Sbírka materiálů pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově

Muzeum Náchodska se obrací na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí filmových záběrů, fotografií nebo i jiných materiálů a předmětů týkajících se československého předválečného opevnění pro připravovanou novou expozici ve tvrzi Doborošov.

Zajímají nás předměty z období první republiky a protektorátu, přibližně do roku 1945.

Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: info@muzeumnachodska.cz , nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod.

Veškeré předměty, fotografie či filmové záběry můžeme převzít do sbírek nebo se souhlasem vlastníků okopírovat nebo nafotit a originály vrátit.

Za všechny nabídky děkujeme a těšíme se na spolupráci.