Krokem za příběhem

Regionální muzeum v Náchodě nabízí výchovně-vzdělávací programy ke stálé expozici Dějiny Náchoda a Náchodska. Program je možné objednat na libovolnou hodinu dle domluvy.

Vybírat můžete z programů:

Pravěk (doba kamenná)                         Národní obrození, osvícenství

Pravěk (doba železná, Keltové)           1866 Prusko-rakouská válka

Středověk (husité)                                    1. světová válka

Třicetiletá válka                                         2. světová válka

Řemesla, cechy                                          Art deco v Náchodě

Přihlášky na program na e-mailové adrese: stehlikova@muzeumnachod.cz, nebo tel. čísle 491 423 248.

 Na setkání s Vámi se těší Mgr. Barbora Stehlíková