Náchod si vypráví

Featured Image

Náchod si vypráví
Série storytellingových workshopů

Storytelling aneb vyprávění příběhů je jedním z nejstarších umění světa. Nyní si v praxi ověřujeme, že vyprávěním můžeme kreativně učit i budovat a utužovat komunitu. Projekt Učíme (se) příběhy, realizovaný Muzeem Náchodska s podporou partnerských kulturních a vzdělávacích institucí, je právě v polovině! Tento symbolický zlom jsme se rozhodli využít k tomu, abychom reflektovali dva již proběhlé workshopy a na ty následující vás srdečně pozvali.

Setkávání nad příběhy jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou Náchod zahájili v prosinci workshopem divadelní režisérky Barbary Herz. Barbara je jednou z průkopnic dokumentárního dramatu u nás. Ke své práci využívá metodu verbatim, díky které se jí do divadelních her daří přenášet nahrávky silných osobních příběhů. A právě tématu práce s autentickými materiály ve vyprávění příběhů jsme se věnovali po celou dobu workshopu. Zaměřili jsme se na odchody, úniky a transporty v minulosti i dnes a citlivě si tím připomněli transport náchodských Židů v prosinci roku 1942. Tato bolestná historická zkušenost se stala výchozím bodem pro imaginaci nových příběhů jednotlivých účastníků a účastnic. Vznikly velice působivé příběhy, které nezlehčovaly tragédii této skutečnosti, avšak mnohdy přinášely světlo naděje a představovaly tak skutečnou katarzi.  

V únoru proběhl workshop Body, heart and mind at home, který byl primárně určen pro anglicky mluvící komunitu v Náchodě a přilehlém regionu. A protože o takové skupiny dobrovolníků dlouhodobě pečuje SVČ Déčko Náchod, byla pro nás tato organizace přirozeným partnerem pro pořádání setkání. Z Brna za námi přijela Eva Dittingerová a zabývali jsme se tím, jaké to je vkročit do neznámého města, kdy si v něm začínáme připadat jako doma a co si z něj chceme odnést do našich budoucích životů. Na workshopu jsme z jednotlivých obrazů skládali mapu našich příběhů a zkoušeli různé cesty, kterými do nich pozvat posluchače. Radost nám udělaly nejen samotné příběhy, ale také inspirativní setkání s nově příchozími, dočasnými nebo již zakořeněnými zahraničními obyvateli a obyvatelkami našeho regionu. 

A co nás ještě čeká? Dva jarní workshopy. První z nich proběhne v březnu se zkušenou lektorkou Lucií Nemešovou. Lucie u nás 16. března povede workshop Naučme se vyprávět… Příběh o městě, ve kterém žijeme. Toto setkání by nemělo uniknout žádnému lokálnímu patriotovi ani člověku, který se zabývá komunikací a marketingem. Vyhmátneme negativní narativy, které jsou s Náchodem spojované, a společně budeme hledat alternativní náchodské příběhy, díky nimž můžeme prohlubovat lásku k místu, ve kterém žijeme.

Posledním setkáním nás 25. května provede vypravěčka Markéta Holá. V rámci programu Náchodské Prima sezóny zorganizuje mezigenerační workshop věnovaný tématům dospívání a dalším přechodným obdobím našich životů. Po workshopu vás s Markétou a dalšími účastníky a účastnicemi srdečně pozveme ke společnému ohni, kde symbolicky uzavřeme naši cestu osvojování si storytellingu. A jak jinak než vyprávěním příběhů. 

Workshopy jsou zdarma. Kapacita je omezená, proto je nutná registrace na e-mailu smekalova@muzeumnachodska.cz nebo na tel. čísle 739 047 065.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU a NPO MKČR.

15 února, 2023

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow