Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna

název autor místo vyd., ostatní poznámky
1 Šikovné ruce … Vondrušková - Kaprasová MF Praha 1989             řemesla
2/I-1 Dějiny čs. výtvarného umění II/1 Academia, Praha 1989         umění
2/I-2 Dějiny čs. výtvarného umění II/2 Academia, Praha 1989          umění
3 Chémia a aplikácia … Liptáková - Sedliačík Alfa, Bratislava 1989        chemie
4 Lidový malovaný nábytek Johnová - Staňková Panorama, Praha 1989               nábytek, řemesla
5 Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví Täubl a kol. SNTL, Praha 1989               zlatnictví, stříbrnictví
6 Řezbářství Udržal - Davis SNTL, Praha 1989             řezbářství
7 Městské znaky s ozdobami Liška Práce, Praha 1989            znaky
8 Archeologické památky Frolík Hlinsko 1989            archeologie
9 Písně, tance a lidé … Krejčí Kruh, Hradec Králové 1984
10 České vánoce NM, Praha 1988              Vánoce
11-1987 Heraldická ročenka - 1987 Čs. num. spol., Praha 1987            heraldika
11-1988 Heraldická ročenka - 1988 Čs. num. spol., Praha 1988     heraldika
12-1989 Statistická ročenka 1989 SNTL, Praha 1989           statistika
13-2 Z Českého ráje a Podkrkonoší 2 OA Semily 1989        sborník
13-3 Z Českého ráje a Podkrkonoší 3 OA E57Semily 1990        sborník
13-4 Z Českého ráje a Podkrkonoší 4 sborník
13-5 Z Českého ráje a Podkrkonoší 5 Bystrá nad Jizerou  sborník
14-60 Sběratelské zprávy 60 Čs. num. spol. 1989
15 České lidové tkaniny Staňková SNTl, Praha 1989               textil
16 Ukrojte si u nás Staněk Práce, Praha 1989        pečivo
17 Národy habsburské monarchie Kolejka, Josef Svoboda, Praha 1989           světděj
18/5 Vojenské dějiny Československa 5 kol. Naše vojsko, Praha 1989                  česděj, vojen.
19 Národopisný věstník Nár. spol. čsl.,  Praha 1989         národopis
20-2 Vlastivědný sborník Mělnicka 2 OM Mělník 1989          sborník
21-26 Opera corcontica 26 SZN, Praha 1989          sborník
22 Muzea v přírodě Osvěta, Martin? 1989
23 Bezpečnostní technik … Kubišta - Mlejnek Práce, Praha 1989           předpisy
24 Bezpečnost a ochrana zdraví Pohe - Pechar Práce, Praha 1989          předpisy
25 Základní znalosti … Kiefer Práce, Praha 1989
26/25 Minulostí Západočeského kraje XXV Záp. nakl., Plzeň 1989               česděj, sborník
27 Parky a zeleně Záp. nakl., Plzeň 1989                parky, přír.
28-87 Acta muzei pragensis - pražské ateliéry Scheufler Muzeum hl. m. Prahy, Praha 1987
28-88 Acta muzei pragensis - pražské ateliéry Scheufler Muzeum hl. m. Prahy, Praha 1989
29/2a Etnografický slovník 2 Turnovský NM, Praha 1989          etnografie, slovník
29/2b Etnografický slovník 2 Turnovský NM, Praha 1989 etnografie, slovník
29/2c Etnografický slovník 2 Turnovský NM, Praha 1989 etnografie, slovník
29/3a Etnografický slovník 3 Langhamerová NM, Praha 1990 etnografie, slovník
29/3b Etnografický slovník 3 Langhamerová NM, Praha 1990 etnografie, slovník
29/3c Etnografický slovník 3 Langhamerová NM, Praha 1990 etnografie, slovník
30 Historismus - secese OM Praha východ 1989                umění
31 Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově Vilímková, Milada - Preiss, Pavel Praha 1989         církev, církevní řády, benediktini, kláštery
32/I-1 Dějiny hmotné kultury I/1 Petráň, Josef Praha 1985          umění, kultura
32/I-2 Dějiny hmotné kultury I/2 Petráň, Josef Praha 1985          umění, kultura
33-8 Z dějin textilu 8 Výzk. ústav bavlnářský, Ústí nad Orlicí 1988           dějiny, textil, sborník
33-9 Z dějin textilu 9 Výzk. ústav bavlnářský, Ústí nad Orlicí 1989           dějiny, textil, sborník
33-12 Z dějin textilu 12 Výzk. ústav bavlnářský, Ústí nad Orlicí 1988           dějiny, textil, sborník
34 Archeologica historica - rejstřík Muz. a vlastivědná spol., Brno 1990               archeologie
34-14 sborník Archeologica historica - 14 Muz. a vlastivědná spol., Brno 1990               archeologie
35 Kozuby a kachlové pece Havaš - Institoris? Alfa, Praha 1990   řemesla, topení
36 Biskupové Královéhradečtí France KMVČ,           Hradec Králové 1990 nábož.
37 Technika barev Štolovský SNTL Praha 1990           konzer.
38 Jaro, invaze a normalizace OA Hradec Králové 1990 česděj
39 a-j Kostely broumovské skupiny 1978                architektura, nábož.
40a-c Kostely broumovské skupiny - fotodokumentace 1978                     architektura, nábož.
41 Cín Polabské muzeum, Poděbrady 1990    umění, řemesla
42 Krkonoše a Podkrkonoší 8 Muzeum Podkrkonoší, Trutnov 1989          sborník
43-15 Z Kralické tvrze XV/88 Muzejní spolek, Kralice nad Oslavou 1988
43-16 Z Kralické tvrze XVI/89 Muzejní spolek, Kralice nad Oslavou 1989
44 Finance rozpočtových a příspěvkových organizací Melion, Miloslav Ekonom. a finanč. agentura,         Hradec Králové1991               předpisy
45-1990/1 Jednotný číselník organizací 1 SEV, Praha 1991           předpisy
45-1990/2 Jednotný číselník organizací 2 SEV, Praha 1991    předpisy
46 Válka r. 1866 na Královéhradecku OA Hradec Králové 1991 česděj, vojen.
47 Účetnictví v příspěvkových organizacích Otrokovice 1991    předpisy, účetnictví
48 Zákoník práce - vyřazeno
49 Církevní řády a kongregace v českých zemích Jirásko Praha 1991          nábož.
50 Svět liturgie Šidlovský Praha 1991         nábož., círk., terminologie, slovník
51/I Království české - východní Čechy I Praha 1912                česděj
51/II Království české - východní Čechy II Praha 1914       česděj
52/I Království české - severovýchodní Čechy I Praha 1919           česděj
53 Průvodce dějinami evropského myšlení Cetl - Horák - Hošek Praha 1905             dějiny, filozofie
54 Vnitřní privatizace a nájemní smlouvy Praha 1991            předpisy, privatizace
55 Daň z obratu, dovozní přirážka a nový systém daní Klak, Jan Přerov 1991           předpisy, daně
56 Sazebník daně z obratu Přerov 1991           předpisy, daně
57 Hrdelní soudnictví právo, soud
58-10 Sborník Severočeského muzea - Historia 10 Liberec 1991      sborník, dějiny
59 Adresář Pelhřimovska Pelhřimov 1991
60 Pelhřimov a železnice Pelhřimov 1988        železnice
61 Pelhřimov a totalita Pelhřimov 1990      dějměst
62 Interiér a nábytek vesnického domu v Podještědí v 16. - 19. století Edel, T. Český Dub? 1990      nábytek, řemesla, etnografie
63-1 Východočeský sborník historický 2 ks?                sborník, dějiny
64-1 Soubor koment. předpisů z oblasti práce, mezd a sociálních věcí 1 předpisy, práce
65-2 Soubor koment. předpisů z oblasti práce, mezd a sociálních věcí. 2 předpisy, práce
66-3 Soubor koment. předpisů z oblasti práce, mezd a sociálních věcí 3 předpisy, práce
67 Pražské Čechy Diviš, Jan Praha 1992
68 Nechanická aféra 1947 Jirásek, Zdeněk Hradec Králové 1992 česděj
69-1 V boj - 1 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
69-2 V boj - 2 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
69-3 V boj - 3 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
69-4 V boj - 4 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
69-5 V boj - 5 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
69-6 V boj - 6 edice ilegál. časopisů Praha 1992             periodikum, česděj
70a Chemie pro každého. Praktický receptář Balada, Adolf (red.) Praha 1971     chemie, konzervování
70-1 Soubor konzervátoských předpisů - díl 1 - Číštění kamene Mrázová, Zuzana Praha 1990       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, kámen, předměty z kamene
70-2 Soubor konzervátoských předpisů - díl 2 - Problémy fixace barevné vrstvy Hloušková, Dagmar Praha 1991       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, pigmenty, barevné pigmenty, barvy, psací prostředky, iluminace
70-3 Soubor konzervátoských předpisů - díl 3 - Studie o restaurování a konzervaci skleněných předmětů Rathouský, Jiří Praha 1991       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, sklo, skleněné předměty, předměty ze skla
70-4 Soubor konzervátoských předpisů - díl 4 - Modifikace akrylátového lepidla Sokrat 6492 Ďurovič, Michal - Hloušková, Dagmar Praha [1991]       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, lepidla, lepidlo, opravné prostředky, konzervační prostředky
70-5 Soubor konzervátoských předpisů - díl 5 - Povrchové úpravy historického mobiliáře Štefcová, Petra Praha 1990       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, laky, šelaky, oleje, vosky, nábytek, ochrana nábytku, opravné prostředky, konzervační prostředky
70-6 Soubor konzervátoských předpisů - díl 6 - Přehled přírodních barviv Kopecká, Ivana Praha 1990       konzervování, restaurování, muzejní sbírky, ochrana muzejních sbírek, předpisy, zásady konzervace, barvy, barviva, opravné prostředky, konzervační prostředky
71 Klíč od domova Scheybal, J. a kol. Děčín 1991
72 Jaro na vsi Hrabětová, J. Nové Město nad Cidlinou 1992
73 Katalog pracovních činností kol. Trutnov 1992          předpisy, práce
74 Metodika hodnocení a třídění práce Penc, Jan předpisy, práce
75 Jednotný katalog prací předpisy, práce
76 Mzdové zvýhodnění předpisy, mzda
77 Odbory a zaměstnavatelé Šubrt, B. předpisy, práce
78 TG Masaryk a česko-slovenské vztahy 1992                  česděj, Masaryk
79 Základy muzejní konzervace konzer.
80 Technika malířského umění umění, malířství
81 Lidové umění umění, etnografie
82 Lidové betlémy Vaclík, Vladimír Praha 1988    betlémy, Vánoce, etnografie
83 Starožitný nábytek - údržba a opravy Medková - Bohmanová? Praha 1985   nábytek, řemesla
84 vyřazeno
85 Kolektivní vyjednávání smlouvy Šubrt, B. předpisy, práce
86 Desperádos informačního věku Drašnar, Jiří Praha 1992            povídky, romány?
87 Cesta do Ruska Mrštík, Vilém Praha 1992      beletrie
88 Tisíc jmen v kalendáři Bauerová, Anna Praha 1992          vljména osobní, svatí, životy svatých
89 Léčitelé z východních Čech Bílek, Vladimír Havlíčkův Brod 1992 léčitelství, zdraví, zdravotnictví
90 Charta 77 Prečan, Vilém Bratislava 1990 česděj
91 Masarykova abeceda Dusler, J. ? Melantrich 1990    česděj, Masaryk
92 Česká existence Preisner, Rio Praha 1992       česděj
93 Panoptikum symbolů Praha 1992             filozofie?
94 Kronika o Velké Moravě Havlík, Lubomír E. Brno 1992            česděj
95 Žižka a jeho doba Pekař, Josef Praha 1992          česděj
96 Kultura středověké Evropy Le Goff, Jacques Praha 1991     světděj, kultura, středověk
97 Malé církevní dějiny Fianzen?, August Praha 1992        nábož., dějiny
98-1 Přehled českých církevních dějin 1 Kadlec, Jaroslav Praha 1991        nábož., dějiny
98-2 Přehled českých církevních dějin 2 Kadlec, Jaroslav Praha 1991        nábož., dějiny
99 Bohemia Sancta Praha 1990        nábož.
100 Vážení občané Havel, Václav Praha 1992              česděj?
101 O smyslu českých dějin Pekař, Josef Praha 1990            česděj
102 Češi v dějinách nové doby Podiven Praha 1991           česděj
103 Dějiny 20. století Johnson, Paul Praha 1992           světděj
104 České město ve středověku Hoffmann, František Praha 1992          česdějměst
105 Lipanská křižovatka Čornej, Petr Praha 1992        česděj
106 Igo Etrich - průkopník letectví Salz, Hanuš Trutnov 1992            letectví
107 Masarykův triumf Kortun?, Jiří Praha 1991         česděj, Masaryk
108 Chrám i tvrz Eisner, Pavel Praha 1992      jazyky?
109 Československo 1918-1938 Augusta, Pavel - Honzák, František Praha 1992             česděj
110 Nástěnná mapa svět. dějin Bratislava 1992 světděj                   uloženo nahoře nad R1
111 Kronika lidstva Karenberg, Bodo Bratislava 1992       světděj
112 Lodě a plavba Bratislava 1992          lodě
113-1 Slovník naučný I. Rieger, František Ladislav 1867                   slovník
113-2 Slovník naučný II. Rieger, František Ladislav slovník
113-3 Slovník naučný III. Rieger, František Ladislav slovník
113-6 Slovník naučný VI. Rieger, František Ladislav slovník
113-7 Slovník naučný VII. Rieger, František Ladislav slovník
113-9 Slovník naučný IX. Rieger, František Ladislav slovník
113-10 Slovník naučný X. Rieger, František Ladislav slovník
114 Bibliografie lesnického školství na území Československa 1969-1997 Trutnov 1992            bibliografie, lesnictví
115 Nekrvavá revoluce Kaplan, Karel Praha 1993             česděj
116 Dvanáct zastavení Opasek, Anastáz Praha 1992            nábož.
117 Atributy světců Pfleiderer, Rudolf Praha 1992                 nábož.
118 Starožitný nábytek Medková, E. - Bohmanová, A. Praha 1977            nábytek, řemesla
119 Moderní materiály  ve výtvarné praxi Schätz, M. Praha 1982          umění, výtvar.
120 Techniky malířské a kašírské práce Šturc - Nevařil Praha 1985       umění, výtvar., kašírování, technika výtvarného umění
121 Lidový malovaný nábytek v českých zemích Praha 1989           nábytek, řemesla
122 Lidové betlémy v Čechách a na Moravě Vaclík, Vladimír Praha 1988          betlémy, Vánoce
123 Umění národní a lidové Šimek, K.? umění
124 Technika malířského umění Hégr, M. umění, výtvar.
125 První zasedání přír. konzer. 1986                  konzerv.
126 Třetí zasedání přír. konz. 1989                  konzerv.
127 Čtvrté zasedání přír. konzer. 1988                          konzerv.
128 Páté zasedání přír. konzer. 1989             konzerv.
129 Šesté zasedání přír. konzer. 1992                   konzerv.
130 Sedmé zasedání přír. konzer. 1991                           konzerv.
131 Nové metody muzejní konzervace 1987                    konzerv.
132 Sborník restaurátorských prací 1989                    sborník, restaur.?
133 Dějiny textilní výroby v České Skalici Kejzlar, Josef a kol. Ústí nad Orlicí 1987         dějměst, textil, textilní výroba, textilní průmysl,  Česká Skalice
134 Zezsyty Muzeum zemi Kłodzkiej - 3, 1990 Kłodsko 1990        světděj, muzea, časopis, periodikum
135 Zdanění mezd, platů Pelech, Petr předpisy, daně, mzdy
136 Účetnictví vedené podnikovými subjekty Huleš, Jan předpisy, účetnictví
137 Nože a dýky Faktor, Zdeněk Praha 1992         zbraně
138-1 Východočeský kraj v tisku 1990. Soupis publikací a článků. I. svazek Hradec Králové 1992 bibliografie
138-2 Východočeský kraj v tisku 1990. Soupis publikací a článků. II. svazek Hradec Králové 1992 bibliografie
139 Století turistiky v Náchodě Náchod
140 200 let školství ve Žďárkách Hladký, Ladislav školství
141 Účetnictví rozpočtových a příspěvkových org. Eminger, Jaroslav předpisy, účetnictví
142 O Slovanech úplně jinak Horák, Antonín Lípa 1991             světděj
143 SVV v Sydney. Záznamy z dvacetileté činnosti Fiala, O. - Jirásek, J. Sydney 1992
144 Církevní rok Vondruška, Vlastimil 1993                         nábož.
145 Jan Nepomucký Vlnas, Vít Praha 1993              nábož.
146 České kraslice Brahová, Marie Velké Poříčí 1993     Velikonoce
147 Pravidla českého pravopisu kol. pravopis, jazyky
148 Pravidla českého pravopisu kol. pravopis, jazyky
149 Přemysl Otakar II. Kuthan, Jiří Vimperk                 česděj, středověk
150 Hovory s TGM Čapek, Karel Praha 1938      česděj, Masaryk
151 Český šlechtic Fr. Schwarzenberg Škutina, Vladimír Praha               česděj, šlechta
152 Český král Karol Pludek, Alexej Bánská Bystrica 1979                      česděj, král
153 Kronika života a vlády Karla IV. Kožík, František Praha 1985       česděj, král
154 Moji milí bratři Čapková, Helena Praha 1986         beletrie, Čapek
155 Válečné paměti 1940-44 de Gaulle, Charles Praha 1989                  světděj, paměti, IIválka
156 V uniformě RAF Radosta?, Petr Praha 1991           letectví, IIválka, světděj
157 Portrét Jana Pavla II. Frassard, André Brno 1990              nábož., životopis, papež
158 Hitlerova černá garda Grünberg, Karol Praha 1981      světděj, Iiválka, Hitler
159-1 Souostroví Gulag 1 Solženicyn, Alexandr Praha 1990            ruskéděj
159-2 Souostroví Gulag 2 Solženicyn, Alexandr Praha 1990            ruskéděj
159-3 Souostroví Gulag 3 Solženicyn, Alexandr Praha 1990               ruskéděj
160 Král diplomat. Jan Lucemburský 1296-1346 Spěváček, Jiří Praha 1982       česděj, král, středověk
161 Karel IV. Spěváček, Jiří Praha 1979       česděj, král
162 Václav IV. Spěváček, Jiří Praha                   česděj, král
163 Karel IV. Kalista, Zdeněk Praha 1971      česděj, král
164 Bible Praha 1985               nábož.
165 Ilustrovaná bible pro mládež Praha 1991            nábož.
166 Hovory s TGM Čapek, Karel Praha 1969         česděj, Masaryk
167 S Masarykovými Filipi, J. J. Praha 1947           česděj, Masaryk
168 Vrací se hospodář. President-budovatel Dr. Edvard Beneš v Plzni 18. června 1945 Kačín, Václav Plzeň 1945           osobnosti, Beneš, prezident, politika
169 Putování se starými pohlednicemi z HK do hor Černý, František Hradec Králové 1988 pohlednice, dějměst?
170 Prostá krása Frolec, Václav Praha 1984             řemesla?
171 Diplomaté a ti druzí Kvaček, Robert Praha 1988       světděj, IIválka
172 Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokola pražského Praha 1883          sport, Sokol, periodikum, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
173 TGM v Lánech Jandík, Stanislav Praha 1946            česděj, Masaryk
174 Dopisy Olze Havel, Václav Brno 1990        Havel, beletrie, korespondence
175 Zrychlený tep dějin Hanzel, Vlad. Praha 1991    světděj?
176 Dr. Beneš Mackenzie, Compton Praha 1948      česděj, Beneš, životopisy
177 Zlomená křídla Čejka, Eduard Praha 1991     česděj, světděj?, letectví?
178 Zákony Asýrie a Chaldeje Klíma, Josef Praha 1985          právo
179 Hitlerovi generálové vypovídají Mader, Julius Praha              světděj, Iiválka, Hitler
180 Paměti Vasila Biľaka Praha              česděj, paměti
181 Cesty k moci Hübl, Milan Praha 1990                vojen?
182-1 Dějiny národa českého I- Palacký, František Praha 1939          česděj
182-2 Dějiny národa českého II Palacký, František Praha 1939          česděj
182-3 Dějiny národa českého III Palacký, František Praha 1939          česděj
182-4 Dějiny národa českého IV Palacký, František Praha 1939          česděj
182-5 Dějiny národa českého V Palacký, František Praha 1939          česděj
182-6 Dějiny národa českého VI Palacký, František Praha 1939          česděj
183-1 Umělecké památky Čech I Poche, E. a kol. Praha 1977       umění
183-2 Umělecké památky Čech II Poche, E. a kol. Praha 1977       umění
183-3 Umělecké památky Čech III Poche, E. a kol. Praha 1977       umění
183-4 Umělecké památky Čech IV Poche, E. a kol. Praha 1977       umění
184 Bible pro děti Bratislava 1991          nábož., bible
185 Národní divadlo Šnejdar, J. a kol. Praha 1987     architektura, umění, divadlo                uloženo nahoře nad R1
186 Národní divadlo v Praze Šubert, Fr. Ad. Praha 1881     architektura, umění, divadlo                uloženo nahoře nad R1
187 Svatováclavský zpěvník Loula, Otto Praha 1931                nábož., zpěv, sv.Václav
188 Bůh a duše Praha 1935           nábož.
189 Osud trůnu habsburského Galandauer, Jan - Honzík, Miroslav Praha 1982      světděj, česděj Habsburkové
190 Od kladského pomezí, roč. I kol. Nové Město nad Metují 1923            časopis
191 Od kladského pomezí, roč. II kol. Nové Město nad Metují 1924-25           časopis
192 Od kladského pomezí, roč. III kol. Nové Město nad Metují 1925            časopis
193 Od kladského pomezí, roč. IV kol. Nové Město nad Metují 1926-27            časopis
194 Od kladského pomezí, roč. V kol. Nové Město nad Metují 1927-28            časopis
195 Od kladského pomezí, roč. VI kol. Nové Město nad Metují 1928-29            časopis
196 Od kladského pomezí, roč. VII kol. Nové Město nad Metují 1929-30            časopis
197 Od kladského pomezí, roč. X kol. Nové Město nad Metují 1932-33            časopis
198 Od kladského pomezí, roč. XIII kol. Nové Město nad Metují 1935-36            časopis
199 Hradecký kraj Hradec Králové 1958  sborník, Hradec Králové
200 a Zborov - Tobrúk - Dukla - 2 ks? Nové Město nad Metují 1993                světděj, IIválka
200 b 100 let K. Klapálka Nové Město nad Metují 1993                světděj, IIválka, životopisy
201 Dokonalou organizací ke zvýšení výroby Hradec Králové 1947  práce, výroba
202 První volby do Prozatím. nár. shromáždění Praha 1945         česděj, volby
203 Almanach k otevření divadla v Polici nad Metují Police nad Metují 1940                       divadlo, Police
204 Hornická slavnost Praha 1938      hornictví
205 Žižka a polní bratrstva husitská v čsl. umění Praha 1924       umění, obrazy, Žižka
206 Praha na evropských vodních cestách Praha 1947            časopis, plavba Labe
207 Památník obchodního gremia v Litovli Litovel 1938    hospděj, obchod
208 Řemeslné předpisy Praha                     řemesla, hospděj, předpisy
209 Slovenský priemysel Turčianský sv. Martin 1931                        hospděj, průmysl
210 Procházka staletími. Sborník k 50. narozeninám PhDr. Wolfa Hradec Králové 1993  životopisy, osobnosti
211 Počátky osídlení vých. Čech Vokolek, Vít Hradec Králové 1993       česděj, pravěk
212 Zápisky Havelka Praha                       paměti?
213 Vlastivěda šumperského okresu Melzer - Schulz Šumperk 1993      vlastivěda, česděj?
214 90 let šachu v Náchodě Čáp, J. - Prachař, V. šachy, Náchod
215 Kostelce v Kostelci Kamínek, J. Velké Poříčí 1993
216 Seznam literární pozůstalosti Baťka, F. Praha 1958           bibliografie
217 Tschechen Slowaken Vídeň                         Češi, Slováci, česděj
218 Expozice hradeckého muzea Hradec Králové 1978 muzea, Hradec
219 Sto let hradeckého muzea muzea, Hradec
220 Z dějin hutnictví 14 Praha 1985           sborník, hutnictví
221 Pražská asanace Praha 1993           architektura?
222 Z Českého ráje a Podkrkonoší 6 Bystrá nad Jizerou  sborník
223 Náchodsko od minulosti k dnešku 1-1985 (červené) Náchod 1985          sborník, Náchod
224 Václav Budač, Václav České Budějovice 1911                    česděj?
225 Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury Špét, J. Praha              muzea
226 La Chanson d'Amour et de Mort? Rilke, Reiner Maria Paris 1899             beletrie
227 Náchodsko od minulosti k dnešku 2-1987 (modré) Náchod 1987          sborník, Náchod
228 Příruční slovník vědy a techniky Dobrovolný, B. Praha 1994           slovník, technika
229 Velký lexikon domácího kutila Niepel, Fr. Praha 1993               lexikon, kutilství
230 25 let muzea revolučních bojů Ostrava 1987   muzea
231 Bojující minulost, vítězná současnost Broumov 1983        textil, textilní průmysl, Broumovsko
232 Město pod horami Volfová, Sida Hradec Králové 1933 autobiografie, vzpomínky, paměti
232 b Město pod horami Volfová, Sida Hradec Králové 1933 autobiografie, vzpomínky, paměti
233 Přenosné sluneční hodiny Polák, B. Praha 1990             hodiny
234 Zdanění mezd platů Pelech, Petr Olomouc 1994        daně, práce, mzda, předpisy
235 Historický nábytek Togner?, M. Brno                 umění, nábytek, řemesla
236 Zákon o pojistném právo, pojištění
237 Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis Kučera, K. - Truc, M. Praha 1968           školství, univerzita
238-1-12/93 Účetnictví 1-12/93 Praha 1993           účetnictví, předpisy
239-1-12/94 Účetnictví 1-12/94 Praha 1994                  účetnictví, předpisy
240-1 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-2 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-3 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-4 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-5 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-6 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-7 Antique Praha 1993            umění, časopis
240-8 Antique Praha 1993            umění, časopis
241 Vláda Karla IV. Kavka, František Praha 1993        česděj, král, Karel
242 Vláda Karla IV. Kavka, František Praha 1993     česděj, král, Karel
243-    1až24 Daňová a hospodářská kartotéka - 24 ks? Praha 1994      hospděj, daně, předpisy
244 Vlastivědný sborník Okr. archivu v Ústí nad Orlicí - 1993 Ústí nad Orlicí 1993 vlastivěda, sborník
245 Záhadný mincíř Fryček, V. Praha 1939          česděj?
246 75 let občanské záložny v Novém Městě nad Metují reg - hospděj?
247 Paměti I. - 1921-1938 Černý, Václav Brno 1994             paměti
248 Starožitnosti, ošetření, opravy David Day, A. J. Bratislava 1994 starožitnosti, opravy, konzerv.
249 Práce se dřevem 1994                     konzerv., kutilství, řemesla
250 TGM - filosof a pedagog Hodonín 1993    česděj, Masaryk, sborník
251-1 Betlémy a betlemáři - č. 1, roč. 1, 1990-1991 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1990-1991           betlémy, řemesla, Vánoce
251-2 Betlémy a betlemáři - č. 2, roč. 1, 1990-1991 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1990-1991           betlémy, řemesla, Vánoce
251-3 Betlémy a betlemáři - č. 3, roč. 1, 1990-1991 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1990-1991           betlémy, řemesla, Vánoce
251-4 Betlémy a betlemáři - č. 4, roč. 1, 1990-1991 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1990-1991           betlémy, řemesla, Vánoce
251-5 Betlémy a betlemáři - č. 5, roč. 1, 1990-1991 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1990-1991           betlémy, řemesla, Vánoce
251-6 Betlémy a betlemáři - č. 6, roč. 2, 1993 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1993                     betlémy, řemesla, Vánoce
251-7 Betlémy a betlemáři - č. 7, roč. 2, 1993 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1993                     betlémy, řemesla, Vánoce
251-8 Betlémy a betlemáři - č. 8, roč. 2, 1993 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1993                     betlémy, řemesla, Vánoce
251-9 Betlémy a betlemáři - č. 9, roč. 3 1993-1994 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1993-1994           betlémy, řemesla, Vánoce
251-10 Betlémy a betlemáři - č. 10, roč. 3 1993-1994 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1993-1994           betlémy, řemesla, Vánoce
251/19 Betlémy a betlemáři - č. 19, roč. 5, 1996 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1996           betlémy, řemesla, Vánoce
251/22 Betlémy a betlemáři - č. 22, roč. 5, 1996 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 1996           betlémy, řemesla, Vánoce
251/63 Betlémy a betlemáři - č. 63, roč. 17, 2007 Vaclík, Vladimír (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2007           betlémy, řemesla, Vánoce
251/64 Betlémy a betlemáři - č. 64, roč. 17, 2007 Mátl, Ludvík (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2007           betlémy, řemesla, Vánoce
251/65 Betlémy a betlemáři - č. 65, roč. 17, 2007 Mátl, Ludvík (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2007           betlémy, řemesla, Vánoce
251/66 Betlémy a betlemáři - č. 66, roč. 17, 2007 Mátl, Ludvík (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2007           betlémy, řemesla, Vánoce
251/67 Betlémy a betlemáři - č. 67, roč. 18, 2008 Mátl, Ludvík (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2008           betlémy, řemesla, Vánoce
251/68 Betlémy a betlemáři - č. 68, roč. 18, 2008 Mátl, Ludvík (red.) [Třebechovice pod Orebem] 2008           betlémy, řemesla, Vánoce
252 Minulost a dějiny v čes. a sl. samizdatu - bibl. Vlk, J. Brno 1993                bibliografie, samizdat
253 Knihy čes. a sl. autorů 1948-1978 Šeflová, L. Brno 1993                bibliografie, autoři, spisovatelé
254 Josef Pekař Kalista, Zdeněk Praha 1994      česděj, osobnosti
255 Zpravodaj č. 32 České Budějovice
256 Lochenice (archeolog. průzkum) Praha               archeoloige
257 Kamenné artefakty - 1. díl Sklenář, K. Praha 1989   archeol?
258 Chebská radnice a její středověké fresky Růžek, V. Cheb 1994       česděj, dějměst, umění, architektura
259 Husitská revoluce I Šmahel, František Praha 1993      česděj, husitství
260 Husitská revoluce II Šmahel, František Praha 1993      česděj, husitství
261 Husitská revoluce III Šmahel, František Praha 1993      česděj, husitství
262 Husitská revoluce IV Šmahel, František Praha 1993      česděj, husitství
263 Osmnáct měsíců. Čsl. protiletadlový pluk RADVANOVSKÁ 1942                     letectvo, IIválka
264 Radio Jerusalem (25. 10. 1940) 1940                      IIválka, časopis
265 Československý zpravodaj (č. 23, 3.9. 1941) Jeruzalém 1941       IIválka, časopis
266 Československý zpravodaj (č. 24, 18. 6. 1942) Jeruzalém 1942       IIválka, časopis
267 Vánoční čtení (literárně umělecká příloha      Nového Československa) Vánoce, časopis
268 Československý boj (roč. 2, č. 1, 12.1. 1940; zahraniční noviny) Paříž 1940        česděj, IIválka
269 Zprávy čsl. kolonie (zpravodaj) Newcastle 1944        česděj, IIválka
270 Bulletin (deník čs. voj. jednotek Čechoslovák v orientě; roč. 2, č. 102, 8. 5. 1941) 1941                     česděj, IIválka, noviny
271 Naše osvobození (Čsl. zpravodaj krajanů na stř. východě; roč. II, č. 43, 28. 10. 1942) Jeruzalém 1942 česděj, IIválka
272 Čechoslovák (nezávislý týdeník zahraniční, roč. II, č. 37, 14. 9. 1940) Londýn 1940         česděj, IIválka, noviny
273 Čechoslovák v britské východní Africe          (čsl. kroužek a Sokol pro Brit. vých. Afriku, roč. VI, č. 1-2, leden-únor 1945) Nairoby 1945              česděj, IIválka, časopis
274 Naše touhy. Kratochvilný věstník kroužku roduvěrných Náhradního tělesa -  částka 10, 15. 2. 1945) 1945                      česděj, IIválka
275 Z kraje Waltera Scotta (příloha NN? č. 223/1484)
276 Místa, kde se bojuje (příloha NN, č. 98/1359) česděj, IIválka, noviny
277 Normandie - dvojlist (Battalion the Parachute) 1944                       česděj, IIválka, noviny
278 Opouštím Anglii - dvojlist (příloha NN č. 244/1505) česděj, IIválka, noviny
279 Sobotní čtení  (příloha NN 117/1717)
280 Kaktus (zahr. vojen. časopis) - č. 18 světděj, česděj, válka
281 Kaktus (zahr. vojen. časopis) - č. 19 světděj, česděj, válka
282 Kaktus (zahr. vojen. časopis) - č. 20 světděj, česděj, válka
283 Kaktus (zahr. vojen. časopis) - č. 26 světděj, česděj, válka
284 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 132 1942                       česděj, IIválka, noviny
285 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 135 1942                       česděj, IIválka, noviny
286 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 139 1942                       česděj, IIválka, noviny
287 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č.217 1942                       česděj, IIválka, noviny
288 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 224 1942                       česděj, IIválka, noviny
289 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 229 1942                       česděj, IIválka, noviny
290 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 230 1942                       česděj, IIválka, noviny
291 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 235 česděj, Iiválka, noviny
292 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 238 česděj, Iiválka, noviny
293 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 241 česděj, IIválka, noviny
294 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 262 česděj, IIválka, noviny
295 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 115 česděj, IIválka, noviny
296 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 121 česděj, IIválka, noviny
297 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 123 1942                       česděj, IIválka, noviny
298 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 125 česděj, IIválka, noviny
299 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 133 česděj, IIválka, noviny
300 Zpravodaj roč. III (deník čsl. vojen. jednotky                                                                                                                           na stř. výchdě) - č. 151 česděj, IIválka, noviny
301 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 282/1183 1943                       česděj, IIválka, noviny
302 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 297/1198 1943                       česděj, IIválka, noviny
303 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 307/1208 1943                       česděj, IIválka, noviny
304 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 311/1212 1943                       česděj, IIválka, noviny
305 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 339/1240 1943                       česděj, IIválka, noviny
306 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 340/1241 1943                       česděj, IIválka, noviny
307 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 341/1242 1943                       česděj, IIválka, noviny
308 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 357/1258 1943                       česděj, IIválka, noviny
309 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 358/1259 1943                       česděj, IIválka, noviny
310 Naše noviny roč. IV (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 360/1251 1943                       česděj, IIválka, noviny
311 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 3/1264 1944                    česděj, IIválka, noviny
312 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 5/1265 1944                    česděj, IIválka, noviny
313 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 6/1267 1944                    česděj, IIválka, noviny
314 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 19/1280 1944                    česděj, IIválka, noviny
315 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 20/1281 1944                    česděj, IIválka, noviny
316 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 23/1284 1944                    česděj, IIválka, noviny
317 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 27/1288 1944                    česděj, IIválka, noviny
318 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 28/1289 1944                    česděj, IIválka, noviny
319 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 38/1299 1944                    česděj, IIválka, noviny
320 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 41/1302 1944                    česděj, IIválka, noviny
321 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 42/1303 1944                    česděj, IIválka, noviny
322 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č.44/1305 1944                    česděj, IIválka, noviny
323 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 45/1306 1944                    česděj, IIválka, noviny
324 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 125/1386 1944                    česděj, IIválka, noviny
325 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 143/1404 1944                    česděj, IIválka, noviny
326 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 155/1416 1944                    česděj, IIválka, noviny
327 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 224/1485 1944                    česděj, IIválka, noviny
328 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 246/1507 1944                    česděj, IIválka, noviny
329 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 282/1543 1944                    česděj, IIválka, noviny
330 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 287/1548 1944                    česděj, IIválka, noviny
331 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 288/1549 1944                    česděj, IIválka, noviny
332 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 301/1562 1944                    česděj, IIválka, noviny
333 Naše noviny roč. V (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 310/1571 1944                    česděj, IIválka, noviny
334 Naše noviny roč. VI (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 110/1710 1945                     česděj, IIválka, noviny
335 Naše noviny roč. VI (deník čsl. vojska ve Velké Británii) - č. 116/1736 1945                     česděj, IIválka, noviny
336 Ministr N.O. div. gen. Ingr (příloha zpravodaje deníku čs. armády na stř. východě) RADVANOVSKÁ Jeruzalém 1942       česděj, IIválka, noviny
337 Klasicistní domovní vrata v Poličce Líbal a kol. Polička 1994           užité umění, architektura
338 Česká architektura v době posledních Přemyslovců Kuthan, Jiří Vimperk                 česděj, středověk
339 Švýcarské umělecké řemeslo v 17. století užité umění, řemesla
340 Italská majolika v čsl. sbírkách (katalog výstavy) užité umění, majolika, řemesla
341 Benátské sklo v československých sbírkách (katalog výstavy) Praha 1973              sklo, porcelán, keramika, kamenina užité umění, řemesla
342 Sečné a bodné zbraně Wágner, Eduard České Budějovice 1993                    zbraně
343 a/ 1985 Bibliografie památkové péče v ČSR za rok 1985 Praha 1994              bibliografie
343 b/ 1986 Bibliografie památkové péče za rok 1986 Jílková, Štěpánka Praha 2000              bibliografie
343/ 1993 Bibliografie památkové péče za rok 1993 Patrný, Michal Praha 2003            bibliografie
343/ 1994 Bibliografie památkové péče za rok 1994 Dejmková, Jiřina Praha 2001            bibliografie
343 c/ 1995 Bibliografie památkové péče za rok 1995 Dejmková, Jiřina Praha 2002            bibliografie
343 d/ 1996 Bibliografie památkové péče za rok 1996 Dejmková, Jiřina Praha 2003           bibliografie
343/ 1997 Bibliografie památkové péče za rok 1997 Dejmková, Jiřina Praha 2003           bibliografie
343/  1998 Bibliografie památkové péče za rok 1998 Dejmková, Jiřina Praha 2005           bibliografie
343/  1999 Bibliografie památkové péče za rok 1999 Dejmková, Jiřina Praha 2006           bibliografie
343/  2000 Bibliografie památkové péče za rok 2000 Dejmková, Jiřina Praha 2007           bibliografie
344 Východní Čechy v tisku 1991 Lakrtová?, Jindřiška - Šimková, Marie. - Vorlová, D. SVK Hradec Králové 1994                      bibliografie
345 Soupis periodik východních Čech 1986-1990 Šimková, Marie SVK Hradec Králové 1994                      bibliografie
346 Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou 1994         osobnosti
347 Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnov nad Kněžnou Matouš, Václav - Juza, Josef Rychnov nad Kněžnou 1992         česděj
348 Sborník Severočeského muzea - Historia 11 kol. Praha 1993               sborník, česděj
349 Transmutace smyslů Švankmajer, Jan Praha? 1994          psychologie?
350 České art deco kol. Praha 1993              umění, výtvar.
351 Tři studie z české numismatiky Šůla, J. Pardubice 1989        numismatika
352 České betlémy Vaclík, Vladimír Praha 1994            betlémy, Vánoce
353 Pohledy do minulosti (sborník příspěvků k šedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Lesáka) Praha? 1994                      česděj, osobnosti
354 Výročí regionálních osobností VČ v r. 1995 Hradec Králové 1994 česděj, osobnosti
355 Muzeum a současnost Roztoky u Prahy 1994                      muzea
356 Na pomoc muzejní práci Roztoky u Prahy 1994                muzea
357 Pohledy do minulosti (sborník příspěvků k šedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Lesáka) Praha? 1994                      česděj, osobnosti
358 Expozice Vojenského hist. muzea Praha 1991             muzea, expozice
359 Dějiny Hradce Králové II/1 Mikulka, Jaromír Nový Bydžov 1994 dějměst
360 Z Českého ráje a Podkrkonoší 7 Turnov 1994            sborník
361 Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 4 Ústí nad Orlicí 1993 vlastivěda, sborník
362 Hubert Gordon Schauer - osobnost, dílo, doba Litomyšl 1994   umění,osobnosti, česděj
363 Literární Hradec Králové Benýšková, Jarmila - Vích, František Hradec Králové 1994 bibl?
364 Spontánní projevy Pražského jara 1968-69 Pecha, Jindřich Brno 1993          česděj
365 VII. sjezd českých historiků (Praha 24.-26. 9.1993) 1994                    česděj, osobnosti
366 Příroda a domov Kutnar, František 1993                      přír., vlastivěda
367 Církevní památky Královéhradecké diecéze Velké Poříčí 1994 nábož., umění, památky
368 Královéhradecká diecéze Hrubý, Vladimír - Nepilý, Oto 1994                        nábož.
369 Královéhradecká diecéze (katalog výstavy) Hradec Králové   nábož.
370 Všeobecná státověda Jelínek, J. Praha 1906         právo,česděj
371 Boj za právo Černý, Jan M Praha 1893     česděj?, právo
372 O právích země české knihy devatery ze Všehrd Viktorín Kornel Praha 1874               právo, česděj
373 České státní právo Kalousek, J. Praha 1892          právo, česděj
374 Základy  filosofie právní Weyr, Fr. Brno 1920             právo, filozofie
375 Kompensace v čsl. právu procesním Nýdl, Bohumil JUDr. Praha 1937          právo, česděj
376 Řeči Dr. Fr. L. Riegra Praha 1883         česděj
377 Povšechné české dějiny právní Čelakovský, Jaromír JUDr. Praha 1900        právo, česděj
378 O státě českém Stránský, Pavel Praha 1940            česděj, právo
379 František Ladislav Rieger Jahn, Jiljí V. Praha 1889     česděj, osobnosti
380 Počátky práva a státu v Československu Vaněček, Václav JUDr. Praha 1946            právo, česděj
381 Sokol od Pomezí Hraše, Jan Karel (red.) Nové Město nad Metují 1887                        sport, Sokol, periodikum, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, náchodský sokol
382 Paměti Pelcl, František Martin Praha 1956             osobnosti, česděj
383 Příručka církevních dějin Mráček, Pavel K. Praha 1995           nábožděj
384 Slovník českých dějin Vykoupil, Libor Brno 1994        česděj
385 Spor o smysl českých dějin 1895-1938 Praha? 1995    česděj
386 Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 1994 kol. 1994                     vlastivěda, česděj, sborník
387 Světové dějiny v kostce Dorazil, Otakar Vimperk 1995            světděj
388 Čeští králové - život a vláda (1198-1918) Ajšman, Jiří 1994                česděj, panovníci
389 Pražská heraldika Hrdlička, Jakub 1993                     heraldika
390 Československý vojenský atlas Klíma, Jan (red.) Praha 1965      zbraně, česděj, vojen., mapy, atlasy   uloženo nahoře nad R1
391 Česká literatura doby baroka (Literární archiv, roč. 27) 1994                      literatura, baroko, časopis?
392 Mikulčice - sídlo a pevnost knížat velkomoravských Poulík, Josef 1975               archeologie, panovníci, knížata
393 Zákon o sociálním zabezpečení a předpisy souvisící Vlk, Martin Praha 1995         právo, socpředpisy
394 Čechoslovakismus a ČSR 1914-1938 John, Miloslav 1994                česděj, první rep.
395 České, moravské a slezské zvonice Kuča, Karel Praha 1995             zvony, zvonice
396 Causa Emil Hácha Tomášek, Dušan           Kvaček, Robert Praha? 1995        česděj, osobnosti
397 Kdo byl kdo … kol. Praha 1994            encyklopedie, osobnosti
398 Encyklopedie českých hradů Durdík, Tomáš Praha 1995        archit, hrady, česděj
399 Jan Lucemburský a jeho doba (1296-1346) Spěváček, Jiří Praha 1994        česděj, středověk, král
400 Lidová tvorba Skopová, Kamila Praha? 1995          řemesla, etnografie, lidové zvyky, recepty
401 Čechy v době předhistorické Domečka, Ludvík 1913                česděj, pravěk
402 České lidové kroje Langhamerová, Jiřina Praha 1994         etnografie
403 Reportáž psaná na oprátce (první úplné kritické a komentované vydání) Fučík, Julius Praha 1995      česděj, druhá válka
404 Veselé chvíle v životě lidu českého Zíbrt, Čeněk Praha 1950               etnografie, lidové zvyky
405 Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů II. Sídla, domy a zemědělské stavby Štěpán, Luděk SOA Zámrsk 1995 architektura
406 Problematika historických? a vzácných? fondů Čech, Moravy a Slezska kol. (sborník) Brno 1995
407 Domov za války I Praha 1929        česděj, první válka
408 Domov za války II Praha 1930      česděj, první válka
409 Domov za války III Praha 1930        česděj, první válka
410 Domov za války IV Praha 1931       česděj, první válka
411 Domov za války V Praha 1931      česděj, první válka
412 Rakovnický primátor Winter, Zikmund Praha 1937          česděj?, dějměst?
413 Nezbedný bakalář Winter, Zikmund Praha 1937           hist. román
414 Břetislav a Jitka Winter, Zikmund Praha 1937         hist. román
415 Panečnice Winter, Zikmund Praha 1938         hist. román
416 Mistr Kampanus Winter, Zikmund Praha 1936         hist. román
417 Peklo Winter, Zikmund Praha 1938         hist. román
418 Rozina sebranec Winter, Zikmund Praha 1937          hist. román
419 Krátký jeho svět Winter, Zikmund Praha 1938          hist. román
420 Píseň o růži Durych, Jaroslav Praha 1934           román, beletrie
421 Od Mnichova k válce Smetáček, Zdeněk Praha 1945         česděj, okupace, druhá válka
422 Světla a stíny politiky Ježek, František Praha 1937          česděj, politika
423 Paměti (Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství) Beneš, Edvard Praha 1947        paměti, druhá válka, okupace, česděj
424 Šest let exilu a druhé světové války (1939-1945) Beneš, Edvard Praha 1946         česděj, paměti, druhá válka, světděj
425 Karel Hynek Mácha - výbor z díla Praha 1941              beletrie
426 Vyšehrad Zeyer, Julius Praha 1931          hist. román?
427 Dějiny světové I Kosina, J. Praha 1940      světděj
428 Dějiny světové III Praha 1940      světděj
429 Dějiny světové III Praha 1941       světděj
430 Dějiny světové IV Praha 1941        světděj
431 Akademický slovník cizích slov I kol. Praha 1995         slovník, encyklopedie
432 Akademický slovník cizích slov II kol. Praha 1995        slovník, encyklopedie
433 Národ se ubránil (1939-1945) Praha 1995       česděj, druhá válka
434 Biblí svatá Praha 1920          nábož., bible
435 Konzervace pergamenu a jeho uložení Praha 1992             konzerv.
436 Zásady ochrany a konzervace knihovních materiálů Praha 1988           konzerv.
437 Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví Vysoký, Václav Praha 1995
438 Východní Čechy v tisku 1993 Hradec Králové 1995 bibliografie, noviny
439 Ladislav Vacina Hradec Králové 1995 bibliografie, osobnosti
440 Encyklopedie řádů a vyznamenání Lobkowicz, František Praha 1995          encyklopedie
441 50 let lesnického školství Uhlíř, Jiří Trutnov 1995        školství, lesnictví
442 Chlumecko a Novobydžovsko Kuča, Karel Hradec Králové      vlastivěda
443 Hrdelní soudnictví českých zemí SOA Zámrsk, Pardubice 1995 právo, soud
444 Dějiny Španělska Praha 1995      světděj
445 Hrdelní soudnictví českých zemí SOA Zámrsk, Pardubice 1995  právo, soud
446 Drobná devoční grafika OM Rakovník 1995 umění, grafika
447 T.G. Masaryk a sociologie Hodonín 1994   česděj, TGM, osobnosti
448 Náboženská dimenze Masarykova myšlení Hodonín 1995   česděj, TGM, nábož.,  osobnosti
449 Z Českého ráje a Podkrkonoší 8 sborník, vlastivěda
450 Východočeský sborník historický 3 Pardubice 1993      sborník, česděj
451 Východočeský sborník historický 4 Pardubice 1994      sborník, česděj
452 Památník … (1907-1932) Jaroměř 1932
453 Češi na Volyni Hofman, Jiří Praha 1995          česděj, světděj
454 Historická mapa českého osídlení na Volyni Praha 1995          česděj, světděj
455 Podkarpatská Rus Zatloukal Bratislava 1936 světděj?, zeměpis?
456 Pomístní jména v Čechách Olivová - Nezbedová - Knappová - Maleninská Praha 1995          onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, toponyma
457 Vojenské uniformy (obrázkový slovník) Bratislava 1995 zbraně, vojenděj
458 Dějiny Hradce Králové II/2 Mikulka, Jaromír Hradec Králové 1995 dějměst
459 Chemie pro studijní obory SOS a SOU Praha 1991               přír., učebnice
460 Ilustrovaný přehled chemie Ostrava 1994           přír., učebnice
461 Názvosloví anorganické chemie Praha 1987           přír., učebnice
462 Podřipsko 5 - 1995 (vlastivědný sborník) 1995                     vlastivěda, sborník
463 Techniky malby Losos, Ludvík Praha 1995       umění, výtvar.
464 Zpravodaj muzea v Hradci Králové - 21/1993 muzea
465 Kultura středověku Spunar, Pavel a kol. Praha 1995      umění, kultura, česděj, světděj
466 Dějiny hmotné kultury II/1 Petráň, Josef Praha 1995         umění, kultura
467 Dějiny evropské civilizace I kol. Praha 1995         světděj
468 Dějiny evropské civilizace II kol. Praha 1995       světděj
469 Seznam pověr a zvyklostí pohanských z XVIII. Věku Zíbrt, Čeněk Praha 1995              pověry, zvyky, rituály, etnografie, pohanství
470 Pigmenty, barviva a metody jejich identifikace Šimůnková, Eva - Kavkan?, Jiří Praha 1993            konzerv.
471 Konzervace a restaurování kulturních památek Praha 1993,            konzerv., restaur.
472 Sborník VŠCHT Praha S 20 Praha 1991            sborník
473 Jindřichohradecký vlastivědný sborník Jindřichův Hradec 1995
474 Dějiny Evropy Praha 1996      světděj
475 Stavby bez bariér Maxa, M. - Skopa?, J. 1994                 architektura
476 Listy katedry historie v HK č. 8 Hradec Králové 1995 česděj, časopis
477 Listy katedry historie v HK č. 9 Hradec Králové 1995 česděj, časopis
478 V proměnách času. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Ladislava Hladkého (Dissertationes historicae 3/1995) Hradec Králové 1995
479 Odsun Němců ze Svitavska DH 4 Skřivánek, Milan Hradec Králové 1995 česděj
480 Dějiny Ústí nad Labem 1995                    dějměst
481 Literární archiv, r.26, sv.1 (průvodce po fondech) PNP Praha 1993    bibliografie
482 Literární archiv, r.26, sv.2 (průvodce po fondech) PNP Praha 1993    bibliografie
483 Dva roky generálním tajemníkem Jakeš, Milouš Praha 1996        česděj, osobnosti
484 Rakouské a rakousko-uherské palné zbraně Tetřev, Jan Pardubice 1996 zbraně
485 Bodáky habsburské monarchie Šmíd, Jan - Moudrý, Petr Pardubice 1994       česděj, zbraně
486 Kronika takřečeného Dalimila 1 Praha 1988         česděj
487 Kronika takřečeného Dalimila 2 Praha 1988       česděj
488 Kronika takřečeného Dalimila 3 Praha 1988        česděj
489 Od středověkého narození k lidovým jesličkám Uhlíř, Jiří a kol. Praha? 1994          betlémy, Vánoce
490 Umělecké památky Prahy Vlček, P. a kol. Praha 1996        umění, kultura
491 Morava a Brno Praha - Brno 1995 dějměst
492 České sklo. Tradice a současnost Vondruška, Vlastimil - Langhamer, Antonín Nový Bor [1996]             sklo, porcelán, keramika, kamenina, užité umění, řemesla, sklářství
493 Z pokladů SČ muzea v Liberci Palata, Oldřich Liberec 1988                muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
494 Zámky 15.-18. století Mokr, Jan Liberec 1985      architektura, klíče, zavírání, uzamykání
495 Techniky keramiky Rada, Pravoslav Praha 1995            užité umění, řemesla, keramika
496 Pojďte s námi do betléma (katalog výstavy) Jindřichův Hradec betlémy, Vánoce
497 Východní Čechy v tisku 1994 Lahutová?, J. a kol. Hradec Králové 1996 bibliografie
498 Odboj na Mladoboleslavsku (1939-1945) Mladá Boleslav 1995 česděj
499 Pranostiky a svatí Dušek, Milan Turnov? 1996         nábož, pranostika
500 Dějiny Portugalska Klíma, Jan Praha 1996              světděj
501 Z Českého ráje a Podkrkonoší 9 Semily 1996         sborník, vlastivěda
502 Fridolín Macháček Špet, J. Plzeň 1996             česděj, osobnosti, archiv
503 Kladský sborník 1 Hradec Králové 1996 česděj, sborník
504 Listy katedry historie 10 Hradec Králové 1996 česděj, sborník
505 Hrady a zámky na Moravě Plaček, Miroslav Praha 1996         architektura, česděj
506 a Dějiny Hradce Králové I/1 Mikulka, Jaromír Hradec Králové 1996 dějměst
507 Žaloby katolíků na Jana z Rokycan Boubín, J. - Radnová?, J. SOkA Rokycany 1997                      česděj, nábož.
508 Život a dílo Mistra Jana z Rokycan SOkA Rokycany 1997                      česděj, nábož., osobnosti
509 Podřipsko 6/1-1996 Roudnice nad Labem     1996                   sborník, vlastivěda
510 Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve  Slezsku I Kuča, Karel Praha 1996            města, dějměst, vlastivěda, urbanismus
511 Autoškola - předpisy Praha 1996
512 Tipy a triky pro domácnost Kuhnová, Helena Praha 1996
513 Podřipsko 6/2-1996 Roudnice nad Labem                        sborník, vlastivěda
514 Počátky Přemyslovců Třeštík, Dušan Praha                  česděj, král
515 Čechy v době knížecí Žemlička, Josef Praha                    česděj, středověk
516 Slovník naučný V Praha 1866      slovníky, encyklopedie
517 Encyklopedie zbraní Křížek, Leonid - Čech, Zdirad Praha 1997        zbraně
518 Encyklopedie českých klášterů Vlček, P. - Sommer, P. - Foltýn Praha 1997         archit, nábož.
519 Jindřichohradecký vlastivědný sborník 8 OM 1996               sborník, vlastivěda
520 Pivovarnictví Sklenář, Jaroslav 1996                       pivo, výroba
521 Rukověť křesťanské chronologie Friedrich, Gustav Praha 1997               nábož, čas
522 Nejstarší Přemyslovci Vlček, Emanuel Praha 1997             česděj, král
523 Alois Rašín česděj
524 Zpravodaj muzea v Hradci Králové - 22, 1996 Hradec Králové 1996    muzea
525 Štaufská ministerialita Kubů, František Muzeum Cheb 1997  štaufové, šlechta
526 JUDr. Emil Hácha Pasák, Tomáš Praha 1997            česděj, osobnosti
527 České dějiny v obrazech Praha 1998           česděj
528 Obrazy z dějin 2 Vančura, Vladislav Praha 1949          česděj, beletrie
529 Obrazy k české historii 1 Praha 1928          česděj
530 První sjezd čs. historiků 1937 Praha 1938              česděj, osobnosti
531 Český časopis historický, r. 21, 1915, (3 ks) Hist. klub 1915 česděj, světděj
532 Český časopis historický, r. 22, 1916, (3 ks) Hist. klub 1916 česděj, světděj
533 Český časopis historický, r. 23, 1917, (2 ks) Hist. klub 1917 česděj, světděj
534 Český časopis historický, r. 26, 1920, (1 ks) Hist. klub 1921 česděj, světděj
535 Český časopis historický, r. 27, 1921, (2 ks) Hist. klub 1921-22 česděj, světděj
536 Český časopis historický, r. 28, 1932, (1 ks) Hist. klub 1923 česděj, světděj
537 Český časopis historický, r. 35, 1929, (3 ks) Hist. klub 1929 česděj, světděj
538 Český časopis historický, r. 36,1930, (3 ks) Hist. klub 1930 česděj, světděj
539 Český časopis historický, r. 37, 1931, (3 ks) Hist. klub 1931 česděj, světděj
540 Český časopis historický, r. 38, 1932, (3 ks) Hist. klub 1932 česděj, světděj
541 Český časopis historický, r. 39, 1933, (3 ks) Hist. klub 1933 česděj, světděj
542 Český časopis historický, r. 41, 1935, (2 ks) VŘAZENO I 709 Hist. klub 1935 česděj, světděj
543 Český časopis historický, r. 42, 1936, (2 ks) VŘAZENO I 710 Hist. klub 1936 česděj, světděj
544 Český časopis historický, r. 43, 1937, (2 ks) VŘAZENO I 711 Hist. klub 1937 česděj, světděj
545 Český časopis historický, r. 44, 1938, (2 ks) VŘAZENO I 746 Hist. klub 1938 česděj, světděj
546 Český časopis historický, r. 45, 1939, (3 ks) Hist. klub 1939 česděj, světděj
547 Český časopis historický, r. 46, 1940, (2 ks) Hist. klub 1940 česděj, světděj
548 Český časopis historický, r. 48-49, 1947-1948, (1 ks) Hist. klub 1949 česděj, světděj
549 Český časopis historický, r. 50 (1 ks) česděj
550 Český časopis historický, r. 41 (3 ks) česděj
551 Praha v proměnách světla dějměst, vlast?
552 Slovensko ve fotografii vlast
553 Praha ve fotografii dějměst, vlast?
554 Vltava vlast
555 Lidé, země, čas
556 Krásy Československa vlast
557 Hory a lidé vlast, přír?
558 Matyáš Braun - Kuks umění
559 Na shledanou, západní Čechy vlast
560 Liptovské hole a Chočské pohorie vlast, přír?
561 Stattliches Ensemble cizoj
562 Severní Morava vlast
563 Krkonoše přír
564 Krkonoše přír
565 Praha, město fotogenické dějměst, vlast?
566 Kvety a hory přír
567 Dukla - památník večnej slávy česděj
568 Orlické hory
569 Humor a satira
570 Věnec národních písní etn
571 Mánesův orloj umění
572 Drážďanská galerie - sbírka starých mistrů umění
573 Mistr Kampanus histrom
574 Ženy české renesance česděj
575 Vražda Václava, knížete českého histrom
576 František Kovár
577 Velká Fatra přír
578 Světová revoluce světděj
579 Duch a čin - rozmluvy s Masarykem česděj
580 Do boje Churchill, Winston
581 T.G. Masaryk česděj
582 Rozina sebranec histrom
583 Rakovnický primátor
584 Břetislav a Jitka histrom
585 V družině dobrodruha krále 1-2 česděj
586 V družině dobrodruha krále 3-4 česděj
587 Výbor z díla 2 lit?
588 Kniha o životě a smrti nábfil
589 Techniky keramiky Rada, Pravoslav užité umění
590 Dějiny českého a slovenského dějepisectví česděj
591 Kamenné kříže Čech a Moravy užité umění, archit?
592 Mince a platidla pvh, peníze, platidla
593 Vojenské uniformy a výstroj zbraně
594 Velká obrazová encyklopedie zbraní zbraně
595 Podřipsko 7/97
596 Umělecké památky Prahy
597 Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II Kuča, Karel města, dějměst, vlastivěda, urbanismus
598 Ve stínu tvých křídel … Habsburkové v českých dějinách Čornejová, Ivana - česděj?
599 Století posledních Přemyslovců česděj
600 Přemysl Otakar I. česděj
601 Historie česká česděj
602 Dějiny českého státu v dokumentech česděj
603 Znaky československých měst pvh
604 Encyklopedie českých hradů archit
605 Československá historická města archit, dějměst
606 Dějepis města Prahy I dějměst
607 Dějepis města Prahy II dějměst
608 Dějepis města Prahy III dějměst
609 Dějepis města Prahy V dějměst
610 Dějepis města Prahy VI dějměst
611 Dějepis města Prahy VII dějměst
612 Dějepis města Prahy XII dějměst
613 Příběhy české šlechty česděj
614 Lexikon české šlechty I pvh
615 Lexikon české šlechty II pvh
616 Lexikon české šlechty III pvh
617 Životy posledních Rožmberků I česděj
618 Životy posledních Rožmberků II česděj
619 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka I česděj
620 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II česděj
621 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III česděj
622 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV česděj
623 Dějiny světa v obrazech světděj
624 Věk starý a nový světděj
625 Malý staročeský slovník
626 Vánoce v české kultuře etn
627 Přehled českých církevních dějin I nábfil
628 Přehled českých církevních dějin II nábfil
629 Rok se svatými nábfil
630 Kultura středověké Evropy světděj, umění
631 Dějiny umění I - umění starověké Faure, Elie Praha 1927          výtvarné umění
632 Dějiny umění II - umění středověké Faure, Elie Praha 1927          výtvarné umění
633 Dějiny umění III - umění renesance Faure, Elie Praha 1928          výtvarné umění
634 Dějiny umění IV - umění novověké Faure, Elie Praha 1928          výtvarné umění
635 Dějiny umění V - Duch tvarů Faure, Elie Praha 1928          výtvarné umění
636 Prahou deseti staletí dějměst, vlast
637 Česká gotická desková malba umění
638 Sochařství baroku v Čechách umění
639 Majster Pavol z Levoče umění
640 Italští umělci v Praze umění
641 Antonín Machek
642 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze muzea
643 Stavitelé paláců a chrámů archit
644 Dějiny malířství II umění
645 Dějiny malířství II umění
646 Obrazová encyklopedie módy
647 Sběratelství Brožková, Helena - Brázda, Jiří - Brožek, Josef - Machálková, Helena - Říha, Václav Praha 1983         sbírky, umělecké předměty, sbírání, záliby
648 Encyklopedie umění středověku kol. Praha 1969     výtvarné umění, středověk
649 Umění renesance a baroku umění
650 Islámské umenie umění
651 Umění čtyř světadílů I umění
652 Umění čtyř světadílů II umění
653 Encyklopedia of Mythology cizoj
654 Kunst der Vorzeit cizoj
655 Geschichte Aegyptens cizoj
656 Kde bydlely Venuše archeol?
657 Valerián Magni
658 Následník trůnu česděj
659 Život plný nepřátel česděj
660 Dcery Marie Terezie česděj
661 Habsburkové bez trůnu
662 Kupecká dcera v domě Habsburků česděj?
663 Svobodní zednáři světděj?
664 Templáři nábfil, světděj
665 Křižácké výpravy světděj?
666 Ženy a milenky českých králů česděj
667 Děti a levobočci českých králů česděj
668 Co hlavou táhlo lit?
669 Krása našeho domova
670 Přírodou od Krkonoš po Vysočinu přír
671 Kronika mého života
672 Západ
673 Truhlička malovaná Kubátová, Marie zvyky, příběhy, povídky, pašeráci, Podkrkonoší
674 Vzorkovnica výšiviek etn
675 Krakonoš
676 Der grosse Brockhaus I-XX slovníky
677 Středověké kachle užité umění. Řem
678 Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě umění
679 O sochařském díle rodiny Platzerů umění
680 Kresby Otakara Španiela umění
681 Latinsko-český slovník genealogický pvh
682 Heraldická symbolika pvh
683 Znaky a pečeti měst náchodského okresu Bouza, Erik - Vaňková, Věra Česká Skalice 1972          heraldika, znaky, pečeti
684 Staročeský kalendář
685 Legenda aurea nábfil
686 Graduale magistri Wenceslai
687 a Rukopis Královédvorský 1917, 1918       česděj
687 b Rukopis Královédvorský 1917, 1918       česděj
688 Šporkův Kuks umění?
689 Čtení o hradech, zámcích a městech Petiška, Eduard Praha 1989      pověsti, báchorky, zkazky, zámky, hrady
690 Památnosti mého podomování
691 Z českých hradů, zámků a tvrzí Lisická, Helena Praha 1972      pověsti, báchorky, zkazky, zámky, hrady
692 Výroční zpráva 1996
693 Z Českého ráje a Podkrkonoší 10
694 Dr. Beneš česděj
695 Jindřichohradecký vlastivědný sborník 9/1997
696 Pod ochranou říše
697 Československý odboj na Západě (1939-1945) Čejka, Eduard česděj, IIválka
698 Historie 1996 (sborník)
699 Český rok etn?
700 Sborník prací VČ archivů archivy
701 Almanach lázní České republiky vlast
702 O právích země české knihy devatery právo
703 Odvolání podle rakouského civilního řádu soudního právo
704 Sbírka vzorů podání ve věcech práva … právo
705 Český čas. Hist. XXIV-1918 česděj
706 ČČH 1919 1-2 česděj
707 ČČH 1919 3-4 česděj
708 ČČH 1922 1-2 česděj
709 ČČH 1935 3-4 VŘAZENO do I 542 česděj
710 ČČH 1936 1 VŘAZENO do I 543 česděj
711 ČČH 1937 3-4 VŘAZENO do I 544 česděj
712 ČČH 1946 1-4 česděj
713 Přátelé čsl. Starožitností svému …
714 Právní praxe právo
715 Právní praxe právo
716 Právní praxe právo
717 Repertorium práva správního právo
718 Teorie práva právo
719 Studie z mezinárodního práva II právo
720 Studie z mezinárodního práva IV právo
721 Studie z mezinárodního práva V právo
722 Kamenný klíč archit?
723 Dějiny zemí Koruny české v datech česděj
724 Bibliografie k dějinám měst České republiky bibl
725 Podřipsko 8/1
726 Encyklopedie českých tvrzí I (I. díl, A-J) Svoboda, Ladislav (red.) Praha 1998 architektura, česděj, tvrze, slovníky
727 Pevnost mého mládí Friesová, Jana Renée
728 Malý lexikon architektury archit
729 Letci z trutnovského okresu tech?
730 Kytice lit
731 Pohádka o králi Václavu a … histrom?
732 Pravda a lež o českých dějinách - Hus a husitství česděj
733 Pravda a lež o českých dějinách - Doba katolická česděj
734 Pameti - Od Mnichova k … česděj, světděj?
735 Lidé v pralese
736 Ruské písně umění
737 Deník rudolfinského dvořana česděj
738 Encyklopedie českých zámků Vlček, Pavel Praha 1998         zámky, encyklopedie
739 Radnice v Hradci Králové právo
740 Státní památkový ústav Pardubice - Výroční zpráva 1997
741 Průvodce po fondech a sbírkách archivu Nár. muzea muzea
742 Ondřej Brázdil
743 Hospodářská jednota záhlednicko-kvasická hospděj
744 Poslední pogrom
745 Kroměřížský sněm 1848-49 a tradice parlamentarismu světděj
746 ČČH 2/1938 VŘAZENO do I 545 česděj
747 Přemysl Janíček umění?
748 Cvičitelka 1925 sport
749 Cvičitelka 1927 sport
750 Cvičitelka 1921 sport
751 Cvičitelka 1923 sport
752 Cvičení pořadová I sport
753 Věstník sokolský - roč. IV, 1900 Praha 1900             sport, Sokol, periodikum, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
754 Rolnička Těsnohlídek, Rudolf beletrie
755 Král Ječmínek, roč. 10. Kalendář na obyčejný rok 1909 kalendář
756 Cizinecký ruch 4 1912 sport
757 Marathon sport
758 O Sokole a sokolství. Příručka pro nové členy Fikar, Alois Praha 1947           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
758 b O Sokole a sokolství. Příručka pro nové členy Fikar, Alois Praha 1947           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
759 Pod praporem sokolským. Národní kalendář na rok 1913 [Praha 1912]      kalendáře, sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, dobová inzerce, reklamy
760 O sokolské idei I. Tyrš, Miroslav Praha 1930           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, myšlenky, ideová podstata
761 Sokolské rolničky. Kniha feuilletonů od sokolského verpánku. I. díl Slavík, Josef Praha 1935           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, povídky, fejetony, glosy, črty
762 Veselý borec Červenka, J. Praha [1920]           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, zpěvníky, písně
763 Deset sletů. Přednášky proslovené na mimořádné vzdělávací škole Československé obce sokolské v Praze v Tyršově domě, ve dnech 17. a 18. ledna 1948 Praha 1948             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, přednášky, vzdělávání, sokolské slety, hromadná vystoupení
764 Tři sletové projevy T. G. Masaryka Krejčí, Antonín Praha 1938             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, prezidenti, Tomáš Garrigue Masaryk, projevy, oslavné řeči
765 XI. všesokolský slet v Praze 1948. Sletové pokyny pro muže [Praha 1948]             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
766 T. G. Masaryk, sokolstvo a sokolství Krejčí, Antonín - Uher, Jan - Jandásek, Ladislav - Klicpera, Ed. - Kladivo, B. Brno 1935             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, Tomáš Garrigue Masaryk, TGM
767 Letem světem. Nad rakví velkého nesmrtelného Praha 1937 periodikum, Tomáš Garrigue Masaryk, politikové, prezidenti, úmrtí, nekrology, vzpomínky
768 Sborník sokolský. Kalendář na rok 1929 Prágr, A. V. Kolín 1929      kalendáře, sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, dobová inzerce, reklamy
769 Cvičení a závody dorostenek a žen. VII. Slet všesokolský v Praze kol. [Praha 1920]             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
770 Prezident Dr. Edvard Beneš Sokolstvu. Soubor pěti projevů [Praha 1948]             sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, projevy, oslavné řeči, prezidenti, Edvard Beneš
771 Lví silou, vzletem sokolím. Sokolský kalendář. Na obyčejný rok 1923 Achill, Felix (red.) Kutná Hora [1922]     kalendáře, sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, dobová inzerce, reklamy
772 Kronika Sokolstva Strakatý, Jan Karel Praha 1912           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, kroniky, chronologické přehledy, dějiny sokolstva
773 Pokyny pro zájezd členstva ČOS ku sletu jihoslovanského sokolského savezu v Lublani. R. 1922 Praha 1922           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
774 Průvodce k zájezdům a výletům Československé obce sokolské za I. Sletu Jihoslovanského sokolstva v Lublani v srpnu 1922 Praha 1922           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
775 VIII. Slet všesokolský v Praze 1926 Praha 1926           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
776 Všesokolské slety Procházka, Rudolf - Minařík, Vojtěch (red.) Praha [1938]        sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, sokolské slety, hromadná vystoupení
777 Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926 Minařík, Vojtěch (red.) Praha 1927           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
778 Sbírka sletových cvičení - slet 1948 sokol
779a Československý cicerone. XI. Všesokolský slet v Praze 1948 Maria, Quido (red.) Praha 1947           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
779b Československý cicerone. XI. Všesokolský slet v Praze 1948 Maria, Quido (red.) Praha 1947           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
780 Paměti legionáře J. Heřmanského česděj, legie, legionáři
781 Místopisný slovník historický Království českého pvh
782 Kdo byl kdo - Naši cestovatelé a geografové česděj?
783 Boj o hrad 1 česděj
783 Boj o hrad 2 česděj
784 Československý biografický slovník česděj
785 Masky, démoni, šaškové etn
786 X. Sokol-hovedstævne i Praha, Tjekkoslovakiet, den største kulturbegivenhed i aaret 1938 juni-juli 1938 [Praha 1938]           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
787 Mýtus českého národa česděj
788 Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III Kuča, Karel města, dějměst, vlastivěda, urbanismus
789 Muzeum a společnost 15 muzea
790 muzeum a společnost 16 muzea
791 Holocaust židů okresu Rychnov nad Kněžnou česděj
792 Čs. Legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou (1914-21) - 3 ks česděj
793 a Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) umění
793 b Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) umění
794/1 Historie okupovaného pohraničí 1938-45, 1 česděj
794/2 Historie okupovaného pohraničí 1938-45, 2 česděj
795 Z rakouských žalářů právo
796 V předvečer války česděj, světděj?
797 Z Českého ráje a Podkrkonoší 11
798 Pomezí Čech a Moravy 2
799 Národní obrození a rok 1848 v evrop. Kontextu světděj
800 Muzejní a vlastivědná práce 3/98
801 Dějiny výrobních sil v české hist. práci 1972 Jílek F. - Jílková J. tech, Praha 1979
802 Seznam sibiřské armády Iválka, legionáři                     Praha
803 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24/1998 kol. Hradec Králové 1998 muzea, zpravodaj
803/27-2001 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27/2001 kol. Hradec Králové 2001 muzea, zpravodaj
803/29-2003 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29/2003 kol. Hradec Králové 2003 muzea, zpravodaj
803/30-2004 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30/2004 kol. Hradec Králové 2004 muzea, zpravodaj
803/32-2006 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32/2006 kol. Hradec Králové 2007 muzea, zpravodaj
803/34 Zpravodaj muzea v Hradci Králové 34/2008-2009 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2010 muzea, zpravodaj
804 Zpráva o činnosti ústř. Matice divadel. Ochot. Čsl. umění, Praha 1938
805 Baroko východních Čech Pražák, Václav umění, archit? HK 1999
806 Dělostřelecká tvrz Hanička Stehlík-Novák zbraně, Jablonec n.Orl. 1996
807 Praha, pohyb, Sokol Kozáková, Zlata Praha 1998           sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota, organizační pokyny, sokolské slety, hromadná vystoupení
808 Čsl. Legionáři - rodáci a občané okresu Písek Jíša, Z.- Krzák, R. česděj, Písek 1999
809 Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, … kol. konzer, Hodonín 1999
810 Acta Čapkiana II - 50 let Spol. bratří Čapků kol. lit, Praha 1999
811 Muzea a galerie v ČR kol. muzea, Praha 1999
812 Vzkříšení - noviny sokolské mládeže, roč.21 kol. Praha 1935 periodikum, sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
813 Vzkříšení - noviny sokolské mládeže, roč.17 kol. Praha 1931 periodikum, sport, Sokol, sokolové, sokolské hnutí, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
814 Krátká zpráva o odpustcích sedmi privilegovaných oltářů nábfil, Vambeřice
815 Srdce lidské - chrám boží nábfil, Praha
816 Maria - pomocnice křesťanů. Modlitební knížka a sbírka písní pro zbožné křesťany páter Vondruška, Karel nábfil, Praha
817 Posvátná zahrádka (modlitební knížka pro katolickou mládež obojího pohlaví) nábfil, Vysoké Mýto 1889
818 Nebeský hlas víry a křesť. náboženství Vogel, M. nábfil, Praha
819 Cesta křížová Pána našeho Ježíše Krista nábfil, Litomyšl 1815
820 Gott ist die reinste Liebe cizoj, Vídeň
821 Učebnice němčiny slovníky
822 Výroční zpráva 1998 Praha 1999
823 Bibliografie novin a časopisů VČ z let 1650-1945 Lesák - Malina bibl, HK 1998
824 Východočeské listy historické 13-14 kol. HK 1998
825 Symetra (střihy a šití) Novotná-Hájek Praha 1930
826 Josef Váchal - ohlasy na život a tvorbu bibl, HK 1998
827 Encyklopedie betlémů Vaclík, Vladimír Ústí n.Orl. 1999      betlémy
828-I Velké dějiny zemí Koruny české I. (do 1197) Bláhová-Frolík-Profantová Praha 1999
828-II Velké dějiny zemí Koruny české II.            (1197-1250) Vaníček, Vratislav Litomyšl 2000      česděj
828-III Velké dějiny zemí Koruny české III.          (1250-1310) Vaníček, Vratislav Litomyšl 2002         česděj
828-IVa Velké dějiny zemí Koruny české IV.a       (1310-1402) Bobková, Lenka Litomyšl 2003           česděj
828-IVb Velké dějiny zemí Koruny české IV.b     (1310-1402) Bobková, Lenka - Bartlová, Milena Litomyšl 2003           česděj
828-V Velké dějiny zemí Koruny české V.           (1402-1437) Čornej, Petr Litomyšl 2000      česděj
828-VI Velké dějiny zemí Koruny české VI.           (1437-1526) Čornej, Petr - Bartlová, Milena Litomyšl 2007      česděj
828-VII Velké dějiny zemí Koruny české VII.       (1526-1618) Vorel, Petr Litomyšl 2005      česděj
828-VIII Velké dějiny zemí Koruny české VIII.       (1618-1683) Čornejová, Ivana - Kaše, Jiří - Mikulec, Jiří - Vlnas, Vít Litomyšl 2008      česděj
828-IX Velké dějiny zemí Koruny české IX.        (1683-1740) Bělina, Pavel - Kaše, Jiří - Mikulec, Jiří - Veselá, Irena - Vlnas, Vít Praha, Litomyšl 2011 česděj, baroko
828-X Velké dějiny zemí Koruny české X.        (1740-1792) Bělina, Pavel - Kaše, Jiří - Kučera, Jan P. Litomyšl 2001      česděj
828-XIa Velké dějiny zemí Koruny české XIIa.        (1792-1860) Bělina, Pavel - Hlavačka, Milan - Tinková, Daniela Praha, Litomyšl 2013 česděj, baroko, 19. století, napoleonské války
828-XIb Velké dějiny zemí Koruny české XIIa.        (1792-1860) Hlavačka, Milan - Kaše, Jiří - Kučera, Jan P. - Tinková, Daniela Praha, Litomyšl 2013 česděj, baroko, 19. století, napoleonské války
828-XIIa Velké dějiny zemí Koruny české XIIa.        (1860-1890) Borovička, Michael - Kaše, Jiří - Kučera, Jan P. - Bělina, Pavel Litomyšl 2012      česděj
828-XIIb Velké dějiny zemí Koruny české XIIb.        (1890-1918) Borovička, Michael - Kaše, Jiří - Kučera, Jan P. - Bělina, Pavel Litomyšl 2013      česděj
828-XIIb-2 Velké dějiny zemí Koruny české XIIb.        (1890-1918) Borovička, Michael - Kaše, Jiří - Kučera, Jan P. - Bělina, Pavel Litomyšl 2013      česděj
828-XIII Velké dějiny zemí Koruny české XIII.              (1918-1929) Klimek, Antonín Litomyšl 2000      česděj
828-XIV Velké dějiny zemí Koruny české XIV.     (1929-1938) Klimek, Antonín Litomyšl 2002         česděj
828-XVa Velké dějiny zemí Koruny české XV.a      (1938-1945) Gebhart, Jan - Kuklík, Jan Praha, Litomyšl 2006 česděj
828-XVb Velké dějiny zemí Koruny české XV.b        (1938-1945) Gebhart, Jan - Kuklík, Jan Praha, Litomyšl 2007 česděj
829 a Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 b Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 c Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 d Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 e Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 f Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 g Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
829 h Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích kol. Praha 1999
830 Bulletin Museum č. 7 kol. Praha 1999
831 Zeszyty č. 5 kol. Klodzko 1994
832 Zeszyty č. 6 kol. Klodzko 1998
833 Dny evropského dědictví Kobzová - Matoušková Praha 1999
834 European heritage days EHD Kobzová - Matoušková Praha 1999
835 Z Českého ráje a Podkrkonoší 12 kol. Semily 1999
836 Původní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků I, II Hron, Pavel M. Beroun 1999
837 Vánoční jesličky Zrůbek, Rudolf Rychnov 1999
838 Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři kol. Jaroměř 1998
839 Jaroměř na přelomu tisíciletí Mertlík, Pavel Boskovice 1999
840 Materiály ze seminářů k 25. výročí osvobození Československa sovětskou armádou kol. IIválka, světděj, česděj                1970
841 Partyzánské hnutí v Československu za I. světové války Benčík, Antonín + kolektiv Praha 1961
842 Cestami života Svoboda, Ludvík Praha 1971            paměti, vzpomínky, autobiografie, osobnosti
842/2 Cestami života II. Svoboda, Ludvík Praha 1992            paměti, vzpomínky, autobiografie, osobnosti
843 Sokolovo Beicin, B. - Mareš, J. Praha 1948
844 Za námi Moskva Bek, Alexandr Praha 1948
845 Lidé první armády kol. Praha 1948
846 Za dráty koncentráku Roblínský, František Praha 1945
847 Evropa k pronajmutí Storm, M., Jameson Praha 1947
848 a Španělské proměny Kružík, František Praha 1966
848 b Španělské proměny Kružík, František Praha 1966
849 Partyzánské historky Grňa, Josef Brno 1946
850 Oběti v nacistických koncentračních táborech Moulis, Miroslav Olomouc 1963
851 Oběti nacismu žalují (informativní materiál) kol. Ostrava 1963
852 Květnové povstání na českém venkově Doležal, Jiří Praha 1965
853 Nedali se umlčet Bakovský, Zdeněk Praha 1965
854 Obrana Madridu (pamětní tisk) kol. Praha 1969
855 Fakta a čísla o činnosti českého SPB 1978-1983 kol. Ostrava 1983
856 Lidé stateční a ti druzí (1944-1945 partyzáni) Ťopek, František Havl. Brod 1961
857 Tenkrát jim bylo dvacet Vašák, Čestmír Praha 1966
858 Biblova čítanka (nad kresbami Fr. Bibla) Pohribný, Arsen Praha 1959
859 A Národ se bránil (nekomunistický odboj 1939-1945) Koutek, Jaroslav Praha 1987
860 Lámání pečetí (Francouzi v Slov.nár.povstání) Chňoupek, Bohuš Praha 1985
861 Cestou k praporu (povídky z války) kol. Praha 1950
862 Revanšizmus jako systém kol. Dresden 1966
863 Po staru se žít nedá Zápotocký, Antonín Praha 1949
864 Spiknutí proti republice (obhajoba perzekucí vůči kat. církvi) Svoboda Ol., Tučková Anna. Svobodová Věra Praha 1949
865 Požární ochrana (v bojové činnosti) Spišiak, Michal Praha 1957
866 Francouzská armáda (od de Gaulla k Mitterandovi) Eichler, Jan Praha 1990
867 Mír proti dolarům Hronek, Jiří Praha 1950
868 Zde je mé místo (bojovník za práva černochů) Robeson, Paul Praha 1958
869 Trojdílná čítanka (pro české školy obecné) Flos, František Praha 1920
870 Československý svět kol. Praha 1988
871 100letý kalendář Schulz, Milan Praha 1968
872 1000 československých nej Kochánek, Ladislav Praha 1988
873 Zábavný kalendář kol. Praha 1923
874 Masaryk jako člověk Dobiáš, F.M. Olomouc 1947
875 V zemi milované Fučík, Julius Praha 1950
876 Český národ a vídeňská vláda ve svět.válce kol. Pardubice 1917
877 Naše klenčí Kajer, Jiří Plzeň 1947
878 Kratochvílné čtení ze starodávných kronik a historií kol. Praha 1969
879/1 Hořice v Podkrkonoší I. díl Mann, F. Praha 1934
879/2 Hořice v Podkrkonoší II. díl Mann, F. Praha 1934
880/1 Vlastivědný věstník moravský I. díl kol. Brno 1977
880/2 Vlastivědný věstník moravský II. díl kol. Brno 1977
881 Ľudový textil kol. Martin
882 Obrázky z cest Hálek, Vítězslav Praha 1958
883 Chlumec nad Cidlinou Francek, Jindřich-Hartman, Josef HK  1985
884 Reportáž psaná na oprátce Fučík, Julius Praha 1950
885 Krkonoše Havel, J. Praha 1977
886 Vlastivědný sborník Kralupska kol. Kralupy 1999
887 Vlastivědný sborník - Podřipsko - č. 9 kol. Roudnice n.L. 1999
888 Kulturní bedekr 2000 kol. Praha 2000
889 Umělecké památky Prahy - Malá Strana Vlček, Pavel Praha 1999
890a Nové letopisy města Ústí n.Orl. a jeho okolí (sborník) kol. Ústí nad Orlicí 1999
890b Nové letopisy města Ústí n.Orl. a jeho okolí (sborník) kol. Ústí nad Orlicí 1999
891/II Encyklopedie českých tvrzí II (II. díl, K-R) Svoboda, Ladislav a kol. Praha 2000 architektura, česděj, tvrze, slovníky
891/III Encyklopedie českých tvrzí III (III. díl, S-Ž) Svoboda, Ladislav a kol. Praha 2005       architektura, česděj, tvrze, slovníky
892 Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice kol. Praha 1999
893 Ročenka Letohrad kol. Letohrad 2000
894 Státní ústav památkové péče. Výroční zpráva 1999 kol. Praha 2000
895 České megality Šarič, R. - Štěpánek P.
896 Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941-1943 Čvančara, Jaroslav Praha 1997                IIválka, odboj, protektorát, heydrichiáda
897 Z historie sklářství na pomezí Čech a Moravy Borkovcová, V. - Šplíchal, V. Lanškroun 1999         sklo
898/13- 2000 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 13 Semily 2000 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/14- 2001 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 14 Semily 2001 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/15- 2002 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 15 Semily 2002 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/16- 2003 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 16 Semily 2003 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/17- 2004 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 17 Semily 2004  sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/18-2005 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 18 Litoměřice, Turnov 2005                      sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/19-2006 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 19 Semily, Turnov 2006 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/20-2007 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 20 Semily, Turnov 2007 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/21-2008 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 21 Semily, Turnov 2008 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/22-2009 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 22 Semily, Turnov 2009 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/23-2010 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 23 Semily, Turnov 2010 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/24-2011 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 24 Semily, Turnov 2011 sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/25-2012 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 25 Semily, Turnov, Jičín 2012                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/26-2013 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 26 Semily, Turnov, Jičín 2013                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/27-2014 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 27 Semily, Turnov, Jičín 2014                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/28-2015 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 28 Semily, Turnov, Jičín 2015                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/29-2016 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 29 Semily, Turnov, Jičín 2016                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
898/30-2017 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 230 Semily, Turnov, Jičín 2017                sborníky, zeměpis, česděj, ročenky
899 Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV Kuča, Karel města, dějměst, vlastivěda, urbanismus
900 Bílý admirál Fink, Pavel Brno 1929
901 Za pět minut dvanáct Horečka, František Brno
902 Clay - Eva volá Londýn Kunc, Radimír Brno 1947
903 American army of Plzeň, Americká armáda v Plzni Plzeň 1945
904 Středověk (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2001          móda, odívání, oděvy
905 Renesance (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2001          móda, odívání, oděvy
906 Baroko a rokoko (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2001          móda, odívání, oděvy
906 b Krajky, výšivky, stuhy, prýmky (Dějiny odívání) Čechová, Alena - Halíková, Anna Praha 2004          móda, odívání, oděvy
906 c Móda 20. století (Dějiny odívání) Máchalová, Jana Praha 2003          móda, odívání, oděvy
906 d Od empíru k druhému rokoku (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2004          móda, odívání, oděvy
906 e Doba turnýry a secese (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2006           móda, odívání, oděvy
906 f Vojenské odívání od třicetileté války do počátku 20. století (Dějiny odívání) Kutílková, Dagmar Praha 2008           odívání, oděvy, uniformy, vojenské oděvy, vojenská výstroj
906 g Od "zlatých" dvacátých po Diora (Dějiny odívání) Kybalová, Ludmila Praha 2009           móda, odívání, oděvy
906 h Boty, botky, botičky (Dějiny odívání) Štýbrová, Miroslava Praha 2009           móda, odívání, oděvy
906 i Šperk od antiky po současnost (Dějiny odívání) Křížová, Alena Praha 2015 móda, odívání, šperky, módní doplňky, umělecké šperky
907 Historie českých spiknutí Čechura, J. a kol. Praha 2000
908 Dřevo Šimůnková - Kučerová Praha 2000
909 Dějiny odívání - Lidové kroje z české republiky Langhammerová, J. Praha 2001
910 Encyklopedie-historie světa, atlas světových dějin Haywood, J. a kol. Praha 1998
911 Fasádní nátěrové hmoty Zpravodaj STOP 1999/1
911 Konzervace a povrch. úprava kamene Zpravodaj STOP 1999/3
911 Sanace vlhkého a zasoleného zdiva Zpravodaj STOP 1999/4
911 Vápno z pohledu památkářů... Zpravodaj STOP 2000/2
911 Ochrana archivních fondů Zpravodaj STOP 2000/4
912 Kulturní bedekr 2001/2002 kol. Praha 2001
913/ 1-1997 Muzejní a vlastivědná práce. Časopis spol. přátel starožitností 1997/1 časopis Praha 1997
913/ 1-2001 Muzejní a vlastivědná práce 2001/1 časopis Praha 2001
913/ 3- 2001 Muzejní a vlastivědná práce 2001/3 časopis Praha 2001
913/ 4-2001 Muzejní a vlastivědná práce 2001/4 časopis Praha 2001
914 Seznam legionářů za I. světové války - okr. Žďár nad Sázavou kol. Žďár nad Sázavou 2000
915 Český svět - rok 1920 časopis Praha 1920         dobové fotografie, dobové reklamy, inzerce, časopis, kultura, politika, zajímavosti, legie, legionáři, sport, sokolové, sokol
916 Městský atlas - Praha Praha
917 Praha - plán města Praha 2000
918 Rukověť starožitníka a sběratele 1 Knápek, Zdeněk Olomouc 1998
919 Rukověť sběratele starých zbraní Knápek, Zdeněk Olomouc 2000
920 Rukověť starožitníka a sběratele 2 Knápek, Zdeněk Olomouc 1999
921 Rukověť starožitníka a sběratele 3 Knápek, Zdeněk Olomouc 1999
922 Rukověť starožitníka a sběratele Knápek, Zdeněk Olomouc 2001
922 b Rukověť starožitníka a sběratele - hodiny, odznaky Knápek, Zdeněk - Vláčil, Alois Olomouc 2002
922 c Rukověť starožitníka a sběratele - alpaka, hygiena Knápek, Zdeněk Olomouc 2002
922 d Rukověť sběratele hraček Knápek, Zdeněk - Titěra, Daniel Olomouc s. a.
922 e Rukověť sběratele porcelánu Knápek, Zdeněk Olomouc 2003
923 Český lid I  - 1892 Praha 1892          časopis
924 Český lid III - 1894 Praha 1894           časopis
925 Český lid IV - 1895 Praha 1895         časopis
926 Český lid VI. - 1897 Praha 1897          časopis
927 Český lid VII. - 1898 Praha 1898         časopis
928 Český lid VIII. - 1899 Praha 1899       časopis
929 Český lid IX. - 1900 Praha 1900      periodikum
930 Český lid X. - 1901 Praha 1901    časopis
931 Český lid XI. - 1902 Praha 1902          časopis
932 Český lid XII. - 1903 Praha 1903          časopis
933 Český lid XIII. - 1904 Praha 1904             časopis
934 Český lid XV. - 1906 Praha 1906         časopis
935 Český lid XVI. - 1907 Praha 1907      časopis
936 Český lid XVII. - 1908 Praha 1908      časopis
937 Český lid XVIII. - 1909 Praha 1909         časopis
938 Český lid XXI. - 1912 Praha 1912    časopis
939 Český lid XXII. - 1913 Praha 1913        časopis
940 Český lid XXIV. - 1924 Praha 1924       časopis
940 b Český lid XXV - 1925 Praha 1925          časopis
940 c Český lid XXVI - 1926 Praha 1926          časopis
940 d Český lid XXVII - 1927 Praha  1927          časopis
940 f Český lid XXIX - 1929 Praha 1929        časopis
940 g Český lid XXX - 1930 Praha 1930           časopis
940 h Český lid XXXI - 1931 Praha 1931                 časopis
941/11-2001 Podřipsko - vlastivědný sborník č. 11/2001 Podřipské muzeum 2001              sborník, periodikum
941/12-2002 Podřipsko - vlastivědný sborník č. 12/2002 Podřipské muzeum 2001              sborník, periodikum
942 Encyklopedie sběratele - hračky a panenky Darbyshire, L. Praha 1999
943 Příběhy starých battledresů Cheb 2001
944 Rady řezbářům Mühl, Fr.
945 Bernartice Mikolášek, F. Bernartice 2001
946 Válečný zápisník Rud. Hrubce Bernartice 2001
947 Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl V. Kuča, Karel Praha 2002             města, dějměst, vlastivěda, urbanismus, encyklopedie
947/VI Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl VI - Pro-sto Kuča, Karel Praha 2004           města, dějměst, vlastivěda, urbanismus, encyklopedie
947/VII Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl VII - Str-U Kuča, Karel Praha 2008             města, dějměst, vlastivěda, urbanismus, encyklopedie
947/VIII Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl VIII - V-Ž Kuča, Karel Praha 2011             města, dějměst, vlastivěda, urbanismus, encyklopedie
948 Podbrdsko - 1/1994 Příbram 1997         sborník
949 Vladimír Wolf et Opera corcontica (Dissertationes historicae 7/2002) Hradec Králové 2002 sborník, osobnosti
950/ 2000 Památkový ústav v Pardubicích - výroční zpráva za rok 2000 Pardubice 2000       výr.zpráva
950/ 2001 Památkový ústav v Pardubicích - výroční zpráva za rok 2001 Pardubice 2001       výr.zpráva
951 Kamenické a domovní značky (merky)       sborník příspěvků Ostrava 1991     sborník, heraldika, česděj., znaky, značky, domy, obydlí, domovní znamení
952 Atlas kaktusů Stuchlík, Stanislav Chrudim 1993           rostliny, kaktusy
953 Rozumět dějinám. Vývoj česko-něm. vztahů na našem území v letech 1848-1948 kol. Pardubice 2002     česděj, světděj., česko-něm. vztahy
954 Latvia - a guide book Dāboliņš, Aigars - Kanels, Juris Riga 2001                  Lotyšsko, zeměpis
955 Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinár. konference kol. Praha 2001         IIválka, česděj., světděj.
956 Židovské besídky (kniha třetí) kol. Kolín 1924             Židé
957 Soupis legionářů Českolipska 1914-1920 Smejkal, Ladislav Česká Lípa 2000     Iválka, česděj, legionáři, legie
957a Soupis legionářů Českolipska 1914-1920 Smejkal, Ladislav Česká Lípa 2000     Iválka, česděj, legionáři, legie
958 Za každou cenu vydržet. Sborník vzpomínek účastníků třetího odboje Jindra, Vladislav Česká Lípa 2000     třetí odboj, česděj, sborník
959 Divadelní žatva 1948. Sborník dokumentů o novém čs. divadle Praha 1948      sborník, divadlo
960 Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. 10 let činnosti 1990-2000 kol. Praha 2000              muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, muzejnictví, teorie muzejnictví, muzejní organizace, profesní organizace, oborové organizace, AMG ČR
961 Českoslovenští legionáři okresu Domažlice. Rodáci a občané Vogeltanz, Jan Domažlice 2000        Iválka, česděj, legie, legionáři
962/ 2000 Státní ústav památkové péče. Výroční zpráva 2000 kol. Praha 2001         výroční zpráva
962/ 2001 Státní ústav památkové péče. Výroční zpráva 2001 kol. Praha 2002          výroční zpráva
963 Sborník přednášek z odborného semináře konaného ve dnech 6.-8.3.2000 v Nár. muzeu kol. Praha 2000         sborník
964 Am Rande der Strassen. Kriegsgräber in der Bundesrepublik Deutschland kol. München 1996
965 Orbis pictus muzeologicus Beneš, Josef Praha 1996                AMG, muzea
966 Chalupy, zemědělské a technické stavby lidu na Chrudimsku Štěpán, Luděk Pardubice 1987        architektura
967 Židé - dějiny a kultura kol. Praha 2001          židé, česděj, světděj, dějiny židů
967b Židé - dějiny a kultura kol. Praha 2007          židé, česděj, světděj, dějiny židů
968 Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna kol. Praha 2004             AMG, muzea
969 So oder so. Řešení české otázky vedle německých dokumentů Čelovský, Boris Šenov u Ostravy 2002 česděj, česko-něm. vztahy
970 Filip z Oberlaendru: Lovecké jízdy v severní Americe Filip z Oberlaendru Praha 1911           cestopisy, lov, Severní Amerika
971 Český lid 41-42/1954-1955 kol. Praha 1954, 1955   periodikum
972 Vodní mlýny v Čechách Klempera, Josef Praha 2003           mlýny, stavby, architektura
973 "Jsem disgustován". Korespondence Sigismunda Boušky a Karla Dostála Lutinova Olomouc 2002    korespondence
974 Spojené státy americké. Hospodářsko-politický vývoj národa Matoušek, Jaromír Praha 1948          světděj
975 Taktisches Handbuch Schmid, H. Wien 1915
976 Die süddeutsche Küche Prato, Katharina Prag 1901                kuchařka
977 Das Buch von der Königin Luise Horn, Georg Berlin 1883            světděj, osobnosti
978 Čítanka a mluvnice pro třetí třídu obecných škol Praha 1871            učebnice
979 Případ Barbarossa. Přepadení SSSR nacist. Německem Cílek, Roman ČSPB 1965         IIválka, světděj
980 Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války Čejka, Eduard FÚV ČSPB 1985      IIválka, česděj
981 První a druhá světová válka. Historický přehled Čejka, Eduard ČSPB Praha 1979  Iválka, IIválka, světděj
982 Mnichov 1938 a rozbití Československa Čierny, Ján FÚV ČSPB 1982     česděj
983 40. výročí vítězství čs. pracujícího lidu nad reakcí v únoru 1948 Bílek, Jiří a kol. ČSLA 1987         česděj, únor 1948
984 Květnové povstání na českém venkově Doležal, Jiří Praha 1965              IIválka, česděj, povstání
985 Partyzánské hnutí v Československu za 2. světové války Gebhart, Jan - Šimovček, Ján ČSPB 1985            partyzáni, IIválka, česděj
986 Historický význam bitvy u Stalingradu (obrazový soubor) Nováček, Petr Praha s. a.               IIválka, Stalingrad
987 Kapitán Ján Nálepka Jakubovičová, Mária - Aschenbrennerová, Taťjana FÚV ČSPB Praha 1988                       IIválka, osobnosti
988 K odkazu norimberského procesu kol. FÚV ČSPB 1986     norimberský proces
989 Odboj na Kladensku Kalenda, Zdeněk Kladno 1987         odboj, česděj
990 Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou Kopečný, Petr - Schildberger, Vlastimil Blansko 1983         IIválka, česděj
991 Armádní generál Ludvík Svoboda Kožnar, Vlastimil Praha 1975           IIválka, osobnosti
992 Koncentrační tábory třetí říše Dachau - Mauthausen Kroupa, Vlastislav Praha 1986             IIválka, koncentrák
993 Kresby vězňů Malé pevnosti Terezín                 (1940-1945) Křížová-Báčová, Marie Terezín 1972        IIválka, koncentrák
994 Heydrichova okupační politika v dokumentech Linhartová, Lenka - Měšťánková, Vlasta - Milotová, Jaroslava Praha 1987               IIválka, okupace, česděj
995 V internacionální jednotě bráníme socialismus a mír (obrazový soubor) Lipský, Zdeněk ÚV Svazarmu 1979
996 Materiály k 20. výročí boje 1. čs. samostatné brigády v SSSR o Bílou Cerekev 1944-1964 kol. Praha 1963            IIválka, čs. vojsko
997 Komunisté v čele protifašistického odboje na Rychnovsku. Komunistická strana Československa v Podorlicku v čele boje proti fašismu a za národní osvobození 1933-1945 Netík, Jiří Rychnov nad Kněžnou 1978         KSČ, IIválka
998 Od Černovic k Dukle Praha 1964             IIválka, česděj
999 Živá kronika Pašek, Josef FÚV SPB s. a.
1000 Osvobozování moravských a slezských měst sovětskou armádou Peša, Václav Praha 1975           IIválka, osvobozování
1001 Poznáváme své přátele - sosnický okres Náchod s. a.
1002 SALT 2 a současnost Procházka, Zdeněk - Mikulín, Antonín Praha 1986
1003 a Stenografický zápis I. sjezdu ČSPB, konaného ve dnech 25. a 26. 3. 1969 I. ČSBS, ČSPB
1003 b Stenografický zápis I. sjezdu ČSPB, konaného ve dnech 25. a 26. 3. 1969 II. ČSBS, ČSPB
1004 Přehled umučených, popravených a padlých píseckých občanů Písek s. a.            IIválka, odboj
1005 Protifašistický odboj v českých zemích v letech 1938-1945 Přikryl, Josef IIválka, česděj, odboj
1006 Bojové tradice motostřeleckého vojska ČSLA Bílek, Jiří - Kozílek, Rostislav - Augustýn, Václav Praha 1988             čs.armáda
1007 Československý zahraniční odboj 1939-1945 Richter, Karel FÚV ČSPB 1985      IIválka, česděj
1008 Slovenské národní povstání Praha 1963            IIválka, čs. vojsko
1009 Již nikdy Hirošimu a Nagasaki. Za mír a odzbrojení (obrazový soubor) Sedlář, Josef Praha 1984             IIválka, Japonsko
1010 Sovětský svaz přítel nejvěrnější (obrazový soubor) Blažík, Jan s. a.
1011 Společný boj československých a německýkch antifašistů proti fašismu a válce a jeho odkaz k dnešku kol. Praha 1985              IIválka, odboj, Němci, Češi
1012 Stoppt die USA-Regierung. Ächtet die Neutronen-Bombe! Helsinky 1978         Hirošima, Nagasaki, atom. bomba
1013 Stručný přehled činnosti Svazu protifašistických bojovníků 1966-68 Praha 1969               ČSPB, ČSBS
1014 Stručný slovník protifašistického boje českého lidu Praha 1983              odboj, IIválka, česděj
1015 Pochod hladu a smrti ve východních Čechách v roce 1945 Ťopek, František Havlíčkův Brod 1961 IIválka, pochod smrti
1016 Jugoslávie v boji proti fašismu Urban, Jiří FÚV ČSPB 1988        IIválka, odboj, Jugoslávie
1017 Váleční zločinci včera a dnes Volejník, Jaroslav Praha 1965              IIválka, vál. zločinci
1018 Velká vlastenecká válka. Doslov k sovětsko-americkému tv. seriálu Praha 1980            IIválka, SSSR
1019 Žihle varuje… Dokumentace dvou železničních transportů vězňů z Buchenwaldu a Halle do Žihle… Vorel, Josef Plzeň 1985              IIválka, koncentrák
1020 Vstříc sjezdu ČSPB (obrazový soubor) Šíma, Václav Praha 1982            ČSPB, ČSBS
1021 Zločinný fašismus (obrazový soubor) Jožák, Jiří - Škopková, Milada Praha 1985              IIválka, fašismus, nacismus
1022 Se smrtí v týlu Žampach, Vojtěch Blansko 1984          IIválka
1023 Druhá světová válka ve strategických koncepcích imperialismu Žižka, Jaroslav Praha 1985            IIválka, koncepce
1024 Květnové povstání českého lidu Žižka, Jaroslav Praha 1975             povstání, česděj, IIválka
1025 Lidé a peníze Vencovský, František - Kopecký, Ladislav a kol. Praha 2002            peníze, platidla, mince, měna, numismatika
1026 Žatec kol. Praha 2004           dějměst
1027 Českomoravské Horácko slovem i obrazem Svoboda, F. J. Nové Město na Moravě 1928          vlastivěda
1028 Příručka pro sběratele pohlednic Beneš, František Praha 2004              pohlednice, sběratel
1029 a Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/1a-f Linda, Jaromír - Stich, Alexandr - Fidlerová, Alena - Šulcková, Martina a kol. Praha 2003           rukopisy, muzea
1029 b Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/2h-j Linda, Jaromír - Stich, Alexandr - Fidlerová, Alena - Šulcková, Martina a kol. Praha 2003           rukopisy, muzea
1029 c Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/1k-l Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina a kol. Praha 2007           rukopisy, muzea
1029 d Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/2m-o Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina a kol. Praha 2007           rukopisy, muzea
1030 Svět české aristokracie (1500-1700) Maťa, Petr Praha 2004
1031 Cesty osudu. Životní příběhy čs. parašutistů vycvičených v letech 1941-45 ve Velké Británii Reichl, Martin Cheb 2004            odboj, parašutisté
1032 Školní slovník českých spisovatelů Dolejší, Pavel Humpolec 2004         učebnice, česlit.
1033 Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Pavlík, Čeněk - Vitanovský, Michal Praha 2004           kachle, řemesla
1034 Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky Petráň, Zdeněk - Radoměrský, Pavel Praha 2001            numismatika, peníze, mince, měna, platidla
1035 Metodika ochrany dřeva Ševců, Ondřej - Vinař, Jan - Pacáková, Marie Praha 2000             dřevo, konzer.
1036 Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví Stehlíková, Dana Praha 2003            zlato, stříbro, klenoty, šperky
1037 Člověk a dřevo v orlickém a podorlickém kraji Šplíchal, Václav - Otavová, Marie Žamberk, Deštné v Orl. h. 2004          řemesla, dřevo
1038 Křehká krása z Orlických hor. Sklo, sklárny a skláři Orlických hor a Podorlicka Šplíchal, Václav - Šůla, Jaroslav Deštné v Orl. h. 2004 řemesla, sklo
1039 Démoni a bytosti. Vývoj představ od pravěku po dnešek kol. Turnov s. a.               etnologie, lid. zvyky
1040 Paměti diplomata Kopecký, Jaromír Praha 2004         osobnosti, politika
1041 Čechy na sklonku napoleonských válek 1810-1815 Švankmajer, Milan Praha 2004             česděj, napoleonské války
1042 Gestapo. Historie Hitlerovy tajné policie Butler, Rupert Praha 2004          světděj, gestapo
1043 Co nevíte o betlémech. Umění betlémářské Vaclík, Vladimír Ústí nad Orlicí 2003   betlémy, Vánoce
1044 Lidové stavby. Architektura českého venkova Škabrada, Jiří Praha 1999, 2003 architektura
1045 a Heraldická ročenka 1999-2000 kol. Praha 2000           heraldika, ročenka
1045 b Heraldická ročenka 2001-2002 kol. Praha 2004              heraldika, ročenka
1045 c Heraldická ročenka 2003-2004 kol. Praha 2004              heraldika, ročenka
1045 d Heraldická ročenka 2005 kol. Praha 2005          heraldika, ročenka
1045 e Heraldická ročenka 2006 kol. Praha 2006          heraldika, ročenka
1045 f Heraldická ročenka 2007 kol. Praha 2007          heraldika, ročenka
1045 g Heraldická ročenka 2008 kol. Praha 2008          heraldika, ročenka
1045 h Heraldická ročenka 2009 kol. Praha 2009         heraldika, ročenka
1045 ch Heraldická ročenka 2010 kol. Praha 2010         heraldika, ročenka
1045 i Heraldická ročenka 2011 kol. Praha 2011         heraldika, ročenka
1045 j Heraldická ročenka 2012 kol. Praha 2012         heraldika, ročenka
1045 k Heraldická ročenka 2013 kol. Praha 2013         heraldika, ročenka
1045 l Heraldická ročenka 2014 kol. Praha 2014         heraldika, ročenka
1045m Heraldická ročenka 2015 kol. Praha 2015         heraldika, ročenka
1045n Heraldická ročenka 2016 kol. Praha 2016         heraldika, ročenka
1045o Heraldická ročenka 2017 kol. Praha 2017         heraldika, ročenka
1045p Heraldická ročenka 2018 kol. Praha 2018         heraldika, ročenka
1046/ 2-2003 Danny 2-2003 Praha 2003          sborník, česlit, Škvorecký
1046/1-2004 Danny 1-2004 Praha 2004          sborník, česlit, Škvorecký
1047 Strážnická ohlédnutí. 50 let mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici Jančář, Josef Strážnice 1995      folklor, etnografie
1048 Týniště nad Orlicí. Město v lesích - historie slovem i obrazem Koldinský, Libor a kol. Týniště nad Orlicí 2002                       dějměst
1049 Muzea pro všechny. Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí Praha 2003
1050 Sborník materiálů ze VII. sněmu AMG ČR Praha 2004           sborník, muzea, AMG
1051/5 Museumbulletin 5. Pátá konference muzejních pracovníků AMG ČR Liberec, München 1996               muzea
1051/8 Museumbulletin 8. Osmá konference muzejních pracovníků AMG ČR Liberec, München 2000               muzea
1051/10 Museumbulletin 10. Desátá konference muzejních pracovníků AMG ČR Liberec, München 2001               muzea
1051/11 Museumbulletin 11. Jedenáctá konference muzejních pracovníků AMG ČR Liberec, München 2002               muzea
1051/13 Museumbulletin 13. Třináctá konference muzejních pracovníků AMG ČR Liberec, München 2007               muzea
1051/14 Přírodověda v muzeu. Museumbulletin 14. Čtrnáctá mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 5. až 7. září 2005 AMG ČR Praha, München, Chemnitz 2011               muzea, práce v muzeu, muzeologie
1051/15 Vojenské dějiny v muzeu. Museumbulletin 15. Patnáctá mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 15. až 17. října 2006 kol AMG ČR Praha, Chemnitz 2008               muzea, práce v muzeu, muzeologie
1051/16 Společně vytvářet perspektivy: Regionální a přeshraniční kooperace a propojení. Museumbulletin 16. 16. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 3.-5.10.2007 kol. AMG ČR Praha, Chemnitz 2008               muzea, práce v muzeu, muzeologie
1051/18 1989/2009. 20 let pokojné revoluce Šance i povinnost pro muzea. Museumbulletin 18. 18. mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 20. až 22. září 2009 kol. AMG ČR Praha, Chemnitz 2010               muzea, práce v muzeu, muzeologie
1052 Umění - 5/2004 kol. Praha 2004           časopis, umění
1053 Armády Rakouska, Saska a Pruska. Organizace, výzbroj a výstroj ve válce roku 1866 Tuhý, Bohumír neuvedeno          válka 1866
1054 Pamětní dekorace z války roku 1866. Katalog k výstavce ve vojenském muzeu v Praze Měřička, Václav - Svoboda, Zbyšek Praha 1966             válka 1866, umění
1055 Civilní zbraně a střelivo. Názvolsloví - konečný návrh 1960                     zbraně
1056 Ruční palné zbraně ve válce 1866 (Historie a vojenství 6/1969) Dolínek, Vladimír Praha 1969               zbraně, válka 1866
1057 Luděk Marold Brabcová, Jana Praha 1988             malířství, osobnosti
1058 Oskar Kokoschka Tomeš, Jan M. Praha 1988           malířství, osobnosti
1059 Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy Langhammerová, Jiřina Praha 2004            etnografie
1060 Záznamy času ze sbírky Památníku nár. písemnictví kol. Praha 2003             dějiny literatury, umění
1061 Můj táta Josef Lada Ladová, Alena Praha 1999           osobnosti, paměti
1062 Kaligrafie. 100 úplných abeced Harris, David - Nobelová, Mary - Mehiganová, Janet Praha 2004           písmo, vývoj písma, druhy písma
1063 S Masarykovými. Hrst vzpomínek Filipi, Josef Jaroslav Praha 1947           osobnosti, paměti, TGM, Tomáš Garrigue Masaryk
1064 Početnice pro první postupný ročník Kníže, Gustav - Hornofová, Vlasta - Reitmayerová, Miroslava Praha 1958            učebnice
1065 Dějepis pro 7. ročník základní devítileté školy Sosík, Alois - Vrabec, Vojtěch Praha 1968           učebnice
1066/1 Noviny České republiky 1919-1945. (část 1 - bibliografie) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2004               bibliografie, noviny
1066/2 Noviny České republiky 1919-1945. (část 2 - přehledy, rejstříky) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2004               bibliografie, noviny
1067 Přežili svou smrt. Pochody smrti kol. Praha 2005             IIválka, koncentrační tábory, pochody smrti
1068 Cesta k dekretům a odsunu Němců (datová příručka) Němeček, Jan a kol. Praha 2002            dekrety, odsun Němců
1069 Dalimilova kronika. Pařížský zlomek latinského překladu Praha 2005             česděj, kronika
1070 Rusové ve válce 1941-1945 Overy, Richard Praha, Plzeň 2004   IIválka, Rusko
1071 Spoutané paprsky. Osvětlování a svítidla v průběhu staletí Lněničková, Jitka Šumava 2005          světlo, světla, svítidla, svícení, osvětlovadla, osvětlení
1072 Encyklopedie starožitností Halbertsma, Hidde Praha 2002          starožitnosti, řemesla
1073 Poslední pocta. Památník na zemřelé čs. exulanty v letech 1948-1994 Pejskar, Jožka vl. nákl. 1994          exil, 1948
1074 Max Švabinský krajinář Květ, Jan Praha 1948          malířství
1075 Má hlava je muzeum aneb dupání lehkou nohou v muzeologii Žalman, Jiří Praha 2004            muzea, muzeologie
1076 Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-55 Bystrov, Vladimír ÚDV Praha 2003     komunismus, Sovětský svaz, únosy
1077 Securitas imperii 11 kol. ÚDV Praha 2005     komunismus
1078 Jan Masaryk (Úvahy o jeho smrti) kol. ÚDV Praha 2005     osobnosti
1079 Případ Fritz. Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB Plachý, Jiří ÚDV Praha 2002  StB, komunismus
1080 Romové v českých zemích v letech 1945-1989 Pavelčíková, Nina ÚDV Praha 2004     romská otázka, cikáni
1081 Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB Dinuš, Petr ÚDV Praha 2004, církve, Stb
1082/1 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 1. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/2 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 2. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/3 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 3. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/4 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 4. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/5 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 5. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/6 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 6. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/7 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 7. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/8 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 8. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/9 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 9. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/ 10 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 10. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/ 11 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 11. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/ 12 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., 12. díl kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/ 13 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., dodatek 1/1 kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1082/ 14 Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů §7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb., dodatek 1/2 kol. Ministerstvo vnitra Praha 2003          seznam spolupracovníků StB
1083 Pěvecký sbor ČSA. Concert by ladies' and men's glee clubs of USA Chicago 1960     zpěv, sborový zpěv, USA
1084 Dva dobrušští občané v české krásné literatuře Šůla, Jaroslav -        Ptáček, Josef Dobruška 2005        Dobruška, F. L. Věk, M. M. Čudová-Novotná, česká literatura, Babička, B. Němcová
1085 Archeologie a muzeologie Stránský, Zbyněk Z. Brno 2005         archeologie, muzeologie
1086 Evropa a islám Cardini, Franco Praha 2004           náboženství, církev, islám, světděj
1087/1 Dějiny 20. století 1900-1933, svazek I Gilbert, Martin Praha 2005         světděj
1088 Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie Droberjar, Eduard Praha, Litomyšl 2005 barbaři, česděj, archeologie, stěhování národů
1089 Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství Kubička, Roman -  Zelinger, Jiří Praha 2004           slovníky, výtvarné umění, grafika, restaurování, konzer.
1090 Průzkum historických materiálů. Analytické metody pro restaurování a památkovou péči Kupecká, Ivana -            Nejedlý, Vratislav Praha 2005        restaurování, památková péče, konzer.
1091 Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV. Neubert, Karel -            Stejskal, Karel Praha 2003         výtvarné umění, česděj, Karel IV
1092 Malá encyklopedie Velikonoc Vavřinová, Valburga Praha 2006        Velikonoce, slovníky, lidové zvyky, svátky
1093 Odwaźniki                                           (Katalog wystawy - marzec-maj 2006) Jaśko, Tadeusz Svídnice 2006        míry, váhy, závaží katalogy, měření, určování hmotnosti, váhové systémy
1094 Mundus mercatorius. Świat kupecki czasów…                                               (Katalog wystawy - kwiecien-lipiec 2005) Skowron, Radoslaw Vratislav 2005         dějiny obchodu
1095 Lovecké zbraně v Čechách Letošníková, Ludiše Praha 1980          zbraně, lov
1096 Dokumenty  k předvečeru druhé světové války - svazek I, listopad 1937 - prosinec 1938 Praha 1948            dokumenty, IIválka, česděj
1097 Stručně o pobělohorských exulantech Štěříková, Edita Praha 2005             exil, Bílá hora
1098 Pražské povstání 1945 Kotrlý, J. - Krajina, V. - Machotka, O. - Pejša, O. - Schwarzenberg, F. Praha 1995            povstání, Praha, IIválka
1099 Malá encyklopedie Vánoc Vavřinová, Valburga Praha 2002           Vánoce, slovníky, lidové zvyky, svátky
1100 Bohemia Reich, Jan Praha 2005           fotografie, města, Česká republika
1101 Epizoda z 60. let. Korespondence Václava Havla a Aleše Fetterse Haman, Aleš (red.) Praha 2006           korespondence, Václav Havel, Fetters
1102 Válka 1866 Bělina, Pavel - Fučík, Josef Praha 2005            válka 1866, česděj, světděj
1103 555 památek lidové architektury České republiky David, Petr - Soukup, Vladimír Praha 2000        architektura, česděj, etnografie
1104 Modelář 8 (roč. 57, č.8, 2006) Praha 2006                periodikum
1105 Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce Čapka, František - Slezák, Lubomír - Vaculík, Jaroslav Brno 2005 demografie, obyvatelstvo, stěhování, pohraničí
1106 a Ztracená vítězství I. Paměti německého polního maršála Manstein, Erich von Brno 2006       paměti, osobnosti, IIválka, světděj
1106 b Ztracená vítězství II. Paměti německého polního maršála Manstein, Erich von Brno 2006          paměti, osobnosti, IIválka, světděj
1107 Benedikt z Nursie - otec západního mnišství Nigg, Walter Praha 1991             osobnosti, církev, nábož., životopis
1108 Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích           (1500-1619) Malý, Karel - Pánek, Jaroslav Praha 2001         právo, zákon, česděj, ústava
1109 Písecko v zrcadle archeologie Fröhlich, Jiří Písek 1997         česděj, archeologie
1110/ 1-2006 Zpravodaj Historického klubu č. 1/ 2006 Praha 2006        sborník, česděj, světděj
1110/ 2-2006 Zpravodaj Historického klubu č. 2/ 2006 Praha 2006        sborník, česděj, světděj
1111 Hitlerovy zahraniční divize. Zahraniční dobrovolníci ve Waffen-SS v letech 1940-1945 Bishop, Chris Plzeň 2007       IIválka, Hitler
1112 Świdnica. Tour Guide Nowotny, Sobiesław - Rośkowicz, Wiesław Svídnice 2000          průvodce městem, světděj, Polsko
1113 Kościół Pokoju w Świdnicy Skoczyla-Stadnik, Barbara - Grzywacz, Franciszek Svídnice?, s. a.      církev, kostel, Polsko, světděj
1114 The World Heritage. Poland on the Unesco List Bujak, Adam - Sosnowski, Leszek - Czyżewski, Krzysztof Krakov 2007          Polsko, památky, UNESCO, světděj
1115 Dějiny islámského světa ve 20. století Schulze, Reinhard Brno 2007         nábož, církev, islám
1116 Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu Picker, Henry Frýdek Místek 2005   IIválka, Hitler
1117 Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti Sklenář, Karel Praha 2007         muzea, česděj
1118 Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945) Zimmermann, Volker Praha 2001      IIválka, Sudety, česděj, Němci
1119/1 Český rok na vsi a ve městě - leden-srpen Toufar, Pavel Třebíč 2004           etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice
1119/2 Český rok na vsi a ve městě - září-prosinec Toufar, Pavel Třebíč 2004           etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice
1120 Poselství dřeva Šplíchal, Václav - Otavová, Marie Letohrad 2007 etnografie, řemesla
1121 Slezsko - neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740 Fukala, Radek Hradec Králové 2007 Slezsko, světděj, česděj
1122 Z kolébky do kočárku Černá, Naďa Mělník 2006    kočárek, etnografie, řemesla
1123 Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci Hánová, Jiřina - Valena, František Praha 2002         betlémy, etnografie, řemesla
1124 Malované na skle. Lidové podmalby Kafka, Luboš Praha 2005         podmalby, etnografie, výtvarné umění, řemesla, lidová řemesla
1125 Jan Špáta Štoll, Martin Praha 2007    osobnosti, film, regděj
1126 Album starých pohlednic. Orlické hory a Podorlicko Holendová, Radka - Vinklát, Pavel Liberec 2006  pohlednice, etnografie, architektura, česděj
1127 Sklářství Vondruška, Vlastimil Praha 2002         sklo, průmysl, řemesla
1128 Vznik a pád Třetí říše. Historie hitlerovského Německa Shirer, William L. Praha 2006           nacismus, fašismus, Německo, Třetí říše, IIválka
1129 Literární listy (noviny), 27.6.1968, č. 18 Praha 1968 periodikum
1130 Všeobecné spiknutí Hostovský, Egon Praha 1969      romány, česlit
1131 Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách Podlešák, Jan (red.) České Budějovice 2002                            Židé, dějiny Židů, jižní Čechy
1132 Bitva o Monte Cassino. Dvacet národů bojuje o jednu horu Piekalkiewicz, Janusz Praha 2005           světděj, IIválka, Monte Cassino
1133 Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách Catalano, Alessandro Praha 2008       česděj, reformace, protireformace, osobnosti, renesance
1134 Ad perpetuam rei memoriam. Památce Lubora Matouše Vavroušek, Petr Praha 2008             osobnosti, chetitologie, starověk
1135/3-2004 Historie a vojenství - 3, 2004 Praha 2004     časopis, vojenství
1135/3-2006 Historie a vojenství - 3, 2006 Praha 2006     časopis, vojenství
1135/3-2007 Historie a vojenství - 3, 2007 Praha 2007     časopis, vojenství
1135/1-2008 Historie a vojenství - 1, 2008 Praha 2008     časopis, vojenství
1136 Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy květen 1955 - srpen 1968 Bílek, Jiří - Láník, Jaroslav - Minařík, Pavel - Povolný, Daniel - Šach, Jan Praha 2008         armáda, česděj, okupace, normalizace, Pražské jaro
1137 Historie spojovacího vojska Burian, Michal - Rýc, Jiří Praha 2007         armáda, česděj
1138 Textil v muzeu. Soubor statí k problematice identifikace historického oděvu a textilií kol. Brno 2008            muzea, práce v muzeu, textil, oděvy, konzervace, restaurování
1139 Undiscovered France. An insider's guide to the most beautiful villages Tilleray, Brigite - Turpin, Richard Londýn 2007          Francie, architektura
1140 Křižovatky času - Ležáky v datech Doležalová, Jarmila ml. a kol. Včelákov 2007        dějměst, Iválka, IIválka
1141 Pardubický kraj v národně osvobozeneckém boji Čechů a Slováků v letech 1938-1945 Dosoudil, František Pardubice 2006     IIválka, odboj, parašutisté
1142 Putování od maškar k divadlu z libosti, přes ochotnické hnutí k divadlům svítícím do tmy, až k amatérskému divadlu dneška. Průvodce Muzeem českého amatérského divadla na zámku v Miletíně Valenta, Jiří Miletín 2009         divadlo, herectví, ochotníci
1143 Krajkářství Vondrušková, Alena - Prošková, Iva Praha 2004       krajkářství, řemesla, krajky
1144 Nadějný začátek se smutným koncem. Krátká historie výstavby lehkého opevnění v jižních Čechách z konce 30. let dvacátého století Solpera, Jan České Budějovice 2008                   IIválka, opevnění
1145 Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války Lešková-Zudová Zlatica (red.) Praha 2007             IIválka, odboj, Židé
1146 Přemyslovci. Budování českého státu Sommer, Petr - Třeštík, Dušan - Žemlička, Josef Praha 2009           česděj, středověk, Přemyslovci, panovníci
1147 Zapomenutá řemesla. Vyprávění o lidech a věcech Janotka, Miroslav - Linhart, Karel Praha 1984          stará řemesla
1148 Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226-1620. Katalog Šimek, Tomáš (red.) Praha 2008          archivy, muzea, sbírky, pečeti, sfragistika
1149 Jan Amos Komenský 1592-1992 Fetters, Aleš - Šafář, Oldřich Náchod 1992      Komenský, Svatopluk Čech, osobnosti, česlit, básně, poezie
1150 Vzpomínky. Příběhy a postavičky Šolc, Ivan Turnov 1997         vzpomínky, paměti, autobiografie, osobnosti
1151 Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Pardubice a Chrudim Maxová, Ivana - Nejedlý, Vratislav - Zahradník, Pavel Pardubice 2002   církev, architektura, památky, sloupy
1152 První česlý letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví Sviták, Pavel Pardubice 2003     letci, letectví, osobnosti
1153/1 Jaro - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry Šottnerová, Dagmar Olomouc 2007          zvyky, obyčeje, etnografie
1153/2 Léto a podzim - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry Šottnerová, Dagmar Olomouc 2006          zvyky, obyčeje, etnografie
1153/3 Zima - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry Šottnerová, Dagmar Olomouc 2005          zvyky, obyčeje, etnografie
1154/1 Velikonoce - původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty Šottnerová, Dagmar Olomouc 2005          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Velikonoce
1154/2 Adventní čas - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry Šottnerová, Dagmar Olomouc 2005          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Vánoce, advent
1154/3 Vánoce - původ, zvyky, koledy, hry a náměty Šottnerová, Dagmar Olomouc 2008          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Vánoce, advent
1155 Lidové tradice. Původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla Šottnerová, Dagmar Olomouc 2009          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Velikonoce, Vánoce, advent, pranostiky, pověry
1156 Panenky - z dílny do galerie Jurčíková, Dagmar Olomouc 2005          panenky, porcelánové panenky, výroba panenek, hračky
1157 Možnosti mimoškolního vzdělávání Galajdová, Katarína Hradec Králové 2009 pedagogika, školství, vzdělávání, volný čas
1158 Slovník spisovatelů Pardubicka Zlatohlávková, Martina Pardubice 2004  česlit, jazykověda, osobnosti, spisovatelé
1159/1 Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek 1 Hrbek, Jaroslav - Smetana, Vít - Kokoška, Stanislav - Pilát, Vladimír - Hofman, Petr Praha 2009            česděj, světděj, IIválka, osvobození
1159/2 Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek 2 Hrbek, Jaroslav - Smetana, Vít - Kokoška, Stanislav - Pilát, Vladimír - Hofman, Petr Praha 2009            česděj, světděj, IIválka, osvobození
1160 Numismatika. Peníze v českých zemích Nolč, Jiří Brno 2009        peníze, mince, měna, numismatika, platidla
1161/1 Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (část 1 - bibliografie) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2004               bibliografie, noviny
1161/2 Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (část 2 - přehledy, rejstříky) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2004               bibliografie, noviny
1162/1 Časopisy České republiky 1919-1945 (část 1 - bibliografie, sv. 1, A-K Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2006      bibliografie, časopisy, periodika
1162/2 Časopisy České republiky 1919-1945 (část 1 - bibliografie, sv. 1, L-S Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2006      bibliografie, časopisy, periodika
1162/3 Časopisy České republiky 1919-1945 (část 1 - bibliografie, sv. 1, Š-Ž Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2006      bibliografie, časopisy, periodika
1162/4 Časopisy České republiky 1919-1945 (část 2 - přehledy, rejstříky) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2007      bibliografie, časopisy, periodika, rejstřík
1163 Uniformy c.k. rakouské armády k roku 1822 Kubíček, Jaromír (red.) Brno 2005         armáda, výzbroj, výstroj, uniformy
1164/         II-1 Dějiny hmotné kultury - II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století Petráň, Josef a kol. Praha 1995            česděj, kultura, zvyky, obyčeje, etnografie, každodennost, všednost, všední den, každodenní život
1164/     II-2 Dějiny hmotné kultury - II (2). Kultura každodenního života od 16. do 18. století Petráň, Josef a kol. Praha 1995            česděj, kultura, zvyky, obyčeje, etnografie, každodennost, všednost, všední den, každodenní život
1165 Klíč k našim městům Liška, Karel - Mucha, Ludvík Praha 1979        dějměst, města, znaky, heraldika, pečeti, sfragistika
1166 Trutnov v archivních dokumentech Trutnov 1995            dějměst, Trutnov, archivy, prameny, dokumenty
1167/1 Hradecký kraj - I, 1957 Loužil, Jaromír (red.) Hradec Králové 1957 příroda, česděj, vlastivěda, česlit
1167/2 Hradecký kraj - II, 1958 Loužil, Jaromír (red.) Hradec Králové 1958 příroda, česděj, vlastivěda, česlit
1167/3 Hradecký kraj - III, 1959 Pospíšil, Oldřich (red.) Hradec Králové 1959 příroda, česděj, vlastivěda, česlit
1168 Muzealizace v soudobé společnosti kol. Praha 2008         muzea, muzeologie, práce v muzeu, činnost
1169 Český Malín. Lidice volyňských Čechů Martinovská, Darina - Řepík, Josef Nymburk 2010       IIválka, vyhlazení obce, Malín, volyňští Češi, Volyně
1170/  1992 Muzeologická literatura za rok 1992. Výběrová bibliografie Skwarlová, Alena Praha 1997            muzea, muzeologie, práce v muzeu, činnost, bibliografie
1170/  1994 Muzeologická literatura za rok 1994. Výběrová bibliografie Skwarlová, Alena Praha 1997            muzea, muzeologie, práce v muzeu, činnost, bibliografie
1171 Odplata, či spravednost? Mimořádné lidové soudy 1945-1948 na Královéhradecku Jarkovská, Lucie Praha 2008           česděj, region, Královéhradecko, právo, spravedlnost, zákony, mimořádné lidové soudy
1172 Tak přísahli… Partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939-1945 Trojan, Emil - Vaňourek, Martin Mohelnice 2010        IIválka, odboj, domácí odboj, partyzáni
1173/1 Časopisy České republiky od počátku        do roku 1918                                                    (část 1 - bibliografie, sv. 1, A-N Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2010      bibliografie, časopisy, periodika
1173/2 Časopisy České republiky od počátku        do roku 1918                                                    (část 1 - bibliografie, sv. 2, O-Ž Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2010      bibliografie, časopisy, periodika
1173/3 Časopisy České republiky od počátku        do roku 1918                                                    (část 2 - přehled, rejstříky) Kubíček, Jaromír a kol. Brno 2010      bibliografie, časopisy, periodika, rejstřík
1174 Pohlednice. Historie lístků, které zmenšily svět Karpaš, Roman Liberec 2005       pohlednice, korespondenční lístky, korespondence, dopisnice, pošta
1175 Pět let školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky. Ročník I-V, 2002-2007. Buriánková, Michaela - Komárková, Anna (red.) Praha 2009         muzea, práce v muzeu, činnost, muzejní škola
1176/9 Sborník prací východočeských archivů - 9 Zimmermann, Petr (red.) Zámrsk 2004   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 10 Sborník prací východočeských archivů - 10 Zimmermann, Petr (red.) Zámrsk 2005   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 11 Sborník prací východočeských archivů - 11 Paukrt, Martin (red.) Zámrsk 2007   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 12 Sborník prací východočeských archivů - 12 Paukrt, Martin (red.) Zámrsk 2008   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 13 Sborník prací východočeských archivů - 13 Paukrt, Martin (red.) Zámrsk 2009   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 14 Sborník prací východočeských archivů - 14 Paukrt, Martin (red.) Zámrsk 2010   česděj, východní Čechy, archivy
1176/ 15 Sborník prací východočeských archivů - 15 Paukrt, Martin (red.) Zámrsk 2011   česděj, východní Čechy, archivy
1177 Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939-1940 Brunclík, Jan - Hlušičková, Růžena Zámrsk 2006             IIválka, odboj, Obrana národa
1178 Katovské řemeslo v českých zemích Francek, Jindřich Hradec Králové 2007 právo, popravy, katové, kati, exekuce, tresty, zločiny, trestní právo
1179 Inspiration muzejní pedagogiky Poláková, Zdeňka a kol. Brno 2010           muzea, práce v muzeu, činnost, muzejní pedagogika, výstavy, speciální pedagogika
1180 Katalog výstavy Cesta středem Evropy. Obrazy z cesty falckraběte Ottheinricha v letech 1536-37 Schulz, Thomas - Marx, Mathias Postupim 2004 výtvarné umění, obrazy, veduty, grafické listy, akvarely
1181 Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách Vojtíšková, Marie (red.) Praha 1980           česděj, poddanské povstání, selské bouře
1182 Witryna muzealna - 1 (6), 2010. Periodyk Muzeum Ziemi Kłodzkiej Klimaszewska, Irena (red.) Kłodzko 2010        muzea, práce v muzeu, činnost
1183 Historik Jiří Špét. Život a dílo Dolák, Jan - Gilbertová, Marie Brno 2010                  muzea, práce v muzeu, muzeologie, osobnosti
1184/1 Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - Jaro Plicka, Karel - Volf, František - Svolinský, Karel Praha 1978        etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, folkloristika
1184/2 Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - Léto Plicka, Karel - Volf, František - Svolinský, Karel Praha 1979        etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, folkloristika
1184/3 Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - Podzim Plicka, Karel - Volf, František - Svolinský, Karel Praha 1980        etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, folkloristika
1184/4 Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - Zima Plicka, Karel - Volf, František - Svolinský, Karel Praha 1981        etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, folkloristika
1185 Mosty do Tel Avivu Šulc, Jiří Praha 2010            romány, světděj, IIválka, Židé, Izrael
1186 Vánoční svátky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české kuchyni Skopová, Kamila Praha 2010            Vánoce, zvyky, obyčeje, tradice, pokrmy, svátky, etnografie, advent,  jídla, recepty
1187 Hořice. Město kamenné krásy a sladkých trubiček [Hořice 2009]       města, dějměst, Hořice, hořické trubičky
1188 Podzvičinsko. Průvodce malebným krajem Podkrkonoší Petera, J. s. l. [2005]            Podzvičinsko, turistika, výlety, průvodce
1189 Restaurování a opravy nábytku. Nástroje, techniky, povrchy a povrchové úpravy, židle, stoly, skříně Cook, William Čestlice 2010        opravy, restaurování, nábytek, opravy nábytku, historický nábytek
1190 Restaurování a konzervování archiválií a knih Ďurovič, Michal a kol. Praha, Litomyšl 2002 opravy, restaurování knih, historické knihy, opravy knih, konzervace, papír
1191 Photoshop. Retušování a restaurování fotografie Eismannová, Katrin - Palmer, Weyne Brno 2008            fotografie, fotografování, úpravy fotek, retušování
1192 Secese Millerová, Judith - Baceová, Jill - Perraultová, Suzanne - Rago, David Praha 2004          výtvarné umění, secese, užité umění, sklo, keramika, nábytek, plakáty, grafika, textil, šperky, stříbro, kovy
1193 Proč spojenci zvítězili Overy, Richard Praha 2008             IIválka, válečné boje, spojenci
1194 Protektorát. Éra hákového kříže Liška, Vladimír Olomouc 2010     IIválka, okupace, fašismus, nacismus, Protektorát Čechy a Morava
1195 Hody, půsty, masopusty. Slavíme, vaříme a hrajeme si celý rok podle lidových tradic Skopová, Kamila Praha 2007 zvyky, obyčeje, tradice, pokrmy, svátky, etnografie,  jídla, recepty, lidové zvyky
1196 Fototechnika Pinďák, Miroslav Olomouc 2001            fotografie, fotografování, úpravy fotek, fotopřístroje, fototechnika
1197 Muzeum a změna III. Sborník z mezinárodní muzeologické konference. Národní muzeum v Praze, 17.-19. února 2009 Praha 2009            muzea, práce v muzeu, činnost, muzeologie
1198 Za hrou do muzea a zpět! Gottlieb, Jaromír - Klipcová, Barbora (ed.) Jičín 2007                muzea, práce v muzeu, muzeologie, muzejní pedagogika
1199 Sport & móda. Obecní dům a Uměleckoprůmyslové museum,                   30.6.-12.9.2004 Hlaváčková, Konstantina - Uchalová, Eva Praha 2004           sport, móda, sportovní móda, oděvy, odívání
1200 Malované opony divadel českých zemí Valenta, Jiří (ed.) Praha 2010      divadlo, výtvarné umění, opony
1201/1 Sokol. Malé dějiny velké myšlenky -          první díl Waldauf, Jan Luhačovice 2007 Sokol, sport, dějiny Sokola, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
1201/2 Sokol. Malé dějiny velké myšlenky -          druhý díl: Československé sokolstvo                  v zahraničí 1952-1975 Waldauf, Jan Luhačovice 2010 Sokol, sport, dějiny Sokola, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
1201/3 Sokol. Malé dějiny velké myšlenky -          druhý díl: Československé sokolstvo                  v zahraničí 1976-1995 Waldauf, Jan Luhačovice 2010 Sokol, sport, dějiny Sokola, sokolská organizace, tělovýchovná jednota
1202 Trampem do Orientu Hurikán, Bob Praha 1991             výlety, turistika, Turecko, Istanbul, Bulharsko, tramping
1203 Zasvětil jsem život míru. Životopis Edvarda Beneše Hitchcock, Edward Bering Praha 1948          životopisy, politikové, Edvard Beneš, osobnosti
1204 Muzeum a vzdělávací systém v České republice. V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví; Brno, 11.-12. listopadu 2008 Buriánková, Michaela - Komárková, Anna (red.) Praha 2010        muzea, muzejnictví, práce v muzeu, mimoškolní vzdělávání, vzdělávací systémy
1205 Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích Žalman, Jiří a kol. Praha 2010       muzejnictví, muzeologie, muzejní sbírky, práce v muzeu, muzea
1206 Dramatický meziprostor Kubíček, Jánuš - Kubíček, Adam Brno 2008          výtvarné umění, malíři, grafici, grafika, vzpomínky, názory, paměti, filozofie
1206b The dramatic interspace (excerpts) Kubíček, Jánuš - Kubíček, Adam Brno 2004          výtvarné umění, malíři, grafici, grafika, vzpomínky, názory, paměti, filozofie
1207 Jánuš Kubíček Kubíček, Adam (red.) Brno 1998          výtvarné umění, malíři, grafici, grafika, osobnosti
1208 Jánuš Kubíček: akvarely a kvaše Hlušička, Jiří - Kubíček, Adam (red.) Brno 1998          výtvarné umění, malíři, osobnosti, akvarely, kvaše
1209 Jánuš Kubíček: kresba a grafika Hlušička, Jiří - Kubíček, Adam (red.) Brno 2004          výtvarné umění, malíři, osobnosti, kresba, grafika
1210 Sochař Josef Kubíček Hlušička, Jiří - Kubíček, Adam (red.) Praha 2000       výtvarné umění, sochaři, osobnosti, sochy, plastiky
1211 Sochař Josef Kubíček. Soupis děl v galeriích České republiky Bernardi, Renata Brno 2008        výtvarné umění, sochaři, osobnosti, sochy, plastiky, soupis děl, seznamy
1212 Evropská stálá opevnění v období mezi dvěma světovými válkami Kaplan, Václav Náchod 1984        IIválka, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
1213 Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939 Plachý, Jiří Praha 2009             armáda, česděj, vojáci, ozbrojené síly, IIválka
1214 "Teď nebo nikdy". Legionáři okresu Ústí nad Orlicí Sekotová, Věra Vysoké Mýto 2000     Iválka, česděj, legionáři, legie
1215 Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Prachatice Havel, Petr - Hofman, Pavel - Krejčová, Jana Prachatice 2000     Iválka, česděj, legionáři, legie
1216 Svoboda nad život. Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Chrudim Hanzlík, František - Šulc, Ivo Chrudim 2000     Iválka, česděj, legionáři, legie
1217 Katedra výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava 2006             výtvarná výchova, školy, vysoké školy,výtvarné umění, učitelé, pedagogové
1218/1 L&K 1895-1995. I. díl - Laurin & Klement jest nejlepší známkou světa Kožíšek, Petr - Králík, Jan Praha 1995         automobily, auta, výroba aut, průmysl, doprava
1218/2 L&K 1895-1995. II. díl - Let okřídleného šípu Kožíšek, Petr - Králík, Jan Praha 1995         automobily, auta, výroba aut, průmysl, doprava
1219 Jak psát dějiny. Metodická příručka k regionálnímu výzkumu dějin KSČ Bartoš, Josef Praha 1984         KSČ, metodické příručky, návody, česděj
1220 Krabice živých Frýd, Norbert Praha 1956        česlit, romány, válečná literatura, židé, koncentrační tábory
1221 Proměny české prózy 1945-1985 Hrzalová, Hana Praha 1985             česlit, literární věda, literárně vědné studie,  literární vývoj, teorie literatury
1222 Periférie Misař, Karel Praha 1984             česlit, romány, psychologické romány
1223 O výchově slovesným uměním a základech její vědní disciplíny Plch, Jaromír Praha 1979         učebnice, školství, vysoké školy, pedagogika, didaktika, slovesné umění, literární výchova
1224 Literatura pro 3. ročník středních škol Pohorský, Miloš Praha 1975          učebnice, školství, střední školy, česká literatura, spisovatelé
1225 Pražské tajemství Včelička, Géza Praha 1978              česlit, romány, povídky, próza, beletrie
1226 Hana a Václav Krupkovi, pardubičtí spolupracovníci SILVER A. Pod koly dějin. Legenda a skutečnost aneb Co unese lidský život Kotyk, Jiří Pardubice 2011     IIválka, heydrichiáda, odboj, osobnosti, Hana Krupková, Václav Krupka, parašutisté
1227 Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941 Čvančara, Jaroslav Praha 2008               IIválka, odboj, protektorát
1228 Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1943-1945 Čvančara, Jaroslav Praha 2008               IIválka, odboj, protektorát
1229 Český odboj a národní povstání v květnu 1945 Zámečník, Stanislav Praha 2006            IIválka, odboj, květnové povstání, národní povstání, květen 1945
1230 AFV Photo album. Bojová technika na území Československa v letech 1938-1968 Doležal, Petr - Kos, Vladimír - Solár, Marek Stokholm, Švédsko 2011                    IIválka, zbraně, výzbroj, bojová technika
1231 Piękno stroju ludowego. Strój dolnośląski Skoczyla-Stadnik, Barbara - Ogonowska, Małgorzata Legnica s. a.          etnografie, lidové kroje, lidový oděv, móda
1232 Bibliografie okresu Svitavy. Soupis vlastivědné literatury Kubíček, Jaromír Brno 2011           bibliografie, Svitavy, soupis literatury, česděj, vlastivěda, Svitavsko
1233 Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky Buriánková, Michaela - Komárková, Anna - Šebek, František (red.) Praha 2010             muzea, muzejní praxe, učebnice, muzeologie, muzejnictví, učební texty
1234 Muzea - autorský zákon a digitalizace. Brno 2.-3. listopadu 2011 Buriánková, Michaela - Komárková, Anna (red.) Praha 2011       muzea, muzejní praxe, muzeologie, muzejnictví, digitalizace, autorský zákon, autorské právo, předpisy
1235 Nejen slova. O divadle, architektuře a bytové kultuře. Z myšlenkového odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose Lhota, Karel Praha 2010                  architekti, bytová architektura, bydlení, bytové interiéry
1236 Čas změny. Trutnovské občanské fórum 1989-1991 Wolf, Vladimír Trutnov 2011           dějměst, Trutnov, politika, politické organizace, sametová revoluce, listopadové události, listopad 1989, politická hnutí, občanské fórum
1237 Hodiny a hodinky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze Urešová, Libuše Praha 2005           hodiny, hodinky, měření času, užité umění
1238 70. Kytky v popelnici. Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu Hlaváčková, Konstantina Praha 2007               Československo, móda, odívání, oděvy, 70. léta, politika, oděvní kultura
1239 Okno do českého loutkářství Blecha, Jaroslav Brno 2007            loutky, loutkářství, loutkové divadlo, loutková divadélka
1240 Rodinná loutková divadélka. Skromné stánky múz Blecha, Jaroslav Brno 2009            loutky, loutkářství, loutkové divadlo, loutková divadélka
1241 Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty. Tvary a symboly Večerková, Eva Brno 2010                 etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, dekorační předměty, symboly
1242 Česká vánoční kniha. Obyčeje, zvyky, koledy, výzdoba, recepty a mnoho dalšího Zindelová, Michaela a kol. Praha 2010             Vánoce, zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, advent, koledy
1243 Český rok od jara do zimy Motlová, Milada Praha 2010              lidové zvyky, svátky, obyčeje, tradice, kulty, etnografie
1244 Čtvero ročních dob v lidové tradici Langhammerová, Jiřina [Praha] 2008              lidové zvyky, svátky, obyčeje, tradice, kulty, etnografie
1245 Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění Kafka, Luboš Praha 2009          etnografie, výtvarné umění, lidová zbožnost, pouťové obrázky, podmalby, svíčky, růžence, poutě
1246 Hodinářství a hodináři v českých zemích Michal, Stanislav Praha 2002           hodiny, hodinky, měření času, užité umění
1247 Hodiny a hodinky Kynčl, Radko Praha 2008           hodiny, hodinky, měření času, užité umění
1248/1 Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard Praha 2007          etnologie, etnografie, lidová kultura, lidové zvyky, obyčeje, oděvy, svátky,  tradice, kulty
1248/2 Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard Praha 2007          etnologie, etnografie, lidová kultura, lidové zvyky, obyčeje, oděvy, svátky,  tradice, kulty
1248/3 Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část O-Ž Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard Praha 2007          etnologie, etnografie, lidová kultura, lidové zvyky, obyčeje, oděvy, svátky,  tradice, kulty
1249/1 Móda. Z dějin odívání 18., 19. a 20. století. Svazek I.: 18. a 19. století kol. Praha, Köln 2011 móda, oděvy, odívání, oděvní kultura
1249/2 Móda. Z dějin odívání 18., 19. a 20. století. Svazek II.: 20. století kol. Praha, Köln 2011 móda, oděvy, odívání, oděvní kultura
1250 Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století. Anotovaná bibliografie Malacka, Emil Brno 2009              etnologie, etnografie, časopisy, periodika, bibliografie, časopisecké články, folkloristika
1251 Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století Royt, Jan Praha 2011              výtvarné umění, sochy, obrazy, nábož., církev, náboženské kulty
1252 Příběh českých Vánoc Jarkovský, Jaroslav [Praha] 2011          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Vánoce, advent
1253/1 Slovník pomístních jmen v Čechách - I (A) Matúšová, Jana - Olivová-Nezbedová, Libuše - Malenínská, Jitka - Harvalík, Milan - Mackovičová, Martina Praha 2005         onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, pomístní jména
1253/2 Slovník pomístních jmen v Čechách - II (B-Bau) Matúšová, Jana - Malenínská, Jitka - Giger, Miriam - Hamplová, Martina - Štěpán, Pavel -Mackovičová, Martina Praha 2006         onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, pomístní jména
1253/3 Slovník pomístních jmen v Čechách - III (Bav-Bíd) Matúšová, Jana - Giger, Miriam - Hamplová, Martina - Mackovičová, Martina - Malenínská, Jitka - Procházková, Žaneta - Steinerová, Jana - Štěpán, Pavel Praha 2007         onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, pomístní jména
1253/4 Slovník pomístních jmen v Čechách - IV (Bíg-Bož) Matúšová, Jana - Giger, Miriam - Hamplová, Martina - Mackovičová, Martina - Malenínská, Jitka - Procházková, Žaneta - Steinerová, Jana - Štěpán, Pavel Praha 2008         onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, pomístní jména
1253/5 Slovník pomístních jmen v Čechách - V (Bra-Buc) Matúšová, Jana - Giger, Miriam - Giger, Markus -  Malenínská, Jitka - Procházková, Žaneta - Steinerová, Jana - Štěpán, Pavel - Zirhutová, Martina Praha 2009         onomastika, toponomastika, vlastní jména místní, pomístní jména
1254 Velká kniha o Vánocích Kochová, Lucie Praha 2010          zvyky, obyčeje, svátky, etnografie, Vánoce, advent
1255 Výroční obyčeje a lidové umění Václavík, Antonín Luhačovice 2010 lidové zvyky, obyčeje, lidová zbožnost, svátky, etnografie, etnologie, výtvarné umění, lidové umění, oděvy
1256 Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce "krátkým" 20. stoletím Kudrna, Ladislav Praha 2008        IIválka, letectvo, letci, vojenské letectvo, bombardovací peruť
1257 Historie Vojenského újezdu Prameny aneb Chlapci z Opičích hor Tomíček, Rudolf Sokolov 2006           armáda, vojsko, výcvik, výcvikové prostory
1258 Inspiration muzejní pedagogiky Poláková, Zdeňka a kol. Brno 2010           muzea, práce v muzeu, činnost, muzejní pedagogika, výstavy, speciální pedagogika
1259 Legionáři v boji za vznik Československa. Legionáři okresu Trutnov Juřena, Jan (red.) Trutnov 2011       Iválka, česděj, legionáři, legie
1260 Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866 Roth, Hieronymus Trutnov 2011        válka 1866, bitva u Trutnova, Hieronymus Roth, paměti, vzpomínky
1261 Krkonoše a Podkrkonoší - 5, 1970 Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Hradec Králové 1970             vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
1262 Krkonoše a Podkrkonoší - 9, 2009 Horák, Václav - Málek, Vlastimil (red.) Trutnov 2009             vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
1263 Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem Francek, Jindřich Trutnov 2010         právo, popravy, katové, kati, exekuce, tresty, zločiny, trestní právo
1264 Trutnovští hraničáři. 1920-1938 (Příspěvky k dějinám československé armády) Holub, Ota Trutnov 2008        armáda, vojsko, vojáci, obrana republiky, okupace, hranice, ochrana státních hranic
1265 Jan Kolda ze Žampachu. Život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, kondotiéra a psance Wolf, Vladimír Hradec Králové -Trutnov 2002              Jan Kolda ze Žampachu, šlechta, životopisy, husité, středověk, husitství
1266 Arena P.E.N Centre           Londýn s. a.            periodikum, časopis, exilová literatura, povídky, básně
1267 Prager Sternenhimmel. Musik- und Theaterrlenisse der zwanziger Jahre Brod, Max Vídeň - Hamburg 1966                        divadlo, hudba, recenze, pražská kultura
1268 Sborník pětadvacíti Černý, Václav Praha 1969          česlit, povídky, úvahy, eseje
1269 Láska a smrt. Lidová poesie Halas, František - Holan, Vladimír Praha 1946             česlit, poezie, básně, verše, lidová poezie
1270 Křížová cesta kočárového kočího Kriseová, Eda Toronto 1979     česlit, exilová literatura, povídky
1271 Státní zámek Hluboká Kusák, Dalibor - Hořejší, Jiřina Praha 1983           architektura, zámky, šlechta, šlechtická sídla, stavby
1272 50 českých autorů posledních padesáti let Macháček, Vítězslav Praha 1970        česlit, čeští spisovatelé, encyklopedie, naučné slovníky, příručky, přehledy
1273 Zítřek. Českoslovenští spisovatelé za hranicemi Odložilík, Otakar (red.) New York 1942        česlit, exilová literatura, sborníky, články, povídky, úvahy
1274 Journal of a Whaling Voyage 1864-1868 (anglicky) Penniman, Augusta Eastham 1989        deníky, vzpomínky, paměti, plavba, velryby, lov velryb, moře, námořnictví
1275 Świat literacki - 5, 1992 (polsky) Varšava 1992        časopisy, periodika, světová literatura, Egon Hostovský
1276 Svědectví - čtvrtletník pro politiku a kulturu, roč. XII, č. 46, 1973 Tigrid, Pavel (red.) Paříž 1973                politika, kultura, literatura, umění, úvahy, druhá světová válka, únor 1948
1277/1 The Jews of Czechoslovakia. Volume I (anglicky) Philadelphia 1968  Židé, židovská kultura, Československo, česděj, dějiny Židů, sborníky, Egon Hostovský
1277/2 The Jews of Czechoslovakia. Volume II (anglicky) Philadelphia 1971  Židé, židovská kultura, Československo, česděj, dějiny Židů, sborníky, Egon Hostovský
1278 Tsjekkoslovakia forteller. Tsjekkiske og slovakiske noveller valgt og presentert av Marie Pánková og Liv Norbom  (České a slovenské povídky vybrané a uspořádané M. Pánkovou a L. Norbom - norsky) Pánková, Marie - Norbom, Liv (uspoř.) Oslo 1989           česlit, povídky, čeští spisovatelé
1279 Prager Triptychon Urzidil, Johannes Mnichov 1960    německá literatura, česlit, povídky, pražská literatura
1280 Plující andělé, letící ryby Vejvoda, Jaroslav Toronto 1974     česlit, exilová literatura, povídky
1281 Československá spartakiáda 1975 Chvalný, Július - Žurman, Oldřich - Dobrovodský, Vladimír - Uhlíř, Ludvík Praha 1976           sport, spartakiáda, slety, hromadná vystoupení
1282 České dějiny v díle Mikoláše Alše Štech, Václav Vilém Praha 1952          česděj, výtvarné umění, obrazy, kresby, Mikoláš Aleš, historické výjevy
1283 Pražské cechovní truhlice a korouhve Novotný, Antonín Praha 1948           truhly, korouhve, řemesla, cechy, symboly
1284/1 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - Jižní Morava Hosák, Ladislav - Zemek, Metoděj a kol. Praha 1981 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/2 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - Severní Morava Spurný, František a kol. Praha 1983 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/3 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy Anděl, Rudolf a kol. Praha 1984 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/4 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy Bělohlávek, Miloslav a kol. Praha 1985 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/5 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V - Jižní Čechy Tříska, Karel a kol. Praha 1986 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/6 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy Šimek, Tomáš a kol. Praha 1989 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1284/7 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí Holec, František a kol. Praha 1988 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
1285 Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Sborník příspěvků ze sympozia Rychnov nad Kněžnou - červen 2012 Gilk, Erik (ed.) Boskovice 2012    Karel Poláček, žurnalistika, publicistika, literární rozbory, česlit
1286 Folia Ethnographica 44/1-2010. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Večerková, Eva (ed.) Brno 2010                 etnografie, lidové zvyky, obyčeje, tradice, domov, hospody, domácnost, vybavení domácnosti, modlitby a domov, Vánoce, dobové reklamy, inzerce
1287 Československá armáda 1945-1954 ve fotografii Brojo, Petr - Studený, Josef Praha 2012       armáda, výzbroj, výstroj, československá armáda, ozbrojené síly
1288 Jože Plečnik. Průvodce po stavbách v České republice Lukeš, Zdeněk - Podrazil, Jiří Praha 2012           výtvarné umění, architektura, architekti, stavby, stavitelství, Josip Plečnik, Jože Plečnik
1289 Soumrak perličkového kraje. Vyprávění o skleněné bižuterii, osudech sklářů, sekacích strojích a Lučanské pozdvižce z 29. ledna 1890 Nový, Petr Liberec 2011           sklo, sklářství, bižuterie, průmysl, řemesla, výroba skla, dělníci, dělnické vzpoury
1290 Sleněné vánoční ozdoby Nový, Petr - Havlíčková, Dagmar - Neuwirth, Waltraud - Šíp, Ondřej Jablonec nad Nisou 2010                      sklo, sklářství, Vánoce, vánoční ozdoby, skleněné vánoční ozdoby, řemesla, průmysl
1291 Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově Vilímková, Milada - Preiss, Pavel Praha 1989         církev, církevní řády, benediktini, kláštery
1292 The Picorial Encyclopedia of Antiques Durdík, Jan - Hejdová, Dagmar - Kybalová, Ludmila - Mudra, Miroslav - Stará, Dagmar - Urešová, Libuše Londýn, New York, Sydney, Toronto 1978                   encyklopedie, starožitnosti, užité umění, řemesla, umělecké památky, umělecké předměty
1293 Skleněné Vánoce Kubečková, Ivana - Šášinková, Marcela [Roztoky u Prahy] 2010                       sklo, sklářství, Vánoce, vánoční ozdoby, skleněné vánoční ozdoby, řemesla, průmysl
1294 Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848-1850 Vostal, Luděk - Ryant, Jiří Brno 2005            peníze, platidla, mince, měna, numismatika
1295 Palné zbraně ze sbírky Národního muzea Šnajdrová, Evženie Praha 1998          zbraně, palné zbraně, výzbroj
1296 Legionáři okresu Kutná Hora (1914-1920) Lopaur, M. Kutná Hora 2001    Iválka, česděj, legionáři, legie
1297 Českoslovenští legionáři. Rodáci a občané okresu Strakonice Olejník, Jan a kol. Strakonice 2000    Iválka, česděj, legionáři, legie
1298 Krkonoše a Podkrkonoší - 20, 2012 Horák, Václav - Málek, Vlastimil (red.) Trutnov 2012             vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
1299 Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše Šimková, Anežka - Poše, Jan Řevnice - Olomouc 2009                rukopisy, modlitební knížky, ručně psané modlitební knížky modlitby, lidová zbožnost
1300 Almanach medievisty-editora Krafl, Pavel (uspoř.) Praha 2011       středověk, edice, prameny
1301 Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010 Bajer, Jan - Holna, Jindřich - Kohout, Aleš Praha 2010        peníze, měna, platidla, mince, bankovky, numismatika
1302 České art deco 1918-1938 Adlerová, Alena - Horneková, Jana - Janáková, Iva - Koenigsmarková, Helena Praha 1998        výtvarné umění, architektura, nábytek, porcelán, užité umění, móda, odívání, art deco
1303 Zábava a slavnosti staré Prahy od konce 18. do počátku 20. století Míka, Zdeněk Praha 2008            zábava, volný čas, hry, výlety, slavnosti, hospody, karty, sázky, poutě, cirkusy, divadlo, varieté, kabarety, hudba, tělovýchova, sport, výstavy, kina
1304 Deset let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008-2012. Ročník VI.-X. Buriánková, Michaela - Komárková, Anna - Slezáková, Jana Praha 2012         muzea, muzejní pedagogika, práce v muzeu, muzejní činnosti, vzdělávání v muzeu
1305 Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea Brabcová, Alexandra (ed.) Náchod               [2003]               muzea, muzejnictví, muzejní pedagogika, vzdělávání v muzeu
1306 Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice Drnovský, Pavel Ústí nad Orlicí 2013  archeologie, osídlování, středověk, Hořice, Miletín
1307 Geneze designu nábytku Karasová, Daniela Praha 2012          nábytek, výtvarné umění, užité umění, bydlení, nábytek, nábytkářství, dějiny nábytku
1308 "Cikáni" a česká vesnice. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století Soukup, Daniel Praha 2013          cikáni, česká literatura, lit. teorie, interpretace lit. děl, Karel Hynek Mácha, Josef Linda, Svatopluk Čech, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Adolf Heyduk
1309 Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Kubeš, Jiří Pelhřimov 2013 šlechta, dospívání, výchova, vzdělávání, cestování, cesty na zkušenou
1310 Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek. Fenomén darovaných lidí přemyslovských zemí 10. - 12. století Petráček, Tomáš Praha 2012              sociální dějiny, hospodářské dějiny, hospodářství, zemědělství, půda, nevolnictví, nevolníci, osobní svoboda, středověk, sociální struktura společnosti
1311 Sudetští Němci v krizovém roce 1938 Brandes, Detlef Praha 2012        Němci, Češi a Němci, česko-německé vztahy, Sudety, IIválka, rok 1938, mnichovská dohoda
1312 Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740 Hrbek, Jiří Praha 2013           baroko, šlechta, Valdštejnové, rod Valdštejnů, raný novověk
1313 Vnitřní odsun 1947-1953. Závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa Dvořák, Tomáš Brno 2012         Němci, Češi a Němci, česko-německé vztahy, Sudety, odsun, odsun z pohraničí
1314 Zákeřná mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách Tinková, Daniela Praha 2012            zdraví, nemoci, zdravotnická osvěta, hygiena, očkování, pohřbívání
1315 Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 Kučera, Rudolf Praha 2013               Iválka, každodennost, dělníci, dělnictvo, sociální politika, dělnické hnutí, sociální dějiny
1316 Příběhy z muzejního depozitáře Mach, Jiří Ústí nad Orlicí 2013 muzea, muzejní sbírky, sbírkové předměty, muzejní předměty, sbírky v muzeích, příběhy muzejních předmětů
1317 Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách. 5. století před Kristem až 7. století po Kristu. Komentovaný katalog nálezového fondu Militký, Jiří Praha 2013 numismatika, mince, peníze, měna, řecké mince, římské mince, byzantské mince, nálezy, archeologické nálezy, katalog
1318/1-2/2010 Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky, roč. 21, č. 1-2, 2010 Kocian, Jiří (red.) Praha 2010         periodika, česděj, světděj, historikové, sdružení historiků
1319/1-2/2009 Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky, roč. 20, č. 1-2, 2009 Kocian, Jiří (red.) Praha 2009      periodika, česděj, světděj, historikové, sdružení historiků
1320 Středověké sklo z Ústí n. L. - Hradiště Černá, Eva Ústí nad Labem    archeologie, sklo, středověk, středověké sklo, archeologické výzkumy
1321 Preventivní ochrana sbírkových předmětů Štefcová, Petra (red.) Praha [2000]         muzea, sbírky, ochrana muzejních sbírek, péče o sbírky, restaurování, konzervace
1321b Preventivní ochrana sbírkových předmětů Štefcová, Petra (red.) Praha [2000]         muzea, sbírky, ochrana muzejních sbírek, péče o sbírky, restaurování, konzervace
1322/ 2013-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. XLV, 2013, č. 1-4 Ježek, Martin (red.) Praha 2013        periodikum, časopis, archeologie
1322/ 2014-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. XLVI, 2014, č. 1-4 Ježek, Martin (red.) Praha 2014        periodikum, časopis, archeologie
1322/ 2015-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. XLVII, 2015, č. 1-4 Ježek, Martin (red.) Praha 2015        periodikum, časopis, archeologie
1322/ 2016-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. XLVIII, 2016, č. 1-4 Ježek, Martin (red.) Praha 2016        periodikum, časopis, archeologie
1322/ 2017-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. LXIX, 2017, č. 1-4 Ježek, Martin (red.) Praha 2017        periodikum, časopis, archeologie
1322/ 2018-   1 až 4 Archeologické rozhledy - roč. LXX, 2018, č. 1, Ježek, Martin (red.) Praha 2018        periodikum, časopis, archeologie
1323/ 2013-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 111, 2013, č. 1-4 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2013        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1323/ 2014-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 112, 2014, č. 1-4 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2014        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1323/ 2015-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 113, 2015, č. 1-4 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2015        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1323/ 2016-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 114, 2016, č. 1-4 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2016        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1323/ 2017-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 115, 2017, č. 1-4 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2017        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1323/ 2018-  1 až 4 Český časopis historický - roč. 116, 2018, č. 1, 2 Pánek, Jaroslav - Pešek, Jiří (red.) Praha 2018        periodikum, časopis, historie česká, historie světová, česděj, světděj
1324/ 2013-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 100, 2013, č. 1-4 Woitsch, Jiří (red.) Praha 2013         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1324/ 2014-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 101, 2014, č. 1-4 Woitsch, Jiří (red.) Praha 2014         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1324/ 2015-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 102, 2015, č. 1-4 Woitsch, Jiří (red.) Praha 2015         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1324/ 2016-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 103, 2016, č. 1-4 Červinková, Hana (red.) Praha 2016         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1324/ 2017-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 104, 2017, č. 1-4 Červinková, Hana (red.) Praha 2017         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1324/ 2018-   1 až 4 Český lid. Etnologický časopis - roč. 105, 2018, č. 1, 2 Červinková, Hana (red.) Praha 2018         etnografie, etnologie, národopis, lidová kultura
1325 Nález mincí z obce Kosičky. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagelonského Brádle, Vojtěch Praha 2013 numismatika, mince, peníze, měna, pražské groše, stříbrné mince, nálezy, archeologické nálezy, katalog, Vladislav II. Jagelonský
1326 Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle Hazlbauer, Zdeněk Praha 1998         kachle, kamna, kachlová kamna, středověká kamna, vytápění
1327 Erby české, moravské a slezské šlechty. Vývoj erbů a stručné dějiny 610 erbů Pelant, Jan Praha 2013              erby, heraldika, šlechtické rody, rodové znaky
1328 Malované miniaturní portréty Sršeň, Lubomír - Trmalová, Olga Praha 2005      výtvarné umění, obrazy, portréty, miniatury, portrétní miniatury, oleje
1328b Malované miniaturní portréty Sršeň, Lubomír - Trmalová, Olga Praha 2005      výtvarné umění, obrazy, portréty, miniatury, portrétní miniatury, oleje
1329 Konstrukce historických staveb Škabrada, Jiří Praha 2003       architektura, stavby, stavební konstrukce, stavební prvky
1330 Sex a tabu v české kultuře 19. století Praha 1999           sexualita, erotika, pohlavní život, česká literatura, česká kultura, výtvarné umění
1331 Hodiny ze Schwarzwaldu Klikar, Miloš [Praha 2005]           hodiny, hodinky, čas, měření času, řemesla, umělecká řemesla, hodináři
1332 Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo Vlnas, Vít - Stolárová, Lenka (eds.) Praha 2010         výtvarné umění, malířství, obrazy, portréty, Karel Škréta
1333 Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Matlas, Pavel Praha 2011          tresty, disciplinární tresty, poddaní, sociální normy, trestní normy, postihy
1334 Historické hodiny ze sbírek Muzea Komenského v Přerově Kleckerová, Marcela Hermína (red.) Přerov 2004          hodiny, hodinky, čas, měření času, řemesla, umělecká řemesla, hodináři, muzea
1335 Historické chladné zbraně ze sbírek Muzea Komenského v Přerově Přerov 1999           zbraně, chladné zbraně, výzbroj
1336 Chebský lidový nábytek Votroubková, Iva Cheb 1999            nábytek, malovaný nábytek, lidový nábytek, etnografie, lidová kultura, Chebsko, řemesla
1337 Karlovarské muzeum a jeho sbírky Karlovy Vary 2000 muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1338 Lidový malovaný nábytek na Litomyšlsku Baran, Ludvík - Staňková, Jitka Litomyšl 1998           nábytek, malovaný nábytek, lidový nábytek, etnografie, lidová kultura, Litomyšlsko, řemesla
1339 Muzeum Vysočiny Třebíč a jeho sbírky kol. Třebíč 2006        muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1340 Nábytek v národopisných sbírkách Moravského zemského muzea Večerková, Eva Brno 2006            nábytek, malovaný nábytek, lidový nábytek, etnografie, lidová kultura
1341 Paměť předmětů. 100 let muzea v Jablonci nad Nisou Havlíčková, Dagmar - Nová, Jana - Nový, Petr - Provazníková, Marcela - Sirůčková, Šárka - Slabá, Jaroslava - Tesařová, Lada - Žalman, Jiří Jablonec nad Nisou 2004                      muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1342 Poklady Moravské Třebové Martínková, Jana - Bohatý, Martin - Ošanc, Jiří - Šmeral, Jiří - Víchová, Božena Moravská Třebová 2008                 muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1343 Porcelánové variace. Počátky historie německého porcelánu (1710-1880). Tématická výstava cyklu Z pokladů Severočeského muzea Palata, Oldřich Liberec 1992       porcelán, muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty, muzejní výstavy, sbírky porcelánu, německý porcelán
1344 Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea Lacina, Lubor - Svoboda, Zbyšek Liberec 2012        muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty, prapory, vlajky, korouhve
1345 Sbírka historického nábytku 17. - 19. století Novák, Pavel Most 2004               nábytek, historický nábytek, sbírky, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1346 Sbírky muzea v Bruntále Niesner, Tomáš a kol. Bruntál 2009                 muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1347 Střední Čechy a tradiční lidový oděv Přenosilová, Dana Kolín 2009               lidový kroj, lidový oděv, etnografie, odívání, oděvy
1348 Užité umění secese ve sbírkách západočeských muzeí Mergl, Jan Cheb 1999            secese, užité umění, sklo, porcelán, hodiny, nábobí
1349 Z pokladů Severočeského muzea v Liberci Palata, Oldřich Liberec 1988                muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1350 Zbraně a zbroj ze sbírek Heinricha von Liebieg Mohr, Jan Liberec 2005        zbraně, zbroj, výzbroj, muzea, muzejní sbírky, muzejní exponáty
1351 Nekonečný svět české hračky Šplíchal, Václav - Otavová, Marie - Pecháčková, Miroslava [Pelhřimov 2014]     hračky, dětské hračky, výroba hraček, umělecké řemeslo
1352 Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění Vondrušková, Alena Praha 2012           slovníky, historické pojmy, bydlení, odívání, kuchyně, vaření, hospodářství, zemědělské práce, řemeslo, obchod, řemeslné práce, vzdělání, víra, náboženství
1353 Po stopách Sarajeva 1914 Luštinec, Jan - Podstatzky-Lichtenstein, Jan - Scheufler, Pavel - Skoupý, Jiří - Šebek, Jaroslav Vrchlabí 2014         první světová válka, Sarajevo, sarajevský atentát, František Ferdinand d'Este, Rudolf Dvořák-Brunner
1354 Z Nového Světa do celého světa. 300 let harrachovského skla Mergl, Jan (a kol.) Praha 2012            sklo, harrachovské sklo, užitné umění, řemeslo, umělecké řemeslo, Harrachov
1355 Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí Matyášová, Josefína (red.) Praha 2013         bible, česká bible, katolíci, evangelíci, knižní kultura
1356 Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen Rudorff, Andrea Berlin [2013]      IIválka, holocaust, koncentrační tábory, ženy v koncentračních táborech, Židé
1357 Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea Kalinová, Alena Brno 2014         sbírky, muzea, podmalby, etnografie, výtvarné umění, řemesla, lidová řemesla
1358 Lidové podmalby Kubečková, Ivana - Lenderová, Zdena Praha 1995        podmalby, etnografie, umění, řemesla, lidová řemesla
1359 Obrázky na skle Hošková, Miloslava Šumperk [1991]   podmalby, etnografie, výtvarné umění, řemesla, lidová řemesla
1360 Malované nebe Kalinová, Alena Brno 2009              podmalby, etnografie, výtvarné umění, řemesla, lidová řemesla
1361 Lidové podmalby na skle ze sbírek Národního muzea Kafka, Luboš Praha 2013             muzea, sbírky, podmalby, etnografie, výtvarné umění, řemesla, lidová řemesla
1362 Za branou zahrady rajské. Knížka vyprávění, her a úkolů pro školáky Šiková, Terezie (ed.) Praha 2014       benediktini, kláštery, život v klášterech, mniši, řeholní život, církev, církevní řády, muzejní pedagogika, úkoly pro děti, pracovní sešit
1363 Malované vejce. O kraslicích v českých zemích Večerková, Eva Brno 2013            Velikonoce, kraslice, zvyky, zvykoslovné předměty, malovaná vajíčka, lidové umění, výtvarné umění
1364 Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury Večerková, Eva - Frolcová, Věra Praha 2010      Vánoce, slavení Vánoc, vánoční zvyky, kultura, lidové zvyky, koledy
1365 Lidová kultura. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada Tyllner, Lubomír (ed.) Praha, Litomyšl 2014 etnografie, lidová kultura, lidové zvyky, národopis, stavby, každodennost, strava, pokrmy, zbožnost, magie, léčitelství, rituály, svátky, Vánoce, Velikonoce, tanec, hudba, divadlo, výtvarné umění, lidová slovesnost, vyprávění
1366 Gross-Rosen. Historie, která se nás týká Sádlo, Václav [Velké Poříčí 2015] koncentrační tábory, druhá světová válka, pracovní tábory, nacismus, holocaust, Gross-Rosen, Polsko
1367 Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky Bukačová, Jana - Komárková, Anna - Šebek, František Praha 2014             muzea, muzejní praxe, učebnice, muzeologie, muzejnictví, učební texty, výstavy, výstavnictví, tvorba výstav
1368 Práva městská Království českého Malý, Karel (ed.) Praha 2013          právo, městská práva, výklad práv, zákony, města, městská zřízení, městská správa, novověk
1369 Hradní fotoarchiv. Prague Castle Photographic Archives Běličová, Milena - Jůn, Libor - Novozámská, Martina - Vandrovcová, Miroslava Praha 2008       fotografie, Hrad, Pražský hrad, prezidenti, fotoarchiv Hradu, prezidentský fotoarchiv
1370 Malované drobné portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea Sršeň, Lubomír Praha 2013      výtvarné umění, obrazy, portréty, miniatury, portrétní miniatury, oleje
1371 Počátky lyžování v českých zemích. Expozice Krkonošského muzea v Jilemnici Bartoš, Miloslav - Luštinec, Jan Praha 1988            lyžování, sport, zimní sporty, muzea, muzejní expozice
1372 24. března 1913-2013. 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty Henych, Stanislav - Luštinec, Jan - Kolář, František - Mendřický, Vlastimil Jilemnice [2013]     lyžování, sport, zimní sporty, Bohumil Hanč, Václav Vrbata, závodní lyžování
1373 Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin kol. Brno, [Praha] [2011] konzervování, restaurování, kovy, koroze, konzervování památek, restaurování památek
1374 Muzeum a změna IV. Sborník z mezinárodní muzeologické konference. Národní muzeum v Praze, 12.-14. listopadu 2013 Praha 2014            muzea, práce v muzeu, činnost, muzeologie
1375 Móda v ulicích protektorátu Burianová, Miroslava Praha 2013        móda, oděvy, odívání, protektorát, každodenní život
1376 Objevování země na Nilu Onderka, Pavel - Maříková Vlčková, Petra - Mynářová, Jana (ed.) Praha 2008              Egypt, archeologie, archeologické nálezy, archeologické výzkumy,  egyptologie
1377 Lidový šperk z Čech, Moravy a Slezska ze sbírek Národního muzea Tauberová, Monika Praha 2012            šperky, lidové šperky, ozdoby, knoflíky, čepce, spony, háčky, spínadla, oděvní součásti, brože, náhrdelníky, mince, jehlice do vlasů, závěsy, hodinkové řetězy, hřebeny do vlasů, čelenky, loubky, devocionálie, medailonky, křížky, hodinky, šněrovačky, české granáty
1378 Olympionika v trojrozměrné sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea Schůtová, Jitka - Havránková, Hana - Saurová, Vlasta Praha 2012         sbírky, muzejní sbírky, sport, olympijské ceny, olympijská ocenění, olympijské hry
1379 Kafíčko a vše, co je sladkého. Sto předpisů, kterak se všeliké nápoje i to, co je k přikousnutí, při besedách aneb společnostech paní a pánů, ráno, odpoledne i večer připravovati mají od M.D. Rettigové Rettigová, Magdalena Dobromila - Švehelková, Hana - Švehelka, Luboš Litomyšl 2015             kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, nápojů, pečení, zákusky, sladkosti, dorty
1380/1 Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Krajíc, Rudolf Praha - Sezimovo Ústí - Tábor 2003              archeologie, kovárna, řemesla, železné výrobky, nářadí, řemeslnické nástroje, zbraně, zbroj, součásti oděvů, součásti vozů
1380/2 Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl II. Krajíc, Rudolf Praha - Sezimovo Ústí - Tábor 2003              archeologie, kovárna, řemesla, železné výrobky, nářadí, řemeslnické nástroje, zbraně, zbroj, součásti oděvů, součásti vozů
1381 Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného loďstva Urbanová, Jarmila Brno 2004           Iválka, válečné námořnictvo, vojsko, Hronov, hronovští občané, vzpoura boka Kotorská
1382 Čeští puškaři Dolínek, Vladimír Praha 2005          zbraně, palné zbraně, výrobci zbraní, puškaři, puškařství
1383 Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století Šimša, Martin Strážnice 2014 odívání, dějiny odívání, móda, střihy, šití, krejčovské práce
1384 Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. Historie 10.-19. století. Průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni Bernhardt, Tomáš - Dudková, Veronika - Frýda, František - Hus, Miroslav - Orna, Jiří - Šedo, Ila Plzeň 2013             muzea, muzejní expozice, středověk, novověk, Plzeňsko, dějiny Plzeňska, průvodce expozicí
1385 Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. Archeologie od počátku do 10. století. Průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni Metlička, Milan Plzeň 2014             muzea, muzejní expozice, pravěk, archeologie, prehistorie, Plzeňsko, dějiny Plzeňska, průvodce expozicí
1386 Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni Braunová, Dagmar Plzeň 2001          užité umění, antika, keramika, sklo, šperky, mince, plastiky, tkaniny, látky, Koptové
1387 Historische Schlüssel und Schlösser im Germanischen Nationalmuseum. Bestandskatalog Welker, Manfred Norimberk 2014        klíče, zámky, výroba klíčů, výroba zámků, historické zámky, zámečnictví, historické klíče, muzea, muzejní sbírky
1388 Bible v dějinách knižní kultury Nývltová, Pavlína a kol. Náchod 2015         knižní kultura, bible, knihtisk, dějiny knihy, rukopisy
1389 Stát. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada Adamová, Karolina - Lojek, Antonín - Schelle, Karel  (ed.) - Tauchen, Jaromír Praha, Litomyšl 2014 stát, státověda, státní uspořádání, státní zřízení
1390 Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii Ruizová, Libuše Praha 2013      hygiena, osobní hygiena, zdraví, záchody, umyvadla, péče o tělo
1390 a Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii Ruizová, Libuše Praha 2013      hygiena, osobní hygiena, zdraví, záchody, umyvadla, péče o tělo
1391 Porcelán na Pražském hradě. Krása a užitek Sojka, Jaroslav - Horová, Veronika - Ahrens, Annette - Blažková, Gabriela - Haslinger, Ingrid - Matiášek, Josef Praha 2011         porcelán, keramika, sklo, užité umění, výstavy, katalogy výstav, Pražský hrad, archeologie, stolování, umělecké sbírky
1392 Berlínský porcelán. Jeho vývoj od 18. do  20. století Keisch, Christiane Praha 1983           porcelán, keramika, sklo, užité umění, výstavy, katalogy výstav, stolování, umělecké sbírky
1393 Nechte na hlavě. Muzeum klobouků a pokrývek hlavy v Novém Jičíně Lenderová, Zdena - Polách, Radek Nový Jičín 2007 oděvy, doplňky oděvů, klobouky, pokrývky hlavy, muzea, muzejní sbírky
1394 Muzeum a proměny společnosti. Brno, 4.-5. listopadu 2014. Sborník příspěvků Praha 2015            muzea, práce v muzeu, muzeologie, muzejní činnost
1395 Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 1. díl: kovové předměty Frolík, Jan - Musil, Jan Chrudim 2015         archeologie, archeologické nálezy, hrad Košumberk, kovové výrobky
1396 Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po památkově významných stavbách Galeta, Jan (ed.) a kolektiv [Praha] 2015                            galerie, muzea, muzejní budovy, architektura, stavby, historické stavby
1397 Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949 Malý, Ivan a kol. Praha 2013             česděj, společnost, kultura, protektorát, Vítězný únor, 1948, kulturní dějiny
1398 Slavné pohřby. Katalog k výstavě Malý, Ivan - Lomíček, Jan - Secká, Milena Praha [2015]         pohřby, pohřebnictví, pohřební obřady, slavné osobnosti, významné osobnosti
1399 Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska Branna, Wiesława Český Těšín 2014   malovaný nábytek, lidový nábytek, nábytek, Těšínsko, etnografie, lidová kultura, řemesla
1400 Byli jsme a budem aneb česká každodennost 1914-1918 Michlová, Marie Řitka 2013 každodennní život, první světová válka, všednost, životní styl, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko
1401 Na dřevě malované. Náboženská výzdoba lidového nábytku Kafka, Luboš - Mevaldová, Helena Praha 2015          malovaný nábytek, lidový nábytek, nábytek, , etnografie, lidová kultura, řemesla, náboženské náměty
1402 Proti proudu času. Pardubicko v pravěku a raném středověku Jílek, Jan (ed.) Pardubice 2015     archeologie, pravěk, středověk, muzea, práce v muzeu, sbírkové předměty, archeologické nálezy
1403/1 Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek I, léta 1914-1916 Praha 1997              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1403/2 Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek II, léta 1917-1918 Praha 1997              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1404/1 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek I, rok 1914 Praha 1993              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1404/2 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek II, rok 1915 Praha 1994              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1404/3 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek III, rok 1916 Praha 1995              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1404/4 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek IV, rok 1917 Praha 1996              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1404/5 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 - svazek V, rok 1918 Praha 1997              archivy, archivní prameny, první světová válka, dějiny, archivní dokumenty
1405 Pánský salon na šlechtickém sídle. Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy aristokratů Křížová, Alena Brno 2010        šlechtická sídla, aristokraté, šlechta, společenský život, každodenní život, životní styl, záliby, sbírky, sbírkové předměty
1406 Dámský salon na šlechtickém sídle. Společenský a soukromý život šlechtičen v 19. století Křížová, Alena Brno 2011        šlechtická sídla, aristokraté, šlechta, společenský život, každodenní život, životní styl, záliby, sbírky, sbírkové předměty
1407 Metodika datování a interpretace portrétů 16. - 18. století pomocí historické módy Vaňková, Lenka - Pilná, Veronika Praha 2013            móda, historická móda, obrazy, portréty, datování obrazů, metodiky, práce se sbírkami
1408 Osobní hygiena na šlechtických sídlech Dufková, Ľudmila Brno 2003           hygiena, osobní hygiena, zdraví, záchody, umyvadla, péče o tělo, šlechta
1409 Káva, čaj, čokoláda ve šlechtickém salonu Křížová, Alena Brno 2006               káva, čaj, čokoláda, nápoje, stolování, stravování, šlechta, životní styl
1410 Hračky, hry a divadélka na zámku a v podzámčí Janíčková, Miroslava - Černá, Zlata - Křížová, Alena Brno 2012           hračky, lidové hračky, měšťanstvo, aristokraté, šlechta, dřevěné hračky, panenky, mechanické hračky, loutky, loutkové divadlo
1411/ 2015 Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2015 Růžková, Zuzana - Lohniská, Eva (red.) Pardubice 2015     památky, památková péče, architektura, stavby, historické stavby, Národní památkový ústav
1411/ 2016 Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2016 Růžková, Zuzana - Lohniská, Eva (red.) Pardubice 2016     památky, památková péče, architektura, stavby, historické stavby, Národní památkový ústav
1412 Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě Krmíčková, Helena - Mazalová, Lucie - Mutlová, Petra - Pavelková, Jindra - Ševčík, Pavel Brno 2015         husitství, písemnictví, česká literatura, rukopisy, doba husitská, doba předhusitská, osobnosti
1413 Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad Heilandová, Lucie - Mahel, Richard - Pavelková, Jindra - Richtrová, Eva Brno 2013            Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, písmenictví, česká literatura, rukopisy, literární památky, benediktinské kláštery
1414 Grafická sbírka rajhradského káštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů Heilandová, Lucie Brno 2015         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, grafika, umělecká grafika, výtvarné umění, malířství, obrazy
1415 Umělecká praxe v barokním klášteře. Proměny rajhradského probošství v 18. století Macurová, Zuzana Brno 2015         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, výtvarné umění, malířství, obrazy, knihy, knihovny, architektura, výzdoba
1416 Pro defensa veritatis evangelice Krmíčková, Helena - Mazalová, Lucie - Mutlová, Petra - Ševčík, Pavel Brno 2015         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, husitství, písemnictví, literární památky, česká literatura, rukopisy, doba husitská, doba předhusitská, osobnosti
1417 In Conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století Žůrek, Pavel - Švařil, Lumír - Maňas, Vladimír Brno 2014         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, hudba, hudební kultura, knihy, knihovny, hudební skladby
1418 Kauza prodeje obrazu tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940). Kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy Richtrová, Eva Brno 2015         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, výtvarné umění, malířství, obrazy
1419 Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše Havel, Dalibor - Heilandová, Lucie - Macurová, Zuzana - Pavelková, Jindra - Richtrová, Eva - Smolová, Martina - Žůrek, Pavel Brno 2014         Rajhrad, rajhradský klášter, dějiny kláštera, benediktini, výtvarné umění, malířství, obrazy, hudba, hudební kultura, rukopisy, knihy, knihovny, písemnictví, literární památky
1420 Evropský porcelán Diviš, Jan - Kafka, Ivan - Divišová, Soňa Praha 1985                 sklo, porcelán, keramika, řemesla, užitné umění
1421 Kamenina v Čechách a na Moravě Kybalová, Jana - Novotná, Jarmila Praha 1987                 sklo, porcelán, keramika, kamenina, řemesla, užitné umění
1422 Evropská kamenina Kybalová, Jana - Urbánek, Gabriel Praha 1991                 sklo, porcelán, keramika, kamenina, řemesla, užitné umění
1423 S elegancí a noblesou. Titanic éra. Móda 1910-1912 Plchová, Zdenka Praha 2016             oděvy, odívání, móda, oděvní kultura
1424/1 Aukční katalog - č. 110 Praha 2016        mince, medaile, plakety, bankovky, faleristika, aukce, prodej
1424/2 Aukční katalog - č. 111 Praha 2016        mince, medaile, plakety, bankovky, faleristika, aukce, prodej
1425/1 Drobná plastika. Časopis pro členy České společnosti přátel drobné plastiky - č. 1-2, ročník LIII, 2016 Staněk, František (red.) Praha 2016        numismatika, medaile, odznaky, faleristika, plastika
1425/2 Drobná plastika. Časopis pro členy České společnosti přátel drobné plastiky - č. 3-4, ročník LIII, 2016 Staněk, František (red.) Praha 2016        numismatika, medaile, odznaky, faleristika, plastika
1426 Slovník podkrkonošského nářečí Bachmannová, Jarmila Praha 2016              lingvistika, jazykověda, nářečí, dialekt, dialektologie, mluva, řeč, Podkrkonoší
1427 Z dějin české každodennosti. Život v 19. století Lenderová, Milena - Jiránek, Tomáš - Macková, Marie Praha 2013            česděj, kultura, zvyky, obyčeje, etnografie, každodennost, všednost, všední den, každodenní život
1428 Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti Cerman, Ivo (ed.) Praha 2016             česděj, politika, občanská společnost, politické dějiny, kultura, sociální otázka, ženský svět, osvícenství, josefinismus, revoluce 1848, konstituce, konstituční monarchie, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, 18. století, 19. století, 20. století
1429 Krkonoše a Podkrkonoší - 22, 2016 Málek, Vlastimil (red.) Trutnov 2016             vlastivěda, dějiny, Trutnovsko
1430/ 2014 -7 Archeologie východních Čech - 7, 2014 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2015 archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, periodika, časopis, východní Čechy
1430/ 2014 -8 Archeologie východních Čech - 8, 2014 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2016 archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, periodika, časopis, východní Čechy
1430/ 2015 -9 Archeologie východních Čech - 9, 2015 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2016 archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, periodika, časopis, východní Čechy
1430/ 2015 -10 Archeologie východních Čech - 10, 2015 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2016 archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, periodika, časopis, východní Čechy
1430/ 2016 -11 Archeologie východních Čech - 11, 2016 Novák, Miroslav (red.) Hradec Králové 2017 archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, periodika, časopis, východní Čechy
1431 Konstruování minulosti. Sborník z 3. ročníku studentské konference Katedry archeologie a Katedry antropologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni Krištuf, Petr (editor) Plzeň 2012           archeologie, archeologické výzkumy, nálezy, sbírkové předměty, Západočeská univerzita v Plzni
1432 Východočeská panství na mapách. Katalog výstavy 9. a 11. června 2016 Severa, Michal - Kamenická, Markéta Zámrsk 2016        archivy, archivní prameny, archivní dokumenty, archiválie, mapy, staré mapy, plány, panství, východní Čechy
1433 Průvodce lidovou kulturou Motlová, Milada Praha 2016         lidová kultura, etnografie, hospodářství, obydlí, domácí práce, strava, stravování, oděvy, rodina, hygiena, nemoce, zdraví, zvyky, svátky, obyčeje, míry, řemesla, řemeslníci, každodenní život, tradice
1434 Čtyři svatby stačí, drahoušku. Katalog k výstavě Richterová, Petra [Prachatice 2014]  svatba, společenské události, sňatek, oděvy, odívání
1435 Co s tím strdím? Včelařství, voskařství, perníkářství. Katalog k výstavě Richterová, Petra [Prachatice 2016] včely, včelařství, vosk, voskařství, perník, výroba perníků, perníkářství, řemesla
1436/1 Encyklopedie strojů a nářadí. Venkovská řemesla (tesařství, truhlářství, kolářství, bednářství, sekernictví, kovářství, zámečnictví, obuvnictví, sedlářství, tkalcovství, krejčovství, zednictví, cihlářství, pokrývačství) Novák, Pavel - Kadlecová, Jana Praha 2011        nástroje, stroje, řemesla, nářadí, náčiní, slovníky, encyklopedie
1436/2 Encyklopedie strojů a nástrojů. Potravinářská výroba Kubásková, Lucie - Linhartová, Klára - Růžičková, Vladimíra - Bortel, Roman - Závodová, Kateřina Praha 2011        nástroje, stroje, řemesla, nářadí, náčiní, slovníky, encyklopedie
1436/3 Encyklopedie strojů a nářadí. Lesnictví, myslivost a rybářství Čeněk, Miroslav - Slaba, Martin - Levá, Lenka - Schejbalová, Hana - Fencl, Petr Praha 2011        nástroje, stroje, řemesla, nářadí, náčiní, slovníky, encyklopedie
1436/4 Encyklopedie strojů a nářadí. Zemědělství Láznička, Jan - Michálek, Vladimír - Růžičková, Vladimíra - Strnadová, Dana - Vlček, Martin Praha 2011        nástroje, stroje, řemesla, nářadí, náčiní, slovníky, encyklopedie
1436/5 Encyklopedie strojů a nářadí. Zahradnictví Křeček, Vilém - Svobodová, Kamila - Pokorný, Jaroslav - Švédová, Dominika - Schallenbergová, Veronika Praha 2011        nástroje, stroje, řemesla, nářadí, náčiní, slovníky, encyklopedie
1437 Moje město Kolín. Cesta k modernímu umění Hollerová, Petra Kolín 2015      osobnosti, umělci, architektura, sochaři, fotografové, malíři, Kolín
1438 Zapuščina rodbine Leslie na ptujskem gradu. Razstavni katalog Muzeji se predstavljajo, Narodna galerija Ljubljana, 22. januar - 24. februar 2002 Ptuj 2002             Univerzita Maribor, Walter z Leslie, muzea, muzejní sbírky, tapisérie, gobelíny, Slovinsko
1439/1 Poklady Krkonošského muzea 1 Pilařová, Eliška Vrchlabí 2016         muzea, práce v muzeu, muzejní sbírky, sbírkové předměty
1439/2 Poklady Krkonošského muzea 2 Pilařová, Eliška Vrchlabí 2016         muzea, práce v muzeu, muzejní sbírky, sbírkové předměty
1440 Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná.                  O ženské práci Bahenská, Marie - Heczková, Libuše - Musilová, Dana České Budějovice 2017                  ženy, feminismus, emancipace, pracující ženy, práce žen, ženská práce, ženské profese, zaměstnanost žen
1441 Po stopách současného českého umění Procházková, Jana Plzeň 2017          výtvarné umění, umělecká tvorba, umělecká díla, výtvarní umělci, regiony, osobnosti, architektonické památky
1442 Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938 Fidler, Jiří - Sluka, Václav Praha 2006        vojsko, armáda, vojenské síly, branná moc, bojové útvary, první republika, Československo, encyklopedie
1443 Historický atlas obyvatelstva českých zemí Ptáček, Bohumil - Ouředníček, Martin - Jíchová, Jana - Pospíšilová, Lucie Praha 2017        obyvatelstvo, demografie, demografický vývoj, rozvrstvení obyvatelstva, národnostní menšiny, populace, populační změny, české země, Československo
1444 Krkonošští rodáci vzpomínají Dušek, Libor [Líbeznice] 2017         Krkonoše, Sudety, Češi a Němci, odsun, druhá světová válka, pamětníci, vzpomínky, vyprávění, každodenní život
1445 Protektorát 1939-1945. Okupace, odboj, denní život Poláčková, Andrea - Kaška, Václav (ed.) Brno 2017            IIválka, okupace, fašismus, nacismus, Protektorát Čechy a Morava, každodenní život, životní styl, kultura, vzdělávání, móda, odsun Němců
1446 Ve službách módy a stylu. Česká bižuterie v období první republiky (1918-1938) Nový, Petr Praha 2017      bižuterie, šperky, móda, módní doplňky, sklo, sklářství, umělecká řemesla, Jablonec nad Nisou
1447 Móda za železnou oponou Hlaváčková, Konstantina Praha 2016               Československo, móda, odívání, oděvy, 70. - 80. léta, politika, oděvní kultura
1448/1 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí - 1/2011 Šulc, Jaroslav (red.) Praha, Jílové u Prahy 2011                        české dějiny, osobnosti, Praha, okolí Prahy, sborníky, muzea, archivy, muzejní publikace
1448/2 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí - 2/2012 Šulc, Jaroslav (red.) Praha, Jílové u Prahy 2012                        české dějiny, osobnosti, Praha, okolí Prahy, sborníky, muzea, archivy, muzejní publikace
1448/3 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí - 3/2013 Šulc, Jaroslav (red.) Praha, Jílové u Prahy 2013                        české dějiny, osobnosti, Praha, okolí Prahy, sborníky, muzea, archivy, muzejní publikace
1448/4 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí - 4/2014 Šulc, Jaroslav (red.) Praha, Jílové u Prahy 2014                        české dějiny, osobnosti, Praha, okolí Prahy, sborníky, muzea, archivy, muzejní publikace
1448/5 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí - 5/2015 Šulc, Jaroslav (red.) Praha, Jílové u Prahy 2015                        české dějiny, osobnosti, Praha, okolí Prahy, sborníky, muzea, archivy, muzejní publikace
1449 Papíroví hrdinové.cz - svazek 2. Vystřihovánky vojáků z období od Bílé Hory do začátků Čs. republiky (1620-1920) Kropáček, Josef - Pavelka, Robert [Česko] 2017 vystřihovánky, modely, papírové modely, vojáci, armáda, Bílá hora, první republika, papírové miniatury
1450 O divokém západě Šikl, Jaroslav Praha 1981     legendy, pověsti, báchorky, Divoký západ, bandité, šerifové, osobnosti
1451 Uzly a lasa Elstner, František Alexander Ostrava 1968        uzly, biče, lasa, provazy, vázání uzlů, užití uzlů
1452 Dějiny trampingu Hurikán, Bob Praha 1991       tramping, trampování, dobrodružné cestování, dobrodružné výlety, životní styl
1453 Dvorana country Langer, Miloslav Jakub Praha 1996         country, životní styl, country hudba, country písně, hudební žánry, Spojené státy americké
1454 Příspěvkové organizace Středočeského kraje z oblasti kultury Nymburk 2017      muzea, muzejní sbírky, práce v muzeu, Středočeský kraj, kulturní památky
1455 Hynek Luňák: Retrospektiva Luňák, Hynek [Třebíč 2017]   výtvarné umění, obrazy, kresby, malíři, osobnosti, Hynek Luňák
1456 Toulky Prahou 15. Hostivař a Horní Měcholupy Berný, Lukáš Praha 2018           dějiny Prahy, vlastivěda, dějiny měst, dějiny pražských čtvrtí, dějiny městských čtvrtí Prahy
1457/ 2016-4 Art + antiques - 2016, č. 4 Skřivánek, Jan (red.) Praha 2016        umění, moderní umění, výtvarné umění, starožitnosti, sbírky, sbírkové předměty, periodikum, časopis
1457/ 2017-2 až 12 Art + antiques - 2017, č. 2 až 12+1 (číslo 3 ztraceno) Ledvina, Pepa (red.) Praha 2017        umění, moderní umění, výtvarné umění, starožitnosti, sbírky, sbírkové předměty, periodikum, časopis
1457/ 2018-2 až 12 Art + antiques - 2018, č, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 Ledvina, Pepa (red.) Praha 2018        umění, moderní umění, výtvarné umění, starožitnosti, sbírky, sbírkové předměty, periodikum, časopis
1458/ 21 Umění darovat. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie - 2017, č. 21 - léto Grundová, Nora (red.) Praha 2017         dárcovství, mecenášství, dary, sponzorství, filantropie, časopis, periodikum
1458/ 22 Umění darovat. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie - 2017, č. 22 - podzim Grundová, Nora (red.) Praha 2017         dárcovství, mecenášství, dary, sponzorství, filantropie, časopis, periodikum
1458/ 23 Umění darovat. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie - 2017, č. 23 - zima Grundová, Nora (red.) Praha 2017         dárcovství, mecenášství, dary, sponzorství, filantropie, časopis, periodikum
1458/ 24 Umění darovat. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie - 2018, č. 24 - jaro Grundová, Nora (red.) Praha 2018         dárcovství, mecenášství, dary, sponzorství, filantropie, časopis, periodikum
1458/ 25 Umění darovat. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie - 2018, č. 25 - léto Grundová, Nora (red.) Praha 2018         dárcovství, mecenášství, dary, sponzorství, filantropie, časopis, periodikum
1459 František Muzika: Obrazy z let 1948-1972. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Šmejkal, František - Ehmann, Walter - Kliment, Lukáš Praha [2013]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství, František Muzika
1460 Výtvarné umění. Katalog Dorotheum Nízký, Jan - Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2013]           výtvarné umění, obrazy, grafika, fotografie, malíři, fotografové, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1461 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta - Nízký, Jan - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2013]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, šperky, stříbro, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, Asie, knihy, bible, betlémy, figurky, zrcadla, nábytek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1462 Historické a ateliérové sklo. Katalog Dorotheum Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2013]           sklo, sklářské výrobky, české sklo, figurky, užité umění, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1463 Výtvarné umění. Katalog Dorotheum Nízký, Jan - Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2014]           výtvarné umění, umění 20. století, obrazy, grafika, fotografie, malíři, fotografové, Miroslav Tichý, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1464 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta - Nízký, Jan - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2014]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, šperky, stříbro, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, Asie, knihy, bible, nábytek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1465 Umění 20. století - Ateliérové sklo - Design. Katalog Dorotheum Nízký, Jan - Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2014]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, sklo, porcelán, keramika, osvětlení, nábytek, umělecké předměty, družstvo Artěl, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1466 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta - Nízký, Jan - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2014]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, podmalby na skle, šperky, stříbro, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, zrcadla, svícny, hodiny, hodinky, betlémy, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, Turecko, knihy, bible, mapy, koberce, nábytek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1467 Výtvarné umění. Katalog Dorotheum Nízký, Jan - Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2015]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, Miroslav Tichý,umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1468 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Nízký, Jan - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2015]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, mapy, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, Turecko, nábytek, koberce, zrcadla, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1469 Umění 20. století. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2015]           výtvarné umění, umění 20. století, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, sklo, nábytek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1470 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2015]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, drobné ozdoby, svícny, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek, zrcadla, Stanislav Libenský Award, knihy, bible, mapy, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1471 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2016]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, Viktor Stretti, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky,  drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek, zrcadla, loutky, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1472 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2016]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, podmalby na skle, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek, knihy, lustry, osvětlení, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1473 Výtvarné umění - Sklo - Design. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2016]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, sklo, ateliérové sklo, šperky, nábytek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1474 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2016]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, podmalby na skle, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, hodiny, hodinky, Stanislav Libenský Award, gobelíny, zrcadla, svícny, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek, knihy, lustry, osvětlení, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1475 Výtvarné umění. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2017]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, Miroslav Tichý, Ladislav Novák, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1476 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta -Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2017]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, šperky, stříbro, podmalby na skle, drobné ozdoby, svícny, keramika, sklo, porcelán, mapy, hodiny, hodinky, koberce, zrcadla, svícny, zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek,  lustry, osvětlení, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1477 Výtvarné umění - Sklo - Design. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2017]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, sklo, ateliérové sklo, nábytek, lustry, osvětlení, koberce, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1478 Bohuslav Reynek 99+1. Katalog Dorotheum Šimek, Michal (ed.) Praha [2017]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, Bohuslav Reynek, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1479 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta -Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2017]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, Stanislav Libenský Award, drobné ozdoby, keramika, kubismus, moderní keramika, ateliérové sklo, sklo, porcelán, mapy, knihy, bibliofilie, hodiny, hodinky, koberce, zrcadla,  zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek,  lustry, osvětlení, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1480 Výtvarné umění. Katalog Dorotheum Šimek, Michal - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2018]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, Rudolf Krajc, Emil Orlik, umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1481 Umění a starožitnosti. Katalog Dorotheum Dolínek, Vladimír - Lazarová, Markéta -Suchomel, Filip - Šimek, Michal - Šimonová, Hana - Zíka, Miroslav (ed.) Praha [2018]           výtvarné umění, obrazy, grafika, malíři, plastiky, sochy, sochaři, fotografie, fotografové, šperky, stříbro, František Muzika, drobné ozdoby, keramika, sklo, porcelán, mapy, knihy, hodiny, hodinky, koberce, zrcadla,  zbraně, asiatika, východní umění, asijské umění, nábytek,  umělecké předměty, aukce, umělecké aukce, starožitnosti, sběratelství
1482 NECHAT NA DOROTHEUM - podzim 2018
1483 NECHAT NA DOROTHEUM - zima 2018
1484/1 Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu. Retro ČS - 1. díl Petrov, Michal Brno 2013        socialismus, reálný socialismus, každodenní život, potraviny, spotřební zboží, hračky, nákupy, obchodní domy, móda, kosmetika, reklama, inzerce
1484/2 Jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu. Retro ČS - 2. díl Petrov, Michal Brno 2015        socialismus, reálný socialismus, každodenní život, spotřební zboží, nákupy, obchodní domy, móda, bydlení, bytová výstavba, panelové domy,  bižuterie, šperky, oděvy, odívání, obuv, bytový textil, elektronika, reklama, inzerce
1484/3 (Povolená) dovolená. Retro ČS - 3. díl. Petrov, Michal Brno 2017        socialismus, reálný socialismus, každodenní život, spotřební zboží, dovolená, volný čas, nákupy, cestování, vlaky, autobusy, vybavení na dovolenou
1485 Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945) Kopecký, Milan Praha 2007           druhá světová válka, armáda, bojové útvary, zbraně, výzbroj, výstroj, karpatsko-dukelská operace, ozbrojené síly
1486 Nebylo bezejmenných hrdinů. Část I., město Přerov Vožda, Gustav Přerov 1985            druhá světová válka, protinacistický odboj, osobnosti odboje, medailonky, válečné oběti, Přerov
1487 Prvé čtyři roky. Část I., Kroměřížsko a Zdounecko v letech 1945-1948 Fišer, Zdeněk Kroměříž 1989   dějiny regionu, ekonomie, hospodářství, poválečná obnova, odsun Němců, politické poměry, poválečný vývoj, hospodářská politika, zemědělská politika, vnitropolitický vývoj, hospodářské reformy, kultura a školství
1488 Z minulosti Českotřebovska kol. Česká Třebová 1988 muzea, Městské muzeum Česká Třebová, dějiny České Třebové, příroda, zkameněliny, paleontologie, neživá příroda, přírodní poměry, geologie, krasové oblasti, pseudokrasové jevy, klima, podnebí, voda, nerostné suroviny, prehistorie, hrnčířství, keramika, kamenina, železnice, železniční doprava
1489 Frývaldov Fučík, Julius - Kocourek, Josef - Nezval, Vítězslav Šumperk 1971 Frývaldov, Dolní Lipová, Jeseník, dělníci, dělnictvo, dělnické stávky, demonstrace, hospodářská krize, kamenolomy, první republika, dělnické hnutí Československo, sociální dějiny
1490 Říkali mu Ivan-učitel… (Ze vzpomínek příslušníků partyzánské brigády Mistr Jan Hus) Černý, Karel Žďár nad Sázavou 1988                   druhá světová válka, odboj, partyzáni, partyzánské hnutí, vzpomínky,   Jemeljan, Ivan Konstantinovič
1491 Od kolébky do hrobu. Z rodinných archivů východočeské šlechty Skopak, Michael - Veselíková, Markéta Zámrsk 2017        archivy, archivní prameny, archivní dokumenty, archiválie, šlechta, česká šlechta, společenský život, život šlechty, každodenní život, společenské postavení, životní styl, východní Čechy
1492 Informačný katalóg PRIOR - na sezónu jar-leto 1981 Bratislava [1980] informační publikace, katalogy, obchod, obchodní domy, průmyslové zboží, spotřební zboží, móda, módní oděvy, odívání, nábytek, bytový textil, spodní prádlo, kosmetika, bižuterie, drogerie, elektronika, nářadí, potraviny, školní potřeby, hračky, tapety, metráž, domácí spotřebiče
1493 MAGNET, zásilkový obchod Pardubice - sezóna 5, 1971-1972 Pardubice [1970] informační publikace, katalogy, obchod, zásilkový obchod, obchodní domy, průmyslové zboží, elektronika, spotřební zboží, nábytek,  spodní prádlo, bižuterie, nářadí, školní potřeby, hračky, domácí spotřebiče, nádobí, sportovní potřeby
1494 Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR Fialová, Dagmar Praha 2003              muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, ukazatele práce, muzejnictví, teorie muzejnictví
1495 Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. 10 let činnosti 1990-2000 Praha 2000              muzea, práce v muzeu, muzejní činnost, muzejnictví, teorie muzejnictví, muzejní organizace, profesní organizace, oborové organizace, AMG ČR
1496 Práce se dřevem. Kompletní praktická příručka. Ucelený soubor návodů pro kutily. Corbett, Stephen Čestlice 2007        dřevo, kutilství, zpracování dřeva, dřevěné výrobky, truhlářství, amatérské truhlářství, návody
1497 Technika sochařské práce v kameni a dřevě Šedý, Václav Praha 1962       řemeslné práce, sochařství, dřevosochařství, kamenosochařství, kámen, dřevo, opracování kamene, zpracování dřeva
1498/1 Historie zemědělské malovýroby na Písecku - Díl I. Hřídel, Matěj a kol. Písek 1983     řemesla, venkovská řemesla, zemědělství, obdělávání půdy, pěstování plodin, zemědělská výroba, rostlinná výroba
1498/2 Historie zemědělské malovýroby na Písecku - Díl II. Živočišná výroba - chov skotu Hřídel, Matěj a kol. Písek 1984         zemědělství, obdělávání půdy, zemědělská výroba, živočišná výroba, dobytek, chov dobytka, chov skotu, hospodářská zvířata, skot, chov hospodářských zvířat
1498/3 Historie zemědělské malovýroby na Písecku - Díl III. Živočišná výroba - chov koní a ostatního hospodářského zvířectva Hřídel, Matěj a kol. Písek 1985         zemědělství, obdělávání půdy, zemědělská výroba, živočišná výroba, koně, hospodářské zvířectvo, hospodářská zvířata, chov koní, chov hospodářských zvířat
1498/4 Historie zemědělské malovýroby na Písecku - Díl III. I. Etapa kolektivizace Písecka Hřídel, Matěj a kol. Písek 1989         zemědělství,zemědělská výroba, kolektivizace, jednotná zemědělská družstva, strojní a traktorové stanice, státní statky, zemědělská družstva, družstevnictví, družstevní hospodaření, socializace zemědělství, dějiny zemědělství, Písecko
1499 Selected terms from the field of textile finishing = Vybrané termíny z oblasti textilního zušlechťování = Izbrannyje terminy v oblasti oblagoraživanija tekstilja = Ausgewählte Fachausdrücke aus Gebiet der Textilveredlung Sillinger, Pavel a kol. [Praha 1960]             textil, textilnictví, textilní průmysl, textilní terminologie, terminologie v textilním průmyslu, odborná terminologie
1500 Ostazin. Reaktivní barviva pro vytahovací způsob za horka Pardubice [1986] barviva, textilní barviva, barviva v textilním průmyslu, textilní průmysl, barvení, barvící postupy, textilní tisk, barvení textilií, barviva dehtová
1501 Ostanthren. Kyprová barviva Pardubice [1988] barviva, textilní barviva, barviva v textilním průmyslu, textilní průmysl, barvení, barvící postupy, textilní tisk, barvení textilií
1502 Společnost pro technologie ochrany památek (STOP). Biologické poškození památek Praha 2000             památky, ochrana památek, památková péče, poškození, biologické poškození, mikroorganismy, škodlivé mikroorganismy, plísně, houby, biokoroze, poškození papíru, mumie, dřevokazné houby
1503 Společnost pro technologie ochrany památek (STOP). Konzervace vodou nasyceného dřeva Praha 2004             památky, ochrana památek, památková péče, poškození, dřevo, konzervace dřeva, ošetřování dřeva, ochrana dřeva, voda, nasycení vodou
1504 Společnost pro technologie ochrany památek (STOP). Požár na památkách. Příčiny, následky, prevence Praha 2005             památky, ochrana památek, památková péče, poškození, požár, oheň, hoření, hašení, hasební látky, požární ochrana, požární bezpečnost
1505 Společnost pro technologie ochrany památek (STOP). Křivoklát 2005. Historické omítky Praha 2005             památky, ochrana památek, památková péče, omítky, fasády, fasádní omítky, obnova omítek, historické omítky
1506/ 2000 Ročenka STOP 2000 Praha 2001             památky, ochrana památek, památková péče, omítky, konzervace, restaurování
1506/ 2003 Ročenka STOP 2003 Praha 2004             památky, ochrana památek, památková péče, omítky, konzervace, restaurování
1507/1 Pomaturitní studium laboratorního zpracování muzejních sbírek - 1991/1993 Krátká, Vlasta - Selucká, Alena Brno 1993         muzea, muzejní sbírky, sbírkové předměty, konzervace, restaurování
1507/2 Pomaturitní studium laboratorního zpracování muzejních sbírek - 1993/1995 Krátká, Vlasta - Selucká, Alena Brno 1995         muzea, muzejní sbírky, sbírkové předměty, konzervace, restaurování
1507/3 Pomaturitní studium laboratorního zpracování muzejních sbírek - 1994/1996 Krátká, Vlasta - Selucká, Alena Brno 1996         muzea, muzejní sbírky, sbírkové předměty, konzervace, restaurování
1508 Sochařství 19. století. Umění národního obrození - 2. díl Volavka, Vojtěch Praha [1941]     umění, výtvarné  umění, sochařství, sochy, sochaři, dějiny, Čechy, novověk, 19. století, národní obrození, představitelé, Myslbek, Josef Václav, Wagner, Antonín, Levý, Václav, Max, Josef, Prachner, Václav, Max, Emanuel
1509 Chemie do kapsy Peč, Pavel - Pečová, Danuše Olomouc 1993        anorganická chemie, chemické názvosloví, analytická chemie, organická chemie, přírodní látky, polymery, chemicko-technologické postupy, vlastnosti chemických sloučenin, polymery
1510 Chemie ve vzorcích Peč, Pavel Olomouc 1992   obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, základní pojmy z chemie, chemické vzorce, chemické výpočty, anorganické sloučeniny, organické sloučeniny, polymery, struktury polymerů, proteinogenní aminokyseliny, sacharidy, nukleotidy
1511 Mezinárodní kuchařka Fialová, Juliana Anna a kolektiv Praha 1967              jídla, recepty, kuchařské předpisy, vaření, pečení, studená kuchyně, teplá kuchyně, návody na přípravu jídel, nápojů, zákusky, dorty
1512 Kuchařka naší vesnice Hrubá, Marie - Raboch, František a kol. Praha 1969              jídla, recepty, kuchařské předpisy, vaření, pečení, studená kuchyně, teplá kuchyně, návody na přípravu jídel, nápojů, zákusky, dorty, prostírání, stolování
1513 Moderní studená kuchyně Vrabec, Vilém Praha 1968              jídla, recepty, kuchařské předpisy, studená kuchyně,návody na přípravu jídel, nápojů, zákusky, dorty, obložené mísy, studená občerstvení, studená jídla
1514 Autoatlas ČSSR 1:400 000 Praha 1982              mapy, atlasy, automapy, turistické mapy, doprava
1515 Krkonoše Vorel, Stanislav Praha 1966          hory, pohoří, turistické průvodce, turistické zajímavosti, výlety, horské túry
1 října, 2018

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow