BETLÉM ZDEŇKA FARSKÉHO – PRODLOUŽENO DO 27.1.2019

Výstava Český řemeslný betlém pohyblivý betlém Zdeňka Farského je pro velký zájem návštěvníků prodloužena do neděle 27. ledna 2019..

Výstavu lze navštívit ve staré škole “Dřevěnce” v Polici nad Metují denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.30.