Mezinárodním dne archeologie Muzeum Náchodska oslavilo své 140. narozeniny

Od roku 2011 je ve světě třetí sobota v říjnu slavena jako Mezinárodní den archeologie. Letos se k tomu svátku připojilo i náchodské Muzeum Náchodska, které si jím připomnělo i letošní 140. výročí svého založení, u kterého stál shodou okolností také archeolog – Jan Karel Hraše.

V sobotu 19. října 2019 zpřístupnilo muzeum zdarma nejen své expozice, ale připravilo i bohatý doprovodný program inspirovaný právě archeologií. Při této příležitosti byl mimořádně vystaven jeden z největších pravěkých zlatých depotů v rámci České republiky, který muzeum získalo v letošním roce od anonymního dárce. Jedná se o nález devíti kusů zlatých nekonečných spirál z mladší doby bronzové (asi 1200-900 př. n. l.) z okolí Náchoda, které mohly sloužit ke kultovním účelům, podle některých interpretací jako obětina slunečnímu božstvu.

Dále měly především děti možnost vyzkoušet si některé činnosti, které tvoří náplň práce archeologů a souvisejících oborů. Mohly zkusit pátrání po neznámých předmětech ukrytých pod zemským povrchem, slepit ze střípků rozbitou keramickou nádobu, dozvěděly se mnohé zajímavosti o kosterních nálezech i dalších muzejních a archeologických činnostech.

V průběhu dne též zazněly čtyř přednášky s archeologickou tematikou týkající se výzkumů zakladatele náchodského muzea či problematice památková péče v době vzniku muzea. Poté byly představeny depoty na území Náchodska a první výsledky archeologických výzkumů na trase budované dálnice D 11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Při příležitosti kulatého výročí založení muzea se uskutečnilo i přátelské setkání bývalých zaměstnanců.

Téměř dvě stovky návštěvníků si odnášely z muzea nejen zajímavé poznatky a drobné upomínky, ale vyslovily i poměrně jednoznačně naději, že muzeum se svými sbírkami a zajímavými aktivitami zůstane v Náchodě i nadále doma.