Krokem za příběhem

1.2.2017 tumajan 0

EDUKAČNÍ PROGRAM
Regionální muzeum v Náchodě nabízí výchovně-vzdělávací programy:
Pravěk (doba kamenná) – Pravěk (doba železná, Keltové) – Středověk (husité) – Třicetiletá válka – Řemesla, cechy – Národní obrození, osvícenství – 1866 Prusko-rakouská válka – 1. světová válka – 2. světová válka – Art deco v Náchodě