Kontakty

2.2.2017 tumajan 0

Oficiální / fakturační adresa
Telefony
Mobil
E-mail
Adresy poboček
Kontakty na pracovníky

Sbírky Regionálního muzea v Náchodě

1.2.2017 tumajan 0

Stručný popis vývoje a struktury sbírky Regionálního muzea v Náchodě. Popis jednotlivých fondů, jejich rozsahu i významných sbírkových předmětů:
Archeologická sbírka, Etnografické sbírky, Sbírka historického nábytku, Sbírka keramiky a porcelánu, Sbírka historického skla, Sbírka řemesel a dějin techniky, Sbírka textilu a oděvů, Sbírka zbraní a militarií, Numismatická sbírka, Sbírka šperků, Sbírka výtvarného umění, Sbírka fotografií, Sbírka rukopisů a listin

Edukační činnost muzea

1.2.2017 tumajan 0

Regionální muzeum v Náchodě nabízí zájemcům z řad škol různé edukační programy. Muzeum je díky kultuře, kterou šíří, je schopné odpovědět na […]

Dějiny muzea

1.2.2017 tumajan 0

Dějiny Regionálního muzea v Náchodě a jeho poboček:
Dějiny muzea v Náchodě
Dějiny muzea v Polici nad Metují
Dějiny muzea v Hronově
Dějiny pevnosti Dobrošov