Psali o nás v roce 2000

 • Švecová, Jana: Jan Juránek ukončil téměř devádesátiletou životní pouť. ROZLOUČENÍ / Původem Moravana osud zavál do Nového Města nad Metují, které se mus stalo nejen domovem, ale i lterární inspirací a místem historických bádání. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (6. 1.), č. 4, s. 6, 1 obr. (Zpr. – nekrolog prof. Jana Juránka /11. 5. 1910 Jedlí, okr. Šumperk – 30. 12. 1999 Jaroměř/; ředitel OM 1960 až 1972.)
 • hyš: Mezi splněné úkoly patří také údržba domku Aloise Jiráska. MUZEUM/Toto stavení, v němž se spisovatel narodil, připojí na požární signalizaci. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (15. 1.), č.12, s. 6.
 • Světlík, Jiří: František Alexander Heber a zkoumání hradů českého státu. = Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, r. XI, 2000, s. 12-13, 1 obr. (Zpr. o odhalení pamětní desky F. A. Heberovi, seminář a vernisáž výstavy v Náchodě pod uvedeným názvem 23. 9. 1999; třikrát zmiňován dr. Hladký, pokaždé jako ředitel muzea – požádáno o uveřejnění tiskové opravy.)
 • hyš: Francouzi odhalili pamětní desku. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (24. 1.), č. 19, s. 6. (Zpr.- druhý ples města Hronova, odhalení pamětmí desky zástupci francouzského divadelního souboru Les Oranges Blues v sále Josefa Čapka, kde o 69. JH tento soubor jako první vystoupil; dále o předání „zvláštního ocenění zdejšímu historikovi Ladislavu Hladkému za publikaci Hronov a dějiny a autorovi knihy Kronika hronovského skautingu Jiřímu Flouskovi. Oba publicisté svá díla vydali již v minulém roce“; hyš = Hynek Šnajdar.) – Viz také č. 6.
 • hyš: Muzeum připravuje letos tři výstavy. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (26. 1.), č. 21, s. 6, 1 obr. (Zpr. – připravované aktivity OM v Hronově; hyš = Hynek Šnajdar.)
 • Hofman, Broněk: Ocenění autorů. = Náš čas, r. 40, 2000 (1. 2.), č. 5, s. 1, 1 obr. ( Zpr. – ocenění dr. Hladkého a J. Flouska za publikace o Hronově vydané v r. 1999 – Hronov a dějiny, Kronika hronovského skautingu – na druhém plese města Hronova 22. 1. 2000. B. Hofman je také autorem snímku.) – Viz také č. 4.
 • šve: V dubnu muzeum přivítá návštěvníky. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (2. 2.), č. 27, s. 7, 1 obr. (Zpr. o přípravě stálé expozice v domě čp. 18. Zachyceni Mgr. J. Tůma a „Pražena“ z doby bronzové.)
 • Havlík, Vlastimil: Nad pátým svazkem regionálního sborníku nazvaného Stopami dějin Náchodska. POODHALENÉ DĚJINY / Obsah publikace je zpestřen řadou kvalitních reprodukcí dobových fotografií, doplňujících plánků, objasňujících nákresů a kreseb, málo známých či doposud nezveřejněných archívních, často zcela unikátních dokumentů. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (3. 2.), č. 28, s. 14, 1 obr. (Ref. – velice obsáhlý, spíše rec. Stopami dějin Náchodska 5, 1999; mj. také pasáž o studii dr. Hladkého Pečeti, znak a prapor města Police nad Metují, s. 43-54.) – Viz také č. 22.
 • šve: Knížákovi obdivovali kolekci loutek. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (5. 2.), č. 30, s. 6. (Zpr. o návštěvě prof. Milana Knížáka, ředitele Národní galerie v Praze, a jeho manželky v Okresním muzeu Náchod; manželé Knížákovi připravují publikaci o loutkách.)
 • šve: Expozice poskytne přehled laikům, ale nepoučen neodejde ani odborník. MUZEUM / Ve druhém patře s panoramatickým modelem části náchodské kotliny si přijdou na své zejména zájemci o vojenskou histori. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (5. 2.), č. 30, s. 6, 1 obr. (Zpr. – o přípravě stálé expozice Okresního muzea Náchod a její obsahové náplni.)
 • MARŠÍKOVÁ, Kateřina: Všechno přichází ve správný čas…= Náchodský zpravodaj, 2000, č. 2, s. 5, 2 obr. (Vyprávění K. Maršíkové o jejím dosavadním životě, mj. také o pobytu na Bali a o výstavě v OM o tomto indonézském ostrově – zmíněna spolupráce s dr. Sádlem.)
 • Večer A. Jiráskovi. = Elefant (Náchod), r. 4, 2000 (8. 2.), č. 2, s. 2. (Zpr. – literárně hudební večer Alois Jirásek a Náchodsko, přednáška dr. L. Hladkého.)
 • Šnajdar, Hynek: Expozice si klade za cíl zmapovat Masarykův pobyt v náchodském regionu. VÝSTAVA / Na vernisáši by měla být přítomna také pamětnice, která v roce 1926 vítala coby malé děvčátko prezidenta v České Skalici. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (21. 2.), č. 43, s. 6. (Zpr. o připravované výstavě T. G. Masaryk a Náchodsko.)
 • Šnajdar, Hynek: Historicky velmi cenný dům už před definitivní demolicí nic nezachrání. DEMOLICE / I když není objekt památkově chráněn, podařilo se zachránit dveře z osmnáctého století a muzeum usiluje o pískovcový portál. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (23. 2.), č. 45, s. 6, 1 obr. (Zpr. – demolice empirového mansardového domu čp. 40 v Hronově; informace nejsou úplně přesné, např. portál z r. 1825 již OM získat nemůže, protože již byl prodán, na zaměření a fotografování se podíleli ing. J. Slavík, Památkový ústav Pardubice, Mgr. Jan Čížek, SOkA Náchod, a dr. Hladký, OM Náchod; foto Jirka Řezník.)
 • šve: Masarykova návštěva kraje na fotografiích. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (23. 2.), č. 45, s. 7, 1 obr. (Zpr. o vernisáži výstavy T. G. Masaryk a Náchodsko ve výstavní síni OM 21. 2. 2000; foto Jiří Horák.) – Viz také č. 13, 20 a 21.
 • jh: Literárně hudební večer o Jiráskovi. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (23. 2.), č. 45, s. 7. (Zpr. – přdnáška dr. Hladkého 23. 2. 2000; šifra Jh = Jiří Horák, redaktor NN.)
 • Nejedlá, Hana: Po stopách Aloise Jiráska. = U nás – Hronovské listy, 2000, č. 3, nepag. (s. 1). (Zpr. – soutěž pořádaná Městskou knihovnou E. Hostovského k 70. výročí úmrtí A. Jiráska. Vyhodnocení se uskuteční 29. 3. 2000 v knihovně. Literární procházka městem pod vedením dr. Hladkého.)
 • Vítová, Jaroslava: Do knihovny na internet – po internetu do knihovny. = U nás – Hronovské listy, 2000, č. 3, nepag. (s. 6). (Zpr. – mj. také nabídka knihovny,také zařazena přednáška dr. Hladkého Alois Jirásek a Náchosko 23. 3. 2000.)
 • Švorčík, Ivo: Starý Hronov mizí, dům č. p. 40 nebyl v seznamu památek. = Náš čas, r. 40, 2000 (29. 2.), č. 9, s. 1. (Zpr. – demolice empirového domu č. p. 40 v ul. E. Hostovského a domku MUDr. Soumara na Freiwaldově nám. Cituje názor dr. Hladkého o stáří domu č. p. 40 a z jeho publika Hronov a dějiny, že dům nebyl zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.)
 • Horák, Jiří: V programu vernisáže… = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (25. 2.), č. 47, s. 7, 1 obr. (Text pod fotografií téhož autora z vernisáže výstavy T. G. Masaryk a Náchodsko; informace o vystoupení pěveckého sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě za řízení ing. Vlastimila Čejpa.)
 • Švecová, Jana: Dokumenty mapují poslední Masarykovu návštěvu regionu. VÝSTAVA / Dobové fotografie přibližují slavnostní události z roku 1926, kdy první československý prezident jako čestný host krátce pobyl v jednotlivých městech. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (26. 2.), č. 48, s. 7, 1 obr. (Zpr. – o výstavě T. G. Masaryk a Náchodsko ve výstavní síni OM.)
 • Havlík, Vlastimil: Poodhalené dějiny. Na pátým svazkem sborníku Stopami dějin Náchodska. = Ziemia Klodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland, č. 114, luty / únor / Februar 2000, s. 17-18, 3 obr. (Ref. – velice obsáhlý, spíše rec. Stopami dějin Náchodska 5, 1999; mj. také pasáž o studii dr. Hladkého Pečeti, znak a prapor města Police nad Metují, s. 43-54.)
 • Horák, Jiří: Sto padesáté výročí… = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (3. 3.), č. 53, s. 7, 1 obr. (Zpr. – popiska pod fotografií z vernisáže výstavy T. G. Masaryk a Náchodsko ve výstavní síni OM.)
 • 150 let od narození T. G. M. = Náchodský zpravodaj, březen 2000, s. 16, 2 obr. (Zpr. – o vernisáži výstavy T. G. Masaryk a Náchodsko 21. 2. 2000; vystoupení Sborečku Jiráskova gymnazia Náchod. Autor textu není uveden.)
 • (šk): Alois Jirásek a Náchodsko. = Náš čas, r. 40, 2000 (14. 3.), č. 11, s. 5. (Zpr. – oznámení stejnojmenné přednášky dr. Hladkého v Hronově 23. 3. 2000, pořádá Městská knihovna E. Hostovského; šifra (šk) = Ivo Švorčík, akad. malíř.)
 • Švorčík, Ivo: Jiráskovská soutěž pro mladé čtenáře a kreslíře. = Náš čas, r. 40, 2000 (4. 4.), č. 14., s. 3, 2 obr. (Zpr. – mj. zmínka o dr. Hladkém, který 29. 3. 2000 prováděl vyhodnocené účastníky soutěže po Hronově, také v Jiráskově muzeu a jeho rodném domku.)
 • /šk/: Náchod. = Náš čas, r. 40, 2000 (4. 4.), č. 14., s. 5, 2 obr. (Zpr. o vznikající expozici OM – popisek; foto figuríny pravěké ženy; výtvarník Zdeněk Halíř při práci – chybný údaj, za jeho zády není figurína Salakvardy, ale O. Piccolomini a zbrojnošů z třicetileté války. Foto: Tesař, Luděk; /šk/ = Švorčík, Ivo, akad. malíř, redaktor NČ.)
 • šve: Nová muzejní expozice návštěvníky ještě nepřivítá. PŘIPRAVUJE SE /Přízemní sál je dokončen, práce se přemístily do prvního patra. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (31. 3.), č. 77, s. 6 (Zpr. – o postupu instalace stálé expozice OM v domě čp. 18.)
 • Kroupa, Karel: Zasedal ÚV ČSBS. = Národní osbození, 2000 (13. 4.), č. 8, s. 2. (Zpr. – mj. udělení čestného členství dr. Václavu Sádlovi, řediteli OM, dále ing. Lubomíru Šmídovi, přednostovi OkÚ Náchod, a Janu Linhartovi, vedoucímu oddělení kultury OkÚ Náchod.)
 • Zprávy z poboček: Hradec Králové – kol. Hladký. = Zpravodaj Historického klubu, r. 10, 1999, č. 2, s. 35. (Zpr. – velmi stručný výtah ze zprávy o činnosti pobočky, kterou na valném shromáždění Sdružení historicků ČR /Historický klub 1872/ 10. 9. 1999 přednesl jednatel dr. Hladký.) Pozn.: Vyšlo v dubnu 2000.
 • /Sš/: 55. výročí konce války. = Náš čas, r. 40, 2000 (3. 5.), č. 18, s. 1. (Zpr. – oznámení konání vzpomínkového setkání 9. 5.; spolupořadatelem je OM, prezentace knihy dr. Sádla o zahraničním odboji.)
 • Tůmová, Štěpánka: Modeláři dokončují unikátní model hraničního opevnění. Mladá fronta dnes, 2000 (10. 5.), příloha Z východních Čech, s. 2, 2 obr. (Zpr. o budování stálé expozice OM na základě rozhovoru s modelářem Alešem Chvojkou a ředitelem OM dr. Sádlem.)
 • Hartman, Ladislav: Bojovníci proti fašismu byli bojovníky za demokracii. VÝROČÍ / Šestadevadesáti dosud žijícím odbojářům z náchodského regionu právem přísluší Pamětní medaile k 55. výročí konce druhé světové války. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (1O. 5.), č. 108, s. 7, 1 obr. (Zpr. o vzpomínkovém setkání, mj. také zmínka, že ředitel OM dr. V. Sádlo představil svoji novou knihu – bez uvedení názvu a tématu.)
 • jh: Výstava starých tisků Biblí s ilustracemi. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (1O. 5.) č. 108, s. 7, 1 obr. (Zpr. o vernisáži výstavy 5. 5. 2000.) – Viz č. 35 a 39.
 • Horák, Jiří: Okresní muzeum vystavilo kopie vzácných tisků biblí. ODKAZ / Výstavu doplňují předměty s náboženskou tematikou z běžného i svátečního života našich předků, nechybějí ani staré zpěvníky s duchovními písněmi. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (11. 5.), č. 109, s. 6, 1 obr. (Zpr. o výstavě, její náplni a vernisáži.)
 • HARTMAN, Ladislav: Pamětní medailí… = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (12. 5.), č. 110, s. 7, 1 obr. (Popiska pod foto – oceněn pamětní medailí k 55. výročí konce druhé světové války byl také dr. V. Sádlo, ředitel OM, jako autor knihy o účastnících zahraničního odboje z okresu Náchod – na snímku.)
 • P. M.: Historikové teprve nyní splácejí dluh vůči těm, kteří proti fašismu a nacismu bojovali na frontách nebo v týlu nepřítele. = Náš čas, r. 40, 2000 (16. 5.), č. 20, s. 1. (Zpr. o vzpomínkovém setkání k 55. výročí konce druhé světové války v Evropě, jehož spolupořadatelem bylo s OV ČSBS a Územní vojenskou správou v Náchodě také OM; ředitel OM dr. Sádlo na setkání prezentoval svou knihu Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách /1936 – 1945/, která právě vyšla.)
 • Šnajdar, Hynek: Objekt bývalého svobodného dvora se hroutí pod neúprosným zubem času. / Celková rekonstrukce kultuní památky s renesančními prvky by s největší pravděpodobností přišla na několik miliónů korun. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (17. 5.), č. 114, s. 6, 1 obr. (Zpr. o špatném stavebním stavu kulturní památky, stručně z historie objektu; citován také dr. Hladký.)
 • jh: Výstava biblí přitahuje pozornost. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (27. 5.), č. 123, s. 7, 1 obr. (Zpr. – na základě rozhovoru s autorem výstavy Mgr. Chmelíkem.)
 • V muzeu se vystavují Bible. Náchodský zpravodaj, červen 2000, s. 4. (Popisek pod foto.)
 • Čížek, Jan: F. A. Heber, první badatel českých hradů. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 20/2000, s. 32-34, 3 obr. (Zpr. o akcích k 150. výročí úmrtí – pietní akt u hrobu 29. 7. 1999, seminář František Alexander Heber a zkoumání hradů českého státu 23. 9. 1999 a vernisáži stejnojmenné výstavy 23. 9. 1999. Také o referátu dr. Hladkého. Akce pořádaly Klub Augusta Sedláčka, pobočka Hradec Králové, a Okresní muzeum Náchod.)
 • Fetters, Aleš: Regionální literatura. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 20/2000, s. 50-52. (Přehledný ref. – také zmínka o studii dr. Hladkého Pečeti, znak a prapor města Police nad Metují, Stopami dějin Náchodska 5. 1999, s. 50-52.)
 • jh: Bible je knihovnou několika knih. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (13. 6.), č. 138, s. 7.
 • Fetters, Aleš: Dr. Sádlo: Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách. = Náš čas, r. 40, 2000 (20. 6.), č. 25, s. 3. (Ref. o knize dr. Sádla Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách /1936 – 1945/.)
 • Fetters, Aleš: Vyšlo dvacáté číslo sborníku Rodným krajem. = Náš čas, r. 40, 2000 (20. 6.), č. 25, s. 4. (Ref., mj. také zmínka o příspěvku dr. Hladkého o symbolech města Červeného Kostelce.)
 • jh: „Smutný“ farář přednášel o bibli. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (24. 6.), č. 147, s. 7, 1 obr. (Zpr. o přednášce Miroslava Smutného, faráře Čs. církve husitské ve Studnici na téma Jak číst bibli.)
 • jh: VJEM absolvoval své první vystoupení. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (1. 7.), č. 153, s. 6. (Zpr. o přednáškách Bohuslava Hrabčuka, kazatele církve adventistů sedmého dne, o biblických poselstvích a Jakuba Dvořáka, faráře ČCE a učitele Evangelické akademie v Náchodě, o biblických rukopSisech a o vystoupení souboru VJEM ve výstavní síni OM.)
 • Klub českých turistů… = Náchodský zpravodaj, červenec – srpen 2000, 4. strana obálky. (Zpr. o připravované výstavě Historie turistiky a Jiráskovy chaty na Dobrošově, která se uskuteční ve výstavní síni OM od 12. 7. do 14. 8. 2000.)
 • Okresní muzeum vytrvale připravuje … = Náchodský zpravodaj, červenec – srpen 2000, 4. strana obálky, 4 obr. (Zpr. o instalaci stálé expozice v domě čp. 18.)
 • an: Jiráskova chata měsíc ve výstavní síni. EXPOZICE / Odbor Klubu českých turistů se připomene veřejnosti a snad i něco vydělá. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (12 . 7.), č. 160, s. 4. (Zpr. o výstavě Historie turistiky a Jiráskovy chaty na Dobrošově, jejíž vernisáž se koná 12. 7. 2000 ve výstavní sini OM.)
 • hyš: Historik Hladký oslavil osmapadesátiny. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (12 . 7.), č. 160, s. 7. (Zpr.)
 • -ON-: Rodným krajem s barevným přebalem. = Červenokostelecký zpravodaj, červenec – srpen 2000, nepag. (s. 20). (Ref. o č.20, 2000, mj. také zmínka o příspěvku dr. Hladkého o pečetích, znaku a praporu Červeného Kostelce; -ON- = Oldřich Nermuť.)
 • (hi): KČT a Jiráskova chata. = Náš čas, r. 40, 2000 (11. 7.), č. 28, s. 1. Zpr. (Zpr. o připravované výstavě Historie turistiky a Jiráskovy chaty na Dobrošově, která se uskuteční ve výstavní síni OM od 12. 7. do 14. 8. 2000.)
 • jh: Přibližují historii turistiky i chaty. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (14. 7.), č. 162, s. 7, 1 obr. (Zpr. o vernisáži výstavy Historie turistiky a Jiráskovy chaty na Dobrošově 12. 7. 2OOO.) Viz také č. 47, 48 a 52.
 • jh: Jiráskova chata opět středem pozornosti. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (19. 7.), č. 166, s. 6, 1 obr. (Zpr. – mj. také stručně o výstavě ve výstavní síni OM.)
 • Šouša, Jiří: Kladský sborník II. Hradec Králové 1998, 389 s. = Muzejní a vlastivědná práce, r. 38, (Časopis Společnosti přátel starožitností, r.108), 2000, s. 122-124. (Ref. – mj. také společné studii doc. O. Felcmana, dr. J. Šůly a dr. L. Hladkého o ústavněprávním a politickosprávním postavení Kladska v českém státě, studii dr. Hladkého o vývoji církevní církevní správy na území Kladského hrabství, a příspěvku Mgr. Jana Tůmy o kladském pravěku.)
 • (šk): Historická expozice Okresního muzea bude překvapením. = Náš čas, r. 40, 2000 (8. 8.), č. 32, s. 5. (Zpr.)
 • Uhlíř, Jiří: Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936 – 1945). = Jaroměřské noviny, r. VIII, 2000 (srpen), č. 8, s. 3, 1 obr. (Ref. o tejnojmenné knize dr. V. Sádla.)
 • šve: Nová expozice okresního muzea přivítá návštěvníky koncem září. PŘIPRAVUJE SE / Téměř dvanáct metrů dlouhý model Pevnosti Dobrošov v prvním patře budovy je největším modelem opevnění v republice. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (14. 8.), č. 188, s. 6. (Zpr.: nejedná se o model Pevnosti Dobrošov, ale náchodské kotliny s opevněním.)
 • hyš: Expozice sondou do přehlídek. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (19. 8.), č. 193, s. 7, 1 obr. (Zpr. o výstavě 7O Jiráskových Hronovů ve výstavní hale Jiráskova divadla v Hronově. Chybí zmínka o pořadatelích, tj. Občanském sdružení KRUH Hronov a Okresním muzeu Náchod.)
 • (šk): Výstava 70 Jiráskových Hronovů. = Náš čas, r. 40, 2000 (22. 8.), č. 34, s. 2. (Zpr. – dosti podrobná.)
 • 23. 9. 2000 (Hladký – přednáška k 200. výročí úmrtí Petra Kuronského.)
 • (vš): Na ideálním místě pro návštěvníky. Dům čp. 18 je druhým nejstarším měšťanským domem v Náchodě. = Náš čas, r. 40, 2000 (3. 10.), č. 40, s. 1. (Zpr. – o stálé expozici, jejím budování a otevření.)
 • (pš): Václav Klaus v Náchodě i v Novém Městě n. M. Předseda parlamentu otevře stálou muzeální expozici na náměstí. = Náš čas, r. 40, 2000 (3. 10.), č. 40, s. 1. (Zpr. – o připravované vernisáži stálé expozice OM.)
 • Fetters, Aleš: Vyšel třetí svazek Kladského sborníku. = Náš čas, r. 40, 2000 (3. 10.), č. 40, s. 2. (Ref. – mj. také o příspěvcích dr. Hladkého.)
 • šve: Dějiny Náchodska mají novou expozici. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (5. 10.), č. 232, s. 4, 1 obr. (Zpr. – o slavnostní vernisáži stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska.)
 • Švecová, Jana: Dějiny Náchoda a Náchodska si novou expozici zaslouží. UDÁLOST / Historie kraje spojeného se životem mnoha významných osobnostínašla své po zásluze důstojné místo ve starobylém domě v centru města. = Noviny Náchodska, r. 9, 2000 (6. 10.), č. 233, s. 6, 1 obr. (Zpr. – o vernisáži stálé expozice a její náplni.)
 • Václav Klaus v Náchodě – „pravdivé“ fotosvědectví Ivana Vávry. = ECHO, r. 7, 2000 (13. 10.), č. 28, s. 4, 5 obr. (Fotoreportáž doprovozená rádobyvtipným textem, záběry č. 1, 3, 4, 5 jsou z vernisáže stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska 4. 10. 2000.)
 • Z. Z.-L.: Sádlo, Václav: Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936 – 1945). Náchod, Okresní muzeum 2000. 567 s. In: Historie a vojenství, 2000, s.719-720. (Ref.)
 • Okresní muzeum. = Náchodský zpravodaj, říjen 2000, s. 7. (Zpr. o setkání českých a polských muzejních pracovníků u příležitosti Polsko-českých dnů křesťanské kultury a o připravovaném otevření stálé muzejní expozice.)

 

sestavil PhDr. Ladislav Hladký, CSc