Mz 1970 Dramatische Werke Kotzebue, August  Vídeň 1828
Mz 1971 Pobožnosti pro poutníky Praha
Mz 1972 a Marie, která uprostřed bylin … (německá?) ?
Mz 1972 b Der Käfich (jednoaktovka) Kotzebue, August? Praha 1822
Mz 1973 Životopis císaře Josefa II. Schimmer - Kramerius Praha 1847
Mz 1974 Na skále, jež zámek Klisu? nese neúplné
Mz 1975 Kniha psaná ručně (modlitby)?
Mz 1976 přeřazeno do RKPS (169)
Mz 1977 Knížka gruntovní daně 1824
Mz 1978 Císařské královské vlastenecké noviny Praha 1807
Mz 1979 Lust-Haus von Himmlischen Dingen als von Sonn und Mond, Sternen und Planeten, von den 4. Elementen: Feuer, Lufft, Erd und Wasser: auch allerley Meteoris oder Lufftgeschichten und himels Zeichen und was sich sonst in der obern und untern Welt denkwürdigs zugetragen... Strobl, Andrea Augspurg 1709 astronomie, hvězdářství, vesmír           ST
Mz 1980 Conciones quadragesimales seu dominicales de christianismo labascente à Sancto Laurentio, Leo F. Kolín nad Rýnem 1735   nábož., církev, kázání, dominikáni???    ST
Mz 1981 Cesta nebeská běhu slunečního, aneb dvanáctero znamení, po kterýchžto každý křesťan lehce může, zdali by k věčnému životu byl předzřízen čili ne? Drechsel, Jeremias Praha 1761 nábož., církev, věrouka          ST
Mz 1982 Žalm první (zbytek)
Mz 1983 Phlogisti vindiciae Zauschner, Johann Baptista Josef Praha 1794 chemie, přírodní vědy, hoření, hořlavé látky, flogiston              ST
Mz 1984 Chamiša chumše Tora im Chameš Megillot im Targum Onkelos u-beur Raši 1802        hebrejská bible, židé
Mz 1985 Biblí česká. (Bible Melantrichova; Melantriška) Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventýna, Bartoloměj Netholický Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventýna, Bartoloměj Netholický,   Praha 1549    (1. vyd.)           bible, nábož., církev, Starý zákon, Nový zákon                         ST                 uloženo PR-1
Mz 1986 Kniha o řemeslech
Mz 1987 15 let Detecha Nové Město nad Metují 1969
Mz 1988 20 let Kovopolu Police nad Metují Červený Kostelec 1969
Mz 1989 80 let strojní výroby na Policku Police nad Metují 1970
Mz 1990 25 let ZOU v Jaroměři Jaroměř 1976
Mz 1991 Acta musei Reginaehradecensis Hradec Králové 1976
Mz 1992 20 let Detecha Nové Město nad Metují 1974
Mz 1993 Za vlast a čest Řeháková, Ivana        Praha 1925
Mz 1994 Síť víry Chelčický, Petr          Praha 1929
Mz 1995 Statky a jmění jesuitské Bílek, Tomáš          Praha 1893
Mz 1996 Vlasta (román) Řezníček, Václav        Praha 1907
Mz 1997 Z mého alba Řeháková, Anna     Praha 1936
Mz 1998 České státní právo Kalousek, Josef dr. Praha 1892
Mz 1999 Bible (s předmluvou k Starému a Novému zákonu) s.l. s.n. (po roce 1765)     nábož., církev, bible
Mz 2000 Modlitby na každý den - díl první
Mz 2001 Lexikon manuale Graeco-Latinum a Latino-Graecum Schrevelius, Cornelius Drážďany a Lipsko 1752    slovník, řečitna, latina                   ST
Mz 2002 Chymanyho utěšenky pro dítky Ludvík, Josef Myslimír       Hradec Králové 1824
Mz 2003 [Traité des maladies vénériennes] Astruc, Jean [Paříž 1777] lékařství, zdraví, zdravotnictví, pohlavní choroby     ST
Mz 2004 Nový zákon Pána a spasitele našeho Ježíše Krista ku kterému Žaltář a Jesus Syrach přidané jsou (Bible halská) Bel, Matěj - Ježíš Sirach Hala Magdeburská;           Halle an der Sale 1782        nábož., církev evangel., bible, evangelíci                       ST
Mz 2005 Genethliacon deo viatori, Sive Documenta Moralia duabus Centuriis super Evangelia Festiva Joannes Ernestus de Jamaigne (Jean Ernerst de Jamaigne) Rakousko 1692            nábož., církev, náboženská pojednání, evangelia                    ST
Mz 2006 Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Praha 1746      nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2007 Kleine deutsche Sprachlehre Vídeň 1827 učebnice
Mz 2008 Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Praha 1698    nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2009 Biblia sacra 1831 bible
Mz 2010 Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae Hugo de Sancto Caro (Hugonis Cardinalis) Francie? 1665     nábož., církev, bible, biblické výklady            ST
Mz 2011 Novae observationes et additiones ad A.R.P.D. Bartholomaei Gavanti Congreg. cleric. regul. S.Pauli ac Sac. Rit. congregat consultoris Commentaria in rubricas missalis et breviarii romani; adjectis summorum pontificum & sac. congreg. decretis ausque ad praesens emanatis. Tomi II. Pars I., complectens omnia Gavanti Commentaria in rubricas breviarii. Cum indicibus decretorum, rerum atque verborum natabilium Merati, Gaetano Maria Řím 1740   nábož., církev, ligurgie, breviář, misál             ST
Mz 2012 Der Rechte Doctord und Weltweisheit Professors zu Glasgow Sittenlehre der Vernunft, aus dem englischen Übersetzt. Zweiter Band (Etika rozumu) Hutcheson, Franz Leipzig 1756 filozofie, etika ST
Mz 2013 Scientia religionis Frint, Jacobi                 Vídeň 1824
Mz 2014 Psalterium Dispositum per hebdomadam. Cum ordinario Officii de Tempore [s.l. : s.n., 1619]               nábož., církev, modlitby, žaltář, breviař                  ST
Mz 2015 Vystěhovanci do Brazílie Tomsa, Bohumil            Hradec Králové 1830
Mz 2016 Nový zákon Pána a spasitele našeho Ježíše Krista ku kterému Žaltář a Jesus Syrach přidáni jsou                   Praha 1787                 bible, nábož., církev                    ST
Mz 2017 Duchovní cvičení sv. otce Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova z Loyoly, Ignác Praha 1721 eklesiologie, církevní exercicie, náboženská cvičení, jezuité       ST
Mz 2018 25 let LŠU Náchod (1951-1976) Náchod 1976
Mz 2019 Statistické informace 1976 - 1 ks Náchod 1976
Mz 2020 a Statistické inforamce 1976 - 4 ks + 2 Náchod 1977
Mz 2020 b Statistické inforamce 1978 - 4 ks Náchod 1978
Mz 2020 c Statistické inforamce 1979 - 3 ks Náchod 1979
Mz 2020 d Statistické inforamce 1980 - 5 ks Náchod 1980
Mz 2020 e Statistické inforamce 1981 - 4 ks Náchod 1981
Mz 2020 f Statistické inforamce 1982 - 1 ks ČSÚ Náchod 1982
Mz 2021 25 let LŠU Náchod (1951-1976) Náchod 1976
Mz 2022 Volební program NF v Jaroměři Náchod 1976
Mz 2023 Náchodský okres - správní rozdělení Náchod 1976
Mz 2024 Acta musei pragensis 1975 Praha 1975
Mz 2025 Acta musei pragensis 1976 Praha1976
Mz 2026 a Sportovní zpravodaj Spartaku Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují 1976
Mz 2026 b Sportovní zpravodaj Spartaku Nové Město nad Metují Nové Město na Metují 1976
Mz 2027 Výroční zpráva gymnázia Náchod 1973-74 Náchod 1974
Mz 2028 Výroční zpráva gymnázia Náchod 1974-75 Náchod 1975
Mz 2029 Výroční zpráva gymnázia Náchod 1975-76 Náchod 1976
Mz 2030 100 let Broumov 1874-1974 Broumov 1974
Mz 2031 a 50 let měšťanské školy v Náchodě Machov 1974
Mz 2031 b 50 let měšťanské školy v Náchodě Machov 1974
Mz 2032 Machovsko Machov 1975
Mz 2033 10 let ODPM v Náchodě Náchod 1974
Mz 2034 Kniha k čtení pro žáky obecných škol Praha 1810 učebnice
Mz 2035 Hospodář v práci i skoumání Šusta, Josef              Praha 1870
Mz 2036 Nábožný poutník (ručně psané) Maršík, Albert Náchod 1866 modlitby
Mz 2037 přeřazeno do RKPS
Mz 2038 Výtah z oučtu ústavu královéhradeckého Hradec Králové 1832
Mz 2039 Soust. výklad početních poměrů Straser, František Xaver
Mz 2040 přeřazeno do RKPS
Mz 2041 přeřazeno do RKPS
Mz 2042 přeřazeno do RKPS
Mz 2043 Přítel mládeže aneb zásoba spisů Ziegler, Josef Lib.       Praha 1833
Mz 2044 Veliký katechismus s otázkami a odpověďmi k veřejnému i zvláštnímu vyučování mládeže v císařských královských zemích Praha 1778     nábož., církev, katechismus, věrouka                ST
Mz 2045 Příkladné řeči a užitečná naučení vybraná z knih hlubokých mudrcův, ukazující pravidlo vezdejšího života, jak by se každý rozšafně držeti na světě měl Češka, Jan Praha 1786   knihy mudrců, antická literatura, mravouka                  ST
Mz 2046 přeřazeno do RKPS
Mz 2047 přeřazeno do RKPS
Mz 2048 přeřazeno do RKPS
Mz 2049 přeřazeno do RKPS
Mz 2050 Erneuertes, und vermehretes Warten-Buch. Das ist, Außführlicher Bericht von dem Ursprung deß Uhralten Marianischen Gnaden-Bildes zur Warta : Unter dem Fürstlichen Stifft Camentz deß Heiligen Ordens von Cistertz. Sambt denen, bey demselben, durch Fürbitt Vnser Lieben Frauen erlangeten Gnaden, und geschehenen Wunderzeichen / Zusammen getragen Von P. Roberto Kleinwächter, erwehnten Heiligen Ordens von Cistertz, und Fürstlichen Stiffts Camentz Professen Kleinwächter, Valentin (1607-1661) Neiss (Nisa?) 1711             Josef Schlögel Kladsko     nábož., církev, cisterciáci?    ST
Mz 2051 Operae ecclesiasticae, robota církevní v nedělní den netoliko dovolená, ale taky od církve svaté katolické přikázaná Račín, Karel Praha 1720 nábož., církev, modlitby                   ST
Mz 2052 Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího, totiž... Groh, Jan Nepomucký Praha 1779 nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2053 [Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments] [Praha 1632] bible, Starý zákon, Nový zákon                         ST
Mz 2054 Východní Čechy Hyhlík - Přeučil          Praha 1978
Mz 2055 Cesta k VÚ ve východních Čechách Charbuský - Kmoníček  Hradec Králové 1978
Mz 2056 Vesnice sv. Čech 1945-48 Cihlář, Jiří                  Hradec Králové 1975
Mz 2057 a 150 let divadla Police nad Metují Červený Kostelec 1970
Mz 2057 b 150 let divadla Police nad Metují Červený Kostelec 1970
Mz 2058 Maternice Rokytník 1949
Mz 2059 Texlen Trutnov
Mz 2060 Velkoobchod - ceny - bavlna MSP 11 Praha 1964
Mz 2061 Zahrada mládí Karla Čapka Kašpar, Josef             Úpice 1946
Mz 2062 Zahrada mládí Karla Čapka Kašpar, Josef             Úpice 1946
Mz 2063 Alois Jirásek a Náchodsko Nejedlý, Zdeněk         Náchod 1926
Mz 2064 Roky Aloisa Jiráska Novotný, O.?               Praha 1953
Mz 2065 Návraty k A.Jiráskovi Vacina, Ladislav        Náchod 1976
Mz 2066 47. Jiráskův Hronov Náchod 1977
Mz 2067 Volební program NF v Hronově 1976-80 Hronov 1976
Mz 2068 25 let LŠU Hronov Hronov 1977
Mz 2069 Josef Marek - sochař - dílo Trutnov, Náchod 1978
Mz 2070 Lacina (katalog) Česká Skalice 1977
Mz 2071 Camerata Nova Náchod Náchod 1978
Mz 2072 Výroční zpráva gymnázia Náchod 1976-77 Náchod 1977
Mz 2073 Statistická ročenka ČSÚ Náchod Náchod 1977
Mz 2074 Rozvoj ekonomiky v Náchodě v r. 1977 Náchod 1978
Mz 2075 Rozbory - bytová výstavba Náchod 1978
Mz 2076 Rozbory - zaměstnanost Náchod 1978
Mz 2077 Rozbory - vývoj obyvatelstva Náchod 1978
Mz 2078 Rozbory - vývoj zemědělské produkce Náchod 1978
Mz 2079 Stavostroj 1948-78 Náchod 1978
Mz 2080 Chráněná území východních Čech Hradec Králové 1977
Mz 2081 Beze slov Cita, Jaroslav            Česká Skalice 1977
Mz 2082 Komorní orchestr Slávy Vorlové při MKS 1972-77 Náchod 1977
Mz 2083 U nás Milch - Menec        Praha 1978
Mz 2084 Vzpomínky z Jaroměře Hejna, Václav           Jaroměř 1936
Mz 2085 Příroda Orlických hor Praha 1977
Mz 2086 Orlické hory (průvodce) Staněk, Josef            Praha 1979
Mz 2087 Pískovcové skály v Čechách (horolezecký průvodce) Šmíd, Karel               Praha 1979
Mz 2088 Babička Němcová, Božena        Praha 1979
Mz 2089 Náchod 1254-1979 Náchod 1979
Mz 2090 Náchod 1254-1979 Náchod 1979
Mz 2091 Statistická ročenka ČSSR 1979 Praha 1979
Mz 2092 Pevnost Josefov Prokešová, Vlasta     Náchod 1972
Mz 2093 Náchod - obce okresu v číslech Náchod 1976
Mz 2094 Končiny Ducháč, František   Červený Kostelec 1946
Mz 2095 Soupis lomů ČSSR Fajst - Holásek          Praha 1961
Mz 2096 Květen 1945 Náchod 1980
Mz 2097 Náchodsko 1945-1980 Náchod 1980
Mz 2098 Lnářský průmysl 3 Trutnov 1980
Mz 2099 Vízmburk Červený Kostelec 1979
Mz 2100 Škola v Náchodě (725 let města Náchoda) Šafář, Oldřich        Náchod 1979
Mz 2101 Městské divadlo Náchod Náchod 1978
Mz 2102 Kristův bojovník čili duchovní zbraň katolického křesťana k dosažení věčné blaženosti Ruffer, Vojtěch Praha s.a.          nábož., církev, věrouka, mraovuka           ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2103 Napoleon Bonaparte, císař francouzský.               Díl první: Od narození Napoleonova až k jeho dosednutí na stolec císařský Malý, Jakub B. Praha 1848     Francie, osobnosti, panovníci, císařové, Napoleon Bonaparte           ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2104 Entwurf oder gründliche Erläuterung von dem grossen und allerheiligsten Opfer des neuen Bundes, und dessen Ceremonien was selbe dem buchstäblichen und sittlichen Verstand nach bedeuten, zum Trost und ächten Unterricht des frommen Landvolks Hauser, Gualbert Balthasar České Budějovice 1792                nábož., obětování, útěcha, věrouka     ST                        z Červeného Kostelce
Mz 2105 Vollständiges Christkatholisches Gebethbuch Hauber, Michael Grätz [1831]  nábož., církev, modlitby            ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2106 Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauch??? nebst einem Anhange der Sächsischen und Brandenburgischen Geschichte Schrückhs, Johann Matthias Berlin und Stettin 1774 učebnice, dějiny, světové dějiny, historie, školství ST                        z Červeného Kostelce
Mz 2107 [Pět červených korálů] ? s.l., s.n. [konec 18. st.]      nábož., církev, modlitby, písně, zpěvník                   ST
Mz 2108 Pharmacopoea. Austriaco provincialis Wien 1778 farmacie, léky, masti, balzámy, zdraví, zdravotnictví, léčení, lékařství       ST                        ASI z Červeného Kostelce
Mz 2109 O následování Krista Pána Knihy čtyry Tomáše Kempenskýho z Řádu svatýho Augustýna Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis) Praha 1762    nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých  ST                        z Červeného Kostelce
Mz 2110 Domečky z karet. První verše Unger, František Praha 1927               česlit, poezie, básně, verše         z Červeného Kostelce
Mz 2111 Nové paprsky. Rozpravy Unger, František Nymburk 1936 česlit, drobné prózy, eseje, rozpravy, úvahy, filozofie                 z Červeného Kostelce
Mz 2112 Cithara sanctorum, zjevení 5., 8. aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterýchž církev evangelická při vejročních slavnostech a památkách a v potřebách svých obecních i obzvláštních k chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání, a k hojnému v duchu obveselení a potěšení s mnohým prospěchem buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých článkách učení křesťanského, užívati může Sarganek, Jiří - Třanovský, Jiří Praha 1784 evangelíci, evangelická církev, zpěvník, modlitby                   ST
Mz 2113 Cithara sanctorum, zjevení 5., 8. aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterýchž církev evangelická při vejročních slavnostech a památkách a v potřebách svých obecních i obzvláštních k chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání, a k hojnému v duchu obveselení a potěšení s mnohým prospěchem buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých článkách učení křesťanského, užívati může Sarganek, Jiří - Třanovský, Jiří Praha 1784 evangelíci, evangelická církev, zpěvník, modlitby                   ST
Mz 2114 Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen Samariters: Aus Christlicher liebe des nächsten eröffnete Geheimnisse vieler vortrefflicher bewährter artzneyen, aus berühmter leib-ärtzten, oder Medizin-Doctorn, lang gepflogener erfahrenheit von Eleonora Maria Rosalia zu Troppau und Jägerndorff gebohrner Fürstin zu Lichtenstein etc. zusammen getragen: Samt einer Diaet, wie sich bey jeder Kranckheit in essen und trincken zu verhalten; Wie auch einem neuen Koch-Buch, int welchem allerhand rare und denen patienten zu verschiedenen kranckheiten arspriessliche speisen vorgeschrieben werden Troppau und Jägerndorff, Eleonora Maria Rosalia zu Leipzig 1709 lékařství, léčitelství, medicína, léčebné návody, diety, kuchařka, zdravá strava                    ST
Mz 2115 Verborgener Schatz Wahrheit und Gottseligkeit, geoffenbahret in dem Evangelio Jesu Christi, vorgetragen erkläret in CXXII. Predigten. Über die gewöhnlichen Sonntäglichen Evangelia, und Jährlichen Fest=Tage, wie auch Über die Passions=Geschichte nach der Beschreibung des heiligen Evangelisten Johannis, durch den Wohl=Ehrwürdigen, Sehr=gelahrten und gottseligen Herrn Henricum Bernhardum Meyerum Meyer, Jindřich Bernard Bremen 1726  nábož., církev, evangelia, kázání        ST
Mz 2116 Missale romanum Clementise VIII. Salisburg 1671 uloženo na PR-3
Mz 2117 Die Epistelen und Evangelien Brno 1733 bible                   uloženo na PR-3
Mz 2118 Polyanthea (23 sebraných knih) Langio, Josepho        Lugden 1681 uloženo na PR-3
Mz 2119 Prorokové a knihy machabejský. (Bible svatováclavská) Praha 1771     Bible, nábož., církev, Prorokové     ST               uloženo na PR-2
Mz 2120 Biblí česká. Starý i nový zákon dokonán jest ke cti a k chvále Boha všemohoucího a všem věrným jazyku a národu českého k spasitedlnému vzdělání   (Bible Severýnova. Starý a Nový zákon) Pavel Severýn z Kapí Hory,                      Praha 1537         (2. vyd., barevně kolorováno)      nábož., církev, bible, bible "severýnka"       čp. 18 EXPOZICE
Mz 2121 Biblí česká. Starý tento i nový zákon dokonán jest ke cti a k chvále Boha všemohoucího a všem věrným jazyku a národu českého k spasitedlnému vzdělání   (Bible Severýnova. Starý a Nový zákon) Pavel Severýn z Kapí Hory,                      Praha 1529         (1. vyd., černobíle ilustrováno)      nábož., církev, bible, bible "severýnka"     uloženo PR-1
Mz 2122 Hebrejská kniha (část talmudu?) 1801                          židé
Mz 2123 Kräuter Buch mit schönen und künstlichen Figurinen Tabernaemontani, Iacobi Theodori       1664 bylinář, léčení, léčitelství, zdraví, zdravotnictví, lékařství             uloženo na PR-2
Mz 2124 Neuere Abhandlungen der königlichen Böhmischen Geselschaft der Wissenschaften Praha 1798 vědecké práce, sborník, fyzika, numismatika, mineralogie, astronomie, technika, entomologie          ST
Mz 2125 Summovní postilka Sartoryus, Daniel Prešpurk 1807
Mz 2126 Kancionál český, více než devět set písní na všecky přes celý rok slavnosti neděle a zasvěcené svátky, pro všecky přes celý den obzvláštní časy, ráno, při mši, před i po kázání, před i po jídle, k nešporům a večeru… Štajer, Matěj Václav Jan Karel Jeřábek, Praha 1687             kancionál, církev   ST
Český dekakord neb kancionál na deset dílův přes celý rok dle slavností, času a důležitosti rozdělený… Jiří Šípař, Praha 1642       kancionál, církev            ST
Kancionál aneb: Písně nové historické na dni obzvláštní, přes celý rok zvláštní, kteří se od starodávna v církvi boží a v této křestianské české zemi světí… Lomnický z Budče, Šimon Jiří Šípař, Praha 1642       kancionál, církev            ST
Mz 2127 Třetí sloup nepohnutedlnýho základu katolického živobytí Beckovský, Jan František Jan Karel Jeřábek, Praha 1708            nábož., církev ST
Mz 2128 Bible svatováclavská Jan Karel Hraba,         Praha 1769-1771             nábož., církev, bible, katol.       ST         uloženo na PR-3
Mz 2129 Bible svatováclavská (jen Nový zákon, kniha Proroků) Tovaryšstvo Ježíšovo, Jan Kamenický              Praha 1677-1715 Tovaryšstvo Ježíšovo, Jan Kamenický              Praha 1677                           bible              ST                 uloženo na PR-2
Mz 2130 Druhý díl Biblí, totižto Nový zákon (část bible svatováclavské) Tovaryšstvo Ježíšovo,             Praha 1677                     bible                 ST                    uloženo na PR-2
Mz 2131 Der eröfnete Himmlischegarten? Nürnberg 1711    ST
Mz 2132 Kräuterbuch Lonicero, Adamo 1685         bylinář, léčení, léčitelství, zdraví, zdravotnictví, lékařství            po Slávě Vorlové   ST
Mz 2133 Adels Spiegel Historischer Ausfürlicher Bericht: Was Adel sey vnd heisse, Woher er komme, Wie mancherley er sey, und Was denselben zierre und erhalte, auch hingegen verstelle und schwäche… aus etlich hundert Authorn mit grosser mühe vnd auffs fleissigste beschrieben Spangenberg, Cyriakus Schmuck, Schmalkalden Michel 1591       ST
Mz 2134 Conciones in praecipua totius anni festa et nonuli in speciales solemnitates panegyrici. Kázání na svátky přes celý rok, jakož i chvalořeči na některé obzvláštní slavnosti svatých božích Vessely, Fabián Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1724                 nábož., církev, kázání                ST
Mz 2135 Kancionál - Slavíček rajský na stromě života prospěvující Božanové, Jan & Josef  Hradec Králové 1719        kancionál, zpěvník, nábož. ST
Mz 2136 Postille oder Auslegungen I. díl Medlin, Johan           Praha          postila           ST
Mz 2137 Rosetum Bohemiae Patronus Praha 1761
Mz 2138 Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) František Slánský,  Praha 1746      nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2139 převedeno do RKPS RKPS 164
Mz 2140 převedeno do RKPS RKPS 166
Mz 2141 převedeno do RKPS RKPS 165
Mz 2142 převedeno do RKPS RKPS 167
Mz 2143 převedeno do RKPS RKPS 168
Mz 2144 Spicilegium Concionatorium Claus, J. I.             1753                ST                 uloženo na PR-2
Mz 2145 Quadragesimale consiones Navara, J. P. F.                   Vídeň 1733               ST                 uloženo na PR-2
Mz 2146 Politia historica. O vrchnostech a správcích světských. Knihy patery Lauterbeck, Georg z Veleslavína Daniel Adam                          Praha 1606        ST
Mz 2147 a Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1885-1886, roč. II Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1885-86         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 b Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1886-1887, roč. III Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1886-87         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 c Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1888-1889, roč. V Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1888-89         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 d Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1889-1890, roč. VI Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1889-90         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 e Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1890-1891, roč. VII Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1890-91         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 f Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1891-1892, roč. VIII Škrdle, Tomáš (red.) Žižkov u Prahy 1891-92         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 g Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1892-1893, roč. IX Škrdle, Tomáš (red.) Praha 1893         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 h Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1893-1894, roč. X Škrdle, Tomáš (red.) Praha 1894         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147ch Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1894-1895, roč. XI. Škrdle, Tomáš (red.) Praha 1895         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2147 i Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu - 1895-1896, roč. XII. Škrdle, Tomáš (red.) Praha 1896         periodikum, kultura, osobnosti, literatura, poezie, divadlo, hudba, věda, výtvarné umění                 ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2148 Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Jan Jiří Šneider,   Praha 1759      nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2149 Biblia sacra, to jest: Biblí svatá, aneb všechna svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a nově vydaná Berlín 1858          bible, nábož., církev, starý zákon, nový zákon                z Červeného Kostelce
Mz 2150 Biblí česká, to jest Svaté písmo podle starožitného a obecného latinského od všeobecné církve svaté římské potvrzeného a užívaného přeložení (Bible svatováclavská) Joachym Jan Kamenický   Praha 1715              bible, nábož., církev, Starý zákon                z Červeného Kostelce            ST                 uloženo na PR-3
Mz 2151 Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis Eruditionibus ac Sententiis illustratus: Subministrans oratoribus, praedicatoribus, academicis, poetis, & innumera conceptuum argumenta. Cum Quadruplici copiosissimo Indice, Lemmatum, Applicationum, Rerum notabilium, & locorum Sacrae Scripturae. Tomus Primus / Idiomate Italico conscriptus a reverendissimo domino D. Philippo Picinello Mediolanensi, canonico regulari Lateranen. Abbate, Theologo, Lectore, Praedicatore privilegiato; Nunc vero Justo Volumine auctus, et in Latinum traductus a R. D. Augustino Erath, Imperialis collegii ad B. V. in Wettenhausen, Ord. S. Augustini Canonico Regulari, SS. Theologiae Doctore ac Professore, Protonotario Apostolico ac Sub-Decano Picinelo, Phillipo Coloniae Agrippinae : Sumptibus Hermanni Demen, 1694  pansofie, příroda, rostliny, živočichové, bohové, astronomie, planety, vševědecké spisy    z Červeného Kostelce            ST                     uloženo na PR-2
Mz 2152 Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus: pro haereditario regno Bohemiae, ac incorporatis aliis provinciis, utpotè, Marchionatu Moraviae, et ducatu Silesiae : Jn welchem Verschiedene von Anno 1347. biß auf das 1719. Jahr allergnädigst verliehene respectivè kayser= und königliche Privilegia, und hierüber ertheilte Confirmationes, wie auch andere neue Concessiones; nicht minder alle ergangene Sanctiones Pragmaticae, Declaratoriae & Rescripta, königliche stadthalterische, und von hohen Obrigkeiten emanirte Patenten, und Decreten : Deßgleichen etwelche Extracten derer Land=Tags=Schlüssen, hertzogliche Privilegia, Landes= und Executions-Ordnungen, Erb=Vereinigungen mit der Cron Böheim, wie auch noch viel andere sehr heilsame dieses edleste Erb=Königreich Böheim, Marggrafthum Mähren, und Hertzogthümer Ober= und Nieder=Schlesien, Publica, Politica, Militaria, auch das Justiz-Wesen in Civilibus, & Criminalibus betreffende Sachen enthalten / und mit grosser Mühe und Fleiß zusammen getragen von Johann Jacob, Equite de Weingarten, Weyland königl. Raht, und Secretario bey dem hochlöblichen königl. Böhmischen Appellations-Tribunal, ob dem Prager=Schoß de Weingarten, Jacob      (Weingarten, Jan Jakub) Praha 1720   právo, právní předpisy, pravidla, nařízení, vyhlášky, privilegia                        z Červeného Kostelce             ST               uloženo na PR-3
Mz 2153 Vyznání římské víry Nonhardt, Fr. S? Augspurg 1731                uloženo na PMz-2
Mz 2154 Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Evangelien, Auf die Kirchen- Fest-Täge und Gelübd-Messen durch das gantze Jahr, Sambt dererselben Außlegung, In gebundener und ungebundener Rede: Wie auch Einem kurtzen Begriff deß Lebens von denen Heiligen derer Gedächtnuß begangen wird. Aus Der Frantzösischen in die Teutsche Sprach übersetzt. Und Durchgehends mit Kupffern gezieret. Sechster Theil, In welchem die Episteln und Evangelien von der Vigilia des Heiligen Andreä biß auf Verkündigung der Jungfrauen Mariä enthalten sind. Vermehret und verbesseret, das andertemahl an Tag gegeben Le Tourneux, Nicolas Praha 1733 nábož., církev, evangelia, epištoly, církevní rok, bible                       z Červeného Kostelce             ST            uloženo na PMz-2
Mz 2155 Hand atlas Dirwaldt, Joseph        1818 uloženo nahoře nad Mz6
Mz 2156 Sanctorum Patrum Bibliotheca Maxima Lugdunensis, XXVII. Voluminibus comprehensa, In Epitomen Redacta, Id est: Omnes illustriores sententiae, ac selectiora dicta eorum Sanctorum Patrum, & Ecclesiasticorum Scriptorum, qui Bibliotheca Maxima Lugdunensi, Opere jam raro, & summi pretii, continentur, in duas partes collecta & ordine Alphabetico, seu secundum locos communes collocata. Opus, Tum Theologis, Philologis, Ascetis, &, maxime Concionatoribus utilissimum, ac necessarium; Tum ab omnibus doctis, ac piis Viris ardentissimis votis dudum desideratum Tripliciq[ue] Indice, Uno Veterum Patrum, altero rerum prout jacent, ac tertio (anagrammatica verborum vicissitudine meram substantiam, & succum inibi contentum complectens) veluti totidem valvis ad Lectoris maximum emolumentum instructum. Tomus Secundus, Continens literas M. usque Z. inclusive Bittner, Philipp 1719              slovník, lexikon, výkladový slovník, encyklopedie            z Červeného Kostelce             ST          uloženo nahoře na PMz-2
Mz 2157 Biblí česká. Tato kniha zákona obojího, Starého i Nového od boha skrze Mojžíše i jiné svaté lidi, ducha svatého vdechnutím sepsaná a vydaná, v níž se jistá a gruntovní vuole boží oznamuje, aby každému věřícímu křesťanu k spasení jistému sloužila (Bible Melantrichova; Melantriška) Jiří Melantrych z Aventýna                  Praha 1556-1557 Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventýna  Praha 1556-1557 (2. vyd.)              bible, nábož., církev, Starý zákon, Nový zákon                z Červeného Kostelce            ST         čp. 18 EXPOZICE
Mz 2158 Conciones in omnes totius Anni Dominicas. Kázání na neděle přes celý rok, jakož i řeči postní sepsané a na světlo vydané Vessely, Fabián Joachym Jan Kamenický Praha 1725 nábož., církev, kázání           ST
Mz 2159 Biblí česká. Bible Severýnova. Starý a nový zákon (černobíle ilustrováno) Pavel Severýn z Kapí Hory,                      Praha 1537, 2. vydání         bible, nábož., církev, Starý zákon, Nový zákon                z Červeného Kostelce            ST                 uloženo PR-1
Mz 2160 Poselkyně Starých příběhův Českých (aneb Kronyka Cžeská) od prvního do nynější Země české příchozu dvouch knížat charvátských Čecha i Lecha vlastních bratří až do šťastného panování císaře římskéh (krále českého) ec. Ferdynanda prvního, vždycky vítěze slavného Beckovský, Jan František Jan Karel Jeřábek,        Praha 1700    česděj, kronika, prameny, pravěk, středověk, renesance            z Červeného Kostelce              ST                  uloženo PR-1
Mz 2161 [Calendarium oeconomicum & perpetuum: vor die Hauswirt, Ackerleut, Apotecker und andere gemeine Handwercksleut, Kauffleut, Wanderssleut, Weinherrn, Gertner und alle diejenige so mi mit Wirtschafft umbgehen...]; Oeconomia, oder Hausbuch Zum Calendario perpetuo gehörig: Darinen begriffen und auszführlichen gehandelt und erkläret wird, wie ein Hauszwirth nach dem ihn Gott der Allmächtige gesegnet, seine Haushaltung und Nahrung nechst Gott also anstellen soll, dasz er auch derselben mit den seinen Frucht barlichen geniessen und Gott zu Ehren und dem Rechten zum besten rechtvoll und nützhlichen gebrauchent an; Oeconomie das siebenzehende Buch Pharmacopaeus oder Haus=Apoteck genannt: darinnen beschrieben und angezeiget wird, was zu Erhaltung auch Widerbringung menschlichen Leibes Gesundheit nütz und dienstlichen sei Coler, Johann [1640]          věčný kalendář, hospodářství, zemědělství, zvířata, rostliny, domácnost, zdraví, lékařství, lékarenství, domácí lékař            z Červeného Kostelce              ST
Mz 2162 Lexicon Syriacum Castelli, Edmundi Goetingae 1788 ST
Mz 2163 Lapides quinque Davidici Schöllenberg, Dominici Augspurg 1716  ST
Mz 2164 Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího... Martin z Kochem (Cochem, Martin von)   - Nymburský Edelbert, Petr Jiří Jakub Köberle    Praha 1717      nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých                ST
Mz 2165 Biblí česká, to jest celé svaté písmo Starého i Nového zákona… Díl druhý Praha 1804 Praha 1804      nábož., církev,  bible, Starý zákon, Nový zákon                    z Červeného Kostelce
Mz 2166 Die Biebel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers Luther, Martin Leipzig [19.st.] bible, starý zákon, nový zákon
Mz 2167 Biblia sacra, to jest Biblí svatá, aneb všecka svatá písma, Starého i Nového zákona (Bible halská) Luther, Martin - Elsner, Jan Theofil Sirotčí dům,                 Hala Magdeburská=           Halle an der Salle 1766         nábož., církev, evangelíci, luteráni, bible, Starý zákon, Nový zákon                    z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2168 Elector Clementissime princeps 1695
Mz 2169 Die heilige Schrift des alten und neuen Testamentes Allioli, Joseph Franz Landshut 1839 bible, nábož., církev, starý zákon, nový zákon                          z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2170 Abundantissimum Cornucopiae linquae latinae et germanicae selectum Kirsch, Adam Friedrich Ratisbonae 1735           slovník, latina, němčina, výkladový slovník, jazykový slovník, frazeologický slovník, frazeologie                    z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2171 Summovní postilka, na všecky dny nedělní i sváteční v roce, dvojím kázáním evangelickým a epistolickým k ranní i nešporní nábožnosti duchovní zaopatřená… Sartoryus, Daniel František Augustýn Patzko Prešpurk 1779 nábož., církev, evangelíci, kázání evangelická                z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2172 Biblí česká Praha 1804 bible
Mz 2173 Thesaurus linguae armenicae, antiquae et hodiernae, Cum varia Praxios materia, cujus elenchum fequens pagella exhibet Schröderi, Joachimi Amsterodam 1711      učebnice arménštiny v latině ST
Mz 2174 Postyla katolická, na dvě částky rozdělená, nedělní a sváteční… Štajer, Matěj Václav Joachym Jan Kamenický, Praha 1719                nábož., církev, věrouka                ST
Mz 2175 Universae phraseologiae latinae corpus Wagner, Franz Jan Jiří Schneider, jezuitská tiskárna   Praha 1762               jezuité, latina, výkladový slovník, jazykový slovník, frazeologický slovník, frazeologie                    z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2176 Postyla katolická, na dvě částky rozdělená, nedělní a sváteční… Štajer, Matěj Václav Joachym Jan Kamenický, 5. vyd. Praha 1731                nábož., církev, věrouka                        ST
Mz 2177 Biblí svatá Praha 1894 bible
Mz 2178 Všeobecný řád soudní pro Čechy, Moravu, Slezsko, Rakousy nad= a pod řekou Anasem, Štýrsko, Korytany, Kraňsko, Gorycko, Gradisko, Tryest, Tyroly a přední Zemi rakouské Josef II. Vídeň 1781      právo, trestní právo, soudy, soudní řád                 z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2179 Krátká kázání na všechny celého roku svátky, z rozličných francouzských kazatelů vytažená a k užitku venkovského lidu zřízená. Díl druhý Holland, Johann Georg - Heilmann, František Kašpar Widtmann Praha 1791      nábož., církev, kázání, katechismus                 z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2180 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele, též spojený obsah evangelií Praha 1839     nábož., církev, evangelia, epištoly, věrouka, katechismus       z Červeného Kostelce
Mz 2181 Biblická kázání na všecky neděle, slavnosti i svátky celého roku, s několika řečmi příležitostními. Díl třetí Václavíček, Václav Vilém       Praha 1824 Praha 1824    nábož., církev, bible, kázání, věrouka
Mz 2182 [Nábožný poutník] ? 19. st.               nábož., církev, modlitby, katechismus, věrouka                 z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2183 Raffaele Jana Steidele, Anatomie, Chyrurgie, a Babenj mjmořádnjho weřegného Včitele, Cýsař=Kráĺowského s gednoceného /Kniha o babském umění/ Steidel, Rafael Johann Jan Tomáš Trattner    Vídeň 1778    lékařství, lékaři, zdraví, zdravotnictví, léčitelství, porodnictví              ST
Mz 2184 Kancyonal, to gest, Kniha Žalmů y Pjsnj duchovnjch : od rozličných Mužů Božjch Bratřj Českých y giných k Wzdělánj, Probuzenj a Potěssenj Cýrkwe Krystowé w Bázni Božj složených, sebraných a wydaných ; nynj pak pro Nedostatek potřebných Exemplárů we Gménu Páně w nowě zase wytisstěných, a podlé Prawidla samého čistého y celého Slowa Božjho upřjmně spořádaných : podlé Berlinského Exempláře 1753 Českobratrský kancionál Elsner, Jan Theofil [1830]    kancionál, zpěvník, evangelíci
Mz 2185 Exceptiones unà cum reconventione mei Joannis Nicolai Weislinger, definitoris venerabilis capituli, ruralis Otterswirani & parochi in Capell infra Rodeck in Brisgoia, rei in principali & actoris in reconventione contra Joan. Casparum Malschium, Pro-Rectorem & Professorem in Gymnasio Caroli-Helycheano (vulgo Carlsruhe) in Marchionatu Badeno-Durlacensi, Actorem in Principali & Reum in ReconventioneExceptiones una cum reconvencione Weislinger, Johann Nicolaus, 1691-1755 1751            ST
Mz 2186 Nový nebeklíč křesťana katolického obsahujíc pobožné modlitby ranní, večerní, při službách božích, k spovědi a k přijímání, k trojici božské, k Pánu Ježíši, k Matce boží, a k jiným svatým též mnohé jiné pro rozdílnost času a okolostojičnosti; … Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Václav Vojtěch Tureček, Litomyšl 1792  nábož., církev, modlitby              ST
Mz 2187 [Cesta křížová, neb Krátká zpráva k velmi užitečnému duchovnímu cvičení Cesta kříže nazvaném…] [konec 18., poč. 19. st.]     nábož., církev, modlitby, křížová cesta                     z Červeného Kostelce                ST
Mz 2188 [Pět červených korálů...] [konec 18. st.]     nábož., církev, modlitby             z Červeného Kostelce                ST
Mz 2189 [Modlitby katolické...] ? [konec 18. nebo poč. 19. st.]                nábož., církev, modlitby             z Červeného Kostelce                ST
Mz 2190 Universalhistorie alter, mittler und neuer Zeiten: Aus dem Französischen. Vierzehnter Band Christiani, Wilhelm Ernst - Millot, Claude François Xavier Wien 1794               světděj, historie, dějiny                               z Červeného Kostelce       ST
Mz 2191 Epištoly a evangelia na neděle a svátky přes celý rok, též i pašie Pána našeho Ježíše Krista, dle vypsání čtyř svatých evangelistů Praha 1796     nábož., církev, evangelia, věrouka, katechismus       z Červeného Kostelce       ST
Mz 2192 Podstata víry křesťanské, aneb otázky, kteréž se mládeži s prospěchem duchovním předkládati mohou Lemarchand, Jacques (=Marchantius, Jakub) - Scherer, Georg (=Šerer, Jiří) Červenka Turnovský, Václav, Tiskárna jezuitská Praha 1669  nábož., církev, věrouka, věroučné otázky             z Červeného Kostelce       ST
Mz 2193 Evangelia a epištoly na všechny neděle a obvzláštní svátky skrze celý rok podlé římského missálu v nově přehlídnuté a rozmnožené skrze ty evangelia, které na obzvláštní svátky z kazatedlnice obyčejně čtené bývají Praha 1735     nábož., církev, evangelia, věrouka, katechismus, biblické výklady         z Červeného Kostelce       ST
Mz 2194 [Kniha k čtení pro žáky českých škol v městech a městečkách cís. král. zemí] [první polovina 19. st.]             učebnice, čeština, čítanka                        z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2195 [Malý nebe klíč] Martin z Kochem (Cochem, Martin von) s. l., s. n. [2.pol. 18. st.]  z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2196 Každodenní modlitby na celý rok asi přelom 18. a 19. století
Mz 2197 Z malého světa Pfleger-Moravský, Gustav Praha 1864           česlit, próza, romány             z Červeného Kostelce
Mz 2198 [Auswahl von Gedichten] [Klav, Aloys] [Praha 1822]  nábož., církev, básně, písně, osobnosti, panovníci, poezie, básně epické                     ASI  z Červeného Kostelce
Mz 2199 Jakoba Beninga Bossueta biskupa kondomenského nejosvícenějšího Galie delfina učitele učení katolického O těch věcech, o kterých rozepře jsou vyložení z latinského přeložení od skladatele schváleného, od církevního kněze Martina Wolffa v češtinu uvedeno Bossuet, Jacques Bénigne - Wolff, Martin Tiskárna normální školy, Jan Adam Hagen,     Praha 1778     nábož., církev, katechismus, věrouka, náboženské výklady                z Červeného Kostelce           ST
Mz 2200 Evangelia (neúplné) ?
Mz 2201 Zrcadlo šlechetnosti pro mládež českou, v kterémž se vedle abecedy vybrané řeči a mudrců, průpovědi, příkladové a rozprávky mnohé, k poučení, vyražení a výstraze obsahují Kramerius, Vávlav Matěj         Praha 1817 Praha 1817             z Červeného Kostelce                   ST                    čtení pro mládež, výchovné spisy, čítanka, výchova, mravouka, děti, mládež
Mz 2202 [písně nábožné] (neúplné) ? [2. pol. 18. st.]        z Červeného Kostelce                          ST
Mz 2203 Mittlerer Himmelschlüssel - Gebethbuch Praha 1802
Mz 2204 Knjžka Zlatá gednomukaždýmu Stawu vžitečně prospěssná  / w niž Bohmilá a nebo Boha milugicý Dusse na Cestě k Žiwotu wečnýmu postawená, zwedená, a wedená pilnau Prácy, a duchownj Rukau Swatýho Frantisska Salesya. Knjžete a Biskupa Genewenskýho předně w Gazyk Francauský od téhož swatýho Otce, a nynj poznowu w Cžeský vwedená, a od Wyslánj Kagjcýho w Králowstwj Cžeském na nowo wydaná Salesius, František  (svatý) Jan Karel Hraba,      Praha 1780    nábož., církev, věrouka            ST
Mz 2205 Malý zlatý nebe klíč, duše křesťanské boha věrně a dokonale milující, tj.: vroucné katolické modlitby na dvanáct dílů rozvržené, … Hradec Králové 1821               nábož., církev, modlitby                        z Červeného Kostelce                          ST
Mz 2206 Postní kázání. Díl desátý Rychlovský, Jan Praha 1822            nábož., církev, věrouka, kázání, Velikonoce          z Červeného Kostelce
Mz 2207 Díl první Polovičního zlatého nebe klíče obsahující každodenní modlitby přes celý den ? s.n., s.l.            nábož., církev, modlitby        ASI z Červeného Kostelce
Mz 2208 Modlitební kniha (torzo) ? s.n., s.l. (asi 19. st.)           nábož., církev, modlitby              z Červeného Kostelce
Mz 2209 Andächtige Betrachtungen (Nábožná rozvažování) Glatz 1823     nábož., církev, věrouka
Mz 2210 Medulia Missae Germanica. Das ist Mesz=Erklärung über König süsz. Darinn eine ausführliche und nachdruckliche Erklärung der höchsten Fürtrefflichkeit und grösten Nutzbarkeit des allerhochwürdigsten Opffers der heil. Mesz… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Köln 1736    nábož., církev, věrouka, mše        z Červeného Kostelce         ST
Mz 2211 Nábožné rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtěleného slova našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista, kteréž v jistých kaplích neb zastaveních se konají, jenž při zázračném obrazu rodičky boží ve Vambeřicích v hrabství Kladském podle svých originálů k tomu zřízených se konají Josef Teichmann, Kladsko 1788 nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice, poutě, mariánský kult     ST    EXPOZICE čp. 18
Žiwotné Předstawenj Žiwota, Vmučenj a Smrti Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta : s připogenjm Audolj Jozaffat, Skrze négž Potok Cedron, přitom Studnice Gihon, Rybnik Syloe, Rybnik brawni Bethsayda teče, téz Hráz Rybnika Bersabe; Hora Quarantana, a co se zběhlo w Bethanyi, a na Hoře Oliwetský až na Horu Kalwaryj; gakož taky Zgewenj na Hoře Tabor, Oreb, a Synay Skrze sedmdesáte čtyry Stacy, wsse žiwě a s pohnutedlným Rozgjmánjm se předstawuge, a od mnoho ticýce lidj pobožně se nawsstěwuge V Zázračného Obrazu P. Marie w Wambeřicy na Hoře Syon w Hrabstwj Kladském František Pompejus, Kladsko 1792 nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice, poutě, mariánský kult     ST
Pisně pautnické  Nawsstěwowánj Kaplich [!] V Milostiwého Obrazu Marye Panny w Wambeřicych od wěrných ctitelu [!] prospěwugicy : Kteréžto Kaple od w Pánu zesnuleho [!] Pána Danihele Pascasia z Osterberku založené, a wystawené sauce : K wraucnému rozgimánj přehořkého Vmučenj. smrti Krysta Gežjsse, a Bolestné Matky geho Marye Panny vwedené František Pompejus, Kladsko [konec 18. st.]       nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice, poutě, mariánský kult     ST
Mz 2212 Poloviční zlatý nebeklíč, obsahující každodenní modlitby přes celý rok [1830]            nábož., církev, modlitby                     z Červeného Kostelce
Mz 2213 [Welká Sstěpná Zahrada Welkým Pjsmem : W niž se nacházegj mocné a nábožné Modlitby Rannj a Wečernj, při Mssy, Nesspornj, Spowědi, též k Přigjmánj Welebné Swátosti Oltářnj; K Neyswětěgssý Trogicy, a k Matce BOžj, k Swatým; k S. Antonjnu z Pádue, k S. Jozeffu, a Dewjti-Auternj Pobožnost k S. Anně; Na wssecky Weyročnj Slawnosti, a Pautě, Miserere w Postě, a Rorátnj Mssy w Adwent, též na giné obwzlásstnj Swátky, w čas bauřliwého Powětřj, ke Cžtrnácti Spomocnjkům, též w giných obwzlásstnjch a obecných Potřebách; Pro Duchownj y Swětské Osoby, pro Těhotné a kagjcý Ženy, pro Žiwé, Nemocné, Vmjragjcý, též za Dusse Zemřelých w Očistcy zůstáwagjcých, spolu s Sedmi Žalmy Kagjcými, a Osmnácti Letanyemi; s ssestnácti Obrázky, a celými w nowě sepsanými, prwe nikdy netisstěnými Modlitbami ozdobená, tolikéž s welmi potěssytedlnau Knihau pro Nemocné, wsse ljbezně sepsaná, že se náděgně skrze ně Srdce lidské obwzlásstnj Horliwosti k Pánu BOhu obrátiti bude mocy. Na Swětlo wydaná: Od Ctihodného Pátera Martina z Kochem Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Jakub Maxmilián Svoboda, Václav Lenhart Faktor, Brno 1745        nábož, církev, modlitby         ST
Mz 2214 Zdrávas Maria - modlitby pro ženy Pešina, Václav        Praha 1841
Mz 2215 Modlitby Praha 1859
Mz 2216 Kancionálek historický, aneb životy svatých, na povědomější svátky z starobylých historií vybraný a k příkladu spasitedlnýmu jakož taky ku potěšení czeského národu zase … vydaný Karel František Rosenmüller Praha 1712        nábož., životy svatých, hagiografie          z Červeného Kostelce         ST
Mz 2217 Zlatá kniha o následování Krista Pána Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis) s.l., pol. 18. st.              nábož., církev, modlitby, věrouka, katechismus         z Červeného Kostelce            ST
Mz 2218 Conciones Siue Conceptus Theologici ac Praedicabiles, De Quatuor Hominum Novissimis, Quatuor Sacri Aduentus hebdomadis accomodati Besseo, Petro de          1613 1613                   nábož., církev, teologie, teologická pojednání                z Červeného Kostelce                          ST
Mz 2219 Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung Lekarthausen         München 1799 modlitby, nábož., rozvažování     ST
Mz 2220 Malý zlatý nebe klíč František Jeřábek, Praha [konec 18. st.] nábož., církev, modlitby           ST
Mz 2221 Důvěra v Boha. Podnět k pobožnosti a pramen útěchy. Modlící kniha pro katolické křesťany Chrudim 1835 nábož., církev, modlitby, věrouka           z Červeného Kostelce                          ST
Mz 2222 Duchovní poklad, to jest vroucné modlitby ranní a večerní, též při mši svaté, před i po zpovědi, před i po přijímání velebné svátosti oltářní. Jakož také letanie ve jménu Pána Ježíše, loretánská a ke všem svatým. Patnácte modliteb svaté Brigity, 7 žalmů kajících a k jiným rozličným patronům Hradec Králové 1847              nábož., církev, modlitby               z Červeného Kostelce
Mz 2223 Predigten für den frommen Landmann, auf ale Sonn= und Festtage des ganzen Jahres, nebst einem Anhange einiger besonderen Reden. Erster Theil Schommartz, Philipp Peter Augspurg 1779 nábož., církev, kázání                   z Červeného Kostelce            ST
Mz 2224 Hern aller Gebeter… Salzbach 1776  nábož., církev, modlitby             ST
Mz 2225 Bič Krystú, Na bezbožné W Chrámu Páně, A rozpustilé Při Službách Božjch; Z Swědectwj Swatého Pjsma, Z Pohrůžek Swatých Otců; A z Přjkladů Pomsty Božj Zpletený : Neyprw w Latinské Řeči, Nynj pak obssirněgi w Českém Gazyku na Swětlo wydaný (Bič Krysta na bezbožné) Tanner, Matěj Jezuitská tiskárna, Praha 1672               nábož., církev, biblické výklady ST
Mz 2226 Navštívení svaté křížové cesty...                       [Cesta křížová...] ? s.l., konec 18. st.              nábož., církev, modlitby, písně         z Červeného Kostelce            ST
Mz 2227 Evangelia a epištoly na neděle a svátky přes celý rok, jakož i pašije pána Krista dle vypsání čtyř svatých evangelistů … (neúplné) František Jeřábek, Praha konec 18. st. nábož., epištoly, evangelia, pašije, biblické výklady              z Červeného Kostelce            ST
Mz 2228 [Písně roční aneb Kancionálek...] ? s.l., [pol. 18. st.]              nábož., církev, písně, kancionál       z Červeného Kostelce            ST
Mz 2229 [Knihy čtyry o následování Krista Pána] Kempenský, Tomáš (Thomas z Kempenu; Thomas a Kempis) s.l., [pol. 18. st.]              nábož., církev, modlitby, věrouka, katechismus         z Červeného Kostelce            ST
Mz 2230 Poloviční nebe klíč Jindřichův Hradec 1846 modlitby
Mz 2231 [Kancionál, to jest kniha žalmů, i písní duchovních, od rozličných mužů božích, bratří českých v jiných k vzdělání probuzení a potěšení církve Kristově v bázni boží složených, sebraných a vydaných] Elsner, Jan Theofil Berlín [1791] nábož., evangelíci, Jednota bratrská, zpěvník, modlitby          z Červeného Kostelce            ST
Mz 2232 [rakouská cenová kniha] ? s.l., s.n.           ceny, přepočty, váhy, provize, obchod, kolky, sazby                     z Červeného Kostelce
Mz 2233 Zlatý nebe klíč pro ženy
Mz 2234 Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe obsahující… K tomu připojeny jsou: modlitby... Ruffer, Vojtěch Praha 1855         nábož., církev, modlitby              z Červeného Kostelce
Mz 2235 Moudrý včelař pomocník Vávra         Praha 1811
Mz 2236 Průvod varhan ke kancionálu Olomouc
Mz 2237 O mocném na srdce účinkující zpěvy
Mz 2238 Erat in usque in domino Jesu Christi (Příručka o stavbě slunečních hodin z 1. pol. 18. stol.) astronomie, hodiny, sluneční hodiny, řemesla, stavba hodin, výroba hodin RKPS
Mz 2239 Novae observationes et additiones ad A.R.P.D. Bartholomaei Gavanti Congreg. cleric. regul. S.Pauli ac Sac. Rit. congregat consultoris Commentaria in rubricas missalis et breviarii romani : adjectis summorum pontificum & sac. congreg. decretis ausque ad praesens emanatis. Tomi I. Pars I., complectens I. & II. partem Commentatiorum Gavanti in rubricas missalis. Cum praesatione seu praemonitione necessaria / Authore R.P.D. Cajetano Maria Merati Merati, Gaetano Maria Augustae Vindelicorum: Sumptibus Jodoci Henrici Müller Bibliopolae, 1740           nábož., církev, věrouka           ST
Mz 2240 Vita Reverendi Patris Martini Stredonij Soc. Jesu, Per Provinciam Bohemiae Praepositi Provincialis Conscripta (Schwertfer, Věnceslav)                 R. P. Wenceslao Schwertfer, Societatis ejusdem Sacerdote Jezuitská tiskárna    Praha 1673     životopisy, osobnosti církevní, jezuité, kněží  ST
Mz 2241 Gramatica linguae persicale Dombay, Franciscus Vindobona 1804            učebnice, arabština, latina, školy, školství, vzdělávání
Mz 2242 česko-německý slovník Šumavský, Josef     Praha 1851
Mz 2243 William Hogarth’s Zeichnungen, nach den Originalen in Stahl gestochen. Mit der vollständigen Erklärung derselben von G. Ch. Lichtenberg. Erste Abtheilung Lichtenberg, Georg Christoph -              Hogarth, William Stuttgart 1840 výtvarné umění, kresby, malíři, rytci, rytiny, William Hogarth               z Červeného Kostelce
Mz 2244 [Umíráček pobožný, aneb žádost bohabojného křesťana chtíti pobožně a šťastně umříti, k čemu mnoho dopomáhá památka o čtyrech posledních věcech, totiž o smrti, o soudu, o pekle a o nebi] … Hubatius z Kotnova, Milo Jan [Praha 1725] nábož., církev, věrouka, biblické výklady, smrt, příprava na smrt  z Červeného Kostelce            ST
Mz 2245 Jindy a nyní, nebo: Zbírka obrazů paměti hodných osob, věci a příběhů z minulosti i přítomnosti, s připojeným popsáním i jiným rozmanitým vypravováním - 1829, č. 1 až 26 Hýbl, Jan Praha 1829   časopis, periodikum, dějiny, povídky, příběhy, vzdělávání, týdeník, kultura, zábava                   z Červeného Kostelce
Mz 2246 Výklad zákona obecního (ze dne 16. dubna 1864) a zákona o zastupitelstvu okresním (ze dne 25. července 1864) pro Království české Schwarz, František Praha 1881 právo, zákony, předpisy, okresní zastupitelstvo        z Červeného Kostelce
Mz 2247 Čeští spisovatelé novodobí na škole národní. Příručka pro praktickou potřebu učitelstva škol obecných a měšťanských - díl III. Rožek, Karel Velká Čermná - Borohrádek 1910              školství, učebnice, čeština, česlit, spisovatelé               z Červeného Kostelce
Mz 2248 Hudba v duši. Verše milostné Unger, František Nymburk 1937 česlit, poezie, básně, verše, milostná lyrika         z Červeného Kostelce
Mz 2249 Druhý život. Fantasie v pěti obrazech (divadelní hra) Unger, František  Nymburk 1940 Nymburk 1937 česlit, dramata, divadlo, divadelní hry                      z Červeného Kostelce
Mz 2250 Dívčí škola Ctibor, Josef         Praha 1863
Mz 2251 Skalní města Teplice a Adrsbach Götzl, Alois - Mertlík, Josef Nové Město nad Metují 1882           Teplice nad Metují, Adršpach, skály, skalní města, turistika, výlety, průvodce                z Červeného Kostelce
Mz 2252 Průvodce po České Skalici a okolí Žďárek, Jaroslav Česká Skalice 1907               dějměst, průvodce, turistika, výlety, cestování           z Červeného Kostelce
Mz 2253 Maria - studnice milosti Malé Svatoňovice 1893
Mz 2254 Modré plameny. Podkrkonošské báje Unger, František Nymburk 1940 báje, pověsti, báchorky, Podkrkonoší        z Červeného Kostelce         podpis autora
Mz 2255 Tvůrčí sny. Básně Unger, František Nymburk 1931  česlit, poezie, básně, verše        z Červeného Kostelce         podpis autora
Mz 2256 Křížová cesta. Básně Unger, František Nymburk 1934   česlit, poezie, básně, verše        z Červeného Kostelce         podpis autora
Mz 2257 Modré plameny. Podkrkonošské báje Unger, František Nymburk 1940 báje, pověsti, báchorky, Podkrkonoší        z Červeného Kostelce         podpis autora, dedikace
Mz 2258 Zpěvník pro mládež českoslovanskou Neumann, Pantaleon - Kaván, František - Procházka, Josef Praha 1850   školství, hudba, hudební výchova, zpěvníky, školní zpěvníky              z Červeného Kostelce         podpis Augustin Purm
Mz 2259 Hudba v duši. Verše milostné Unger, František Nymburk 1937 česlit, poezie, básně, verše, milostná lyrika         z Červeného Kostelce             podpis autora
Mz 2260 Poutník - časopis 1865
Mz 2261 Pravda vítězí. Světová bouře veršem Unger, František Nymburk 1946 česlit, poezie, básně, verše, IIválka                 z Červeného Kostelce         podpis autora
Mz 2262 Stínové obrazy. Prózy Unger, František Nymburk 1929     česlit, drobné prózy, povídky             z Červeného Kostelce       podpis autora
Mz 2263 a Marina. Poesie Unger, František Nymburk 1938    česlit, poezie, básně, verše                  z Červeného Kostelce          věnování autora muzejnímu spolku
Mz 2263 b Marina. Poesie Unger, František Nymburk 1938    česlit, poezie, básně, verše                 z Červeného Kostelce          podpis autora
Mz 2264 Zábavné listy. Obrázkový časopis pro lid český - 1887, roč. IX Turnovský, Josef Ladislav Praha 1887             periodikum, časopis, česlit, povídky, zábava, historie           z Červeného Kostelce
Mz 2265 Josefa Jungmanna Sebrané spisy veršem i prózou Jungmann, Josef Praha 1841         česlit, próza, básně, poezie, Josef Jungmann            z Červeného Kostelce
Mz 2266 Božena Němcová Tilschová, Anan Marie Česká Skalice 1948                 česlit, osobnosti, spisovatelé, Božena Němcová            z Červeného Kostelce
Mz 2267 Budečská zahrada. Obrázkový časopis pro mládež - 1888, roč. XVIII, díl II Praha 1888            periodikum, česlit, próza, povídky, drobné prózy, pohádky, literatura pro mládež
Mz 2268 Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení
Mz 2269 a Karafiátův Nový posel z Čech, Moravy a Slezska čili domácí, měšťanský a rolnický Kalendář pro Čechy, Moravany a Slováky, na rok přestupný 1868, jenž má 366 dní                    Brno 1867         kalendáře, pohádky, povídky, výroční trhy, hospodářství, daně, kolky, reklamy, inzerce            z Červeného Kostelce
Mz 2269 b Karafiátův Nový posel z Čech, Moravy a Slezska čili domácí, měšťanský a rolnický Kalendář pro Čechy, Moravany a Slováky, na rok obyčejný 1869, jenž má 365 dní                    Brno 1868         kalendáře, pohádky, povídky, výroční trhy, hospodářství, daně, kolky, reklamy, inzerce            z Červeného Kostelce
Mz 2270 Květy mládeže. Časopis - 1896, roč. II. díl II Dolenský, Jan (red.) Praha 1896            periodikum, česlit, próza, povídky, drobné prózy, pohádky, literatura pro mládež                    z Červeného Kostelce
Mz 2271 Květy. Národní zábavník pro Čechy, Moravany, Slováky a Slezany - 1841, 8. roč., č. 1 až 31, 35 Praha 1841                        periodikum, časopis, týdeník, politika, kultura, zábava                   z Červeného Kostelce
Mz 2272 Veselý poutník (kalendář) Chrudim 1915
Mz 2273 Vlastivědná ročenka OA v Blansku Blansko 1968
Mz 2274 Skály Jirásek, Alois         Praha 1950
Mz 2275 Kralická biblí (miniatura) bible
Mz 2276 Národní listy - 70. ročník Praha 1929                   noviny, periodikum uloženo nahoře nad Mz6
Mz 2277 Kniha psaná cyrilicí (asi) uloženo na PMz-2
Mz 2278 Kniha psaná cyrilicí (asi) uloženo na PMz-2
Mz 2279 Listy z Kostnice Flajšhans, V. - Hus, M. J.                              Praha Jan Hus
Mz 2280 Rukojeť k poznání zástup. Okresního Rieger, František Ladislav                Praha 1866
Mz 2281 Před dvaceti lety 1914-1934 Praha 1934
Mz 2282 Z pamětí útrap lidu na Opočensku Dvořák, Jan              Nové Město nad Metují 1881
Mz 2283 350 ženských povolání Kafka, Josef               Praha 1916
Mz 2284 Hus v Kostnici a česká šlechta Novotný, Václav    Praha 1915 Jan Hus
Mz 2285 Velkostatek Kolín - vzorné řízení Červený, Antonín      Praha 1870
Mz 2286 Pod sedmi pečetěmi - 3 fantasmagorie Imlauf, Jindra               Praha 1913
Mz 2287 Churavec (dopisy) Imlauf, Jindra               Praha 1917
Mz 2288 Johana z Rožmitála - manželka Jiřího z Poděbrad Lužická, V.           Praha 1872
Mz 2289 Dějepis pro školy 3. díl Gindely, Antonín Praha 1880            učebnice
Mz 2290 Obrazy z zemí, národův a dějin rakouských. Čítanka pro čtvrtou třídu nižšího gymnasia Jireček, Josef Praha 1876             učebnice, zeměpis, dějepis, vlastivěda, rakouská monarchie
Mz 2291 Stručný dějepis Čech. Pro školní mládež Hornof, Martin Bohumil Praha 1876            učebnice
Mz 2292 Filipa Stanislava Kodyma Úvod do hospodářství. Hospodářská čítanka, poctěná cenou od zemského výboru Moravského Kodym, Filip Stanislav Praha 1869            učebnice
Mz 2293 Popis mocnářství rakousko-uherského ku potřebě středních škol Lepař, Jan Praha 1875             učebnice, zeměpis, dějepis, vlastivěda, rakouská monarchie
Mz 2294 Počátky ruského jazyka Hanka, Václav          Praha 1850
Mz 2295 Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. D. 1, Nauka o slově (tvarosloví) Blažek, Matiáš Brno 1881     učebnice
Mz 2296 Český právník - co se jak dělá Vočadlo, Jan            Praha 1862
Mz 2297 Taktická příručka - pro velitele Smetánka, R.              Chrudim 1821 války, vojenství, vojenská strategie
Mz 2298 Čtvrtá mluvnice česká spolu s naukou o skládání listů a písemností jednacích pro obecné školy Praha 1876              učebnice
Mz 2299 a Dějiny Čech a Moravy - nové doby - díl 4 Svátek, Josef           Praha 1896
Mz 2299 b Dějiny Čech a Moravy - nové doby - díl 5 Svátek, Josef           Praha 1897
Mz 2299 c Dějiny Čech a Moravy - nové doby - díl 6 Prášek, J. V.         Praha 1902
Mz 2299 d Dějiny Čech a Moravy - nové doby - díl 7 Prášek, J. V.         Praha 1905
Mz 2300 a Dějiny Čech a Moravy 1526-1609 - díl 1 Kořán - Rezek - Svátek - Prášek               Praha 1939
Mz 2300 b Dějiny Čech a Moravy 1610-1621 - díl 2 Kořán - Rezek - Svátek - Prášek               Praha 1940
Mz 2300 c Dějiny Čech a Moravy 1622-1648 - díl 3 Kořán - Rezek - Svátek - Prášek                   Praha 1941
Mz 2301 Pavel Hoňka (román) Hurdálek, Josef        Červený Kostelec 1940
Mz 2302 a Politický kalendář adresář zemí českých Batovec, F. B.             Praha 1900
Mz 2302 b Politický kalendář adresář zemí českých Batovec, F. B.             Praha 1913
Mz 2302 c Politický kalendář adresář zemí českých Batovec, F. B.       Praha 1914
Mz 2302 B2452d Politický kalendář adresář zemí českých Batovec, F. B.        Praha 1916
Mz 2303 České státní právo Kalousek, Josef    Praha 1871
Mz 2304 Základy vojenských nauk Fiala - Hanák          Praha 1923
Mz 2305 Arithmetika pro nižší třídy škol středních jakož i měšťanských Močník, František - Starý, Václav Praha 1873          učebnice
Mz 2306 Rozprava na obranu jazyka slovanského Balbín, Bohuslav        Praha 1869
Mz 2307 Zákon o okresním zastupitelstvu Schwarz, František  Praha 1864
Mz 2308 Mešní zpěvník pro školy národní Šrůtek, Josef Antonín Praha 1853
Mz 2309 Dějepis pro školy obecné a měšťanské. Díl druhý. Obrazy a příběhy z dějin středního a nového věku se zvláštním zřetelem k dějinám rakouským. Pro sedmou třídu rakouských škol obecných a měšťanských Gindely, Antonín - Kovář, M. Praha 1883            učebnice
Mz 2310 Počtářství pro I. ročník reálných škol Vosyka, František Praha 1868                učebnice
Mz 2311 Všeobecný počtář pro školu i dům Balcar, Josef Praha 1862       učebnice
Mz 2312 Pátá početnice pro čtyr- a pětitřídní obecné školy Močník, František Praha 1884 učebnice
Mz 2313 Doba Husova Palacký, František  Praha 1915 Jan Hus
Mz 2314 Slovník čechoslováckého a německého jazyka Konečný, J. N.            Vídeň 1855
Mz 2315 Jak bychom měli  hospodařiti (Sbírka polních kázání) Zeithammer, Leopold  České Budějovice 1878
Mz 2316 a Geschichte des Kaisers Napoleon Elsner, Heinrich Stuttgart 1841
Mz 2316 b Geschichte des Kaisers Napoleon Elsner, Heinrich Stuttgart 1841
Mz 2316 c Geschichte des Kaisers Napoleon Elsner, Heinrich Stuttgart 1841
Mz 2316 d Geschichte des Kaisers Napoleon Elsner, Heinrich Stuttgart 1841
Mz 2316 e Geschichte des Kaisers Napoleon Elsner, Heinrich Stuttgart 1841
Mz 2317 Předpisy pro výcvik pěchoty 4. díl Praha 1920
Mz 2318 Frage: obwohl Josepf II. bey seinen Lebzeiten an die Erwählung eines römischen Königs gedenken dürfe Berlin 1786      Josef II., panovníci, úvahy           ST
Mz 2319 Handbuch für den Schiesinstruktor Jóry, Oskar Vídeň 1914 střelba, vojenský výcvik, výcvik ve střelbě, instrukce, Iválka
Mz 2320 Hrabě Antonín Sporck - hospitál v Kuksu Halík, T.                  Dvůr Králové nad Labem 1910
Mz 2321 Včelařství v theorii i praksi Nové Město nad Metují 1896 včely, včelařství
Mz 2322 Soubor nových zákonů školských Praha 1873
Mz 2323 Russischen Sprache Leipzig 1883
Mz 2324 Pečujeme o památky domova Praha 1941
Mz 2325 Vilímkův jízdní řád Praha 1914
Mz 2326 Kuchařské recepty ?
Mz 2327 Historické zpěvy - Oldřich a Božena Šafařík                          ?
Mz 2328 Zkratky a signalizování terči (ministr nár. obrany)
Mz 2329 Almanach českých měst Pozděna, Ant.           Praha 1932
Mz 2330 Láska k vlasti (činohra) Hraše, Jan Karel        Nové Město nad Metují 1885
Mz 2331 Navštivte Jiráskův kraj Brno 1936
Mz 2332 Do kraje Jiráska a Němcové ?
Mz 2333 Rodina, škola a společnost Černý, Josef         Praha 1916
Mz 2334 a Zemský pojišťovací fond Fr. Josefa I. Praha 1897
Mz 2334 b Zemský pojišťovací fond Fr. Josefa I. Praha 1897
Mz 2335 Zákon o okresním zastupitelstvu Praha 1864
Mz 2336 Oslava památky V. Hanky Praha 1862
Mz 2337 Wiener Auskunft Kalender Fromme, Karl Vídeň 1890   kalendář
Mz 2338 Mythologie - bájesloví Řeků a Římanů Cimrhanzl - Tůma        Plzeň 1879
Mz 2339 Poštovní provozní názvosloví Aleš - Karásek Praha 1925 pošta, pošty
Mz 2340 O národních písních a pověstech Štúr, Ľudovít         Praha 1853
Mz 2341 Vypravování ze života starých Čechů Vlasák, Fr.            Praha 1875
Mz 2342 Almanach branné moci a četnictva Kozák, R.                Praha 1935
Mz 2343 Germanismy ve vojenské češtině Opravil, Antonín           Praha 1922
Mz 2344 Orbis pictus, čili, Svět v obrazích. Stupeň druhý, co pokračování prvního stupně, jejž sepsal Amos Komenský Amerling, Karel Praha 1852 učebnice
Mz 2345 Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - roč. XXII?, 1914 Guth, Karel (red.) Praha 1914              periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2346 Sebrané spisy K. Havlíčka Borovského Borovský, Karel Havlíček                  Praha 1870
Mz 2347 Duch Národních novin 1848-1850 Borovský, Karel Havlíček                  Kutná Hora 1851
Mz 2348 Duch Národních novin 1848-1850 Borovský, Karel Havlíček               Praha 1906
Mz 2349 Předpisy pro výcvik pěchoty Praha 1920 vojsko, vojenský výcvik, vojáci, pěchota
Mz 2350 Katalog včelařské výstavy Nové Město nad Metují 1907 včely, včelařství
Mz 2351 Včelařství v theorii i praksi Nové Město nad Metují 1896 včely, včelařství
Mz 2352 Hospitál v kuksu Hatlík, T. - Sporck, F. A.                            Dvůr Králové nad Labem 1908
Mz 2353 Právo trestní v obcích Šedivý, Fil.                 Praha 1866 právo, zákony, předpisy, trestní právo
Mz 2354 Likör - fabrikation Schneider, Franz        Leipzig 1870
Mz 2355 Německo-český slovník Rank, Josef               Praha 1860
Mz 2356 Lese- und Sprachbuch für Elementarschulen Heinrich, Josef Praha 1882     učebnice, mluvnice, školy, školství
Mz 2357 Školní pravidla pro obecné školy v c. k. dědičných zemích Praha 1832 školní řád
Mz 2358 Stoletý kalendář 1800-1900 ?
Mz 2359 Waaren Lexikon Merck - Klements       Leipzig 1871
Mz 2360 Erste Abtheilung - Erzählungen ?
Mz 2361 Von den Kravanken bis Kreta Huber, Lili                Berlin 1941
Mz 2362 Entwurf der Schieswortschrift Berlin 1923
Mz 2363 Reisehandbuch für das königreich Böhmen Řivnáč, Franz           Prag 1882
Mz 2364 Oslava 1000 let památky sv. Cyrilla Praha 1869
Mz 2365 Zákony zemské pro Království české Praha 1865
Mz 2366 Válka 1866 v Čechách a na Moravě Kudr, Karel                 Praha 1936
Mz 2367 Die deutsche Luftwaffe Kürbs                       Berlin 1936
Mz 2368 Rechnungs-Schlüssel Schödl, F.                  Vídeň 1873
Mz 2369 Koruna neuvadlá - poprava pánů českých Edgar, Emil             Praha
Mz 2370 Slovanstvo kol.                          Praha 1912
Mz 2371 Griechisches Wörterbuch Kritsch, Vincenz       Vídeň 1822              slovník, řečtina
Mz 2372 Dějepis český v obrazích pro mládež českoslovanskou Nikolau, Josef Václav - Zeman, František Antonín Praha 1876             učebnice
Mz 2373 Řád volení v Čechách Praha 1864
Mz 2374 Jan Pešek z Vratu - Dějiny věku 16. Vlček, Václav            Praha 1864
Mz 2375 Kniha pro hospodyně Špatný - Meliš             Praha 1872
Mz 2376 Slovník čechoslováckého a německého jazyka Konečný, J. N.            Vídeň 1855
Mz 2377 Velkostatek Kolín Červený, Antonín      Praha 1870
Mz 2378 Anecdotenjäger (časopis) Nordhausen 1862
Mz 2379 Der Sanitäts-Rayon (Branau, Neustadt) Šťastný, Jaroslav       Nové Město nad Metují 1874
Mz 2380 Die Wehrmacht Fischer, Karl            Berlin 1940
Mz 2381 Die angewandte Arithmetik. Nebst einer übersichtlichen Darstellung der einfachen kaufmännischen und gewerblichen Buchführung. Für die Unterrealschulen im Kaiserthume Oesterreich Močník, Franz   Prag 1861    učebnice, střední školy
Mz 2382 Květy - obrázkový týdeník Praha 1868               periodikum uloženo nahoře nad Mz7-a
Mz 2383 Světozor - obrazový týdeník Praha 1898             periodikum uloženo nahoře nad Mz7-a
Mz 2384 Biblí česká, tj. svaté písmo podle starožitného a obecného latinského od všeobecné církve svaté římské potvrzeného a užívaného přeložení. Snovým, milostivým povolením nejdůstojnějšího a vysoce osvíceného pána pána Antonína Petra Nákladem dědictví sv. Václava, Jan Karel Hraba, Praha 1771             bible               ST                 uloženo PMz-1
Mz 2385 Volks-Atlas Reuschle, G. C.        Stuttgart 1875 uloženo nahoře nad Mz7-a
Mz 2386 Schul-Atlas Trampler, R.
Mz 2387 II. slet všesokolský Praha 1891
Mz 2388 a Obzor hospodářský (časopis) Bauer, František Kostelec nad Orlicí 1897                           periodikum
Mz 2388 b Obzor hospodářský (časopis) Bauer, František Kostelec nad Orlicí 1899                           periodikum
Mz 2388 c Obzor hospodářský (časopis) Bauer, František Kostelec nad Orlicí 1900                         periodikum
Mz 2388 d Obzor hospodářský (časopis) Bauer, František Kostelec nad Orlicí 1901                   periodikum
Mz 2388 e Obzor hospodářský (časopis) Bauer, František, Kostelec nad Orlicí 1902                     periodikum
Mz 2389 Schul-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten zustande und über das Weltgebäude. Ausgabe für die Oesterreichische Monarchie… Stieler, Adolf Gotha 1859 učebnice
Mz 2390 Vzpomínáme na vás Praha 1913
Mz 2391 Wrihliche Handarbeiten (11 čísel) Goerbens, Jan Marie   Leipzig 1877 uloženo nahoře nad Mz7-b
Mz 2392 a Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav            Praha 1872                 periodikum
Mz 2392 b Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav       Praha 1873            periodikum
Mz 2392 c Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav         Praha 1874              periodikum
Mz 2392 d Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav       Praha 1875          periodikum
Mz 2392 e Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav       Praha 1876            periodikum
Mz 2392 f Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav        Praha 1877                periodikum
Mz 2392 g Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav         Praha 1878              periodikum
Mz 2392 h Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav           Praha 1879                periodikum
Mz 2392 i Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav             Praha 1880              periodikum
Mz 2392 j Osvěta - listy pro rozhled Vlček, Václav           Praha 1881                periodikum
Mz 2392 k Osvěta - listy pro rozhled - 2. díl Vlček, Václav           Praha 1881                periodikum
Mz 2392 l Osvěta - listy pro rozhled - 1. díl Vlček, Václav             Praha 1882              periodikum
Mz 2392 m Osvěta - listy pro rozhled - 2. díl Vlček, Václav            Praha 1882           periodikum
Mz 2393 Slovenská čítanka Praha - Telč 1910          učebnice
Mz 2394 Zeměpisný sborník Praha 1886
Mz 2395 Commentar zum Al. Grunbuchsgesetze Prefern, Valentin       Wien 1875
Mz 2396 Die Grundbuchsführung Ždiarsky, Joseph         Neuhaus 1838
Mz 2397 a Buch der Land und Hauswirt 1 Stuttgart 1855
Mz 2397 b Buch der Land und Hauswirt 2 Stuttgart 1855
Mz 2398 Topograficko-statistický slovník Čech Orth - Sládek             Praha 1870                  slovník
Mz 2399 a Das Buch der Erfindungen 1 Berlin 1872
Mz 2399 b Das Buch der Erfindungen 2 Berlin 1872
Mz 2399 c Das Buch der Erfindungen 6 Berlin 1874
Mz 2399 d Das Buch der Erfindungen 7 Berlin 1875
Mz 2400 V. slet všesokolský 1907
Mz 2401 Beschreibung dess solennen Einzugs, welchen Se. hochwürstliche Gnaden der hochwürdigst-hochgebohrne Fürst und Herr Herr Jacobus Ernestus. von Gottes-Gnaden Bischoff zu Olmütz, Hertzog des  heil. Röm. Reichs Fürst der Königl. Böheimisch. Capellen - und zu Liechtenstein Graf etc. Den 30. April 1740 in die Königl. Haubt-Stadt Olmütz in Mähren und Tags darauff in dero alldasige Cathedral- Kirchen, zu gewöhnlichen Solennen Possess-Nehmung offentlich gehalten haben Olmütz, Olomouc gedruckt bey Frantz Anton Hirnle, Zufinden bey Frantz Anton Nickhl, Hochfürstlichen Bischofflichen Buchbinder 1740                 ST                    z Červeného Kostelce
Mz 2402 Volné směry (umělecký měsíčník) Nebeský, Václav        Praha 1921-22        periodikum
Mz 2403 Umění stavitelské, názor atlas
Mz 2404 Co daly naše země Evropě a lidstvu Praha 1939
Mz 2405 Kronika války 1866 Sabina, Karel          Praha 1868 válka 1866
Mz 2406 Hospodář - kalendář Valašské Meziříčí 1897
Mz 2407 Milotický hospodář Milotice 1903
Mz 2408 Bedřich Smetana 3. díl Nejedlý, Zdeněk           Praha 1929
Mz 2409 Ruch (časopis) Praha 1866               periodikum
Mz 2410 Deutschlands Eroberung der Luft Hackenberger, Willi      Berlin 1915
Mz 2411 Was wir vom Weltkrieg nicht wissen Jost, Valter Leipzig 1938 Iválka, světděj
Mz 2412 Dějiny selského stavu v Čechách a na Moravě Krofta, Kamil            Praha 1919
Mz 2413 Statistické údaje zastupitelstva ?
Mz 2414 National kalender Urbani, Heinrich         Prag 1845
Mz 2415 Bericht Wien 1881
Mz 2416 Das Kaiserthum Oesterreich in seinen merkwürdigsten Städten, Badeorten, seinen Domen, Kirchen und sonstigen ausgezeichneten Baudenkmälern alter und neuer Zeit, historisch-topografisch dargestellt von Carl August Schimmer Schimmer, Carl August Darmastadt rakouská monarchie, císařství, památníky
Mz 2417 Na krásném Slovensku Kálal, Karel                 Praha
Mz 2418 Hlas od Metuje Nové Město nad Metují 1893-96
Mz 2419 Slovensko v české škole Kálal, Karel                 Praha 1914
Mz 2420 Seeckt aus seinem Leben Rabenau, Friedrich       Leipzig 1918-1936
Mz 2421 Operace čs. armády 1813 Jirauch, Alois              Praha
Mz 2422 Památka národopisné výstavy Praha
Mz 2423 Řád stavební pro Království české Praha 1864
Mz 2424 Střádal (časopis) Praha 1914              periodikum
Mz 2425 Erstes Rechenbuch für die oesterreichische allgemeine Volksschullen Kraus, Konrad - Habernal, Moritz Vídeň 1906 učebnice
Mz 2426 Monografie c.k. poštovního úřadu Engelmann, Václav      Jičín 1896 pošta, poštovnictví
Mz 2427 Kytka z průpovídek Podstránecký, Josef Praha 1858
Mz 2428 Post Almanach 1892 Kraus, Wilhelm          Wien 1892 pošta, poštovnictví
Mz 2429 Dalimilova chronika česká Hanka, Václav          Praha 1851
Mz 2430 Schies-Buch für Schul- und Gesechtsschiessen mit Gewehr oder Karabiner, leichtem Maschinengewehr und Pistole und für Entfernungsschätzen Berlin 1921 učebnice, střelba
Mz 2431 Album der adersbacher Felsen John, Jakob           1870 adršpašské skály
Mz 2432 Nachtübungen Imanuel, Friedrich        Berlin 1911
Mz 2433 Taktisches Handbuch Schmid, H.                  Wien 1915 taktika, vojenství
Mz 2434 Der Führer durch Prag Klutschak, Franz        Prag 1849
Mz 2435 Zákon o zastupitelstvu okresním Praha 1864
Mz 2436 Výbor drobných spisů J. Malého Malý, Jakub               Praha 1872
Mz 2437  Kniha ke čtení pro druhou třídu městských a venkovských škol v císařských a královských rakouských zemích Praha 1832                učebnice
Mz 2438 Liebfrauen Kalender Wien 1909
Mz 2439 Ukázka starého kalendáře Nové Město nad Metují 1910
Mz 2440 Slovník polsko-český Podstránecký, Boleslav Praha 1851
Mz 2441 Zbraně pěchoty Wildt, Jan              Praha 1921
Mz 2442 Zbraně pěchoty - kulomety Friml, Josef           Praha 1922
Mz 2443 Slovenská prítomnost umelecká Smrek, Ján               Praha 1931
Mz 2444 Pan Tadeusz Mickiewicz, Adam Krakov 1915
Mz 2445 W Matni Sieroszewski, Waclaw           Warszawa 1907
Mz 2446 Na krancach niedoli Szablovski, Bronislav  Krakov 1906
Mz 2447 Tesknice Imlauf, Jindra        Olomouc 1912
Mz 2448 Wampir Reymont                 Warszawa 1912
Mz 2449 Balladyna Slowacki, Juliusz       Lvov 1903-1905?
Mz 2450 Дядя Ваня Чехов, Антон Павлович      Петербург 1902
Mz 2451 Kapitánská dcerka Puškin, Alexandr Sergejevič               Lvov 1885
Mz 2452 Sobol i panna Weyssenhoff, Jozef  Lublin
Mz 2453 Dziurdziowie Orzeszkowa, Eliza     Warszawa 1888
Mz 2454 Tragedya S. Zeromskiego Sulkowski            Krakow 1910
Mz 2455 Navracanie Judasza Zeromski, Stefan        Warszawa 1911
Mz 2456 Marja Magdalena Danilowski, Gustaw Krakov 1914
Mz 2457/2 Potopa - díl 2 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2457/3 Potopa - díl 3 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2457/4 Potopa - díl 4 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2457/5 Potopa - díl 5 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2458/1 Ogniem imieczem 1 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2458/2 Ogniem imieczem 2 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2458/3 Ogniem imieczem 3 Sienkiewicz, H.       Warszawa
Mz 2459/1 Pan Wolodyjowski 1 Sienkiewicz, H.       Warszawa 1907
Mz 2459/2 Pan Wolodyjowski 2 Sienkiewicz, H.       Warszawa 1907
Mz 2459/3 Pan Wolodyjowski 3 Sienkiewicz, H.       Warszawa 1907
Mz 2460 Dzieje Grzechu 1 Zeromski, Stefan        Warszawa 1908
Mz 2461 Róza Katerla, Josef          Krakov
Mz 2462 Wierna Rzeka Zeromski, Stefan       Krakov 1907
Mz 2463 Romans panny opolskiej Tetmajer, K.                Warszawa
Mz 2464 Konrad Wallenrod Mickiewicz, Adam    1897
Mz 2465 Nieboska komedia Krasinski, Zygmund   1884
Mz 2466 Dziady Mickiewicz, Adam        ?
Mz 2467 Z ojczyzny pobratymcow Szabowski, Teodor       Warszawa 1902
Mz 2468 Swiat Dwutygodnik Krakow 1893
Mz 2469 Světozor. Oobrázkový týdeník - 1867, roč. I Tonner, Emanuel (red.) Praha 1867             periodikum, časopis, historie, věda, technika, průmysl, obchod, hospodářství, školství, výtvarné umění, zábava, literatura             z Červeného Kostelce           uloženo nahoře nad Mz7-b
Mz 2470 Praha. Ilustrovaný československý časopis pro zábavu a poučení - 1868, roč. II, č. 1 až 24 Graf, Julius (red.) Praha 1868               periodikum, časopis, historie, průmysl, obchod, hospodářství, literatura, umění                 z Červeného Kostelce
Mz 2471 Deutsche Soldatenmale Berlin
Mz 2472 Bulletin Sismique Praha 1928
Mz 2473 Staré letopisy české Praha 1937
Mz 2474 Weltermanns Monatshefte
Mz 2475 Mírové dílo A. Hitlera Kapp, R.                   Praha 1942
Mz 2476 Ukazatel k zákoníku Království českého 1848-1910 Praha 1911 zákony, právo, zákoníky, rejstříky
Mz 2477 Adersbach Kindl, Gustav          Adersbach 1882 adršpašské skály
Mz 2478 Křížová cesta - pobožnost ?
Mz 2479 Das Nadelöhr oder die Schwarmerei 1794 ST
Mz 2480 Die Lectionen, Epistelen und Evangelien auf alle Sonn= und Feiertage des ganzen Jahres mit beigefügter Passions= oder Leidensgeschichte unsers Heilandes, nebst einem zusammenhangenden Inhalte der Evangelien Prag [kolem pol. 19. st.] nábož., církev, evangelia, pašije
Mz 2481 Institutionum grammaticarum latinae linguae. Pars tertia. Ad usum scholarum austriacarum Vindobonae 1782             školství, učebnice, latina, němčina, gramatika                z Červeného Kostelce             ST
Mz 2482 Zlatý nebeský klíč, aneb nové modlitby k vysvobození duší očistcových dobře pohodlné, v kterých předně užitečnost, a lehký způsob dušičkám ku pomoci přispěti jako i také pěkné a krátké naučení skutky své užitečně vykonávati se vysvětluje… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) - Petr Edelbert Nymburský Jan Norbert Fický           Praha 1762   nábož., církev, modlitby           ST
Mz 2483 Nejvyšší a vysoká nařízení Hradec Králové 1834
Mz 2484 Avis au peuple sur sa santé. Tome second Tissot, Samuel Auguste André David Bern 1783     lékařství, nemoci, zdraví           ST
Mz 2485 Elementar Naturlehre Fischer                      Braunschweig 1852
Mz 2486 Katalog výstavy v Praze Praha 1891
Mz 2487 Království české ve výstavním roce 1891
Mz 2488 Almanach des Katholischen Klerus Oesterreichs. Erscheint nach Diözesen geordnet und nach amtlichen Daten zusammengestellt mit sämtlichen in Oesterreich befindlichen Diözesen Werner, Canisius - Ramsch, Anton Wien 1912      církev, katolická církev, správní orgány, duchovní, duchovní správa, diecéze, správní členění, církevní organizace, Rakousko           z Červeného Kostelce
Mz 2489 Mluvnice jazyka českého Zikmund, Václav Praha 1876            učebnice
Mz 2490 Katalog výstavy cechovních památek Brno 1924
Mz 2491 [Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder, Neuestern encyclopädischen Wörterbuche der Wissenschaften, Künste und Gewerbe]. 16. Band. Kloster-Krönungsmünzen [Pierer, Heinrich August] [Altenburg       185-]                       encyklopedie, lexikon, naučný slovník, všeobecná encyklopedie       z Červeného Kostelce
Mz 2492 [Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder, Neuestern encyclopädischen Wörterbuche der Wissenschaften, Künste und Gewerbe]. 19. Band. Methana-Morfling [Pierer, Heinrich August] [Altenburg       185-]                       encyklopedie, lexikon, naučný slovník, všeobecná encyklopedie       z Červeného Kostelce
Mz 2493 Školní břidlicové tabulky - 3 ks Wien 1873 škola, školství, učební pomůcky, sešity, tabulky, tabulka, břidlicové tabulky, výuka psaní                       z Červeného Kostelce
Mz 2494 Rozhled po stavu průmyslu textilního a činnosti spolku za rok 1914 Praha 1915                průmysl, obchod, hospodářství, textil, oděvy
Mz 2495 Praktische Grammatik zur leichten und schnellen Erlernung der böhmischen Sprache zum Gebrauche für Deutsche nach einer leichtfasslichen Methode Karlík, Hugo Jan Praha 1863                učebnice, čeština, školství, čeština pro cizince, čeština pro Němce, česká gramatika, mluvnice            z Červeného Kostelce
Mz 2496 Dvojí svatba (povídka) Hurdálek, Josef        1941
Mz 2497 Ročenka záložny v Náchodě Náchod 1920
Mz 2498 Moravan. Kalendář na rok přestupný 1868. Vojtěch, Jan Křtitel - Šindler, Florian Brno 1867          hvězdářství, astronomie, kalendáře, hospodářství, lidové čtení, povídky, trhy             z Červeného Kostelce
Mz 2499 Nábožná kázání 1716?
Mz 2500 Základové měřičství a kreslení pro I. třídu nižších reálných škol Ryšavý, Dominik Praha 1872        školství, učebnice, matematika, geometrie            z Červeného Kostelce
Mz 2501 Skladba jazyka českého Zikmund, Václav Litomyšl 1863            učebnice, čeština, školství, gramatika, mluvnice, větná skladba           z Červeného Kostelce
Mz 2502 Methodika zeměpisu. Se zřetelem ke školám obecným Lepař, Jan Praha 1886       školství, učebnice, zeměpis, didaktika, příručky             z Červeného Kostelce
Mz 2503 Zeměpisný atlas methodický pro I. třídu středních škol Tille, Antonín Praha 1869   školství, učebnice, zeměpis, geografie             z Červeného Kostelce
Mz 2504 Slovník hospodářsko-technický pro ouředníky, myslivce, stavitelské mistry a hospodáře, česko-německy Špatný, František Praha 1843  hospodářství, zemědělství, průmysl, technika, odborné názvosloví, terminologie, výkladový slovník  z Červeného Kostelce
Mz 2505 Hora kalvárská Litomyšl 1858
Modlitby katolické jednomu každému věrnému křesťanu jakéhokoli stavu neb povolání k užívání prospěšné… PŘÍVAZEK Václav Jan Tybély, Hradec Králové 1723  nábož., církev, modlitby          ST
Mz 2506 Knížka lásky k dušičkám v očistci Dreml, Jan                 Litomyšl 1852
Mz 2507 Rozmlouvání s Bohem Král, Jos. Mirovít        Praha 1826
Mz 2508 Der betende Schrift Hohenlohe, Alexander Neuhaus 1830
Mz 2509 Nejdůležitější tajemství slova Praha 1899
Mz 2510 Druhá čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství rakouském Praha 1866      učebnice, čeština, mluvnice, čítanka, školství                        z Červeného Kostelce
Mz 2511 Čtvrtá čítanka pro obecné školy. (S mapkou Evropy) Praha 1877      učebnice, čeština,  čítanka, školství, čtení                       z Červeného Kostelce
Mz 2512 Třetí čítanka a mluvnice pro obecné školy. (Se třemi mapkami) Vídeň 1874      učebnice, čeština,  čítanka, školství, čtení                       z Červeného Kostelce
Mz 2513 [Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtělenéhoslova našeho spasitele a  vykupitele Ježíše Krista, kteráž v jistých kaplích neb zastaveních se konají, jenž při  zázračném obrazu rodičky Boží ve Vambeřicích, v hrabství Kladském podle svých  vzorů k tomu zřízených se nalézají]                                               Nábožné rozjímání ku 74 kapličkám ve Vambeřicích, majitel Josef Šnajdr Šnaidr, Josef [Kladsko 1790-1850]              nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice                    z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2514 Kapesní slovník jazyka českého a německého. Díl německo-český Šumavský, Josef Franta Praha 1855                slovník, čeština, němčina, jazykové slovníky                        z Červeného Kostelce
Mz 2515 [Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství] Na rok obyčejný 1798 Kramerius, Václav Matěj [Praha 1797]  hvězdářství, astronomie, kalendáře, hospodářství, lidové čtení, noviny               z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2516 Naturgeschichte der Vögel. Fünfzenter Band Buffon, Georges-Louis Leclerc Wien 1791     přírodověda, ptactvo, ptáci    ST
Mz 2517 [Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý : skrze Pjsně celo=ročnj, gak nedělnj na ewangelia, tak na každý připadagjcý čas, na slawnostj weyročnj, a swátky Božjch swatých wywolenjch : S njmiž wěrná dusse w každý cžas Boha chwáliti, we wssech potřebách, a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může: K duchownjmu potěssenj milým wlastencům předstawené] [Koniáš, Antonín] Ignác Průša       Praha 1760                   nábož., církev, modlitby, písně, zpěvník, kancionál              z Červeného Kostelce           ST
Mz 2518 [Cytara Nowého zákona, prawého Boha w předrahých Krystowé wjry tagemstwjch, a w swatých geho ljbo=spěwně oslawugjcý : skrze Pjsně celo=ročnj, gak nedělnj na ewangelia, tak na každý připadagjcý čas, na slawnostj weyročnj, a swátky Božjch swatých wywolenjch : S njmiž wěrná dusse w každý cžas Boha chwáliti, we wssech potřebách, a přjpadnostech zkormaucenau mysl obweseliti může: K duchownjmu potěssenj milým wlastencům předstawené] [Koniáš, Antonín] Ignác Průša       Praha 1760                   nábož., církev, modlitby, písně, zpěvník, kancionál              z Červeného Kostelce           ST
Mz 2519 Nebe klíč, anebo Nové modlitby k vysvobození duší očistcových dobře pohodlné, v kterýchžto předně užitečnost a lehký spůsob těm dušem ku pomoci přispěti… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) Petr Edelbert Nymburský,   Brno 1744     nábož., církev, věrouka, katechismus, mravouka            z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2520 Díla básnická - Slávy dcera Kollár, Jan            Budín 1845
Mz 2521 Das Kaiserthum Oesterreich Schmidt, Adolf           Wien 1861 rakouská monarchie
Mz 2522 a Česko-moravská kronika, 1. díl Zap, K. Vl.           Praha 1906
Mz 2522 b Česko-moravská kronika, 2. díl Zap, K. Vl.            Praha 1906
Mz 2522 c Česko-moravská kronika, 3. díl Zap, K. Vl.           Praha
Mz 2523 Malé kukátko do jednání říšské rady Wien 1902
Mz 2524 OUL - časopis pro potravní a podnikatelské spolky a lid pracovní vůbec Praha 1868               periodikum
Mz 2525 Numismatické listy (21 ks) Praha 1950-1955
Mz 2526 Samospráva (časopis) Praha 1866            periodikum
Mz 2527 Wiener Weltausstelleungs Zeitung Wien 1873 uloženo nahoře nad Mz7-b
Mz 2528 Půl století Národních listů 1860-1910. Almanach Praha 1910         jubilejní publikace, vzpomínky, Národní listy, politika, osobnosti               z Červeného Kostelce                   ST
Mz 2529 Deutsch-böhmisches Wörterbuch - zweiter Band, K-Z Šumavský, Josef Franta Praha 1846                  slovník, čeština, němčina, jazykový slovník              z Červeného Kostelce
Mz 2530 Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1834 Praha [1833]    úřady, úředníci, správní úřady, státní správa, seznamy, soupisy                  z Červeného Kostelce
Mz 2531 Biblí svatá 1807 bible
Mz 2532 Hebrejská modlitební kniha modlitby, hebrejsky, židé
Mz 2533 Právní sekretář Drážkovický, Emil         Praha 1838
Mz 2534 Katechismus für die Schulen Vratislav 1807
Mz 2535 Evangelia (b. en.), chybí titulní list s. a. (18. století)          modlitby, nábož.
Mz 2536 Čermákova rodina aneb pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby. Ehrenberger, Josef Praha 1867    česlit, mravouka, povídky, novely,  mravoučné povídky                  z Červeného Kostelce
Mz 2537 Příběhové o změnách církví protestantských. Díl druhý, jenž obsahuje šest ostatních knih Bossuet, Jakub Benygn Praha 1805     nábož., církev, evangelíci, pojednání, evangelická víra, věrouka                z Červeného Kostelce
Mz 2538 Handbuch des Kirchenrechts Rechberger, Georg      Linz 1815 právo, církev, církevní právo
Mz 2539 Medizinisches Haus und Hülfsbuch. Enthaltend eine Anleitung, alle vorkommende Krankheitsfälle richtig zu beurtheilen und in bringenden oder leichtern Fällen selbst zu behandeln; so wie auch eine Anweisung zur Beobachtung einer richtigen Lebens=ordnung in allen Krankheiten, nebst Angabe passender Hausmittel in denselben Westphal, Carl Leipzig 1829 lékařství, léčitelství, medicína, léčebné návody, domácí lékař, léčitelský slovník              z Červeného Kostelce
Mz 2540 Z Fali na Fale Szieroszewski, Waclav  Krakov-Zakopané 1909
Mz 2541 Zlatý nebeský klíč neb Vroucné katolické modlitby na šestnáct dílů rozvržené... Martin z Kochem (Cochem, Martin von) František Jeřábek, Praha 1778        nábož., církev, modlitby             ST
Mz 2542 Maria, die Gottes=Mutter und Himmels=Königin, die Mutter voll der Gnaden. Ein Gebet= und Erbauungsbuch für gebildete katholische Frauen und Jungfrauen in allen Angelegenheiten des Lebens und für alle betreffenden Kirchenfunkcionen Münster, Renatus Prag 1832        nábož., církev, modlitby, věrouka, mravouka, katechismus      z Červeného Kostelce
Mz 2543 Nový nebe klíč Litomyšl 1822
Mz 2544 Nový nebe klíč křestiana katolického obsahujíc pobožné modlitby ranní, večerní, při službách Božích, k spovědi, k přijímání, k Trojici Božské, k Pánu Ježíši, k Matce Boží, a k jiným svatým, též mnohé jiné pro rozdílnost času a okolostojičnosti, pak i píseň k nejsvětější oběti novozákonné Litomyšl 1810   nábož., církev, modlitby, písně, věrouka                   z Červeného Kostelce
Mz 2545 Čtvrtá čítanka pro obecné školy Praha 1872      učebnice, čeština,  čítanka, školství, čtení                       z Červeného Kostelce
Mz 2546 Modlitební kniha (b. en.) ?
Mz 2547 Roráte, neboli radostné zpěvy adventní z času císaře a krále Karla IV. Praha 1839    nábož., církev, písně, roráty, advent                          z Červeného Kostelce
Mz 2548 Vina a smír. Povídka z časů sedmileté války Houška, Josef Vojtěch Praha 1854     česlit, povídky, sedmiletá válka, historická próza                       z Červeného Kostelce
Mz 2549 Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtělenéhoslova našeho spasitele a  vykupitele Ježíše Krista, kteráž v jistých kaplích neb zastaveních se konají, jenž při  zázračném obrazu rodičky Boží ve Vambeřicích, v hrabství Kladském podle svých  vzorů k tomu zřízených se nalézají [Kladsko 1790-1850]              nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice
Mz 2550 Theologisch-praktische Monatschrift Linz 1804            periodikum
Mz 2551 Letanye o umučení Ježíše Krysta Litomyšl 1810
Mz 2552 Libý pokrm duše v pravém slovu božím. To jest horlivé modlitby katolické při službách božích, i v jiných potřebách duchovních Kutná Hora 1804                nábož., církev, modlitby           z Červeného Kostelce
Mz 2553 Pobožnost k uctění nejsvětějšího srdce Pána Ježíše, v kteréž ranní, a večerní, ke mši svaté, k zpovědi, k svatému přijímání, též jiné, nábožné jakož i obecné vůbec do cís. král. zemi uvedené modlitby a chvalozpěvy se obsahují Praha 1801      nábož., církev, modlitby           z Červeného Kostelce
Mz 2554 Žíznivý poutník aneb celenská cesta někdy od svatého Václava patrona království českého, Jindřichovi Markraběti Moravskému nejprv ukázaná, a nyní od českých poutníků k nejsvětější rodičce Boží a divotvornice cellenské Marie Panny milovníků každoročně konaná. Tato knížka jest modlitbami, písničkami a letaniemi z rozličných kněh segraná, a k užívání při pouti celenské okrášlená Litomyšl 1822   nábož., církev, modlitby           z Červeného Kostelce
Mz 2555 kniha o koních ("Pferdesarzt"); chybí úvodní stránky) [18. stol.] léčitelství, léčení, lékaři, zvěrolékaři, veterináři             ST
Mz 2556 Bellum Bohemicum (Vojna česká) Habernfeld                    ?
Mz 2557 Die Nachfolgung der seligsten Jungfrau Maria in vier Bücher. Nach dem Muster der Nachfolgung Jesu Christi, nebst Gebethen beim heiligsten Metzopfer. Pfeufr, Benignus Bamberg 1787     nábož., církev, věrouka, mravouka, katechismus, modlitby                    z Červeného Kostelce            ST
Mz 2558 A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. Vier und zwanzigster Band [Asia. Zweite Abtheilung] Büsching, Anton Friedrich Brünn 1787   země, zeměkoule, zeměpis, Asie             ST
Mz 2559 Přítel mládeže, aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních i světských - roč. 2., svazek IV., 1831 Ziegler, Josef Liboslav (vyd.) Praha 1831      periodikum, časopis, vzdělávání, školství, výchova     z Červeného Kostelce
Mz 2560 Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtěleného slova našeho spasitele a  vykupitele Ježíše Krista, které v jistých kaplích neb zastaveních se konají, jenž při  zázračném obrazu rodičky Boží ve Vambeřicích, v hrabství Kladském podle svých  originálů k tomu zřízených se nalézají [Kladsko, František Pompejus 1790-1850]           nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice          ST
Mz 2561 Cesta křížová, neb Krátká zpráva k velmi užitečnému duchovnímu cvičení Cesta kříže nazvaném… [Kladsko 1790-1850]           nábož., církev, věrouka, modlitby, rozjímání, Vambeřice
Mz 2562 Nedělní kázání J. Rychlovského Praha 1818
Mz 2563 "Von den Krankheiten" Vorrede des Verfassers [po 1758]          zdraví, zdravotnictví, léčení, lékařství
Mz 2564 Romulus Lafontaine, August Heinrich Julius Berlin 1803     světlit, romány, osobnosti, starověký Řím, pověsti, báje         z Červeného Kostelce
Mz 2565 Modlitby na celý rok 18. st.
Mz 2566 Historický kalendář vráceno Nahořany
Mz 2567 Nový nebe klíč vráceno Nahořany
Mz 2568 Kytara nového zákona vráceno Nahořany
Mz 2569 Historia de magno schismate vráceno Nahořany
Mz 2570 Příhody princezky z Pontie vráceno Nahořany
Mz 2571 Život dušiček v očistci vráceno Nahořany
Mz 2572 Kronika o Apolonovi vráceno Nahořany
Mz 2573 Pranostika vráceno Nahořany
Mz 2574 Nábožné rozvažování vráceno Nahořany
Mz 2575 Latinská kniha vráceno Nahořany
Mz 2576 Grammatica Hebraea vráceno Nahořany
Mz 2577 Galerie osob země české vráceno Nahořany
Mz 2578 Svatých otcův pláč vráceno Nahořany
Mz 2579 Der goldene Psalter vráceno Nahořany
Mz 2580 Nový zákon vráceno Nahořany
Mz 2581 Biblí česká vráceno Nahořany
Mz 2582 Lexikon vráceno Nahořany
Mz 2583 Evangelia - Postyla vráceno Nahořany
Mz 2584 Evangelia vráceno Nahořany
Mz 2585 Ufficio della b. v. Maria vráceno Nahořany
Mz 2586 Rozjímání neb mysli modliteb vráceno Nahořany
Mz 2587 Evangelium sv. Lukáše - postyla vráceno Nahořany
Mz 2588 Kancionál aneb písně historické vráceno Nahořany
Mz 2589 Slabikář pro dědinské školy vráceno Nahořany
Mz 2590 Reise durch Deutschland vráceno Nahořany
Mz 2591 Salutares Morientis vráceno Nahořany
Mz 2592 Galerie osob země české vráceno Nahořany
Mz 2593 Velký život Krystův vráceno Nahořany
Mz 2594 Rodinná bible skr. Rod. Rydlovy vráceno Nahořany
Mz 2595 Bible česká vráceno Nahořany
Mz 2596 Kniha o vrchnostech vráceno Nahořany
Mz 2597 Kniha kázání vráceno Nahořany
Mz 2598 Německá bible vráceno Nahořany
Mz 2599 Herbář aneb bylinář wysoce učeného a wznesseného P. doktora Petra Ondrege Mathiola, nynj zase přehlédnutij a mnohými pěknými nowými figůrami, ... rozhogněný a sprawený skrze Joachima Kameraria ... z německého pak gazyku w cžeský přeložený od Adama Hubera z Rysnbachu, D. Danyele Adama z Weleslawijna ... Mattioli, Pietro Andrea Daniel Adam z Veleslavína, Praha 1596 herbář, užitkové rostliny, byliny, léčení, zdraví, zdravotnictví, lékařství       ST      uloženo na PR-3
Mz 2600 Bible česká vráceno Nahořany
Mz 2601 Krátké výklady zdání snův asi 18. st.        CES ano
Mz 2602 Neúplné knihy vráceno Nahořany
Mz 2603 Zlatý nebeský klíč, aneb nové modlitby k vysvobození duší očistcových dobře pohodlné, v kterých předně užitečnost, a lehký způsob dušičkám ku pomoci přispěti jako i také pěkné a krátké naučení skutky své užitečně vykonávati se vysvětluje… Martin z Kochem (Cochem, Martin von) -                               Petr Edelbert Nymburský Jakub Schweiger, Praha 1759       nábož., církev, modlitby
Mz 2604 Katolische Postil, oder ausführliche Auslegung über alle Sonn-und Feyertägliche Episteln, und Evangelia, durch dass ganze Jahr; ... Sofia Galuserin, Franz Unger, Praha 1772   nábož., církev, epištoly, evangelia       ST
Mz 2605 Archa Páně podivná Maria Královédvorská, divů plná, jediná. (Dle pobožného důmění). Skrze zůživé vojanské časy král: věnnému městu Králové Dvoru Obrana, v den slibu na znamení povinované vděnosti po měste od velebného duchovenstva nesená od svých nejponíženějších ctitelů a krajanů obzvláštně s pobožností a slavnosti uctěná Sturmberger, Paulus Jan Kliment Tybély, Hradec Králové 1747 nábož., církev, mariánský kult, Dvůr Králové nad Labem                   ST
Poutník náchodský s břemenem válečné bídy (nouze) a úzkosti obtížený k radostné matičce boží Marii Svatoňovický, jakožto k své nejmilostivější a nejmilosrdnější paní, paní a po Bohu nejlepšímu potěšení zarmoucených radostně putující… Hlava, Jan Jiří Václav Jan Tybély      Hradec Králové 1742 nábož., církev, mariánský kult, Malé Svatoňovice ST
Ostrotupý meč s vítězitedlnou korunou okrášlený. Tj.: svatý a až posavád neporušený svatého Jana Nepomuckého jazyk před časy s Václavem Králem v boji pravdomluvnosti ostře se potýkající, a proto meč ostrý v potýkání nevybojitedlné zpovědi nepohnutedlně stojící, a proto meč tupý, v obojím slavně zvítězující... Hlava, Jan Jiří Václav Jan Tybély      Hradec Králové 1742 nábož., církev, Jan Nepomucký ST
Mz 2606 Postilla ewangelitska: Aneb weykladowe na ewangelia nedělnij a swatečnij kteraž se každoročně w křestianstwu čytagij rozgimagij a wshromáždenijch cýrkewnijch lijdu Božijmu předkládagij. Sebránij a na třij dijly sepsánij gsau                                                                   Evangelická postila Zámrský, Martin Philadelphus [Drážďany 1602]         nábož., postila, evangelíci, bible, biblické výklady, evangelická církev                        z Červeného Kostelce            ST             uloženo na PR-3
Mz 2607 Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho - díl 1 Ludvík, Josef Myslimír Hradec Králové 1857
Mz 2608 Jana Arnda, někdy generálsuperintendenta Knížectví Luneburského Zahrádka rajská plná křesťanských ctností, jenž skrze vroucné, nábožné a potěšitedlné modlitby do duše vštípeny býti mají Arnd, Jan Jan Ferdinand Schönfeld, Praha 1785 nábož., církev, modlitby         ST
Mz 2609 "Arztbuch" Inhalt des ersten Theils (lékařská kniha, chybí úvodní část) [2. pol. 18. st.] zdraví, zdravotnictví, léčení, lékařství
Mz 2610 Handbuch der Chirurgie 1 Chelius, Max L. Wien 1831              lékařská kniha, zdraví, zdravotnictví, léčení, lékařství
Mz 2611 Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb pro všecky lidi, ve všem stavu, ve všech případnostech, a v každém času velmi užitečné, rozmnoženo s připojenými ranními a večerními, ke mši a k zpovědi, k přijímání a k rozličným svatým, s modlitbami a litaniemi, s hodinkami božské prozřetelnosti Johana Jeřábková, Praha 1800      nábož., církev, modlitby        ST
Mz 2612 Handbuch der Chirurgie 2 Chelius, Max L. Wien 1831              lékařská kniha, zdraví, zdravotnictví, léčení, lékařství
Mz 2613 Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna božího, totiž sv. Josefa, sv. Joachyma, sv. Anny, sv. Jana Křtitele ec. … Groh, Jan Nepomucký Matěj Glatz, faktor, Praha 1779 nábož., církev, modlitby, biografie, hagiografie, životy svatých, Ježíš Kristus                 ST
Mz 2614 Citara sanctorum, zjevení 5., 8., aneb žalmy a písně duchovní staré i nové, kterýchž církev evangelická při vejročních slavnostech a památkách a v potřebách svých obecních i obzvláštních k chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání a k hojnému v duchu obveselení a potěšení s mnohým prospěchem buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých vlánkách učení křesťanského užívati může Sarganek, Jiří Jan Ferdinand Schönfeld, Praha 1784 nábož., církev, evangelíci, písně         ST
Mz 2615 [Weckelsdorf] [pol. 19. st.] Adršpašsko-teplické skály, průvodce
Mz 2616 Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace Kryl, Miroslav - Chládková, Ludmila Trutnov 1981  IIválka, okupace, koncentrační tábory, Trutnovsko, lnářský průmysl, Gross-Rosen
Mz 2617 Prostonárodní dějepis č… Malý, J. B.                1845                            2x 2617???
Mz 2617 Z volebních bojů KSČ na …   - " -                     Trutnov 1981
Mz 2618 Časopis Společnosti přátel starožitností - 2, 3, 4, roč. LXIV, 1956 Pelikán, Jiří (red.) Praha 1956               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2619 Časopis Společnosti přátel starožitností - 1, 2, 3, 4, roč. LXV, 1957 Klik, Josef (red.) Praha 1957               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2620 Časopis Společnosti přátel starožitností - roč. LXVI, č. 1, 2, 3, 4, 1958 Praha 1958               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2621 Časopis Společnosti přátel starožitností - roč. LXVII, č. 1, 3, 4, 1959 Praha 1959               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2622 Časopis Společnosti přátel starožitností - roč. LXVIII, č. 1, 2, 3, 4, 1960 Praha 1960               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2623 Časopis Společnosti přátel starožitností - roč. LIX, č. 1, 2, 3, 4, 1961 Praha 1961               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2624 Časopis Společnosti přátel starožitností - roč. LX, č. 1, 2, 3, 4, 1962 Praha 1962               periodikum, pravěk, prehistorie
Mz 2625 Stavba VD Jaroměř 1950-1980 Jaroměř 1980
Mz 2626 Světnička Boženy Němcové Červený Kostelec 1942
Mz 2627 Požadavky a zásady Kautský, Karel           Praha 1892
Mz 2628 Krajinská výstava v Červeném Kostelci. Od 30. července do 30. srpna 1899. Katalog Dudek, Bohumil Červený Kostelec 1899     výstavy, katalogy, průmysl, zemědělství, školství             z Červeného Kostelce
Mz 2629 Drobné povídky Krapka, Josef Náchodský             Praha 1894
Mz 2630 Program slavnosti odhalení pamětních desek národním hrdinům, padlým v boji za vlast Josefu Kaválkovi, desátníku ruských legií, Janu Řehákovi, nadporučíku franc. legií ve dnech 14. a 15. června 1930 v Červeném Kostelci Červený Kostelec 1930     Iválka, legie, legionáři, Josef Kaválek, Jan Řehák                 z Červeného Kostelce
Mz 2631 Je tady gestapo! Šimáně, Jan Červený Kostelec 1946 IIválka, Náchodsko, vzpomínky, paměti, události
Mz 2631b Je tady gestapo! Šimáně, Jan Červený Kostelec 1946 IIválka, Náchodsko, vzpomínky, paměti, události
Mz 2632 Domácí tajemník II. Šulc, P. J.            Praha 1873
Mz 2633 Český mechanik. Měsíční sborník klubu mechaniků a optiků v Praze se zvláštním zřetelem na všechny z kovu zpracovatele - 1887, roč. II Kettner, Josef - Osvald, Václav red.) Praha 1887             periodikum, sborník, věda, technika, strojírenství, elektrika, průmysl                   z Červeného Kostelce
Mz 2634 T.G. Masaryk na českokladském pomezí Červený Kostelec 1924 TGM, Tomáš Garrigue Masaryk
Mz 2635 Modlitební kniha (přeložená od Jos. Šrůtka) Hradec Králové 1849
Mz 2636 Alois Jirásek a Náchodsko Nejedlý, Zdeněk           Náchod 1926
Mz 2637 Cesty prozřetelnosti Hulínský, J.             Náchod 1930
Mz 2638 75. výroční zpráva - Občanská záložna v náchodě 1936
Mz 2639 Šedesát let Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci Hurdálek, Josef (red.) Červený Kostelec 1933 dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie, hasiči, požárníci, výroční zprávy                   z Červeného Kostelce
Mz 2640 Věčné památce popravených a umučených bojovníků a hrdinů osvobozovacího boje z Červeného Kostelce a okolí Červený Kostelec 1945 IIválka, odboj
Mz 2641 Stanovy vzájemné pojišťovacího spolku proti ohni Náchod 1927
Mz 2642 Průvodce výstavou. Živnostensko-průmyslová výstava kraje Boženy Němcové v České Skalici pod záštitou městské rady 10.-24. VII. 1932 Česká Skalice 1932              průmysl, obchod, dobové reklamy, inzerce, výstavy, průmyslové výstavy
Mz 2643 Červený Kostelec a květnová revoluce 1945. Řeč při obnoveném pomníku obětí světové války 1914-1918 a oslavě prvého výročí vítězství dne 9. května 1946 Kulíř, Bohumil Červený Kostelec 1946 květen 1945, IIválka, Červenokostelecko, nacismus, osvobození, východní Čechy
Mz 2644 Účel spořitelny městské v Červeném Kostelci Schreiber, Václav     Úpice
Mz 2645 Ročenka občanské záložny v Červeném Kostelci 1933 Praha 1933
Mz 2646 Ročenka občanské záložny v Náchodě Praha 1937
Mz 2647 Ročenka občanské záložny v Náchodě Praha 1937
Mz 2648 Pestrý týden - 1. 9. 1926 Praha 1926   periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 3. 8. 1927 Praha 1927           periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 31. 5. 1930 Praha 1930           periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 4. 7. 1932 Praha 1932    periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - prosinec 1934 Praha 1934           periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 7. 3. 1935 Praha 1935            periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 14. 9. 1937 Praha 1937       periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 20. 9. 1937 Praha 1937       periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 19. 10. 1937 Praha 1937       periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2648 Pestrý týden - 4. 7. 1938 Praha 1938      periodikum uloženo nahoře nad Mz 9
Mz 2649 Stanovy Národní gardy Praha 1935
Mz 2650 Český domov XI, 9. 5. 1941 Praha 1941    periodikum
Mz 2650 Český domov XI, 10. 5. 1941 Praha 1941    periodikum
Mz 2651 a Náchodský kraj 1925 Náchod 1925      periodikum
Mz 2651 b Náchodský kraj 1935 Náchod 1935        periodikum
Mz 2652 U nás 1935 Náchod 1935        periodikum
Mz 2652 U nás 1937 Náchod 1937 periodikum
Mz 2652 U nás 1938 Náchod 1938 periodikum
Mz 2652 U nás 1940 Náchod 1940  periodikum
Mz 2653 Náchodsko 1960 - 4 ks Náchod 1960            periodikum?
Mz 2654 Náchodské noviny Náchod 1898       periodikum
Mz 2654 Náchodské noviny Náchod 1899        periodikum
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR (6 ks) + 1982,83,84?? OVĚŘIT
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 2 ks Náchod 1976
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 11 ks Náchod 1977
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 10 ks Náchod 1978
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 9 ks Náchod 1979
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 11 ks Náchod 1980
Mz 2655 Zlatý klas - OVSDR - 12 ks Náchod 1981
Mz 2655 Zlatý klas 1982, 1983, 1984? - 12 ks OVSDDR Náchod 1982
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1977 (7 ks) Náchod 1977
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1978 (10 ks) Náchod 1978
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1979 (9 ks) Náchod 1979
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1980 (11 ks) Náchod 1980
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1981 (10 ks) Náchod 1981
Mz 2656 Náchodský zpravodaj 1982 (10 ks) Náchod 1982
Mz 2657 Novoměstský zpravodaj 1979 (10 ks) Nové Město nad Metují 1979
Mz 2657 Novoměstský zpravodaj 1980 (12 ks) Nové Město nad Metují 1980
Mz 2657 Novoměstský zpravodaj 1981 (12 ks) Nové Město nad Metují 1981
Mz 2657 Novoměstský zpravodaj 1982 (11 ks) Nové Město nad Metují 1982
Mz 2657 Návrh volebního programu 1981-85 Nové Město nad Metují 1981
Mz 2658 Hlas Hořiček 1979-1982 (13 ks) Osvětová beseda a MNV 1979-82
Mz 2659 Velkojesenický oznamovatel 1978-81 (9 ks) MNV 1978-81
Mz 2660 Slezský sborník č. 4 1980                            periodikum
Mz 2661 Rodným krajem 1972-78                  ROZEPSAT Červený Kostelec 1972-78
Mz 2662 Informátor OV SSM 1974-79 Náchod 1974-79
Mz 2663 Stárkovský zpravodaj 1978-80 (25 ks) Stárkov 1978-80
Mz 2663 Stárkovský zpravodaj 1982 (4 ks) Stárkov 1982
Mz 2664 Policko č. 9 Police nad Metují 1981
Mz 2665 Pevnost Dobrošov Kaplan, Václav Hradec Králové 1977               IIválka, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
Mz 2666 Pevnost Dobrošov. Památník odhodlání a zrady (jeden skládaný list) Novák, Václav OMN                        Náchod 1976 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2666b Pevnost Dobrošov. Památník odhodlání a zrady (jeden skládaný list) Novák, Václav OMN                        Náchod 1976 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2667 Památník odhodlání a zrady (Jeden skládaný list; text anglicky, německy, rusky) Novák, Václav OMN                        Náchod 1977 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2668 Radnice v Náchodě Šafář, Oldřich           MěstNV Náchod 1981
Mz 2669 Statistická ročenka Náchod OO ČSÚ Náchod 1981
Mz 2670 120 let Hronu v hudebním životě NKS Náchod 1981
Mz 2671 Zpravodaj - 25 let podniku Restaurace Náchod 1953-78 (2 ks)
Mz 2672 Jasenná - přírodní poměry a dějiny obce MNV a OB Jasenná 1980
Mz 2673 Památník župního sletu
Mz 2674 35 let národní házené v Krčíně 1944-79 ONV Náchod 1979
Mz 2675 Jiráskova chata na Dobrošově Zachoval, František Karel (red.) [Náchod 1924] turistika, výlety, reklamy, architektura, stavby
Mz 2676 Božena Němcová (1862-1962) Červený Kostelec 1962
Mz 2677 Otevření vlastivědného musea v Červeném Kostelci ve dnech 28. a 29. května 1939. Stručný průvodce Hurdálek, Josef Červený Kostelec 1939 muzea, práce v muzeu, činnost, průvodce            z Červeného Kostelce
Mz 2678 Náchod Náchod 30. léta 20. stol.  propagace, reklama, fotografický materiál
Mz 2679 Sčítání lidu, domů a bytů 1980 Náchod 1981
Mz 2680 Lidové dřevěné stavby na Náchodsku NKS Náchod 1981
Mz 2681 Bleskovka (72 ks) OVSRD, OSZ Náchod 1982
Mz 2682 Poštovní knížka                                                                 1873, 1874, 1884, 1891, 1893, 1897, 191, 1903, 1909, 1910,                                          1911, 1913, 1914, 1917, 1919, 1927, 1928, 1934, 1937 Praha poštovnictví, pošta
Mz 2683 Vzletná Knížka pro neduživé k veliké štěpné zahradě připojená; v níž se dostatečně obsahuje: jak by nemocný svaté svátosti hodně přijímati svou nemoc k většímu užitku své duše vynaložiti a k šťastnému stonání strojiti se měl... Jakub Maxmilián Svoboda, Brno 1718              modlitby, nábož., církev, nemocní, umírající        ST
Mz 2684 Následky otroctví Kratochvíl, J.                  Chrudim 1873            2x 2684???
Mz 2684 Věrný slib dvou milujících Kratochvíl, J.              Chrudim 1871            2x 2684???
Mz 2685 Řeči na svatební služby vůbec vydané pro družby i pro šlechetné mládence, jenž připíjejí o věnce, pannám, družičkám i libosti, všem pánům hostům k radosti… Vavák, František Jan s.l. [konec 18. st., zač. 19. st.]                   svatba, svatební zvyky, svatební obřady, lidové zvyky, etnografie, obyčeje, etika, etiketa, blahopřání, proslovy, slovní obraty                    z Červeného Kostelce
Mz 2686 Modlitby 1. pol. 19. st.
Mz 2687 Zpráva o činnosti - Spolek paní a dívek v Náchodě 1929
Mz 2688 Stanovy spolku strojmistrů a zřízenců … Červený Kostelec, Náchod 1927
Mz 2689 Město Náchod, střed Jiráskova kraje Zachoval, František Karel Náchod s. a.      město Náchod, lékaři, služby, doprava, kultura, turistický průvodce
Mz 2690 Turista v Náchodě Hraše, Jan Karel Náchod 1895
Mz 2691 Pamětní spis okresní odbočky Ústředního svazu průmyslu pro Náchod a okolí Zachoval, František Karel Náchod 1940 osobnosti, region, průmysl, hospodářství, textil, gumárenský průmysl, tkalcovna, přádelna, barevna, spořitelna, lázně Běloves
Mz 2692 Rakouská národní hymna Vídeň 1896 hymna, státní hymna, Rakousko-Uhersko, rakouská monarchie, státní symboly
Mz 2693 Rozpočty města Náchoda Náchod 1941 uloženo nahoře nad Mz7-b
Mz 2694 Předlohy ukázek písma - pol. 19. Stol. písmo, psaní, typy písma
Mz 2695 Já ve tmách světla rozžíhal Krapka, Josef Náchodský             Hradec Králové 1959
Mz 2696 Svatý spojek lásky bratrů a sester bratrstva pod veleslavném názvu nejsvětějšího srdce Ježíšova, pozůstávající v každodenních službách ke cti nejsvětějších srdci Ježíše a Marii mimo růženeček, denní časy a litanie Kladsko 1795 nábož., církev, náboženské společenství      ST
Mz 2697 Jubilejní výroční zpráva 1948 (Náchod) Náchod 1948
Mz 2698 Krakonoš Hraše, Jan Karel Náchod
Mz 2699 Její římsko-císařské v Germánii, uherské a české královské milosti atd. nový čeládky a sloužících týkající se pořádek pro Království české (Pořádek pro Království české) Jan Josef Klauser, Praha 1765             právo, zákony, předpisy             ST
Mz 2700 Generální cechovní artykulové pro pořádky královských dědičných zemí českých Praha 1739      právo, zákony, předpisy                 ST
Mz 2701 Spořitelny městské v Náchodě? - první účetní výkaz Náchod 1891
Mz 2702 Jak Náchod uvítal českou samostatnost 28. 10. 1918 Náchod 1918
Mz 2703 Výpis ze řádu volení do sněmu zemského a ze … Praha 1870
Mz 2704 Litterae vernales Litoměřice 1819
Mz 2705 Žádost občanské záložny v Náchodě Pardubice 1908
Mz 2706 Mladosť Hraše, Jan Karel      Praha 1888
Mz 2707 Positiones ex… Praha 1824
Mz 2708 Waldordnung 1789                právo, zákony, předpisy                 ST
Mz 2709 Chronologisches Verzeichniss der Naturbegebenheiten im königreiche Böhmen: vom Jahre 633 bis 1700 mit einigen ökonomischen Aufsätzen sammt der periodischen Witterung auf das Jahr 1790 / Von Anton Strnadt Professor und königl. Astronom Strnadt, Anton (Antonín Strnad) Praha 1790 kronika, přírodní jevy, přírodní úkazy                   ST
Mz 2710 Válka slovansko-turecká r. 1876 IV.?
Mz 2711 Nauka o kupeckém počtářství Skřivan, Antonín Praha 1881 učebnice
Mz 2712 Národ sobě Praha 1880 uloženo nahoře nad Mz8-a
Mz 2713 Ein Newer Albertus Magnus. Von Weibern und Geburten der Kinder, sampt ihren Artzneyen. Auch von Tugenden etlicher fürnemen Kreüter und von Krafft der der Edlen Gestein. Von Art und Natur etlicher Thier. Mit sampt einem bewerten Regiment für die Pestilentz. Alles auffs new gebessert durch S. Apolinarein (lékařská kniha) Magnus, Albertus Michael Manger, Augšpurk 1596 lékařství, léčitelství, zdravotnictví, léčení, zdraví            ST
Mz 2714 Torzo tisku pravděpodobně Česká kronika ST?
Mz 2715 [Domácí kuchařka, aneb, pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a Moravské] Rettigová, Magdalena Dobromila [Hradec Králové 1844]         kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, vaření            z Červeného Kostelce
Mz 2716 Slavnostní list soc. dem. náchodské k jubileu 15 let
Mz 2717 První máj 1906 Praha 1906               (ČK 50/76)
Mz 2718 Dvacátý pátý 1. máj 1914 Praha 1914               (ČK 50/76)
Mz 2719 I. sjezd pometujských obcí a všech Teplic v ČSR (12.-13.6.1948) OKČT Teplice 1948
Mz 2720 Jednací řád pro zastupitelstvo obce města Náchoda Hradec Králové 1865
Mz 2721 Diktáty dynasticko-vlastenecké a z doby světové války. Pro školu obecnou a měšťanskou Šmid, Josef Praha 1917 učebnice, školy, školství, český jazyk, čeština, pravopis, Iválka, propaganda, monarchie, Rakousko-Uhersko
Mz 2722 Cestovní zpravodaj – Výstava 38 Náchod 19. června-15. srpna Brno 1938  výstava 38, průmysl, obchod, dobové reklamy, dobové fotografie, inzerce
Mz 2723 25 let Sokola v Novém Městě nad Metují (17. 7. 1892) Nové Město nad Metují 1892
Mz 2724 Gawoty Gwiezdne Wroczyňski, Jan        Lwow 1905
Mz 2725 (Zlluheslb.)  Шинель Гогол, Н. В.             Moskva 1902
Mz 2726 K historii intendantské služby čs. armády na Rusi Petrš, Josef Praha 1926 legie, legionáři, Iválka
Mz 2727 A vlast volá zpět! Peerz, Rudolf Vídeň 1916 Iválka, úvahy, válečné půjčky
Mz 2728 Čechům dobré vůle! V. B.                       Praha 1897
Mz 2729 Hory orlické Praha 1922
Mz 2730 Politický klub st. pokrok. Karel Havlíček v Náchodě Choceň 1908
Mz 2731 Neuhasínající plamen. Co bylo censurou v letech 1939-1945 umlčeno Zachoval, František Karel Náchod 1945 kostelík na Dobeníně, Náchodsko, Dobenín, pověsti, legendy
Mz 2732 Pravidla dle kterých vybírána býti má dávka nápojů … Náchod 1907
Mz 2733 Belehrung - Instrukzione Vídeň 1836
Mz 2734  Kniha ke čtení pro druhou třídu městských a venkovských škol v císařských a královských rakouských zemích Praha 1839                učebnice
Mz 2735 Tři roky před mikrofonem Moravec, Emanuel       Praha 1942
Mz 2736 293. vládní návrh Praha 1930
Mz 2737 Schul-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten zustande und über das Weltgebäude. Ausgabe für die Oesterreichische Monarchie… Stieler, Adolf Gotha 1859 učebnice
Mz 2737 Historische original Handzeichnungen Geiger, Peter Johann Nepomuk                            Mz 2737 - je dvakrát Vídeň 1891 výtvarné umění
Mz 2738 Historische memorabilien des In- und Auslandes…
Mz 2739 Upomínky 1914             obrázky, originály, Uhersko, výtvarné umění             uloženo nahoře nad Mz8-a
Mz 2740 Atlas - Orbis antiqui minor Praha [poč. 19. st.?]               mapy, atlasy, antický svět      uloženo nahoře nad Mz8-a
Mz 2741 Luizina polka Fryček, Václav          B. Chrastina - Náchod 1934
Mz 2742 Bonato. Hra o třech dějstvích Fryček, Václav Náchod 1942          beletrie, divadlo, divadelní hry, životopisné divadelní hry, biografie, životopisy, Jacopo Bonato, lázně Běloves, výtvarné umění, malíři, Náchodsko
Mz 2743 Osvobozené vlasti Pokorný - Meisnerová    Náchod 1945
Mz 2744 Ptačí budky Kult - Klapal             ČSOP Náchod
Mz 2745 Voličský seznam (15. 6. 1919 Náchod) Náchod 1919
Mz 2745 Voličský seznam (15. 6. 1919 Náchod) Náchod 1919
Mz 2746 Ve službách sokolských Náchod 1932
Mz 2747 Památník na oslavu 25letého trvání reálky, nyní reálného gymnasia v Náchodě Náchod 1922  školy, střední školy, výroční zprávy, gymnázium Náchod
Mz 2748 Okrskový soubor Starkoč Jaroměř 1930
Mz 2749 a Pevnost Dobrošov. Památník odhodlání a zrady (jeden skládaný list) Kaplan, Václav OMN                        Náchod 1981 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2749 b Pevnost Dobrošov. Památník odhodlání a zrady (jeden skládaný list) Kaplan, Václav OMN                        Náchod 1981 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2750 Kytice z českých národních pověstí - PŘEŘAZENO NYNÍ RH 11 Hraše, Jan Karel          1884
Mz 2751 Český betlém Juránek, Jan           Nové Město nad Metují 1947
Mz 2752 Rebel a básník. Okamžiky života dělnického politika a básníka Josefa Krapky - Náchodského Franěk, Otakar Hradec Králové 1982           česděj, osobnosti, region, Náchod
Mz 2753 Bibliografie dějin … 7
Mz 2754 Boje, práce, vítězství. Katalog výstavy archivních dokumentů k dějinám textilní výroby a dělnického hnutí v severovýchodních Čechách kol. Náchod 1982 textil, průmysl, region
Mz 2755 a Metodické listy pro škol. I. č ČÚV ČSTV Praha 1981
Mz 2755 b Metodické listy pro škol. II. č ČÚV ČSTV Praha 1981
Mz 2756 100 let dobrovol. P.O. a sjezd rod. a přátel ve Slatině nad Úpou MNV Slatina nad Úpou 1982
Mz 2757 a Pevnost Dobrošov Kaplan, Václav Kruh Hradec Králové 1983 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2757 b Pevnost Dobrošov Kaplan, Václav Kruh Hradec Králové 1983 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2757 c Pevnost Dobrošov Kaplan, Václav Kruh Hradec Králové 1983 IIválka, pevnosti, opevnění, pevnostní systémy
Mz 2758 a Zbraně na obranu republiky 1938 Karlický, Vladimír - Kaplan, Václav OMN Náchod 1982              zbraně, výzbroj, výstroj, Dobrošov, opevnění, pevnosti
Mz 2758 b Zbraně na obranu republiky 1938 OMN Náchod 1982              zbraně, výzbroj, výstroj, Dobrošov, opevnění, pevnosti
Mz 2758 c Zbraně na obranu republiky 1938 Karlický, Vladimír - Kaplan, Václav OMN Náchod 1982              zbraně, výzbroj, výstroj, Dobrošov, opevnění, pevnosti
Mz 2759 Práva a zřízení zemská Království českého  (trezor ředitel) z Budova, Budovec Václav Jiří Melantrich z Aventina, Praha 1564           právo, zákony    ST
Mz 2760 90 let přádelnictví v Hronově (příloha) Tepna Hronov 1978
Mz 2761 Po stopách pánů šubířů z Bechyně Ševčík, Alois                 MNV Šubířov u Jevíčka 1948
Mz 2762 Rozvoj ekonomiky a životní úrovně v okrese Náchod OO ČSÚ Náchod 1982
Mz 2763 Bohdašín, Končiny ŠKK MNV Červený Kostelec 1983
Mz 2764 V zrcadle staletí Krajské muzeum Hradec Králové
Mz 2765 Zpravodaj pro dějiny závodů v ČSSR 12 ÚŠ ROH Antonína Zápotockého 1983
Mz 2766 Průvodce po bojišti u Náchoda z r. 1866 Náchod 1936
Mz 2767 Červenokostelecko 1 ŠKK MNV Červený Kostelec 1980
Mz 2768 Vízmburk ŠKK MNV Červený Kostelec 1980
Mz 2769 Bohdašín, Končiny ŠKK MNV Červený Kostelec 1983
Mz 2770 Mládež a kultura 1983-84 abc OKS Náchod 1983
Mz 2771 a Divadelní tradice Náchoda Bouza, Erik - Sádlo, Václav Náchod 1983    divadlo, herectví, amatérské herectví, katalog k výstavě
Mz 2771 b Divadelní tradice Náchoda Bouza, Erik - Sádlo, Václav Náchod 1983    divadlo, herectví, amatérské herectví, katalog k výstavě
Mz 2771 c Divadelní tradice Náchoda Bouza, Erik - Sádlo, Václav Náchod 1983    divadlo, herectví, amatérské herectví, katalog k výstavě
Mz 2771 d Divadelní tradice Náchoda Bouza, Erik - Sádlo, Václav Náchod 1983    divadlo, herectví, amatérské herectví, katalog k výstavě
Mz 2772 Voda pro Hronov a Náchod Jál, Karel a kol.           Praha 1983
Mz 2773 Meziměstí MNV Meziměstí 1983
Mz 2774 100 let požárního sboru v Šonově u Nového Města nad Metují MNV Šonov 1983
Mz 2775 Camerata nova Náchod 1983 NKS Náchod 1983
Mz 2776 25 let Náchodského kulturního střediska 1953-78 NKS Náchod 1978
Mz 2777 Zpravodaj JZD Nástup Žďárky JZD Žďárky 1984
Mz 2778 Informace - socialistická akademie OV Náchod Socialistická akademie OV Náchod
Mz 2779 Aktuality SS Teplice nad Metují č. 4 Státní statek Teplice 1983
Mz 2780 Jetřichovský zpravodaj MNV Jetřichov 1983
Mz 2781 Informace JZD Rozkoš JZD Rozkoš 1983
Mz 2782 Zpravodaj JZD Vítězný únor JZD Josefov 1983
Mz 2783 Broumovský zpravodaj MNV Broumov 1983
Mz 2784 Katalog výstavy OMN - Keramika OM Náchod 1984
Mz 2785 Police nad Metují (vlastivědný sborník) Bělohlav, Josef         Praha 1912
Mz 2786 Náchodsko - kapitoly ze současnosti a minulosti. Stručný průvodce expozicemi okresního muzea. (K 100. výročí založení muzea v Náchodě (1879-1979) Tocháček, Václav Náchod 1979 Náchod, muzea, expozice, výstavy, průvodce
Mz 2787 Městské divadlo Náchod Šafář, Oldřich           NKS Náchod 1978
Mz 2788 Znak města Hronova MěNV Hronov 1972
Mz 2789 Z revolučních a pokrokových tradic lidu severovýchodních Čech Státní zámek           Náchod 1960
Mz 2790 Jarní seminář filmových klubů Náchod Rada čs. film. klubů Praha, Okresní správa kin Náchod 1983
Mz 2791 Okresní festival her Aloise Jiráska Hronov OKS, MěNV Hronov, Náchod, ZK ROH Hronov 1980
Mz 2792 Festival české dramatické tvorby Náchod OKS, NKS Náchod 1983
Mz 2793 Odboj broumovských Wintera, Vavřinec p.     Praha 1904
Mz 2794 Náchod Bělohlav, Josef         Praha 1912
Mz 2795 Policko-vlastivědný věstník r. 84 Vlastivědný kroužek JKP ROH                   Police nad Metují 1984
Mz 2796 Válečné události roku 1866 Mühlstein, Ludvík - Doubrava, A. Areál bojiště na Chlumu 1984            válka 1866
Mz 2797 a Vízmburk Drahoňovský, František - Šolc, Jiří                  Muzeum Trutnov, SZK ROH Červený Kostelec 1984
Mz 2797 b Vízmburk Drahoňovský, František - Šolc, Jiří                  Muzeum Trutnov, SZK ROH Červený Kostelec 1984
Mz 2798 Hudební tradice náchoda Bohadlo, Stanislav Náchod 1984 hudba, Náchod, dějiny hudby, hudba v Náchodě
Mz 2798 b Hudební tradice náchoda Bohadlo, Stanislav Náchod 1984 hudba, Náchod, dějiny hudby, hudba v Náchodě
Mz 2799 Chvalkovice v Čechách Kraus, J. - Kardová, V.  MNV Chvalkovice 1984
Mz 2800 25 let bytového družstevnictví na Náchodsku SBD Náchod 1984
Mz 2801 A. Zápotocký 1884-1984 7
Mz 2802 Květen 1945 na Českoskalicku Mühlstein, Ludvík        Muzeum B. Němcové Česká Skalice 1975
Mz 2803 Městské muzeum Jaroměř Mertlík, Pavel             muzeum Jaroměř 1984
Mz 2804 Práva městská Království českého Kristián z Koldína, Pavel Jiří Melantrich z Aventina, Daniel Adam z Veleslavína, Praha 1579         právo, zákony, města, městská zřízení, městská správa                ST               čp. 18 EXPOZICE
Mz 2805 Život a dílo mistra A. Jiráska v mých vzpomínkách Klika, Jaroslav
Mz 2806 Šachová ročenka 1983-84 Čáp, Jaroslav             VŠSOV ČSTV Náchod
Mz 2807 90 let šachu v Náchodě 1895-1985 Čáp, Jaroslav -Prachař, Vladimír                   VŠSOV ČSTV Náchod
Mz 2808 Kulturní kalendář JKP Police nad Metují (5/1964, 1965, 1/1966) JKP Police nad Metují
Mz 2809 Hlasy z Kvíčerova (1966, 1967, 1968, 1972) JKP Police nad Metují
Mz 2810 … benzínem voněli a travou Náchod 1985
Mz 2811 Okresní muzeum v Náchodě - Metodické listy Náchod 1985
Mz 2812 Brána Jiráskova kraje Náchod kol.                          Brno 1947
Mz 2813 B. Němcová Tilschová, A. M.           Česká Skalice 1948
Mz 2814 Smetana a Boleslavsko Čeleda, J.                 Mladá Boleslav 1928
Mz 2815 Za Bohuslavem Mrštinou. Sborník statí ke sjezdu Královéhradecké župy Čsl. obce legionářské a odhalení Mrštinovy desky 3. srpna 1930 v Náchodě Fryček, Václav (red.) Náchod 1930 Iválka, legionáři, československé legie, Bohuslav Mrština, dobové reklamy, inzerce
Mz 2816 Tělovýchova ve VČ proti fašismu Kudrna, J.                    Hradec Králové
Mz 2817 Gymnázium v Náchodě 1897-1977. Pamětní tisk k 80. výročí založení školy Máslo, Stanislav (red.) [Náchod 1977]         školy, školství, výroční zprávy, Náchod, střední školy
Mz 2818 Filosofská historie Jirásek, Alois
Mz 2819 Náchod včera, dnes, zítra kol.                       Náchod 1971
Mz 2820 ČSČK v Náchodě kol.                             Náchod 1946
Mz 2821 B. Němcová a V. B. Nebeský Záhoř, Z.                   Praha 1920
Mz 2822 Vějíř B. Němcové Seifert, Jaroslav          Praha 1940
Mz 2823 Naše paní B. Němcová Halas, František          Praha 1940
Mz 2824 Kladsko! Smutek i naděje české země Davídek, Václav Praha 1945 vzpomínky, Kladsko, dějiny Kladska
Mz 2825 Žernov - Rýzmburk Štyrand, V.                Praha
Mz 2826 B. Němcová Tille, Václav                Praha 1920
Mz 2827 Die Weltgeschichte Schmidt, F.               Berlin 1882 světové dějiny
Mz 2828 A. Zápotocký 1884-1984 Jaroměř 1985
Mz 2829 25 let bytového družstevnictví na Náchodsku Náchod 1984
Mz 2830 Výroční zpráva gymnázia v Náchodě r. 1984-85 Náchod 1985
Mz 2831 Sběratelské zprávy ČNS č. 49 Hradec Králové 1985
Mz 2832 Přebíráme štafetu - 35 let PO a SSM Náchod 1984
Mz 2833 Lidové betlémy Vaclík, Vladimír          Hradec Králové 1986
Mz 2834 Zapomenuté hlasy Krulichová - Jankovič    Hradec Králové 1986
Mz 2835 Operace Silver A Jelínek, Zdeněk
Mz 2836 Živé prameny. Vznik Jiráskovy nové kroniky U nás Janáčková, Jaroslava Hradec Králové 1980           česlit, osobnosti, Jirásek
Mz 2837 Náchodsko, Hradecko - průvodce Praha 1986
Mz 2838 a Náchod 1866-1916. 50 let náchodské fotografie Šafář, Oldřich Náchod 1986        Náchod, region, fotografie, fotografování
Mz 2838 b Náchod 1866-1916. 50 let náchodské fotografie Šafář, Oldřich Náchod 1986        Náchod, region, fotografie, fotografování
Mz 2838 c Náchod 1866-1916. 50 let náchodské fotografie Šafář, Oldřich Náchod 1986        Náchod, region, fotografie, fotografování
Mz 2838 d Náchod 1866-1916. 50 let náchodské fotografie Šafář, Oldřich Náchod 1986        Náchod, region, fotografie, fotografování
Mz 2839 40 vítězných let
Mz 2840 Rubena 1923-73 Náchod 1973
Mz 2841 Firemní kovové známky … Šafář, Oldřich          1986
Mz 2842 Metodické listy OMN 9/85
Mz 2843 Bibliografie regionálního tisku na okrese Kolín 1863-1983 Kolín 1984
Mz 2844 Vznik a boje KSČ na Kolínsku Procházka, J.            Kolín 1986
Mz 2845 40 let budování socialismu na Kolínsku Kolín 1985
Mz 2846 Čeští bratři na Náchodsku Choc, Karel [po 1948] evangelíci, nekatolíci, protestanté, čeští bratři, Náchodsko, církev bratrská RKPS (STROJOPIS)
Mz 2847 Náchodsko od minulosti k dnešku Náchod 1985
Mz 2848 Opevnění 1935-1938. Náchodsko Holub, Ota - Kaplan, Václav Náchod 1986            IIválka, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
Mz 2849 Popis památek historických a uměleckých zámku náchodského Dvořáček, Franta Náchod 1935 architektura, zámek, Náchod
Mz 2850 Lidová architektura kolem nás. Lidová architektura náchodského okresu Horká, Hana Náchod 1987  architektura, stavby, etnografie, region, Náchodsko
Mz 2851 Dějiny Náchoda (Hraše) Hraše, Jan Karel         Náchod 1895
Mz 2851 b Dějiny Náchoda I. (Hraše) Hraše, Jan Karel         Náchod 1895
Mz 2851 c Dějiny Náchoda I. (Hraše) Hraše, Jan Karel         Náchod 1895
Mz 2852 Z dějin dnešního závodu Tepna 07 v Hronově Hladký, Ladislav          Náchod 1988
Mz 2853 Náchod ve filatelii a v numismatice Sádlo, Václav - Šafář, Oldřich Náchod 1988      Náchod, region, sběratelství, známky, numismatika, mince, peníze, měna, filatelie
Mz 2854 Slunečný den Semeráková, F.               Praha 1950
Mz 2855 Cesta do vlasti nebeské Sander, Jan P.        Vimperk
Mz 2856 Náchodské listy (28. 5. 1937) periodikum
Mz 2857 Národní listy 14. 9. 1937 (úmrtí T.G.M.) periodikum
Mz 2858 Mladá fronta 7. 5. 1969 periodikum
Mz 2859 Obrana lidu 31. 5. 1969 periodikum
Mz 2860 Národ 16. 9. 1937 (úmrtí T.G.M.) periodikum
Mz 2861 Národ 15. 9. 1937 (úmrtí T.G.M.) periodikum
Mz 2862 Novinky pro naše děti (Sokol) periodikum
Mz 2863 Svět v obrazech 10.7.1948, 29.1.1949, 9. 7. 1955 periodikum, časopis, sokol, sokolové
Mz 2864 Náchodské listy 17. 9. 1937 (úmrtí T.G.M.) periodikum
Mz 2865 Výstřižky z novin se sokolskou tematikou (F. K. Zachoval) sokol
Mz 2866 Československý sport 25. 5. 1968 periodikum
Mz 2867 Československý sport 12. 6. 1968 periodikum
Mz 2868 Pestrý týden 4. 7. 1938 (X. všesokolský slet) periodikum
Mz 2869 Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 4.7. 1938 sokol
Mz 2870 Noviny k všesokolskému sletu 1938 sokol
Mz 2871 Slavnosti sletové Čsl. obce sokolské v Praze 1926 sokol
Mz 2872 Sokolský ruch (8/1922, 7/1934, 9/1937, 20. 3. 1945, 2-3/1948, 8-9/1948 - 2 ks) sokol, periodikum
Mz 2873 Cvičitelka (1-3, 5-12/1939) - roč. 19 periodikum
Mz 2874 Župní zprávy Sokolské župy podkrkonošské Jiráskovy            (10, 12/1946; 2, 4, 5, 7, 8, 11/1947) sokol, periodikum
Mz 2875 List šibřinkový č.1 (únor 1902) periodikum
Mz 2876 Zprávy sokolské župy orlické (1, 3, 4, 5, 7-14/1948) sokol, periodikum
Mz 2877 Pokyny Čsl. obce sokolské r. 1945
Mz 2878 Modlitební kniha proměňujících se svátků od lét 1836 do 1852 (neúplná)
Mz 2879 Noviny z roku 1985 a 1989 - RP, MF, ZN, SS, … (celkem 44 ks) periodikum
Mz 2880 Jubilejní almanach českých textilních dílovedoucích (1893-1913) Spolek tex. v Náchodě Náchod 1914 průmysl, textil, obchod, textilní průmysl, oděvy
Mz 2881 časopisy z let 1966-1990 (MS, Ahoj na sobotu, Dikobraz, …) periodikum
Mz 2882 Hauberovy modlitby pro vzdělané paní a panny Šrůtek, Josef A.         Hradec Králové 1864
Mz 2883 Polowiční nebeklíč obsahující pobožné modlitby křesťanského katol. náb. … kol.                     Jindřichův Hradec 1841
Mz 2884 Dewět stupňů k spasení čili putování za panem Ježíšem do nebe Ruffer, Vojtěch          Praha 1858
Mz 2885 Pravý zlatý nebe klíč. Úplné modlitby křesť. katolického náboženství kol.                        Jindřichův Hradec 1880
Mz 2886 a Zpěvník písní duchovních doporučitelných bratřím a sestrám církve československé Farský, Karel          Praha 1923
Mz 2886 b Zpěvník písní duchovních doporučitelných bratřím a sestrám církve československé Farský, Karel          Praha 1923
Mz 2887 a Zpěvník písní duchovních CČS Farský, Karel          Praha 1925
Mz 2887 b Zpěvník písní duchovních CČS Farský, Karel              Praha 1925
Mz 2888 Zpěvník písní duchovních Farský, Karel              Praha 1930
Mz 2889 Zpěvník církve československé kol.                          Praha 1957
Mz 2890 Příručka křesťanské modlitby Pokorný, František    Praha 1932
Mz 2891 Liturgie patriarchy dr. K. Farského Farský, Karel a kol. Praha 1939
Mz 2892 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Kutná Hora 1939
Mz 2893 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1913
Mz 2894 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1904
Mz 2895 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1903
Mz 2896 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1895
Mz 2897 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                       Praha 1930
Mz 2898 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                         Praha 1934
Mz 2899 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                            Praha 1937
Mz 2900 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                      Praha 1946
Mz 2901 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                       Brno 1948
Mz 2902 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                      Praha 1950
Mz 2903 Zpěvník českobratrské církve evangelické kol.                          Praha 1958
Mz 2904 Bratří českých kancionál žalmů a písní Vratislav 1850
Mz 2905 Církevní zpěvník pro evangelické křesťany Lešta, Štěpán - Růžička, Josef                                Praha 1854
Mz 2906 Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (podle posledního vyd. kralického (1613) Praha 1899
Mz 2907 Die heilige Schrift bible
Mz 2908 Český kancionál Orel, Dobroslav          Praha 1966
Mz 2909 a Český kancionál svatováclavský Praha 1947
Mz 2909 b Český kancionál svatováclavský Praha 1947
Mz 2910 Český kancionál. Lidové vydání bez not Orel, Dobroslav        Praha 1940
Mz 2911 Česlý kancionál. Lidové vydání bez not Orel, Dobroslav          Praha 1939
Mz 2912 Svatováclavský zpěvník. Kostelní písně a modlitby Loula, Otto               Praha 1931
Mz 2913 a Nejobšírnější sbírka písní neb kancionálek pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěchu mládeže školní Praha s. a.
Mz 2913 b Nejobšírnější sbírka písní neb kancionálek pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěchu mládeže školní Praha s. a.
Mz 2914 Nejnovější kancionálek pro katolickou mládež Praha s. a.
Mz 2915 Kancionál (není titulní strana) ?
Mz 2916 Cesta k věčné spáse. Modlitby a duch. zpěvy pro brněn. diecézi Eichler, Karel               Brno 1910
Mz 2917 Kázání na všecky neděle a svátky církevního roku Heusler, Filip         Praha 1898
Mz 2918 Cesta k věčné spáse. Modlitby a duch. zpěvy pro katol. mládež… Eichler, Karel               Brno 1936
Mz 2919 Perikopy čili výňatky Starého a Nového zákona,... Sýkora, Ladislav Jan       Praha 1918
Mz 2920 Schusterův Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné Srdínko, František - Schuster, Ignaz Vídeň 1899      bible, biblické dějiny, Starý zákon, Nový zákon, dějepis biblický, školství, náboženství, katolické náboženství, biblické výklady, církev, učebnice, vzdělávání, školy
Mz 2920b Schusterův Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné Srdínko, František - Schuster, Ignaz Vídeň 1914      bible, biblické dějiny, Starý zákon, Nový zákon, dějepis biblický, školství, náboženství, katolické náboženství, biblické výklady, církev, učebnice, vzdělávání, školy
Mz 2921 Perikopy čili řeči, epištoly a evangelia při mši svaté… Vídeň 1911
Mz 2922 Malá biblická konkordance Štifter, Josef            Praha 1953
Mz 2923 Nový zákon pána našeho Ježíše Krista Hejčl, Jan                 Praha 1937
Mz 2924 Za časů Kristových. Poučné stati z novozák. doby Hudec, Tomáš        Brno 1919
Mz 2925 modlitební kniha (název neznámý) autor neznámý           1847
Mz 2926 Rok mariánský. K uctění nejblalhoslavenější Panny a Matky boží ... Musil, František        Praha 1891
Mz 2927 Dějiny zjevení božího Nového zákona. Pro čtvrtou třídu gymnasijní Podlaha, Antonín Praha 1901; učebnice
Mz 2928 Život pána a spasitele našeho Ježíše Krista, syna božího Neumann, Pantaleon  Praha 1860
Mz 2929 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1874 bible
Mz 2930 Postila aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní a … Frencl, Antonín Inocent Praha 1854
Mz 2931 Zahrádka sv. Františka (časopis) Vodička, Karel Štěpán Krnov 1887
Mz 2932 Poutnická hůl římskokatolického křesťana Minarčík, Jiří                1902
Mz 2933 Falešní proroci. Největší nebezpečí přítomnosti Šrámek, A. V.      Wetzel, Fr. Xaver     Praha 1908
Mz 2934 Štěpná zahrada křesťanky katolické obsahujíc pobožné modlitby Litomyšl 1833
Mz 2935 Růžový věneček, uvitý z rozličných pobožností ku poctě nejsvětější a neposkvrněné Panny a Matky boží Marie Bílek, Ignác             Praha 1859
Mz 2936 Obšírný životopis mistra Jana z Husince, vůbec Hus nazvaného Sommer, J. W.           Praha 1850
Mz 2937 Horliwé modlitby upřímného wzdychání k předivné prozřetelnosti božské… Kutná Hora s. a.
Mz 2938 Pobožnost svato-postní Tejrowský, Pavel        Praha 1863
Mz 2939 Katolická mravouka Řehák, Lev Karel         Praha 1893
Mz 2940 Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá Vimperk             modlitební kniha
Mz 2941 Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství… Broumov
Mz 2942 Nábožná rozvažování nejdůležitějších tajemství vtěleného slova… Pohořelý, Josef Mirumil Chrudim 1873
Mz 2943 Roráte, neboli radostné zpěvy adventní z času císaře a krále Karla IV. Hradec Králové 1889          vánoční zpěvy, Vánoce
Mz 2944 Nábožná rozvažování nejdůležitějších tajemství vtěleného slova… Praha 1907
Mz 2945 Království boží. Modlitební kniha pro katol. křesťany                         obojího pohlaví  vyd. Němeček, Josef      Praha - 2. pol. 19. st.
Mz 2946 V kříži spása. Katolická misionární knížka 2. pol. 19. st.
Mz 2947 V kříži spása. Katolická misionární knížka 2. pol. 19. st.
Mz 2948 Naše světla. Čtení ze životů svatých pro každý den v roce  Hlučín 1933
Mz 2949 Zbožné úvahy a rozjímání sv. Alfons de Liguori (upravil P. Vl. Jeřábek) České Budějovice 1937
Mz 2950 Sedm svatých nebeských zámků, které jeden nábožný poustevník od svého anděla strážce obdržel Litomyšl
Mz 2951 Pobožnost v kapli bolestné matky boží na hoře Kalvárii ve Vambeřicích Vambeřice 19. st. Kladsko, poutě, poutní místa
Mz 2952 Popsání vambeřického božího hrobu Vambeřice 19. st. Kladsko, poutě, poutní místa
Mz 2953 Maria - římskokatol. časopis (č. 1 až 24, 1896) + Kříž - časopis (č. 1 až 24) (svázáno v jednom svazku) Praha 1896
Mz 2954 Sonáta Kreuzerova; Život Ježíšův Tolstoj, Lev Nikolajevič; Renan, Ernest                Praha 1909; Praha 1917
Mz 2955 Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II Graus, František         Praha 1957
Mz 2956 Jirka, kocour, Felix a kašpárek (scénář pro loutkové divadlo) Brtník, Václav                  Praha 1933
Mz 2957 Kašpárek v kocourkově (scénář pro loutkové divadlo) Hloušek, Jaroslav            Praha 1931
Mz 2958 Kašpárek si zařizuje zoologickou zahradu (scénář pro loutkové divadlo) Jarská, Květa              Praha s.a.
Mz 2959 Jak se Honza učil báti (scénář pro loutkové divadlo) Jedličková, Karla       Praha
Mz 2960 Káča na zkušené (scénář pro loutkové divadlo) Kautmanová-Skálová S.                            Praha
Mz 2961 Zázračný rendlíček (scénář pro loutkové divadlo) Kautmanová-Skálová Slávka                            Praha s.a.
Mz 2962 Kašpárek a loupežníci (scénář pro loutkové divadlo) Průcha, Jaroslav       Praha 1931
Mz 2963 Kašpárek u krále větrů (scénář pro loutkové divadlo) Průcha, Jaroslav             Praha s.a.
Mz 2964 Divotvorný hrnec (scénář pro loutkové divadlo) Stíbalová, Gusta            Praha s.a.
Mz 2965 Kopec a obr Stoklas, Eugen               Praha 1933
Mz 2966 Kopec a obr Stoklas, Eugen               Praha 1933
Mz 2967 Čs. legie ve Francii 1914-1918 (malířské dokumenty) Památník odboje, Praha 1923           Iválka, legie, legionáři, výtvarné umění, album, obrázky, obrázkové fotoalbum
Mz 2968 Povídky z obou kapes Čapek, Karel                Londýn 1941
Mz 2969 Výbor z Povídek malostranských Neruda, Jan           Londýn 1942
Mz 2970 Pole neorané Jilemnický, Peter          Londýn 1943
Mz 2971 Evropské žalmy Fischl, Viktor               Londýn 1941
Mz 2972 Dva roky Zink, Lubor                     Londýn 1942
Mz 2973 Hovory s TGM Čapek, Karel        Londýn 1941
Mz 2974 a Historický atlas revolučního hnutí Ústř. správa geodézie a kartografie            Praha 1956
Mz 2974 b Historický atlas revolučního hnutí Ústř. správa geodézie a kartografie            Praha 1956
Mz 2974 c Historický atlas revolučního hnutí Ústř. správa geodézie a kartografie            Praha 1956
Mz 2974 d Historický atlas revolučního hnutí Ústř. správa geodézie a kartografie            Praha 1956
Mz 2974 e Historický atlas revolučního hnutí Ústř. správa geodézie a kartografie            Praha 1956
Mz 2975 Masken, Frisuren, Kostüme Zimmermann, Franz Berlin s. a. móda
Mz 2976 RUCH - časopis pro zábavu a poučení (1883, roč. V.) Praha 1883
Mz 2977 RUCH - časopis pro zábavu a poučení (1886, roč. VIII.) Praha 1886
Mz 2978 Vánoční album. Dárek českým rodinám Praha 1883  Vánoce, vánoční zpěvy
Mz 2979 Vlasta. Román z české dávnověkosti podle bájí lidových Řezníček, Vácslav        neuvedeno
Mz 2980 Chytilův místopis Republiky československé Chytil, Alois               Praha 1922
Mz 2981 Zplnomocněnci míru münsterberského a osnabrückého neuvedeno uloženo nahoře nad Mz8-a
Mz 2982 Pražský ilustrovaný zpravodaj (r. 1933, č. 548-602) Praha 1933 uloženo nahoře nad Mz8-a
Mz 2983/      1890 Světozor. Obrazový týdeník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví (r. 1890) Praha 1890 uloženo nahoře nad Mz8-b
Mz 2983/ 1893 Světozor. Obrazový týdeník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví (r. 1893) Praha 1893 uloženo nahoře nad Mz8-b
Mz 2983/ 1895 Světozor. Obrazový týdeník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví (r. 1895) Praha 1895 uloženo nahoře nad Mz8-b
Mz 2983/ 1896 Světozor. Obrazový týdeník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví (r. 1896) Praha 1896 uloženo nahoře nad Mz8-b
Mz 2984 Roti Rösli. Ein Lösebuch für Kinder des III. Schuljahres mit Bildern und Buchschmuck Bern 1925 učebnice, čítanka
Mz 2985 Auplný kapesní slownik čechoslowanského a německého jazyka Vídeň 1850
Mz 2986 Sonnige Tage. Kallender für 1906 Nürnberg s.a.
Mz 2987 Vítězství na Marně. Nepřátelský náběh, rozkaz zastavit, bitva, přímé výsledky, historické důsledky Madelin, Louis Praha 1919  Iválka, Francie, západní fronta, bitva na Marně
Mz 2988 Das neue Naturheilverfahren. Lehr- und Nachschlagebuch der Naturgemässen heilweise und Gesundheitspflege Bilz, F. E.               Leipzig s. a.
Mz 2989 Nový kapesní slovník česko-německý a německo-český Ambrož, Adolf - Štěpán, Jan                      Třebíč 1936
Mz 2990 Cesty po Evropě. Zeměpis pro 2. třídu měšťan. škol Dejmek, Petr Praha 1927          učebnice
Mz 2991 Němčina všem. Praktický kurs němčiny v 30 hovorech s výkladem, úkoly a slovníčky pro začátečníky Doležel, Josef - Jokl, Alois Praha 1942           učebnice
Mz 2992 Slovník komorních a obchodních zkratek soustavy Heroutovy-Mikulíkovy Gafron, Emanuel - Janíček, Bedřich - Klančík, Adolf Praha 1942            učebnice
Mz 2993 Přírodopis pro druhou a třetí třídu měšťanských škol Hanuš, Josef - Toman, Ferdinand Praha 1935 učebnice, přírodopis, biologie člověka, rostlinstvo, botanika, přírodní společenství, geologie, učivo základních škol, vždělávání, základní školy, školství
Mz 2994 Přírodověda pro první třídu měšťanských škol Hanuš, Josef - Toman, Ferdinand Praha 1934              učebnice, přírodopis, botanika, fyzika, zoologie, ovocnářství,sadařství, zelinářství, hospodářská zvířata, potraviny, minerály, nerosty, meteorologie, zdroje tepla, přírodní vědy, učivo základních škol, vzělávání, školy, školství
Mz 2995 Přírodozpyt pro druhou třídu měšťanských škol (chemie s mineralogií) Hanuš, Josef - Toman, Ferdinand Praha 1934              učebnice
Mz 2996 Přírodozpyt pro třetí třídu měšťanských škol (chemie a fysika) Hanuš, Josef - Toman, Ferdinand Praha 1935              učebnice
Mz 2997 Přehled obchodní nauky Heyd, O. F. Železný Brod 1942         učebnice
Mz 2998 Dějepis pro měšťanské školy I (díl prvý pro první třídu) Horčička, Josef - Ledr, Josef Praha 1935      učebnice
Mz 2999 Dějepis pro měšťanské školy II (díl druhý pro druhou třídu) Horčička, Josef - Ledr, Josef Praha 1935      učebnice
Mz 3000 Dějepis pro měšťanské školy III (díl třetí pro třetí třídu) Horčička, Josef - Ledr, Josef Praha 1935      učebnice
Mz 3001 Měřictví pro I., II. a III. třídu měšťanských škol Kuchař, Jan - Svoboda, František Praha 1930                učebnice
Mz 3002 Slovník česko-esperantský Kühnl, Eduard - Procházka Karel Praha 1914              učebnice
Mz 3003 Společenská výchova. Příručka pro samouky i odborné učitele Laudová-Hořicová, Marie Praha 1930           učebnice
Mz 3004 Jazyk vyučovací na obecné škole (Mateřídouška I). Učebnice jazyka českého pro 2. postupný ročník Žofková, Ludmila - Medonos, Václav - Tožička, Bohumil Praha 1935           učebnice
Mz 3005 Naše republika. Zeměpisná učebnice pro první třídu měšťanských škol Pittich, Karel  Praha 1934             učebnice
Mz 3006 Svět. Zeměpisná učebnice pro druhou třídu měšťanských škol Pittich, Karel  Praha 1934             učebnice
Mz 3007 Evropa. Zeměpisná učebnice pro třetí třídu měšťanských škol Pittich, Karel  Praha 1934             učebnice
Mz 3008 Učebnice českého těsnopisu podle soustavy Heroutovy - Mikulíkovy. I. díl písmo korespondenční Slabý, František - Matoušek, Josef Praha 1942             učebnice
Mz 3009 Verda steleto. Učebnice esperanta Seriseva, Verkis V. - Zanetta, Abiggaile Milano 1925        učebnice, esperanto, esperantisté
Mz 3010 Růže karmelská. Vybrané modlitby a pobožnosti pro nábožné katolíky Donin, Ludvík            Vimperk s. a.               modlitby
Mz 3011 Tajemní přátelé. Veselé povídačky o skřítcích Řezníček, Vácslav        Praha s. a.                pověsti, povídky
Mz 3012 Pragensia svatojánská. Sborník prací o kultuře českého baroka Bitnar, Vilém - Procházka, Karel (red.)  Praha 1929                  kostely
Mz 3013 Čítanka pro školy měšťanské, díl II. Petrů, Václav - Drbohlav, Josef  Praha 1909               učebnice
Mz 3014 Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě Šorm, Antonín - Krajča, Antonín                 Praha 1939                 církev, architektura
Mz 3015 Výstava originálů českých mistrů 28.10.-4.11.1923 (katalog) Náchod s. a.             obrazy, výtvar.
Mz 3016 Věstník domoviny zahraničních Čechoslováků (duben 1937, roč. II, č. 1) Praha 1937
Mz 3017 Srdce Prahy v plamenech. 106 snímků Oldřicha Smoly z květnové revoluce Doskočil, Karel - Smola, Oldřich         Praha 1946                  II.válka, česděj, světděj
Mz 3018/   1949- 1-24 Československá filatelie (roč. 5, 1949, č. 1 až 24) Praha 1949              periodikum, filatelie
Mz 3019/  1948- 1-10 Literární noviny (roč. XVII, 1948, č. 1 až 10) Praha 1948                 periodikum, literatura
Mz 3019/  1949- 1-8 Literární noviny (roč. XVIII, 1949, č. 1 až 18) Praha 1949                 periodikum, literatura
Mz 3019/ 1950- 2 Literární noviny (roč.1950, č. 2) Praha 1950                 periodikum, literatura
Mz 3020/ 1912-13-1-8 Světem práce a vynálezů (1912-1913, č. 1 až 8) Praha s. a.   periodikum, věda
Mz 3021/  1929-17,     20-25 Tribuna filatelistů (roč. IX, 1929, č. 17, 20 až 25) Praha 1929  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1930- 1-24 Tribuna filatelistů (roč. X, 1930, č. 1 až 24) Praha 1930  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1931- 1-24 Tribuna filatelistů (roč. XI, 1931, č. 1 až 24) Praha 1931  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1932- 1-25 Tribuna filatelistů (roč. XII, 1932, č. 1 až 25) Praha 1932  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1933- 1-24 Tribuna filatelistů (roč. XIII, 1933, č. 1 až 24) Praha 1933  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1934- 1-24 Tribuna filatelistů (roč. XIV, 1934, č. 1 až 24) Praha 1934  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1935- 1-24 Tribuna filatelistů (roč. XV, 1935, č. 1 až 24) Praha 1935  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1936- 1-4,     6-24 Tribuna filatelistů (roč. XVI, 1936, č. 1 až 4, 6 až 24) Praha 1936  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1937- 1-14, 18 Tribuna filatelistů (roč. XVII, 1937, č. 1 až 14, 18) Praha 1937  periodikum,  filatelie
Mz 3021/  1938- 13 Tribuna filatelistů (roč. XVIII, 1938, č. 1) Praha 1938  periodikum,  filatelie
Mz 3022 Dějiny malířství (sešit 2) Muther, Richard     Praha s. a.                  umění, malířství
Mz 3023/ 1947- 1-12 Hlas hranice (roč. 1947) Bratislava 1947 pohraniční stráž
Mz 3023/ 1948- 3-4,    7-12 Hlas hranice (roč. 1948) Bratislava 1948 pohraniční stráž
Mz 3024/ 1949- 2,4, 5, 6 Svaz brannosti Praha 1949             periodikum, obrana
Mz 3025/  1949-3,7-12 Technická práce (roč. V, 1949, č. 3, 7-8, 9, 11, 12) Praha 1949  periodikum, věda, technika
Mz 3026/ 1938-39-      1-20 Širým světem (roč. XVI, 1938-39, č. 1 až 20) Praha 1938-39          periodikum, zeměpis světa
Mz 3026/ 1939-40,      1-20 Širým světem (roč. XVII, 1939-40, č. 1 až 20) Praha 1939-40          periodikum, zeměpis světa
Mz 3026/ 1940-41 -      1-20 Širým světem (roč. XVIII, 1940-41, č. 1 až 20) Praha 1940-41          periodikum, zeměpis světa
Mz 3027/1 Cestou k Bílé hoře Caha, Arnošt          Brno 1920                   česděj, Bílá hora
Mz 3027/2 Bílá hora a poprava staroměstská Caha, Arnošt          Brno 1920                   česděj, Bílá hora
Mz 3027/3 Doba pobělohorská a jezoviti Caha, Arnošt          Brno 1920                   česděj, Bílá hora
Mz 3028 Pan kolega Juda, Karel              Praha 1921            román
Mz 3029 Sebeochrana a pohlavní zdravověda Batista, V. - Svoboda, L.                        zdraví
Mz 3030 Německo-česká konversační knížka Javornický, Jan - Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1861 konverzace, němčina, učebnice
Mz 3031 Kouzlo ženy v zápase sociálním a erotickém Bakule, František K.  Praha 1923              zdraví
Mz 3032 Hirošima Hersey, John          Praha 1947                 světděj, IIválka
Mz 3033 Jan M. Vianey. Svatý farář arsský Praha 1929             životopis, církev
Mz 3034 Královně máje. Básně kutnohorských studentů Kutná Hora 1940        poezie
Mz 3035 Dědeček jehla Šmilovský, Alois Vojtěch                     Železný Brod 1943      próza, román
Mz 3036 Z Baku do Teheránu Roith, Karel            Praha s. a.                cestopis, zeměpis, etnografie
Mz 3037 Žena, její krása a život pohlavní Malý, K.                 Praha s. a.             zdraví
Mz 3038 Буквар для народныхљ школљ епархіи пряшевскои Кизакљ, Іоанљ           Прага - Пряшевљ 1921                         slovník
Mz 3039/1 Píseň písní I. Sudermann, Hermann        Praha 1933           próza?
Mz 3039/2 Píseň písní I. Sudermann, Hermann        Praha 1933           próza?
Mz 3040 Jak se žije v sovětském Rusku Kupka, J. - Kugler, J.       Praha s. a.                zeměpis, Rusko, etnografie
Mz 3041 Popis památek historických a uměleckých zámku náchodského Dvořáček, Franta                    Náchod 1935             architektura, zámek, Náchod
Mz 3042 Náš tatíček Masaryk. 28 obrazů ze života našeho prezidenta TGM, foto
Mz 3043 Hus a pražská universita Krofta, Kamil        Mladá Boleslav 1910            česděj, husitství, Karlova univerzita, Jan Hus
Mz 3044 Projev ministra Emanuela Moravce na kongresu Unie národních novinářských svazů 10. - 12. dubna 1942 v Benátkách Praha 1942                 česděj, Iiválka, Emanuel Moravec
Mz 3045 Fotodrama stvoření slovem i obrazem. Zjevení boží - bible - jest moudrost shora, … Mezinárodní sdružení badatelů Bible 1914    bible, církev
Mz 3046 Svatý Václav v poesii českého národa, část III. Praha 1940                 poesie, svatý Václav
Mz 3047/1 Hrad pražský - situace s historickými poznámkami a královský letohrádek Belveder Fiala, Karel          Praha s. a.               architektura, dějiny, umění
Mz 3047/1 Hrad pražský - situace s historickými poznámkami a královský letohrádek Belveder Fiala, Karel          Praha s. a.               architektura, česděj, světděj, umění
Mz 3048 Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem sv. Víta v Praze Podlaha, Antonín       Praha 1929; architektura, církev, česděj
Mz 3049 Bez haléře kolem světa, díl III. - malajskou džunglí do Siamu, po moři do Japanu, pěšky přes Japan a po moři domů Franck, Harris           Praha 1921               zeměpis, Asie, Thajsko, Japonsko, cestování
Mz 3050 Malý čtenář (roč. 12, 1893) Praha 1893              periodikum, dětská literatura
Mz 3051 Pouť do Eleusiny. Mystický román ze starého Řecka s bájemi a pohádkami Voborník, Jan       Praha 1932               román, dětská literatura, Řecko, dějiny
Mz 3052 Naučný slovníček. Příruční knížka k okamžitému vysvětlení cizích slov a k poučení o obecných vědomostech Pokorný, Fr. V.           Brno 1906                encyklopedie, naučné slovníky
Mz 3053 Kalendář Národní politiky na rok 1938 Praha                      kalendář
Mz 3054 Náchod (fotografická příručka) s. a.                     fotografie, Náchod, česděj, regděj
Mz 3055 Slovanská epopeje. Historie Slovanstva v obrazích Mucha, Alfons      Praha 1928              Alfons Mucha, výtvarné umění
Mz 3056 Měřictví a rýsování pro měšťanské školy chlapecké - 3. díl Buzek, Karel Praha 1921                geometrie, matematika, učebnice
Mz 3057 Památník k otevření Žižkova sboru Náboženské obce československé v Červeném Kostelci Hurdálek, Josef          Červený Kostelec 1927 církev husitská, Žižkův sbor
Mz 3058 a Jubilejní ročenka 60 let úspěšné činnosti Všeobecné živnostenské záložny v Náchodě 1878-1968 Náchod s. a.            ročenka, občanská záložna, peníze, Náchod
Mz 3058 b Ročenka Všeobecné živnostenské záložny v Náchodě 1939 Náchod s. a.            ročenka, občanská záložna, peníze, Náchod
Mz 3059 Technický budovatelský program Místního národního výboru v Náchodě Náchod 1946              rozvoj města Náchod
Mz 3060 Vzkříšení. Výchovně vzdělávací noviny pro dospělejší mládež (roč. II-III, č. 1 až 12, 1906-1907) Moravany, 1906-1907        periodikum, literatura pro mládež, vzdělávání
Mz 3061 Diář důchodkové kontroly 1926-27 na Slovensku a Podkarpatské Rusi Klas, Jan                Košice 1926            daně, peníze, kontrola, vybírání daní
Mz 3062 Český hasič. Rodinný kalendář na obyčejný rok 1920 Praha s. a.          hasiči, kalendář
Mz 3063 Ozvěny domova i světa v upomínku na X. všesokolský slet v Praze Praha 1938               sokolové, sokolský slet, tělovýchova
Mz 3064/  26-31 Naše vojsko (roč. 4, č. 26 až 31) Praha s. a.             periodikum, armáda
Mz 3065 Pozvání k 59. řádné valné hromadě Všeobecné živnostenské záložny v Náchodě 1937?                  peníze, občanská záložna, valná hromada, Náchod
Mz 3066 Kalendář cukrovarnický na kampaň 1917-18 Neumann, K. C.    Praha 1917              kalendář, curkovar
Mz 3067 a Ročenka československé finanční stráže na rok 1931 Prokšík, Jindřich a kol.  1930                        ročenka, finanční stráž
Mz 3067 b Ročenka československé finanční stráže na rok 1932 Prokšík, Jindřich a kol.  1931                        ročenka, finanční stráž
Mz 3067 c Ročenka československé finanční stráže na rok 1936 Prokšík, Jindřich a kol.  1935                        ročenka, finanční stráž
Mz 3068 Ročenka československých celních úředníků 1934 ročenka, celnice
Mz 3069/1 Celní chemie - díl I. - část všeobecná Krlín, Josef Praha 1928                  učebnice, celnice
Mz 3069/2 Celní chemie - díl II. - chemie anorganická Krlín, Josef Praha 1929                  učebnice, celnice
Mz 3069/3 Celní chemie - díl III. - chemie organická Krlín, Josef Praha 1931                  učebnice, celnice
Mz 3070 Celní účetnictví a pokladní předpisy Hraba, Karel - Vápeník, Josef                   Praha 1929           účetnictví, předpisy, pravidla
Mz 3071 Předpisy veterinární Laitl, Josef                 Praha 1935              veterinární lékařství, předpisy, pravidla
Mz 3072 Příručka nejdůležitějších vědomostí k odborným zkouškám Šponar, J. - Pavlíček, K. Praha 1926            celnice, finanční stráž, učebnice
Mz 3073/1 Seznam zaměstnanců Zemské finanční správy Čechách Praha 1928                  finanční správa, zaměstnanci
Mz 3073/2 Seznam zaměstnanců Finanční správy v Zemi české Praha 1931            finanční správa, zaměstnanci
Mz 3073/3 Seznam zaměstnanců Finanční správy v Zemi české Praha 1933            finanční správa, zaměstnanci
Mz 3073/4 Seznam zaměstnanců Finanční správy v Zemi české Praha 1935            finanční správa, zaměstnanci
Mz 3073/5 Seznam zaměstnanců Finanční správy v Zemi české Praha 1937            finanční správa, zaměstnanci
Mz 3074 Spisový plán ministerstva vnitra Praha 1950          ministerstvo vnitra
Mz 3075 Příručka některých předpisů pro pohraniční finanční stráž Praha 1921                 finanční stráž, předpisy, pravidla
Mz 3076 Daň z motorových vozidel. Dávka z jízdného za osobní dopravu a autobusy Hájek, Zd.            Praha 1927                daně, jízdné, kontrola, vybírání daní
Mz 3077 Výroční zpráva o živnostenské škole pokračovací v Úpici za školní rok 1910-1911 Lelek, Jos. Ant.         Úpice s. a.               školství, výroční zpráva
Mz 3078 Nástin nejdůležitějších poplatkových předpisů a o kolkování obchodních písemností mimo poplatků soudních Kouba, Bohumil       České Budějovice 1947      poplatky, předpisy, obchodní písemnosti, kolky
Mz 3079/1 Jednotný seznam zboží - díl I Praha 1950               celnice, finanční správa, seznamy, zboží
Mz 3079/2a Jednotný seznam zboží - díl II Praha 1950               celnice, finanční správa, seznamy, zboží
Mz 3079/2b Jednotný seznam zboží - příloha k dílu II Praha 1950               celnice, finanční správa, seznamy, zboží
Mz 3079/3 Jednotný seznam zboží - díl II Praha 1950               celnice, finanční správa, seznamy, zboží
Mz 3079/4 Abecední jednotný seznam zboží k I., II. a III. dílu Praha 1950               celnice, finanční správa, seznamy, zboží
Mz 3080/1 Seznam zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951 - díl I s. l. 1950                        seznamy, celnice, finanční správa, zásobování
Mz 3080/2 Seznam zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951 - díl II s. l. 1950                        seznamy, celnice, finanční správa, zásobování
Mz 3080/3 Abecední rejstřík k Seznamu zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951 - díl I a II Brachtl, Antonín    Praha 1950                        seznamy, celnice, finanční správa, zásobování
Mz 3081 Sbírka zákonů a nařízení státu československého 29.7.1927, 114: Celní zákon ze dne 14.7.1927 s. l., s. a.                 sbírky zákonů, zákony, celnice, finanční správa
Mz 3082 Celní sazebník pro československé celní území podle stavu 1.5.1930 Martinec, Emil         Praha 1930             sazby, peníze, poplatky, celnice, finanční správa
Mz 3083 Seznam českých a českoněmeckých úředních tiskopisů dle stavu 1.10.1929 s.l., s. a.                   seznamy, tiskopisy, celnice, finanční správa
Mz 3084/1 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku do konce roku 1930 Praha 1931            seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3084/2 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku v roce 1931 Praha 1931            seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3084/3 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku v roce 1932, 1933 s.l., s. a.         seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3084/4 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku v roce 1934 s.l., s. a.         seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3084/5 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku v roce 1935 s.l., s. a.         seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3084/6 Abecední seznam rozhodnutí celních sporů a dotazů uveřejněných v celním věstníku v roce 1936 s.l., s. a.         seznamy, spory, celnice, finanční správa, věstníky
Mz 3085 I - Stručné pojednání o rozpočtování státních výdajů a příjmů…       II - Přehled organisace vybírání daní Praha 1932                státní rozpočet, státní výdaje, příjmy, vybírání daní, daně, celnice, finanční správa
Mz 3086 Statistika zahraničního obchodu Vápeník, Josef         Praha 1924            zahraniční obchod, statistika, celnice, finanční správa
Mz 3087/1 Příručka spotřebních daní a poplatků I - daň z piva a cukru Šaroch, Alois         Praha 1919                    daně, poplatky, celnice, finanční správa
Mz 3087/2 Příručka spotřebních daní a poplatků II - líh, minerální olej, daň z masa Šaroch, Alois         Praha 1919                    daně, poplatky, celnice, finanční správa
Mz 3087/3 Příručka spotřebních daní a poplatků III - clo, důchodkový zákon trestní, kolky, loterie, puncovní a poštovní důchod… Šaroch, Alois         Praha 1919                    daně, poplatky, celnice, finanční správa
Mz 3087/4 Příručka spotřebních daní a poplatků IV - tabákový monopol, monopol na umělá sladidla, spotřební daň ze zápalek Zavřel, Václav         Praha 1919                    daně, poplatky, celnice, finanční správa
Mz 3088 Rejstřík rubrik celní řízení, povolovací řízení, daně s. l., 1936?             daně, celnice, finanční správa
Mz 3089 Sbírka celních předpisů Praha s. a.                sbírky, předpisy, celnice, finanční správa
Mz 3090 Seznam finančního zaměstnanectva v obvodu zemského finančního ředitelství v Praze Praha 1922            seznamy, celnice, finanční správa, zaměstnanci
Mz 3091 Máj (roč. IV, 1906) Praha 1906        periodikum
Mz 3092 Rudé květy (obrazový čtrnáctideník - 1913, roč. XIII, č. 1 až 10) Praha 1913       periodikum, dělnictvo
Mz 3093 Batovcův politický kalendář a adresář, schematismus a statistika zemí Koruny české na rok 1896 Praha s. a.        kalendář, statistika, česděj, demografie
Mz 3094 Blahověst. Hlasy katolické, XLI, 1891 Praha 1891           periodikum, církev, náboženství
Mz 3095 Svatý Jan Nepomucký, mučeník a hlavní patron Království českého Borový, Klement        Praha 1878           církev, osobnosti, nábož.
Mz 3096 Calendarium perpetuum ad usum fratrum minorum capucinorum juxtaritum s. r. ecclesiae pro provincia Bohemiae, Moraviae et Silesiae Jan Julius Jeřábek, Praha [s. a. kolem pol. 18. st.]     církev, nábož., kapucíni                ST
Mz 3097 Církev vítězná. Životy svatých a světic božích Ekert, František    Praha 1899            církev, nábož., osobnosti, životopisy
Mz 3098 Životy, skutky a utrpení svatých a světic božích - díl pátý Karlík, Hugon Jan    Praha 1858              církev, nábož., osobnosti, životopisy
Mz 3099/I Posvátná místa Království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém. (Řada první - Arcidiecéze pražská, díl I.) Podlaha, Antonín       Praha 1907;       církevní architektura, církev, sochy, pomníky, česděj
Mz 3099/V Posvátná místa Království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém. (Řada první - Arcidiecéze pražská, díl V.) Podlaha, Antonín       Praha 1911;       církevní architektura, církev, sochy, pomníky, česděj
Mz 3099/VI Posvátná místa Království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém. (Řada první - Arcidiecéze pražská, díl VI.) Podlaha, Antonín       Praha 1912;       církevní architektura, církev, sochy, pomníky, česděj
Mz 3100 Pravda, víra, náboženství - církev a Bůh s. l., s. a.                 církev, nábož., světděj, česděj, hosp., praktické rady
Mz 3101 Prohlédnutí páně dobrým k potěšení, zlým k přestrašení, všem k spasitedlné vejstraze sloužícící, aneb čistá zpráva o dřevěném obrazu božího umučení… Praha 1723           nábož., církev  ST
Mz 3102 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky katolického roku církevního Praha 1886        nábož., církev
Mz 3103 Zweiter Katechismus der katolischen Religion Skočdopole, Anton   Praha 1896        nábož., církev
Mz 3104 Praktická hospodyňka. Souhrn nauk, pokynů, a předpisů ke správnému a úspornému vedení domácnosti a návod, jak si může hospodyňka svou namáhavou a zpravidla neutěšenou práci neobyčejně ulehčit. Díl II. Stránská, Olga Praha [1927]      kuchařka, domácí práce, šití, loutkové divadlo
Mz 3105 Jenovéfa, krásný a pohnutlivý příběh z dávnověkosti Šmíd, Kryštof Chrudim 1862                             církev, nábož., povídky, církevní povídky, knížky lidového čtení
Mz 3106 Památky staroboleslavské čili prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské Votka, Jan Křtitel      Praha 1879          nábož., církev, svatý Václav, osobnosti
Mz 3107 Pomněnky z českých krajů Wildmann, František - Zítek, Jan František   Praha 1902              nábož., církev, osobnosti, církevní památky
Mz 3108 bez názvu - "praktická hospodyňka" 1838                      kuchařka, rady do domácnosti, domácí lékař, domácí práce
Mz 3109 Fenoma. Praktická učebnice snadného zhotovení veškerých střihů Praha, [193-]                        šití, střihy, móda, oděvy, odívání
Mz 3110 Lípa - ABC ženy, dívky a čsl. rodiny, roč. XV Praha s. a.                     šití, střihy, móda, umění, domácnost, vaření, kultura, divadlo
Mz 3111 Slova písma, která četl kazatel Jednoty českobratrské František Urbánek u hrobu prvního presidenta Čs. T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech dne 21. září 1937 Praha? 1937?           bible, písmo svaté, modlitby, osobnosti, T. G. Masaryk
Mz 3112 Pan president k národu II. Výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy Praha? 1941?         politické projevy, česděj, osobnosti, Hácha, IIválka
Mz 3113 Pravda o Haagu. Reparační otázky likvidace světové války. Exposé ministra zahraničních věcí v poslanecké sněmovně 30. ledna 1930 Praha 1930?         Iválka, reparace, česděj, světděj, politické projevy
Mz 3114 Průvodce Prahou a okolím s dopisnicemi Nymburk 1901      průvodce, kalendář, všesokolský slet
Mz 3115 Norma - základní střihy Praha s. n.             oděvy, móda, střihy, šití, odívání
Mz 3116/         I-1 Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě, díl I, částka 1 Palacký, František Praha 1848         česděj, osobnosti
Mz 3116/         III-1 Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě, díl III, částka 1 Palacký, František Praha 1850         česděj, osobnosti
Mz 3116/         III-2 Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě, díl III, částka 2 Palacký, František Praha 1851         česděj, osobnosti
Mz 3117 Dějiny národu českého v Čechách a v Morawě Palacký, František Praha 1921         česděj, osobnosti
Mz 3118 Duch Národních novin 1848-1850 Borovský, Karel Havlíček               Praha 1906
Mz 3119 Dni žalu. Památník o sklonku života, o nemoci, smrti a pohřbu presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka Kopta, Josef (red.) Praha 1937             Masaryk, osobnosti
Mz 3120 Pruské usilování o země České Slavík, F. A.
Mz 3121 Biblia sacra, to jest Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a v nově vydaná Berlín 1860                 nábož., církev, bible bible
Mz 3122 Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie Láska, Jiří                 Olomouc 1879      náboženství, církev, Ježíš Kristus, životopisy svatých
Mz 3123 Katolická missionární knížka čili výborné duchovní cvičení v pravém křesťanském obcování. Modlitební kniha pro obojí pohlaví Vimberk 1873            nábož., církev, modlitby
Mz 3124 Ježíš jest mé všecko! Náboženská kniha pro katolíky Vimberk 1873            nábož., církev, modlitby
Mz 3125 Početnice pro pátou třídu obecných škol osmitřídních Močník, František - Krakus, K. - Habernal, M. Praha 1910               učebnice, školství, matematika
Mz 3126 První početnice pro obecné školy Matolín, Augustin Praha 1932                      učebnice, školství, matematika
Mz 3127 Jazyk vyučovací na obecné škole (Mateřídouška II). Učebnice jazyka českého pro 3. postupný ročník Medonos, Václav - Tožička, Bohumil - Žofková, Lidmila Praha 1936                    učebnice, školství, čeština
Mz 3128 Trojdílná čítanka pro české školy obecné. Díl I., pro 2. a 3. školní rok Jursa, Jan Praha 1922                    učebnice, školství, čeština, literatura, literární výchova
Mz 3129 Poupata. Čítanka malých Kožíšek, Josef Praha 1936                   učebnice, školství, čeština, literatura, literární výchova
Mz 3130 Honba za Mauriciem. Co prožil sběratel známek Charous, Čeněk          Praha s. n.                   román, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3131 O neposedné strace Vojíř, Rudolf František   Praha 1931                  pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3132 Marbulínek, Kašpárek, pejsek Fenek a jejich veselé příběhy Haering, Otakar             Praha s. n.                pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3133 Broučci Karafiát, Jan             Louny 1937              pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3134 Mé dílo životní a moje radost ze života. Vypravuje Meinlův černoušek s. a., s. l., s. n.       pohádky, káva, výroba kávy, průmysl, stravování
Mz 3135 Princ Mazlík. Žert a pravda. Pro pobavení malé i velké mládeže Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3136/9 Punťovy příhody - č. 9 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/ 10 Punťovy příhody - č. 10 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/  11 Punťovy příhody - č. 11 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/     12 Punťovy příhody - č. 12 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/      57 Punťovy příhody - č. 57 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/  58 Punťovy příhody - č. 58 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/  59 Punťovy příhody - č. 59 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/    60 Punťovy příhody - č. 60 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/   61 Punťovy příhody - č. 61 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/   62 Punťovy příhody - č. 62 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/    63 Punťovy příhody - č. 63 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3136/     64 Punťovy příhody - č. 64 Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3137 Kvítky ze zahrádky královny Pohádky Tesařová, Ludmila               Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3138 Floček. Psí historie Hais Týnecký, Josef              Praha 1937            pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3139 Hari Tulák. Povídání o psu Harikovi, jak v lese trampoval a co podivného se mu tam přihodilo Valenta-Alfa, Václav            Praha 1933            pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3140 Veselé pohádky pro nejmenší Praha s. n.             pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, periodikum
Mz 3141 Věruška Calma, Marie - Veselá, Marie                         Praha 1929            pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie uloženo nahoře nad Mz9
Mz 3142 Malá překvapení s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3143 Dětské radovánky s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3144 V zoologické zahradě s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3145 Hračky pro miláčky s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3146 Naše zvířátka s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3147 Pojďte s námi s. l., s. n.                     verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3148 Noční návštěva u Petříčka Praha s. n.             pohádky, povídky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie, hygiena, číštění zubů, reklama
Mz 3149 Milínek cestovatel Voleská, Marta - Scheiner, Artuš         Praha s. n.                  verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3150 Příroda a děti Emingerová, Helena        Praha s. n.                 verše, říkanky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3151 Legionářské besedy - 1927, II. roč. Medek, Rudolf - Masařík, Josef - Novotný, J. O. - Weiss, Jan - Vaněk, Otakar Praha 1927                   legie, legionáři, Iválka, periodika
Mz 3152 Světozor památce mistra Aloise Jiráska Praha 1930              periodikum,  Alois Jirásek
Mz 3153 Od draka k velkoletadlu                                            Od louče k elektrickému osvětlování Novák, Ladislav          Praha 1938                  doprava, letadla, letectví         Steiner, Alfred                 Praha 1939                      světla, osvětlení, svítidla, osvětlovadla
Mz 3154 Moje rakouské žaláře. Vzpomínková kronika z let 1914-17 Červinka, Vincenc Praha 1928                    Iválka, paměti, vzpomínky
Mz 3155 Zlatá Praha - 1910, roč. 27, č. 1-52 Praha 1910             noviny, periodikum uloženo nahoře nad Mz9
Mz 3156 J. Brunclíka zeměpisný atlas pro školy střední, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní Brunclík, Josef Praha 1921                učebnice, atlas, mapy, školství, zeměpis
Mz 3157 Slunce, voda, pohyb, vzduch, v zdravém těle, zdravý duch Fischerová-Kvěchová, Marie                              Praha s. a.              beletrie, dětská literatura
Mz 3158 Poupata. Čítanka malých Kožíšek, Josef                   Praha 1929                   učebnice, školství, čeština, literatura, literární výchova
Mz 3158 b Poupata. Čítanka malých Kožíšek, Josef                  Praha 1940                   učebnice, školství, čeština, literatura, literární výchova
Mz 3159/1 Obrázkové dějiny národu československého - Díl I, Od nejstarších dob až do konce doby jagelovské Dolenský, Jan - Kosina, Jaroslav - Rezek, Antonín   Praha 1923              česděj
Mz 3159/2 Obrázkové dějiny národu československého - Díl II, Od doby jagelovské až do dnešních dnův Dolenský, Jan - Kosina, Jaroslav - Rezek, Antonín   Praha 1924              česděj
Mz 3160 Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství hradeckého Solař, Jeroným Jan Nepomucký               Praha 1870                 Hradec Králové, dějměst, nábož., církev, architektura, obecní správa, samospráva, řemesla
Mz 3161 Die Literatur der Landes- und Volkskunde der Grafschaft Glatz Klemenz, Paul                Glatz 1924        bibliografie, Kladsko, Kladské hrabství, dějiny, kulturní dějiny, národopis, etnografie, vlastivěda
Mz 3162 Inhaltsverzeichnis der Glatzer Heimatblätter. Jahrgang I-XIII (1911-1927) Klemenz, Paul                Glatz 1927        bibliografie, Kladsko, Kladské hrabství, dějiny, literatura, národopis, etnografie, vlastivěda, výtvarné umění, pověsti, zvyky, obyčeje, nářečí
Mz 3163 Verzeichnis der Heimatbücherei und Heimaturkundei im Rathaus und ehem. Proviantamtsgebäude zu Glatz Scheuer, Willy        bibliografie, Kladsko, Kladské hrabství, literatura, úřední listiny
Mz 3164 Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der Graftschaft Glatz. VIII. Jahrgang (1888/89) Habelschwerdt 1888 Kladsko, Kladské hrabství, dějiny, vlastivěda
Mz 3165 Ceník maškarních kostymů, rekvisit, paruk, papírového zboží, škrabošek atd. Divadelní závody Šustr Náchod                               s.l., s.n.                           divadlo, kostýmy, divadelní kostýmy, odívání, herectví, oděvy
Mz 3166 Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních. Díl první. (Pro II. třídu reálek i ref. reál. gymnasií a III. třídu gymnasijní druhých typů.) Dějiny starého věku i středního do konce 12. stol. Traub, Hugo Brno 1924                               dějepis, školství, učebnice
Mz 3167 Klerikální "pravda" o podnětu katastrofy bělohorské Dlouhý-Pokorný, Emil    Praha 1930               reformace, protireformace, nábož., církev, evangelíci, rekatolizace
Mz 3168 Komunisté před soudem Fárek, Rudolf                Brno - Obřany 1921       komunisté, komunismus, komunistická propaganda, česděj
Mz 3169 Jubileum velké doby. Obraz nášeho národního rozmachu před padesáti lety Heller, Servác                Praha 1918                 česděj, politika, Národní divadlo, založení Národního divadla, státoprávní deklarace, národní obrození
Mz 3170 Na vojně v Karpatech a Haliči. Dojmy českého vojáka Kypr, Ondřej Pardubice 1916         Iválka, vzpomínky, paměti
Mz 3171 Harémy, kouzla zbavené Loti, Pierre                Praha [1922]                    světlit, beletrie, povídky, Turecko, harémy
Mz 3172 Moje cesta za synem legionářem za války světové frontou rak.-uherskou a německou do Ruska Mirovský, H. Praha [1919]                      Iválka, legie, legionáři, vzpomínky, paměti
Mz 3173 Pečírkův národní kalendář na obyčejný rok 1939 Svoboda, František Xaver (red.)                            Praha [1938]                 kalendáře
Mz 3174 XI. všesokolský slet v Praze Ambrosi, Vilém (red.)      Praha 1948             sokol, sport
Mz 3175 Stopou Tyršovou. XI. všesokolský slet v Praze Žák, Jiří (red.)          Praha 1948             sokol, sport
Mz 3176 O sokole a sokolství. Přednášky a proslovy Drnovice 1913             sokol, sport
Mz 3177a Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 9, 25. 7. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177b Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 10, 1. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177c Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 11, 8. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177d Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 12, 15. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177d Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 12, 15. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177e Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 13, 22. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177f Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 14, 29. 8. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3177g Československá obec sokolská v Praze - pokyny č. 15, 5. 9. 1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3178a Československá obec sokolská v Praze - Všem sokolským jednotám a župám!, 6.6.1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3178b Československá obec sokolská v Praze - Všem sokolským jednotám a župám!, 14.6.1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3179 Pokyny Československé obce sokolské, 10.10.1945 [Československá obec sokolská Praha 1945]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3180 Pražské sokolstvo. Oběžník pro činovníky jednot sdružených v župách: Barákově, Jungmannově, Podbělohorské, Pražské-Scheinerově a Středočeské-Jana Podlipného - 19. 10. 1945 Československá obec sokolská Praha 1945  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3181a Sokolské pokyny - č. 16, 12.9.1945 Československá obec sokolská Praha 1945  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3181b Sokolské pokyny - č. 17, 19.9.1945 Československá obec sokolská Praha 1945  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3181c Sokolské pokyny - č. 18, 26.9.1945 Československá obec sokolská Praha 1945  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3182a Sokolský věstník - č. 1, roč. XLIV, 3.1.1946 Hiller, Jan (red.) Československá obec sokolská Praha 1946 sokolové, sokol, sport, informace, časopis, reklamy, inzerce
Mz 3182b Sokolský věstník - č. 2, roč. XLIV, 10.1.1946 Hiller, Jan (red.) Československá obec sokolská Praha 1946 sokolové, sokol, sport, informace, časopis, reklamy, inzerce
Mz 3183a Župní zprávy. Oběžník pro činovníky jednot sdružených v Sokolské župě Podkrkonošské- Jiráskově - [duben 1946] [vlastním nákladem                 s. l. 1946]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183b Župní zprávy. Oběžník pro činovníky jednot sdružených v Sokolské župě Podkrkonošské- Jiráskově - [červen 1946] [vlastním nákladem                 s. l. 1946]  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183c Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - říjen 1946 [vlastním nákladem]                 s. l. 1946  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183d Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - prosinec 1946 [vlastním nákladem]                 s. l. 1946  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183e Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - únor 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183f Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - březen 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183g Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - květen 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183h Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - srpen 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183i Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - září 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183j Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - říjen 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3183k Župní zprávy. Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy - listopad 1947 [vlastním nákladem]                 s. l. 1947  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3184 Beseda naší rodiny - roč. IV, č. 24, 1948 Bulínek, František (red.) Praha 1948 časopis, periodikum, zábava, informace, sport, sokol, všesokolský slet
Mz 3185 "Broumovský ruch". Slavnostní list vydaný tělocvičnou jednotou "Sokol" v Broumově na počest návštěvy bratří a sester z Královských Vinohradů dne 19. května 1929 Chmelař, Josef (red.) Broumov 1929     sokol, sport, sokolové, pamětní list, dějměst, Broumov, básně
Mz 3186 Česká menšina v Trutnově Majer, Edvard (red.) Trutnov 1918    národy, národnostní menšiny, Češi, Němci, národnostní poměry, dějměst, Trutnov
Mz 3187 Jas. Rodinný obrázkový týdeník - roč. VI, č. 31, 1932 Mašek, František (red.) Praha 1932 časopis, periodikum,  informace, zábava, sport, sokol, sokolové
Mz 3188 Památník X. sletu všesokolského v Praze 1938 Procházka, Rudolf - Minařík, Vojtěch (red.) [Praha] 1939 sokol, sokolové, sport, sokolské slety
Mz 3189a Květen. Obrázkový týdeník - roč. I, č. 2, 8. 6. 1945 Přibík, Jaroslav (red.) Praha 1945       IIválka, časopis, periodikum, informace, politika, domácí práce
Mz 3189b Květen. Obrázkový týdeník - roč. IV, č. 27, 2. 7. 1948 Přibík, Jaroslav (red.) Praha 1948       časopis, periodikum, informace, politika, domácí práce, sokolové, všesokolský slet
Mz 3189c Květen. Obrázkový týdeník - roč. IV, č. 28, 10. 7. 1948 Přibík, Jaroslav (red.) Praha 1948       časopis, periodikum, informace, politika, domácí práce, sokolové, všesokolský slet
Mz 3189d Květen. Obrázkový týdeník - roč. IV, č. 29, 17. 7. 1948 Přibík, Jaroslav (red.) Praha 1948       časopis, periodikum, informace, politika, domácí práce, sokolové, všesokolský slet
Mz 3190 Květnová revoluce. Obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání Peroutka, Vladimír (red.) [Praha 1945]       IIválka, časopis, pražské povstání 1945, odboj
Mz 3191 Památník k 55. výročí trvání jednoty a sokolského sletu župy Podkrkonošské Jiráskovy v Trutnově 14. a 15. června 1947 kol. [Trutnov 1947]     sokol, sokolové, sport, sokolské slety, sokolská župa Jiráskova, sokol Trutnov
Mz 3192 Památník sokola jaroměřského 1862-1903 Jaroměř 1903     sokol, sokolové, sport, sokolská župa Jiráskova, sokol Jaroměř
Mz 3193/1 Památník Světozora na IX. slet všesokolský v Praze 1932 - část prvá Praha 1932 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3193/2 Památník Světozora na IX. slet všesokolský v Praze 1932 - část druhá Praha 1932 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3194 Pokyny pro V. slet všesokolský pořádaný Českou obcí sokolskou v Praze ve dnech 28. června až 1. července 1907 Praha 1907     sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3195 Pokyny předsletové. VI. slet České obce sokolské. I. slet Svazu slovanského sokolstva Praha 1912     sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3196 Pokyny sletové. VI. slet České obce sokolské. I. slet Svazu slovanského sokolstva Praha 1912     sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3197/1 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 1, září, roč. 1, 1936 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1936     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/2 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 2, říjen, roč. 1, 1936 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1936     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/4 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 4, prosinec, roč. 1, 1936 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1936     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/6 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 6, únor, roč. 1, 1937 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1937     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/7 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 7, březen, roč. 1, 1937 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1937     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/8 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 8, duben, roč. 1, 1937 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1937     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/9 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 9, květen, roč. 1, 1937 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1937     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3197/         10 Poupě. List mládeže Československé obce sokolské - č. 10, červen, roč. 1, 1937 Nauman, Jaroslav - Hiller, Jan Praha 1937     sokolové, sokol, sport, časopis, děti, mládež, literatura pro mládež
Mz 3198 Prostý tělocvik. Pokyny k nácviku a soudcování Praha [1927]     sokolové, sokol, sport, pokyny, pravidla, návody, tělocvičné návody
Mz 3199 Řády a tiskopisy sokolských pomahatelských a cvičitelských zkoušek Praha 1934    sokolové, sokol, sport, pokyny, požadavky, odborné zkoušky
Mz 3200/1 Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 1938 - 15. června 1938, číslo 1 Mašek, František (red.) Praha 1938 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3200/2 Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 1938 - 25. června 1938, číslo 2 Mašek, František (red.) Praha 1938 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3200/3 Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 1938 - 2. července 1938, číslo 3 Mašek, František (red.) Praha 1938 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3200/4 Slavnostní jas X. všesokolského sletu v Praze 1938 - 4. července 1938, číslo 4 Mašek, František (red.) Praha 1938 sokol, sokolové, sport, sokolské slety, reklamy, inzerce
Mz 3201 Slavnostní list vydaný na památku pátého sjezdu Sokolské župy Podkrkonošské ku dni 29. měsíce června 1890 v Polici n. M. Broumov 1929     sokol, sport, sokolové, pamětní list, dějměst, Police nad Metují, básně, epigramy, vzpomínky
Mz 3202 Sletové vteřiny světa. XI. všesokolský slet v Praze 1948 - 1.7.1948 Štochl, Sláva Praha 1948 sokol, sokolové, sport, sokolské slety
Mz 3203/1 Sokol. Časopis pro mravní a tělesnou výchovu - č.1, roč. LXVIII, 1948 Kavalír, M. (red.) Praha 1948 sokol, sokolové, sport, sokolské slety
Mz 3203/2 Sokol. Časopis pro mravní a tělesnou výchovu - č.2, roč. LXVIII, 1948 Kavalír, M. (red.) Praha 1948 sokol, sokolové, sport, sokolské slety
Mz 3203/3 Sokol. Časopis pro mravní a tělesnou výchovu - č.1, roč. 53, 1927 Benda, Antonín (red.) Praha 1927 sokol, sokolové, sport, sokolské slety
Mz 3204 Sokolský ruch. Oběžník pro činovníky jednot sdružených v Sokolské župě Podkrkonošské-Jiráskově - 20.3.1945 Doležal, Hanuš (red.) [vlastním nákladem]                 Nové Město nad Metují 1945  sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky
Mz 3205 Věstník sokolský. List Československé obce sokolské - ročník XXXIII, rok 1931 Pelikán, Jan a kol. Praha 1931 sokolové, sokol, sport, pokyny, informace, informační letáky, zprávy, fejetony
Mz 3206 Stručné dějiny literatury české Götz, František Brno 1947 školství, učebnice, čeština, česká literatura
Mz 3207 Ohlasy z roku 1848 Světlá, Karolina Praha 1932 česlit, romány, beletrie, revoluce 1848
Mz 3208 Ze staré Prahy (Škapulíř; Ze zbořeného domu) Světlá, Karolina Praha 1932 česlit, romány, beletrie, povídky
Mz 3209 Z rodinných podání Světlá, Karolina Praha 1932 česlit, romány, beletrie, povídky
Mz 3210 Povídky z minulé Prahy Světlá, Karolína Praha 1975 česlit, romány, beletrie, povídky
Mz 3211 Aus Kaiser Karls Nachlass Karel I., císař rakouský Mnichov 1924  Karel I., osobnosti, světděj, vzpomínky, deníky, 20. léta 20. stol.
Mz 3212 Bratří Kirchnerové. Vzpomínky a zápisky z roty "Nazdar" ve Francii r. 1914-18 Kirchner, Jan Brno 1931          Iválka, legie, legionáři, Francie, rota Nazdar, paměti, vzpomínky
Mz 3213 [Na paměť Josefa Pultra, hrdinného bojovníka za svobodu v setnině "Nazdar" ve Francii] [Jaroměř 1931]     sokol, sokolové, sport, Iválka, legie, legionáři, rota Nazdar, Francie, dobové reklamy, inzerce
Mz 3214/2 Druhá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1898-99 Náchod 1899 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/3 Třetí výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1899-900 Náchod 1900 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/4 Čtvrtá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1900-1901 Náchod 1901 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/5 Pátá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1901-1902 Náchod 1902 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/7 Sedmá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1903-1904 Náchod 1904 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/9 Devátá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné - císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1905-1906 Náchod 1906 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/14 Čtrnáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné (třída III.-VII.) císaře a krále Františka Josefa I. proměňující se v osmitřídní reálné gymnasium (I. a II. třída) v Náchodě. Za školní rok 1910-1911 Náchod 1911 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/21 Dvacátá prvá výroční zpráva c. k. reálného gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě. Za školní rok 1917-1918 Náchod 1918 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/23 Dvacátá třetí výroční zpráva reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1919-1920 Náchod 1920 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/24 Dvacátá čtvrtá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1920-21 Náchod 1921 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/26 Dvacátá šestá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1922-23 Náchod 1923 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/27 Dvacátá sedmá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1923-24 Náchod 1924 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/28 Dvacátá osmá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1924-25 Náchod 1925 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/29 Dvacátá devátá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1925-26 Náchod 1926 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/30 Dvacátá třicátá výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1926-27 Náchod 1927 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3214/36 Dvacátá třicátá šestá výroční zpráva Státního československého reálného gymnasia v Náchodě. Za školní rok 1932-33 Náchod 1933 gymnázium Náchod, ročenky, výroční zprávy, školy, střední školy, vzdělávání
Mz 3215 Slovník francouzsko-český Buben, Vladimír - Pover, František Praha s. a.        francouzština, čeština, slovníky, jazykové slovníky, překladové slovníky
Mz 3216 Comite d'etudes culturelles franco-tchecoslovaques - Bulletin, N 2, décembre 1957 Paříž 1957      časopis, periodikum, historie, kultura, literatura, exilová literatura, články, příspěvky, úvahy
Mz 3217 Un ecrivain doit-il s'exprimer necessairement dans sa langue maternelle? Čep, Jan Paříž 1957       historie, kultura, literatura, exilová literatura, články, příspěvky, úvahy
Mz 3218 Daylight. European arts and letters yesterday, today, tomorrow. Volume I London 1941 světlit, česlit, spisovatelé, exilová literatura, články, hudba, divadlo, příspěvky, úvahy
Mz 3219 Pleteme. Příručka časopisu Žena a móda - číslo 4 Tenczová, Jožka (red.) Praha [195?] ruční práce, pletení, móda, oděvy, odívání, střihy, návody
Mz 3220 Práce ženy. Pletařský sešit - číslo 3 Kokrhánková, Jiřina (red.) Brno 1949 ruční práce, pletení, móda, oděvy, odívání, střihy, dečky, bytové doplňky, návody
Mz 3221 Příručky práce ženy. Barevné pletení - číslo 1, roč. VI, 15. prosince 1938 Morávková, Anna (red.) Brno 1938 ruční práce, pletení, móda, oděvy, odívání, střihy, sportovní oděvy, návody
Mz 3222 Příručky práce ženy. Lidové motivy v pletení - sešit 1, roč. VII, 15. listopadu 1939 Morávková, Anna (red.) Brno 1938 ruční práce, pletení, móda, oděvy, odívání, střihy, sportovní oděvy, návody
Mz 3223 1942 Kuchyňský kalendář - XXXI. ročník Mladá Boleslav [1941]          kalendář, kuchařka, recepty, jídla, strava, stravování
Mz 3224 Maria. Studnice milostí. Příruční knížka zbožných poutníků při konání pobožností v Malých Svatoňovicích Malé Svatoňovice   1893         poutě, svaté poutě, nábož., církev, mariánský kult, poutní místa, Malé Svatoňovice
Mz 3225 Písničky budovatelů republiky Praha 1948  písně, hymny, státní hymna, oslavné písně, budovatelské písně
Mz 3226 Čítanka pro školy měšťanské, díl I. Beneš, Bedřich - Benešová, Marie Praha 1923      učebnice, čeština,  čítanka, školství, čtení
Mz 3227 Československá republika. Učebnice vlastivědy pro 5. postupný ročník národních škol, část první Praha 1923      učebnice, školství, zeměpis, geografie, vlastivěda
Mz 3228 Díly světa mimo Evropu. Učebnice zeměpisu pro první třídu středních škol Dědina, Jan - Drástová, Marie - Hrubý, P. - Janka, Jaromír - Kožíšková, M. - Pešek, Zd. - Smékal, B. Praha 1949      učebnice, školství, zeměpis, geografie, svět
Mz 3229 Všeobecný zeměpis v hlavních obrysech Vitásek, František Praha 1947      učebnice, školství, zeměpis, geografie, svět
Mz 3230 Němčina - praktická příručka pro učitele a vedoucí škol Červenka, Jaroslav - Bartůšek, Josef Jindřichův Hradec 1941 němčina, učebnice, fráze, konverzace, slovní spojení, příručka, jazykové příručky
Mz 3231 Němčina všem. Praktický kurs němčiny v 30 hovorech s výkladem, úkoly a slovníčky pro začátečníky Doležel, Josef - Jokl, Alois Praha 1942           učebnice, němčina, školy, školství
Mz 3232 Jak se vyučuje dívčím ručním pracím s naukou o domácím hospodářství na našich školách Střítecká, Klema Brno 1941  školství, školy, vzdělávání, učebnice, ruční práce, domácí hospodaření, domácnost, vedení domácnosti
Mz 3233 Odívání. Učebnice nauky o domácnosti pro I. a II. třídu středních škol Farský, Roman - Weinzettelová, Běla Praha 1951 oděvy, odívání, šití oděvů, zpracování oděvů, tkaniny, šití, učebnice, školy, školství, vzdělávání, péče o oděvy, praní, učebnice
Mz 3234 Ošetřovatelství. Učebnice nauky o domácnosti pro IV. třídu středních škol Roušarová, Jarmila - Gjuričová, Jiřina - Weinzettelová, Běla - Hladká, Věra Praha 1950 zdraví, zdravotnictví, ošetřovatelství, ochrana zdraví, dieta, učebnice
Mz 3235 Učebnice vaření pro školy střední Jelínková, Marie Praha 1949 škola, školství, učebnice, vaření, kuchařské předpisy, návody na přípravu jídel, potraviny, úprava potravin, nauka o potravinách
Mz 3236 Sbírka předpisů pro výživu kojenců a batolátek (zdravých i nemocných) Kulhánek, Karel - Mašínová, B. Praha 1947 strava, stravování, děti, kojenci, batolata
Mz 3237 Desatero dobré hospodyně. Sbírka osvědčených kuchařských předpisů kol. Německý Brod 1938            vaření, kuchařské předpisy, potraviny, úprava potravin, kuchařka, recepty, návody na přípravu jídel, vaření
Mz 3238 Jáhly, kroupy a ovesné vločky v naší kuchyni Horská, Vlasta Praha 1943            vaření, kuchařské předpisy, potraviny, úprava potravin, kuchařka, recepty, návody na přípravu jídel, vaření
Mz 3239 Vaříme chutně i z mála Břízová, Jana (red.) Praha [1948]            vaření, kuchařské předpisy, potraviny, úprava potravin, kuchařka, recepty, návody na přípravu jídel
Mz 3240 [kniha o včelách a včelařství] Thuma, Alois [Chrudim 19--]                             včely, včelaření, včelařství, výroba medu, život včel
Mz 3241 Lví silou. Pocta a dík sokolstvu Bubeník, Květoslav Praha 1948    sokol, sport, sokolové, tělovýchovné organizace
Mz 3242 Památník sedmého sletu všesokolského v Praze 1920 Hiller, Jan (red.) Praha 1923     sokol, sport, sokolové, tělovýchovné organizace, sokolský slet
Mz 3243 Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926 Mašek, František (red.) Praha 1927     sokol, sport, sokolové, tělovýchovné organizace, sokolský slet
Mz 3244 Základy rytmického tělocviku sokolského Pospíšil, Karel - Očenášek, Augustin Praha 1928 sokol, sport, sokolové, tělovýchova, tělocvik, rytmická gymnastika
Mz 3245 Památník IX. sletu všesokolského pořádaného na oslavu stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše za účasi svazu "Slovanské sokolstvo" (1932) Procházka, Rudolf (red.) Praha 1933     sokol, sport, sokolové, tělovýchovné organizace, sokolský slet
Mz 3246 Památník X. sletu všesokolského v Praze 1938 Procházka, Rudolf - Minařík, Vojtěch (red.) [Praha] 1939 sokol, sport, sokolové, tělovýchovné organizace, sokolský slet
Mz 3247 Kulihrášek u moře Scheiner, Artuš - Voleská, Marta Praha [1930]  pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie
Mz 3248 Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století Winter, Zikmund Praha [1930] řemesla, živnosti, obchod
Mz 3249 A nyní promluví Pavel Svatý… Londýnské rozhlasové epištoly z let 1940-1945 Drtina, Prokop - Solar, J. Praha 1945       IIválka,   politika, mezinárodní vztahy, projevy, názory
Mz 3250 Pohádky z Kašpárkovy záhrádky Schweigstill, Bohumil - Mates Praha 1929 pohádky, děti, literatura pro mládež, dětská literatura
Mz 3251 Čítanka pro školy obecné. (Vydání v osmi dílech.) Díl IV. Šťastný, Jan Evangelista - Lepař, Jan - Sokol, Josef [Praha 1880 -1893]             čítanka, učebnice, školy, školství
Mz 3252 Učebnice zeměpisu obecného i rakouskouherského pro školy střední. Svazek II. Zeměpis rakouskouherský. Pro IV. třídu. Tille, Antonín Praha 1896 zeměpis, učebnice, školy, školství
Mz 3253 Elegantní tanečník. Výbor různých tanců kolových i figurálních a královniček, s dodatkem o povinnostech hostitelů při domácích zábavách tanečních a kterak se chovati na plesích Bochovský, Karel Třebíč 1899      tanec, tance, plesy, zábavy, etiketa, společenské chování
Mz 3254 Národní báchorky a pověsti Němcová, Božena Praha 1846 báje, pověsti, báchorky, pohádky
Mz 3255 Sprach- und Aufsatzbuch für Österreichische Bürgerschulen Lehmann, Josef Vídeň 1914 učebnice, školství, němčina, etymologie, sloh, pravopis, syntax, skloňování, fonetika, slabiky, tropy, figury, rytmus, verše, poetika
Mz 3256 Malý Zlatý Nebe Kljč, Dusse Křestianské Boha wěrně a dokonalé milugicý, To gest: nábožné Modlitby Křestianské Katolické, k vžitečnému Prospěchu wydané: Rannj, Wečernj, při Mssy swaté, k Spowědj a Přigimánj, gakož y k Neyswětěgssý Trogicy, a Swátosti Oltářnj, ku Krystu Pánu a geho přehořkému Vmučenj, k Matce Božj Maryi Panně, též y k rozličným Swatým, w obecných Potřebách, za těhotné Ženy, za Nemocné, a Vmjragicý, za Dusse w Očistcy, též mnohé giné, genž k Spasenj Dusse prospěssné gsau. Pro osobu ženskou [Cochem, Martin von]  Martin z Kochem Kutná Hora [1783]          nábož., církev, modlitby      ST
Mz 3257 P. Virgilii Maronis Opera Publius Vergilius Maro Lipsko 1820 Catalecton (Drobnosti), Bucolica (Zpěvy pastýřské), Aeneis, Georgicon (Zpěvy rolnické), Culex, Ciris, Copa, Moretum; básně, epika, lyrika, antika, antická poezie
Mz 3258 Poutník nábožný, aneb pravé uctění Pána Ježíše na hoře Tábor Koun, Josef Praha 1836    nábož., církev, modlitby
Mz 3259 Růže sionská. Katolická modlitební kniha pro vzdělané paní a panny Kersek - Tupý, Karel Eugen Praha 1845    nábož., církev, modlitby
Mz 3260 Popis městských archivů v Čechách Volf, Miloslav Praha 1947        archivy, soupisy pramenů, archivní prameny
Mz 3261/1 Libri quinti confirmationum ad beneficia ecclesiastica per Archidioecesin Pragenam nunc prima vice in vulgus prolati - annus 1390 Tingl, František Antonín (ed.) Praha 1865  konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/2 Libri quinti confirmationum ad beneficia ecclesiastica per Archidioecesin Pragenam nunc prima vice in vulgus prolati - annus 1391 & 1392 Tingl, František Antonín (ed.) Praha 1865  konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/3 Liber secundus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per Archidioecesim  nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1369 usque 1373 Tingl, František Antonín (ed.) Praha 1868  konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/4 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per Archidioecesim. Libri primi pars altera, ab anno 1363 usque ad annum 1369 Emler, Josef (ed.) Praha 1874  konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/5 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per Archidioecesim. Liber tertius et quartus, ab anno 1373 usque ad annum 1390 Emler, Josef (ed.) Praha 1879  konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/6 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per Archidioecesim. Liber sextus, ab anno 1399 usque ad annum 1410 Emler, Josef (ed.) Praha 1883 konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/7 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per Archidioecesim. Liber septimus, ab anno 1410 usque ad annum 1419 Emler, Josef (ed.) Praha 1886 konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3261/8 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per Archidioecem. Liber octavus, ab anno 1421 usque ad annum 1436 Emler, Josef (ed.) Praha 1889 konfirmace, církev, benefice, faráři, záznamy, seznamy, církevní soupisy, farnosti
Mz 3262 Fenoma. Praktická učebnice snadného zhotovení veškerých střihů Löffler, Karel - Rampl, Karel Praha, [1941]                        šití, střihy, móda, odívání
Mz 3263 Žena lékařkou. Lékařská kniha, věnovaná péči o zdraví a léčbě nemocí se zvláštním ohledem na ženské a dětské nemoci, pomoc ku porodu a ošetřování dítek Fischerová-Duckelmannová, Anna - Bayerová, Anna Brno 1923    zdraví, lékařství, zdravotnictví, léčení, léčba
Mz 3264 Liduška Calma, Marie - Veselá, Marie Praha 1929            pohádky, literatura pro mládež, dětská literatura, česlit, beletrie        uloženo nahoře nad Mz9