Noc kostelů – Muzejní noc – 25.5.2018

KULTURNÍ AKCE

Místo konání: Police nad Metují – benediktinský klášter + Muzeum města Police n. M. + Stará škola Dřevěnka + Muzeum papírových modelů

 

Termín: 25. května 2018, 16.00-22.00 hod.

Pořadatelé: Římskokatolická farnost Police nad  Metují , Regionální muzeum v Náchodě, město Police nad Metují

Program:

16.00 – 16.45   Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice – hřbitovní kaple Narození P. Marie
17.00 – 17.45   Bohoslužba – kostel Nanebevzetí P. Marie
17.00 – 21.45   Volná Prohlídka muzeí klášter, stará škola „Dřevěnka“
17.00                  Vernisáž výstavy „Neučiníš sobě rytiny,Evangelické umění toleranční doby 1781 – 1861“ – klášter
18.00 a 20.00  Komentovaná prohlídka kláštera – klášter
17.00 – 21.45   Prohlídka Muzeum papírových modelů – MPM
18.00                  Komentovaná prohlídka kostela – kostel Nanebevzetí P. Marie
19.00 – 19.45   Prohlídka hřbitovní kaple a zvonice – hřbitovní kaple Narození P. Marie
21.00                 Komentovaná prohlídka kostela s baterkami – kostel Nanebevzetí P. Marie
21.45 – 22.00  Ztišení, modlitba za město zakončená Svatováclavským chorálem – kostel Nanebevzetí P. Marie


 

Dne 25. května 2018 se již po desáté uskuteční mezinárodní akce s názvem Noc kostelů. Také polická farnost, společně s Regionálním muzeem v Náchodě a městem Police nad Metují se k této akci připojí společnou „Nocí kostelů a muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození P. Marie) se zvonicí,muzea v bývalém benediktinském klášteře, Dřevěnky a Muzea papírových modelů.

Program bude vyvěšen na plakátech a k nahlédnutí bude také na kulturních stránkách města a na speciálních stránkách www.nockostelu.cz.