Klub historiků a archeologů

Termíny schůzek:

9. 12. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18  + čp.1 (přednášková místnost) + výstavní síň
Program:  výstva Móda za Protektorátu + dílna středověkého písaře

Na schůzce si nejdříve prohlédneme výstavu Móda za Protektorátu a poté  si zahrajeme na středověkého písaře.

Vytvoříme si vlastní listitu, budeme psát husím brkem a na listinu přitiskneme pečeť z vosku. Můžete si sebou přinést pečetidlo, které jsme si vyřezali na předchozí schůzce. Kdo si ho zapomene doma, nemusí se obávat. Pro všechny bude připravené skutečné pečetidlo z muzea a pečetní vosk.

 


25. listopadu 2017

Mimořádná schůzka

Všem členům krožku i jejich rodičům nabízíme účast na dílně Kosmova kaligrafie / Kaligrafia Kosmasa

Místo konání: Přednáškový sál Regionálního muzea v Náchodě, 1. patro provozní budovy muzea (stará radnice), Masarykovo náměstí čp.1, Náchod

Začátek 10,00 hod. Kurz bude trvat 5 hodin s půlhodinovou přestávkou (předpokládaný konec 16,30 hod.)


11. 11. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18  + čp.1 (přednášková místnost)
Program:  Středověké město

Jak se rodila středověká města, kdo v nich žil, jak byla uspořádána? Zábavnou formou pomocí papírových modelů si postavíme vlastní středověké město. Také si každý vyryje do linolea vlastní pečetidlo, které si pak odnese domů

 


7. 10. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Výstava Kabinet kuriozit

Již od 16. století sbírali panovníci a šlechtici různé kuriózní předměty. Vytvářeli z nich rozsáhlé sbírky, jako například císař a český král Rudolf II. V muzea navštívíme výstavu, která podobu takovýchto sbírek ukazuje. Na výstavě budeme plnit různé úkoly a hledat různé zajímavé předměty a odkazy. Víně například kdo vymyslet řízen, či rýžový nákyp. Vše najdeme na výstavě a mnohem více.

 

 24. 6. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 13,00 hod.

Místo konání: Auty do Jaroměře
Program:  Archeologický výzkum na stavbě dálnice D11

 

 


13. 5. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě. Předpokládaný konec 12,05 hod.

Místo konání: Police nad Metují – Muzeum papírových modelů
Program: Muzeum papírových modelů slaví 5. let od svého založení

Prohlídka muzea papírových modelů, aneb co všechno lze vyrobit z papíru + program k 5. výročí založení muzea (10-11 hodin Workshop ke knize Jaroslava Soumara Pírko. Za poplatek 20,-Kč si vyrobímeí dokonalý květináč a zasadíme si svoji kytičku). V případě, že nám bude čas vylezeme na vrch Strážnice kde za třicetileté války hlídali mušketýři Polici a kde ještě dávno předtím žili pravěcí lovci.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě (stanoviště 4) do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí, Náměstí- staví v 9,06). Příjezd Police 9,27 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí, náměstí- staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,05 hod.

Nezapomeňte si vzít svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte, a také peníze na autobus + 20,- Kč na dílničku!

 


8. 4. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 1 (přednášková místnost)
Program:  Velikonoce přicházejí

Zúčastníme se tvořivé dílny, kterou pořádá Regionální muzeum v Náchodě. Vyzkoušíme si různé techniky zdobení vajíček a pletení pomlázky a jiné aktivity.

Pozor! Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka a 35,- Kč na vstupné. Odměnou vám bude pomlázka, kterou si sami upletete pod vedením lektora a vajíčka, která si vyzdobíte.

 


11. 3. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Jak se staví středověké město?

Pozor z důvodu jarních prázdnin v okr Rychnov (jeden člen klubu) se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11.3. 2017!

Přenesme se do časů 13. století, kdy byla po celých Čechách zakládána středověká města. Jak to změnilo naši krajinu i společnost? Víte kdo byl a co dělal lokátor, kolonista, donátor,  rychtář, primátor, konšel, lazebník? Kde najdeme ve městě tržiště. Jak probíhalo založení města na zeleném drnu. Co bylo potřeba vykonat a koho přivést? Jaký je rozdíl mezi hradištěm, vesnicí, městečkem a městem?

 


11. 2. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor z důvodu pololetních prázdnin se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11. 2. 2017!

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Válka která trvala třicet let, aneb doba skutečných mušketýrů.

Řekneme si něco o 17. století. Víte že třicetiletá války vypukla v Čechách a zde také skončila? Víte také, že jedním z důvodů vypuknutí této války bylo uzavření evangelického kostela v Broumově? A jako vždy si ukážemě nějaké předměty z této doby – halapartny, přilby, knihy a zlomek pušky, kterou Johanna Mendel zachránil Staré město Pražské před Švédy!

Naší schůzky se tentokrát zúčastní také členové kroužku mladých šermířů při skupině historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce.

 


14. 1. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě.

Program: Výlet do Police nad Metují
Místo konání: Police nad Metují – Muzeum v klášteře + stará škola

Prohlídka staré barokní patrové roubené školy z roku 1789 – výstava betlémů + historický byt učitele. Návštěva benediktinského kláštera.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 9,04). Příjezd Police 9,28 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,01 hod.

Nezapomeňte se teple obléci, vzít si sebou svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte a peníze na autobus!

 


3. 12. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Program: Blíží se Vánoce.
Místo konání: Program v muzeu.

Můžete si vybrat ze dvou témat:

  1. Jak se slavily Vánoce, co jsou to betlémy? Kde se vzaly oslavy Vánoc? A co staří Keltové?
  2. Výstava Krásné časy monarchie – jak se žila za dob císaře Františka Josefa I. ?

 


12. 11. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor! Termín schůzky přesunut na druhu sobotu v měsíci.

Program: Vycházka po stopách opevnění náchodského hradu a zámku.
Místo konání: Venku, teplé oblečení

Vycházka s praktickými ukázkami terénních reliktů zaniklých objektů – zaniklé domy ve svahu Zámeckého kopce, prohlídka tzv. Velká šance, návštěva tzv. Švédských šancí, prohlídka místa, kde byli pohřbeni němečtí vojáci z roku 1945, návštěva vojenského hřbitova z roku 1866. Nakonec jako vždy, něco z depozitáře (co takhle puška z války 1866)

 


8. 10. 2016 

Sraz v 9,00 hod. v muzeu na Masarykově náměstí čp.18 v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Úvodní schůzka.

Program: Prusko-rakouská válka v roce 1866.
Místo konání: Program v muzeu a výstavní síni.

Povíme si o této významné historické události. Na výstavách  Bitva u Náchoda a PostBellum 1866 si ukážeme dobové zbraně, výzbroj, uniformy, nálezy z hrobů padlých vojáků a rekonstrukci hromadného hrobu s kostrami.

 


Informace o Klubu historiků a archeologů:


Klub historiků a archeologů je určen pro děti od 11 let, klub zájemců o historické vědy, aktuální témata v české i světové historie, teorie i praxe, schůzky 1x měsíčně 3 hodiny v sobotu

Kroužek pořádá Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
IČ 71236830
IZO 600029662
pevná linka 00420-491 428 744
mobil recepce 777 694 441


Přihlášky na SVČ Déčko

Kód 162119
Název Klub historiků a archeologů
Místo konání Regionální muzeum Náchod
Hlavní vedoucí Jan Tůma
Věková skupina 11-16 let
V ceně zahrnuto lektorné, materiál, režie
Cena rok 300 Kč


Klub se schází jednou za měsíc, obvykle první sobotu v měsíci, v budově Regionálního muzea v Náchodě. V případě pěkného počasí obvykle probíhají exkurze do terénu nebo na památky. V případě změny je termín členům kubu oznamován pomocí SMS a na těchto stránkách.