Archeologický výzkum na nádraží v Jaroměři

DCIM106GOPRO

Při rozsáhlé rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři bylo přímo pod kolejištěm zjištěno archeologické naleziště z období mladší doby bronzové a raného středověku. Na lokalitě byly v průběhu června a července prozkoumány kulturní vrstvy a zahloubené objekty z uvedených období a vedle toho byly zjištěny pozůstatky drážní architektury v podobě kamenných základů budov a vlakové točny z roku 1856.

Na konci července byl záchranný archeologický výzkum na lokalitě ukončen a  investor SŽDC si v následujících týdnech vypíše veřejnou zakázku na provedení archeologického výzkumu v dalších částech železniční stanice, takže archeologové se na tuto lokalitu, která je svými nálezy známá z doby výstavby železniční dráhy v polovině 19. století, v průběhu podzimu a příštího roku  vrátí.