Jan Ježek

Featured Image

Narodil jsem se v r. 1974 v Náchodě, kde žiji s dvěma dcerami. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor zeměpis, biologie a geologie – učitelství pro střední školy.

Po absolvování vysoké školy jsem se nějaký čas toulal světem, rok jsem pracoval v neziskovém sektoru (o.s. Dokořán, SVČ Déčko) a v roce 1999 nastoupil jako učitel přírodopisu a zeměpisu na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. V tomto ústavu pracuji doposud. Společně s Českým svazem ochránců přírody (jehož jsem členem) se ve svém volnu (kterého moc nemám) věnuji praktické ochraně přírody Náchodska (mapování a ochrana ohrožených druhů, organizace brigád a osvětových akcí pro mládež i veřejnost).

Od r. 2010 jsem členem náchodského zastupitelstva. Zde se mimo jiné snažím bránit nerespektování územního plánu a opakovaným pokusům o jeho změny, které by vedly k další devastaci města a k zástavbě posledních hezkých míst v jeho bezprostředním okolí.

Jsem autorem publikace Kniha o Kladském pomezí a mnoha projektů, se kterými se můžete seznámit na mém webu.

V projektu Živoucí pomezí jsem lektorem přírodovědného workshopu, který se uskuteční 13. dubna 2024 a nese název Hranicí 2x tam a zpět.

13 února, 2024

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow