Co se v muzeu událo na začátku roku 2023?

Featured Image

Zajímá vás, jaké aktivity a akce jsme na začátku letošního roku organizovali nebo čeho všeho jsme se zúčastnili? Přečtěte si náš výběr a třeba se na nějakých dalších akcích společně potkáme.

Jak psát seminární práci?

Spolupráce muzea a škol je podle nás velice důležitá, a proto jsme rádi, že nás 11. ledna navštívili studenti dějepisného semináře z Jiráskova gymnázia, kteří pod vedením naší knihovnice Mgr. Evy Vodochodské absolvovali přednášku Jak psát seminární práci.

Návštěva z muzea v Hořicích 

18. ledna naše muzeum navštívili kolegové z Městského muzea v Hořicích, kteří si prohlédli naší stálou expozici a také prostory ve Staré radnici v Náchodě, kde sídlí ředitelství muzea.

Návštěva z GVUN

Spolupráce mezi kulturními institucemi je důležitá a my jsme rádi, že nás 7. února přišli navštívit kolegové z Galerie výtvarného umění v Náchodě. Absolvovali prohlídku náchodské expozice i zázemí ve Staré radnici a nahlédli také do našich depozitářů nebo třeba do konzervátorské dílny. Dobré vztahy jsou základ a nás těší, že mezi našimi institucemi opravdu dobré jsou.

Muzejní sedánek Sicilské katakomby 

Tradiční série muzejních sedánků letos odstartovala 8. února přednáškou našeho archeologa Mgr. Miroslava Plesky, který nám vyprávěl o výzkumu pohřebních areálů na Sicílii, kterých se v loňském roce účastnil. Celý cyklus přednášek čeká v letošním roce změna – nebudou se již konat pouze v Náchodě, ale budou se přesouvat mezi jednotlivými obcemi, ve kterých působíme. Březnový sedánek, který se uskuteční ve středu 29. března, se bude konat v prostorách návštěvnického centra Pevnosti Dobrošov a všichni jste na něho srdečně zvaní.

Sousedský masopust 

Již tradičně jsme se podíleli na programu Sousedského masopustu, který v Náchodě každoročně pořádá SVČ Déčko a letos se konal 19. února. Opět jsme se zúčastnili průvodu masek a pro veřejnost jsme si připravili scénku stínání medvěda. Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a doufáme, že jste si tuto akci užili.

Učíme (se) příběhy 

I v letošním roce pokračovala série storytellingových workshopů ze série Učíme (se) příběhy. První letošní workshop byl zaměřen na mezinárodní komunitu žijící v Náchodě a okolí, nesl název Tělo, srdce a mysl doma, vedla ho lektorka Eva Dittingerová a uskutečnil se 10. února v prostoru SVČ Déčko Náchod. Druhý letošní workshop se uskutečnil ve čtvrtek 16. března v návštěvnickém centru pivovaru PRIMÁTOR, vedla ho lektorka Lucie Nemešová a jmenoval se Naučme se vyprávět… Příběh o městě, v němž žijeme. Poslední workshop z této série se uskuteční v rámci festivalu Náchodská prima sezóna 25. května. O podrobnostech vás budeme včas informovat.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU a NPO MKČR.

Edukační programy 

I v prvním čtvrtletí tohoto roku jsme spolupracovali se školami na realizaci edukačních programů pro žáky různých věkových kategorií. V březnu naše edukátorka Mgr. Kateřina Šichanová realizovala edukační program Život v chalupě (zaměřený na žáky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ) Ve jménu cechu (zaměřený na žáky 3. až 7. tříd ZŠ). Pokud by vás nabídka programů zajímala, najdete jí v sekci Edukační činnost muzea.

Workshop výroby papíru 

V sobotu 11. března proběhl v Čapkově mlýně v Hronově první workshop výroby ručního papíru. Pod vedením naší edukátorky Mgr. Kateřiny Šichanové jsme si vyzkoušeli, jak se ze starého nepotřebného papíru dá vytvořit krásný ruční, který poté můžeme dál využít. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na viděnou na dalších podobných akcích. 

Náchod 3.0

Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Náchodě dále rozvíjíme projekt Náchod 3.0, který je zaměřen na studenty středních škol. Během projektu studenti vnímají město jako společný prostor pro život, místo k objevování a setkávání se (nejen) s historií. Společně taky tvoří mapu budoucího kulturního města. Projekt vzniká s podporou Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.

17 března, 2023

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow