Psali o nás v roce 1998

 • Máslo, Jiří: Výstava loutek představuje i žebráka Lojzíčka a betlém poháněný klikou. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (3. 1.), č. 2, s. 8 (1 obr.)
 • (zb): Vzpomenou židovské malířky. = Náš čas, r. 38, 1998 (6. 1.), č. 1, s. 3. (Zpr. – na základě rozhovoru se starostou města Hronova ing. Miroslavem Houštkem. O připravované výstavě židovské malířky Friedl Dicker-Brandeisové ve spolupráci se Židovským muzeem Praha a případném semináři o úloze Židů v životě Hronova. Zmínka o dr. L. Hladkém, který se má na přípravě podílet.)
 • Schuster, Roman: Dvakrát přežil svou smrt. V bytě Lubora Šušlíka je ukryta československá armáda. = Blesk magazín, 1990 (23. 1.), č. 4. (L. Šušlík spoluracuje léta s muzeem, každoročně vystavuje figurky a pod. čs. vojáků z první republiky.)
 • Fetters, Aleš: Sborník historických studií na počest Jaroslava Šůly. = Náš čas, r. 38, 1998 (17. 2.), č. 7, s. 5. (Ref. – Dissertationes historicae 6, Hradec Králové, Historický klub 1998, mj. také o třech příspěvcích dr. L. Hladkého.)
 • (zb): Ladislav Novotný osmdesátiletý. = Náš čas, r. 38, 1998 (17. 2.), č. 7, s. 5. (Zpr. – mj. také průvodce ve výstavní síni muzea, není uvedeno.)
 • Fotograie z výstavy Svět loutek. = Noviny Náchodska, r. 7, 1990, (25. 2.), č. 47, s. 8. (Autor: Jiří Máslo; použito jako ilustrační fotografie k příspěvku Jany Švecové Pimprloví herci zvou do Boučkova i Městského divadla na svůj festival.)
 • (vv): Hronov … = Betlémy a betlémáři, r. 7, 1990, č. 27, s. 4-5. (Zpr. – o výstavě betlémů v Polici nad Metují – mylně uveden Hronov; zmínka o J. Škopovi, který výstavu připravil; (vv) = PhDr. Vladimír Vaclík; 1 obr.)
 • Simonová, Jaroslava: Výjimečný člověk. = U nás – Hronovské listy, 1990, č, 4, nepag. (s. 3), (1 obr.). (O spisovateli Egonu Hostovském; vzpomínkový večer Cizinec hledá byt 21. 4. 1998 – vystoupí také dr. L. Hladký.)
 • Máslo, Jiří: V rukách nadšeného modeláře, kterého dostihl již sedmý křížek, ožila předmnichovská armáda. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (6. 4.), č. 81, s. 7 (1 obr.). (O Luboru Šušlíkovi z Pardubic.)
 • Švecová, Jana: Výstava připomene renesanční osobnost. Provede bohatým životem operní pěvkyně Jarmily Hassan Abdel Wahab. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (10. 4.), č. 85, s. 7 (1 obr.). (Vernisáž výstavy 8. 4. 1998.)
 • Švecová, Jana: Příští rok nabídne okresní muzeum novou expozici v domě na náměstí. = Noviny Náchodska, r. 7, 01998 (18. 4.), č. 91, s. 8. (Zpr. – na základě rozhovoru s dr. V. Sádlem, ředitelem muzea.)
 • Čáp, Jaroslav: Regionální historici zasedali a hodnotili činnost. Pro rozsáhlou a náročnou ediční i publikační činnost je třeba vyhledat velice seriózní sponzory. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (21. 4.), č. 93, s. 8. (Zpr. – valná hromada regionální pobočky Sdružení historiků České republiky v Hradci Králové; zmínka o dr. L. Hladkém. Pozn.: Není uvedeno datum – 14. 3. 1998.)
 • Bartůšek, Václav: Orlické hory a Podorlicko 8, 1996, 198 s., obr. v textu. = Muzejní a vlastivědná práce, r. 35, 1997 (Časopis společnosti přátel starožitností, r. 105, 1997), s. 185. (Ref. – mj. také o studii s tematikou soukenictví v Novém Městě nad Metují dr. L. Hladkého.)
 • (šk): Večer na paměť Egona Hostovského. = Náš čas, r. 38, 1998 (28. 4.), č. 17, s. 2. (Zpr. – o vzpomínkovém večeru Cizinec hledá byt k 9O. výročí narození a 25. výročí úmrtí spisovatele 21. dubna 1998 v Hronově; promluvili dr. František Kautman, dr. Olga Hostovská a dr. L. Hladký; (šk) = Ivo Švorčík, akad. mal.)
 • /MB/: Pozvánka na výstavu. = Echo. Noviny náchodského regionu, r. 5, 1998 (24. 4.), č. 8, s. 4 (1 obr.). – (Zpr. – o výstavě Jarmila Hassan Abdel Wahab a její svět.)
 • Foto (dívčí trio ZUŠ Nové Město nad Metují) z versisáže výstavy Jarmila Hassan Abdel Wahab a její svět (8. 4. 1998) s doprovodným textem. = Náchodský zpravodaj, 1998, č. 5 (květen), s. 8. (Pravděpodobný autor: Petr Havel, redaktor NZ.)
 • (AF): Cizinec hledá byt. = Literární noviny, r. IX, 1998 (6. 5.), č. 18, s. 2. (Zpr. – o vzpomínkovém večeru k 90. výročí narození a 25. výročí úmrtí E. Hostovského 21. 4. 1998 v Hronově; (AF) = Aleš Fetters, středoškolský profesor.)
 • (AF): Bibliografie k dějinám měst České republiky. = Náš čas, r. 38, 1998 (12. 5.), č. 19, s. 4. (Ref. – zmínka o dr. L. Hladkém, jehož práce nejsou uvedeny /pouze dvě vztahující se k Dobrušce/; (AF) = Aleš Fetters.)
 • (šk): Prima sezona – vlastivědné procházky. = Náš čas, r. 38, 1998 (19. 5.), č. 20, s. 1. (Zpr. – také o procházce 9. května po náchodském zámku, kterou vedl dr. Hladký.)
 • Husták, Martin: Výstava tapiserií s inspirací drsného Islandu. Výtvarnice Olga Hlaváčová představuje ručně tkané gobelíny a voskové batiky. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (4. 6.), č. 129, s. 7, 1 obr. (Zpr. o vernisáži 2. 6. 1998.)
 • Vondřejc, Miloslav: Paní profesorka Jarmila Hassan Abdel Wahab – žena s obdivuhodnou silou – prožila bohatý a plný život. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (4. 6.), s. 17, č. 129, 3 obr. (Projev na vernisáže výstavy 8. 4. 1998.)
 • Španiel, Bohumír: Karel Šafář byl vyhraněný malíř – jako bytostný krajinář exceloval svými obrazy z rodného Náchoda a jeho okolí. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (18. 6.), č. 141, s. 13, 1 obr. (Projev na vernisáži výstavy K. Šafáře /14. 9. 1912 – 29. 4. 1998/ 12. 6. 1998.)
 • Volný, Libor: Poslední návštěva u Karla Šafáře. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (18. 6.), č. 141, s. 13. (Báseň, kterou autor přednesl na vernisáži výstavy Karla Šafáře 12. 6. 1998.)
 • Fetters, Aleš: Regionální literatura. = Rodným krajem, č. 16, 1998, s. 48-49. (Ref. – také dvě zmínky o pracích dr. Hladkého: Pečeti a městský znak České Skalice, Stopami dějin Náchodska 3, 1997, s. 39-47, a Hronov a jeho muzeum, Náchod 1997.)
 • Šouša, Jiří: Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací 8. Rychnov nad Kněžnou 1996, 198 s. = Muzejní a vlastivědná práce, r. 36 (Časopis Společnosti přátel starožitností, r. 106), 1998 (č. 1), s. 62. (Ref. – mj. také o studii dr. L. Hladkého Soukenický cech v Novém Městě nad Metují (1513 – 1859), s. 86-93.)
 • Šnajdar, Hynek: Výtvarníci z domova i ze zahraničí vytvoří na týdenním symposiu v Náchodě společné dílo. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (29. 6.), č. 150, s. 7., 1 obr. (Zpr. – o sympoziu Žararaka, jehož spolupořadatelem je také OM; výstava děl ve výstavní síni muzea do 6. do 31. 7. 1998.)
 • Šnajdar, Hynek: Osm výtvarných umělců ze Žararaky vytvořio po týdenním úsilí společné dílo z textilního materiálu. = Noviny Ná- chodska, r. 7, 1998 (10. 7.), č. 159, s. 7, 1 obr. (Zpr. – o vernisáži výstavy skupiny Žararaka ve výstavné síni OM.)
 • (hyš): Významný historik oslaví narozeniny. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (11. 7.), č. 160, s. 7. (Zpr. – dr. L. Hladký; (hyš) = Hynek Šnajdar.)
 • (sš): Mobilizace v roce 1938. = Náš čas, r. 38, 1998 (14. 7.), č. 28, s. 1. (Zpr. – o přípravě vzpomínkové akce na 19. září 1998, má se konat také na Dobrošově – ukázky bojů; (sš) = Stanislav Šrůtek.)
 • Švorčík, Ivo: Letní procházka náchodskými výstavními síněmi. = Náš čas, r. 38, 1998 (14. 7.), č. 28, s. 5. (Zpr. – mj. také o vzpomínkové výstavě obrazů Karla Šafáře.)
 • Švorčík, Ivo: Setkání se Žararakou v Náchodě. = Náš čas, r. 38, 1998 (21. 7.), č. 20, s. 3. (Zpr. – o výstavě ve výstavní síni OM, „neoprávněný“ zásah pořadatelů.)
 • Šnajdar, Hynek: Výstavu společného díla výtvarníků ze Žararaky doplnilo rovněž sedm tapiserií Věry Boudníkové. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (29. 7.), č. 175, s. 7, 1 obr. (Zpr. – komplikace se Žararakou a její výstavou; snímek z přijetí členů na radnici.)
 • (mah): Kronika Náchoda na videokazetě. = Noviny Náchodska, r. 07, 1998 (17. 8.), č. 191, s. 8. (Zpr. – na základě rozhovoru se zástupkyní starosty města Náchoda Mgr. Drahomírou Benešovou; o připravovaném projektu firmy Black-Light Choceň: „Jsme potěšeni, že bezplatnou spolupráci na scénáři přijal ředitel zdejšího muzea PhDr. Ladislav Hladký, dále historik Oldřich Šafář, básník Libor Volný, profesor Antonín Kříž a také PhDr. Jaroslav Suchý.“ Tyto informace nejsou zcela přesné, např. L. Hladký není ředitelem muzea, také se nejedná o „videokroniku“; (mah) = pravděpodobně Martin Husták, redaktor NN.)
 • (sš): Lidské kosti na chvíli pozastavily práce při plynofikaci. = Náš čas, r. 38, 1998 (25. 8.), č. 34, s. 1, 1 obr. (Zpr. – v Broumově; (sš) = Stanislav Šrůtek, viz také č 36.)
 • (JČ): Dissertationes historicae 6 a Kladský sborník 2. Historikové našeho regionu obohatili v těchto dnech knižní trh o dva nové sborníky. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (5. 9.), č. 208, s. 8. (Ref. – v obou sbornících příspěvky dr. Hladkého; (JČ) = PhDr. Jaroslav Čáp.)
 • Řezník, Jirka: Při plynofikaci byly nalezeny kosti, o vzácný nález se však nejednalo. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (10. 9.), č. 212, s. 8, 1 obr. (Zpr. – informace nejsou zcela přesné; viz také č. 34.)
 • -Gs-: Dobrošov. = Národní osvobození, 1998 (15. 9.), č. 19, s. 2. ( Zpr. – program vzpomínkové akce k 80. výročí vzniku ČSR a 60. výročí mobilizace 1938, spolupřadatelem je také OM; viz také č. 38, 39, 40, 41, 43 a 44.)
 • Hartman, Ladislav: Na sobotu se připravuje vzpomínková akce u příležitosti vzniku ČSR a mobilizace 1938. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (16. 9.), č. 217, s. 7, 1 obr. (Zpr. – viz také č. 37, 39, 40, 41, 43 a 44.) 0
 • U Dobrošova se vzpomínalo i bojovalo. Tentokrát československá armáda Němce zahnala. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (21. 9.), č. 221, s. 3. (Zpr. – o ukázkách bojů 19. 9. 1998 u příležitosti vzpomínkové akce; viz č. 37, 38, 39, 41, 43 a 44.)
 • Hartman, Ladislav: JUDr. Jakub Čermín: Je nutné zamyslet se nad tím, co je to domov, co je láska k vlasti. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (21. 9.), č. 221, s. 7, 1 obr. (Zpr. – o průběhu vzpomínkové akce k 80. výročí vzniku Československa a 60. výročí mobilizace 1938, viz také č. 37, 38, 40, 41, 43 a 44.)
 • (jr): Bojová morálka vojáků při mobilizaci v roce 1938 byla na vysoké úrovni. Od roku 1989 máme svobodu. Je to velká věc, nesmíme si ji nechat vzít. = Náš čas, r. 38, 1998 (22. 9.), č. 38, s. 1, 1 obr. (Zpr. – o vzpomínkové akci k 80. výročí vzniku ČSR a 60. výročí mobilizace 1938; viz také č. 37, 38, 39, 40, 43 a 44.)
 • (šk): Vandalství není levné. Modeláři děkují Okresnímu muzeu v Náchodě. = Náš čas, r. 38, 1998 (22. 9.), č. 38, s. 2. (Zpr. – děkovný dopis + dovětek – zatím zloději odsouzení za vloupání do bunkru Zelený a za krádež plastikových modelů letadel a další bojové techniky uhradili díky pracovníkům OM polovinu z částky Kč 72 600,-.)
 • Snímek (barevný) Alexandry Mlejnkové (ČTK) z ukázek bojů na Dobrošově 19. 9. 1998. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (22. 9.), č. 222, s. 1. (Viz také č. 37, 38, 39, 40, 41 a 44.)
 • (rt): U tvrze předvedli bojové umění. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (23. 9.), č. 223, s. 7, 1 obr. (Zpr. – vzpomínková akce k 80. výročí vzniku ČSR a 60. výročí mobilizace 1938, (rt) = Hartman, Ladislav; viz také č. 37, 38, 39, 40, 41 a 43.)
 • Šnajdar, Hynek: Na více než pěti stech vystavených pohlednicích lze spatřit unikátní záběry z minulosti Hronova. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (26. 9.), č. 226, s. 7, 1 obr. (Zpr. – o vernisáži výtavy Hronov na starých pohlednicích 22. září 1998.)
 • (šk): Výstava Hronov na starých pohlednicích. = Náš čas, r. 38, 1998 (29. 9.), č. 39, s. 1.
 • Hromádková, Jaroslava: Ještě k výstavě Hronov na starých pohlednicích. = Náš čas, r. 38, 1998 (13. 10.), č. 41, s. 6
 • Šnajdar, Hynek: Pozoruhodná výstava židovské umělkyně, která v době války žila v Hronově, zahájila v divadle. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (20. 10.), č. 246, s. 7, 1 obr. (Zpr. – na versisáži promluvil o dějinách hronovských židů dr. Hladký.)
 • Chocholoušková, Hana: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. = Archivní časopis, r. 48, 1998, s. 170-171. (Zpr. o konferenci konané 24. – 25. 1998 v Sedmihorkách; také o vystoupení dr. Hladkého na téma František Kutnar a dějiny českého lnářství.)
 • Šnajdar, Hynek: Čestné uznání od bojovníků za svobodu si z pětice osobností vyzvedl v Hronově pouze ředitel Sádlo.
 • Křížová, Markéta: Sborník. = Literární noviny, r. 9, 1998 (4. 11.), č. 44, s. 10. (O sborníku Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler ze stejnojmenné konference konané v Rychnově nad Kněžnou 30.-31. 5. 1997; též zmínka o příspěvku dr. Hladkého K vývoji národního obrození v severovýchodních Čechách: „Obecnou charakteristiku této oblasti nastínil Ladislav Hladký…“)
 • (ta): Připomněli jubileum republiky neformálně. = Náš čas, r. 38, 1990 (11. 10.), č. 45, s. 4. (Zpr. – akce u pevnosti a v pevnosti Dobrošov 28. 10. 1998.)
 • Šouša, Jiří: Hladký, Ladislav: Hronov a jeho muzeum. 2. doplněné a upravené vydání, Náchod 1997, 18 s. = Muzejní a vlastivědná práce, r. 36 (Časopis Společnosti přátel starožitností, r. 106), 1998, s. 188-189. (Ref.)
 • Speychal, Libor: Mobilzace 1938 a Pevnost Dobrošov. In: Občasník historických skupin ZB a R-3, 1998, č. 5-6, s. 2-4, 1 obr. (Zpr. – o akcích na Dobrošově 1998.)
 • Šnajdar, Hynek: Loutky rozmanitých pohádkových bytostí v současné době vévodí prostorám školní tělocvičny v Hronově. 7, 1 obr. (Zpr.)
 • Vaclík, Vladimír: Náchodsko a betlémářské umění. = Noviny Náchodska, r. 7, 1998 (10. 12.), č. 289, s. 17. (Zpr. – betlémy z Náchodska na celostátní výstavě Betlémářské umění 20. století v Hradci Králové; výstava betlémů OM Náchod, výstava betlémů v Mezilesí.)
 • Fetters, Aleš: Regionální literatura. In: Rodným krajem, 1998, č. 17, s. 46-48. (Ref. – několikrát zmíněny články dr. Hladkého.)
 • Myška, Milan: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. = Český časopis historický, r. 96, 1998, s. 913-914. (Zpr. o konferenci konané 24.-25. 4. 1998 v Sedmihorkách; též o vystoupení dr. Hladkého: „L. Hladký rozebral přínos Kutnara k výzkumu dějin českého lnářského průmyslu.“)
 • Čáp, Jaroslav: Ladislav Hladký: Hronov a jeho muzeum. Okresní muzeum Náchod, 1997. 2. doplněné a upravewné vydání, 18. s. In: Stopami dějin Náchodska 4, 1990, s. 267. (Zpr.)
 • Čáp, Jaroslav: Ladislav Hladký: K vývoji národního obrození v severovýchodních Čechách. In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 30. – 31. května 1997 v Rychnově nad Kněžnou, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou a Nakladatelství Albert Boskovice, 1997, s. 8-24. In: Stopami dějin Náchodska 4, 1990, s. 267-268. (Zpr.)
 • Pregiel, Piotr: Kladský sborník,nr. 1 (1996), str. 191. = Śląski Kwartanik Historyczny Sobótka 1990, nr 1-2, s. 242-244. (Rec., též zmínka o článku dr. L. Hladkého K církevní organizaci tzv. českého koutku v Kladském hrabství, s. 121-126; autor se nejvíce zaměřil na studii dr. J. Šůly Pohyb česko-kladské hranice v období feudalismu, s. 27-34, k němuž má řadu vesměs neoprávněných výhrad.)
 • Peša, Vladimír: Zajímavé nálezy archeologů. = Českolipský deník, 1998 (25. 11.). (Zpr. o odborném archeologickém semináři na archeologickém pracovišti Okresního vlastivědného muzea v České Lípě; zúčastnil se rovněž archeolog OM Náchod Mgr. Jan Tůma.)

 

sestavil PhDr. Ladislav Hladký, CSc