Cesta za historií

Featured Image

Název projektu: Cesta za historií
Program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
Registrační číslo projektu: MK-S 2833/2023 OMG 

Popis projektu:

Muzeum Náchodska má pobočky ve čtyřech městech, jimiž jsou Náchod, Dobrošov, Hronov a Police nad Metují. Sbírky reprezentují 4 nejdůležitější témata pro tuto oblast, kterými jsou: fenomén hranice a regionální jevy, vojenské dějiny regionu, lidová kultura a duchovní tradice a náboženství. Tyto čtyři profilové oblasti muzeum při své sbírkotvorné, dokumentační, výzkumné i edukátorské činnosti cíleně podporuje. 

Sbírky muzea se z části prezentují v expozicích v podmínkách související s jejich ochranou, ale jsme připraveni jejich způsob prezentace rozšířit. Jedním ze způsobů je tvořit jejich imitace a faksimile, které se mohou více přiblížit návštěvníkům. V současné době se prování digitalizace sbírek a vytvoření 3D modelů (imitací) by se uskutečnilo v návaznosti na tuto činnosti.  

Se vznikem grafického stylu muzea v roce 2019 vznikli kreslené postavy zastupující tyto města, které se používají jako oživující prvek pro různé tiskové materiály i edukace. 

V návaznosti na nově vzniklou edukační strategii muzea Náchodska vznikla v nedávné době fungující meziinstitucionální spolupráce a nové projekty, které rozvíjí kreativní učení a inovativní přístupy v práci s různým publikem. 

Potřeba tohoto projektu vznikla na základě současného neuspokojivého stavu práce s cílovou skupinou rodin s dětmi. V expozicích zcela chybí hravé a interaktivní prvky, které by byly určeny nejen pro tuto skupinu, ale i širokou veřejnost a školy. Plánované muzejní kufříky by významně rozšířily prezentaci sbírek v expozicích o vlastní zkušenost návštěvníků s modely muzejních předmětů a představily zájemcům atraktivní formou nejen muzeum samotné, ale i jeho okolí.  

Obsahem projektu je vytvoření samoobslužných edukačních kufříků určených rodinám s dětmi. Cílí na aktivní trávení volného času a podporu znalosti místní historie. Jako „průvodci“ aktivitami budou použity postavy z vizuálního stylu muzea, které reprezentují jednotlivá města. Jan Kolda ze Žampachu (Náchod), Alois Jirásek (Hronov) a opat Jan Chotovský z Chotova (Police nad Metují). Tyto historické postavy provedou návštěvníky jednotlivými aktivitami pomocí doprovodných pracovních listů a herního plánu, ale i hlasových nahrávek. Aktivity v muzejních kufřících budou propojeny příběhem, pomocí kterého se návštěvníci seznámí s vybraným obdobím z historie města. Během úkolů budou pracovat s danou expozicí muzea, vybranými památkami ve městě a pomůckami v kufříku.

Cíl projektu:

Cílem projektu je inovativním způsobem prezentovat hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Pomocí zážitkového učení zvýšit povědomí o regionální historii, rozvíjet zdravý lokální patriotismus a kladný vztah k regionu. Zpřístupnit muzeálie způsobem výroby faksimile a imitace a dosáhnout přímého kontaktu se zástupnými předměty.

Výsledky projektu:

Tři muzejní kufříky, které jsou určeny pro vzdělávací hru. Poukazují na místní historii. Aktivity propojují expozice s veřejným prostorem města. Kombinují zkušenost s historickými příběhy, replikami muzejních předmětů, exponáty a vlastní badatelskou a tvůrčí činností.

Pro veřejnost:

  • Aktivní trávení volného času
  • Aktivní poznávání místní historie
  • Prohloubení vztahu k lokalitě
  • Poznávání historie i mimo budovu muzea
  • Větší zájem o památkovou péči

Pro muzeum:

  • Rozšíření publika o nové cílové skupiny
  • Navázání vřelejšího vztahu s veřejností
  • Nový způsob prezentace muzea
  • Prohloubení spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími aktéry v dané lokalitě

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v dotačním programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

12 ledna, 2024

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow