Workshop Náboženství ústy kazatelů

Písek, 21.-22. června 2019

Muzeum Náchodska Vás zve do Prácheňského muzea v Písku na dvoudenní workshop na téma role kazatelů, církví a náboženství ve společnosti. Hlavní pozornost bude věnována uherským evangelickým tolerančním kazatelům, kteří se na sklonku 18. století usadili v Čechách a na Moravě, a sledování tří generací jejich rodin. Pomocí historických souvislostí se pokusíme přispět k pochopení současnosti, včetně příčin úpadku vlivu tradičních církví a autorit obecně.