Dotace EU

Featured Image

Regionální muzeum v Náchodě realizovalo několik projektů spolufinancovaných přes různé fondy Evropskou unií:


Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší
organizaci?

V letech 2016 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu
realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu
Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

V období od 3. 2. 2016 do 31. 7. 2016 bylo u zaměstnavatele Regionální muzeum v Náchodě IČ:
00084930 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 76 655 Kč, z toho maximálně
85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při
zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem,
popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního
procesu v různých pracovních pozicích.

 


 

Regionální muzeum v Náchodě realizovalo během roku 2011 česko-polský projekt nazvaný:

Lidová roubená architektura Kladského pomezí – mizející tvář krajiny

Projekt číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366 byl spolufinancován Evropskou Unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Autor projektu: Mgr. Jan Tůma
Polský partner projektu: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

Více o projektu najdete na samostatných www stránkách projektu:

http://lidova-architektura.unas.cz

 

 

 

 

[wcp-carousel id="1439"]

 

 

 

 

 

 

3 února, 2016

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow