Kontakty

________________________________________
Oficiální / fakturační adresa:
________________________________________

Muzeum Náchodska
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930
Bankovní spojení: KB Náchod, č. ú. 2033-551/0100
Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
Telefon: +420 491 423 248
Mobil:    +420 724 156 909
DS: 2wek7h6
E-mail: sekretariat@muzeumnachodska.cz

Adresář poboček:
Pro otevření adresáře poboček klikněte ZDE

________________________________________
Vedoucí pracovníci:
________________________________________

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
ředitel
tel. 491 423 248
mobil: 606 620 624
reditel@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Tůma
zástupce ředitele
tel. 491 423 248
mobil: 702 254 170
tuma@muzeumnachodska.cz
_______

Ing. Lenka Killarová
správkyně rozpočtu, vedoucí ekonomicko-správního oddělení
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Správci poboček:
________________________________________

Bc. Martin Měřinský
Tvrz Dobrošov
tel. +420 491 426 047
mobil: +420 724 120 498
dobrosov@muzeumnachodska.cz

_______

Marcela Meisnerová
Náchod (výstavní síň, Broučkův dům)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
meisnerova@muzeumnachodska.cz

_______

Drahomíra Večeřová
Police nad Metují (klášter, stará škola), Hronov (Jiráskovo muzeum, Jiráskův rodný domek)
tel. 491 483 538
mobil: 775 393 608 (soukromé číslo)
vecerova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Archeologická památková péče:
________________________________________

Mgr. Jan Košťál
archeolog
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Muzejní knihovna:
________________________________________

Mgr. Pavlína Švandová
knihovnice
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
svandova@muzeumnachodska.cz


Jmenný seznam:


PhDr. Sixtus Bolom-Kotari Ph.D.
ředitel
tel. 491 423 248
mobil: 606 620 624
reditel@muzeumnachodska.cz
_______

Jana Brátová
administrativní pracovnice – úsek ředitele, grafička
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
bratova@muzeumnachodska.cz
_______

MgA. Anna Huňková
restaurátorka fotografií, grafička, fotografka
kurátorka sbírek (fotografie, optika, pohledy, štočky)
tel. 491 423 248,
mobil: soukromé číslo
hunkova@muzeumnachodska.cz
_______

Jan Chmelař
průvodce – Náchod
tel. 491 433 722
mobil: 777 764 654 (soukromé číslo)
_______

Jana Jindrová
mzdová účetní, evidence majetku
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
jindrova@muzeumnachodska.cz
_______

Ing. Lenka Killarová
vedoucí ekonomicko-správního oddělení, správkyně rozpočtu, ekonomka
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Košťál
archeolog,
kurátor sbírek (numizmatika)
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz
_______

Bc. Veronika Kumstová
restaurátorka keramiky,
kurátorka sbírek (keramika, porcelán, sklo, užitné nádobí, dekorační předmět, úprava potravin)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
kumstova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Barbora Libřická
kurátorka sbírek (textil, údržba textilu, toaletní, kuřácké, psací a úklidové potřeby)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
libricka@muzeumnachodska.cz
_______

Marcela Meisnerová
konzervátorka, správkyně výstavní síně a Broučkova domu,
prodej publikací
tel. 491 423 248
mobil: (soukromé číslo)
meisnerova@muzeumnachodska.cz

_______

Bc. Martin Měřinský
správce tvrze Dobrošov, kurátor sbírek (fond fotografií)
tel. +420 491 426 047 (dočasně mimo provoz)
mobil: +420 724 120 498
dobrosov@muzeumnachodska.cz

_______

DiS. Vlastimil Pibil
konzervátor, technický správce objektů
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
pibil@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Naďa Pochobradská
sbírková administrativa
kurátorka sbírek (úprava textilu)
tel. 491 423 248 (pouze ve středu)
mobil: soukromé číslo
info@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Mariana Poláková Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení, muzejní pedagog,
kurátorka sbírek (výtvarné umění, plastiky, hračky, divadlo, školství)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Alina Slováková-Petričenko
administrativní pracovnice – úsek ředitele,
kurátorka sbírek (kultovní předměty, pečeti)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
petricenko@muzeumnachodska.cz

_______

Mgr. Pavlína Švandová
knihovnice,
kurátorka sbírek (knižní fondy, muzejní archiv, tiskoviny, hudebniny, diplomy)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo 
svandova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Tůma
zástupce ředitele, historik, archeolog,
kurátor sbírek (archeologie, militaria, řemesla, hodiny, doprava, modely, betlémy a svaté obrazy)
tel. 491 423 248
mobil: 702 254 170
tuma@muzeumnachodska.cz
_______

Drahomíra Večeřová
správkyně poboček Police nad Metují a Hronov
tel. 491 483 538
mobil: 775 393 608 (soukromé číslo)
vecerova@muzeumnachodska.cz