Kontakty

________________________________________
Oficiální / fakturační adresa:
________________________________________

Muzeum Náchodska
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930
Bankovní spojení: KB Náchod, č. ú. 2033-551/0100
Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
Telefon: 491 423 248
Mobil: 724 156 909
E-mail: info@muzeumnachodska.cz

Adresář poboček:
Pro otevření adresáře poboček klikněte ZDE

________________________________________
Vedoucí pracovníci:
________________________________________

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
ředitel
tel. 491 423 248
mobil: 606 620 624
reditel@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Tůma
zástupce ředitele
tel. 491 423 248
mobil: 604 875 685 (soukromé číslo)
tuma@muzeumnachodska.cz
_______

Ing. Lenka Killarová
správce rozpočtu, vedoucí ekonomicko-správního oddělení
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Správci poboček:
________________________________________

Bc. Richard Švanda
Pevnost Dobrošov
tel. 491 426 047,  491 423 248
mobil: 724 120 498
svanda@muzeumnachodska.cz
_______

Marcela Meisnerová
Náchod (výstavní síň, stálá expozice)
tel. 491 423 248
mobil: 607 708 627 (soukromé číslo)
meisnerova@muzeumnachodska.cz
_______

Drahomíra Večeřová
Police nad Metují (klášter, stará škola), Hronov (Jiráskovo muzeum, rodný domek A. Jiráska)
tel. 491 483 538
mobil: soukromé číslo
vecerova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Archeologická památková péče:
________________________________________

Mgr. Jan Košťál
archeolog
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Muzejní knihovna:
________________________________________

Mgr. Pavlína Švandová
knihovnice
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
svandova@muzeumnachodska.cz


Jmenný seznam:


Bolom-Kotari, Sixtus, PhDr., Ph.D.
ředitel
tel. 491 423 248
mobil: 606 620 624
reditel@muzeumnachodska.cz
_______

Brátová, Jana
administrativní pracovnice – úsek ředitele,
ekonomická pracovnice, grafik
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
bratova@muzeumnachodska.cz
_______

Huňková, Anna, MgA.
restaurátorka fotografií, grafik, fotograf
kurátorka sbírek (fotografie, optika, pohledy, štočky)
tel. 491 423 248,
mobil: soukromé číslo
hunkova@muzeumnachodska.cz
_______

Chmelař, Jan
Průvodce – Náchod
tel. 491 433 722
mobil: 777 764 654 (soukromé číslo)
_______

Jindrová, Jana
mzdová účetní, evidence majetku
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
jindrova@muzeumnachodska.cz
_______

Killarová, Lenka, Ing.
vedoucí ekonomicko-správního oddělení, správce rozpočtu, ekonomka
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Košťál, Jan, Mgr.
archeolog,
kurátor sbírek (numizmatika)
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz
_______

Kumstová, Veronika, Bc.
restaurátorka keramiky,
kurátor sbírek (keramika, porcelán, sklo, užitné nádobí, dekorační předmět, úprava potravin)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
kumstova@muzeumnachodska.cz
_______

Libřická, Barbora, Mgr.
muzejní pedagog
kurátor sbírek (textil, údržba textilu, toaletní, kuřácké, psací a úklidové potřeby)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
libricka@muzeumnachodska.cz
_______

Meisnerová, Marcela
konzervátorka, správce výstavní síně, správce stálé expozice,
prodej publikací
tel. 491 423 248
mobil: 607 708 627 (soukromé číslo)
meisnerova@muzeumnachodska.cz
_______

Pibil, Vlastimil, DiS
konzervátor, technický správce objektů
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
pibil@muzeumnachodska.cz
_______

Pochobradská, Naďa, Mgr.
sbírková administrativa
kurátorka sbírek (úprava textilu)
tel. 491 423 248 (pouze v úterý)
mobil: soukromé číslo
info@muzeumnachodska.cz
_______

Poláková, Mariana, Mgr., Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení, muzejní pedagog,
kurátorka sbírek (výtvarné umění, plastiky, kultovní předměty, hračky, divadlo, školství, pečeti)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz
_______

Slováková-Petričenko, Alina, Mgr.
administrativní pracovnice – úsek ředitele
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
petricenko@muzeumnachodska.cz
_______

Švanda, Richard, Bc.
správce pevnosti Dobrošov, správce objektu Kladská ulice,
kurátor sbírek (nábytek, váhy a míry, zeměměřické pomůcky, radia a televize, elektroměry, zvony, zámky a klíče)
tel. 491 426 047,  491 423 248
mobil: 724 120 498
svanda@muzeumnachodska.cz
_______

Švandová, Pavlína, Mgr.
knihovnice,
kurátorka sbírek (knižní fondy, muzejní archiv, tiskoviny, hudebniny, diplomy)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo 
svandova@muzeumnachodska.cz
_______

Tůma, Jan, Mgr.
zástupce ředitele, historik, archeolog,
kurátor sbírek (archeologie, militaria, řemesla, hodiny, doprava, modely, betlémy a svaté obrazy)
tel. 491 423 248
mobil: 604 875 685 (soukromé číslo)
tuma@muzeumnachodska.cz
_______

Večeřová, Drahomíra
správce poboček Police nad Metují a Hronov
tel. 491 483 538
mobil: soukromé číslo
vecerova@muzeumnachodska.cz