NOC KOSTELŮ A MUZEÍ – 24. KVĚTNA 2019

Římskokatolická farnost Police nad Metují, Muzeum Náchodska a město Police nad Metují Vás zvou do Police nad Metují na

NOC KOSTELŮ A MUZEÍ v PÁTEK 24. KVĚTNA 2019

Místo konání:

Police nad Metují – Farní kostel Nanebevzetí P. Marie, benediktinský klášter – první patro (Muzeum města Police nad Metují a Muzeum zimních sportů Emericha Ratha), stará škola Dřevěnka, Muzeum papírových modelů.

Program:

17.00 – 18.00 Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice (hřbitovní kaple Narození P. Marie)

17.00 Vernisáž výstavy o ohrožených památkách (klášter)
17.00 – 21.45 Volná prohlídka muzeí (klášter, stará škola „Dřevěnka“)
18.00 a 20.00 Komentované prohlídky muzea (klášter)
18.00 – 21.00 Prohlídka muzea papírových modelů (Muzeum papírových modelů)
18.30 – 19.00 Bohoslužba (kostel Nanebevzetí P. Marie)
19.00 a 19.30 Komentované prohlídky kostela(kostel Nanebevzetí P. Marie)
20.00 – 20.30 Varhanní minikoncert (kostel Nanebevzetí P. Marie)
20.30 Slovo na dobrou noc, Svatováclavský chorál (kostel Nanebevzetí P. Marie)