Klub historiků a archeologů

Termíny schůzek:

24. 6. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 13,00 hod.

Místo konání: Auty do Jaroměře
Program:  Archeologický výzkum na stavbě dálnice D11

 

 


13. 5. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě. Předpokládaný konec 12,05 hod.

Místo konání: Police nad Metují – Muzeum papírových modelů
Program: Muzeum papírových modelů slaví 5. let od svého založení

Prohlídka muzea papírových modelů, aneb co všechno lze vyrobit z papíru + program k 5. výročí založení muzea (10-11 hodin Workshop ke knize Jaroslava Soumara Pírko. Za poplatek 20,-Kč si vyrobímeí dokonalý květináč a zasadíme si svoji kytičku). V případě, že nám bude čas vylezeme na vrch Strážnice kde za třicetileté války hlídali mušketýři Polici a kde ještě dávno předtím žili pravěcí lovci.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě (stanoviště 4) do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí, Náměstí- staví v 9,06). Příjezd Police 9,27 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí, náměstí- staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,05 hod.

Nezapomeňte si vzít svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte, a také peníze na autobus + 20,- Kč na dílničku!

 


8. 4. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 1 (přednášková místnost)
Program:  Velikonoce přicházejí

Zúčastníme se tvořivé dílny, kterou pořádá Regionální muzeum v Náchodě. Vyzkoušíme si různé techniky zdobení vajíček a pletení pomlázky a jiné aktivity.

Pozor! Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka a 35,- Kč na vstupné. Odměnou vám bude pomlázka, kterou si sami upletete pod vedením lektora a vajíčka, která si vyzdobíte.

 


11. 3. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Jak se staví středověké město?

Pozor z důvodu jarních prázdnin v okr Rychnov (jeden člen klubu) se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11.3. 2017!

Přenesme se do časů 13. století, kdy byla po celých Čechách zakládána středověká města. Jak to změnilo naši krajinu i společnost? Víte kdo byl a co dělal lokátor, kolonista, donátor,  rychtář, primátor, konšel, lazebník? Kde najdeme ve městě tržiště. Jak probíhalo založení města na zeleném drnu. Co bylo potřeba vykonat a koho přivést? Jaký je rozdíl mezi hradištěm, vesnicí, městečkem a městem?

 


11. 2. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor z důvodu pololetních prázdnin se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11. 2. 2017!

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Válka která trvala třicet let, aneb doba skutečných mušketýrů.

Řekneme si něco o 17. století. Víte že třicetiletá války vypukla v Čechách a zde také skončila? Víte také, že jedním z důvodů vypuknutí této války bylo uzavření evangelického kostela v Broumově? A jako vždy si ukážemě nějaké předměty z této doby – halapartny, přilby, knihy a zlomek pušky, kterou Johanna Mendel zachránil Staré město Pražské před Švédy!

Naší schůzky se tentokrát zúčastní také členové kroužku mladých šermířů při skupině historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce.

 


14. 1. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě.

Program: Výlet do Police nad Metují
Místo konání: Police nad Metují – Muzeum v klášteře + stará škola

Prohlídka staré barokní patrové roubené školy z roku 1789 – výstava betlémů + historický byt učitele. Návštěva benediktinského kláštera.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 9,04). Příjezd Police 9,28 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,01 hod.

Nezapomeňte se teple obléci, vzít si sebou svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte a peníze na autobus!

 


3. 12. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Program: Blíží se Vánoce.
Místo konání: Program v muzeu.

Můžete si vybrat ze dvou témat:

  1. Jak se slavily Vánoce, co jsou to betlémy? Kde se vzaly oslavy Vánoc? A co staří Keltové?
  2. Výstava Krásné časy monarchie – jak se žila za dob císaře Františka Josefa I. ?

 


12. 11. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor! Termín schůzky přesunut na druhu sobotu v měsíci.

Program: Vycházka po stopách opevnění náchodského hradu a zámku.
Místo konání: Venku, teplé oblečení

Vycházka s praktickými ukázkami terénních reliktů zaniklých objektů – zaniklé domy ve svahu Zámeckého kopce, prohlídka tzv. Velká šance, návštěva tzv. Švédských šancí, prohlídka místa, kde byli pohřbeni němečtí vojáci z roku 1945, návštěva vojenského hřbitova z roku 1866. Nakonec jako vždy, něco z depozitáře (co takhle puška z války 1866)

 


8. 10. 2016 

Sraz v 9,00 hod. v muzeu na Masarykově náměstí čp.18 v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Úvodní schůzka.

Program: Prusko-rakouská válka v roce 1866.
Místo konání: Program v muzeu a výstavní síni.

Povíme si o této významné historické události. Na výstavách  Bitva u Náchoda a PostBellum 1866 si ukážeme dobové zbraně, výzbroj, uniformy, nálezy z hrobů padlých vojáků a rekonstrukci hromadného hrobu s kostrami.

 


Informace o Klubu historiků a archeologů:


Klub historiků a archeologů je určen pro děti od 11 let, klub zájemců o historické vědy, aktuální témata v české i světové historie, teorie i praxe, schůzky 1x měsíčně 3 hodiny v sobotu

Kroužek pořádá Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
IČ 71236830
IZO 600029662
pevná linka 00420-491 428 744
mobil recepce 777 694 441


Přihlášky na SVČ Déčko

Kód 162119
Název Klub historiků a archeologů
Místo konání Regionální muzeum Náchod
Hlavní vedoucí Jan Tůma
Věková skupina 11-16 let
V ceně zahrnuto lektorné, materiál, režie
Cena rok 300 Kč


Klub se schází jednou za měsíc, obvykle první sobotu v měsíci, v budově Regionálního muzea v Náchodě. V případě pěkného počasí obvykle probíhají exkurze do terénu nebo na památky. V případě změny je termín členům kubu oznamován pomocí SMS a na těchto stránkách.