Muzejní noviny

Regionální muzeum v Náchodě vydává jako občasník Náchodské muzeují noviny. Jednotlivá čísla, která dosud vyšla jsou kestažení ve formátu *.PDF zde:


Muzejní noviny zima 2014 – jaro 2015.pdf


 Muzejní noviny léto – podzim 2015.pdf


 Muzejní noviny zima 2015 – jaro 2016.pdf


Muzejní noviny léto – podzim 2016.pdf


Muzejní noviny lzima 2016 – jero 2017.pdf