Hledáme nové mistry tradiční rukodělné výroby

Featured Image

Pomozte nám najít nové Mistry tradiční rukodělné výroby.

Cena je udělována tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do 28. února 2023.

Krajské ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2017, kdy nahradilo původní cenu Zlatý kolovrat. Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.

Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny:

Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek a obuvi apod.
Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci – ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
Pečivo - obřadní, perníky apod.
Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.

Přijímání návrhů na udělení ocenění:
Návrhy na udělení ocenění přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové v písemné i elektronické podobě. Návrhy splňující níže uvedená Pravidla pro podávání nominací se podávají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři včetně povinných příloh a čestného prohlášení na adresu muzea a uvedený kontaktní email a musí splňovat úplná pravidla pro podávání nominací. Oprávněnými předkladateli návrhů na ocenění jsou muzea, galerie, příspěvkové organizace, spolky, obce a právnické i fyzické osoby z řad odborné i laické veřejnosti. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů.  Ocenění následně schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení Odborné komise pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje. 
Nově se do podávání nominací může zapojit i veřejnost.

Kontaktní údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králov

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Vlčková, m.vlckova@muzeumhk.cz

Úplná pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta:
Pravidla pro udělení titulu
Formulář návrhu k nominaci
Souhlas kandidáta

Více informací naleznete na webových stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

17 května, 2023

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow