Jiráskovo muzeum – slaví výročí 80 a 110let

Letos Jiráskovo muzeum slaví hned dvě významná výročí. Před 110 lety několik nadšených zájemců založilo dobrovolnou muzejní společnost, a druhým významným výročím je 80 let, kdy došlo k otevření muzea v Jiráskově divadle v červenci 1938.

Začátky dnešního Jiráskova muzea v Hronově spadají do roku 1908, kdy několik nadšených zájemců, zejména učitelů a studentům založilo dobrovolnou muzejní společnost. Nejprve uspořádali exponáty, které byly vráceny z Národopisné výstavy československé v Praze (1895) a postupně pokračovali ve sběru dalších předmětů. Muzejní sbírky, které dosti často měnily místo svého uložení, byly zpřístupněny příležitostným zájemcům teprve v roce 1912.

V letech 1928 – 1930 bylo vybudováno v Hronově Jiráskovo divadlo, na něž město Hronov přispělo velmi slušnou částkou 260.000,-Kč. Současně si vyhradilo, že v budově divadla bude umístěno také muzeum. Muzejním účelům byly určeny místnosti ve druhém poschodí v průčelí divadla. Toto řešení bylo již ve své době pouhým provizoriem.

Se stěhováním sbírek, jejich zpracováváním a vlastní instalací bylo započato až roku 1932. Řadu předmětů, majících vztah k Jiráskovu dílu, získalo muzeum roku 1937, kdy se v Hronově konala pod záštitou ministra školství a národní osvěty výstava Jiráskova díla U nás. Muzeum bylo otevřeno až v červenci 1938. Smutné byly jeho osudy za okupace. Roku 1944 se měly muzejní prostory změnit v ubytovnu německé vojenské školy, která měla být v divadle. Ačkoliv nemožnost vytápění tento nesmyslný záměr zmařila, byly přesto pro jistotu všechny vystavené předměty uloženy v bednách do sklepů divadla. Po osvobození byly znovu instalovány a muzeum bylo zpřístupněno v srpnu 1946.

Roku 1955 byla provedena důkladná reinstalace podle libreta a pod vedením tehdejšího ředitele Krajského muzea v Hradci Králové, spisovatele Karla Michla. Tato poslední instalace, která byla jen nepatrně pozměněna. V roce 1989 se stalo Jiráskovo muzeum v Hronově v rámci integrace součástí tehdejšího náchodského okresního muzea, nyní Regionálního muzea v Náchodě (Muzea Náchodska). V té době došlo k instalaci vitrín k Aloisi Jiráskovi a jeho rodině, Josefovi Čapkovi a Egonu Hostovskému v mezipatře a k menším úpravám v expozici, ale ráz muzea to nezměnilo. Poslední změnou bylo uchycení komplexních dějin Hronova na 12 textových panelech při vstupu do muzea v roce 2017.

Přijďte nás navštívit.

 

Mgr. Alina Slováková

Muzeum Náchodska