Kontakty

Oficiální / fakturační adresa:
Regionální muzeum v Náchodě
Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Telefon: 491 423 248
Mobil: 724 156 909
E-mail: info@muzeumnachod.cz


Pobočky muzea:*
(*veškerou korespondenci zasílejte na oficiální adresu RMN, viz výše)

Správní budova
Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod
tel. 491 423 248, mobil: 724 156 909
info@muzeumnachod.cz

Stálá expozice
Masarykovo náměstí čp. 18, 547 01 Náchod
tel. 491 433 722
Správce: Bc. Veronika Kumstová
muzeumna.expozice1@seznam.cz

Výstavní síň
Tyršova ulice čp. 247, 547 01 Náchod
Správce: M. Meisnerová, tel. 607 708 627
meisnerova@muzeumnachod.cz

Depozitář
Kladská ulice čp. 733, 547 01 Náchod

Pevnost Dobrošov
Dobrošov u Náchoda, 549 21 Česká Čermná
tel. 491 426 047
Správce: Bc. R. Švanda, mobil: 724 120 498
svanda@muzeumnachod.cz

Jiráskovo muzeum Hronov
Divadlo A. Jiráska, nám. Čs. armády čp. 500, 549 31 Hronov
Správce: Mgr. A. Petričenko, tel. 724 149 606
petricenko@muzeumnachod.cz

Rodný domek A. Jiráska
Jiráskova ulice čp. 90, 549 31 Hronov
tel. 491 483 538
Správce: Mgr. A. Petričenko, tel. 724 149 606
petricenko@muzeumnachod.cz

Muzeum města Police n. M.
Komenského náměstí, Klášter čp. 1, 549 54 Police n. M.
Správce: Mgr. J. Tůma, mobil: 604 875 685
tuma@muzeumnachod.cz

Stará polická barokní škola:
Hvězdecká ulice čp. 15, 549 54 Police n. M.
Správce: Mgr. J. Tůma, mobil: 604 875 685
tuma@muzeumnachod.cz


Pracovníci:

Mgr. Petr Landr
Ředitel
491 423 248, mobil: 606 620 624
landr@muzeumnachod.cz

Ing. Petr Kosař
Ekonom
491 423 248, mobil: 724 156 909
kosar@muzeumnachod.cz

Mgr. Naďa Pochobradská
Sbírková administrativa
491 423 248 (od 30.8.2017 pouze v úterý)
info@muzeumnachod.cz

Mgr. Jan Košťál
Archeolog
491 423 248; mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachod.cz

Mgr. Pavlína Švandová
Knihovnice
491 423 248
svandova@muzeumnachod.cz

Bc. Richard Švanda
Správce pevnosti Dobrošov
mobil: 724 120 498
svanda@muzeumnachod.cz

Mgr. Jan Tůma
Správce pobočky Police n.M., kurátor sbírek, archeolog
491 423 248, mobil: 604 875 685
tuma@muzeumnachod.cz

Mgr. Alina Petričenko
Správce pobočky Hronov, kurátor sbírek
491 423 248, mobil: 724 149 606
petricenko@muzeumnachod.cz

Marcela Meisnerová
Správce výstavní síně, konzervátor, prodej publikací
491 423 248
meisnerova@muzeumnachod.cz

Vlastimil Pibil, DiS
Konzervátor, požární preventista
491 423 248
pibil@muzeumnachod.cz

MgA. Anna Huňková
restaurátor foto
491 423 248
hunkova@muzeumnachod.cz

Mgr. Barbora Stehlíková
Edukátor, kurátor sbírek
491 423 248, mobil: 777 029 880
stehlikova@muzeumnachod.cz

Bc. Veronika Kumstová
Správce ve stálé expozici, konzervátor keramiky
491 433 722, 491 423 248

Jan Chmelař
Průvodce
491 433 722

Mgr. Eliška Borůvková
Na mateřské dovolené (sb. administrativa)

Mgr. et Mgr. Mariana Poláková
Na mateřské dovolené (správce pobočky Hronov, kurátor sbírek)