Zveme na přednášku Martiny Bolom-Kotari z Univerzity v Hradci Králové 3.7.2018

Muzeum Náchodska zve v úterý  3. července 2018 na přednášku Mgr. et Bc. Martiny Bolom-Kotari, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Přednáška věnovaná evangelickému umění toleranční doby z let 1781-1861 se uskuteční ve 14 hodin v prostorách Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře. Součástí přednášky bude také komentovaná prohlídka výstavy Neučiníš sobě rytiny.