Stará roubená škola z roku 1785

Stará škola “Dřevěnka”
Hvězdecká ulice čp.15, 549 54 Police n.M.


Otevírací doba a vstupné:


Otevírací doba:
Květen: pátek, sobota, neděle a státní svátky 1.5. a 8.5. 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
Červen-září: denně kromě pondělí 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
Říjen: pátek, sobota, neděle 9.00-12:00 13:00-16:00
Telefon NENÍ (objednávky tel. 491 483 538, mobil: 775 393 608, či e-mail: vecerova@muzeumnachod.cz
Společné vstupné pro Muzeum papírových modelů a expozice Muzea Náchodska (Klášter a Stará škola):
Rodinné vstupné 210,- Kč
Plné vstupné 75,- Kč
Snížené vstupné (děti, studenti, senioři) 35,- Kč
Děti do 6 let 0,- Kč

Vstup zdarma:

Noc kostelů Muzejní noc– na přelomu května  a června v rámci celostátní akce, obvykle 19,00-23,30 hod.

Den otevřených dveří u příležitosti státního svátku 28. října, 9,00-12,00 a 13,00-16,00  hod. (s odborným pracovníkem muzea)

Přehled kulturních akcí a výstav ve staré škole najdete na stránkách Muzea Náchodska,

popřípadě na stránkách Cechu panen rukodělných: www.drevenka-police.cz


Popis expozice:


Původní barokní patrová roubená budova se šindelovou mansardovou střechou byla postavena v roce 1785 jako náhrada za nevyhovující dřevenou školu z roku 1705. Ve škole se vyučovalo až do roku 1857.

V přízemí se nacházely dvě třídy a v patře byty učitelů. Kolem roku 1900 byla v přízemí bývalé školy umístěna truhlárna. Interiéry jsou již nepůvodní, upravené v 90. letech 20. století (nové podlahy, akumulační kamna, vestavěné sociální zařízení).

Z původního vybavení se zachovalo původní dřevěné schodiště ve vstupní síni.

V současné době jsou v přízemí nainstalovány ukázky dvou školních tříd a v patře replika bytu z počátku 20. století. Průchodem přes bývalou černou kuchyni se podívají na  zahrádku za školou, kde jsou k vidění například původní latríny. Výstavu přibližující život ve staré škole připravilo Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Cechem panen rukodělných.

Expozice nezachycuje podobu školy v době, kdy zde reálně probíhala výuka (1785-1856), ale až mladší období.

V menší školní třídě jsou vystaveny ukázky historických celodřevěných školní lavic z Pěkova a Dolních Vernéřovic.

Nově zřízená velká školní třída připomíná dobu 30. let 20. století, její vybavení pochází ze zrušené školy v Dolních Vernéřovicích a daroval jej obecní úřad v Jívce.

Byt v prvním patře je zařízen převážně nábytkem ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Návštěvníky může zaujmout komplet ložnice z domácnosti pana Fajka z Police nad Metují či stará lednička z Hejtmánkovic. Vystavené nádobí, oblečení, prádlo a další vybavení je ze sbírek paní Šťovíčkové, Hejnové a z darů různých dobrodinců.