Kontakty – adresy

Oficiální / fakturační adresa:
Muzeum Náchodska
Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Telefon: 491 423 248
Mobil: 724 156 909
E-mail: info@muzeumnachodska.cz

 

Pobočky muzea:*
(*veškerou korespondenci zasílejte na oficiální adresu RMN, viz výše)

Správní budova
Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod
tel. 491 423 248, mobil: 724 156 909
info@muzeumnachodska.cz

Broučkův dům – stálá expozice 
Masarykovo náměstí čp. 18, 547 01 Náchod
tel. 491 433 722
Správce: M. Meisnerová, tel. 607 708 627
meisnerova@muzeumnachodska.cz

Výstavní síň
Tyršova ulice čp. 247, 547 01 Náchod
Správce: M. Meisnerová, tel. 607 708 627
meisnerova@muzeumnachodska.cz

Depozitář
Kladská ulice čp. 733, 547 01 Náchod

Pevnost Dobrošov
Dobrošov u Náchoda, 549 21 Česká Čermná
tel. 491 426 047
Správce: Bc. R. Švanda, mobil: 724 120 498
svanda@muzeumnachodska.cz

Jiráskovo muzeum Hronov
Divadlo A. Jiráska, nám. Čs. armády čp. 500, 549 31 Hronov
Správce: Mgr. A. Slováková, tel. 724 149 606
petricenko@muzeumnachodska.cz

Rodný domek A. Jiráska
Jiráskova ulice čp. 90, 549 31 Hronov
tel. 491 483 538
Správce: Mgr. A. Slováková, tel. 724 149 606
petricenko@muzeumnachodska.cz

Muzeum města Police n. M.
Komenského náměstí, Klášter čp. 1, 549 54 Police n. M.
Správce: Mgr. J. Tůma, mobil: 604 875 685
tuma@muzeumnachodska.cz

Stará polická barokní škola:
Hvězdecká ulice čp. 15, 549 54 Police n. M.
Správce: Mgr. J. Tůma, mobil: 604 875 685
tuma@muzeumnachodska.cz