Nová zřizovací listina RMN

Featured Image

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna 2018 vydává na základě zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidelech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu Regionálního muzea v Náchodě, příspěvkové organizace kraje,  v souladu s usnesením ZK/9/655/2017. Listina nabývá platnost dnem schválení s účinností ode dne 1. ledna 2017. Tato zřizovací listina ruší platnost zřizovací listiny vydané zřizovatelem dne 25. 9. 2009.

Zřizovací listina ke stažení ve formátu PDF

20 ledna, 2018

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow